EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AB0103

Γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 11ης Δεκεμβρίου 2012 , σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα βασικά έγγραφα πληροφοριών για επενδυτικά προϊόντα (CON/2012/103)

OJ C 70, 9.3.2013, p. 2–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.3.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 70/2


ΓΝΏΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ

της 11ης Δεκεμβρίου 2012

σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα βασικά έγγραφα πληροφοριών για επενδυτικά προϊόντα

(CON/2012/103)

2013/C 70/02

Εισαγωγή και νομική βάση

Στις 11 και στις 18 Σεπτεμβρίου 2012, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έλαβε αίτημα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αντίστοιχα, για τη διατύπωση γνώμης σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα βασικά έγγραφα πληροφοριών για επενδυτικά προϊόντα (1) (εφεξής ο «προτεινόμενος κανονισμός»).

Η αρμοδιότητα της ΕΚΤ για τη διατύπωση γνώμης βασίζεται στα άρθρα 127 παράγραφος 4 και 282 παράγραφος 5 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς ο προτεινόμενος κανονισμός περιέχει διατάξεις που επηρεάζουν τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών στην ομαλή άσκηση των πολιτικών που αφορούν τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 παράγραφος 5 της συνθήκης. Η παρούσα γνώμη εκδόθηκε από το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 17.5 πρώτη πρόταση του εσωτερικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Γενικές παρατηρήσεις

Η ΕΚΤ επικροτεί τον προτεινόμενο κανονισμό, ο οποίος έχει ως στόχο να βελτιώσει τη διαφάνεια των επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές και να διασφαλίσει ότι οι μικροεπενδυτές θα είναι σε θέση να κατανοούν τα βασικά χαρακτηριστικά και τους κινδύνους των επενδυτικών προϊόντων, καθώς και να συγκρίνουν τα χαρακτηριστικά των διαφόρων προϊόντων. Η προσήκουσα δημοσιότητα διευκολύνει την προστασία των καταναλωτών, η οποία διαδραματίζει βασικό ρόλο στη διατήρηση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Ειδικές παρατηρήσεις

1.   Συνοχή με άλλες νομοθετικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1.1.

Οι απαιτήσεις δημοσιότητας πρέπει να συνοδεύονται από τις κατάλληλες εξουσίες εποπτείας, τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο, ώστε να απαγορεύουν ή να περιορίζουν την εμπορία, τη διανομή ή πώληση ορισμένων χρηματοπιστωτικών μέσων σε περίπτωση απειλής για την εύρυθμη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών, τη σταθερότητα του συνόλου ή μέρους του χρηματοπιστωτικού συστήματος ή την προστασία των επενδυτών (2). Η ΕΚΤ υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η ενωσιακή νομοθεσία στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών παρέχει στις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (ΕΕΑ) και στις εθνικές αρμόδιες αρχές τις προσήκουσες εξουσίες παρέμβασης. Ειδικότερα, οι τραπεζικές και ασφαλιστικές εποπτικές αρχές μπορούν να αποκτήσουν εξουσίες παρέμβασης παρόμοιες με αυτές που ανατίθενται στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) και στις αρμόδιες εθνικές αρχές σύμφωνα με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την τροποποίηση του κανονισμού (EMIR) για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (εφεξής ο «προτεινόμενος MiFIR») (3).

1.2.

Πέραν της εναρμόνισης της προσυμβατικής πληροφόρησης που θεσπίζει ο προτεινόμενος κανονισμός, η ΕΚΤ συνιστά τη διασφάλιση της συνοχής των κανόνων συμπεριφοράς κατά την πώληση χρηματοπιστωτικών προϊόντων οριζοντίως σε όλους τους τομείς των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ακολουθώντας, κατά περίπτωση, ήδη προτεινόμενα μέτρα (4).

1.3.

Τέλος, πρέπει να διασφαλίζονται ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των διαφορετικών τύπων επενδυτικών προϊόντων με σκοπό την αποφυγή του ρυθμιστικού αρμπιτράζ εις βάρος των επενδυτικών προϊόντων που δεν καλύπτονται από τον προτεινόμενο κανονισμό, όπως τα μη πολύπλοκα χρηματοπιστωτικά μέσα. Οι απαιτήσεις δημοσιότητας ως προς άλλες κατηγορίες χρηματοπιστωτικών προϊόντων κατά την υφιστάμενη ενωσιακή νομοθεσία θα πρέπει να συμπληρωθούν με το τυποποιημένο βασικό έγγραφο πληροφοριών (ΒΕΠ) που προβλέπεται από τον προτεινόμενο κανονισμό. Αυτό μπορεί, ειδικότερα, να αφορά τα προϊόντα που καλύπτονται από την οδηγία 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003 σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση και την τροποποίηση της οδηγίας 2001/34/ΕΚ (5) και την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ) (6).

2.   Ευθύνη για την κατάρτιση του ΒΕΠ

Ο προτεινόμενος κανονισμός αποδίδει την ευθύνη για την προετοιμασία του ΒΕΠ στον παραγωγό του επενδυτικού προϊόντος που είναι επίσης υπεύθυνος με βάση τις παρεχόμενες πληροφορίες (7). Ωστόσο, οι μικροεπενδυτές βρίσκονται σε άμεση επαφή με τους διανομείς και όχι με τους παραγωγούς των επενδυτικών προϊόντων. Ως εκ τούτου, ο διανομέας ενός επενδυτικού προϊόντος θα πρέπει επίσης να καταστεί υπεύθυνος προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο μικροεπενδυτής διαθέτει αποτελεσματικά μέσα για την υποβολή καταγγελίας κατά του παραγωγού σχετικά με το ΒΕΠ καθώς και για την κίνηση διαδικασίας προσφυγής. Επιπλέον, η ΕΚΤ θεωρεί ότι η προτεινόμενη ρύθμιση θα πρέπει να προβλέπει αποτελεσματικές διαδικασίες προσφυγής επίσης για την περίπτωση διασυνοριακών διαφορών, ειδικά όταν ο παραγωγός βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα.

3.   Περιεχόμενο του ΒΕΠ

Η ΕΚΤ συνιστά ο προτεινόμενος κανονισμός να προβλέπει ρητά ότι το ΒΕΠ θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: i) κίνδυνο αντισυμβαλλομένου, λειτουργικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας, οι οποίοι επηρεάζουν το επενδυτικό προϊόν· ii) ευαισθησία της επίδοσης των προϊόντων σε τρέχοντα σενάρια ακραίων καταστάσεων· και iii) τον παράγοντα μόχλευσης του προϊόντος στο μέτρο που αυτός μπορεί να πολλαπλασιάζει τους υπάρχοντες κινδύνους. Τέτοιου είδους συμπληρωματικά πληροφοριακά στοιχεία θα διασφαλίσουν ότι το ΒΕΠ δεν οδηγεί τους επενδυτές στο να βασίζονται υπερβολικά σε παρελθόντα μοντέλα απόδοσης, καθώς και ότι παρέχει πλήρη και σαφή περιγραφή των κινδύνων που σχετίζονται με τα επενδυτικά προϊόντα.

4.   Διοικητικές κυρώσεις και μέτρα

Η ΕΚΤ συνιστά την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού ώστε να διασφαλίζεται η εναρμόνιση με άλλη προτεινόμενη ενωσιακή νομοθεσία (8) που προβλέπει διοικητικές κυρώσεις, ειδικότερα με τη θέσπιση διατάξεων σχετικά με διοικητικά χρηματικά πρόστιμα.

Όπου η ΕΚΤ υποδεικνύει τροποποίηση του προτεινόμενου κανονισμού, το παράρτημα περιλαμβάνει συγκεκριμένες προτάσεις διατύπωσης συνοδευόμενες από την αντίστοιχη αιτιολογία.

Φρανκφούρτη, 11 Δεκεμβρίου 2012.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ

Mario DRAGHI


(1)  COM(2012) 352 τελικό.

(2)  Βλ. παράγραφο 12.1 της γνώμης της ΕΚΤ CON/2012/21 της 22ας Μαρτίου 2012 σχετικά με i) πρόταση οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων για την κατάργηση της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ii) πρόταση κανονισμού για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων για την τροποποίηση του κανονισμού (EMIR) για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών, iii) πρόταση οδηγίας σχετικά με τις ποινικές κυρώσεις για καταχρήσεις εμπιστευτικών πληροφοριών και για χειραγώγηση αγοράς και iv) πρόταση κανονισμού για τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς (κατάχρηση αγοράς) (ΕΕ C 161 της 7.6.2012, σ. 3). Όλες οι γνώμες της ΕΚΤ είναι διαθέσιμες στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ (http://www.ecb.europa.eu).

(3)  COM(2011) 652 τελικό, βλ. άρθρα 31 και 32.

(4)  Βλ. για παράδειγμα, τους κανόνες που αφορούν το επιτρεπόμενο πεδίο εφαρμογής των εκτελεστικών αποκλειστικά υπηρεσιών που παρέχονται από επιχειρήσεις επενδύσεων που περιλαμβάνονται στο άρθρο 25 παράγραφος 3 της πρότασης για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την κατάργηση της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, COM(2011) 656 τελικό (εφεξής η «προτεινόμενη MiFID»).

(5)  OJ L 345 της 31.12.2003, σ. 64.

(6)  OJ L 335 της 17.12.2009, σ.1. Βλ. ιδίως, άρθρα 183 έως 185.

(7)  Βλ. άρθρο 5 του προτεινόμενου κανονισμού.

(8)  Βλ. άρθρο 75 παράγραφος 2 στοιχεία ε) και στ) της προτεινόμενης MiFID. Βλ. επίσης άρθρο 99α παράγραφος 2 στοιχεία ε) και στ) που πρόκειται να εισαχθούν στην οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) (ΕΕ L 302 της 17.11.2009, σ. 32) από την πρόταση για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) όσον αφορά τις λειτουργίες θεματοφύλακα, τις πολιτικές αποδοχών και τις κυρώσεις, COM(2012) 350 τελικό (εφεξής η «προτεινόμενη οδηγία ΟΣΕΚΑ V»).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Προτάσεις διατύπωσης

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροποποιήσεις που προτείνει η ΕΚΤ (1)

Τροποποίηση 1

Άρθρο 25

«Άρθρο 25

1.   Εντός τεσσάρων ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή επανεξετάζει τον παρόντα κανονισμό. Η επανεξέταση περιλαμβάνει γενική επισκόπηση της πρακτικής εφαρμογής των κανόνων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των εξελίξεων στην αγορά επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές. Όσον αφορά τους ΟΣΕΚΑ όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, η επανεξέταση αξιολογεί εάν οι μεταβατικές ρυθμίσεις σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος κανονισμού θα παραταθούν, ή εάν, μετά τον εντοπισμό τυχόν αναγκαίων προσαρμογών, οι διατάξεις σχετικά με τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές της οδηγίας 2009/65/ΕΚ θα μπορούσαν να αντικατασταθούν από το βασικό έγγραφο πληροφοριών ή να θεωρηθούν ισοδύναμες με αυτό δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Κατά την επανεξέταση πρέπει επίσης να εξεταστεί η πιθανή επέκταση του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού σε άλλα χρηματοπιστωτικά προϊόντα.

2.   Μετά από διαβουλεύσεις με τη Μικτή Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, συνοδευόμενη, κατά περίπτωση, από νομοθετική πρόταση.»

«Άρθρο 25

1.   Μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή επανεξετάζει τη νομοθεσία της Ένωσης στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών με σκοπό την αξιολόγηση του οφέλους από: i) τη θέσπιση τυποποιημένων βασικών εγγράφων πληροφοριών σύμφωνα με τους κανόνες που τίθενται με τον παρόντα κανονισμό σχετικά με τις κατηγορίες των χρηματοπιστωτικών μέσων που δεν καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, και ειδικότερα σχετικά με τα προϊόντα που καλύπτονται από την οδηγία 2003/71/ΕΚ και την οδηγία 2009/138/ΕΚ· ii) τη θέσπιση εναρμονισμένων κανόνων συμπεριφοράς κατά την πώληση χρηματοπιστωτικών προϊόντων· και iii) την ανάθεση στις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές και στις αρμόδιες εθνικές αρχές εξουσιών παρέμβασης σχετικά με συγκεκριμένες κατηγορίες χρηματοπιστωτικών προϊόντων, όπως την εξουσία απαγόρευσης προϊόντων για λόγους προστασίας των επενδυτών και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, λαμβανομένων υπόψη των εξουσιών που θεσπίζονται από την άποψη αυτή με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. xx/xx του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της [ημερομηνία] για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την τροποποίηση του κανονισμού [EMIR] για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (2).

1 2.   Εντός τεσσάρων ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή επανεξετάζει τον παρόντα κανονισμό. Η επανεξέταση περιλαμβάνει γενική επισκόπηση της πρακτικής εφαρμογής των κανόνων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των εξελίξεων στην αγορά επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές. Όσον αφορά τους ΟΣΕΚΑ όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, η επανεξέταση αξιολογεί εάν οι μεταβατικές ρυθμίσεις σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος κανονισμού θα παραταθούν, ή εάν, μετά τον εντοπισμό τυχόν αναγκαίων προσαρμογών, οι διατάξεις σχετικά με τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές της οδηγίας 2009/65/ΕΚ θα μπορούσαν να αντικατασταθούν από το βασικό έγγραφο πληροφοριών ή να θεωρηθούν ισοδύναμες με αυτό δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Κατά την επανεξέταση πρέπει επίσης να εξεταστεί η πιθανή επέκταση του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού σε άλλα χρηματοπιστωτικά προϊόντα.

2 3.   Μετά από διαβουλεύσεις με τη Μικτή Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, συνοδευόμενη, κατά περίπτωση, από νομοθετική πρόταση.

Αιτιολογία

Πρέπει να διασφαλίζονται ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των διαφορετικών τύπων επενδυτικών προϊόντων με σκοπό την αποφυγή του ρυθμιστικού αρμπιτράζ εις βάρος των επενδυτικών προϊόντων που δεν καλύπτονται από τον προτεινόμενο κανονισμό, όπως τα μη πολύπλοκα χρηματοπιστωτικά μέσα. Οι απαιτήσεις δημοσιότητας ως προς άλλες κατηγορίες χρηματοπιστωτικών προϊόντων κατά την υφιστάμενη ενωσιακή νομοθεσία θα πρέπει να συμπληρωθούν με το τυποποιημένο βασικό έγγραφο πληροφοριών (ΒΕΠ) που προβλέπεται από τον προτεινόμενο κανονισμό. Ομοίως, οι κανόνες συμπεριφοράς κατά την πώληση χρηματοπιστωτικών προϊόντων πρέπει να θεσπίζονται εναρμονισμένα σε σχέση με μια ευρέως καθορισμένη ομάδαπροϊόντων. Ταυτόχρονα πρέπει να ανατεθούν στις ΕΕΑ και στις αρμόδιες εθνικές αρχές εξουσίες παρέμβασης αναφορικά με ορισμένες κατηγορίες χρηματοπιστωτικών προϊόντων, όπως η απαγόρευσή τους για λόγους προστασίας των επενδυτών και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Από την άποψη αυτή, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το αποτέλεσμα της εν εξελίξει νομοθετικής διαδικασίας, στην οποία οι εν λόγω κανόνες συμπεριφοράς και οι εποπτικές εξουσίες παρέμβασης πρόκειται να θεσπιστούν μέσω του προτεινόμενου MiFIR.

Τροποποίηση 2

Άρθρο 8 παράγραφος 2

«2.   Το βασικό έγγραφο πληροφοριών περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

σε τμήμα στην αρχή του εγγράφου, το όνομα του επενδυτικού προϊόντος και την ταυτότητα του παραγωγού του προϊόντος·

β)

σε τμήμα με τίτλο “Τι είναι αυτή η επένδυση;” τη φύση και τα βασικά χαρακτηριστικά του επενδυτικού προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

i)

τον τύπο του επενδυτικού προϊόντος·

ii)

τους στόχους και τα μέσα για την επίτευξή τους·

iii)

ένδειξη του εάν ο παραγωγός του επενδυτικού προϊόντος στοχεύει συγκεκριμένα περιβαλλοντικά ή κοινωνικά αποτελέσματα ή αποτελέσματα διακυβέρνησης, είτε όσον αφορά την εκ μέρους του άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας είτε όσον αφορά ένα επενδυτικό προϊόν και, εάν ναι, αναφορά των αποτελεσμάτων που επιδιώκονται και του τρόπου με τον οποίο θα επιτευχθούν·

iv)

όταν το επενδυτικό προϊόν προσφέρει ασφαλιστικές παροχές, λεπτομέρειες σχετικά με τις εν λόγω ασφαλιστικές παροχές·

v)

την προθεσμία λήξης του επενδυτικού προϊόντος, εάν είναι γνωστή·

vi)

σενάρια επιδόσεων, εάν αυτά έχουν νόημα, λαμβανομένης υπόψη της φύσης του προϊόντος·

γ)

σε τμήμα με τίτλο “Θα μπορούσα να χάσω χρήματα;”, σύντομη ένδειξη για το κατά πόσον είναι δυνατή η απώλεια του κεφαλαίου, και τα εξής στοιχεία

i)

τυχόν εγγυήσεις ή προστασία του κεφαλαίου που παρέχονται, καθώς και τυχόν περιορισμούς σε αυτές·

ii)

εάν το επενδυτικό προϊόν καλύπτεται από αντιστάθμιση ή σύστημα εγγύησης·

δ)

σε τμήμα με τίτλο “Για τι προορίζεται;” ένδειξη της συνιστώμενης ελάχιστης περιόδου κατοχής και του αναμενόμενου προφίλ ρευστότητας του προϊόντος καθώς και τη δυνατότητα και τις προϋποθέσεις για τυχόν αποεπενδύσεις πριν από τη λήξη του, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά κινδύνου και ανταμοιβής του επενδυτικού προϊόντος και την εξέλιξη της αγοράς την οποία στοχεύει·

ε)

σε τμήμα με τίτλο “Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τι μπορώ να κερδίσω;”, τα χαρακτηριστικά κινδύνου και ανταμοιβής του επενδυτικού προϊόντος, συμπεριλαμβανομένου συνοπτικού δείκτη των εν λόγω χαρακτηριστικών και προειδοποιήσεων σχετικά με τυχόν ειδικούς κινδύνους που ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζονται πλήρως στον συνοπτικό δείκτη·

στ)

σε τμήμα με τίτλο “Ποιο είναι το κόστος;”, το κόστος που συνδέεται με μια επένδυση στο επενδυτικό προϊόν, που περιλαμβάνει τόσο τις άμεσες όσο και τις έμμεσες δαπάνες που θα βαρύνουν τον επενδυτή, συμπεριλαμβανομένων των συνοπτικών δεικτών αυτών των δαπανών·

ζ)

σε τμήμα με τίτλο “Πώς πήγε μέχρι τώρα;”, τις επιδόσεις του επενδυτικού προϊόντος στο παρελθόν, εάν αυτή η πληροφορία έχει σημασία λαμβάνοντας υπόψη τη φύση του προϊόντος και την έκταση του ιστορικού του·

η)

για τα συνταξιοδοτικά προϊόντα, σε τμήμα με τίτλο “Τι μπορώ να πάρω στη συνταξιοδότησή μου;”, προβολές των πιθανών μελλοντικών αποτελεσμάτων.»

«2.   Το βασικό έγγραφο πληροφοριών περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

σε τμήμα στην αρχή του εγγράφου, το όνομα του επενδυτικού προϊόντος και την ταυτότητα του παραγωγού του προϊόντος·

β)

σε τμήμα με τίτλο “Τι είναι αυτή η επένδυση;” τη φύση και τα βασικά χαρακτηριστικά του επενδυτικού προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

i)

τον τύπο του επενδυτικού προϊόντος·

ii)

τους στόχους και τα μέσα για την επίτευξή τους·

iii)

ένδειξη του εάν ο παραγωγός του επενδυτικού προϊόντος στοχεύει συγκεκριμένα περιβαλλοντικά ή κοινωνικά αποτελέσματα ή αποτελέσματα διακυβέρνησης, είτε όσον αφορά την εκ μέρους του άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας είτε όσον αφορά ένα επενδυτικό προϊόν και, εάν ναι, αναφορά των αποτελεσμάτων που επιδιώκονται και του τρόπου με τον οποίο θα επιτευχθούν·

iv)

όταν το επενδυτικό προϊόν προσφέρει ασφαλιστικές παροχές, λεπτομέρειες σχετικά με τις εν λόγω ασφαλιστικές παροχές·

v)

την προθεσμία λήξης του επενδυτικού προϊόντος, εάν είναι γνωστή·

vi)

σενάρια επιδόσεων, εάν αυτά έχουν νόημα, λαμβανομένης υπόψη της φύσης του προϊόντος·

γ)

σε τμήμα με τίτλο “Θα μπορούσα να χάσω χρήματα;”, σύντομη ένδειξη για το κατά πόσον είναι δυνατή η απώλεια του κεφαλαίου, και τα εξής στοιχεία

i)

τυχόν εγγυήσεις ή προστασία του κεφαλαίου που παρέχονται, καθώς και τυχόν περιορισμούς σε αυτές·

ii)

εάν το επενδυτικό προϊόν καλύπτεται από αντιστάθμιση ή σύστημα εγγύησης·

δ)

σε τμήμα με τίτλο “Για τι προορίζεται;” ένδειξη της συνιστώμενης ελάχιστης περιόδου κατοχής και του αναμενόμενου προφίλ ρευστότητας του προϊόντος καθώς και τη δυνατότητα και τις προϋποθέσεις για τυχόν αποεπενδύσεις πριν από τη λήξη του, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά κινδύνου και ανταμοιβής του επενδυτικού προϊόντος και την εξέλιξη της αγοράς την οποία στοχεύει·

ε)

σε τμήμα με τίτλο “Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τι μπορώ να κερδίσω;”, τα χαρακτηριστικά κινδύνου και ανταμοιβής του επενδυτικού προϊόντος, συμπεριλαμβανομένου συνοπτικού δείκτη των εν λόγω χαρακτηριστικών, και μιας προειδοποίησης ότι η απόδοση επί του προϊόντος μπορεί να επηρεάζεται αρνητικά από τους αναφερόμενους κινδύνους ακολουθούμενους από περιγραφή:

i)

του κινδύνου αντισυμβαλλόμενου, των λειτουργικών κινδύνων και των κινδύνων ρευστότητας που επηρεάζουν το προϊόν·

ii)

της ευαισθησίας της επίδοσης των προϊόντων σε τρέχοντα σενάρια ακραίων καταστάσεων·

iii)

του παράγοντα μόχλευης του προϊόντος στο μέτρο που αυτός μπορεί να πολλαπλασιάζει τους κινδύνους·

iv)

και προειδοποιήσεων σχετικά με άλλων τυχόν ειδικούς ών κινδύνους ων που ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζονται πλήρως στον συνοπτικό δείκτη·

στ)

σε τμήμα με τίτλο “Ποιο είναι το κόστος;”, το κόστος που συνδέεται με μια επένδυση στο επενδυτικό προϊόν, που περιλαμβάνει τόσο τις άμεσες όσο και τις έμμεσες δαπάνες που θα βαρύνουν τον επενδυτή, συμπεριλαμβανομένων των συνοπτικών δεικτών αυτών των δαπανών·

ζ)

σε τμήμα με τίτλο “Πώς πήγε μέχρι τώρα;”, τις επιδόσεις του επενδυτικού προϊόντος στο παρελθόν, εάν αυτή η πληροφορία έχει σημασία λαμβάνοντας υπόψη τη φύση του προϊόντος και την έκταση του ιστορικού του, συμπεριλαμβανομένης μιας προειδοποίησης ότι η προηγούμενη επίδοση δεν εγγυάται μελλοντικά επενδυτικά αποτελέσματα και ότι οι κίνδυνοι που αναφέρονται σε άλλους τομείς του ΒΕΠ ενδεχομένως να έχουν ουσιαστικό αρνητικό αντίκτυπο στην επένδυση·

η)

για τα συνταξιοδοτικά προϊόντα, σε τμήμα με τίτλο “Τι μπορώ να πάρω στη συνταξιοδότησή μου;”, προβολές των πιθανών μελλοντικών αποτελεσμάτων.»

Αιτιολογία

Τα προτεινόμενα πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία θα διασφαλίσουν ότι το ΒΕΠ δεν οδηγεί τους επενδυτές στο να βασίζονται υπερβολικά σε παρελθόντα μοντέλα απόδοσης και ότι παρέχει πλήρη και σαφή περιγραφή των κινδύνων που σχετίζονται με τα επενδυτικά προϊόντα.

Τροποποίηση 3

Άρθρο 14

«Άρθρο 14

Ο παραγωγός επενδυτικού προϊόντος καθιερώνει κατάλληλες διαδικασίες και μηχανισμούς που να εξασφαλίζουν ότι οι μικροεπενδυτές που έχουν υποβάλει καταγγελία σχετικά με το βασικό ενημερωτικό έγγραφο λαμβάνουν ουσιαστική απάντηση εγκαίρως και με ορθό τρόπο.»

«Άρθρο 14

Ο παραγωγός και ο διανομέας επενδυτικού προϊόντος καθιερώνει ουν κατάλληλες διαδικασίες και μηχανισμούς που να εξασφαλίζουν ότι: i) οι μικροεπενδυτές διαθέτουν αποτελεσματικά μέσα για την υποβολή καταγγελίας κατά του παραγωγού σχετικά με το ΒΕΠ και κατά συνέπεια για την κίνηση διαδικασίας προσφυγής· ii) οι μικροεπενδυτές που έχουν υποβάλει καταγγελία σχετικά με το βασικό ενημερωτικό έγγραφο λαμβάνουν ουσιαστική απάντηση εγκαίρως και με ορθό τρόπο· και iii) διατίθενται στους επενδυτές αποτελεσματικές διαδικασίες προσφυγής για την περίπτωση διασυνοριακών διαφορών, ειδικά, αν ο παραγωγός επενδυτικού προϊόντος βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα.»

Αιτιολογία

Ο προτεινόμενος κανονισμός αποδίδει την ευθύνη για την προετοιμασία του ΒΕΠ στον παραγωγό του επενδυτικού προϊόντος που είναι επίσης υπεύθυνος με βάση τις παρεχόμενες πληροφορίες. Ωστόσο, οι μικροεπενδυτές βρίσκονται σε άμεση επαφή με τους διανομείς και όχι με τους παραγωγούς των επενδυτικών προϊόντων. Ως εκ τούτου, ο διανομέας ενός επενδυτικού προϊόντος πρέπει επίσης να καταστεί υπεύθυνος για τη διασφάλιση του ότι ο μικροεπενδυτής διαθέτει αποτελεσματικά μέσα για την υποβολή καταγγελίας κατά του παραγωγού σχετικά με το ΒΕΠ καθώς και για την κίνηση διαδικασίας προσφυγής. Οι διαδικασίες προσφυγής θα πρέπει επίσης να είναι αποτελεσματικές και στην περίπτωση διασυνοριακών διαφορών, ειδικά όταν ο παραγωγός επενδυτικού προϊόντος βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα.

Τροποποίηση 4

Άρθρο 19 παράγραφος 2

«2.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές έχουν την εξουσία να επιβάλλουν τουλάχιστον τα ακόλουθα διοικητικά μέτρα και κυρώσεις:

α)

διαταγή που απαγορεύει την εμπορία ενός επενδυτικού προϊόντος·

β)

διαταγή αναστολής της εμπορίας ενός επενδυτικού προϊόντος·

γ)

προειδοποίηση, η οποία δημοσιοποιείται και η οποία προσδιορίζει το υπεύθυνο πρόσωπο και τη φύση της παράβασης·

δ)

διαταγή για δημοσίευση νέας έκδοσης του βασικού εγγράφου πληροφοριών.»

«2.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές έχουν την εξουσία να επιβάλλουν τουλάχιστον τα ακόλουθα διοικητικά μέτρα και κυρώσεις:

α)

διαταγή που απαγορεύει την εμπορία ενός επενδυτικού προϊόντος·

β)

διαταγή αναστολής της εμπορίας ενός επενδυτικού προϊόντος·

γ)

προειδοποίηση, η οποία δημοσιοποιείται και η οποία προσδιορίζει το υπεύθυνο πρόσωπο και τη φύση της παράβασης·

δ)

διαταγή για δημοσίευση νέας έκδοσης του βασικού εγγράφου πληροφοριών·

ε)

σε περίπτωση νομικού προσώπου, διοικητικά χρηματικά πρόστιμα ποσοστού μέχρι και 10 % του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών τού εν λόγω νομικού προσώπου κατά την προηγούμενη χρήση· σε περίπτωση νομικού προσώπου που είναι θυγατρική μητρικής επιχείρησης, ο σχετικός συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών είναι ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών που προκύπτει από τον ενοποιημένο λογαριασμό της επικεφαλής μητρικής επιχείρησης κατά την προηγούμενη χρήση·

στ)

σε περίπτωση φυσικού προσώπου, διοικητικά χρηματικά πρόστιμα ποσού μέχρι και 5 000 000 EUR, ή, προκειμένου περί κρατών μελών τα οποία δεν έχουν ως επίσημο νόμισμα το ευρώ, την αντίστοιχη αξία στο εθνικό νόμισμα κατά την ημερομηνία έναρξης του παρόντος κανονισμού.»

Αιτιολογία

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις διασφαλίζουν την εναρμόνιση αναφορικά με την πρόβλεψη διοικητικών χρηματικών προστίμων με άλλη προτεινόμενη ενωσιακή νομοθεσία, ειδικότερα την προτεινόμενη MiFID και την προτεινόμενη οδηγία ΟΣΕΚΑ V.


(1)  Οι έντονοι χαρακτήρες στο κυρίως κείμενο αφορούν τα σημεία των οποίων την προσθήκη προτείνει η ΕΚΤ. Η χρήση διαγράμμισης στο κυρίως κείμενο αφορά τα σημεία των οποίων τη διαγραφή προτείνει η ΕΚΤ.

(2)  ΕΕ L … της …, σ. ….»


Top