EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014DC0572

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 2013

/* COM/2014/0572 final */

52014DC0572

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 2013 /* COM/2014/0572 final */


ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 2013

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων[1] από την Επιτροπή (ο «κανονισμός επιτροπολογίας»), η Επιτροπή υποβάλλει με το παρόν έγγραφο την ετήσια έκθεση σχετικά με τις εργασίες των επιτροπών για το 2013.

Η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει επισκόπηση των εξελίξεων στο σύστημα επιτροπολογίας το 2013 και σύνοψη των δραστηριοτήτων των επιτροπών. Συνοδεύεται από έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής το οποίο περιλαμβάνει λεπτομερή στατιστικά στοιχεία για το έργο κάθε επιτροπής.

1.            Επισκόπηση των εξελίξεων στο σύστημα επιτροπολογίας το 2013

1.1         Γενικές εξελίξεις

Όπως περιγράφεται στην έκθεση του 2012[2], όλες οι διαδικασίες επιτροπολογίας που προβλέπονται στην «παλαιά» απόφαση επιτροπολογίας[3], με εξαίρεση την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο, προσαρμόστηκαν αυτομάτως στις νέες διαδικασίες επιτροπολογίας που προβλέπονται στον κανονισμό «επιτροπολογίας».

Συνεπώς, το 2013, οι επιτροπές επιτροπολογίας λειτούργησαν βάσει των διαδικασιών που καθορίζονται στον κανονισμό επιτροπολογίας, δηλ. της συμβουλευτικής διαδικασίας (άρθρο 4 του κανονισμού επιτροπολογίας) και της διαδικασίας εξέτασης (άρθρο 5 του κανονισμού επιτροπολογίας), καθώς και βάσει της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο που καθορίζεται στο άρθρο 5α της απόφασης επιτροπολογίας.

Σύμφωνα με τη δήλωση[4], η οποία πραγματοποιήθηκε κατά την έγκριση του κανονισμού επιτροπολογίας, ότι όλες οι διατάξεις σχετικά με την ΚΔΕ σε υφιστάμενες βασικές πράξεις πρέπει να προσαρμοστούν στα κριτήρια που προβλέπονται στη Συνθήκη, η Επιτροπή εξέδωσε, το 2013, έπειτα από προκαταρκτική εξέταση που διενεργήθηκε το 2012, τρεις προτάσεις[5] για την ευθυγράμμιση 200 συνολικά βασικών πράξεων με τα άρθρα 290 και 291 της ΣΛΕΕ. Οι προτάσεις αυτές υπόκεινται πλέον στη συνήθη νομοθετική διαδικασία.

1.2         Έγκριση του εσωτερικού κανονισμού της επιτροπής προσφυγών

Ο εσωτερικός κανονισμός (ΕΚ) της επιτροπής προσφυγών, ο οποίος εγκρίθηκε στις 29 Μαρτίου 2011[6], περιλαμβάνει ρήτρα επανεξέτασης (άρθρο 14) που ορίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει, έως τον Απρίλιο του 2014, πώς λειτουργούν οι κανόνες στην πράξη. Η εν λόγω επανεξέταση αφορά μόνο τον εσωτερικό κανονισμό, όχι τις διατάξεις του κανονισμού (EE) 182/2011, ο οποίος πρόκειται να επανεξεταστεί έως την 1η Μαρτίου 2016.

Από την έναρξη ισχύος του κανονισμού (EE) 182/2011 την 1η Μαρτίου 2011 και μέχρι το τέλος του 2013, η σύγκληση της επιτροπής προσφυγών αφορούσε κυρίως έναν τομέα πολιτικής, την υγεία και την προστασία των καταναλωτών, και ειδικότερα τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Η Επιτροπή παρέπεμψε 23 σχέδια εκτελεστικών πράξεων στην επιτροπή προσφυγών, η οποία από τη σύστασή της έχει συνεδριάσει 15 φορές. Από τα σχέδια πράξεων που παραπέμφθηκαν στην επιτροπή προσφυγών, δύο δεν υπάγονταν στον τομέα της υγείας και της προστασίας των καταναλωτών (αφορούσαν τα τελωνεία και το περιβάλλον).

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η επιτροπή προσφυγών συγκλήθηκε επειδή η επιτροπή δεν είχε διατυπώσει γνώμη σχετικά με το θέμα. Ένας από τους κύριους λόγους για το γεγονός αυτό αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (EE) 182/2011, το οποίο ορίζει ότι εφόσον δεν έχει διατυπωθεί γνώμη στον τομέα της υγείας ή ασφάλειας ανθρώπων, ζώων ή φυτών, η εκτελεστική πράξη δεν μπορεί να εκδοθεί[7]. Εάν η εκτελεστική πράξη κρίνεται αναγκαία, υπάρχει η δυνατότητα να υποβληθεί τροποποιημένη εκδοχή της στην ίδια επιτροπή ή να υποβληθεί, εντός μηνός, το σχέδιο εκτελεστικής πράξης στην επιτροπή προσφυγών. Σε περιπτώσεις όπως η έγκριση γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων ή ζωοτροφών, το πεδίο εφαρμογής των τροποποιήσεων είναι περιορισμένο και η εκ νέου υποβολή στην επιτροπή δεν είναι συνεπώς πιθανό να οδηγήσει σε άλλο αποτέλεσμα. Ως εκ τούτου, οι υπηρεσίες της Επιτροπής επέλεξαν να υποβάλουν την εκτελεστική πράξη στην επιτροπή προσφυγών. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η επιτροπή προσφυγών επίσης δεν διατύπωσε γνώμη και η Επιτροπή υιοθέτησε τα μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 του κανονισμού (EE) 182/2011.

Τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί από την πρακτική εμπειρία με την επιτροπή προσφυγών αφορούν μέχρι σήμερα τον καθορισμό της ημερομηνίας σύγκλησης της συνεδρίασης και του επιπέδου εκπροσώπησης, τις δυνατότητες συμβιβασμού και τη χρήση της γραπτής διαδικασίας.

1.2.1 Ημερομηνία της συνεδρίασης και επίπεδο εκπροσώπησης

Ο κανονισμός (EE) 182/2011 προβλέπει στο άρθρο 3 παράγραφος 7 ότι «Ο πρόεδρος ορίζει την ημερομηνία συνεδριάσεως της επιτροπής προσφυγών σε στενή συνεργασία με τα μέλη της επιτροπής, για να παρέχεται η δυνατότητα στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή να εξασφαλίζουν εκπροσώπηση στο αρμόζον επίπεδο.». Αυτό αποτυπώνεται στο άρθρο 1 παράγραφος 5 του ΕΚ, που απαιτεί από την Επιτροπή «να προβαίνει σε διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη ως προς τις διάφορες δυνατότητες» για την ημερομηνία της συνεδρίασης, και τα κράτη μέλη μπορούν να διατυπώνουν τις προτάσεις τους σχετικά. Στόχος είναι να διασφαλίζεται επαρκώς υψηλό επίπεδο εκπροσώπησης, κατά γενικό κανόνα όχι χαμηλότερο από το επίπεδο των μελών της επιτροπής των μόνιμων αντιπροσώπων, ώστε να μην επαναλαμβάνονται απλώς οι συζητήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της επιτροπής.

Δεδομένου ότι η συνεδρίαση πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 7 του κανονισμού (EE) 182/2011, να πραγματοποιηθεί το αργότερο έξι εβδομάδες μετά την παραπομπή στην επιτροπή προσφυγών, η εξεύρεση κατάλληλης ημερομηνίας για τη διεξαγωγή της συνεδρίασης μπορεί να παρουσιάζει πρακτικές δυσκολίες, αλλά παρά ταύτα, σε όλες τις περιπτώσεις έχει βρεθεί αποδεκτή λύση. Όσον αφορά το επίπεδο εκπροσώπησης, η μέχρι τώρα εμπειρία έχει δείξει ότι κατά κανόνα δεν υπάρχει εκπροσώπηση σε υπουργικό επίπεδο, αλλά συνηθέστερα σε επίπεδο μόνιμου αντιπροσώπου. Τα κράτη μέλη αποφασίζουν σχετικά με τον εκπρόσωπό τους στην επιτροπή προσφυγών, ενώ η διατύπωση του άρθρου 1 παράγραφος 5 του ΕΚ παρέχει επαρκή ευελιξία που επιτρέπει την προσαρμογή του επιπέδου εκπροσώπησης στην εκάστοτε περίπτωση.

1.2.2 Προώθηση του συμβιβασμού

Ο κανονισμός (EE) 182/2011 προβλέπει σαφώς ότι το σχέδιο εκτελεστικής πράξης πρέπει να υποβάλλεται στην επιτροπή προσφυγών. Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατή η υποβολή τροποποιημένης εκδοχής. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (EE) 182/2011, έως ότου διατυπωθεί γνώμη, οιοδήποτε μέλος της επιτροπής προσφυγών μπορεί να προτείνει τροποποιήσεις στο σχέδιο εκτελεστικής πράξεως και ο πρόεδρος μπορεί να αποφασίσει εάν θα το τροποποιήσει ή όχι. Αυτό αποτυπώνεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του ΕΚ. Ως εκ τούτου, είναι σήμερα δυνατό να διευκολύνει η προεδρία την επίτευξη συμβιβαστικής λύσης αποδεχόμενη, για παράδειγμα, ή προτείνοντας τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

1.2.3 Γραπτή διαδικασία

Σε συγκεκριμένους τομείς πολιτικής, όπως τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και οι ζωοτροφές και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, λόγω της φύσης του θέματος, η επιτροπή προσφυγών δεν κατέληξε σε συμβιβαστικές λύσεις. Οι συνεδριάσεις της επιτροπής προσφυγών είναι συχνά σύντομες και επαναλαμβάνουν τα πορίσματα της εκάστοτε επιτροπής, χωρίς να διατυπώνεται γνώμη. Σε παρόμοιες ειδικές περιπτώσεις, προτείνεται συνεπώς εξαρχής η χρήση της γραπτής διαδικασίας σε ορισμένες περιπτώσεις. Η δυνατότητα και οι προϋποθέσεις για τη χρήση της γραπτής διαδικασίας καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 5 του κανονισμού (EE) 182/2011 και αναφέρονται στο άρθρο 7 του ΕΚ· βάσει αυτών ο πρόεδρος μπορεί ειδικότερα να κάνει χρήση της γραπτής διαδικασίας όταν το σχέδιο έχει ήδη συζητηθεί κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της επιτροπής προσφυγών. Η διατύπωση αυτή δεν αποκλείει τη χρήση της γραπτής διαδικασίας από την αρχή, εφόσον αυτή κρίνεται δικαιολογημένη. Σύμφωνα, ωστόσο, με το άρθρο 3 παράγραφος 5 του κανονισμού (EE) 182/2011, πρέπει να συγκαλείται συνεδρίαση εφόσον το ζητήσει μέλος της επιτροπής, και μέχρι σήμερα η υποβολή παρόμοιων αιτήσεων αποτελεί συνήθη πρακτική.

1.2.4 Συμπέρασμα

Η μέχρι στιγμής εμπειρία όσον αφορά την επιτροπή προσφυγών επιβεβαιώνει ότι ο εσωτερικός κανονισμός (ΕΚ) αποτυπώνει ικανοποιητικά τις διατάξεις του κανονισμού (EE) 182/2011, ότι παρέχει αποτελεσματική βάση για τις εργασίες της επιτροπής προσφυγών και ότι συνεπώς, στην παρούσα φάση, δεν υπάρχει ανάγκη τροποποίησης του ΕΚ. Εφόσον προκύψει σχετική ανάγκη, η προβλεπόμενη για το 2016 αναθεώρηση του κανονισμού (EE) 182/2011 προσφέρει την ευκαιρία επανεξέτασης του ζητήματος.

1.3         Εξέλιξη της νομολογίας

Με την απόφασή του στην υπόθεση C-427/12, Επιτροπή κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου («υπόθεση βιοκτόνων»), στις 18 Μαρτίου 2014, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων απεφάνθη για πρώτη φορά σχετικά με υπόθεση οριοθέτησης μεταξύ πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων. Με την προσφυγή της στην υπόθεση βιοκτόνων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε την ακύρωση διάταξης που προβλέπει την έγκριση μέτρων για τον καθορισμό των τελών που καταβάλλονται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων με εκτελεστικές πράξεις. Η Επιτροπή έκρινε ότι τα εν λόγω τέλη θα πρέπει να καθορίζονται με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. Το Δικαστήριο απέρριψε ως αβάσιμη την προσφυγή της Επιτροπής. Μολονότι το Δικαστήριο δεν φάνηκε να αμφισβητεί το γεγονός ότι τα άρθρα 290 και 291 ΣΛΕΕ έχουν έκαστο το δικό του πεδίο εφαρμογής, αναγνώρισε ότι ο νομοθέτης διαθέτει διακριτική ευχέρεια όταν αποφασίζει να παρέχει στην Επιτροπή εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 290 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ ή εκτελεστική αρμοδιότητα σύμφωνα με το άρθρο 291 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ. Κατά συνέπεια, το Δικαστήριο έκρινε ότι ο δικαστικός έλεγχος περιορίζεται στα πρόδηλα σφάλματα.

Σε δύο αποφάσεις του Δικαστηρίου το 2013 διευκρινίστηκαν ορισμένες πτυχές της κανονιστικής διαδικασίας δυνάμει της απόφασης 1999/468/ΕΚ[8]. Οι υποθέσεις αφορούσαν καταστάσεις κατά τις οποίες η κανονιστική επιτροπή είχε ψηφίσει πριν από την έναρξη ισχύος του κανονισμού (EE) 182/2011· συνεπώς, η διαδικασία έπρεπε να θεωρηθεί εκκρεμούσα κατά την έννοια του άρθρου 14 του εν λόγω κανονισμού, και έπρεπε να συναφθεί σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στην απόφαση 1999/468/ΕΚ.

2.            Επισκόπηση δραστηριοτήτων

2.1         Αριθμός επιτροπών και συνεδριάσεων

Είναι σημαντικό να γίνεται διαχωρισμός μεταξύ, αφενός των επιτροπών επιτροπολογίας και αφετέρου άλλων φορέων, ειδικότερα των «ομάδων εμπειρογνωμόνων» που συγκροτούνται από την ίδια την Επιτροπή. Οι φορείς αυτοί παρέχουν τεχνογνωσία στην Επιτροπή[9] κατά τη χάραξη και εφαρμογή πολιτικής, και κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, ενώ οι επιτροπές επιτροπολογίας επικουρούν την Επιτροπή στην άσκηση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που της έχουν ανατεθεί με βασικές νομικές πράξεις. Η παρούσα έκθεση εστιάζεται αποκλειστικά στις επιτροπές επιτροπολογίας. Ο αριθμός των επιτροπών επιτροπολογίας υπολογίστηκε ανά τομέα δραστηριότητας στις 31 Δεκεμβρίου 2013 (βλ. Πίνακα I). Για λόγους σύγκρισης, παρατίθενται επίσης τα στοιχεία για το προηγούμενο έτος (κατάσταση στις 31 Δεκεμβρίου 2012). Τα διάφορα τμήματα και συνθέσεις των επιτροπών δεν υπολογίζονται χωριστά δεδομένου ότι υπάγονται στην κύρια επιτροπή.

ΠΙΝΑΚΑΣ I — Συνολικός αριθμός επιτροπών (2013)

Τομέας Πολιτικής || 2012 || 2013

Γεωργία και Αγροτική Ανάπτυξη (AGRI) || 15 || 20

Υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης (OLAF) || 1 || 1

Προϋπολογισμός (BUDG) || 2 || 2

Δράση για το Κλίμα (CLIMA) || 4 || 4

Επικοινωνία (COMM) || 1 || 1

Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογία Επικοινωνιών (CNECT) || 6 || 6

Ανάπτυξη και Συνεργασία – EuropeAid (DEVCO) || 6 || 6

Οικονομικές και Χρηματοδοτικές Υποθέσεις (ECFIN) || 1 || 2

Εκπαίδευση και πολιτισμός (EAC) || 7 || 8

Απασχόληση, Κοινωνικές Υποθέσεις και Κοινωνική Ένταξη (EMPL) || 3 || 4

Ενέργεια (ENER) || 16 || 18

Διεύρυνση (ELARG) || 4 || 4

Eπιχειρήσεις και βιομηχανία (ENTR) || 30 || 33

Περιβάλλον (ENV) || 31 || 33

Υγεία και Καταναλωτές (SANCO) || 24 || 26

Εσωτερικές Υποθέσεις (HOME) || 11 || 13

Ανθρωπιστική Βοήθεια και Πολιτική Προστασία (ECHO) || 2 || 3

Πληροφορική (DIGIT) || 1 || 1

Εσωτερική Αγορά (MARKT) || 15 || 15

Δικαιοσύνη (JUST) || 14 || 17

Αλιεία και Θαλάσσιες Υποθέσεις (MARE) || 4 || 4

Κινητικότητα και Μεταφορές (MOVE) || 31 || 32

Περιφερειακή πολιτική (REGIO) || 1 || 2

Έρευνα (RTD) || 6 || 8

Γενική Γραμματεία (SG) || 2 * || 2 *

Υπηρεσία μέσων Eξωτερικής Πολιτικής (FPI): || 4 || 4

Στατιστική (ESTAT) || 7 || 7

Φορολογία και τελωνειακή ένωση (TAXUD) || 11 || 13

Εμπόριο (TRADE) || 11 || 13

ΣΥΝΟΛΟ: || 271 || 302

*συμπεριλαμβανομένης της επιτροπής προσφυγών (για τις ανάγκες του μητρώου επιτροπολογίας, η επιτροπή προσφυγών καταχωρίζεται ως επιτροπή υπό την αρμοδιότητα της SG· στην πράξη, η εν λόγω επιτροπή τελεί υπό τη διαχείριση όλων των ενδιαφερόμενων υπηρεσιών).

Το 2013, οι επιτροπές επιτροπολογίας ήταν γενικά δυνατό να κατανεμηθούν ανάλογα με το είδος της διαδικασίας βάσει της οποίας λειτούργησαν (συμβουλευτική διαδικασία, διαδικασία εξέτασης, κανονιστική διαδικασία με έλεγχο - βλ. Πίνακα ΙΙ). Ορισμένες επιτροπές που εφάρμοσαν πολλαπλές διαδικασίες έχουν διαχωριστεί από τις επιτροπές που λειτουργούν βάσει ενιαίας διαδικασίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ II — Αριθμός επιτροπών ανά διαδικασία (2013)

|| Είδος διαδικασίας ||

Συμβουλευτική || Εξέταση || Κανονιστική με έλεγχο || Επιτροπές που λειτουργούν με περισσότερες της μιας διαδικασίες || ΣΥΝΟΛΟ:

AGRI || 0 || 15 || 0 || 5 || 20

BUDG || 1 || 1 || 0 || 0 || 2

CLIMA || 0 || 0 || 0 || 4 || 4

CNECT || 0 || 2 || 0 || 4 || 6

COMM || 0 || 1 || 0 || 0 || 1

DEVCO || 0 || 5 || 0 || 1 || 6

DIGIT || 0 || 1 || 0 || 0 || 1

EAC || 1 || 2 || 0 || 5 || 8

ECFIN || 1 || 0 || 0 || 1 || 2

ECHO || 0 || 2 || 0 || 1 || 3

ELARG || 1 || 3 || 0 || 0 || 4

EMPL || 0 || 0 || 2 || 2 || 4

ENER || 3 || 8 || 1 || 6 || 18

ENTR || 6 || 6 || 4 || 17 || 33

ENV || 0 || 6 || 5 || 22 || 33

ESTAT || 0 || 3 || 0 || 4 || 7

FPI || 0 || 4 || 0 || 0 || 4

HOME || 1 || 6 || 0 || 6 || 13

JUST || 3 || 4 || 4 || 6 || 17

MARE || 0 || 4 || 0 || 0 || 4

MARKT || 0 || 2 || 4 || 9 || 15

MOVE || 3 || 7 || 4 || 18 || 32

OLAF || 0 || 0 || 0 || 1 || 1

REGIO || 0 || 0 || 0 || 2 || 2

RTD || 0 || 6 || 0 || 2 || 8

SANCO || 1 || 9 || 1 || 15 || 26

SG || 0 || 2 || 0 || 0 || 2

TAXUD || 1 || 11 || 0 || 1 || 13

TRADE || 3 || 6 || 0 || 4 || 13

ΣΥΝΟΛΟ: || 25 || 116 || 25 || 136 || 302

* συμπεριλαμβανομένης της επιτροπής προσφυγών.

Ο αριθμός των επιτροπών δεν είναι ο μόνος δείκτης βάσει του οποίου αξιολογούνται οι δραστηριότητες στο επίπεδο της επιτροπολογίας. Ο αριθμός των συνεδριάσεων που πραγματοποιήθηκαν, καθώς και ο αριθμός των γραπτών διαδικασιών[10] που χρησιμοποιήθηκαν το 2013 μαρτυρεί επίσης την ένταση των εργασιών εν γένει, τόσο σε επίπεδο τομέα όσο και σε επίπεδο επιμέρους επιτροπών (Πίνακας ΙΙ).

ΠΙΝΑΚΑΣ IIΙ — Αριθμός συνεδριάσεων και γραπτών διαδικασιών (2013)

|| Αριθμός επιτροπών || Συνεδριάσεις || Γραπτές διαδικασίες

2012 || 2013 || 2012 || 2013

AGRI || 20 || 134 || 132 || 3 || 3

BUDG || 2 || 5 || 6 || 0 || 1

CLIMA || 4 || 16 || 13 || 0 || 3

CNECT || 6 || 26 || 16 || 7 || 12

COMM || 1 || 1 || 2 || 2 || 4

DEVCO || 6 || 24 || 20 || 28 || 48

DIGIT || 1 || 2 || 2 || 0 || 0

EAC || 9 || 14 || 9 || 53 || 59

ECFIN || 2 || 1 || 0 || 0 || 0

ECHO || 3 || 4 || 5 || 6 || 5

ELARG || 4 || 5 || 4 || 22 || 10

EMPL || 4 || 2 || 2 || 6 || 15

ENER || 18 || 27 || 33 || 9 || 2

ENTR || 33 || 51 || 56 || 25 || 29

ENV || 33 || 46 || 42 || 14 || 18

ESTAT || 7 || 12 || 12 || 6 || 4

FPI || 4 || 7 || 4 || 7 || 7

HOME || 13 || 31 || 21 || 40 || 15

JUST || 17 || 7 || 4 || 18 || 11

MARE || 4 || 11 || 8 || 8 || 15

MARKT || 15 || 11 || 9 || 7 || 6

MOVE || 32 || 50 || 52 || 22 || 16

OLAF || 1 || 4 || 2 || 0 || 0

REGIO || 2 || 7 || 7 || 6 || 3

RTD || 8 || 56 || 23 || 227 || 240

SANCO || 26 || 144 || 127 || 354 || 403

SG || 2 || 3* || 7* || 0 || 0

TAXUD || 13 || 81 || 81 || 14 || 32

TRADE || 13 || 15 || 19 || 5 || 9

ΣΥΝΟΛΟ: || 302 || 797 || 718 || 889 || 970

* συμπεριλαμβανομένων 7 συνεδριάσεων της επιτροπής προσφυγών.

2.2         Αριθμός γνωμών και εκτελεστικών πράξεων/ μέτρων

Όπως συνέβη και με τις προηγούμενες εκθέσεις, η παρούσα έκθεση παρέχει γενικότερα στοιχεία σχετικά με τις επίσημες γνώμες που διατυπώνονται από τις επιτροπές και τις επακόλουθες εκτελεστικές πράξεις/μέτρα που εκδίδονται από την Επιτροπή[11]. Τα στοιχεία αυτά ποσοτικοποιούν την απτή «παραγωγή» των επιτροπών (βλ. Πίνακα IV).

ΠΙΝΑΚΑΣ IV — Αριθμός γνωμών και εκτελεστικών πράξεων/μέτρων που εκδόθηκαν το 2013

|| Γνώμες || Εκδοθείσες πράξεις || Μέτρα που εκδόθηκαν με ΚΔΕ

AGRI || 189 || 202 || 1

BUDG || 9 || 9 || 0

CLIMA || 11 || 5 || 8

CNECT || 45 || 45 || 1

COMM || 4 || 4 || 0

DEVCO || 127 || 127 || 0

DIGIT || 1 || 1 || 0

EAC || 75 || 55 || 0

ECFIN || 0 || 1 || 0

ECHO || 6 || 7 || 0

ELARG || 35 || 39 || 0

EMPL || 14 || 14 || 0

ENER || 17 || 3 || 7

ENTR || 49 || 29 || 21

ENV || 60 || 36 || 25

ESTAT || 13 || 4 || 13

FPI || 6 || 6 || 0

HOME || 21 || 19 || 0

JUST || 11 || 12 || 0

MARE || 29 || 29 || 0

MARKT || 7 || 4 || 8

MOVE || 56 || 39 || 7

OLAF || 0 || 0 || 0

REGIO || 4 || 5 || 0

RTD || 250 || 250 || 0

SANCO || 709 || 605 || 80

SG || 9* || 8 || 0

TAXUD || 105 || 106 || 0

TRADE || 54 || 52 || 0

ΣΥΝΟΛΟ: || 1 916 || 1 716 || 171

* συμπεριλαμβανομένων 9 γνωμών που διατυπώθηκαν από την επιτροπή προσφυγών.

2.3         Συνεδριάσεις της επιτροπής προσφυγών

Η επιτροπή προσφυγών συνεδρίασε 7 φορές κατά τη διάρκεια του 2013 και εξέτασε συνολικά 9 σχέδια εκτελεστικών πράξεων (στους τομείς της υγείας και της προστασίας των καταναλωτών, των τελωνείων και του περιβάλλοντος), τα οποία είχαν υποβληθεί από την Επιτροπή. Και στις 9 περιπτώσεις, η επιτροπή προσφυγών δεν εξέδωσε γνώμη και η Επιτροπή αποφάσισε να εγκρίνει τις 8 από τις εν λόγω εκτελεστικές πράξεις.

2.4         Χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο (ΚΔΕ)

Όπως αναφέρεται στο τμήμα 1, η διαδικασία ΚΔΕ δεν επηρεάστηκε από τη μεταρρύθμιση της επιτροπολογίας το 2011. Η διαδικασία αυτή δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιείται στη νέα νομοθεσία, αλλά εξακολουθεί να εμφανίζεται σε πολλές υφιστάμενες βασικές πράξεις και θα συνεχίσει να εφαρμόζεται έως ότου ευθυγραμμιστούν οι εν λόγω πράξεις. Το 2013, εκδόθηκαν 171 μέτρα σύμφωνα με την ΚΔΕ (βλ. Πίνακα IV). Το δικαίωμα της αρνησικυρίας ασκήθηκε σε μία περίπτωση (ΓΔ ENV). Συγκριτικά, το 2012, το δικαίωμα της αρνησικυρίας δεν ασκήθηκε.

ΠΙΝΑΚΑΣ V — Αριθμός των μέτρων που εκδόθηκαν σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο (ΚΔΕ) (2013)

|| Μέτρα που εκδόθηκαν με ΚΔΕ || Το ΕΚ αντιτάχθηκε στην έκδοση σχεδίων μέτρων με ΚΔΕ || Το Συμβούλιο αντιτάχθηκε στην έκδοση σχεδίων μέτρων με ΚΔΕ

AGRI || 1 || 0 || 1

BUDG || 0 || 0 || 0

CLIMA || 8 || 0 || 0

CNECT || 1 || 0 || 0

COMM || 0 || 0 || 0

DEVCO || 0 || 0 || 0

DIGIT || 0 || 0 || 0

EAC || 0 || 0 || 0

ECFIN || 0 || 0 || 0

ECHO || 0 || 0 || 0

ELARG || 0 || 0 || 0

EMPL || 0 || 0 || 0

ENER || 7 || 0 || 0

ENTR || 21 || 0 || 0

ENV || 25 || 1 || 0

ESTAT || 13 || 0 || 0

FPI || 0 || 0 || 0

HOME || 0 || 0 || 0

JUST || 0 || 0 || 0

MARE || 0 || 0 || 0

MARKT || 8 || 0 || 0

MOVE || 7 || 0 || 0

OLAF || 0 || 0 || 0

REGIO || 0 || 0 || 0

RTD || 0 || 0 || 0

SANCO || 80 || 0 || 0

SG || 0 || 0 || 0

TAXUD || 0 || 0 || 0

TRADE || 0 || 0 || 0

TOTAL: || 171 || 1 || 1

3.            Λεπτομερείς πληροφορίες για τις δραστηριότητες των επιτροπών

Στο έγγραφο εργασίας που συνοδεύει την παρούσα έκθεση παρέχονται λεπτομερείς πληροφορίες για τις εργασίες των επιμέρους επιτροπών το 2013, κατανεμημένες βάσει των διαφόρων σχετικών υπηρεσιών της Επιτροπής.

[1]               ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.

[2]               Έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τις εργασίες των επιτροπών κατά τη διάρκεια του 2012, COM (2013) 701 final.

[3]               Απόφαση 1999/468/EΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/EΚ του Συμβουλίου (ΕΕ C 255 της 21.10.2006, σ. 4).

[4]               Η δήλωση αυτή δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα μαζί με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.182/2011 (ΕΕ L 55 της 28.2.2001, σ. 19)

[5]               COM(2013) 0451, 0452 και 0751.

[6]               ΕΕ C 183 της 24.6.2011, σ. 13.

[7]               Τούτο ισχύει με την επιφύλαξη της έκδοσης εκτελεστικών πράξεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7.

[8]               Απόφαση της 26ης Σεπτεμβρίου 2013 στην υπόθεση T-164/10, Pioneer Hi-Bred International, Inc. κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής και απόφαση της 13ης Δεκεμβρίου 2013 στην υπόθεση T-240/10, Ουγγαρία κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

[9]               Για περισσότερες πληροφορίες βλ.: http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm

[10]             Η ψηφοφορία μπορεί να λάβει χώρα είτε σε τακτική συνεδρίαση της επιτροπής, είτε, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, με γραπτή διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 5 του κανονισμού επιτροπολογίας.

[11]             Σημειωτέον ότι μπορεί να υπάρχουν αναντιστοιχίες μεταξύ του αριθμού των γνωμών και του αριθμού των εκτελεστικών πράξεων/μέτρων στη διάρκεια οποιουδήποτε έτους. Οι λόγοι για τις αναντιστοιχίες αυτές επεξηγούνται στην εισαγωγή του συνοδευτικού εγγράφου εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής.

Top