Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013XC1101(04)

Δημοσίευση αίτησης τροποποίησης σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

OJ C 318, 1.11.2013, p. 14–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.11.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 318/14


Δημοσίευση αίτησης τροποποίησης σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

2013/C 318/09

Η παρούσα δημοσίευση παρέχει το δικαίωμα υποβολής ένστασης, κατά την έννοια του άρθρου 51 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1).

ΑΙΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 510/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων  (2)

ΑΙΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9

«LOMNICKÉ SUCHARY»

Αριθ. ΕΚ: CZ-PGI-0105-01093-14.02.2013

ΠΓΕ ( X ) ΠΟΠ ( )

1.   Κεφάλαιο των προδιαγραφών προϊόντος που αφορά η τροποποίηση

Ονομασία του προϊόντος

Περιγραφή του προϊόντος

Γεωγραφική περιοχή

Απόδειξη της καταγωγής

Μέθοδος παραγωγής

Δεσμός

Επισήμανση

Εθνικές απαιτήσεις

Άλλο: τροποποιήσεις σχετικά με την αιτούσα ομάδα και τον οργανισμό ελέγχου

2.   Τύπος τροποποίησης(-εων)

Τροποποίηση του ενιαίου εγγράφου ή της σύνοψης

Τροποποίηση των προδιαγραφών της καταχωρισμένης ΠΟΠ ή ΠΓΕ για την οποία δεν έχει δημοσιευθεί ούτε ενιαίο έγγραφο ούτε σύνοψη

Τροποποίηση των προδιαγραφών που δεν απαιτεί τροποποίηση του δημοσιευμένου ενιαίου εγγράφου [άρθρο 9 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006]

Προσωρινή τροποποίηση των προδιαγραφών λόγω της επιβολής υποχρεωτικών υγειονομικών ή φυτοϋγειονομικών μέτρων από τις δημόσιες αρχές [άρθρο 9 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006]

3.   Τροποποίηση(-εις)

1.

Σημείο 4.2 της σύνοψης: Τροποποίηση της περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες — για τους σκοπούς της σύνταξης των προδιαγραφών, η γραμματεία του αρχικού αιτούντος στηρίχθηκε, εσφαλμένα, στο παλιό πρότυπο ON 562890, το οποίο ίσχυε για τα μπισκότα της εθνικής επιχείρησης Čokoládovny, και το επισύναψε ως παράρτημα 8. Σε αυτό το πρότυπο, η αναλογία που αντιστοιχούσε στην καθημερινή δόση των διάφορων συστατικών της διατροφής — λίπη, υδατάνθρακες και πρωτεΐνες — είχε αντικατασταθεί, για την κατηγορία των λιπών, από την περιεκτικότητα σε λίπη επί ξηρού. Για λόγους σχετικούς με τη δυσκολία ελέγχου της παραμέτρου «λίπη επί ξηρού», δεν καθορίζεται πλέον η περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες (λίπη) επί ξηρού αλλά η ολική περιεκτικότητα σε λίπη στο τελικό προϊόν. Η παράμετρος αυτή έχει μεγάλη σημασία για τον καταναλωτή. Η περιεκτικότητα σε λίπη θα αναφέρεται πλέον ως εξής: «Ολικά λίπη 11 % κατά βάρος, το ελάχιστο».

2.

Σημείο 4.2 της σύνοψης: Η αναφορά στην περιεκτικότητα σε αφλατοξίνες τροποποιείται με τρόπο ώστε η διατύπωση να παραμένει σύμφωνη με τις γενικές παραμέτρους που ισχύουν για τα τρόφιμα και έχει πλέον ως εξής: «Αφλατοξίνες B1, B2, G1, G2 — το προϊόν πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.»

3.

Σημείο 4.2: Η ορολογία καθώς και οι αρωματικές πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται έχουν ως εξής:

για τους σκοπούς της επικαιροποίησης της ορολογίας, οι όροι «στερεοποιημένα λίπη» αντικαταστάθηκαν από τους όρους «λίπη μπισκοτοποιίας»

για οικονομικούς λόγους ή σε περίπτωση έλλειψης του προϊόντος στην αγορά, είναι δυνατή η αντικατάσταση στη ζύμη της βανίλιας από βανιλίνη·

μετά την ολοκλήρωση έρευνας μεταξύ των παρασκευαστών, αποφασίστηκε ότι, καθώς ορισμένοι από αυτούς προσέθεταν κανέλλα ή άνθος μοσχοκάρυδου (μασίς) σε ορισμένες παραλλαγές του «Lomnické suchary», έπρεπε επομένως να προστεθούν αυτά τα συστατικά στον κατάλογο των πρώτων υλών. Αντιθέτως, τα «ξεπικρισμένα αμύγδαλα των πυρήνων βερίκοκων και ροδάκινων», καθώς δεν παράγονται πλέον, απαλείφονται από τον κατάλογο.

4.

Σημείο 4.2 της σύνοψης: Τα «Lomnické suchary Dia» απαλείφονται από τον κατάλογο των ποικιλιών του «Lomnické suchary» επειδή, σύμφωνα με το διάταγμα 113/2005 της Τσεχικής δημοκρατίας για την επισήμανση των τροφίμων και των προϊόντων καπνού, όπως τροποποιήθηκε στις 23 Δεκεμβρίου 2008, το οποίο αντιστοιχεί στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να αποκλείονται οι ενδείξεις που ενδέχεται να δημιουργήσουν σύγχυση μεταξύ συνήθων τροφίμων και τροφίμων προοριζόμενων για ιδιαίτερη διατροφή (άρθρο 4).

5.

Σημείο 4.5 της περίληψης: Όσον αφορά τη διάρκεια της περιόδου διόγκωσης, από ελέγχους προέκυψαν ασάφειες και σφάλματα τεχνικής φύσης, που μάλλον πρόκειται για σφάλματα μεταγραφής. Τα ρολά αφήνονται να διογκωθούν σε μεταλλικές φόρμες αλειμμένες με λιπαρή ουσία επί χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα 10 έως 20 λεπτά περίπου. Ομοίως, εισάγονται τροποποιήσεις στην περιγραφή του τρόπου ψησίματος, καθώς η προσαρμογή της υγρασίας και της θερμοκρασίας είναι συνάρτηση του τύπου φούρνου. Επομένως, για λόγους διαφύλαξης της ποιότητας των «Lomnické suchary», είναι αναγκαίο να προσαρμοστούν οι εν λόγω παράμετροι αναλόγως του χρησιμοποιούμενου τύπου φούρνου. Το τμήμα που αντιστοιχεί στην αρχική περιγραφή της μεθόδου παραγωγής αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Η ζύμη κόβεται σε μικρά στρογγυλά κομμάτια τα οποία, αφού διογκωθούν, πλάθονται σε ρολά και μετά τοποθετούνται σε μεταλλικές φόρμες αλειμμένες με λιπαρή ουσία και αφήνονται να διογκωθούν επί 10 έως 20 λεπτά. Μετά τη διόγκωση, ψήνονται σε φούρνο θερμοκρασίας 200-250 °C περίπου 30 έως 45 λεπτά.»

6.

Σημεία 4.5 και 4.8 της σύνοψης: Η επιστροφή σε παραδοσιακό τρόπο πώλησης και η δυνατότητα επιλογής μεταξύ πολλών τρόπων συσκευασίας αιτιολογούν την τροποποίηση των διατάξεων σχετικά με τη συσκευασία. Η φράση: «Τα μπισκότα συσκευάζονται σε αλουμινόχαρτα τροφίμων και οι συσκευασίες αυτές τοποθετούνται σε κουτιά από χαρτόνι με εκτυπώσεις» αντικαθίσταται από το εξής κείμενο: «Τα μπισκότα συσκευάζονται σε φύλλο αλουμινίου κατάλληλο για τρόφιμα και τα πακέτα αυτά τοποθετούνται σε κουτί από εκτυπωμένο χαρτόνι ή λευκοσίδηρο. Είναι επίσης αποδεκτή οποιαδήποτε άλλη συσκευασία προσαρμοσμένη στο συγκεκριμένο τύπο προϊόντος εφόσον είναι σύμφωνα με τα υποχρεωτικά πρότυπα. Ο κατασκευαστής μπορεί να πωλήσει τμήμα της παραγωγής του απευθείας στον τελικό καταναλωτή για άμεση κατανάλωση, στην περίπτωση αυτή τα μπισκότα δεν είναι αναγκαίο να συσκευάζονται σε φύλλο αλουμινίου.» Συνεπώς, οι διατάξεις για την επισήμανση έχουν ως εξής: «Η ονομασία “Lomnické suchary” και η ποικιλία αναγράφονται στα κουτιά συσκευασίας. Οι λέξεις “Lomnické suchary” αποτελούνται από μεγαλύτερους χαρακτήρες από το υπόλοιπο κείμενο. Τουλάχιστον μία πλευρά του κουτιού καταλαμβάνεται από εικόνα στην οποία αναπαριστάνονται τα μπισκότα. Στην περίπτωση άλλων τύπων συσκευασίας, συμπεριλαμβανόμενων αυτών που προβλέπονται για την απευθείας πώληση των μπισκότων στους καταναλωτές ανά τεμάχιο, η ονομασία “Lomnické suchary” καθώς και η ποικιλία μπισκότου πρέπει να εμφαίνονται στην συσκευασία με τον πλέον εμφανή τρόπο.» Η προαναφερόμενη διατύπωση αντικαθιστά πλήρως το αρχικό κείμενο.

Για να διορθωθεί το σφάλμα που αναφέρθηκε προηγουμένως, σχετικά με τη χρήση του προτύπου ON 562890 (βλ. τροποποίηση αριθ. 1) που επισυνάπτεται ως παράρτημα 8 των προδιαγραφών, απαλείφθηκαν οι δύο τελευταίες φράσεις του σημείου 4.5 των προδιαγραφών.

7.

Λόγω των σχετικών αλλαγών που σημειώθηκαν, επικαιροποιήθηκαν τα στοιχεία που αφορούν το όνομα και τη διεύθυνση της ομάδας, την αρχή που είναι επιφορτισμένη με τον έλεγχο της τήρησης των προδιαγραφών και τον οργανισμό ελέγχου που είναι επιφορτισμένος με τις ποιοτικές και ποσοτικές αναλύσεις.

ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 510/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων  (3)

«LOMNICKÉ SUCHARY»

Αριθ. ΕΚ: CZ-PGI-0105-01093-14.02.2013

ΠΓΕ ( X ) ΠΟΠ ( )

1.   Ονομασία

«Lomnické suchary»

2.   Κράτος μέλος ή τρίτη χώρα

Τσεχική Δημοκρατία

3.   Περιγραφή του γεωργικού προϊόντος ή του τροφίμου

3.1.   Τύπος προϊόντος

Κλάση 2.4.

Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, ζαχαρώδη παρασκευάσματα ή προϊόντα μπισκοτοποιίας

3.2.   Περιγραφή του προϊόντος για το οποίο ισχύει η ονομασία υπό 1

Παράγονται οι ακόλουθες ποικιλίες του «Lomnické suchary»: Lomnické suchary cukrované (Lomnické suchary με ζάχαρη), Lomnické suchary oříškové (Lomnické suchary με φουντούκι), Lomnické suchary mandlové (Lomnické suchary με αμύγδαλο), Lomnické suchary arašídové (Lomnické suchary με φιστίκι).

Το τελικό προϊόν πρέπει να πληροί τους ακόλουθους όρους κατά την οργανοληπτική ανάλυση:

Σχήμα

:

μικρές φέτες μεγίστου πάχους 18 mm

Επιφάνεια

:

ομοιόμορφα επικαλυμμένα με ζάχαρη

Χρώμα

:

καστανόχρυση απόχρωση κατά τη θραύση

Πορώδες

:

πυκνά, χωρίς κοιλότητες, χωρίς σκληρά κομμάτια ή ίχνη μη αναμεμειγμένης ζύμης

Σύσταση

:

σκληρά, τραγανά, εύθραυστα

Γεύση και οσμή: ανάλογα με την ποικιλία, γεύση ξύσματος φλοιού πορτοκαλιού (λεμονιού). Δεν πρέπει να έχουν γεύση καμένου ή πικρού ή ταγγισμένου ή να έχουν οποιαδήποτε άλλη ξένη γεύση ή οσμή.

Φυσικές και χημικές απαιτήσεις:

Υγρασία

4 % κατά βάρος, το μέγιστο

Σακχαρόζη, επί ξηρού

33,5 % κατά βάρος, το ελάχιστο

Ολικά λίπη

11 % κατά βάρος, το ελάχιστο

Τέφρα, επί ξηρού

0,80 % κατά βάρος, το μέγιστο

Ανόργανες ύλες, επί ξηρού

0,10 % κατά βάρος, το μέγιστο

Μεταλλικά στοιχεία: αρσενικό, κάδμιο, μόλυβδος, υδράργυρος — το προϊόν πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

Μικροβιολογική εξέταση: τα δείγματα πρέπει να πληρούν τις ισχύουσες απαιτήσεις της νομοθεσίας.

Αφλατοξίνες B1, B2, G1, G2 — το προϊόν πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

3.3.   Πρώτες ύλες (μόνο για μεταποιημένα προϊόντα)

Τα μπισκότα «Lomnické suchary» προορίζονται για άμεση κατανάλωση. Παρασκευάζονται από κοινό σιτάλευρο, ζάχαρη (κατά περίπτωση), υδρογονωμένα λίπη, μαγιά, γάλα σε σκόνη, κρόκους αυγού σε σκόνη, ξύσμα πορτοκαλιού ή λεμονιού και, αναλόγως του τύπου του μπισκότου, κανέλα, βανίλια ή άνθος μοσχοκάρυδου (μασίς). Οι κρόκοι αυγού σε σκόνη μπορούν να αντικατασταθούν από νωπούς κρόκους αυγού και η βανίλια από βανιλίνη. Ανάλογα με την ποικιλία προστίθενται θραυσμένα φουντούκια, αμύγδαλα ή φιστίκια. Οι ψημένες φέτες μπισκότου τυλίγονται σε ζάχαρη άχνη.

3.4.   Ζωοτροφές (μόνο για προϊόντα ζωικής προέλευσης)

3.5.   Ειδικά στάδια της παραγωγής τα οποία πρέπει να εκτελούνται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής

Για λόγους διατήρησης της ποιότητας και της υγιεινής του προϊόντος, η διαδικασία παραγωγής εκτελείται πλήρως, από την προετοιμασία της ζύμης έως την ξήρανση, εντός του χώρου παραγωγής. Τα μπισκότα «Lomnické suchary» είναι ένα ευαίσθητο προϊόν και οι τεχνικές παρασκευής του δεν επιτρέπουν την αλλαγή του τόπου εκτέλεσης ορισμένων σταδίων της παρασκευής.

Τα κυριότερα στάδια της τεχνολογικής διαδικασίας: οι πρώτες ύλες που προετοιμάζονται σύμφωνα με τη συνταγή που αντιστοιχεί σε κάθε ποικιλία μπισκότου τοποθετούνται μέσα σε αναμίκτη και αναμειγνύονται καλά. Στο μίγμα που προκύπτει προστίθενται προετοιμασμένη διογκωτική σκόνη και πόσιμο νερό. Όλα αυτά τα συστατικά αναμειγνύονται προσεκτικά έως ότου προκύψει μία σκληρή ζύμη. Η ζύμη κόβεται σε μικρά στρογγυλά κομμάτια τα οποία, αφού διογκωθούν, πλάθονται σε ρολά και μετά τοποθετούνται σε μεταλλικές φόρμες αλειμμένες με λιπαρή ουσία και αφήνονται να διογκωθούν επί 10 έως 20 λεπτά. Μετά τη διόγκωση, ψήνονται σε φούρνο θερμοκρασίας 200-250 °C περίπου 30 έως 45 λεπτά. Τα ρολά των ψημένων μπισκότων αφήνονται να κρυώσουν και, αφού μαλακώσουν, κόβονται σε μικρές φέτες ίδιου πάχους και επικαλύπτονται, καθένα χωριστά, με ζάχαρη άχνη. Οι ζαχαρωμένες φέτες μπισκότων ξηραίνονται στο φούρνο σε 190 έως 200 °C, στη συνέχεια εξομαλύνονται και στέλνονται για συσκευασία.

3.6.   Ειδικοί κανόνες για τον τεμαχισμό, το τρίψιμο, τη συσκευασία κ.λπ.

Τα μπισκότα συσκευάζονται αμέσως σε φύλλο αλουμινίου κατάλληλο για τρόφιμα και τα πακέτα αυτά τοποθετούνται σε κουτί από εκτυπωμένο χαρτόνι ή λευκοσίδηρο. Είναι επίσης αποδεκτή οποιαδήποτε άλλη συσκευασία προσαρμοσμένη στο συγκεκριμένο τύπο προϊόντος εφόσον είναι σύμφωνη με τα υποχρεωτικά πρότυπα. Ο κατασκευαστής μπορεί να πωλήσει τμήμα της παραγωγής του απευθείας στον τελικό καταναλωτή για άμεση κατανάλωση, στην περίπτωση αυτή τα μπισκότα δεν είναι αναγκαίο να συσκευάζονται σε φύλλο αλουμινίου.

Τα προϊόντα μεγαλύτερης διάρκειας διατήρησης που προορίζονται για αποστολή πρέπει υποχρεωτικά να συσκευάζονται απευθείας μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγωγής, για λόγους διατήρησης της ποιότητας. Τα μπισκότα είναι εύθραυστα και απορροφούν εύκολα υγρασία. Όταν μεταφέρονται σε μεγάλες ποσότητες, υπάρχει κίνδυνος να υποβαθμιστεί η ποιότητά τους (τα μπισκότα ενδέχεται να σπάσουν και να απορροφήσουν υγρασία). Στόχος επίσης είναι η καλύτερη διατήρηση και ιχνηλασιμότητα του προϊόντος.

3.7.   Ειδικοί κανόνες για την επισήμανση

Η ονομασία «Lomnické suchary» και η ποικιλία αναγράφονται στα κουτιά συσκευασίας. Οι λέξεις «Lomnické suchary» αποτελούνται από μεγαλύτερους χαρακτήρες από το υπόλοιπο κείμενο. Τουλάχιστον μία πλευρά του κουτιού καταλαμβάνεται από εικόνα στην οποία αναπαριστάνονται τα μπισκότα. Στην περίπτωση άλλων τύπων συσκευασίας, συμπεριλαμβανόμενων αυτών που προβλέπονται για την απευθείας πώληση των μπισκότων στους καταναλωτές ανά τεμάχιο, η ονομασία «Lomnické suchary» καθώς και η ποικιλία μπισκότου πρέπει να εμφαίνονται στη συσκευασία με τον πλέον εμφανή τρόπο.

4.   Συνοπτική οριοθέτηση της γεωγραφικής περιοχής

Διοικητικό διαμέρισμα Semily, το οποίο περιλαμβάνει τις πόλεις Lomnice nad Popelkou, Vysoké nad Jizerou και Jablonec nad Nisou.

5.   Δεσμός με τη γεωγραφική περιοχή

5.1.   Ιδιαιτερότητα της γεωγραφικής περιοχής

Η οριοθετημένη περιοχή παραγωγής των «Lomnické suchary» βρίσκεται στους πρόποδες των βουνών, σε μια περιοχή στην οποία ο τοπικός πληθυσμός ζούσε κυρίως από τη γεωργία και τη βιοτεχνία.

Οι πρώτες ιστορικές αναφορές της παραγωγής των μπισκότων «Lomnické suchary» στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή ανάγονται στα 1810, ημερομηνία κατά την οποία ο Michal Jína άρχισε την παραγωγή μπισκότων στη Lomnice nad Popelkou. Στην αρχή, επρόκειτο για μπισκότα οικιακής παρασκευής τα οποία πωλούνταν στις αγορές σε καλαθάκια από λυγαριά. Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, και συγκεκριμένα το 1856, ο εγγονός του Michal Jína επινόησε μια μηχανική διαδικασία παρασκευής των «Lomnické suchary», χάρη στην οποία εφοδίαζε όχι μόνον ολόκληρη την Αυστροουγγαρία αλλά και άλλες χώρες της Ευρώπης. Ο γιός του, ο Josef Jína, ίδρυσε το 1907 το εργοστάσιο του Lomnice nad Popelkou, εξοπλισμένο με σύγχρονα μηχανήματα της εποχής. Δόθηκε έμφαση στην ποιότητα των προϊόντων. Η επιχείρηση εκσυγχρονίστηκε το 1942 και εθνικοποιήθηκε το 1948. Εξακολούθησε η παρασκευή των μπισκότων στην επιχείρηση Lomnický průmysl sucharů, η οποία το 1958 πέρασε στον έλεγχο της επιχείρησης Průmysl trvanlivého pečiva Praha, κατόπιν της επιχείρησης Čokoládovny Praha, στο Modřany.

Μετά τα γεγονότα του Νοεμβρίου 1989, το Čokoládovny ιδιωτικοποιήθηκε και εξαγοράστηκε από την εταιρεία Nestlé, η οποία εγκατέλειψε την παραγωγή των «Lomnické suchary» το 1994. Το 1995 ιδρύθηκε η εταιρεία VEKOS, με διευθυντή τον Ladislav Kodejška (υιό), η οποία ξεκίνησε εκ νέου την παρασκευή των «Lomnické suchary» στηριζόμενη σε παλιές συνταγές τις οποίες κληρονόμησε από τον πατέρα του, που είχε θητεύσει στο επάγγελμα στην οικογένεια Jína. Τα τελευταία χρόνια εμφανίστηκαν και άλλοι μικροί παραγωγοί, οι οποίοι παράγουν «Lomnické suchary» σύμφωνα με τις παλιές συνταγές (EGE IMPEX, Lomnické suchary s.r.o., Ladislav Kodejška, κ.λπ.). Τον Σεπτέμβριο 2005 ιδρύθηκε η ένωση παραγωγών μπισκότων «Lomnické suchary» (sdružení výrobců Lomnických sucharů).

5.2.   Ιδιοτυπία του προϊόντος

Η εμφάνιση και η γεύση των μπισκότων «Lomnické suchary» είναι καρπός του συνδυασμού της παραδοσιακής συνταγής, η οποία χρησιμοποιείται επί περισσότερα από 200 χρόνια ήδη, και της τεχνογνωσίας των κατοίκων της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής. Η παρασκευή τους περιορίζεται στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή.

Τα μπισκότα «Lomnické suchary» χαρακτηρίζονται από την παρασκευή και τη γεύση τους· έχουν ιδιαίτερο σχήμα, εμφάνιση και γεύση. Η επικάλυψη με ζάχαρη άχνη είναι τυπική για αυτά τα μπισκότα και δεν απαντάται πουθενά αλλού. Ομοίως, το γεγονός ότι προστίθεται φουντούκι, αμύγδαλο ή φιστίκι το καθιστά ιδιαίτερο προϊόν. Η υψηλή και σταθερή ποιότητα του προϊόντος συνδέεται με την εξαιρετική γεύση του. Τα μπισκότα «Lomnické suchary» είναι ιδιότυπο προϊόν, παραγόμενο αποκλειστικά στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή.

Από τότε που παρήχθηκαν τα μπισκότα αυτά για πρώτη φορά, φέρουν το όνομα «Lomnické suchary», ενδεχομένως συνοδευόμενο από το όνομα του παραγωγού (Jína, Kodejška, EGE Impex, Vekos, κ.λπ.).

5.3.   Αιτιώδης σχέση που συνδέει τη γεωγραφική περιοχή με την ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά του προϊόντος (για τις ΠΟΠ) ή με μια συγκεκριμένη ιδιότητα, τη φήμη ή άλλα χαρακτηριστικά του προϊόντος (για τις ΠΓΕ)

Πολυάριθμα έντυπα της εποχής εκείνης, σύγχρονες δημοσιεύσεις και άλλη τεκμηρίωση που διατηρείται στο μουσείο της πόλης Lomnice nad Popelkou αναφέρονται στην δύο και πλέον αιώνων ιστορία του «Lomnické suchary». Ο δεσμός αυτός με την περιοχή παραγωγής, που δημιουργήθηκε από πολύ παλιά, καθώς και η ποιότητα των «Lomnické suchary» πιστοποιούνται επίσης με δημοσιεύσεις (όπως το «Město sucharů a textilu Lomnice nad Popelkou» (Lomnice nad Popelkou, πόλη των μπισκότων και των υφασμάτων), δημοσίευση του Josef Mizera e. a., σειρά C τόμος IX, Brno 1946, «Popis a dějiny okresu Lomnického n. P.» (Περιγραφή και ιστορία της περιοχής Lomnice nad Popelkou) του Josef Fučík, 1926), φυλλάδια της εποχής, στιχάκια, προσκλήσεις σε εμποροπανηγύρεις, ευχαριστήριες επιστολές από τον πρόεδρο, ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, κ.λπ. Ο Josef Jína έλαβε το πρώτο βραβείο (Grand Prix) για τα «Lomnické suchary» στη Διεθνή Έκθεση στο Παρίσι, το 1927. Από τα τέλη του 19ου αιώνα και κατά το πρώτο μισό του προηγούμενου αιώνα, τα «Lomnické suchary» έγιναν γνωστά στην Αυστρία, τη Γερμανία την Ιταλία με αυτήν την ονομασία. Στη διάρκεια του Μεσοπολέμου, εξάγονταν έως και την Αμερική. Σήμερα, τα «Lomnické suchary» πωλούνται, από την οριοθετημένη περιοχή παραγωγής, στο σύνολο του εδάφους της Τσεχικής Δημοκρατίας. Οι απόγονοι της οικογένειας Jína, η οποία δημιούργησε τα «Lomnické suchary», συμμετείχαν όλοι, σε διαφορετικούς βαθμούς, στην ιστορία παρασκευής του προϊόντος. Λόγω του μοναδικού χαρακτήρα αυτών των μπισκότων, η ονομασία «Lomnické suchary» καταχωρίστηκε ως προστατευόμενη ονομασία προέλευσης στην Τσεχική Δημοκρατία το 2003, υπό τον αριθμό 198.

Παραπομπή στη δημοσίευση των προδιαγραφών

[Άρθρο 5 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 (4)]

http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.ops.det?popk=211&plang=cs


(1)  ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 93 της 31.3.2006, σ. 12. Αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (EE) αριθ. 1151/2012.

(3)  Αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (EE) αριθ. 1151/2012.

(4)  Βλέπε υποσημείωση 3.


Top