Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AP0318

Κοινό σύστημα φορολόγησης των τόκων και των δικαιωμάτων που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών διαφορετικών κρατών μελών * Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Σεπτεμβρίου 2012 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την καθιέρωση κοινού συστήματος φορολόγησης των τόκων και των δικαιωμάτων που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών διαφορετικών κρατών μελών (αναδιατύπωση) (COM(2011)0714 – C7-0516/2011 – 2011/0314(CNS))

OJ C 353E , 3.12.2013, p. 196–200 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.12.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

CE 353/196


Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2012
Κοινό σύστημα φορολόγησης των τόκων και των δικαιωμάτων που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών διαφορετικών κρατών μελών *

P7_TA(2012)0318

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Σεπτεμβρίου 2012 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την καθιέρωση κοινού συστήματος φορολόγησης των τόκων και των δικαιωμάτων που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών διαφορετικών κρατών μελών (αναδιατύπωση) (COM(2011)0714 – C7-0516/2011 – 2011/0314(CNS))

2013/C 353 E/36

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση – αναδιατύπωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2011)0714),

έχοντας υπόψη το άρθρο 115 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0516/2011),

έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 για μια πλέον συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων (1),

έχοντας υπόψη την επιστολή της 6ης Μαρτίου 2012 από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής σύμφωνα με το άρθρο 87 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

έχοντας υπόψη τα άρθρα 87 και 55 του Κανονισμού του,

έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A7-0227/2012),

A.

εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με τη συμβουλευτική ομάδα εργασίας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η υπό εξέταση πρόταση δεν περιλαμβάνει ουσιαστικές τροποποιήσεις πλην εκείνων που προσδιορίζονται ως τέτοιες στην ως άνω πρόταση και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων προηγούμενων πράξεων και των τροποποιήσεων αυτών, η πρόταση συνιστά απλώς και μόνο κωδικοποίηση των υφιστάμενων κειμένων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους·

1.

εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως έχει προσαρμοστεί στις συστάσεις της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής και όπως τροποποιείται παρακάτω·

2.

καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.

καλεί το Συμβούλιο, εφόσον προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.

ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.

αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

ΚΕΊΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΊΝΕΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΉ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΊΑ

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1

(1)

Η οδηγία 2003/49/ΕΚ του Συμβουλίου, της 3ης Ιουνίου 2003, για την καθιέρωση κοινού συστήματος φορολόγησης των τόκων και των δικαιωμάτων που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών διαφορετικών κρατών μελών έχει τροποποιηθεί επανειλημμένα. Με την ευκαιρία νέων τροποποιήσεων, είναι σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας, η αναδιατύπωση της εν λόγω οδηγίας.

(1)

Η οδηγία 2003/49/ΕΚ του Συμβουλίου, της 3ης Ιουνίου 2003, για την καθιέρωση κοινού συστήματος φορολόγησης των τόκων και των δικαιωμάτων που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών διαφορετικών κρατών μελών έχει τροποποιηθεί επανειλημμένα. Με την ευκαιρία νέων τροποποιήσεων, είναι σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας, η αναδιατύπωση της εν λόγω οδηγίας. Στις 19 Απριλίου 2012, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε να βρεθούν συγκεκριμένοι τρόποι καταπολέμησης της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής, εφιστώντας την προσοχή στη φοροδιαφυγή μέσω υβριδικών χρηματοπιστωτικών μέσων και ζητώντας από τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την ομαλή συνεργασία και τον συντονισμό μεταξύ των φορολογικών συστημάτων τους για την αποφυγή της ακούσιας μη φορολόγησης και της φοροδιαφυγής.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

 

(1α)

Τα επίμονα και υψηλά δημόσια ελλείμματα συνδέονται στενά με την τρέχουσα κοινωνική, οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4

(4)

Η κατάργηση της φορολόγησης των πληρωμών τόκων και δικαιωμάτων στα κράτη μέλη όπου προκύπτουν, είτε με παρακράτηση στην πηγή είτε με είσπραξη έπειτα από βεβαίωση, αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη μέθοδο για την εξάλειψη των προαναφερθεισών διατυπώσεων και επιβαρύνσεων και για τη διασφάλιση της ίσης φορολογικής μεταχείρισης μεταξύ εθνικών και διασυνοριακών συναλλαγών. Παρίσταται ιδιαίτερη ανάγκη να καταργηθούν οι φόροι αυτοί για τις πληρωμές που πραγματοποιούνται τόσο μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών διαφορετικών κρατών μελών, όσο και μεταξύ μονίμων εγκαταστάσεων τέτοιων εταιρειών.

(4)

Η κατάργηση της φορολόγησης των πληρωμών τόκων και δικαιωμάτων στα κράτη μέλη όπου προκύπτουν, είτε με παρακράτηση στην πηγή είτε με είσπραξη έπειτα από βεβαίωση, αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη μέθοδο για την εξάλειψη των προαναφερθεισών διατυπώσεων και επιβαρύνσεων και για τη διασφάλιση της ίσης φορολογικής μεταχείρισης μεταξύ εθνικών και διασυνοριακών συναλλαγών. Παρίσταται ιδιαίτερη ανάγκη να καταργηθούν οι φόροι αυτοί για τις πληρωμές που πραγματοποιούνται τόσο μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών διαφορετικών κρατών μελών, όσο και μεταξύ μονίμων εγκαταστάσεων τέτοιων εταιρειών, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ένα απλουστευμένο και διαφανέστερο σύστημα φορολόγησης .

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

(5)

Είναι ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι οι πληρωμές τόκων και δικαιωμάτων θα φορολογούνται μόνον μία φορά σε ένα κράτος μέλος και ότι τα ευεργετήματα της οδηγίας θα πρέπει να παρέχονται μόνον όταν το εισόδημα που προκύπτει από την πληρωμή υπόκειται πράγματι σε φορολογία στο κράτος μέλος της αποδέκτριας εταιρείας ή στο κράτος μέλος όπου ευρίσκεται η αποδέκτρια μόνιμη εγκατάσταση:

(5)

Είναι ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι οι πληρωμές τόκων και δικαιωμάτων θα φορολογούνται μόνον μία φορά σε ένα κράτος μέλος και ότι τα ευεργετήματα της οδηγίας θα πρέπει να παρέχονται μόνον όταν το εισόδημα που προκύπτει από την πληρωμή υπόκειται πράγματι σε φορολογία στο κράτος μέλος της αποδέκτριας εταιρείας ή στο κράτος μέλος όπου ευρίσκεται η αποδέκτρια μόνιμη εγκατάσταση , χωρίς να προβλέπεται η δυνατότητα απαλλαγής ή υποκατάστασης ή αντικατάστασης μέσω της πληρωμής άλλου φόρου .

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12

(12)

Είναι επιπλέον απαραίτητο να μην εμποδίζονται τα κράτη μέλη να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα καταστολής των φαινομένων απάτης και καταχρήσεων.

(12)

Είναι επιπλέον απαραίτητο να ληφθούν κατάλληλα μέτρα για να μην εμποδίζονται τα κράτη μέλη στην καταστολή της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και των καταχρήσεων.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

 

(20α)

για να εξασφαλιστεί η ομαλή και οικονομικά αποδοτική μεταφορά των διατάξεων αυτής της οδηγίας, θα πρέπει οι επιχειρήσεις να καταρτίζουν τους ετήσιους λογαριασμούς τους μαζί με όλα τα σχετικά φορολογικά δεδομένα σε μορφή XBRL (eXtensible Business Reporting Language – Επεκτάσιμη γλώσσα Υποβολής Στοιχείων για Επιχειρήσεις).

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

1.   Οι πληρωμές τόκων ή δικαιωμάτων που ανακύπτουν σε ένα κράτος μέλος απαλλάσσονται από ενδεχόμενους φόρους επ’ αυτών στο εν λόγω κράτος μέλος (είτε παρακρατούνται στην πηγή είτε εισπράττονται κατόπιν βεβαιώσεως), εφόσον ο δικαιούχος των τόκων ή των δικαιωμάτων είναι εταιρεία άλλου κράτους μέλους ή μόνιμη εγκατάσταση εταιρείας κράτους μέλους ευρισκόμενη σε άλλο κράτος μέλος και υπόκειται πράγματι σε φορολογία του εισοδήματος που προκύπτει από τις εν λόγω πληρωμές σε αυτό το άλλο κράτος μέλος.

1.   Οι πληρωμές τόκων ή δικαιωμάτων που ανακύπτουν σε ένα κράτος μέλος απαλλάσσονται από ενδεχόμενους φόρους επ’ αυτών στο εν λόγω κράτος μέλος (είτε παρακρατούνται στην πηγή είτε εισπράττονται κατόπιν βεβαιώσεως), εφόσον ο δικαιούχος των τόκων ή των δικαιωμάτων είναι εταιρεία άλλου κράτους μέλους ή μόνιμη εγκατάσταση εταιρείας κράτους μέλους ευρισκόμενη σε άλλο κράτος μέλος και υπόκειται πράγματι σε φορολογία του εισοδήματος που προκύπτει από τις εν λόγω πληρωμές σε αυτό το άλλο κράτος μέλος με συντελεστή όχι μικρότερο του 70 % του μέσου νόμιμου συντελεστή φορολογίας εταιρειών που εφαρμόζεται στα κράτη μέλη, χωρίς να προβλέπεται η δυνατότητα απαλλαγής ή υποκατάστασης ή αντικατάστασης μέσω της πληρωμής άλλου φόρου . Οι πληρωμές τόκων ή δικαιωμάτων δεν απαλλάσσονται στο κράτος μέλος στο οποίο γίνονται, αν με βάση την εθνική φορολογική νομοθεσία στην οποία υπόκειται ο δικαιούχος δεν φορολογούνται λόγω διαφορετικού χαρακτηρισμού της πληρωμής (υβριδικά μέσα) ή διαφορετικού χαρακτηρισμού του πληρωτή και του αποδέκτη (υβριδικές οντότητες).

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 3

3.   Μια μόνιμη εγκατάσταση λογίζεται ως πληρωτής τόκων ή δικαιωμάτων μόνον εφόσον οι πληρωμές αυτές αντιπροσωπεύουν δαπάνη που πραγματοποιείται για τους σκοπούς των δραστηριοτήτων της μόνιμης εγκατάστασης.

3.   Μια μόνιμη εγκατάσταση λογίζεται ως πληρωτής τόκων ή δικαιωμάτων μόνον εφόσον οι πληρωμές αυτές αντιπροσωπεύουν δαπάνη που πραγματοποιείται για τους σκοπούς των δραστηριοτήτων της μόνιμης εγκατάστασης. Μόνο μια μόνιμη εγκατάσταση που ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις καταβολής φόρου λογίζεται ως δικαιούχος οιωνδήποτε φοροαπαλλαγών ή φοροελαφρύνσεων.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο ii

(ii)

η δεύτερη εταιρεία κατέχει ελάχιστη συμμετοχή 10 % στο μετοχικό κεφάλαιο της πρώτης εταιρείας, ή

(ii)

η δεύτερη εταιρεία κατέχει ελάχιστη συμμετοχή 25 % στο μετοχικό κεφάλαιο της πρώτης εταιρείας, ή

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο iii

(iii)

μια τρίτη εταιρεία κατέχει ελάχιστη συμμετοχή 10 % στο μετοχικό κεφάλαιο τόσο της πρώτης όσο και της δεύτερης εταιρείας.

(iii)

μια τρίτη εταιρεία κατέχει ελάχιστη συμμετοχή 25 % στο μετοχικό κεφάλαιο τόσο της πρώτης όσο και της δεύτερης εταιρείας.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – τίτλος

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

2.   Τα κράτη μέλη μπορούν, σε περιπτώσεις συναλλαγών που έχουν ως κύριο κίνητρο, ή ως ένα από τα κύρια κίνητρα, τη φοροδιαφυγή ή τη φοροαποφυγή ή την κατάχρηση , να αίρουν το ευεργέτημα της παρούσας οδηγίας ή να αρνούνται την εφαρμογή της.

2.   Τα κράτη μέλη μπορούν, σε περιπτώσεις συναλλαγών που έχουν ως κύριο κίνητρο, ή ως ένα από τα κύρια κίνητρα, τη φορολογική απάτη, τη φοροδιαφυγή , τη φορολογική κατάχρηση ή τη φοροαποφυγή, να άρουν το ευεργέτημα της παρούσας οδηγίας ή να αρνηθούν την εφαρμογή της.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο

1.   Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς το άρθρο 1 παράγραφοι 1 και 3, το άρθρο 2 στοιχεία γ) και δ) και το παράρτημα Ι μέρος Α το αργότερο μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2012 . Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων, καθώς και τον πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών των διατάξεων και της παρούσας οδηγίας.

1.   Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς το άρθρο 1 παράγραφοι 1 και 3, το άρθρο 2 στοιχεία γ) και δ) και το παράρτημα Ι μέρος Α το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013 . Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων, καθώς και τον πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών των διατάξεων και της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

 

2α.     Οι επιχειρήσεις εκπονούν τους ετήσιους λογαριασμούς τους μαζί με όλα τα σχετικά φορολογικά δεδομένα σε μορφή XBRL (eXtensible Business Reporting Language – Επεκτάσιμη γλώσσα Υποβολής Στοιχείων για Επιχειρήσεις).

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016 , η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Συμβούλιο σχετικά με τις οικονομικές επιπτώσεις της παρούσας οδηγίας.

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015 , η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με τις οικονομικές επιπτώσεις της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8

Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την εφαρμογή των εσωτερικών ή βασιζόμενων σε συμφωνίες διατάξεων οι οποίες εκτείνονται πέραν των διατάξεων της παρούσας οδηγίας και έχουν ως στόχο την κατάργηση ή την άμβλυνση της διπλής φορολογίας των τόκων και δικαιωμάτων.

Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την εφαρμογή των εσωτερικών ή βασιζόμενων σε συμφωνίες διατάξεων οι οποίες εκτείνονται πέραν των διατάξεων της παρούσας οδηγίας και έχουν ως στόχο την κατάργηση ή την άμβλυνση της διπλής φορολογίας και της διπλής μη φορολόγησης των τόκων και δικαιωμάτων.


(1)  ΕΕ C 77 της 28.3.2002, σ. 1.


Top