EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013PC0568

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, του πρωτοκόλλου της συμφωνίας συνεργασίας και τελωνειακής ένωσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου, αφετέρου, σχετικά με τη συμμετοχή, ως συμβαλλόμενου μέρους, της Δημοκρατίας της Κροατίας, μετά την προσχώρησή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση

/* COM/2013/0568 final - 2013/0273 (NLE) */

52013PC0568

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, του πρωτοκόλλου της συμφωνίας συνεργασίας και τελωνειακής ένωσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου, αφετέρου, σχετικά με τη συμμετοχή, ως συμβαλλόμενου μέρους, της Δημοκρατίας της Κροατίας, μετά την προσχώρησή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση /* COM/2013/0568 final - 2013/0273 (NLE) */


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.           ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Η Δημοκρατία της Κροατίας (εφεξής «Κροατία») θα προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Ιουλίου 2013. Στις 14 Σεπτεμβρίου 2012, το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να αρχίσει διαπραγματεύσεις για την προσαρμογή, μέσω πρωτοκόλλου, της συμφωνίας συνεργασίας και τελωνειακής ένωσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου (εφεξής «Άγιος Μαρίνος»), αφετέρου[1], (εφεξής «η συμφωνία»), όσον αφορά τη συμμετοχή της Κροατίας, ως συμβαλλόμενου μέρους, ενόψει της προσχώρησής της στην Ένωση.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του πρωτοκόλλου σχετικά με τους όρους και τις ρυθμίσεις για την αποδοχή της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει σχέδιο στο Συμβούλιο του προς σύναψη πρωτοκόλλου.

2.           ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Η συμφωνία ετέθη σε ισχύ την 1η Απριλίου 2002 και πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να συμπεριληφθεί σε αυτήν η Κροατία ως συμβαλλόμενο μέρος. Μετά την εξουσιοδότηση που δόθηκε στην Επιτροπή στις 14 Σεπτεμβρίου 2012, ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις με τον Άγιο Μαρίνο όσον αφορά το πρωτόκολλο της συμφωνίας.

Δυνάμει του άρθρου 218 παράγραφος 6 στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη σύναψη του εν λόγω πρωτοκόλλου της συμφωνίας στις […].

Συνοπτική παρουσίαση της προτεινόμενης δράσης

Η παρούσα πρόταση συνίσταται σε σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, πρωτοκόλλου της συμφωνίας (επισυνάπτεται σε παράρτημα), ώστε να καταστεί δυνατή η συμμετοχή της Κροατίας ως συμβαλλόμενου μέρους μετά την προσχώρησή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Νομική βάση

Η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 218 παράγραφος 6, η Συνθήκη Προσχώρησης της Κροατίας[2] και η Πράξη Προσχώρησης της Κροατίας[3], και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο.

Επιλογή του μέσου

Δυνάμει του άρθρου 218 παράγραφος 6 στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε περιπτώσεις που καλύπτονται από το εν λόγω άρθρο, το Συμβούλιο εκδίδει απόφαση που επιτρέπει τη σύναψη της συμφωνίας αφού λάβει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η παρούσα πρόταση αφορά τέτοια απόφαση.

Αναλογικότητα

Η παρούσα πρόταση συμφωνεί με την αρχή της αναλογικότητας, διότι οι επιπτώσεις της είναι αυστηρά περιορισμένες στα επίπεδα που είναι απολύτως αναγκαία για να καταστεί δυνατή η συμμετοχή της Κροατίας στη συμφωνία ως συμβαλλόμενο μέρος, μετά την προσχώρησή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

2013/0273 (NLE)

Πρόταση

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, του πρωτοκόλλου της συμφωνίας συνεργασίας και τελωνειακής ένωσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου, αφετέρου, σχετικά με τη συμμετοχή, ως συμβαλλόμενου μέρους, της Δημοκρατίας της Κροατίας, μετά την προσχώρησή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 207 και το άρθρο 352, σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 6 στοιχείο α) και το άρθρο 218 παράγραφος 8 δεύτερο εδάφιο,

Έχοντας υπόψη την Πράξη Προσχώρησης της Κροατίας[4], και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου[5],

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)       Στις 14 Σεπτεμβρίου 2012, το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να αρχίσει διαπραγματεύσεις με την Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου για την προσαρμογή, μέσω πρωτοκόλλου, της συμφωνίας συνεργασίας και τελωνειακής ένωσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου, αφετέρου[6], σχετικά με τη συμμετοχή της Κροατίας ως συμβαλλόμενου μέρους, ενόψει της προσχώρησής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

(2)       Οι διαπραγματεύσεις για το πρωτόκολλο της συμφωνίας διεξήχθησαν από την Επιτροπή και ολοκληρώθηκαν πρόσφατα.

(3)       Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη σύναψη του εν λόγω πρωτοκόλλου στις [...].

(4)       Το πρωτόκολλο πρέπει να συναφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το πρωτόκολλο της συμφωνίας συνεργασίας και τελωνειακής ένωσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου, αφετέρου, σχετικά με τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Κροατίας ως συμβαλλόμενου μέρους, μετά την προσχώρησή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εγκρίνεται εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της.

Το κείμενο του πρωτοκόλλου επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζει το πρόσωπο που είναι αρμόδιο να προβεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, στην κατάθεση του εγγράφου έγκρισης που προβλέπεται στο άρθρο 3 του πρωτοκόλλου, ώστε να εκφραστεί η συναίνεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της να δεσμευθούν από το πρωτόκολλο.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ημέρα της έκδοσής της[7].

Βρυξέλλες,

                                                                       Για το Συμβούλιο

                                                                       Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

της συμφωνίας συνεργασίας και τελωνειακής ένωσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου, αφετέρου, σχετικά με τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Κροατίας ως συμβαλλόμενου μέρους, μετά την προσχώρησή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ,

Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ,

H ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,

H ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ,

H ΙΡΛΑΝΔΙΑ,

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ,

Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ,

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ,

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ,

H ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ,

Η ΜΑΛΤΑ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ,

H ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ,

H ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ

Η ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ,

Η ΣΛΟΒΑΚΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ,

ΤO ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ,

ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ,

και

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ,

αφενός,

και

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ,

αφετέρου,

Έχοντας υπόψη τη συμφωνία συνεργασίας και τελωνειακής ένωσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου, αφετέρου, της 16ης Δεκεμβρίου 1991 (εφεξής «η συμφωνία»), η οποία ετέθη σε ισχύ την 1η Απριλίου 2002,

Έχοντας υπόψη την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Ιουλίου 2013,

Εκτιμώντας ότι η Δημοκρατία της Κροατίας θα καταστεί συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Άρθρο 1

Η Δημοκρατία της Κροατίας προσχωρεί ως συμβαλλόμενο μέρος στη συμφωνία

Άρθρο 2

Το παρόν πρωτόκολλο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συμφωνίας.

Άρθρο 3

1. Το παρόν πρωτόκολλο εγκρίνεται από τα συμβαλλόμενα μέρη, σύμφωνα με τις οικείες εσωτερικές διαδικασίες τους.

2. Τα μέρη αλληλοενημερώνονται σχετικά με την ολοκλήρωση αυτών των διαδικασιών. Τα έγγραφα έγκρισης κατατίθενται στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Το παρόν πρωτόκολλο τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα που έπεται της ημερομηνίας κατάθεσης του τελευταίου εγγράφου έγκρισης.

Άρθρο 5

Το παρόν πρωτόκολλο εφαρμόζεται προσωρινά από την 1η Ιουλίου 2013.

Άρθρο 6

Το κείμενο της συμφωνίας και οι δηλώσεις που προσαρτώνται σε αυτήν συντάσσονται στην κροατική γλώσσα.

Επισυνάπτονται στο παρόν πρωτόκολλο και είναι εξίσου αυθεντικά με τα κείμενα στις άλλες γλώσσες στις οποίες έχουν συνταχθεί η συμφωνία και οι προσαρτημένες σε αυτήν δηλώσεις.

Άρθρο 7

Το παρόν πρωτόκολλο συντάσσεται σε δύο αντίτυπα στην αγγλική, βουλγαρική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ισλανδική, ισπανική, ιταλική, λετονική, λιθουανική, μαλτεζική, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, ρουμανική, σλοβακική, σλοβενική, σουηδική, τσεχική και φινλανδική γλώσσα. Όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά.

Βρυξέλλες, […] ημερομηνία […] το έτος δύο χιλιάδες δεκατρία.

[ ... ]

Για τα κράτη μέλη

[ ... ]

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

[ ... ]

Για τη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου

[ ... ]

[1]               ΕΕ L 84 της 28.3.2002, σ. 43.

[2]               ΕΕ L 112 της 24.4.2012, σ. 10.

[3]               ΕΕ L 112 της 24.4.2012, σ. 21.

[4]               ΕΕ L 112 της 24.4.2012, σ. 21.

[5]               ΕΕ C της , σ.

[6]               ΕΕ L 84 της 28.3.2002, σ. 43.

[7]               Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του πρωτοκόλλου θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου.

Top