EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014HB0013

Σύσταση αναφορικά με κανονισμό του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2533/98 σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ/2014/13) (υποβληθείσα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα)

OJ C 188, 20.6.2014, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.6.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 188/1


Σύσταση αναφορικά με κανονισμό του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2533/98 σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

(ΕΚΤ/2014/13)

(υποβληθείσα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα)

(2014/C 188/01)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ι.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στις 23 Νοεμβρίου 1998, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2533/98 (1). Η ΕΚΤ είχε προηγουμένως υποβάλει στο Συμβούλιο τη σύσταση ΕΚΤ/1998/10 (2) σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 6 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Εν συνεχεία η ΕΚΤ υπέβαλε τη σύσταση ΕΚΤ/2008/9 (3), κατόπιν της οποίας εκδόθηκε ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 951/2009 του Συμβουλίου (4). Ως εκ τούτου, ενδείκνυται να τηρηθεί η ίδια διαδικασία, η οποία πλέον προβλέπεται στο άρθρο 129 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να εισαχθούν οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98.

II.   ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

Χρήση στατιστικών πληροφοριών για την εκτέλεση εποπτικών λειτουργιών

Προκειμένου να ελαχιστοποιείται ο φόρτος εργασίας όσον αφορά την παροχή στοιχείων και να συλλέγονται άπαξ τα σχετικά δεδομένα, οι εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) έχουν εξουσιοδοτηθεί να χρησιμοποιούν εμπιστευτικές πληροφορίες στο πλαίσιο της εκτέλεσης των λειτουργιών τους στον τομέα της εποπτείας σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98. Θα πρέπει να οριστεί ειδικότερα ότι η ΕΚΤ, στην οποία έχουν ανατεθεί ειδικές λειτουργίες στον τομέα της προληπτικής εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/1013 του Συμβουλίου (5), μπορεί να χρησιμοποιεί εμπιστευτικές πληροφορίες στο πλαίσιο της εκτέλεσης των ως άνω λειτουργιών, όπως ακριβώς και οι ΕθνΚΤ, στις οποίες έχουν ανατεθεί ειδικές λειτουργίες στον τομέα της προληπτικής εποπτείας.

Ταυτόχρονα, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι μέλη του ΕΣΚΤ και άλλες αρχές των κρατών μελών και της Ένωσης, οι οποίες είναι αρμόδιες α) για την εποπτεία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αγορών και υποδομών και β) για τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, μπορούν να διαβιβάζουν προς τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ) εμπιστευτικές πληροφορίες προς υποστήριξη των σχετικών καθηκόντων. Στις αρχές μπορούν να συγκαταλέγονται οι αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την εποπτεία και τη μακροοικονομική επίβλεψη, οι ευρωπαϊκές αρχές εποπτείας (6), το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου και οι αρχές που έχουν εξουσιοδοτηθεί να εξυγιαίνουν πιστωτικά ιδρύματα.

Σύσταση

«ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2533/98 του Συμβουλίου σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως το άρθρο 5.4,

Έχοντας υπόψη τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 129 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του άρθρου 41 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2533/98 (7) αποτελεί βασική συνιστώσα του νομικού πλαισίου που υποστηρίζει τα καθήκοντα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) όσον αφορά τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών με τη συνδρομή των εθνικών κεντρικών τραπεζών. Η ΕΚΤ επαφίεται σταθερά στον παρόντα κανονισμό προκειμένου να διενεργεί και να παρακολουθεί τη συντονισμένη συλλογή των στατιστικών πληροφοριών που είναι απαραίτητες για την ανάληψη των καθηκόντων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ), περιλαμβανομένης της συμβολής στην εκ μέρους των αρμόδιων αρχών ομαλή άσκηση πολιτικών που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων και τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 127 παράγραφος 5 της Συνθήκης.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 (8) αναθέτει στην ΕΚΤ ειδικά καθήκοντα σχετικά με πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων και τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος εντός της Ένωσης και των επιμέρους κρατών μελών.

(3)

Για να ελαχιστοποιηθεί ο φόρτος εργασίας όσον αφορά την παροχή στοιχείων από τις μονάδες παροχής στοιχείων και να διασφαλιστούν, αφενός, η ενδεδειγμένη άσκηση εποπτείας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αγορών και υποδομών που ανατίθεται σε όλες τις αρμόδιες αρχές και, αφετέρου, η ενδεδειγμένη εκτέλεση των καθηκόντων που ανατίθενται σε αρχές αρμόδιες για την προστασία της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2533/98, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η διαβίβαση και χρήση των στατιστικών πληροφοριών που συλλέγει το ΕΣΚΤ μεταξύ των μελών του και των οικείων αρχών. Στις αρχές αυτές θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται οι αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την εποπτεία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αγορών και υποδομών και για τη μακροπροληπτική επίβλεψη, οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές (9), το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου και οι αρχές που έχουν εξουσιοδοτηθεί να εξυγιαίνουν πιστωτικά ιδρύματα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποίηση επιμέρους διατάξεων

Το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στην παράγραφο 1, το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο, και προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ε):

“δ)

όσον αφορά την ΕΚΤ και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες, οι εν λόγω στατιστικές πληροφορίες χρησιμοποιούνται στον τομέα της προληπτικής εποπτείας·

ε)

όσον αφορά τις εθνικές κεντρικές τράπεζες σύμφωνα με το άρθρο 14.4 του καταστατικού, οι εν λόγω στατιστικές πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την άσκηση καθηκόντων άλλων από εκείνα που καθορίζονται στο καταστατικό.”.

2)

Στην παράγραφο 4, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

“α)

στον βαθμό και στο επίπεδο της λεπτομέρειας που απαιτείται για την εκπλήρωση των καθηκόντων του ΕΣΚΤ που αναφέρονται στη Συνθήκη ή καθηκόντων στο πεδίο της προληπτικής εποπτείας που ανατίθενται στα μέλη του ΕΣΚΤ· ή”.

3)

Παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 4α:

“4α

Το ΕΣΚΤ μπορεί να διαβιβάζει εμπιστευτικές στατιστικές πληροφορίες σε αρχές ή όργανα των κρατών μελών και της Ένωσης που είναι αρμόδια για την εποπτεία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αγορών και υποδομών ή τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος σύμφωνα με την ενωσιακή ή εθνική νομοθεσία, καθώς επίσης και στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ), στον βαθμό και στο επίπεδο της λεπτομέρειας που απαιτείται για την εκπλήρωση των αντίστοιχων καθηκόντων. Για κάθε περαιτέρω διαβίβαση που έπεται πρέπει να δίνεται ρητή άδεια από το μέλος του ΕΣΚΤ που συνέλεξε τις συγκεκριμένες εμπιστευτικές στατιστικές πληροφορίες.”.

Άρθρο 2

Τελικές διατάξεις

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις [ημερομηνία].

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.»

Φρανκφούρτη, 21 Μαρτίου 2014.

Ο πρόεδρος της ΕΚΤ

Mario DRAGHI


(1)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2533/98 του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΕ L 318 της 27.11.1998, σ. 8).

(2)  Σύσταση ΕΚΤ/1998/10 για κανονισμό (ΕΚ) του Συμβουλίου σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΕ C 246 της 6.8.1998, σ. 12).

(3)  Σύσταση ΕΚΤ/2008/9 αναφορικά με κανονισμό του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΕ C 251 της 3.10.2008, σ. 1).

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 951/2009 του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2009, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΕ L 269 της 14.10.2009, σ. 1).

(5)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2013, για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 63).

(6)  Οι ευρωπαϊκές αρχές εποπτείας περιλαμβάνουν την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων και την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών.

(7)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2533/98 του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΕ L 318 της 27.11.1998, σ. 8).

(8)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2013, για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 63).

(9)  Οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές περιλαμβάνουν την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων και την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών.


Top