EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AB0012

Γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 16ης Φεβρουαρίου 2011 , σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων (αναδιατύπωση) και με πρόταση οδηγίας για την τροποποίηση της οδηγίας 97/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα συστήματα αποζημιώσεως των επενδυτών (CON/2011/12)

OJ C 99, 31.3.2011, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.3.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 99/1


ΓΝΏΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ

της 16ης Φεβρουαρίου 2011

σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων (αναδιατύπωση) και με πρόταση οδηγίας για την τροποποίηση της οδηγίας 97/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα συστήματα αποζημιώσεως των επενδυτών

(CON/2011/12)

2011/C 99/01

Εισαγωγή και νομική βάση

Στις 22ης Σεπτεμβρίου 2010 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έλαβε αίτημα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διατύπωση γνώμης σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων (αναδιατύπωση) (1) (εφεξής η «προτεινόμενη οδηγία αναδιατύπωσης»). Στις 30ής Σεπτεμβρίου 2010 η ΕΚΤ έλαβε αίτημα του Συμβουλίου για τη διατύπωση γνώμης αναφορικά με πρόταση οδηγίας για την τροποποίηση της οδηγίας 97/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα συστήματα αποζημιώσεως των επενδυτών (2) (εφεξής η «προτεινόμενη τροποποιητική οδηγία»).

H αρμοδιότητα της ΕΚΤ για τη διατύπωση γνώμης βασίζεται στα άρθρα 127 παράγραφος 4 και 282 παράγραφος 5 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η προτεινόμενη οδηγία αναδιατύπωσης και η προτεινόμενη τροποποιητική οδηγία περιλαμβάνουν διατάξεις που επηρεάζουν τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών στην ομαλή άσκηση πολιτικών που αφορούν τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 127 παράγραφος 5 της Συνθήκης. Η παρούσα γνώμη εκδόθηκε από το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 17.5 πρώτη πρόταση του εσωτερικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Γενικές παρατηρήσεις

1.

H EKT επικροτεί το σκοπό της προτεινόμενης οδηγίας αναδιατύπωσης ο οποίος έγκειται στη θέσπιση ενός ολοκληρωμένου και περισσότερου εναρμονισμένου πλαισίου για τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων (ΣΕΚ). Η ΕΚΤ αξιολογεί θετικά το γεγονός ότι η προτεινόμενη οδηγία αναδιατύπωσης θα συμπεριλάβει πολλές από τις συστάσεις που διατυπώθηκαν: α) με τη γνώμη CON/2008/70 (3) της ΕΚΤ σχετικά με προγενέστερη πρόταση για την τροποποίηση της οδηγίας 94/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 1994 περί των συστημάτων εγγυήσεως των καταθέσεων (4), και β) με τις παρατηρήσεις του Ευρωσυστήματος στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την επανεξέταση της οδηγίας 94/19/ΕΚ (5). Η ΕΚΤ αξιολογεί θετικά το γεγονός ότι η προτεινόμενη οδηγία αναδιατύπωσης λαμβάνει υπόψη τις συστάσεις της ΕΚΤ όσον αφορά: α) την περαιτέρω εναρμόνιση των κριτηρίων επιλεξιμότητας και των επιπέδων κάλυψης όσον αφορά τις εγγυήσεις των καταθέσεων (6), β) την ενίσχυση των απαιτήσεων παροχής πληροφοριών από τα πιστωτικά ιδρύματα σχετικά με την έκταση της προστασίας των καταθέσεων που παρέχεται μέσω των οικείων ΣΕΚ (7), και γ) τη θέσπιση ρυθμίσεων για τη μερική εκ των προτέρων χρηματοδότηση όλων των ΣΕΚ (8). Η ΕΚΤ θεωρεί ότι τα εν λόγω στοιχεία του κανονιστικού πλαισίου των ΣΕΚ έχουν κρίσιμη σημασία για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

2.

Η ΕΚΤ επισημαίνει, επίσης, ότι με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που προσαρτάται στην προτεινόμενη οδηγία αναδιατύπωσης (9) εξετάζεται το ενδεχόμενο εκπόνησης πρόσθετων ρυθμίσεων σε επίπεδο Ένωσης για το συντονισμό των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων, αφότου τα κεφάλαιά τους ανέλθουν στο καθορισμένο επίπεδο-στόχο. Παράλληλα, στην πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με πλαίσιο της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων στο χρηματοπιστωτικό τομέα (10) αναφέρονται οι πιθανές συνέργειες μεταξύ των ΣΕΚ και των προσφάτως ιδρυθέντων ταμείων εξυγίανσης για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα οι οποίες μπορούν να μελετηθούν περαιτέρω. Το Ευρωσύστημα ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τον εν λόγω τομέα, λόγω του ρόλου του για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, και θα παρακολουθεί την πρόοδο των οικείων εργασιών σε συνεργασία με την Επιτροπή.

3.

Η ΕΚΤ αναγνωρίζει ότι η προτεινόμενη τροποποιητική οδηγία με την οποία επικαιροποιείται η οδηγία 97/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Μαρτίου 1997 σχετικά με τα συστήματα αποζημιώσεως των επενδυτών (11) θα ενισχύσει την εναρμόνιση των συστημάτων αποζημιώσεως των επενδυτών στην Ένωση. Μολονότι η ΕΚΤ δεν διατυπώνει λεπτομερή σχόλια επί της εν λόγω νομoθετικής πράξης, εντούτοις θεωρεί σημαντικό το κανονιστικό πλαίσιο της Ένωσης να συνεχίσει να βασίζεται στην ανάληψη διαφορετικών προφίλ κινδύνου για καταθέτες και για επενδυτές.

Ειδικές παρατηρήσεις σχετικά με τα ΣΕΚ

Πεδίο κάλυψης

4.

Σύμφωνα με την προτεινόμενη οδηγία αναδιατύπωσης, όλα τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να αποτελούν μέλη ΣΕΚ τα οποία παρέχουν εγγυήσεις των καταθέσεων υπό εναρμονισμένους όρους (12) και χρηματοδοτούνται, κατ’ αρχήν, από επιμέρους εκ των προτέρων καταβαλλόμενες συνεισφορές των μελών τους. Η ΕΚΤ θεωρεί ότι οι εν λόγω εναρμονισμένες ρυθμίσεις είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της Ένωσης. H επιτροπή τραπεζικής εποπτείας της Βασιλείας (The Basel Committee on Banking Supervision, BCBS) τάσσεται επίσης υπέρ της ενδεχόμενης ευρείας συμμετοχής στα ΣΕΚ (13). Παράλληλα, η ΕΚΤ διαπιστώνει ότι εντός ορισμένων κρατών μελών λειτουργούν επί μακρόν και κατά τρόπο αποτελεσματικό αμοιβαία και προαιρετικά συστήματα τα οποία διασφαλίζουν την προστασία των καταθέσεων μέσω ρυθμίσεων διαφορετικών από την εγγύηση καταθέσεων προκαθορισμένου επιπέδου, ήτοι μέσω ρυθμίσεων διάσωσης υπό τον όρο της αμοιβαιότητας (bail-out). Η ΕΚΤ αντιλαμβάνεται ότι η προτεινόμενη οδηγία αναδιατύπωσης δεν αποσκοπεί στον περιορισμό της διαρκούς δυνατότητας των εν λόγω αμοιβαίων και προαιρετικών συστημάτων να παρέχουν στα ιδρύματα που αποτελούν μέλη τους προστασία κατά τον ιδιότυπο τρόπο που εφαρμόζει καθένα από τα συστήματα αυτά και ότι η εν λόγω προστασία θα παρέχεται εκ παραλλήλου με την εγγύηση των καταθέσεων που θα παρέχεται στους πελάτες των εν λόγω ιδρυμάτων μελών σύμφωνα με την προτεινόμενη οδηγία αναδιατύπωσης. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΚΤ επικροτεί τη δεκαετή διάρκεια της περιόδου που προβλέπεται για την επίτευξη του επίπεδου-στόχου της εκ των προτέρων χρηματοδότησης που καθορίζεται στην προτεινόμενη οδηγία, ώστε να μετριάζεται η πίεση που θα υποστούν πιστωτικά ιδρύματα τα οποία στο παρελθόν δεν είχαν υποχρέωση καταβολής συνεισφορών ΣΕΚ (14).

5.

Η ΕΚΤ συνιστά (15) η εξαίρεση των καταθέσεων των δημοσίων αρχών από τις ρυθμίσεις της προτεινόμενης οδηγίας αναδιατύπωσης να αποδίδεται με την ακριβέστερη γλωσσική διατύπωση που υιοθετήθηκε αρχικά από την οδηγία 94/19/ΕΚ, ήτοι με την χρήση των όρων «Δημόσιο και κεντρικές διοικήσεις», καθώς και «περιφερειακές, επαρχιακές, δημοτικές ή κοινοτικές αρχές» (16).

Περίοδος αποπληρωμής

6.

Η ΕΚΤ επικροτεί την αρχή της περαιτέρω μείωσης των προθεσμιών αποπληρωμής των καταθέσεων για τις οποίες παρέχεται εγγύηση (17). Εντούτοις, η προτεινόμενη μείωση σε επτά ημέρες ενδέχεται να αποδειχθεί δυσχερώς υλοποιήσιμη, καθώς πρόκειται να εισαχθεί αρκετά σύντομα μετά την αρχική μείωση της προθεσμίας σε είκοσι εργάσιμες ημέρες, η οποία έπρεπε να εφαρμοστεί από τα κράτη μέλη έως το τέλος του έτους 2010 (18). Η ΕΚΤ συνιστά (19) την τροποποίηση της προτεινόμενης οδηγίας αναδιατύπωσης ώστε να προβλέπεται ότι η Επιτροπή i) θα καταρτίσει έκθεση όσον αφορά την εφαρμογή της αρχικής μείωσης σε 20 εργάσιμες ημέρες, και ii) βασιζόμενη στα πορίσματα της εν λόγω έκθεσης, θα διατυπώσει προτάσεις σχετικά με τη δυνατότητα εισαγωγής περαιτέρω μείωσης ή μειώσεων των περιόδων αποπληρωμής.

Χρηματοδότηση

7.

Σύμφωνα με την προτεινόμενη οδηγία αναδιατύπωσης, κάθε ΣΕΚ πρέπει να συγκεντρώσει εκ των προτέρων χρηματοδότηση σε επίπεδο που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο ποσοστό των επιλέξιμων καταθέσεων εντός μεταβατικής περιόδου δέκα ετών (20). Η ΕΚΤ επικροτεί την καθιέρωση συγκεκριμένου επιπέδου-στόχου για την εκ των προτέρων χρηματοδότηση, το οποίο ενισχύει σημαντικά τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την ισοτιμία των όρων ανταγωνισμού, καθώς μεταθέτει το βάρος της χρηματοδότησης των ΣΕΚ στα πιστωτικά ιδρύματα που αποτελούν μέλη τους, ήτοι στις οντότητες που ελέγχουν τους κινδύνους έναντι των οποίων παρέχουν ασφάλεια τα ΣΕΚ. H EKT αντιλαμβάνεται ότι το επίπεδο της εκ των προτέρων χρηματοδότησης αποτελεί αντικείμενο συζήτησης στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας της Ένωσης. Η ΕΚΤ συνιστά (21) το επίπεδο της εκ των προτέρων χρηματοδότησης να καθορίζεται με σημείο αναφοράς τις «καλυπτόμενες καταθέσεις», ήτοι τις επιλέξιμες καταθέσεις που δεν υπερβαίνουν το επίπεδο κάλυψης (22), δεδομένου ότι οι καλυπτόμενες καταθέσεις απεικονίζουν πιστότερα απ’ ό,τι οι επιλέξιμες καταθέσεις το επίπεδο του παθητικού των ΣΕΚ.

8.

Όσον αφορά τον υπολογισμό των επιμέρους συνεισφορών των μελών ΣΕΚ, η ΕΚΤ επικροτεί κατ’ αρχήν το προτεινόμενο μοντέλο συνεισφορών οι οποίες υπολογίζονται, εν μέρει, βάσει του κίνδυνου, σύμφωνα με διατάξεις που διασφαλίζουν τη δυνατότητα σύγκρισης μεταξύ διαφόρων κατηγοριών στοιχείων του ενεργητικού (23). Κατόπιν συστάσεων του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (24), το εν λόγω μοντέλο έχει ως σκοπό να παραμένει ο υπολογισμός αρκετά απλός, ώστε να επιτρέπει τη σύγκριση των επιμέρους συνεισφορών, και παράλληλα να περιλαμβάνει την εφαρμογή διαφόρων σχετικών δεικτών, τόσο βασικών (βασιζόμενων στον κίνδυνο) όσο και συμπληρωματικών (μη βασιζόμενων στον κίνδυνο). Η ΕΚΤ συνιστά (25) να προβλέπεται στην προτεινόμενη οδηγία αναδιατύπωσης ότι τα αναλυτικά στοιχεία της μεθοδολογίας υπολογισμού θα εξειδικευθούν περαιτέρω μέσω τεχνικών προτύπων και κατευθυντηρίων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ), που θα βασίζονται σε επαληθευμένα εμπειρικά δεδομένα και θα προάγουν την ίση μεταχείριση.

9.

Εάν η εκ των προτέρων χρηματοδότηση δεν επαρκεί για την αποπληρωμή των καταθετών, η προτεινόμενη οδηγία αναδιατύπωσης προβλέπει τη λήψη πρόσθετης εκ των υστέρων χρηματοδότησης σε τρία στάδια. Εν προκειμένω, η ΕΚΤ διατυπώνει τις ακόλουθες παρατηρήσεις.

9.1.

Σε πρώτο στάδιο, τα μέλη ΣΕΚ θα πρέπει να καταβάλουν έκτακτες συνεισφορές οι οποίες δεν υπερβαίνουν το 0,5 % των επιλέξιμων καταθέσεων (26). Η ΕΚΤ επικροτεί τη λύση αυτή, η οποία προβλέπει τη συμμετοχή του ίδιου του χρηματοπιστωτικού τομέα στην κάλυψη τυχόν έκτακτων απαιτήσεων και, επομένως, περιορίζει τυχόν ηθικούς κινδύνους, συμφυείς προς τις ρυθμίσεις περί ΣΕΚ, και δημιουργεί προϋποθέσεις για την αποτελεσματική άσκηση πίεσης μεταξύ ισότιμων μερών.

9.2.

Σε δεύτερο στάδιο, είναι δυνατή η ενεργοποίηση μηχανισμού αμοιβαίου δανεισμού, ο οποίος επιτρέπει σε κάθε ΣΕΚ που λειτουργεί σε κράτος μέλος να χορηγεί σε άλλο ΣΕΚ δάνειο το οποίο δεν υπερβαίνει το 0,5 % των επιλέξιμων καταθέσεών του και εξοφλείται εντόκως εντός πέντε ετών (27). Η ΕΚΤ επισημαίνει ότι η ενεργοποίηση μηχανισμών διασυνοριακού δανεισμού μεταξύ ΣΕΚ ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα ορισμένο ΣΕΚ δανειστής να κληθεί μεταγενέστερα να καλύψει ίδιες ανάγκες αποπληρωμής ή ορισμένο ΣΕΚ δανειολήπτης να αποκτήσει ευρύτερες λειτουργίες από εκείνες του ΣΕΚ δανειστή, όπως για παράδειγμα να διαθέτει δυνατότητες ανακεφαλαιοποίησης ή δανειοδότησης πιστωτικού ιδρύματος που τελεί σε δυσχέρεια στο οικείο κράτος μέλος. Ως εκ τούτου, η ΕΚΤ επικροτεί τους περιορισμούς που καθιερώνονται με την προτεινόμενη οδηγία αναδιατύπωσης, περιλαμβανομένου του περιορισμού κατά τον οποίο τα δανειακά κεφάλαια μπορούν να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την πληρωμή των απαιτήσεων των καταθετών (28). Η ΕΚΤ αντιλαμβάνεται ότι κατά το παρόν στάδιο της νομοθετικής συζήτησης επί της προτεινόμενης οδηγίας αναδιατύπωσης προβλέπεται ότι οι μηχανισμοί δανεισμού μεταξύ ΣΕΚ θα εφαρμόζονται σε προαιρετική βάση. Περαιτέρω στοιχεία που θα πρέπει να εξεταστούν στο πλαίσιο της ρύθμισης του εν λόγω ζητήματος αποτελούν: i) οι ελάχιστοι όροι ενεργοποίησης των μηχανισμών δανεισμού όσον αφορά την εξάντληση άλλων πηγών χρηματοδότησης από το ΣΕΚ δανειολήπτη, και ii) οι προϋποθέσεις χορήγησης του δάνειου, οι οποίες πρέπει να περιλαμβάνουν διασφαλίσεις αποπληρωμής υπέρ του ΣΕΚ δανειστή. Παράλληλα, το ζήτημα εάν τα ΣΕΚ θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα κεφάλαιά τους για σκοπούς διαχείρισης κρίσεων, καθ’ υπέρβαση των στενών ορίων της αποπληρωμής των καταθετών, προϋποθέτει τη διεξαγωγή ευρύτερης συζήτησης (29). Η ΕΚΤ θεωρεί ότι το εν λόγω ζήτημα θα πρέπει να διευθετηθεί στο πλαίσιο των νομοθετικών εργασιών που είχαν ως αφετηρία την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αντιμετώπιση της κρίσης.

9.3.

Σε τρίτο στάδιο, τα ΣΕΚ πρέπει να διαθέτουν μηχανισμούς εναλλακτικής χρηματοδότησης, ως έσχατο μέσο. Ωστόσο, η ΕΚΤ επισημαίνει ότι, όσον αφορά την πιθανή συμμετοχή κεντρικών τραπεζών, οι μηχανισμοί χρηματοδότησης των ΣΕΚ πρέπει να συνάδουν προς την απαγόρευση της νομισματικής χρηματοδότησης που προβλέπεται στη συνθήκη, και ιδίως προς την απαγόρευση των υπεραναλήψεων ή οποιουδήποτε άλλου είδους πιστωτικών διευκολύνσεων από εθνικές κεντρικές τράπεζες, κατά την έννοια του άρθρου 123 της συνθήκης, όπως εξειδικεύεται περαιτέρω μέσω της παράγωγης νομοθεσίας της Ένωσης και της πάγιας καθοδήγησης της ΕΚΤ (30).

10.

Η ΕΚΤ αντιλαμβάνεται ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο απόσυρσης της αρχικής πρότασης να τίθεται όριο επί του σωρευτικού ποσού των καταθέσεων και των επενδύσεων ενός ΣΕΚ που συνδέεται με ενιαίο φορέα (31). Η ΕΚΤ θεωρεί ότι τέτοιου είδους περιορισμοί των επενδύσεων πρέπει να αξιολογούνται, μεταξύ άλλων, με βάση τις επιπτώσεις που ενδέχεται να συνεπάγονται για τις αγορές των μέσων που εμπίπτουν στις σχετικές κατηγορίες στοιχείων του ενεργητικού. Εν προκειμένω, ενδέχεται να ασκούν επιρροή ειδικές θεωρήσεις όσον αφορά το ενδεχόμενο επενδύσεων εκ μέρους των ΣΕΚ σε μέσα που εκδίδονται από οντότητες οι οποίες ανήκουν στο δημόσιο τομέα των κρατών μελών.

11.

Τέλος, η ΕΚΤ επικροτεί, υπό το πρίσμα της χρηματοπιστωτικής ενοποίησης, τη διάταξη της προτεινόμενης οδηγίας αναδιατύπωσης κατά την οποία εάν ένα πιστωτικό ίδρυμα παύσει να αποτελεί μέλος συστήματος και προσχωρεί σε άλλο σύστημα, οι συνεισφορές τις οποίες κατέβαλε στο σύστημα κατά το εξάμηνο προ της αποχώρησής επιστρέφονται ή μεταφέρονται στο νέο σύστημα (32). Η εν λόγω διάταξη μπορεί να διευκολύνει την αναδιοργάνωση των διασυνοριακών πιστωτικών ιδρυμάτων. Εντούτοις, προκειμένου να αποφεύγεται το ενδεχόμενο καταχρήσεων, η ρύθμιση θα πρέπει να προβλέπει μόνο τη μεταφορά στο νέο σύστημα των συνεισφορών που έχουν καταβληθεί (χωρίς δυνατότητα επιστροφής) και να μην καλύπτει τυχόν έκτακτες συνεισφορές που καταβλήθηκαν για να καλύψουν τυχόν ανεπαρκείς πόρους του πρώτου ΣΕΚ (33).

Εποπτεία

12.

Η ΕΚΤ επικροτεί το γεγονός ότι η εποπτεία των ΣΕΚ από τα κράτη μέλη θα ενισχυθεί με τη διενέργεια προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων και ότι οι εν λόγω προσομοιώσεις θα αποτελούν αντικείμενο ομότιμων αξιολογήσεων που θα διενεργούνται από την ΕΑΤ και το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ασφαλιστών των Καταθέσεων (European Forum of Deposit Insurers) (34). Το γεγονός ότι η ΕΑΤ θα λαμβάνει πληροφορίες από τα ΣΕΚ και τις αρμόδιες αρχές, ειδικά όσον αφορά τη χρηματοδότηση των ΣΕΚ και το διασυνοριακό δανεισμό μεταξύ των ΣΕΚ, μπορεί να συμβάλει στη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού και στη διευθέτηση ορισμένων από τις ανησυχίες που διατυπώνονται ανωτέρω σχετικά με τους εν λόγω μηχανισμούς διασυνοριακού δανεισμού.

Προτάσεις διατύπωσης

Στις περιπτώσεις που η ΕΚΤ υποδεικνύει τροποποίηση της προτεινόμενης οδηγίας αναδιατύπωσης, το παράρτημα περιέχει συγκεκριμένες προτάσεις διατύπωσης συνοδευόμενες από την αντίστοιχη αιτιολογία.

Φρανκφούρτη, 16 Φεβρουαρίου 2011.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2010) 368 τελικό.

(2)  COM(2010) 371 τελικό.

(3)  Γνώμη CON/2008/70 της ΕΚΤ σχετικά με τροποποιήσεις της οδηγίας για τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων όσον αφορά το επίπεδο κάλυψης και την προθεσμία εκταμίευσης (ΕΕ C 314 της 9.12.2008, σ. 1).

(4)  ΕΕ L 135 της 31.5.1994, σ. 5. Οι προτάσεις τροποποίησης επί των οποίων διατυπώθηκαν παρατηρήσεις με τη γνώμη CON/2008/70 εκδόθηκαν ως τμήμα της οδηγίας 2009/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009 για την τροποποίηση της οδηγίας 94/19/ΕΚ περί των συστημάτων εγγυήσεως των καταθέσεων όσον αφορά το επίπεδο κάλυψης και την προθεσμία εκταμίευσης (ΕΕ L 68 της 13.3.2009, σ. 3).

(5)  Βλ. «The Eurosystem’s stance on the Commission’s consultation document on the review of Directive 94/19/EC on deposit-guarantee schemes», Αύγουστος 2009 (εφεξής οι «παρατηρήσεις του Ευρωσυστήματος του 2009»). Το έγγραφο είναι διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ (http://www.ecb.europa.eu).

(6)  Βλ. σ. 4 των παρατηρήσεων του Ευρωσυστήματος του 2009.

(7)  Βλ. σ. 7 των παρατηρήσεων του Ευρωσυστήματος του 2009.

(8)  Βλ. σ. 12 των παρατηρήσεων του Ευρωσυστήματος του 2009.

(9)  Βλ. Έκθεση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Επανεξέταση της οδηγίας 94/19/ΕΚ περί των συστημάτων εγγυήσεως των καταθέσεων» της 12.7.2010, COM(2010) 369 τελικό, σ. 4.

(10)  Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα «Πλαίσιο της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα» της 20.10.2010, COM(2010) 579 τελικό (εφεξής η «Ανακοίνωση της Επιτροπής για τη διαχείριση κρίσεων»), Τμήμα 5.2, σ. 15· βλ. επίσης την τελευταία πρόταση της αιτιολογικής σκέψης 22 της προτεινόμενης οδηγίας αναδιατύπωσης και την ενότητα 7.4, σ. 8 της αιτιολογικής έκθεσης της προτεινόμενης οδηγίας αναδιατύπωσης.

(11)  ΕΕ L 84 της 26.3.1997, σ. 22.

(12)  Βλ. άρθρο 3 παράγραφος 1 της προτεινόμενης οδηγίας αναδιατύπωσης.

(13)  Βλ. BCBS, «Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems. A proposed methodology for compliance assessment», έγγραφο διαβούλευσης της 25ης Νοεμβρίου 2010 που υποβλήθηκε για παρατηρήσεις έως τις 8ης Δεκεμβρίου 2010 (εφεξής το «έγγραφο διαβούλευσης της BCBS»), σ. 15 («Principle 8 — Compulsory membership»). Το έγγραφο είναι διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο της BCBS (http://www.bis.org).

(14)  Βλ. άρθρο 20 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, σε συνδυασμό με το άρθρο 9 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο, και άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο η) της προτεινόμενης οδηγίας αναδιατύπωσης· βλ., επίσης, ενότητα 7.4, σ. 7 της αιτιολογικής έκθεσης της οδηγίας αναδιατύπωσης· βλ., επίσης, αιτιολογική σκέψη 16 της προτεινόμενης οδηγίας αναδιατύπωσης και ενότητα 7.5, σ. 8 της αιτιολογικής έκθεσης της προτεινόμενης οδηγίας αναδιατύπωσης.

(15)  Βλ. προτεινόμενη τροποποίηση 2 στο παράρτημα της παρούσας γνώμης.

(16)  Βλ. σημεία 3 και 4 του παραρτήματος Ι της οδηγίας 94/19/ΕΚ.

(17)  Βλ. άρθρο 7 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο της προτεινόμενης οδηγίας αναδιατύπωσης.

(18)  Βλ. άρθρο 10 της οδηγίας 94/19/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 6 στοιχείο α) σε συνδυασμό με το άρθρο 2 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2009/14/ΕΚ.

(19)  Βλ. προτεινόμενη τροποποίηση 3 στο παράρτημα της παρούσας γνώμης.

(20)  Βλέπε υποσημείωση 14.

(21)  Βλ. προτεινόμενη τροποποίηση 1 στο παράρτημα της παρούσας γνώμης.

(22)  Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της προτεινόμενης οδηγίας αναδιατύπωσης.

(23)  Βλ. άρθρο 11 και παραρτήματα Ι και ΙΙ της προτεινόμενης οδηγίας αναδιατύπωσης.

(24)  Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ιούνιος 2009), «Possible Models for risk-based contributions to EU Deposit Guarantee Schemes».

(25)  Βλ. προτεινόμενη τροποποίηση 4 στο παράρτημα της παρούσας γνώμης.

(26)  Βλ. άρθρο 9 παράγραφος 3 της προτεινόμενης οδηγίας αναδιατύπωσης.

(27)  Βλ. άρθρο 10 της προτεινόμενης οδηγίας αναδιατύπωσης.

(28)  Βλ. άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο δ) της προτεινόμενης οδηγίας αναδιατύπωσης.

(29)  Βλ. το έγγραφο διαβούλευσης της BCBS, σ. 33.

(30)  Βλ. σ. 11 των παρατηρήσεων του Ευρωσυστήματος του 2009.

(31)  Άρθρο 9 παράγραφος 2 της προτεινόμενης οδηγίας αναδιατύπωσης.

(32)  Βλ. άρθρο 12 παράγραφος 3 της προτεινόμενης οδηγίας αναδιατύπωσης.

(33)  Βλ. προτεινόμενη τροποποίηση 5 στο παράρτημα της παρούσας γνώμης.

(34)  Βλ. άρθρο 3 παράγραφος 6 της προτεινόμενης οδηγίας αναδιατύπωσης.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Προτάσεις διατύπωσης

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροποποιήσεις που προτείνει η ΕΚΤ (1)

Τροποποιήσεις που προτείνει η ΕΚΤ επί της προτεινόμενης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων (αναδιατύπωση)

Τροποποίηση 1

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο η) της προτεινόμενης οδηγίας αναδιατύπωσης

«η)   “επίπεδο-στόχος”: 1,5 % των επιλέξιμων καταθέσεων για την κάλυψη των οποίων είναι υπεύθυνο ένα σύστημα εγγύησης των καταθέσεων·»

«η)   “επίπεδο-στόχος”: 1,5 % των καλυπτόμενων καταθέσεων για την κάλυψη των οποίων είναι υπεύθυνο ένα σύστημα εγγύησης των καταθέσεων·»

Αιτιολογία

Το επίπεδο της εκ των προτέρων χρηματοδότησης πρέπει να καθορίζεται με βάση τις «καλυπτόμενες καταθέσεις», ήτοι τις επιλέξιμες καταθέσεις που δεν υπερβαίνουν το επίπεδο κάλυψης, δεδομένου ότι οι καλυπτόμενες καταθέσεις απεικονίζουν πιστότερα απ’ ό,τι οι επιλέξιμες καταθέσεις το επίπεδο παθητικού των ΣΕΚ.

Τροποποίηση 2

Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο ι) της προτεινόμενης οδηγίας αναδιατύπωσης

«ι)

οι καταθέσεις των αρχών,»

«ι)

οι καταθέσεις του Δημοσίου και των κεντρικών διοικήσεων, καθώς και των περιφερειακών, επαρχιακών, δημοτικών και κοινοτικών αρχών,»

Αιτιολογία

Η εξαίρεση των καταθέσεων των δημόσιων αρχών θα πρέπει να αποδίδεται με την ακριβέστερη γλωσσική διατύπωση που χρησιμοποιήθηκε αρχικά για το σκοπό αυτό στην οδηγία 94/19/ΕΚ.

Τροποποίηση 3

Άρθρο 7 παράγραφος 1 της προτεινόμενης οδηγίας αναδιατύπωσης

«3.   Τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων πρέπει να είναι σε θέση να καταβάλλουν τις μη διαθέσιμες καταθέσεις εντός επτά ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία οι αρμόδιες αρχές προβαίνουν στη διαπίστωση που περιγράφεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ε) σημείο i), ή μια δικαστική αρχή λαμβάνει την απόφαση που περιγράφεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ε) σημείο ii).»

«3.   Τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων πρέπει να είναι σε θέση να καταβάλλουν τις δεόντως αποδεδειγμένες απαιτήσεις καταθετών που αφορούν μη διαθέσιμες καταθέσεις εντός είκοσι εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία οι αρμόδιες αρχές προβαίνουν στη διαπίστωση που περιγράφεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ε) σημείο i), ή μια δικαστική αρχή λαμβάνει την απόφαση που περιγράφεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ε) σημείο ii).

Έως την [1η Απριλίου 2012], η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση, κατόπιν διαβούλευσης, με την οποία: α) ελέγχεται η εφαρμογή του μέτρου της μείωσης της περιόδου εξόφλησης σε είκοσι εργάσιμες ημέρες, και β) βάσει των πορισμάτων του εν λόγω ελέγχου, αξιολογείται εάν είναι εφικτή η εισαγωγή περαιτέρω μείωσης ή μειώσεων της περιόδου αποπληρωμής.»

Αιτιολογία

Η εφαρμογή της προτεινόμενης μείωσης σε επτά ημέρες ενδέχεται να αποδειχθεί δυσχερής, καθώς πρόκειται να εισαχθεί αρκετά σύντομα μετά την αρχική μείωση σε είκοσι εργάσιμες ημέρες, για την οποία είχε οριστεί προθεσμία έως το τέλος του έτους 2010. Η προτεινόμενη οδηγία αναδιατύπωσης θα πρέπει να ορίζει ότι η Επιτροπή θα προβεί σε έλεγχο της εφαρμογής της αρχικής μείωσης σε είκοσι εργάσιμες ημέρες και θα προτείνει το χρονικό πλαίσιο για την εισαγωγή περαιτέρω μείωσης ή μειώσεων της περιόδου αποπληρωμής, με βάση τα πορίσματα του εν λόγω ελέγχου.

Τροποποίηση 4

Άρθρο 11 παράγραφοι 3 έως 5 της προτεινόμενης οδηγίας αναδιατύπωσης

«3.   Η παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται στα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2.

4.   Προκειμένου να διευκρινιστούν τα στοιχεία των ορισμών και των μεθόδων που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ μέρος A, ανατίθεται στην Επιτροπή εξουσία κατ’ εξουσιοδότηση, ώστε να. Τα εν λόγω σχέδια κανονιστικών προτύπων εγκρίνονται σύμφωνα με τα άρθρα 7 έως 7δ του [κανονισμού για την ΕΑΤ]. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών μπορεί να καταρτίσει σχέδια κανονιστικών προτύπων προς υποβολή στην Επιτροπή.

5.   Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή του παραρτήματος ΙΙ μέρος Β, σύμφωνα με το [άρθρο 8 του κανονισμού για την ΕΑΤ].»

«3.   Η παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται στα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 3.

4.   Ανατίθεται στην Επιτροπή εξουσία κατ’ εξουσιοδότηση έκδοσης κανονιστικών τεχνικών πρότυπων με τα οποία διευκριν ίζονται οι ορισμοί και οι μέθοδοι υπολογισμού των βασικών δεικτών κινδύνου που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ μέρος Α, , ώστε να. Τα εν λόγω κανονιστικά τεχνικά πρότυπα εγκρίνονται σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.

Η Επιτροπή λαμβάνει, ιδίως, υπόψη ότι οι μέθοδοι υπολογισμού των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο συνεισφορών θα πρέπει να βασίζονται σε επαληθευμένα εμπειρικά δεδομένα και να προάγουν την ίση μεταχείριση.

5.   Έως τις [31 Δεκεμβρίου 2011 ] η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των συμπληρωματικών δεικτών κινδύνου του παραρτήματος II μέρος B, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010

Αιτιολογία

Η προτεινόμενη μέθοδος υπολογισμού των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο συνεισφορών προς τα ΣΕΚ αποτελεί αντικείμενο συζήτησης. Η ανάθεση στην ΕΑΤ της κατάρτισης συναφών κατευθυντήριων γραμμών και τεχνικών προτύπων θα επιτρέψει να προσδιοριστεί η προσήκουσα μέθοδος βάσει επαληθευμένων τεχνικών δεδομένων, και ταυτόχρονα θα προαγάγει την ίση μεταχείριση.

Τροποποίηση 5

Άρθρο 12 παράγραφος 3 της προτεινόμενης οδηγίας αναδιατύπωσης

«3.   Εάν ένα πιστωτικό ίδρυμα παύσει να είναι μέλος ενός συστήματος και προσχωρήσει σε άλλο σύστημα, οι συνεισφορές τις οποίες κατέβαλε κατά το εξάμηνο προ της αποχώρησής του από το σύστημα επιστρέφονται ή μεταφέρονται στο άλλο σύστημα. Η παρούσα διάταξη δεν εφαρμόζεται εάν το πιστωτικό ίδρυμα έχει αποκλειστεί από το σύστημα σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3.»

«3.   Εάν ένα πιστωτικό ίδρυμα παύσει να είναι μέλος ενός συστήματος και προσχωρήσει σε άλλο σύστημα, οι συνεισφορές, πλην των έκτακτων συνεισφορών που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 3, τις οποίες κατέβαλε το εν λόγω πιστωτικό ίδρυμα κατά το εξάμηνο προ της αποχώρησής του από το σύστημα μεταφέρονται στο άλλο σύστημα. Η παρούσα διάταξη δεν εφαρμόζεται εάν το πιστωτικό ίδρυμα έχει αποκλειστεί από το σύστημα σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3.»

Αιτιολογία

Προκειμένου να αποφεύγονται καταχρήσεις της παρούσας διάταξης, η μεταφορά των συνεισφορών σε νέο σύστημα δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει τις έκτακτες συνεισφορές που καταβλήθηκαν για να καλυφθούν τυχόν ανεπαρκείς πόροι του πρώτου ΣΕΚ, ενώ θα πρέπει να αποκλείεται η επιστροφή των καταβληθεισών συνεισφορών.


(1)  Οι έντονοι χαρακτήρες στο κυρίως κείμενο αφορούν τα σημεία των οποίων την προσθήκη προτείνει η ΕΚΤ. Η χρήση διαγράμμισης στο κυρίως κείμενο αφορά τα σημεία των οποίων τη διαγραφή προτείνει η ΕΚΤ.


Top