EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AB0001

Γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 13ης Ιανουαρίου 2011 , σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (CON/2011/1)

OJ C 57, 23.2.2011, p. 1–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.2.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 57/1


ΓΝΏΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ

της 13ης Ιανουαρίου 2011

σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών

(CON/2011/1)

2011/C 57/01

Εισαγωγή και νομική βάση

Στις 13 Οκτωβρίου 2010 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έλαβε αίτημα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διατύπωση γνώμης σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (1) (εφεξής ο «προτεινόμενος κανονισμός»).

Η αρμοδιότητα της ΕΚΤ για τη διατύπωση γνώμης βασίζεται στα άρθρα 127 παράγραφος 4 και 282 παράγραφος 5 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς ο προτεινόμενος κανονισμός περιλαμβάνει διατάξεις που επηρεάζουν, ιδίως, την προώθηση της ομαλής λειτουργίας των συστημάτων πληρωμών από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ), αλλά και τη συμβολή του τελευταίου στην ομαλή άσκηση πολιτικών που αφορούν τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, τη διενέργεια από το ΕΣΚΤ πράξεων συναλλάγματος και την κατοχή και διαχείριση από αυτό των επίσημων συναλλαγματικών διαθεσίμων των κρατών μελών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 παράγραφοι 2 και 5 της συνθήκης. Η παρούσα γνώμη εκδόθηκε από το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 17.5 πρώτη πρόταση του εσωτερικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Γενικές παρατηρήσεις

Λαμβανομένης υπόψη της δέσμευσης των ηγετών της Ομάδας των 20 (G20), η οποία ανακοινώθηκε στη διάσκεψη κορυφής του Πίτσμπουργκ το Σεπτέμβριο του 2009, για την προαγωγή της ανθεκτικότητας και της διαφάνειας στην αγορά εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, η ΕΚΤ στηρίζει το σκοπό του προτεινόμενου κανονισμού που συνίσταται στη θέσπιση ενιαίων απαιτήσεων για τις συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, καθώς και για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων των κεντρικών αντισυμβαλλομένων και των αρχείων καταγραφής συναλλαγών.

Εντούτοις, η ΕΚΤ διατηρεί επιφυλάξεις ως προς ορισμένες διατάξεις του προτεινόμενου κανονισμού. Συγκεκριμένα, ο προτεινόμενος κανονισμός αποσκοπεί στην ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στην αγορά εξωχρηματιστηριακών παραγώγων από άποψη προληπτικής εποπτείας. Οι κεντρικές τράπεζες έχουν θεσμοθετημένα καθήκοντα και αρμοδιότητες για τη διαφύλαξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, καθώς και για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των χρηματοπιστωτικών υποδομών. Τα καθήκοντα αυτά ασκούνται τόσο από τις κεντρικές τράπεζες που είναι επιφορτισμένες με την επίβλεψη των κεντρικών αντισυμβαλλομένων και των αρχείων καταγραφής συναλλαγών, όσο και από εκείνες που εκδίδουν νομίσματα που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο συναλλαγών που εκκαθαρίζονται από κεντρικούς αντισυμβαλλομένους ή καταγράφονται από αρχεία καταγραφής συναλλαγών. Συνεπώς, θα πρέπει να διασφαλίζεται η επαρκής συμμετοχή της ΕΚΤ και των εθνικών κεντρικών τραπεζών (ΕθνΚΤ) του ΕΣΚΤ στις διάφορες πτυχές του προτεινόμενου κανονισμού (ιδίως όσον αφορά τις αποφάσεις για τη χορήγηση ή ανάκληση αδειών λειτουργίας, περιλαμβανομένων των αδειών για την επέκταση δραστηριοτήτων, τις διαρκείς αξιολογήσεις κινδύνου των κεντρικών αντισυμβαλλομένων, τον καθορισμό τεχνικών προτύπων για τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών, καθώς και τις αποφάσεις που επιτρέπουν σε κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και αρχεία καταγραφής συναλλαγών τρίτων χωρών να ασκούν τις δραστηριότητές τους στην Ένωση) χωρίς αυτό να συνεπάγεται ρύθμιση, επί της ουσίας, των αρμοδιοτήτων των κεντρικών τραπεζών.

Επιπροσθέτως, η ΕΚΤ υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλίζεται ότι οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι υπόκεινται σε αυστηρές ρυθμίσεις. Εν προκειμένω, θα πρέπει, επίσης, να εξεταστεί περαιτέρω εάν επιβάλλεται η τροποποίηση του ορισμού της έννοιας «πιστωτικό ίδρυμα» του άρθρου 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 2006/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006 σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων (αναδιατύπωση) (2), ώστε να διασφαλίζεται ότι οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι ταξινομούνται ως πιστωτικά ιδρύματα που διαθέτουν άδεια για την άσκηση περιορισμένου αριθμού τραπεζικών δραστηριοτήτων.

Η ΕΚΤ επισημαίνει εξάλλου ότι η εν λόγω μεταρρύθμιση θα έχει πολύ σημαντικές πρακτικές συνέπειες για τους συμμετέχοντες στις αγορές, ιδίως όσον αφορά τη διενέργεια πράξεων, τη διαχείριση κινδύνων και τη νομική τεκμηρίωση.

Ειδικές παρατηρήσεις

Σύμφωνα με την τέταρτη περίπτωση του άρθρου 127 παράγραφος 2 της συνθήκης, καθώς και την τέταρτη περίπτωση του άρθρου 3.1 και το άρθρο 22 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (εφεξής το «καταστατικό του ΕΣΚΤ»), σε συνδυασμό με τις παρεκκλίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 139 της συνθήκης και στο άρθρο 42.1 του καταστατικού του ΕΣΚΤ, ένα από τα βασικά καθήκοντα του ΕΣΚΤ είναι η προώθηση της ομαλής λειτουργίας των συστημάτων πληρωμών. Συναφώς, η ΕΚΤ και οι ΕθνΚΤ των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ μπορούν να παρέχουν διευκολύνσεις, η δε ΕΚΤ μπορεί να θεσπίζει κανονισμούς με σκοπό την εξασφάλιση αποτελεσματικών και υγιών συστημάτων συμψηφισμού και πληρωμών εντός της Ένωσης και με άλλες χώρες. Η αρμοδιότητα του Ευρωσυστήματος όσον αφορά την επίβλεψη των συστημάτων εκκαθάρισης και πληρωμών απορρέει από τις ανωτέρω διατάξεις (3). Επίσης, η αρμοδιότητα επίβλεψης είναι συμφυής με το καθήκον του ΕΣΚΤ να συμβάλλει στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος σύμφωνα με το άρθρο 127 παράγραφος 5 της συνθήκης, όπως αντικατοπτρίζεται στο άρθρο 3.3 του καταστατικού του ΕΣΚΤ. Επιπλέον, η εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ σύμφωνα με την πρώτη περίπτωση του άρθρου 127 παράγραφος 2 της συνθήκης, όπως αντικατοπτρίζεται στην πρώτη περίπτωση του άρθρου 3.1 του καταστατικού του ΕΣΚΤ, εξαρτάται από την ύπαρξη αξιόπιστων και αποτελεσματικών συστημάτων αγορών και υποδομών. Η προώθηση της ομαλής λειτουργίας των εν λόγω συστημάτων και υποδομών είναι, επομένως, βασικό καθήκον του Ευρωσυστήματος (4). Οι ΕθνΚΤ των κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα το ευρώ διαθέτουν επίσης παρόμοιες εξουσίες, βάσει των οικείων εθνικών τους νομοθετικών πλαισίων.

Στον τομέα των υποδομών των χρηματοπιστωτικών αγορών, περιλαμβανομένων των κεντρικών αντισυμβαλλομένων, οι εκπρόσωποι των κεντρικών τραπεζών και των ρυθμιστικών αρχών των αγορών κινητών αξιών που μετέχουν στην Επιτροπή Συστημάτων Πληρωμών και Διακανονισμού (Committee of Payment and Settlement Systems — CPSS) και στον Διεθνή Οργανισμό Επιτροπών Κινητών Αξιών (International Organisation of Securities Commissions — IOSCO) έχουν αναγνωρίσει τη σημασία της ρύθμισης όσο και της επίβλεψης. Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, οι συστάσεις της ομάδας εργασίας CPSS-IOSCO βασίζονται στην έννοια της επί ίσοις όροις ανάληψης της ρύθμισης, της εποπτείας και της επίβλεψης από τις επιτροπές κινητών αξιών και τις κεντρικές τράπεζες. Ο προτεινόμενος κανονισμός θα πρέπει να ακολουθήσει την ίδια προσέγγιση, διασφαλίζοντας ότι οι εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) συμπληρώνονται και εξισορροπούνται με την επαρκή συμμετοχή της ΕΚΤ και των ΕθνΚΤ. Πρωταρχικός κανονιστικός σκοπός θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη προτύπων που καταρτίζονται με τη στενή συνεργασία μεταξύ της ΕΑΚΑΑ και του ΕΣΚΤ, ώστε να μην αναγκάζονται οι κεντρικές τράπεζες να θεσπίζουν συμπληρωματικά και ενδεχομένως διαφορετικά μέτρα επίβλεψης (μεταξύ των οποίων και νομικές πράξεις) για να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η ορθή λειτουργία των κεντρικών αντισυμβαλλομένων και των αρχείων καταγραφής συναλλαγών. Τούτο ενδέχεται, πάντως, να οδηγήσει στη δημιουργία εξαιρετικά επαχθόυς κανονιστικού πλαισίου της Ένωσης για τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και δεν αποκλείεται να δημιουργήσει ακόμη και νομικούς κινδύνους, σε περίπτωση αλληλεπικαλυπτόμενων ή και παρεκκλινουσών απαιτήσεων.

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, είναι πολύ σημαντικό, στο πλαίσιο του προτεινόμενου κανονισμού, να διασφαλίζεται αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ εποπτικών αρχών και αρχών επίβλεψης. Όπως αναφέρεται ήδη στη συνεισφορά του Ευρωσυστήματος στη δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα παράγωγα και τις υποδομές αγορών («European Commission’s public consultation on derivatives and market infrastructures») (5), η ΕΚΤ θεωρεί ότι τα καθήκοντα των μελών του ΕΣΚΤ θα πρέπει να αποτυπωθούν ρητώς και να αποσαφηνιστούν όσον αφορά τα ακόλουθα. Πρώτον, η ΕΑΚΑΑ δεν θα πρέπει να καθορίζει αποκλειστικά τους όρους επιλεξιμότητας για την υποχρέωση εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 4 του προτεινόμενου κανονισμού, αλλά σε συνεργασία με τα μέλη του ΕΣΚΤ. Δεύτερον, ο καθορισμός κανονιστικών τεχνικών προτύπων, κατευθυντήριων γραμμών και συστάσεων για τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών θα πρέπει να πραγματοποιείται σε στενή συνεργασία με τα μέλη του ΕΣΚΤ. Προκειμένου να διασφαλίζεται η συνέπεια με προηγούμενες διαδικασίες και αποφάσεις πολιτικής (6) και να αναγνωρίζεται πλήρως η αρμοδιότητα της ΕΑΚΑΑ και του ΕΣΚΤ, ο καλύτερος τρόπος οργάνωσης των εργασιών θα ήταν η δημιουργία κοινής ομάδας ΕΑΚΑΑ-ΕΣΚΤ με βάση το μοντέλο της υφιστάμενης ομάδας ΕΣΚΤ-ΕΡΑΑΚΑ. Τρίτον, τα ενδιαφερόμενα μέλη του ΕΣΚΤ θα πρέπει, τόσο για σκοπούς της επίβλεψης όσο και λόγω της ιδιότητάς τους ως κεντρικών τραπεζών έκδοσης, ανάλογα με την περίπτωση, να συμμετέχουν σε όλα τα καθήκοντα του σώματος που συστήνεται με το άρθρο 14 του προτεινόμενου κανονισμού, στα οποία περιλαμβάνεται και η χορήγηση άδειας και ο διαρκής έλεγχος των κεντρικών αντισυμβαλλομένων σύμφωνα με τον τίτλο III του προτεινόμενου κανονισμού. Τέταρτον, σε ό,τι αφορά τις σχέσεις με τρίτες χώρες, η απόφαση για την αναγνώριση κεντρικών αντισυμβαλλομένων τρίτων χωρών σύμφωνα με το άρθρο 23 του προτεινόμενου κανονισμού δεν θα πρέπει να λαμβάνεται από την ΕΑΚΑΑ χωρίς τη στενή συνεργασία των οικείων μελών του ΕΣΚΤ τόσο για σκοπούς επίβλεψης όσο και λόγω της ιδιότητάς των τελευταίων ως κεντρικών τραπεζών έκδοσης, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι ζητήματα κεντρικής τραπεζικής και πολιτικές που αφορούν, για παράδειγμα, τη ρευστότητα και τη διαχείριση κινδύνων λαμβάνονται επαρκώς υπόψη. Επιπροσθέτως, η ΕΚΤ συνιστά να τεθεί ως προϋπόθεση για την εν λόγω αναγνώριση η υπό όρους αμοιβαιότητας μεταχείριση των κεντρικών αντισυμβαλλομένων της Ένωσης δυνάμει της συναφούς νομοθεσίας των εν λόγω τρίτων χωρών. Πέμπτον, πρέπει να υπάρχει επαρκής συμμετοχή και συνεργασία μεταξύ όλων των οικείων αρχών, οργανισμών και κεντρικών τραπεζών. Στην περίπτωση των κεντρικών τραπεζών, τούο ισχύει και όσον αφορά τη συμμετοχή τους στο σώμα, αλλά και σε σχέση με την ανταλλαγή των απαραίτητων πληροφοριών, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πληροφορίες για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, την επίβλεψη και τη στατιστική.

Τέλος, η ΕΚΤ επισημαίνει ότι οι κεντρικές τράπεζες ενδέχεται να παρέχουν στους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους ένα φάσμα διευκολύνσεων, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει και χρηματοδότηση διάρκειας μίας ημέρας, καθώς και υπηρεσίες καταθέσεων και διακανονισμού, ανάλογα με τα θεσμοθετημένα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές τους. Η ΕΚΤ αναγνωρίζει ότι οι διευκολύνσεις που παρέχουν οι κεντρικές τράπεζες αποτελούν το πιο αποτελεσματικό εργαλείο που διαθέτουν οι υποδομές της αγοράς, όσον αφορά τις ανάγκες τους για ρευστότητα και διαχείριση κινδύνων. Εντούτοις, οι εν λόγω διευκολύνσεις δεν προορίζονται καθαυτές για την εκπλήρωση των επιχειρησιακών αναγκών των υποδομών της αγοράς· εναπόκειται στο Ευρωσύστημα και σε άλλες κεντρικές τράπεζες να καθορίζουν κατά το δοκούν τις διευκολύνσεις που επιθυμούν να παρέχουν στους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και στις λοιπές υποδομές της αγοράς, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους θα τις παρέχουν. Συναφώς, το άρθρο 10 παράγραφος 1 του προτεινόμενου κανονισμού θέτει ως προϋπόθεση για τη χορήγηση σε κεντρικό αντιμβαλλόμενο άδειας λειτουργίας, προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες του και να ασκεί τις δραστηριότητές του, ότι αυτός διαθέτει «πρόσβαση σε επαρκή ρευστότητα». Η εν λόγω επαρκής ρευστότητα «μπορεί να προέρχεται από πρόσβαση σε ρευστότητα κεντρικής τράπεζας ή σε ρευστότητα φερέγγυας και αξιόπιστης εμπορικής τράπεζας». Η ΕΚΤ θεωρεί ότι η πρόσβαση σε χρήμα εμπορικής τράπεζας δεν περιορίζει πράγματι τους κινδύνους, ενώ τούτο συμβαίνει όντως σε περίπτωση πρόσβασης σε χρήμα κεντρικής τράπεζας, όπως αναγνωρίζεται και στις συστάσεις των CPSS-IOSCO και ΕΣΚΤ-ΕΡΑΑΚΑ. Συνεπώς, ο προτεινόμενος κανονισμός δεν θα πρέπει να παρουσιάζει την πρόσβαση σε ρευστότητα κεντρικής τράπεζας και σε χρήμα εμπορικής τράπεζας ως δύο εξίσου ασφαλείς και κατάλληλες επιλογές.

Παράλληλα, η ΕΚΤ θεωρεί θετικό το γεγονός ότι ο προτεινόμενος κανονισμός δεν περιέχει προτάσεις σχετικά με τη ρύθμιση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση κεντρικής τράπεζας. Η απόφαση για την παροχή συνήθους ή επείγουσας χρηματοδότησης αποτελεί, σε μεγαλύτερο βαθμό απ’ ό,τι ισχύει για τις άλλες διευκολύνσεις, προνόμιο της κεντρικής τράπεζας και συνδέεται άμεσα με τη νομισματική πολιτική.

Στις περιπτώσεις που η ΕΚΤ υποδεικνύει τροποποίηση του προτεινόμενου κανονισμού, το παράρτημα περιέχει συγκεκριμένες προτάσεις διατύπωσης συνοδευόμενες από την αντίστοιχη αιτιολογία.

Φρανκφούρτη, 13 Ιανουαρίου 2011.

Ο πρόεδρος της ΕΚΤ

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2010) 484 τελικό.

(2)  ΕΕ L 177 της 30.6.2006, σ. 1.

(3)  Επιπροσθέτως, οι δραστηριότητες επίβλεψης ορισμένων ΕθνΚΤ κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ εκτελούνται βάσει εθνικών νόμων και κανονισμών, οι οποίοι συμπληρώνουν και, σε ορισμένες περιπτώσεις, επικαλύπτουν την αρμοδιότητα του Ευρωσυστήματος. Η αρμοδιότητα επίβλεψης των ΕθνΚΤ των κρατών μελών που δεν έχουν ακόμη εισάγει το ευρώ προβλέπεται σε εθνικούς νόμους και κανονισμούς.

(4)  Βλ. και το έγγραφο με τίτλο «Eurosystem Oversight Policy Framework» (Πλαίσιο του Ευρωσυστήματος για την πολιτική επίβλεψης), 20 Φεβρουαρίου 2009. Το κείμενο είναι διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ (http://www.ecb.europa.eu).

(5)  Ιούλιος 2010. Το κείμενο είναι διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ (http://www.ecb.europa.eu).

(6)  Βλ. συμπεράσματα του Συμβουλίου Ecofin της 9ης Οκτωβρίου 2007, στα οποία αναφέρεται ότι όσον αφορά τις εργασίες του ΕΣΚΤ/της ΕΡΑΑΚΑ στο πλαίσιο της έκδοσης με τίτλο «Standards for Securities Clearing and Settlement in the EU» (Πρότυπα για την εκκαθάριση και το διακανονισμό κινητών αξιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση), το Συμβούλιο αναγνωρίζει ότι η προστασία του επενδυτή και η εποπτική ασφάλεια του τομέα των μετά τη διαπραγμάτευση διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων των πτυχών του για τη διαχείριση των κινδύνων, αποτελούν σημαντικά προς συζήτηση ζητήματα και ότι πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο συγκεκριμένης δράσης, συμπεριλαμβανομένης π.χ. συμφωνίας για πρότυπα ή κανονιστικά μέτρα, ως συμπλήρωμα του κώδικα συμπεριφοράς σχετικά με τους κινδύνους και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Βλ. και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Ecofin της 3ης Ιουνίου 2008, με τα οποία καλείται το ΕΣΚΤ και η ΕΡΑΑΚΑ να αποπερατώσουν τις εργασίες τους για τα ανωτέρω αναφερόμενα πρότυπα.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Προτάσεις διατύπωσης

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροποποιήσεις που προτείνει η ΕΚΤ (1)

Τροποποίηση 1

Αιτιολογική σκέψη 7α του προτεινόμενου κανονισμού (νέα)

Δεν υπάρχει κείμενο.

«(7α)

Σύμφωνα με το άρθρο 127 παράγραφος 2 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη δεύτερη πρόταση του άρθρου 1, το άρθρο 3.1 και το άρθρο 22 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (εφεξής το “καταστατικό του ΕΣΚΤ”), σε συνδυασμό με την παρέκκλιση που προβλέπεται στο άρθρο 139 της συνθήκης και στο άρθρο 42.1 του καταστατικού του ΕΣΚΤ, ένα από τα βασικά καθήκοντα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) είναι να προωθεί την ομαλή λειτουργία των συστημάτων πληρωμών. Συναφώς, η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ μπορούν να παρέχουν διευκολύνσεις και η ΕΚΤ μπορεί να θεσπίζει κανονισμούς με σκοπό την εξασφάλιση αποτελεσματικών και υγιών συστημάτων συμψηφισμού και πληρωμών εντός της Ένωσης και με άλλες χώρες. Οι εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα το ευρώ διαθέτουν επίσης παρόμοιες εξουσίες βάσει των συναφών εθνικών νομικών πλαισίων τους. Ως εκ τούτου, η άσκηση των εξουσιών επίβλεψης μπορεί να οριστεί ως βασικό καθήκον του ΕΣΚΤ. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών ισχύουν με την επιφύλαξη των εξουσιών επίβλεψης των μελών του ΕΣΚΤ, όπως ορίζονται στη συνθήκη και στο καταστατικό του ΕΣΚΤ και δεν θα πρέπει να θίγουν τις εξουσίες επίβλεψης που απορρέουν από εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.»

Αιτιολογία

Ο προτεινόμενος κανονισμός θεσπίζει απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών, χωρίς να λαμβάνει δεόντως υπόψη την αρμοδιότητα των μελών του ΕΣΚΤ όσον αφορά την επίβλεψη των ανωτέρω υποδομών, όπως προβλέπεται στη συνθήκη, στο καταστατικό του ΕΣΚΤ και σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Για το λόγο αυτό, η προτεινόμενη νέα αιτιολογική σκέψη θα καθορίσει το πλαίσιο εντός του οποίου θα εφαρμοστεί ο προτεινόμενος κανονισμός όταν εκδοθεί.

Τροποποίηση 2

Αιτιολογική σκέψη 29 του προτεινόμενου κανονισμού

«(29)

Οι κανόνες άμεσης εφαρμογής όσον αφορά την άδεια λειτουργίας και την εποπτεία των κεντρικών αντισυμβαλλομένων αποτελούν απαραίτητη κορωνίδα στην υποχρέωση εκκαθάρισης εξωχρηματιστηριακών παραγώγων. Είναι σκόπιμο να διατηρήσουν οι εθνικές αρμόδιες αρχές την ευθύνη για όλες τις πτυχές της άδειας λειτουργίας και της εποπτείας των κεντρικών αντισυμβαλλομένων, συμπεριλαμβανομένης της εξακρίβωσης ότι ο αιτών κεντρικός αντισυμβαλλόμενος συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό και με την οδηγία 98/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 1998, σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων, δεδομένου ότι οι εν λόγω εθνικές αρμόδιες αρχές βρίσκονται στην καλύτερη θέση προκειμένου να εξετάζουν πώς λειτουργούν οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι επί καθημερινής βάσεως, να διεξάγουν τακτικούς ελέγχους και να προβαίνουν σε κατάλληλες ενέργειες, όπου χρειάζεται.»

«(29)

Οι κανόνες άμεσης εφαρμογής όσον αφορά την άδεια λειτουργίας και την εποπτεία των κεντρικών αντισυμβαλλομένων αποτελούν απαραίτητη κορωνίδα στην υποχρέωση εκκαθάρισης εξωχρηματιστηριακών παραγώγων. Είναι σκόπιμο να διατηρήσουν οι εθνικές αρμόδιες αρχές την ευθύνη για όλες τις πτυχές της άδειας λειτουργίας και της εποπτείας των κεντρικών αντισυμβαλλομένων, συμπεριλαμβανομένης της εξακρίβωσης ότι ο αιτών κεντρικός αντισυμβαλλόμενος συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό και με την οδηγία 98/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 1998, σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων, δεδομένου ότι οι εν λόγω εθνικές αρμόδιες αρχές βρίσκονται στην καλύτερη θέση προκειμένου να εξετάζουν πώς λειτουργούν οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι επί καθημερινής βάσεως, να διεξάγουν τακτικούς ελέγχους και να προβαίνουν σε κατάλληλες ενέργειες, όπου χρειάζεται. Λαμβανομένων υπόψη των εξουσιών επίβλεψης των μελών του ΕΣΚΤ και των καθηκόντων των κεντρικών τραπεζών έκδοσης, η αρμόδια αρχή θα πρέπει, για λόγους αποτελεσματικότητας και προς αποφυγή της αλληλοεπικάλυψης εργασιών, να μεριμνά για την άμεση συμμετοχή των μελών του ΕΣΚΤ στους τακτικούς ελέγχους των κεντρικών αντισυμβαλλομένων και στις αποφάσεις για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων.»

Αιτιολογία

Εάν οι αρμόδιες αρχές μεριμνούσαν, δυνάμει του προτεινόμενου κανονισμού, για τη συμμετοχή των μελών του ΕΣΚΤ, ως αρχών επίβλεψης και κεντρικών τραπεζών έκδοσης, στον τακτικό έλεγχο των κεντρικών αντισυμβαλλομένων και στις αποφάσεις για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων, θα αποτρεπόταν η αλληλοεπικάλυψη των εργασιών που αναλαμβάνουν οι εν λόγω αρχές για σκοπούς εποπτείας και εκείνων που αναλαμβάνουν η ΕΚΤ και οι ΕθνΚΤ για σκοπούς επίβλεψης. Τούτο θα ήταν, επίσης, αποτελεσματικότερο για τον υποκείμενο στο ρυθμιστικό πλαίσιο κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, καθώς ο τελευταίος δεν θα ήταν υποχρεωμένος να παρέχει τις σχετικές πληροφορίες και να συνεργάζεται με περισσότερες αρχές και κεντρικές τράπεζες.

Τροποποίηση 3

Αιτιολογική σκέψη 49 του προτεινόμενου κανονισμού

«(49)

Είναι σημαντικό να επιτευχθεί διεθνής σύγκλιση των απαιτήσεων για τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών. Ο παρών κανονισμός ακολουθεί τις συστάσεις που διατυπώθηκαν από τις CPSS-IOSCO και ΕΣΚΤ-ΕΡΑΑΚΑ [υποσημείωση] και διαμορφώνει ένα ενωσιακό πλαίσιο εντός του οποίου μπορούν να λειτουργήσουν με ασφάλεια οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι. Η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να λάβει υπόψη αυτές τις εξελίξεις, όταν θα καταρτίζει τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα, καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές και τις συστάσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.»

«(49)

Είναι σημαντικό να επιτευχθεί διεθνής σύγκλιση των απαιτήσεων για τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών. Ο παρών κανονισμός ακολουθεί τις υφιστάμενες συστάσεις που διατυπώθηκαν από τις CPSS-IOSCO και ΕΣΚΤ-ΕΡΑΑΚΑ [υποσημείωση], λαμβάνοντας υπόψη ότι επί του παρόντος οι συστάσεις της CPSS-IOSCO για την υποδομή της χρηματοπιστωτικής αγοράς, περιλαμβανομένων και των κεντρικών αντισυμβαλλομένων, τελούν υπό αναθεώρηση. Συναφώς, ο παρών κανονισμός διαμορφώνει ένα ενωσιακό πλαίσιο εντός του οποίου μπορούν να λειτουργήσουν με ασφάλεια οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι. , ενώ η ΕΑΚΑΑ, σε στενή συνεργασία με τα μέλη του ΕΣΚΤ και τις αρμόδιες αρχές, θα πρέπει να λάβει υπόψη τα υφιστάμενα πρότυπα, αλλά και τυχόν νέες εξελίξεις, όταν καταρτίζει και αναθεωρεί τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα, καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές και τις συστάσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.»

Κείμενο υποσημείωσης:

Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών και Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ρυθμιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών.

Κείμενο υποσημείωσης:

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ρυθμιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών. Στις 3 Ιουνίου 2008, το Συμβούλιο Ecofin κάλεσε το ΕΣΚΤ και την ΕΡΑΑΚΑ να προσαρμόσουν και να οριστικοποιήσουν το έγγραφο με τίτλο «ESCB-CESR Recommendations for securities clearing and settlement in the European Union» (Συστάσεις ΕΣΚΤ-ΕΡΑΑΚΑ για την εκκαθάριση και το διακανονισμό τίτλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση). Λαμβανομένου υπόψη του κινδύνου για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, ο οποίος προέρχεται από το αυξανόμενο μέγεθος των ανοιγμάτων των εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, το Συμβούλιο Ecofin κάλεσε το Δεκέμβριο του 2008 το ΕΣΚΤ και την ΕΡΑΑΚΑ να εξετάσουν το ενδεχόμενο ρητής αναφοράς των κινδύνων που προέρχονται από τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα κατά την αναθεώρηση και οριστικοποίηση των συστάσεων για τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους. Το ΕΣΚΤ και η ΕΡΑΑΚΑ ανέλαβαν εκ νέου τα καθήκοντά τους τον Ιούνιο του 2009 και αναθεώρησαν τις συστάσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Συμβουλίου Ecofin, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πρόσφατες κανονιστικές και νομικές εξελίξεις και λοιπές πρωτοβουλίες. Στις 23 Ιουνίου 2009, το ΕΣΚΤ και η ΕΡΑΑΚΑ δημοσίευσαν το έγγραφο με τίτλο «Recommendations for securities settlement systems and central counterparties in the European Union» (Συστάσεις για τα συστήματα διακανονισμού τίτλων και τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους στην Ευρωπαϊκή Ένωση).

Αιτιολογία

Προκειμένου να διασφαλίζεται η συνοχή της νομοθεσίας σε παγκόσμιο επίπεδο, η ΕΚΤ προτείνει να διευκρινίζεται ότι ο προτεινόμενος κανονισμός λαμβάνει υπόψη τα πρότυπα που καταρτίστηκαν από την CPSS-IOSCO. Στο ίδιο πνεύμα, λαμβάνοντας υπόψη τις αρμοδιότητες των μελών του ΕΣΚΤ και των λοιπών αρμόδιων αρχών, η ΕΚΤ προτείνει επίσης να διευκρινιστεί ότι η ΕΑΚΑΑ, σε στενή συνεργασία με τα μέλη του ΕΣΚΤ και τις ανωτέρω αρχές, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη κατά την κατάρτιση και αναθεώρηση των κανονιστικών τεχνικών προτύπων, των κατευθυντήριων γραμμών και των συστάσεων που προβλέπονται στον προτεινόμενο κανονισμό όχι μόνο τα υφιστάμενα πρότυπα, αλλά και τυχόν νέες εξελίξεις.

Τροποποίηση 4

Αιτιολογική σκέψη 50 του προτεινόμενου κανονισμού

«(50)

Θα πρέπει να ανατεθούν εξουσίες στην Επιτροπή, προκειμένου να θεσπίζει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, όσον αφορά τα εξής: τις λεπτομερείς πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στην κοινοποίηση προς την ΕΑΚΑΑ και στο μητρώο, καθώς και τα κριτήρια για την απόφαση της ΕΑΚΑΑ σχετικά με την επιλεξιμότητα για την υποχρέωση εκκαθάρισης, το κατώφλι αναφοράς και εκκαθάρισης, το μέγιστο χρονικό διάστημα όσον αφορά τη σύμβαση, τη ρευστότητα, το ελάχιστο περιεχόμενο των κανόνων διακυβέρνησης, τις λεπτομερείς πληροφορίες τήρησης αρχείων, το ελάχιστο περιεχόμενο του σχεδίου αδιάλειπτης λειτουργίας και των υπηρεσιών που εξασφαλίζονται, τα ποσοστά και τον χρονικό ορίζοντα για τις απαιτήσεις περιθωρίων ασφαλειών, τις ακραίες συνθήκες στην αγορά, τις άκρως ρευστοποιήσιμες ασφάλειες και τους συντελεστές αποκοπής, τα άκρως ρευστοποιήσιμα χρηματοπιστωτικά μέσα και τα όρια συγκέντρωσης, τις λεπτομέρειες για την εκτέλεση δοκιμών, τις λεπτομέρειες όσον αφορά την αίτηση του αρχείου καταγραφής συναλλαγών για εγγραφή στην ΕΑΚΑΑ, τα πρόστιμα και τις λεπτομέρειες σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να διαθέτει το αρχείο καταγραφής συναλλαγών, όπως αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό. Κατά την επεξεργασία των πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιοποιεί την εμπειρογνωμοσύνη των αρμοδίων Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (ΕΑΚΑΑ, ΕΑΤ και ΕΑΑΕΣ). Δεδομένης της εμπειρογνωμοσύνης της ΕΑΚΑΑ όσον αφορά θέματα κινητών αξιών και αγορών κινητών αξιών, η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο, συμβουλεύοντας τη[ν] Επιτροπή κατά την προετοιμασία των πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση. Ωστόσο, όπου χρειάζεται, η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να διαβουλεύεται στενά με τις άλλες δύο Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές.»

«(50)

Θα πρέπει να ανατεθούν εξουσίες στην Επιτροπή, προκειμένου να θεσπίζει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, όσον αφορά τα εξής: τις λεπτομερείς πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στην κοινοποίηση προς την ΕΑΚΑΑ και στο μητρώο, καθώς και τα κριτήρια για την απόφαση της ΕΑΚΑΑ σχετικά με την επιλεξιμότητα για την υποχρέωση εκκαθάρισης, το κατώφλι αναφοράς και εκκαθάρισης, το μέγιστο χρονικό διάστημα όσον αφορά τη σύμβαση, τη ρευστότητα, το ελάχιστο περιεχόμενο των κανόνων διακυβέρνησης, τις λεπτομερείς πληροφορίες τήρησης αρχείων, το ελάχιστο περιεχόμενο του σχεδίου αδιάλειπτης λειτουργίας και των υπηρεσιών που εξασφαλίζονται, τα ποσοστά και τον χρονικό ορίζοντα για τις απαιτήσεις περιθωρίων ασφαλειών, τις ακραίες συνθήκες στην αγορά, τις άκρως ρευστοποιήσιμες ασφάλειες και τους συντελεστές αποκοπής, τα άκρως ρευστοποιήσιμα χρηματοπιστωτικά μέσα και τα όρια συγκέντρωσης, τις λεπτομέρειες για την εκτέλεση δοκιμών, τις λεπτομέρειες όσον αφορά την αίτηση του αρχείου καταγραφής συναλλαγών για εγγραφή στην ΕΑΚΑΑ, τα πρόστιμα και τις λεπτομέρειες σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να διαθέτει το αρχείο καταγραφής συναλλαγών, όπως αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό. Κατά την επεξεργασία των πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιοποιεί την εμπειρογνωμοσύνη των αρμοδίων Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (ΕΑΚΑΑ, ΕΑΤ και ΕΑΑΕΣ). Δεδομένης της εμπειρογνωμοσύνης της ΕΑΚΑΑ όσον αφορά θέματα κινητών αξιών και αγορών κινητών αξιών, καθώς και αυτής των μελών του ΕΣΚΤ στον τομέα των υποδομών πληρωμής, εκκαθάρισης και διακανονισμού, η ΕΑΚΑΑ και τα μέλη του ΕΣΚΤ θα πρέπει να διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο, συμβουλεύοντας τη[ν] Επιτροπή κατά την προετοιμασία των πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση. Επιπλέον, όπου χρειάζεται, η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να διαβουλεύεται στενά με τις άλλες δύο Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές.»

Αιτιολογία

Λαμβανομένης υπόψη της αρμοδιότητας επίβλεψης των μελών του ΕΣΚΤ σύμφωνα με τα οριζόμενα στη συνθήκη και το καταστατικό του ΕΣΚΤ ή/και σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις σχετικά με τις δραστηριότητες επίβλεψης των ΕθνΚΤ, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι κεντρικές τράπεζες συμμετέχουν άμεσα στην κατάρτιση των σχετικών κανονιστικών τεχνικών προτύπων, των κατευθυντήριων γραμμών και των συστάσεων που προβλέπονται στον προτεινόμενο κανονισμό. Με τον τρόπο αυτό θα αποφεύγεται ο κίνδυνος έκδοσης αλληλεπικαλυπτόμενων κανονιστικών προτύπων, ήτοι η πιθανότητα έκδοσης χωριστών προτύπων και από την ΕΚΤ ή/και τις ΕθνΚΤ. Τούτο θα είναι, επίσης, πιο αποτελεσματικό για τον υποκείμενο στο ρυθμιστικό πλαίσιο κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, καθόσον θα έχει την υποχρέωση να συμμορφωθεί με μία μόνο δέσμη κανόνων.

Τροποποίηση 5

Εισαγωγή νέου ορισμού στο άρθρο 2

Δεν υπάρχει κείμενο.

« “αρμόδιες αρχές επίβλεψης”:

τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) που ασκούν επίβλεψη σε συγκεκριμένο κεντρικό αντισυμβαλλόμενο ή αρχείο καταγραφής συναλλαγών»

Αιτιολογία

Με την εισαγωγή του όρου «αρμόδιες αρχές επίβλεψης» διευκρινίζεται ότι τα μέλη του ΕΣΚΤ που επιβλέπουν, κατά περίπτωση, συγκεκριμένο κεντρικό αντισυμβαλλόμενο ή αρχείο καταγραφής συναλλαγών ασκούν τα καθήκοντα που προβλέπονται στον προτεινόμενο κανονισμό.

Τροποποίηση 6

Εισαγωγή νέου ορισμού στο άρθρο 2

Δεν υπάρχει κείμενο.

« “κεντρική τράπεζα έκδοσης”:

κεντρική τράπεζα εντός της Ένωσης, η οποία εκδίδει νόμισμα που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο συναλλαγών που εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο ή καταχωρίζονται από αρχείο καταγραφής συναλλαγών»

Αιτιολογία

Η κεντρική τράπεζα έκδοσης είναι η κεντρική τράπεζα που εκδίδει το νόμισμα που εκκαθαρίζεται από τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο και καταχωρίζεται από το αρχείο καταγραφής συναλλαγών· η κεντρική τράπεζα έκδοσης δεν συμπίπτει απαραιτήτως με την κεντρική τράπεζα που ασκεί την επίβλεψη.

Τροποποίηση 7

Άρθρο 4 παράγραφος 5 του προτεινόμενου κανονισμού

«5.   Η ΕΑΚΑΑ, με δική της πρωτοβουλία και σε διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ), εντοπίζει και κοινοποιεί στην Επιτροπή τις κατηγορίες συμβάσεων παραγώγων οι οποίες θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο εν λόγω δημόσιο μητρώο, αλλά για τις οποίες δεν έχει ακόμη λάβει άδεια κανένας κεντρικός αντισυμβαλλόμενος.»

«5.   Η ΕΑΚΑΑ, με δική της πρωτοβουλία και σε διαβούλευση με τα μέλη του ΕΣΚΤ και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ), εντοπίζει και κοινοποιεί στην Επιτροπή τις κατηγορίες συμβάσεων παραγώγων οι οποίες θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο εν λόγω δημόσιο μητρώο, αλλά για τις οποίες δεν έχει ακόμη λάβει άδεια κανένας κεντρικός αντισυμβαλλόμενος.»

Αιτιολογία

Λαμβανομένης υπόψη της συστημικής σημασίας του προσδιορισμού των κατηγοριών συμβάσεων παραγώγων που θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο δημόσιο μητρώο της ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με την προσέγγιση «από τη βάση», θα πρέπει σε περίπτωση σχετικής καταχώρισης στο εν λόγω μητρώο να ζητείται η γνώμη των μελών του ΕΣΚΤ.

Τροποποίηση 8

Άρθρο 4 παράγραφος 6 του προτεινόμενου κανονισμού

«6.   Ανατίθεται στην Επιτροπή εξουσία κατ’ εξουσιοδότηση, προκειμένου να εγκρίνει κανονιστικά τεχνικά πρότυπα που να διευκρινίζουν τα εξής:

[…]

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή σχέδια των εν λόγω κανονιστικών προτύπων έως τις 30 Ιουνίου 2012.»

«6.   Ανατίθεται στην Επιτροπή εξουσία κατ’ εξουσιοδότηση, προκειμένου να εγκρίνει κανονιστικά τεχνικά πρότυπα που να διευκρινίζουν τα εξής:

[…]

Η ΕΑΚΑΑ, σε στενή συνεργασία με τα μέλη του ΕΣΚΤ, υποβάλλει στην Επιτροπή σχέδια των εν λόγω κανονιστικών προτύπων έως τις 30 Ιουνίου 2012.»

Αιτιολογία

Λόγω των θεσμοθετημένων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους στον τομέα της επίβλεψης, τα μέλη του ΕΣΚΤ θα πρέπει να συνεργάζονται στενά με την ΕΑΚΑΑ κατά τη διαδικασία καθορισμού των κανονιστικών προτύπων επιλεξιμότητας των παραγώγων για τα οποία προβλέπεται υποχρέωση εκκαθάρισης.

Τροποποίηση 9

Άρθρο 6 παράγραφος 4 του προτεινόμενου κανονισμού

«4.   Ανατίθεται στην Επιτροπή εξουσία κατ’ εξουσιοδότηση, προκειμένου να προσδιορίσει, για τις διάφορες κατηγορίες παραγώγων, τις λεπτομέρειες και τον τύπο της αναφοράς που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2.

Υποβάλλονται τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

κατάλληλη επισήμανση των μερών της σύμβασης και, εάν είναι διαφορετικός, του δικαιούχου των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση·

β)

αναφορά των κυριότερων χαρακτηριστικών της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του είδους, του υποκειμένου, της ληκτότητας και της θεωρητικής αξίας.

[…]

Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων προς υποβολή στην Επιτροπή έως τις 30 Ιουνίου 2012.»

«4.   Ανατίθεται στην Επιτροπή εξουσία κατ’ εξουσιοδότηση, προκειμένου να προσδιορίσει, για τις διάφορες κατηγορίες παραγώγων, τις λεπτομέρειες και τον τύπο της αναφοράς που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2.

Υποβάλλονται τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

κατάλληλη επισήμανση των μερών της σύμβασης και, εάν είναι διαφορετικός, του δικαιούχου των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση·

β)

αναφορά των κυριότερων χαρακτηριστικών της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του είδους, του υποκειμένου, της ληκτότητας και της θεωρητικής αξίας.

[…]

Η ΕΑΚΑΑ, σε στενή συνεργασία με τα μέλη του ΕΣΚΤ, καταρτίζει σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων προς υποβολή στην Επιτροπή έως τις 30 Ιουνίου 2012.»

Αιτιολογία

Η ΕΚΤ θεωρεί ότι το σύστημα υποβολής αναφορών θα πρέπει να θεσπιστεί κατά τρόπο ώστε οι συλλεγόμενες πληροφορίες να μπορούν να χρησιμοποιούνται για πολλαπλούς σκοπούς, και ιδίως για την υποστήριξη των καθηκόντων στατιστικής φύσης του ΕΣΚΤ. Οι ρυθμιστικές αρχές θα μπορούν με τον τρόπο αυτό να παρακολουθούν τις εξελίξεις και να τις διασταυρώνουν με πληροφορίες αποθηκευμένες σε άλλες βάσης δεδομένων, έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση κατάλληλων και έγκαιρων αναλύσεων χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και συστημικού κινδύνου. Για το σκοπό αυτό είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί πρόοδος, με στόχο να διασφαλιστεί ότι κάθε αντισυμβαλλόμενος σε πράξεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων θα μπορεί να προσδιορίζεται με έναν μοναδικό κωδικό αναγνώρισης, ο οποίος θα καθορίζεται βάσει συμφωνημένου προτύπου. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούσε να διασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα των υφιστάμενων βάσεων δεδομένων.

Τροποποίηση 10

Άρθρο 10 παράγραφος 1 του προτεινόμενου κανονισμού

«1.   Σε περίπτωση που κεντρικός αντισυμβαλλόμενος, ο οποίος είναι νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ένωση και διαθέτει πρόσβαση σε επαρκή ρευστότητα, σκοπεύει να παρέχει τις υπηρεσίες του και να ασκεί τις δραστηριότητές του, υποβάλλει αίτηση για άδεια λειτουργίας στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος.

Η ρευστότητα αυτή μπορεί να προέρχεται από πρόσβαση σε ρευστότητα κεντρικής τράπεζας ή σε ρευστότητα φερέγγυας και αξιόπιστης εμπορικής τράπεζας, ή συνδυασμό και των δύο. Η πρόσβαση σε ρευστότητα μπορεί να απορρέει από άδεια λειτουργίας που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας 2006/48/ΕΚ ή άλλες κατάλληλες ρυθμίσεις.»

«1.   Σε περίπτωση που κεντρικός αντισυμβαλλόμενος, ο οποίος είναι νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ένωση και διαθέτει πρόσβαση σε επαρκή ρευστότητα, σκοπεύει να παρέχει τις υπηρεσίες κεντρικού αντισυμβαλλομένου και να ασκεί τις εν λόγω δραστηριότητες , υποβάλλει αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολογία

Όπως διευκρινίζεται ανωτέρω λεπτομερώς, μολονότι η ΕΚΤ θεωρεί ότι το χρήμα κεντρικής τράπεζας αποτελεί την ασφαλέστερη πηγή ρευστότητας για τους σκοπούς του διακανονισμού σε μετρητά, εντούτοις τονίζει ότι οι παρεχόμενες από την κεντρική τράπεζα διευκολύνσεις δεν έχουν ως σκοπό την εκπλήρωση των επιχειρησιακών αναγκών των υποδομών της αγοράς. Συνεπώς, εναπόκειται στις κεντρικές τράπεζες να καθορίζουν κατά το δοκούν τις διευκολύνσεις που επιθυμούν να παρέχουν στους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και σε άλλες υποδομές της αγοράς, καθώς και υπό ποιους όρους και προϋποθέσεις θα τις παρέχουν. Παράλληλα είναι σημαντικό, για λόγους συστημικού κινδύνου, να διατηρηθεί η αναφορά στην «πρόσβαση σε επαρκή ρευστότητα» ως στοιχείο της απαίτησης για τη χορήγηση (διαρκούς) άδειας λειτουργίας.

Τροποποίηση 11

Διαγραφή του άρθρου 10 παράγραφος 5 του προτεινόμενου κανονισμού

«5.   Ανατίθεται στην Επιτροπή εξουσία κατ’ εξουσιοδότηση, προκειμένου να εγκρίνει κανονιστικά τεχνικά πρότυπα που να διευκρινίζουν τα κριτήρια επαρκούς ρευστότητας τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο εγκρίνονται σύμφωνα με τα άρθρα [7 έως 7δ] του κανονισμού …/… [κανονισμός ΕΑΚΑΑ].

Η ΕΑΤ, σε διαβούλευση με την ΕΑΚΑΑ, υποβάλλει στην Επιτροπή σχέδιο των εν λόγω κανονιστικών τεχνικών προτύπων έως τις 30 Ιουνίου 2012.»

   

Αιτιολογία

Συνεπεία της προπαρατεθείσας τροποποίησης 10, με την οποία προτείνεται η διαγραφή της αναφοράς στην «πρόσβαση σε επαρκή ρευστότητα», το κείμενο του άρθρου 10 παράγραφος 5, το οποίο αναφέρεται στην υιοθέτηση κανονιστικών τεχνικών προτύπων, θα πρέπει να μεταφερθεί σε άλλο σημείο του προτεινόμενου κανονισμού (βλ. τροποποίηση 33 πιο κάτω).

Τροποποίηση 12

Άρθρο 12 παράγραφος 3 του προτεινόμενου κανονισμού

«3.   Ανατίθεται στην Επιτροπή εξουσία κατ’ εξουσιοδότηση, προκειμένου να εγκρίνει κανονιστικά τεχνικά πρότυπα που να διευκρινίζουν το κεφάλαιο, τα αδιανέμητα κέρδη και τα αποθεματικά του κεντρικού αντισυμβαλλομένου, τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 2.

[…]

Η ΕΑΚΑΑ, σε διαβούλευση με την ΕΑΤ, υποβάλλει στην Επιτροπή σχέδιο των εν λόγω κανονιστικών τεχνικών προτύπων έως τις 30 Ιουνίου 2012.»

«3.   Ανατίθεται στην Επιτροπή εξουσία κατ’ εξουσιοδότηση, προκειμένου να εγκρίνει κανονιστικά τεχνικά πρότυπα που να διευκρινίζουν το κεφάλαιο, τα αδιανέμητα κέρδη και τα αποθεματικά του κεντρικού αντισυμβαλλομένου, τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 2.

[…]

Η ΕΑΚΑΑ, σε στενή συνεργασία με τα μέλη του ΕΣΚΤ, και σε διαβούλευση με την ΕΑΤ, υποβάλλει στην Επιτροπή σχέδιο των εν λόγω κανονιστικών τεχνικών προτύπων έως τις 30 Ιουνίου 2012.»

Αιτιολογία

Η διατήρηση επαρκούς επιπέδου αρχικών και μόνιμων κεφαλαιακών απαιτήσεων έχει καθοριστική σημασία για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Συναφώς, τα μέλη του ΕΣΚΤ θα πρέπει να συμμετέχουν στην κατάρτιση των κανονιστικών τεχνικών προτύπων με σκοπό την περαιτέρω εξειδίκευση των αρχών υψηλού επιπέδου που περιέχονται ήδη στον προτεινόμενο κανονισμό.

Τροποποίηση 13

Άρθρο 13 παράγραφος 1 του προτεινόμενου κανονισμού

«1.   Η αρμόδια αρχή χορηγεί άδεια λειτουργίας μόνον εάν έχει πεισθεί πλήρως ότι ο αιτών κεντρικός αντισυμβαλλόμενος πληροί όλες τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό και τις απαιτήσεις που εγκρίνονται σύμφωνα με την οδηγία 98/26/ΕΚ, και κατόπιν της κοινής θετικής γνώμης του σώματος που αναφέρεται στο άρθρο 15 και της γνώμης της ΕΑΚΑΑ.»

«1.   Η αρμόδια αρχή χορηγεί άδεια λειτουργίας μόνον εάν έχει πεισθεί πλήρως ότι ο αιτών κεντρικός αντισυμβαλλόμενος πληροί όλες τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό και τις απαιτήσεις που εγκρίνονται σύμφωνα με την οδηγία 98/26/ΕΚ, και κατόπιν της κοινής θετικής γνώμης του σώματος που αναφέρεται στο άρθρο 15, της γνώμης της ΕΑΚΑΑ και, εάν απαιτείται, της γνώμης των αρμόδιων αρχών επίβλεψης και των κεντρικών τραπεζών έκδοσης

Αιτιολογία

Τα θεσμοθετημένα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των μελών του ΕΣΚΤ ως αρχών επίβλεψης και κεντρικών τραπεζών έκδοσης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και όσον αφορά τη χορήγηση ή την άρνηση χορήγησης άδειας λειτουργίας σε κεντρικό αντισυμβαλλόμενο. Εν προκειμένω, η αρμόδια αρχή δεν θα πρέπει να χορηγεί την άδεια λειτουργίας μόνο με βάση τη συμμόρφωση του αιτούντα προς τις απαιτήσεις του προτεινόμενου κανονισμού, αλλά και με βάση τη συμμόρφωσή του προς τις σχετικές απαιτήσεις επίβλεψης. Για το λόγο αυτό, τόσο η ΕΚΤ όσο και οι ΕθνΚΤ θα πρέπει να διατυπώνουν γνώμη σχετικά με τις αιτήσεις αδειών λειτουργίας.

Τροποποίηση 14

Άρθρο 14 παράγραφος 1 του προτεινόμενου κανονισμού

«1.   Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους εγκατάστασης του κεντρικού αντισυμβαλλομένου συγκροτεί σώμα, του οποίου προεδρεύει, προκειμένου να διευκολυνθεί η άσκηση των καθηκόντων που αναφέρονται στα άρθρα 10, 11, 46 και 48.

Το σώμα απαρτίζεται από:

[…]

στ)

τις αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την επίβλεψη του κεντρικού αντισυμβαλλομένου και τις κεντρικές τράπεζες που εκδίδουν τα σημαντικότερα νομίσματα των χρηματοπιστωτικών μέσων που εκκαθαρίζονται.»

«1.   Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους εγκατάστασης του κεντρικού αντισυμβαλλομένου συγκροτεί σώμα, του οποίου προεδρεύει, προκειμένου να διευκολυνθεί η άσκηση των καθηκόντων που αναφέρονται στα άρθρα 10, 11, 46 και 48.

Το σώμα απαρτίζεται από:

[…]

στ)

τις αρμόδιες αρχές επίβλεψης· και

ζ)

τις κεντρικές τράπεζες που εκδίδουν τα σημαντικότερα νομίσματα των χρηματοπιστωτικών μέσων που εκκαθαρίζονται.»

Αιτιολογία

Τα θεσμοθετημένα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των μελών του ΕΣΚΤ ως αρχών επίβλεψης και κεντρικών τραπεζών έκδοσης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όχι μόνον όσον αφορά τη χορήγηση ή την άρνηση χορήγησης άδειας λειτουργίας σε κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, αλλά και άλλες δραστηριότητες του σώματος, για παράδειγμα τις προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων και την αξιολόγηση των ρυθμίσεων διαλειτουργικότητας. Εν προκειμένω, προτείνεται η χρήση ομοιόμορφης ορολογίας, σε ευθυγράμμιση με την ως άνω τροποποίηση 5. Εξάλλου, είναι σημαντικό να διασφαλίζεται ότι στο σώμα δεν εκπροσωπούνται μόνον οι κεντρικές τράπεζες έκδοσης, αλλά και οι κεντρικές τράπεζες που ασκούν την επίβλεψη, οι οποίες μπορεί να είναι και διαφορετικές από τις πρώτες.

Τροποποίηση 15

Πρώτη παράγραφος του άρθρου 17 του προτεινόμενου κανονισμού

«Οι αρμόδιες αρχές, τουλάχιστον επί ετησίας βάσεως, επανεξετάζουν τις ρυθμίσεις, τις στρατηγικές, τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς που εφαρμόζονται από τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο όσον αφορά τη συμμόρφωση προς τον παρόντα κανονισμό, και αξιολογούν τους κινδύνους αγοράς, λειτουργίας και ρευστότητας, στους οποίους εκτίθεται ή ενδέχεται να εκτεθεί ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος.»

«Οι αρμόδιες αρχές, σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές επίβλεψης και τις κεντρικές τράπεζες έκδοσης, τουλάχιστον επί ετησίας βάσεως, επανεξετάζουν τις ρυθμίσεις, τις στρατηγικές, τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς που εφαρμόζονται από τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο όσον αφορά τη συμμόρφωση προς τον παρόντα κανονισμό, και αξιολογούν τους κινδύνους αγοράς, λειτουργίας και ρευστότητας, στους οποίους εκτίθεται ή ενδέχεται να εκτεθεί ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος.»

Αιτιολογία

Τα θεσμοθετημένα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των μελών του ΕΣΚΤ ως αρχών επίβλεψης και κεντρικών τραπεζών έκδοσης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για το διαρκή έλεγχο των δραστηριοτήτων των κεντρικών αντισυμβαλλομένων που διαθέτουν άδεια λειτουργίας, μεταξύ άλλων, προκειμένου να αποφεύγεται το ενδεχόμενο οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι να ελέγχονται χωριστά από τις αρχές εποπτείας και από τις αρχές επίβλεψης.

Τροποποίηση 16

Άρθρο 18 παράγραφος 1 του προτεινόμενου κανονισμού

«1.   Κάθε κράτος μέλος ορίζει την αρμόδια αρχή η οποία είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση των καθηκόντων που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό όσον αφορά την άδεια λειτουργίας, την εποπτεία και την επίβλεψη των κεντρικών αντισυμβαλλομένων που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός του, και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή και την ΕΑΚΑΑ.

Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος ορίζει περισσότερες της μίας αρμόδιες αρχές, προσδιορίζει σαφώς τους αντίστοιχους ρόλους και ορίζει μία και μόνη αρχή ως υπεύθυνη για τον συντονισμό της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών με την Επιτροπή, την ΕΑΚΑΑ και τις άλλες αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, σύμφωνα με τα άρθρα 19 έως 22.»

«1.   Κάθε κράτος μέλος ορίζει την αρμόδια αρχή η οποία είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση των καθηκόντων που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό όσον αφορά την άδεια λειτουργίας, και την εποπτεία των κεντρικών αντισυμβαλλομένων που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός του, και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή και την ΕΑΚΑΑ.

Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος ορίζει περισσότερες της μίας αρμόδιες αρχές, προσδιορίζει σαφώς τους αντίστοιχους ρόλους και ορίζει μία και μόνη αρχή ως υπεύθυνη για τον συντονισμό της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών με την Επιτροπή, την ΕΑΚΑΑ, τις αρμόδιες αρχές επίβλεψης, τις κεντρικές τράπεζες έκδοσης και τις άλλες αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, σύμφωνα με τα άρθρα 19 έως 22.

Ο ορισμός των αρμόδιων αρχών ισχύει με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας επίβλεψης που καθορίζεται στο άρθρο 127 παράγραφος 2 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα άρθρα 3.1 και 22 του καταστατικού του ΕΣΚΤ ή/και σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που καθορίζουν τις αρμοδιότητες των ΕθνΚΤ όσον αφορά την επίβλεψη

Αιτιολογία

Σκοπός της προτεινόμενης τροποποίησης του πρώτου εδαφίου του άρθρου 18 παράγραφος 1 του προτεινόμενου κανονισμού είναι να αποφεύγεται η δημιουργία της εντύπωσης ότι κάθε κράτος μέλος πρέπει να ορίζει μια αρμόδια αρχή που θα είναι υπεύθυνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον προτεινόμενο κανονισμό στον τομέα της επίβλεψης, για τους ακόλουθους λόγους.

Πρώτον, η συνθήκη και το καταστατικό του ΕΣΚΤ εξουσιοδοτούν ήδη την ΕΚΤ και τις ΕθνΚΤ των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ να αναλαμβάνουν την επίβλεψη. Στην περίπτωση των ΕθνΚΤ, οι σχετικές εξουσίες προβλέπονται επίσης ή συμπληρώνονται από εθνικές νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις. Στην περίπτωση των ΕθνΚΤ των κρατών μελών που δεν έχουν ακόμη υιοθετήσει το ευρώ, η αρμοδιότητα της κεντρικής τράπεζας να αναλαμβάνει την επίβλεψη προβλέπεται σε εθνικές νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις. Προκειμένου να διευκρινίζεται τούτο, η ΕΚΤ προτείνει την προσθήκη του τρίτου εδαφίου, το οποίο αναφέρεται στην ισχύουσα νομική βάση όσον αφορά τις αρμοδιότητες των κεντρικών τραπεζών στον τομέα της επίβλεψης.

Δεύτερον, ο προτεινόμενος κανονισμός δεν επιβάλλει, και δεν θα πρέπει να επιβάλλει, οποιεσδήποτε υποχρεώσεις επίβλεψης στα μέλη του ΕΣΚΤ. Συνεπώς, δεν είναι αναγκαίο να αναφέρεται η διαδικασία ορισμού των αρμόδιων αρχών στον τομέα της επίβλεψης.

Στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 18 παράγραφος 1 του προτεινόμενου κανονισμού, το οποίο αφορά τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών σε περίπτωση που έχουν οριστεί περισσότερες από μία αρμόδιες αρχές, θα πρέπει επίσης να γίνεται αναφορά στη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών με τις οικείες κεντρικές τράπεζες.

Τροποποίηση 17

Άρθρο 19 παράγραφος 1 του προτεινόμενου κανονισμού

«1.   Οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται στενά μεταξύ τους και με την ΕΑΚΑΑ.»

«1.   Οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται στενά μεταξύ τους και με την ΕΑΚΑΑ, καθώς και με τα μέλη του ΕΣΚΤ

Αιτιολογία

Τα θεσμοθετημένα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των μελών του ΕΣΚΤ στον τομέα της επίβλεψης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και σε σχέση με την υποχρέωση συνεργασίας μεταξύ των αρχών.

Τροποποίηση 18

Δεύτερο εδάφιο του άρθρου 20 παράγραφος 4 του προτεινόμενου κανονισμού

«4.   Ωστόσο, οι όροι αυτοί δεν εμποδίζουν την ΕΑΚΑΑ, τις αρμόδιες αρχές και τις σχετικές κεντρικές τράπεζες να ανταλλάσσουν ή να διαβιβάζουν εμπιστευτικές πληροφορίες σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και με τη λοιπή νομοθεσία που εφαρμόζεται σε επιχειρήσεις επενδύσεων, πιστωτικά ιδρύματα, συνταξιοδοτικά ταμεία, οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ), ασφαλιστικούς και αντασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οργανωμένες αγορές ή διαχειριστές αγοράς, ή διαφορετικά, με τη συγκατάθεση της αρμόδιας αρχής ή άλλης αρχής ή φορέα ή φυσικού ή νομικού προσώπου που κοινοποίησε τις πληροφορίες.»

«4.   Ωστόσο, οι όροι αυτοί δεν εμποδίζουν την ΕΑΚΑΑ, τις αρμόδιες αρχές, τις αρμόδιες αρχές επίβλεψης και τις κεντρικές τράπεζες έκδοσης να ανταλλάσσουν ή να διαβιβάζουν εμπιστευτικές πληροφορίες σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και με τη λοιπή νομοθεσία που εφαρμόζεται σε επιχειρήσεις επενδύσεων, πιστωτικά ιδρύματα, συνταξιοδοτικά ταμεία, οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ), ασφαλιστικούς και αντασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οργανωμένες αγορές ή διαχειριστές αγοράς, ή διαφορετικά, με τη συγκατάθεση της αρμόδιας αρχής ή άλλης αρχής ή φορέα ή φυσικού ή νομικού προσώπου που κοινοποίησε τις πληροφορίες.»

Αιτιολογία

Στην εξαίρεση που ισχύει για τις σχετικές αρχές όσον αφορά την ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών θα πρέπει να εμπίπτουν και τα μέλη του ΕΣΚΤ, λόγω των θεσμοθετημένων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους ως αρχών επίβλεψης και κεντρικές τράπεζες έκδοσης, και προκειμένου να εκπληρώνουν τα στατιστικά τους καθήκοντα σύμφωνα με το άρθρο 5 του καταστατικού του ΕΣΚΤ.

Τροποποίηση 19

Άρθρο 21 παράγραφος 4 του προτεινόμενου κανονισμού

«4.   Οι αρμόδιες αρχές διαβιβάζουν πληροφορίες στις κεντρικές τράπεζες του ΕΣΚΤ, όταν οι πληροφορίες αυτές είναι σημαντικές για την άσκηση των καθηκόντων τους.»

«4.   Οι αρμόδιες αρχές διαβιβάζουν πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές επίβλεψης, στις κεντρικές τράπεζες έκδοσης και στο ΕΣΣΚ, όταν οι πληροφορίες αυτές είναι σημαντικές για την άσκηση των καθηκόντων τους.»

Αιτιολογία

Είναι σημαντικό τα μέλη του ΕΣΚΤ που ασκούν τα καθήκοντά τους ως αρχές επίβλεψης και κεντρικές τράπεζες έκδοσης, καθώς και τα στατιστικά τους καθήκοντα, τα οποία ενδέχεται να βαρύνουν διαφορετικά μέλη του ΕΣΚΤ, να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικές με την άσκηση των εν λόγω καθηκόντων από τις αρμόδιες αρχές. Στο ίδιο πνεύμα, θα πρέπει και το ΕΣΣΚ να λαμβάνει πληροφορίες σχετικές με την άσκηση των δικών του καθηκόντων, λαμβανομένης υπόψη τόσο της εντολής του όσο και της συστημικής σημασίας των κεντρικών αντισυμβαλλομένων.

Τροποποίηση 20

Άρθρο 22 του προτεινόμενου κανονισμού

«Η αρμόδια αρχή ή οιαδήποτε άλλη αρχή ενημερώνει την ΕΑΚΑΑ, το σώμα και τις λοιπές σχετικές αρχές, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, σχετικά με οιαδήποτε κατάσταση έκτακτης ανάγκης που αφορά κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων στις χρηματαγορές οι οποίες ενδέχεται να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στη ρευστότητα της αγοράς και στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος σε κάποιο από τα κράτη μέλη όπου είναι εγκατεστημένος ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος ή κάποιο από τα εκκαθαριστικά του μέλη.»

«Η αρμόδια αρχή ή οιαδήποτε άλλη αρχή ενημερώνει την ΕΑΚΑΑ, τις αρμόδιες αρχές επίβλεψης και τις κεντρικές τράπεζες έκδοσης, το σώμα και τις λοιπές σχετικές αρχές, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, σχετικά με οιαδήποτε κατάσταση έκτακτης ανάγκης που αφορά κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων στις χρηματαγορές οι οποίες ενδέχεται να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στη ρευστότητα της αγοράς και στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος σε κάποιο από τα κράτη μέλη όπου είναι εγκατεστημένος ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος ή κάποιο από τα εκκαθαριστικά του μέλη.»

Αιτιολογία

Είναι σημαντικό τα μέλη του ΕΣΚΤ που ασκούν τα καθήκοντά τους ως αρχές επίβλεψης και κεντρικές τράπεζες έκδοσης να λαμβάνουν πληροφορίες σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ενόψει και των θεσμοθετημένων υποχρεώσεών τους όσον αφορά τα καθήκοντα αυτά.

Τροποποίηση 21

Άρθρο 23 παράγραφος 2 του προτεινόμενου κανονισμού

«2.   Η ΕΑΚΑΑ αναγνωρίζει κεντρικό αντισυμβαλλόμενο από τρίτη χώρα, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

[…]

γ)

έχουν καθιερωθεί ρυθμίσεις συνεργασίας, σύμφωνα με την παράγραφο 4.»

«2.   Η ΕΑΚΑΑ, σε στενή συνεργασία με τα μέλη του ΕΣΚΤ αναγνωρίζει κεντρικό αντισυμβαλλόμενο από τρίτη χώρα, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

[…]

γ)

έχουν καθιερωθεί ρυθμίσεις συνεργασίας, σύμφωνα με την παράγραφο 4.·

δ)

η νομοθεσία που ισχύει στην έννομη τάξη της τρίτης χώρας εγκατάστασης του κεντρικού αντισυμβαλλομένου διασφαλίζει αμοιβαιότητα έναντι των κεντρικών αντισυμβαλλομένων της Ένωσης

Αιτιολογία

Η ΕΚΤ θεωρεί ότι η απόφαση για την αναγνώριση κεντρικών αντισυμβαλλομένων εγκατεστημένων σε τρίτη χώρα θα πρέπει να λαμβάνεται σε στενή συνεργασία με τα μέλη του ΕΣΚΤ, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι λαμβάνονται επαρκώς υπόψη οποιαδήποτε ζητήματα και πολιτικές επίβλεψης που αφορούν, για παράδειγμα, τη ρευστότητα και τη διαχείριση κινδύνων.

Επιπροσθέτως, η ΕΚΤ προτείνει την εισαγωγή και μιας τέταρτης προϋπόθεσης, σύμφωνα με την οποία η νομοθεσία που ισχύει στην έννομη τάξη της τρίτης χώρας εγκατάστασης του κεντρικού αντισυμβαλλομένου πρέπει να διασφαλίζει αμοιβαιότητα έναντι των κεντρικών αντισυμβαλλομένων της Ένωσης που επιθυμούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στη συγκεκριμένη τρίτη χώρα.

Τροποποίηση 22

Άρθρο 23 παράγραφος 3 του προτεινόμενου κανονισμού

«3.   Η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει απόφαση σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 69 παράγραφος 2, αναγνωρίζοντας ότι οι νομοθετικές και εποπτικές ρυθμίσεις τρίτης χώρας εξασφαλίζουν ότι οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας σε αυτή την τρίτη χώρα συμμορφώνονται προς νομικά δεσμευτικές απαιτήσεις οι οποίες είναι ισοδύναμες με τις απορρέουσες από τον παρόντα κανονισμό και ότι οι εν λόγω κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι υπόκεινται σε αποτελεσματική εποπτεία και επιβολή σε αυτή την τρίτη χώρα, επί συνεχούς βάσεως.»

«3.   Η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει απόφαση σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 69 παράγραφος 2, και βάσει κοινής γνώμης της ΕΑΚΑΑ, των μελών του ΕΣΚΤ και των σχετικών αρμόδιων αρχών, αναγνωρίζοντας ότι οι νομοθετικές και εποπτικές ρυθμίσεις τρίτης χώρας εξασφαλίζουν ότι οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας σε αυτή την τρίτη χώρα συμμορφώνονται προς νομικά δεσμευτικές απαιτήσεις οι οποίες είναι ισοδύναμες με τις απορρέουσες από τον παρόντα κανονισμό και ότι οι εν λόγω κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι υπόκεινται σε αποτελεσματική εποπτεία, επίβλεψη και επιβολή σε αυτή την τρίτη χώρα, επί συνεχούς βάσεως.»

Αιτιολογία

Η απόφαση της Επιτροπής η οποία ορίζει ότι το νομικό πλαίσιο και οι ρυθμίσεις επίβλεψης τρίτης χώρας διασφαλίζουν ότι οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στη χώρα αυτή συμμορφώνονται με ισοδύναμες δεσμευτικές απαιτήσεις της Ένωσης θα πρέπει να εκδίδεται μόνον βάσει κοινής απόφασης της ΕΑΚΑΑ, των μελών του ΕΣΚΤ που ασκούν τα καθήκοντά τους ως αρχές επίβλεψης και κεντρικές τράπεζες έκδοσης και των σχετικών αρμόδιων αρχών.

Τροποποίηση 23

Άρθρο 23 παράγραφος 4 του προτεινόμενου κανονισμού

«4.   Η ΕΑΚΑΑ προβαίνει σε ρυθμίσεις συνεργασίας με τις σχετικές αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών των οποίων το νομοθετικό και εποπτικό πλαίσιο έχει αναγνωριστεί ως ισοδύναμο με τον παρόντα κανονισμό σύμφωνα με την παράγραφο 3. […]»

«4.   Η ΕΑΚΑΑ, σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές επίβλεψης και τις κεντρικές τράπεζες έκδοσης, προβαίνει σε ρυθμίσεις συνεργασίας με τις σχετικές αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών των οποίων το νομοθετικό και εποπτικό πλαίσιο έχει αναγνωριστεί ως ισοδύναμο με τον παρόντα κανονισμό σύμφωνα με την παράγραφο 3. […]»

Αιτιολογία

Είναι σημαντικό τα μέλη του ΕΣΚΤ που ασκούν τα καθήκοντά τους ως αρχές επίβλεψης και κεντρικές τράπεζες έκδοσης να συμμετέχουν στη διαμόρφωση ρυθμίσεων συνεργασίας με τις σχετικές αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών, προκειμένου να διασφαλίζεται η δέουσα κάλυψη των ζητημάτων επίβλεψης και η συνεργασία ως προς αυτά.

Τροποποίηση 24

Άρθρο 24 παράγραφος 9 του προτεινόμενου κανονισμού

«9.   Ανατίθεται στην Επιτροπή εξουσία κατ’ εξουσιοδότηση, προκειμένου να εγκρίνει κανονιστικά τεχνικά πρότυπα που να διευκρινίζουν το ελάχιστο περιεχόμενο των κανόνων και των ρυθμίσεων διακυβέρνησης που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 8.

[…]

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή σχέδια των εν λόγω κανονιστικών τεχνικών προτύπων έως τις 30 Ιουνίου 2012.»

«9.   Ανατίθεται στην Επιτροπή εξουσία κατ’ εξουσιοδότηση, προκειμένου να εγκρίνει κανονιστικά τεχνικά πρότυπα που να διευκρινίζουν το ελάχιστο περιεχόμενο των κανόνων και των ρυθμίσεων διακυβέρνησης που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 8.

[…]

Η ΕΑΚΑΑ, σε στενή συνεργασία με τα μέλη του ΕΣΚΤ, υποβάλλει στην Επιτροπή σχέδια των εν λόγω κανονιστικών τεχνικών προτύπων έως τις 30 Ιουνίου 2012.»

Αιτιολογία

Τα θεσμοθετημένα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των μελών του ΕΣΚΤ στον τομέα της επίβλεψης θα πρέπει να αποτυπώνονται και όσον αφορά τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα για τις γενικές διατάξεις που εφαρμόζονται στους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους.

Τροποποίηση 25

Άρθρο 27 παράγραφοι 3 και 5 του προτεινόμενου κανονισμού

«3.   Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος θέτει στη διάθεση της αρμόδιας αρχής και της ΕΑΚΑΑ, κατόπιν αιτήματος, τα αρχεία και τις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, καθώς και όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις των συμβάσεων που εκκαθαρίστηκαν, ανεξαρτήτως του τόπου όπου εκτελέστηκαν οι συναλλαγές.

[…]

5.   Προκειμένου να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι εφαρμογής των παραγράφων 1 και 2, ανατίθεται στην Επιτροπή εξουσία για τον προσδιορισμό του μορφότυπου των αρχείων και των πληροφοριών που πρέπει να διατηρούνται.

Τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο εγκρίνονται σύμφωνα με το [άρθρο 7ε] του κανονισμού …/… [κανονισμός ΕΑΚΑΑ].

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή σχέδια των εν λόγω εκτελεστικών τεχνικών προτύπων έως τις 30 Ιουνίου 2012.»

«3.   Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος θέτει στη διάθεση της αρμόδιας αρχής, της ΕΑΚΑΑ, των αρμόδιων αρχών επίβλεψης και των κεντρικών τραπεζών έκδοσης, κατόπιν αιτήματος, τα αρχεία και τις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, καθώς και όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις των συμβάσεων που εκκαθαρίστηκαν, ανεξαρτήτως του τόπου όπου εκτελέστηκαν οι συναλλαγές.

[…]

5.   Προκειμένου να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι εφαρμογής των παραγράφων 1 και 2, ανατίθεται στην Επιτροπή εξουσία για τον προσδιορισμό του μορφότυπου των αρχείων και των πληροφοριών που πρέπει να διατηρούνται.

Τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο εγκρίνονται σύμφωνα με το [άρθρο 7ε] του κανονισμού …/… [κανονισμός ΕΑΚΑΑ].

Η ΕΑΚΑΑ, σε στενή συνεργασία με τα μέλη του ΕΣΚΤ, υποβάλλει στην Επιτροπή σχέδια των εν λόγω εκτελεστικών τεχνικών προτύπων έως τις 30 Ιουνίου 2012.»

Αιτιολογία

Οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει, κατόπιν σχετικού αιτήματος, να θέτουν αρχεία και πληροφορίες στη διάθεση και των μελών του ΕΣΚΤ που ασκούν τα καθήκοντά τους ως αρχές επίβλεψης και κεντρικές τράπεζες έκδοσης, λαμβανομένων υπόψη των θεσμοθετημένων υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τα καθήκοντα αυτά.

Τροποποίηση 26

Άρθρο 32 παράγραφος 2 του προτεινόμενου κανονισμού

«2.   Ανατίθεται στην Επιτροπή εξουσία κατ’ εξουσιοδότηση, προκειμένου να εγκρίνει κανονιστικά τεχνικά πρότυπα που να διευκρινίζουν το ελάχιστο περιεχόμενο του σχεδίου αδιάλειπτης λειτουργίας και το ελάχιστο επίπεδο υπηρεσιών το οποίο εξασφαλίζει το σχέδιο αποκατάστασης λειτουργίας μετά από καταστροφή.

[…]

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή σχέδια των εν λόγω κανονιστικών τεχνικών προτύπων έως τις 30 Ιουνίου 2012.»

«2.   Ανατίθεται στην Επιτροπή εξουσία κατ’ εξουσιοδότηση, προκειμένου να εγκρίνει κανονιστικά τεχνικά πρότυπα που να διευκρινίζουν το ελάχιστο περιεχόμενο του σχεδίου αδιάλειπτης λειτουργίας και το ελάχιστο επίπεδο υπηρεσιών το οποίο εξασφαλίζει το σχέδιο αποκατάστασης λειτουργίας μετά από καταστροφή.

[…]

Η ΕΑΚΑΑ, σε στενή συνεργασία με τα μέλη του ΕΣΚΤ, υποβάλλει στην Επιτροπή σχέδια των εν λόγω κανονιστικών τεχνικών προτύπων έως τις 30 Ιουνίου 2012.»

Αιτιολογία

Τα θεσμοθετημένα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των μελών του ΕΣΚΤ στον τομέα της επίβλεψης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και όσον αφορά τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα που διευκρινίζουν το ελάχιστο περιεχόμενο του σχεδίου αδιάλειπτης λειτουργίας και το ελάχιστο επίπεδο υπηρεσιών το οποίο διασφαλίζεται κατά το σχέδιο αποκατάστασης λειτουργίας μετά από καταστροφή.

Τροποποίηση 27

Διαγραφή του άρθρου 37 παράγραφος 5 του προτεινόμενου κανονισμού

«5.   Οι απαιτήσεις των παραγράφων 1 έως 4 υπερισχύουν κάθε άλλης αντίθετης νομοθετικής, κανονιστικής ή διοικητικής διάταξης των κρατών μελών που εμποδίζει τα μέρη να τις τηρήσουν.»

   

Αιτιολογία

Το παράγωγο δίκαιο της Ένωσης υπερισχύει του εθνικού δικαίου, εκτός εάν αποδεικνύεται ότι η Ένωση δεν έχει αρμοδιότητα στον οικείο τομέα. Νομοθετικές διατάξεις ιδιωτικού και πτωχευτικού δικαίου και λοιποί κανόνες των κρατών μελών που ανήκουν στους εν λόγω τομείς του δικαίου δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ένωσης και, ως εκ τούτου, η γενική παράκαμψη των εν λόγω νομοθετικών διατάξεων δεν θεωρείται νομικά εφικτή.

Τροποποίηση 28

Άρθρο 39 παράγραφος 5 του προτεινόμενου κανονισμού

«5.   Ανατίθεται στην Επιτροπή εξουσία κατ’ εξουσιοδότηση, προκειμένου να εγκρίνει κανονιστικά τεχνικά πρότυπα που να διευκρινίζουν το κατάλληλο ποσοστό και χρονικό ορίζοντα, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1, που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τις διάφορες κατηγορίες χρηματοπιστωτικών μέσων.

[…]

Η ΕΑΚΑΑ, σε διαβούλευση με την ΕΑΤ, υποβάλλει στην Επιτροπή σχέδια των εν λόγω κανονιστικών τεχνικών προτύπων έως τις 30 Ιουνίου 2012.»

«5.   Ανατίθεται στην Επιτροπή εξουσία κατ’ εξουσιοδότηση, προκειμένου να εγκρίνει κανονιστικά τεχνικά πρότυπα που να διευκρινίζουν το κατάλληλο ποσοστό και χρονικό ορίζοντα, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1, που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τις διάφορες κατηγορίες χρηματοπιστωτικών μέσων.

[…]

Η ΕΑΚΑΑ, σε στενή συνεργασία με τα μέλη του ΕΣΚΤ και σε διαβούλευση με την ΕΑΤ, υποβάλλει στην Επιτροπή σχέδια των εν λόγω κανονιστικών τεχνικών προτύπων έως τις 30 Ιουνίου 2012.»

Αιτιολογία

Τα θεσμοθετημένα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των μελών του ΕΣΚΤ στον τομέα της επίβλεψης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και όσον αφορά τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα που εξειδικεύουν τις απαιτήσεις περιθωρίων ασφαλείας.

Τροποποίηση 29

Άρθρο 40 παράγραφος 2 του προτεινόμενου κανονισμού

«2.   Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος καθορίζει το ελάχιστο ύψος των εισφορών στο κεφάλαιο εκκαθάρισης και τα κριτήρια για τον υπολογισμό των εισφορών των επιμέρους εκκαθαριστικών μελών. Οι εισφορές είναι ανάλογες με τα ανοίγματα εκάστου εκκαθαριστικού μέλους, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι εισφορές στο κεφάλαιο εκκαθάρισης τουλάχιστον δίνουν στον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει την αθέτηση υποχρέωσης του εκκαθαριστικού μέλους έναντι του οποίου έχει τα μεγαλύτερα ανοίγματα ή του δεύτερου και τρίτου μεγαλύτερου εκκαθαριστικού μέλους, εάν το άθροισμα των ανοιγμάτων τους είναι μεγαλύτερο.»

«2.   Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος μπορεί να καθορίζει περισσότερα από ένα κεφάλαια εκκαθάρισης για τις διάφορες κατηγορίες μέσων που εκκαθαρίζει.»

Αιτιολογία

Ο προτεινόμενος κανονισμός θα πρέπει να συνάδει με τις τρέχουσες εργασίες της CPSS-IOSCO. Για το σκοπό αυτό, ο προτεινόμενος κανονισμός θα πρέπει να εστιάζει σε αρχές υψηλού επιπέδου και να αναθέτει την αρμοδιότητα κατάρτισης τεχνικών προτύπων στην ΕΑΚΑΑ, σε στενή συνεργασία με τα μέλη του ΕΣΚΤ (βλ., επίσης, τροποποίηση 30 πιο κάτω).

Τροποποίηση 30

Άρθρο 40 παράγραφος 3 του προτεινόμενου κανονισμού

«3.   Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος δύναται να συστήσει περισσότερα του ενός κεφάλαια εκκαθάρισης για τις διάφορες κατηγορίες μέσων τα οποία εκκαθαρίζει.»

«3.   . Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κανονιστικά τεχνικά πρότυπα τα οποία διευκρινίζουν τις λεπτομέρειες των κεφαλαίων εκκαθάρισης που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.

Τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο εκδίδονται σύμφωνα με τα άρθρα [7 έως 7δ] του κανονισμού …/… [κανονισμός ΕΑΚΑΑ].

Η ΕΑΚΑΑ, σε στενή συνεργασία με τα μέλη του ΕΣΚΤ, υποβάλλει στην Επιτροπή σχέδια των εν λόγω κανονιστικών τεχνικών προτύπων έως τις 30 Ιουνίου 2012

Αιτιολογία

Όπως επισημάνθηκε πιο πάνω, ο προτεινόμενος κανονισμός θα πρέπει να συνάδει με τις τρέχουσες εργασίες της CPSS-IOSCO. Για το σκοπό αυτό, ο προτεινόμενος κανονισμός θα πρέπει να εστιάζει σε αρχές υψηλού επιπέδου και να αναθέτει την αρμοδιότητα κατάρτισης τεχνικών προτύπων στην ΕΑΚΑΑ, σε στενή συνεργασία με τα μέλη του ΕΣΚΤ.

Τροποποίηση 31

Άρθρο 41 παράγραφος 2 του προτεινόμενου κανονισμού

«2.   Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος καταρτίζει σενάρια ακραίων, αλλά εύλογων συνθηκών αγοράς, που περιλαμβάνουν τις περιόδους με τις μεγαλύτερες διακυμάνσεις που έχουν σημειωθεί στις αγορές στις οποίες παρέχει τις υπηρεσίες του ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος. Το κεφάλαιο εκκαθάρισης, που αναφέρεται στο άρθρο 40, και οι άλλοι χρηματοοικονομικοί πόροι, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, δίνουν, ανά πάσα στιγμή, στον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει την αθέτηση υποχρέωσης των δύο εκκαθαριστικών μελών έναντι των οποίων έχει τα μεγαλύτερα ανοίγματα και δίνουν στον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει αιφνίδιες πωλήσεις χρηματοοικονομικών πόρων και ταχεία μείωση της ρευστότητας στην αγορά.»

«2.   . Το κεφάλαιο εκκαθάρισης, που αναφέρεται στο άρθρο 40, και οι άλλοι χρηματοοικονομικοί πόροι, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, δίνουν, ανά πάσα στιγμή, στον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει δυνητικές ζημιές σε ακραίες, αλλά εύλογες συνθήκες αγοράς. Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος καταρτίζει σενάρια τέτοιων ακραίων, αλλά ευλόγων συνθηκών αγοράς.»

Αιτιολογία

Όπως επισημάνθηκε πιο πάνω, ο προτεινόμενος κανονισμός θα πρέπει να συνάδει με τις τρέχουσες εργασίες της CPSS-IOSCO. Για το σκοπό αυτό, ο προτεινόμενος κανονισμός θα πρέπει να εστιάζει σε αρχές υψηλού επιπέδου και να αναθέτει την αρμοδιότητα κατάρτισης τεχνικών προτύπων στην ΕΑΚΑΑ, σε στενή συνεργασία με τα μέλη του ΕΣΚΤ (βλ. τροποποίηση 33 πιο κάτω).

Τροποποίηση 32

Άρθρο 41 παράγραφος 3 του προτεινόμενου κανονισμού

«3.   Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος λαμβάνει τα αναγκαία πιστωτικά όρια ή παρεμφερείς ρυθμίσεις για την κάλυψη των υποχρεώσεών του σε ρευστότητα, σε περίπτωση που οι χρηματοοικονομικοί πόροι που βρίσκονται στη διάθεσή του δεν είναι άμεσα διαθέσιμοι. Κάθε εκκαθαριστικό μέλος, μητρική ή θυγατρική επιχείρηση του εκκαθαριστικού μέλους δεν μπορεί να παρέχει περισσότερο από το 25 τοις εκατό των πιστωτικών ορίων τα οποία χρειάζεται ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος.»

«3.   Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος υπολογίζει σε καθημερινή βάση τις δυνητικές του υποχρεώσεις σε ρευστότητα. Διαθέτει δε ανά πάσα στιγμή πρόσβαση σε επαρκή ρευστότητα προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες του και να ασκεί τις δραστηριότητές του. Προς το σκοπό αυτό, ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος λαμβάνει τα αναγκαία πιστωτικά όρια ή παρεμφερείς ρυθμίσεις για την κάλυψη των υποχρεώσεών του σε ρευστότητα, σε περίπτωση που οι χρηματοοικονομικοί πόροι που βρίσκονται στη διάθεσή του δεν είναι άμεσα διαθέσιμοι. Κάθε εκκαθαριστικό μέλος, μητρική ή θυγατρική επιχείρηση του εκκαθαριστικού μέλους δεν μπορεί να παρέχει περισσότερο από το 25 τοις εκατό των πιστωτικών ορίων τα οποία χρειάζεται ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος.»

Αιτιολογία

Προκειμένου να διασφαλίζεται η ευθυγράμμιση με τις τρέχουσες εργασίες της CPSS-IOSCO, θα πρέπει να εισαχθεί αναφορά σε καθημερινό υπολογισμό από τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους των δυνητικών τους υποχρεώσεων σε ρευστότητα, καθώς και αναφορά που να διασφαλίζει ότι οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι διαθέτουν επαρκή ρευστότητα.

Τροποποίηση 33

Άρθρο 41 παράγραφος 5 του προτεινόμενου κανονισμού

«5.   Ανατίθεται στην Επιτροπή εξουσία κατ’ εξουσιοδότηση, προκειμένου να εγκρίνει κανονιστικά τεχνικά πρότυπα που να διευκρινίζουν τις ακραίες συνθήκες, που αναφέρονται στην παράγραφο 2, τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίζει ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος.

[…]

Η ΕΑΚΑΑ, σε διαβούλευση με την ΕΑΤ, υποβάλλει στην Επιτροπή σχέδια των εν λόγω κανονιστικών τεχνικών προτύπων έως τις 30 Ιουνίου 2012.»

«5.   Ανατίθεται στην Επιτροπή εξουσία κατ’ εξουσιοδότηση, προκειμένου να εγκρίνει κανονιστικά τεχνικά πρότυπα που να διευκρινίζουν τις ακραίες συνθήκες, που αναφέρονται στην παράγραφο 2, τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίζει ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος, καθώς και τα κριτήρια για την επαρκή ρευστότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 3.

[…]

Η ΕΑΚΑΑ, σε στενή συνεργασία με τα μέλη του ΕΣΚΤ και σε διαβούλευση με την ΕΑΤ, υποβάλλει στην Επιτροπή σχέδια των εν λόγω κανονιστικών τεχνικών προτύπων έως τις 30 Ιουνίου 2012.»

Αιτιολογία

Συνεπεία των ως άνω τροποποιήσεων 11 και 32, το άρθρο 41 παράγραφος 5 του προτεινόμενου κανονισμού θα πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε να διασφαλίζεται ότι καταρτίζονται κανονιστικά τεχνικά πρότυπα, και μάλιστα σε στενή συνεργασία με τα μέλη του ΕΣΚΤ.

Τροποποίηση 34

Άρθρο 42 παράγραφοι 2 έως 4 του προτεινόμενου κανονισμού

«2.   Σε περίπτωση που τα περιθώρια ασφαλείας τα οποία έχουν παρασχεθεί από το υπερήμερο εκκαθαριστικό μέλος δεν επαρκούν για την κάλυψη των ζημιών που υφίσταται ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος, ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος, για να καλύψει τις εν λόγω ζημίες, χρησιμοποιεί την εισφορά του υπερήμερου μέλους στο κεφάλαιο εκκαθάρισης.

3.   Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος χρησιμοποιεί τις εισφορές στο κεφάλαιο εκκαθάρισης και τις λοιπές εισφορές των μη υπερήμερων εκκαθαριστικών μελών μόνον αφού έχει εξαντλήσει τις εισφορές του υπερήμερου εκκαθαριστικού μέλους και, ενδεχομένως, τα ίδια κεφάλαια του κεντρικού αντισυμβαλλομένου, που αναφέρονται στο άρθρο 41 παράγραφος 1.

4.   Δεν επιτρέπεται στον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο να χρησιμοποιεί τα περιθώρια ασφαλείας που έχουν παρασχεθεί από μη υπερήμερα εκκαθαριστικά μέλη για την κάλυψη των ζημιών που προκύπτουν από την αθέτηση υποχρέωσης άλλου εκκαθαριστικού μέλους.»

«2.   Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κανονιστικά τεχνικά πρότυπα τα οποία διευκρινίζουν τις λεπτομέρειες των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 γραμμών άμυνας σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης.

Τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο εγκρίνονται σύμφωνα με τα άρθρα [7 έως 7δ] του κανονισμού …/… [κανονισμός ΕΑΚΑΑ].

Η ΕΑΚΑΑ, σε στενή συνεργασία με τα μέλη του ΕΣΚΤ, υποβάλλει στην Επιτροπή σχέδια των εν λόγω κανονιστικών τεχνικών προτύπων έως τις 30 Ιουνίου 2012.

   .

   

Αιτιολογία

Όπως επισημάνθηκε πιο πάνω, ο προτεινόμενος κανονισμός θα πρέπει να συνάδει με τις τρέχουσες εργασίες της CPSS-IOSCO. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να εστιάζει σε αρχές υψηλού επιπέδου και να αναθέτει την αρμοδιότητα κατάρτισης τεχνικών προτύπων στην ΕΑΚΑΑ, σε στενή συνεργασία με τα μέλη του ΕΣΚΤ.

Τροποποίηση 35

Άρθρο 43 παράγραφος 3 του προτεινόμενου κανονισμού

«3.   Ανατίθεται στην Επιτροπή εξουσία κατ’ εξουσιοδότηση, προκειμένου να εγκρίνει κανονιστικά τεχνικά πρότυπα που να διευκρινίζουν το είδος των ασφαλειών που μπορούν να θεωρηθούν άκρως ρευστοποιήσιμες και τους συντελεστές αποκοπής, που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

[…]

Η ΕΑΚΑΑ, σε διαβούλευση με το ΕΣΚΤ και την ΕΑΤ, υποβάλλει στην Επιτροπή σχέδια των εν λόγω κανονιστικών τεχνικών προτύπων έως τις 30 Ιουνίου 2012.»

«3.   Ανατίθεται στην Επιτροπή εξουσία κατ’ εξουσιοδότηση, προκειμένου να εγκρίνει κανονιστικά τεχνικά πρότυπα που να διευκρινίζουν το είδος των ασφαλειών που μπορούν να θεωρηθούν άκρως ρευστοποιήσιμες και τους συντελεστές αποκοπής, που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

[…]

Η ΕΑΚΑΑ, σε στενή συνεργασία με τα μέλη του ΕΣΚΤ και σε διαβούλευση με την ΕΑΤ, υποβάλλει στην Επιτροπή σχέδια των εν λόγω κανονιστικών τεχνικών προτύπων έως τις 30 Ιουνίου 2012.»

Αιτιολογία

Τα θεσμοθετημένα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των μελών του ΕΣΚΤ στον τομέα της επίβλεψης αποτυπώνονται ήδη στο άρθρο 43 παράγραφος 3 του προτεινόμενου κανονισμού, το οποίο αναφέρεται στην εκπόνηση κανονιστικών τεχνικών προτύπων που εξειδικεύουν τις απαιτήσεις παροχής ασφάλειας. Ωστόσο, καθώς το ΕΣΚΤ δεν διαθέτει νομική προσωπικότητα, ο όρος «ΕΣΚΤ» θα πρέπει να αντικατασταθεί από τη φράση «μέλη του ΕΣΚΤ».

Τροποποίηση 36

Άρθρο 44 παράγραφος 5 του προτεινόμενου κανονισμού

«5.   Ανατίθεται στην Επιτροπή εξουσία κατ’ εξουσιοδότηση, προκειμένου να εγκρίνει κανονιστικά τεχνικά πρότυπα που να διευκρινίζουν τα άκρως ρευστοποιήσιμα χρηματοπιστωτικά μέσα, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, και τα όρια συγκέντρωσης, που αναφέρονται στην παράγραφο 4.

[…]

Η ΕΑΚΑΑ, σε διαβούλευση με την ΕΑΤ, υποβάλλει στην Επιτροπή σχέδια των εν λόγω κανονιστικών τεχνικών προτύπων έως τις 30 Ιουνίου 2012.»

«5.   Ανατίθεται στην Επιτροπή εξουσία κατ’ εξουσιοδότηση, προκειμένου να εγκρίνει κανονιστικά τεχνικά πρότυπα που να διευκρινίζουν τα άκρως ρευστοποιήσιμα χρηματοπιστωτικά μέσα, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, και τα όρια συγκέντρωσης, που αναφέρονται στην παράγραφο 4.

[…]

Η ΕΑΚΑΑ, σε στενή συνεργασία με τα μέλη του ΕΣΚΤ και σε διαβούλευση με την ΕΑΤ, υποβάλλει στην Επιτροπή σχέδια των εν λόγω κανονιστικών τεχνικών προτύπων έως τις 30 Ιουνίου 2012.»

Αιτιολογία

Τα θεσμοθετημένα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των μελών του ΕΣΚΤ στον τομέα της επίβλεψης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και όσον αφορά τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα που εκδίδονται αναφορικά με τις επενδυτικές πολιτικές που εφαρμόζονται στους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους.

Τροποποίηση 37

Άρθρο 45 παράγραφος 3 του προτεινόμενου κανονισμού

«3.   Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος ενημερώνει πάραυτα την αρμόδια αρχή. Η εν λόγω αρμόδια αρχή ενημερώνει αμέσως την αρχή που είναι υπεύθυνη για την εποπτεία του υπερήμερου εκκαθαριστικού μέλους, σε περίπτωση που ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος κρίνει ότι το εκκαθαριστικό μέλος δεν θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις μελλοντικές του υποχρεώσεις και όταν ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος σκοπεύει να κηρύξει την υπερημερία του.»

«3.   Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος ενημερώνει πάραυτα την αρμόδια αρχή. Η εν λόγω αρμόδια αρχή ενημερώνει αμέσως την αρχή που είναι υπεύθυνη για την εποπτεία του υπερήμερου εκκαθαριστικού μέλους, καθώς και τις αρμόδιες αρχές επίβλεψης και τις οικείες κεντρικές τράπεζες έκδοσης, σε περίπτωση που ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος κρίνει ότι το εκκαθαριστικό μέλος δεν θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις μελλοντικές του υποχρεώσεις και όταν ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος σκοπεύει να κηρύξει την υπερημερία του.»

Αιτιολογία

Λαμβανομένων υπόψη των θεσμοθετημένων καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων των μελών του ΕΣΚΤ ως αρχών επίβλεψης και κεντρικών τραπεζών έκδοσης, η υποχρέωση πληροφόρησης όσον αφορά τα υπερήμερα εκκαθαριστικά μέλη των κεντρικών αντισυμβαλλομένων, την οποία προβλέπεται να έχει η αρμόδια αρχή βάσει του άρθρου 45 παράγραφος 3 του προτεινόμενου κανονισμού έναντι των εποπτικών αρχών, θα πρέπει να επεκταθεί και σε όλα τα μέλη του ΕΣΚΤ που ασκούν τα ανωτέρω αναφερόμενα καθήκοντα.

Τροποποίηση 38

Άρθρο 46 παράγραφος 4 του προτεινόμενου κανονισμού

«4.   Ανατίθεται στην Επιτροπή εξουσία κατ’ εξουσιοδότηση, προκειμένου να εγκρίνει κανονιστικά τεχνικά πρότυπα που να διευκρινίζουν τα εξής:

[…]

Η ΕΑΚΑΑ, σε διαβούλευση με την ΕΑΤ, υποβάλλει στην Επιτροπή σχέδια των εν λόγω κανονιστικών τεχνικών προτύπων έως τις 30 Ιουνίου 2012.»

«4.   Ανατίθεται στην Επιτροπή εξουσία κατ’ εξουσιοδότηση, προκειμένου να εγκρίνει κανονιστικά τεχνικά πρότυπα που να διευκρινίζουν τα εξής:

[…]

Η ΕΑΚΑΑ, σε στενή συνεργασία με τα μέλη του ΕΣΚΤ και σε διαβούλευση με την ΕΑΤ, υποβάλλει στην Επιτροπή σχέδια των εν λόγω κανονιστικών τεχνικών προτύπων έως τις 30 Ιουνίου 2012.»

Αιτιολογία

Τα θεσμοθετημένα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των μελών του ΕΣΚΤ στον τομέα της επίβλεψης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και όσον αφορά τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα που θα εκδίδονται αναφορικά με την επανεξέταση μοντέλων, τις προσομοίωση ακραίων καταστάσεων και τις δοκιμές εκ των υστέρων που θα εφαρμόζονται στους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους.

Τροποποίηση 39

Άρθρο 50 παράγραφος 3 του προτεινόμενου κανονισμού

«3.   Εάν η αρμόδια αρχή κρίνει ότι δεν πληρούνται οι απαιτήσεις της παραγράφου 2, εξηγεί εγγράφως, στις άλλες αρμόδιες αρχές και στους σχετικούς κεντρικούς αντισυμβαλλομένους, τις εκτιμήσεις της για τους κινδύνους. Ενημερώνει επίσης την ΕΑΚΑΑ, η οποία εκδίδει γνώμη σχετικά με το βάσιμο των εκτιμήσεων για τους κινδύνους ως αιτιολόγηση της άρνησης να εγκρίνει τις ρυθμίσεις διαλειτουργικότητας. Η γνώμη της ΕΑΚΑΑ τίθεται στη διάθεση όλων των ενδιαφερομένων κεντρικών αντισυμβαλλομένων. Εάν η αξιολόγηση της ΕΑΚΑΑ διαφέρει από την αξιολόγηση της σχετικής αρμόδιας αρχής, η εν λόγω αρχή επανεξετάζει τη θέση της, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της ΕΑΚΑΑ.»

«3.   Εάν η αρμόδια αρχή κρίνει ότι δεν πληρούνται οι απαιτήσεις της παραγράφου 2, εξηγεί εγγράφως, στις άλλες αρμόδιες αρχές και στους σχετικούς κεντρικούς αντισυμβαλλομένους, τις εκτιμήσεις της για τους κινδύνους. Ενημερώνει επίσης την ΕΑΚΑΑ, τις αρμόδιες αρχές επίβλεψης και τις οικείες κεντρικές τράπεζες έκδοσης και τους ζητεί να διατυπώσουν χωριστά τη γνώμη τους σχετικά με το βάσιμο των εκτιμήσεων για τους κινδύνους ως αιτιολόγηση της άρνησης να εγκρίνει τις ρυθμίσεις διαλειτουργικότητας. Η γνώμη της ΕΑΚΑΑ, καθώς και η γνώμη των αρμόδιων αρχών επίβλεψης και των οικείων κεντρικών τραπεζών έκδοσης, τίθεται στη διάθεση όλων των ενδιαφερομένων κεντρικών αντισυμβαλλομένων. Εάν η αξιολόγηση που παρέχουν οι εν λόγω γνώμες διαφέρει από την αξιολόγηση της σχετικής αρμόδιας αρχής, η εν λόγω αρχή επανεξετάζει τη θέση της, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της ΕΑΚΑΑ, των αρμόδιων αρχών επίβλεψης και των οικείων κεντρικών τραπεζών έκδοσης

Αιτιολογία

Τα θεσμοθετημένα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των μελών του ΕΣΚΤ ως αρχών επίβλεψης και κεντρικών τραπεζών έκδοσης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και κατά τη διαδικασία έγκρισης των ρυθμίσεων διαλειτουργικότητας των κεντρικών αντισυμβαλλομένων.

Τροποποίηση 40

Άρθρο 50 παράγραφος 4 του προτεινόμενου κανονισμού

«4.   Έως τις 30 Ιουνίου 2012, η ΕΑΚΑΑ εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές ή συστάσεις, προκειμένου να καταρτίζονται συνεπείς, αποδοτικές και αποτελεσματικές αξιολογήσεις των ρυθμίσεων διαλειτουργικότητας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 8 του κανονισμού …/… [κανονισμός ΕΑΚΑΑ]»

«4.   Έως τις 30 Ιουνίου 2012, η ΕΑΚΑΑ, σε στενή συνεργασία με τα μέλη του ΕΣΚΤ, εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές ή συστάσεις, προκειμένου να καταρτίζονται συνεπείς, αποδοτικές και αποτελεσματικές αξιολογήσεις των ρυθμίσεων διαλειτουργικότητας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 8 του κανονισμού …/… [κανονισμός ΕΑΚΑΑ]»

Αιτιολογία

Τα θεσμοθετημένα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των μελών του ΕΣΚΤ στον τομέα της επίβλεψης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και κατά την έκδοση κατευθυντήριων γραμμών ή συστάσεων για την κατάρτιση συνεπών, αποδοτικών και αποτελεσματικών αξιολογήσεων των ρυθμίσεων διαλειτουργικότητας για τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους.

Τροποποίηση 41

Άρθρο 52 παράγραφος 3 του προτεινόμενου κανονισμού

«3.   Ανατίθεται στην Επιτροπή εξουσία κατ’ εξουσιοδότηση, προκειμένου να εγκρίνει κανονιστικά τεχνικά πρότυπα που να διευκρινίζουν τις λεπτομέρειες της αίτησης εγγραφής στην ΕΑΚΑΑ, η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 1.

[…]

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή σχέδια των εν λόγω κανονιστικών τεχνικών προτύπων έως τις 30 Ιουνίου 2012.»

«3.   Ανατίθεται στην Επιτροπή εξουσία κατ’ εξουσιοδότηση, προκειμένου να εγκρίνει κανονιστικά τεχνικά πρότυπα που να διευκρινίζουν τις λεπτομέρειες της αίτησης εγγραφής στην ΕΑΚΑΑ, η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 1.

[…]

Η ΕΑΚΑΑ, σε στενή συνεργασία με τα μέλη του ΕΣΚΤ, υποβάλλει στην Επιτροπή σχέδια των εν λόγω κανονιστικών τεχνικών προτύπων έως τις 30 Ιουνίου 2012.»

Αιτιολογία

Τα θεσμοθετημένα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των μελών του ΕΣΚΤ στον τομέα της επίβλεψης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και κατά την έγκριση των κανονιστικών τεχνικών προτύπων που θα διευκρινίζουν τις λεπτομέρειες της αίτησης εγγραφής των αρχείων καταγραφής συναλλαγών στην ΕΑΚΑΑ.

Τροποποίηση 42

Άρθρο 52 παράγραφος 4 του προτεινόμενου κανονισμού

«4.   Προκειμένου να διασφαλιστεί ενιαία εφαρμογή της παραγράφου 1, ανατίθεται στην Επιτροπή εξουσία να εγκρίνει εκτελεστικά πρότυπα για τον καθορισμό του μορφότυπου της αίτησης εγγραφής στη[ν] ΕΑΚΑΑ.

[…]

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή σχέδια των εν λόγω προτύπων έως τις 30 Ιουνίου 2012.»

«4.   Προκειμένου να διασφαλιστεί ενιαία εφαρμογή της παραγράφου 1, ανατίθεται στην Επιτροπή εξουσία να εγκρίνει εκτελεστικά πρότυπα για τον καθορισμό του μορφότυπου της αίτησης εγγραφής στη[ν] ΕΑΚΑΑ.

[…]

Η ΕΑΚΑΑ, σε στενή συνεργασία με τα μέλη του ΕΣΚΤ, υποβάλλει στην Επιτροπή σχέδια των εν λόγω προτύπων έως τις 30 Ιουνίου 2012.»

Αιτιολογία

Τα θεσμοθετημένα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των μελών του ΕΣΚΤ στον τομέα της επίβλεψης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και κατά την έγκριση εκτελεστικών προτύπων για τον καθορισμό του μορφότυπου της αίτησης εγγραφής των αρχείων καταγραφής συναλλαγών στην ΕΑΚΑΑ.

Τροποποίηση 43

Άρθρο 60 παράγραφος 1 του προτεινόμενου κανονισμού

«1.   Η ΕΑΚΑΑ ανακαλεί την εγγραφή αρχείου καταγραφής συναλλαγών σε οιαδήποτε από τις ακόλουθες περιστάσεις:

[…]»

«1.   Η ΕΑΚΑΑ, σε στενή συνεργασία με τα μέλη του ΕΣΚΤ, ανακαλεί την εγγραφή αρχείου καταγραφής συναλλαγών σε οιαδήποτε από τις ακόλουθες περιστάσεις:

[…]»

Αιτιολογία

Τα θεσμοθετημένα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των μελών του ΕΣΚΤ στον τομέα της επίβλεψης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και κατά την ανάκληση από την ΕΑΚΑΑ της εγγραφής ορισμένου αρχείου καταγραφής συναλλαγών.

Τροποποίηση 44

Άρθρο 63 παράγραφος 4 του προτεινόμενου κανονισμού

«4.   Η ΕΑΚΑΑ προβαίνει σε ρυθμίσεις συνεργασίας με τις σχετικές αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών των οποίων το νομοθετικό και εποπτικό πλαίσιο έχει κριθεί ισοδύναμο με τον παρόντα κανονισμό σύμφωνα με την παράγραφο 3. Με τις εν λόγω ρυθμίσεις συνεργασίας διασφαλίζεται ότι οι αρχές της Ένωσης διαθέτουν άμεση και συνεχή πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την άσκηση των καθηκόντων τους. Οι εν λόγω ρυθμίσεις προσδιορίζουν τουλάχιστον:

[…]»

«4.   Η ΕΑΚΑΑ, σε στενή συνεργασία με τα μέλη του ΕΣΚΤ, προβαίνει σε ρυθμίσεις συνεργασίας με τις σχετικές αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών των οποίων το νομοθετικό και εποπτικό πλαίσιο, καθώς και το πλαίσιο επίβλεψης, έχει κριθεί ισοδύναμο με τον παρόντα κανονισμό σύμφωνα με την παράγραφο 3. Με τις εν λόγω ρυθμίσεις συνεργασίας διασφαλίζεται ότι οι αρχές της Ένωσης διαθέτουν άμεση και συνεχή πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την άσκηση των καθηκόντων τους. Οι εν λόγω ρυθμίσεις προσδιορίζουν τουλάχιστον:

[…]»

Αιτιολογία

Είναι σημαντικό τα μέλη του ΕΣΚΤ να συμμετέχουν στη διαμόρφωση ρυθμίσεων συνεργασίας με τις οικείες αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών, προκειμένου να διασφαλίζεται η δέουσα κάλυψη των ζητημάτων επίβλεψης, και η συνεργασία ως προς αυτά, σε σχέση με τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών.

Τροποποίηση 45

Άρθρο 67 παράγραφος 2 του προτεινόμενου κανονισμού

«2.   Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών θέτει τις αναγκαίες πληροφορίες στη διάθεση των ακόλουθων οντοτήτων:

α)

της ΕΑΚΑΑ·

β)

των αρμοδίων αρχών που ασκούν την εποπτεία των επιχειρήσεων που υπόκεινται στην υποχρέωση αναφοράς δυνάμει του άρθρου 6·

γ)

της αρμόδιας αρχής που ασκεί την εποπτεία των κεντρικών αντισυμβαλλομένων που έχουν πρόσβαση στο αρχείο καταγραφής συναλλαγών·

δ)

των σχετικών κεντρικών τραπεζών του ΕΣΚΤ.»

«2.   Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών θέτει τις αναγκαίες πληροφορίες στη διάθεση των ακόλουθων οντοτήτων:

α)

της ΕΑΚΑΑ·

β)

των αρμοδίων αρχών που ασκούν την εποπτεία των επιχειρήσεων που υπόκεινται στην υποχρέωση αναφοράς δυνάμει του άρθρου 6·

γ)

της αρμόδιας αρχής που ασκεί την εποπτεία των κεντρικών αντισυμβαλλομένων που έχουν πρόσβαση στο αρχείο καταγραφής συναλλαγών·

δ)

των αρμόδιων αρχών επίβλεψης·

ε)

των κεντρικών τραπεζών που εκδίδουν τα σημαντικότερα νομίσματα των χρηματοπιστωτικών μέσων που καταχωρίζονται·

στ)

των μελών του ΕΣΚΤ για την άσκηση των στατιστικών τους καθηκόντων·

(ζ)

του ΕΣΣΚ

Αιτιολογία

Τα θεσμοθετημένα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των μελών του ΕΣΚΤ υπό την ιδιότητά τους ως αρχών επίβλεψης και κεντρικών τραπεζών έκδοσης, καθώς και τα στατιστικά καθήκοντα των εν λόγω μελών, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και όσον αφορά τη διαφάνεια και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων των αρχείων καταγραφής συναλλαγών. Επίσης, όπως επισημάνθηκε το Σεπτέμβριο του 2009 στη συνεισφορά του Ευρωσυστήματος στη δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Possible initiatives to enhance the resilience of OTC derivative markets» [«Πιθανές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας στις αγορές εξωχρηματιστηριακών παραγώγων»· το κείμενο είναι διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ (http://www.ecb.europea.eu)], η ΕΚΤ θεωρεί ότι τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών αποτελούν βασικό μέσο για την ενίσχυση των λειτουργικών διαδικασιών και της διαφάνειας στις χρηματοπιστωτικές αγορές, ιδίως σε ό,τι αφορά τις αγορές εξωχρηματιστηριακών παραγώγων και, κατά περίπτωση, τα υποκείμενα μέσα. Συγκεκριμένα, στο μέτρο που τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών επιτυγχάνουν πλήρη κάλυψη ορισμένων προϊόντων, μπορούν να παρέχουν στις κανονιστικές και εποπτικές αρχές και στους συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές μια έγκαιρη επισκόπηση της αύξησης και κατανομής των ανοιγμάτων στις σχετικές αγορές. Με τον τρόπο αυτό, τα κεντρικά αρχεία καταγραφής δεδομένων μπορούν να λειτουργήσουν και ως φορείς παροχής πληροφοριών — κατά το μέτρο του δυνατού σε μορφότυπους συγκρίσιμους και συνεπείς με το στατιστικό πλαίσιο της Ένωσης — οι οποίοι είναι αναγκαίοι προκειμένου οι σχετικές αρχές να είναι σε θέση να συστήσουν ένα μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης για τους αναδυόμενους χρηματοπιστωτικούς κινδύνους. Για τους λόγους αυτούς, η ΕΚΤ προτείνει να προστεθεί το ΕΣΣΚ στον κατάλογο των αρχών, ιδρυμάτων και οργανισμών που λαμβάνουν τις απαραίτητες πληροφορίες από τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών.

Τροποποίηση 46

Άρθρο 67 παράγραφος 4 του προτεινόμενου κανονισμού

«4.   Ανατίθεται στην Επιτροπή εξουσία κατ’ εξουσιοδότηση, προκειμένου να εγκρίνει κανονιστικά τεχνικά πρότυπα που να διευκρινίζουν τις λεπτομέρειες των πληροφοριών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.

[…]

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή σχέδια των εν λόγω κανονιστικών τεχνικών προτύπων το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2012.»

«4.   Ανατίθεται στην Επιτροπή εξουσία κατ’ εξουσιοδότηση, προκειμένου να εγκρίνει κανονιστικά τεχνικά πρότυπα που να διευκρινίζουν τις λεπτομέρειες των πληροφοριών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.

[…]

Η ΕΑΚΑΑ, σε στενή συνεργασία με τα μέλη του ΕΣΚΤ, υποβάλλει στην Επιτροπή σχέδια των εν λόγω κανονιστικών τεχνικών προτύπων το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2012.»

Αιτιολογία

Τα θεσμοθετημένα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των μελών του ΕΣΚΤ στον τομέα της επίβλεψης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και κατά την έγκριση των κανονιστικών τεχνικών προτύπων θα που διευκρινίζουν τις λεπτομέρειες των στοιχείων που θα δημοσιεύονται από το αρχείο καταγραφής συναλλαγών, καθώς και των πληροφοριών που θα διατίθενται στην ΕΑΚΑΑ και σε άλλες σχετικές αρχές, όπως στο ΕΣΣΚ, για την άσκηση των καθηκόντων τους.


(1)  Οι έντονοι χαρακτήρες στο κυρίως κείμενο αφορούν τα σημεία των οποίων την προσθήκη προτείνει η ΕΚΤ. Η χρήση διαγράμμισης στο κυρίως κείμενο αφορά τα σημεία των οποίων τη διαγραφή προτείνει η ΕΚΤ.


Top