Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AE1611

Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ένωσης (αναδιατύπωση)» [COM(2011) 402 τελικό — 2011/0187 (COD)]

OJ C 24, 28.1.2012, p. 131–133 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.1.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 24/131


Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ένωσης (αναδιατύπωση)»

[COM(2011) 402 τελικό — 2011/0187 (COD)]

2012/C 24/29

Εισηγητής: o κ. HENCKS

Στις 22 Ιουλίου 2011, και σύμφωνα με το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά με την

«Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ένωσης (Αναδιατύπωση)»

COM(2011) 402 τελικό — 2011/0187 (COD).

Το ειδικευμένο τμήμα «Μεταφορές, ενέργεια, υποδομές, κοινωνία των πληροφοριών» στο οποίο ανατέθηκε η προετοιμασία των σχετικών εργασιών, επεξεργάστηκε τη γνωμοδότησή του στις 7 Οκτωβρίου 2011.

Κατά την 475η σύνοδο ολομέλειας, της 26ης και 27ης Οκτωβρίου 2011 (συνεδρίαση της 26ης Οκτωβρίου 2011), η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε την ακόλουθη γνωμοδότηση με 150 ψήφους υπέρ και 4 αποχές.

1.   Συμπεράσματα και συστάσεις

1.1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 717/2007, ο οποίος καθορίζει τα ανώτατα επίπεδα τιμών για την αγορά χονδρικής και λιανικής των κινητών επικοινωνιών περιαγωγής θα λήξει στις 30 Ιουνίου 2012, χωρίς ωστόσο να έχει αναπτυχθεί υγιής ανταγωνισμός, ενώ ταυτόχρονα οι χρήστες εξακολουθούν να καταβάλλουν υπερβολικό αντίτιμο.

1.2

Κατά συνέπεια, η ΕΕ πρέπει να παρέμβει εκ νέου εάν επιθυμεί να επιτύχει τον στόχο που έθεσε στο πλαίσιο του ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη, και συγκεκριμένα να μηδενισθεί έως το 2015 η διαφορά μεταξύ της περιαγωγής και των εθνικών τιμολογίων.

1.3

Η ΕΟΚΕ εγκρίνει τα νέα μέτρα τα οποία κρίνει ότι είναι σύμμετρα και κατάλληλα για να εξασφαλισθεί η διαθεσιμότητα της εν λόγω υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος και η πρόσβαση σε αυτή σε προσιτές τιμές. Οι νέες προτεινόμενες μειώσεις στα ανώτατα επίπεδα τιμών οδεύουν προς τη σωστή κατεύθυνση, δηλαδή προς την εξαφάνιση μεσοπρόθεσμα κάθε ειδικής μορφής τέλους περιαγωγής.

1.4

Η ΕΟΚΕ συμφωνεί επίσης καταρχήν με την διάταξη που θα επιτρέψει στους πελάτες να επιλέξουν τις υπηρεσίες περιαγωγής φωνής, σύντομων μηνυμάτων (SMS) και δεδομένων οιουδήποτε διασυνδεδεμένου εναλλακτικού φορέα εκμετάλλευσης περιαγωγής, χωρίς να αλλάξουν αριθμό τηλεφώνου.

1.5

Η ΕΟΚΕ εκφράζει ωστόσο τη λύπη της για το γεγονός ότι η πρόταση της Επιτροπής δεν συνοδεύεται από εκτίμηση του αντικτύπου που θα έχουν αυτά τα νέα μέτρα στην απασχόληση και στις συνθήκες εργασίας στον τομέα.

1.6

Σε ό,τι αφορά τη διάρκεια των εξερχόμενων κλήσεων περιαγωγής, η ΕΟΚΕ ζητεί να μειωθεί η ελάχιστη αρχική περίοδος χρέωσης που έχει καθορισθεί σε 30 δευτερόλεπτα, λαμβανομένων υπόψη των εξελίξεων στον τομέα που υφίστανται σε ορισμένα κράτη μέλη.

2.   Ιστορικό

2.1

Από το 2005, η μείωση των τελών περιαγωγής της κινητής τηλεφωνίας για τους χρήστες που ταξιδεύουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί τμήμα της πολιτικής ηλεκτρονικών επικοινωνιών και της βιομηχανικής πολιτικής της ΕΕ.

2.2

Καθώς οι φορείς εκμετάλλευσης δεν έδωσαν συνέχεια στις επανειλημμένες εκκλήσεις της Επιτροπής για μείωση της υπερβολικής τιμολόγησης των κινητών επικοινωνιών περιαγωγής, η ΕΕ αποφάσισε να επέμβει μέσω μιας ρύθμισης των τιμών.

2.3

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 717/2007, η ΕΕ εισήγαγε από την 1η Σεπτεμβρίου 2007, ανώτατα επίπεδα τιμών ανά λεπτό («ευρωχρέωση») για τις κινητές κλήσεις περιαγωγής (χονδρική και λιανική) τα οποία μειώθηκαν έως το 2010 κατά 0,03 ευρώ/έτος.

2.4

Παρά το γεγονός ότι η ευρωχρέωση ορίστηκε με τρόπο ώστε να αφήνει αρκετό χώρο για την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης, εντός του επιτρεπόμενου ανώτατου ορίου, η Επιτροπή σημείωσε ότι κατά κανόνα, τα μέσα τέλη που εφαρμόζονται από τους φορείς εκμετάλλευσης παρεκκλίνουν ελάχιστα από τα νόμιμα ανώτατα όρια.

2.5

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο κανονισμός 717/2007 παρατάθηκε έως τις 30 Ιουνίου 2012, εξακολουθώντας να μειώνει τα ανώτατα τέλη των τηλεφωνημάτων κάθε χρόνο. Με την ίδια ευκαιρία, ορίστηκε ανώτατο όριο στα τέλη περιαγωγής των υπηρεσιών σύντομων μηνυμάτων (SMS - χονδρική και λιανική) και δεδομένων (μόνο χονδρική).

2.6

Επιπλέον, για να αποφευχθεί «κρυφό κόστος» για τους καταναλωτές, από την 1η Ιουλίου 2009 εφαρμόζεται η τιμολόγηση ανά δευτερόλεπτο μετά από 30 δευτερόλεπτα για τις πραγματοποιούμενες κλήσεις και ανά δευτερόλεπτο για όλη τη διάρκεια των λαμβανομένων κλήσεων.

3.   Η νέα πρόταση της Επιτροπής

3.1

Δεδομένου ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 717/2007 θα λήξει στις 30 Ιουνίου 2012 και ότι στην έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την πορεία της αγοράς περιαγωγής σημειώνεται ότι τα τέλη (εκτός ειδικής δέσμης) δεν έχουν ακόμη μειωθεί αρκετά για να εξασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές δεν καταβάλλουν υπερβολικό αντίτιμο για υπηρεσίες περιαγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σύγκριση με τις ανταγωνιστικές τιμές που ισχύουν στα κράτη μέλη, η Επιτροπή δρομολόγησε νέα πρόταση για την τροποποίηση αυτού του κανονισμού.

3.2

Εκτός από νέες σημαντικές μειώσεις στα ανώτατα επίπεδα τιμών μέχρι το 2016 ή το 2022, η νέα πρόταση κανονισμού περιέχει επίσης διαρθρωτικά μέτρα, όπως:

η υποχρεωτική χωριστή πώληση («αποσύνδεση») υπηρεσιών περιαγωγής στην εγχώρια αγορά, για να έχουν τη δυνατότητα οι καταναλωτές να επιλέξουν εναλλακτικούς εγχώριους παροχείς για τις υπηρεσίες περιαγωγής, διατηρώντας τον αριθμό τηλεφώνου τους·

η υποχρέωση των φορέων εκμετάλλευσης δικτύου να παρέχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες περιαγωγής χονδρικής.

3.3

Όσον αφορά τις διατάξεις δασμολογικού χαρακτήρα, η Επιτροπή προτείνει την παράταση ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 717/2007 για μια δεκαετία, δηλαδή έως την 30 Ιουνίου 2022, με την προσδοκία ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις θα παράγουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

3.4

Όσον αφορά τις τιμές λιανικής, τα ανώτατα επίπεδα πρέπει να διατηρηθούν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016, ενώ για τις τιμές χονδρικής, τα ανώτατα επίπεδα πρέπει να διατηρηθούν καθ' όλη τη διάρκεια της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν ήδη πριν από αυτή την ημερομηνία έχουν αναπτυχθεί επαρκώς οι ανταγωνιστικές δυνάμεις στην αγορά.

3.5

Οι λιανικές τιμές για τις υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων είναι σήμερα οι μόνες που δεν έχουν ακόμα ρυθμιστεί και εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από υπερβολικά υψηλές τιμές, ενίοτε έως και επτά φορές ακριβότερες σε σχέση με τις τιμές χονδρικής.

3.6

Προβλέπεται λοιπόν κανονιστική παρέμβαση για την προοδευτική μείωση έως το 2014 των τιμών λιανικής ανά kilobyte για τις υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων. Από τον Ιούλιο του 2014 μέχρι τον Ιούλιο του 2016, - προβλεπόμενη ημερομηνία κατάργησής τους - οι ανώτατες τιμές θα παραμείνουν σταθερές, εκτός κι αν η δημιουργία υγιούς ανταγωνισμού επιτρέψει την κατάργησή τους πριν από αυτή την ημερομηνία.

3.7

Όσον αφορά τις χρεώσεις χονδρικής για την περιαγωγή δεδομένων, τα ανώτατα επίπεδα θα μειώνονται σταδιακά μέχρι τις 30 Ιουνίου 2015. Μετά από αυτή την ημερομηνία θα παραμείνουν στο ίδιο επίπεδο μέχρι τη λήξη του νέου κανονισμού (καταρχήν το 2022).

4.   Γενικές παρατηρήσεις

4.1

Η ανάγκη ρύθμισης των προβλημάτων που σχετίζονται με την περιαγωγή για την επίτευξη της ενιαίας αγοράς εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», της Πράξης για την ενιαία αγορά και του ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη.

4.2

Η ΕΟΚΕ υπενθυμίζει ότι οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες συνιστούν υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος η οποία, εξ ορισμού, πρέπει να είναι καθολικά διαθέσιμη και προσβάσιμη σε προσιτές τιμές.

4.3

Ως εκ τούτου η ΕΟΚΕ επικροτεί όλα τα μέτρα που λαμβάνονται προκειμένου οι καταναλωτές να μην καταβάλουν υπερβολικά τέλη για τις πραγματοποιούμενες ή λαμβανόμενες κλήσεις περιαγωγής. Η ΕΟΚΕ καλεί επίσης την Επιτροπή να παρέμβει σε αυτό το ζήτημα με την ίδια αποφασιστικότητα που δείχνει στην περίπτωση καταχρηστικών περιθωρίων κέδρους που εφαρμόζουν φορείς εκμετάλλευσης άλλων υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος οι οποίοι είναι σε δεσπόζουσα θέση.

4.4

Ένα από τα κύρια στοιχεία του ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη αφορά τις υπηρεσίες κινητής περιαγωγής, στόχος του οποίου είναι «η διαφορά μεταξύ της περιαγωγής και των εθνικών τιμολογίων να μηδενισθεί έως το 2015» δηλαδή η εξαφάνιση μεσοπρόθεσμα οποιασδήποτε μορφής ειδικής τιμολόγησης για την περιαγωγή.

4.5

Ο δεδηλωμένος στόχος, ωστόσο, δεν αποτελεί ως έχει ρητή διάταξη στον υπό εξέταση κανονισμό. Εντούτοις, οι νέες μειώσεις των ανώτατων ορίων των τελών περιαγωγής δεν αφήνουν κανένα περιθώριο «μεταξύ της περιαγωγής και των εθνικών τιμολογίων».

4.6

Ακόμα και αν η παρούσα προσέγγιση της επιβολής μειώσεων στα τέλη μέσω του καθορισμού ανώτατων επιπέδων έχει ως αποτέλεσμα σημαντικές μειώσεις των τιμών (βλ. τον ακόλουθο πίνακα που κατάρτισε η ΕΟΚΕ), αυτό το μέτρο αγγίζει τα όριά του με την πρόταση κανονισμού που αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας γνωμοδότησης και δεν είναι βιώσιμο.

 

Φωνητικές επικοινωνίες

Ευρώ/λεπτό

χωρίς ΦΠΑ

Σύντομα μηνύματα

(SMS) ευρώ/sms

χωρίς ΦΠΑ

Δεδομένα

ευρώ/kilobyte

χωρίς ΦΠΑ

 

Τέλη χονδρικής

Τέλη λιανικής/ πραγματο-ποιούμενη κλήση

Τέλη λιανικής/ λαμβανόμε-νη κλήση

Τέλη χονδρικής

Τέλη λιανικής

Τέλη χονδρικής

Τέλη λιανικής

Μέση τιμή προ 1.9.2007

 

0,7692

0,417

Κανονισμός 717/2007/ΕΚ

μέγιστη τιμή

1.9.2007 - 31.8.2008

0,30

0,49

0,24

μέγιστη τιμή

1.9.2008 - 30.6.2009

0,28

0,46

0,22

μέγιστη τιμή

1.7.2009 - 30.6.2010

0,26

0,43

0,19

0,04

0,11

1,00

Κανονισμός 580/2008/ΕΚ

μέγιστη τιμή

1.7.2010 - 30.6.2011

0,22

0,39

0,15

0,04

0,11

0,80

μέγιστη τιμή

1.7.2011 - 30.6.2012

0,18

0,35

0,11

0,04

0,11

0,50

μέγιστη τιμή

1.7.2012 - 30.6.2013

0,14

0,32

0,11

0,03

0,10

0,30

0,90

Πρόταση κανονισμού COM(2011) 402

μέγιστη τιμή

1.7.2013 - 30.6.2014

0,10

0,28

0,10

0,03

0,10

0,20

0,70

μέγιστη τιμή

1.7.2014 - 30.6.2015

0,06

0,24

0,10

0,02

0,10

0,10

0,50

μέγιστη τιμή

1.7.2015 - 30.6.2016

0,06

0,24

0,10

0,02

0,10

0,10

0,50

μέγιστη τιμή

1.7.2016 - 30.6.2022

0,06

Το ανώτατο επίπεδο καταργείται (1)

Το ανώτατο επίπεδο καταργείται (1)

0,02

Το ανώτατο επίπεδο καταργείται (1)

0,10

Το ανώτατο επίπεδο καταργείται (1)

4.7

Η μείωση των τιμών δεν επιτρέπει να λυθούν τα διαρθρωτικά προβλήματα που εξακολουθούν να υφίστανται στην αγορά περιαγωγής. Για αυτό τον λόγο, η ΕΟΚΕ συμφωνεί να περιέχει η νέα πρόταση κανονισμού, εκτός από ανώτατα επίπεδα χρέωσης, διαρθρωτικές διατάξεις που να επιβάλλουν στους φορείς εκμετάλλευσης της χώρας προέλευσης να παρέχουν από την 1η Ιουλίου 2014 στους συνδρομητές τους τη δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες περιαγωγής φωνής, σύντομων μηνυμάτων (SMS) και δεδομένων οιουδήποτε διασυνδεδεμένου εναλλακτικού φορέα εκμετάλλευσης περιαγωγής.

4.8

Αν και η ΕΟΚΕ επικροτεί καταρχήν μια τέτοια διάταξη, εκφράζει ωστόσο την ανησυχία ότι ένα τέτοιο μέτρο θα έχει ως αποτέλεσμα οι μεγάλοι όμιλοι σε δεσπόζουσα θέση να προσελκύσουν την πλειοψηφία των καταναλωτών εις βάρος των μικρών φορέων εκμετάλλευσης, καθώς το κόστος της τεχνικής και εμπορικής υλοποίησης του προτεινόμενου μέτρου θα είναι αναλογικά υψηλότερο για τους μικρούς φορείς, λόγω του σταθερού κόστους.

4.9

Η ΕΟΚΕ ζητά από την Επιτροπή να εγγυηθεί τη διαφάνεια για τον τελικό πελάτη, ανεξάρτητα από τον αριθμό επιπλέον φορέων που συμμετέχουν στην εξασφάλιση της κινητής επικοινωνίας.

4.10

Ακόμα και αν η πρόταση της Επιτροπής να επεκτείνει την πρόσβαση στην αγορά των διακρατικών παροχέων κινητών υπηρεσιών (Mobile Virtual Network Operators - «Φορείς εκμεταλλεύσεως κινητών εικονικών δικτύων») μπορέσει να αναπτύξει περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα, η ΕΟΚΕ αποδοκιμάζει το γεγονός ότι δεν δόθηκε συνέχεια στην πρόταση του Κοινοβουλίου το 2005 για την εξέταση του αντικτύπου του κανονισμού στους μικρότερους παροχείς υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας της ΕΕ και της θέσης τους στην αγορά περιαγωγής.

4.11

Ομοίως, η ΕΟΚΕ σημειώνει ότι η σύνθεση της εκτίμησης αντικτύπου και το «impact assessment» που επισυνάπτονται στην εν λόγω πρόταση κανονισμού δεν παρέχουν καμία ένδειξη για τις επιπτώσεις που αναμένεται να έχουν αυτά τα νέα μέτρα στην εργασία ή/και στις συνθήκες εργασίας στον τομέα. Ως εκ τούτου, η ΕΟΚΕ ζητά να γίνουν συμπληρωματικές αναλύσεις.

4.12

Σε ό,τι αφορά τη διάρκεια των εξερχόμενων κλήσεων περιαγωγής, η ΕΟΚΕ ζητεί να μειωθεί η ελάχιστη αρχική περίοδος χρέωσης που έχει καθορισθεί σε 30 δευτερόλεπτα, λαμβανομένων υπόψη των εξελίξεων στον τομέα που υφίστανται σε ορισμένα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2011.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

Staffan NILSSON


(1)  Με την προϋπόθεση ότι ο ανταγωνισμός έχει αναπτυχθεί επαρκώς.


Top