EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011PC0761

Κοινή πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (EE) αριθ. 442/2011 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Συρία

/* COM/2011/0761 τελικό - 2011/0346 (NLE) */

52011PC0761

Κοινή πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (EE) αριθ. 442/2011 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Συρία /* COM/2011/0761 τελικό - 2011/0346 (NLE) */


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(1) Στις 9 Μαΐου 2011, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2011/273/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Συρίας, καθώς και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 442/2011 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Συρία.

(2) Στις 2 Σεπτεμβρίου 2011, το Συμβούλιο τροποποίησε τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 442/2011 με σκοπό την επέκταση των μέτρων κατά της Συρίας, περιλαμβανομένης της επέκτασης των κριτηρίων εγγραφής στον κατάλογο και απαγόρευσης της αγοράς, εισαγωγής ή μεταφοράς αργού πετρελαίου από τη Συρία. Στις 23 Σεπτεμβρίου 2011, το Συμβούλιο τροποποίησε τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 442/2011 για την περαιτέρω επέκταση των μέτρων κατά της Συρίας, ιδίως με την προσθήκη απαγόρευσης των επενδύσεων στον τομέα του αργού πετρελαίου, την προσθήκη νέων εγγραφών στον κατάλογο και την απαγόρευση της παράδοσης συριακών τραπεζογραμματίων και κερμάτων στην Κεντρική Τράπεζα της Συρίας. Στις 13 Οκτωβρίου 2011, το Συμβούλιο τροποποίησε τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 442/2011, προκειμένου να εγγραφεί στον κατάλογο πρόσθετη οντότητα, καθώς και να προβλεφθεί παρέκκλιση που να επιτρέπει να χρησιμοποιούνται, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, τα εκ των υστέρων λαμβανόμενα από την εν λόγω οντότητα δεσμευμένα κεφάλαια με σκοπό τη χρηματοδότηση εμπορικών συναλλαγών με μη κατονομαζόμενα πρόσωπα και οντότητες.

(3) Το Συμβούλιο κατέληξε πλέον σε πολιτική συμφωνία σχετικά με τη θέσπιση πρόσθετου μέτρου, δηλαδή ότι επιβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων απαγόρευση να προβεί σε εκταμιεύσεις ή να καταβάλει πληρωμές βάσει των ισχυουσών συμφωνιών δανειοδότησης με τη Συρία ή σε σχέση με αυτές, καθώς και υποχρέωση αναστολής των ισχυουσών συμβάσεων υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για κρατικά προγράμματα στη Συρία. Οι εν λόγω συμφωνίες δανειοδότησης και οι συμβάσεις υπηρεσιών είναι συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου.

(4) Επιπλέον, το Συμβούλιο αποφάσισε να επικαιροποιήσει τα στοιχεία σχετικά με ένα πρόσωπο που κατονομάζεται στον κατάλογο του παραρτήματος της απόφασης 2011/273/ΚΕΠΠΑ.

(5) Για τον σκοπό αυτό, το Συμβούλιο θα εκδώσει απόφαση βάσει του κεφαλαίου 2 του τίτλου V της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά συνέπεια, η Ύπατη Εκπρόσωπος για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνουν να τροποποιηθεί αναλόγως ο κανονισμός (EΕ) αριθ. 442/2011 του Συμβουλίου.

(6) Τα δάνεια που χορήγησε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στη Συρία καλύπτονται από συνολική εγγύηση του προϋπολογισμού της ΕΕ βάσει διαδοχικών αποφάσεων του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τα τρέχοντα υπογραφέντα ποσά ανοίγματος ανέρχονται σε 1372 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων εκκρεμούν 560 εκατ. ευρώ.

2011/0346 (NLE)

Κοινή πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την τροποποίηση του κανονισμού (EE) αριθ. 442/2011 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Συρία

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 215,

Έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 2011/273/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Συρίας[1],

Έχοντας υπόψη την κοινή πρόταση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Στις 9 Μαΐου 2011, το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 442/2011[2] σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Συρία.

(2) Στις 2 Σεπτεμβρίου 2011, το Συμβούλιο τροποποίησε τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 442/2011 με σκοπό την επέκταση των μέτρων κατά της Συρίας, περιλαμβανομένης της επέκτασης των κριτηρίων εγγραφής στον κατάλογο που συμφωνήθηκαν με σκοπό τη δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων και απαγόρευσης της αγοράς, εισαγωγής ή μεταφοράς αργού πετρελαίου από τη Συρία. Στις 23 Σεπτεμβρίου 2011, το Συμβούλιο τροποποίησε τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 442/2011 για την περαιτέρω επέκταση των μέτρων κατά της Συρίας, ιδίως με την προσθήκη απαγόρευσης των επενδύσεων στον τομέα του αργού πετρελαίου, την προσθήκη νέων εγγραφών στον κατάλογο και την απαγόρευση της παράδοσης συριακών τραπεζογραμματίων και κερμάτων στην Κεντρική Τράπεζα της Συρίας. Στις 13 Οκτωβρίου 2011, το Συμβούλιο τροποποίησε εκ νέου τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 442/2011, προκειμένου να εγγραφεί στον κατάλογο πρόσθετη οντότητα, καθώς και να προβλεφθεί παρέκκλιση που να επιτρέπει να χρησιμοποιούνται, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, τα εκ των υστέρων λαμβανόμενα από την εν λόγω οντότητα δεσμευμένα κεφάλαια με σκοπό τη χρηματοδότηση εμπορικών συναλλαγών με μη κατονομαζόμενα πρόσωπα και οντότητες.

(3) Λόγω της συνεχιζόμενης βίαιης καταστολής και παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την κυβέρνηση της Συρίας, η απόφαση 2011/[ ]/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 2011/273/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Συρίας[3] προβλέπει ένα πρόσθετο μέτρο, δηλαδή ότι επιβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων απαγόρευση να προβεί σε εκταμιεύσεις ή να καταβάλει πληρωμές βάσει των ισχυουσών συμφωνιών δανειοδότησης με τη Συρία ή σε σχέση με αυτές, καθώς και υποχρέωση αναστολής των ισχυουσών συμβάσεων υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για κρατικά προγράμματα στη Συρία.

(4) Επιπλέον, η απόφαση 2011/[ ]/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου προβλέπει την επικαιροποίηση των στοιχείων σχετικά με ένα πρόσωπο που κατονομάζεται στον κατάλογο του παραρτήματος της απόφασης 2011/273/ΚΕΠΠΑ.

(5) Το μέτρο αυτό εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, επομένως, για να διασφαλιστεί κυρίως η ομοιόμορφη εφαρμογή του από τους οικονομικούς φορείς όλων των κρατών μελών, απαιτείται κανονιστική πράξη στο επίπεδο της Ένωσης για την εκτέλεσή του.

(6) Ο παρών κανονισμός πρέπει να τεθεί αμέσως σε ισχύ, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων που προβλέπονται σε αυτόν,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 442/2011 παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 3δ:

«Άρθρο 3δ

Επιβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων:

α)           απαγόρευση να προβεί σε εκταμιεύσεις ή πληρωμές στο πλαίσιο ή σε σχέση με κάθε υπάρχουσα συμφωνία δανειοδότησης που έχει συναφθεί μεταξύ του κράτους της Συρίας ή κάθε δημόσιας αρχής αυτής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων,

β)           υποχρέωση αναστολής όλων των ισχυουσών συμβάσεων υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στη Συρία για έργα που χρηματοδοτούνται βάσει των συμφωνιών δανειοδότησης που αναφέρονται στην παράγραφο α) ανωτέρω, και τα οποία προορίζονται να αποφέρουν άμεσα ή έμμεσα οφέλη στο κράτος της Συρίας ή σε κάθε δημόσια αρχή αυτής.»

Άρθρο 2

Το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 442/2011 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες,

                                                                       Για το Συμβούλιο

                                                                       Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 442/2011 τροποποιείται ως εξής:

[1]               ΕΕ L 121 της 10.5.2011, σ. 11.

[2]               ΕΕ L 121 της 10.5.2011, σ. 1.

[3]               ΕΕ L … της …2011, σ. … .

Top