EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010XX1123(04)

Σχέδιο — Απόφασης αριθ. …/… του Συμβουλίου Σύνδεσης που συγκροτήθηκε με την Ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός, και του κράτους του Ισραήλ αφετέρου, της … σχετικά με τις διατάξεις για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης που περιλαμβάνονται στην Ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης

OJ L 306, 23.11.2010, p. 22–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Please be aware that this draft act does not constitute the final position of the institution.

52010XX1123(04)

Σχέδιο — Απόφασης αριθ. …/… του Συμβουλίου Σύνδεσης που συγκροτήθηκε με την Ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός, και του κράτους του Ισραήλ αφετέρου, της … σχετικά με τις διατάξεις για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης που περιλαμβάνονται στην Ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 306 της 23/11/2010 σ. 22 - 27


Σχέδιο

Απόφασης αριθ. …/… του Συμβουλίου Σύνδεσης

που συγκροτήθηκε με την Ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός, και του κράτους του Ισραήλ αφετέρου,

της …

σχετικά με τις διατάξεις για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης που περιλαμβάνονται στην Ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη την ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός, και του Κράτους του Ισραήλ αφετέρου [1], και ιδίως το άρθρο 65,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Το άρθρο 64 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός, και του Κράτους του Ισραήλ αφετέρου ("συμφωνία"), προβλέπει το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης του Ισραήλ και των κρατών μελών και καθορίζει τις αρχές για τον εν λόγω συντονισμό.

(2) Το άρθρο 65 της συμφωνίας προβλέπει ότι το Συμβούλιο Σύνδεσης εκδίδει απόφαση με σκοπό την εφαρμογή των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 64.

(3) Ο στόχος 2.3.3 πρώτη περίπτωση του σχεδίου δράσης ΕΕ-Ισραήλ, όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Σύνδεσης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας στις 11 Απριλίου 2005, προβλέπει την έκδοση απόφασης από το Συμβούλιο Σύνδεσης για την εφαρμογή του άρθρου 65 της συμφωνίας.

(4) Όσον αφορά την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης, η παρούσα απόφαση δεν θα πρέπει να δίνει πρόσθετα δικαιώματα που να απορρέουν από ορισμένα γεγονότα ή συμβάντα διαπιστωθέντα στο έδαφος του άλλου συμβαλλόμενου μέρους, εφόσον αυτά τα ή συμβάντα δεν λαμβάνονται υπόψη δυνάμει της νομοθεσίας του πρώτου συμβαλλόμενου μέρους, πλην του δικαιώματος εξαγωγής ορισμένων παροχών.

(5) Κατά την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, το δικαίωμα των Ισραηλινών εργαζομένων σε οικογενειακές παροχές θα πρέπει να υπόκειται στον όρο ότι τα μέλη της οικογένειάς τους κατοικούν νομίμως με τους εργαζομένους αυτούς στο κράτος μέλος όπου απασχολούνται οι εργαζόμενοι. Η παρούσα απόφαση δεν θα πρέπει να δίνει δικαίωμα σε οικογενειακές παροχές για τα μέλη της οικογένειάς τους που κατοικούν σε άλλο κράτος, π.χ. το Ισραήλ.

(6) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 859/2003 του Συμβουλίου [2] επεκτείνει ήδη τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 στους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι δεν καλύπτονται ήδη από τις διατάξεις αυτές μόνον λόγω της ιθαγένειάς τους. Ο κανονισμός αριθ. 859/2003 καλύπτει ήδη την αρχή του συνυπολογισμού των περιόδων ασφάλισης που κατοχυρώνουν οι Ισραηλινοί εργαζόμενοι στα διάφορα κράτη μέλη, όσον αφορά το δικαίωμα σε ορισμένες παροχές, όπως ορίζονται στην πρώτη περίπτωση του άρθρου 64 παράγραφος 1 της συμφωνίας.

(7) Ενδέχεται να απαιτείται να προβλεφθούν ειδικές διατάξεις που να ανταποκρίνονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νομοθεσίας του Ισραήλ για τη διευκόλυνση της εφαρμογής των κανόνων συντονισμού.

(8) Προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης των κρατών μελών και του Ισραήλ, κρίνεται αναγκαία η πρόβλεψη ειδικών διατάξεων όσον αφορά τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και του Ισραήλ καθώς και μεταξύ του ενδιαφερομένου και του φορέα του αρμόδιου κράτους.

(9) Θα πρέπει να θεσπισθούν μεταβατικές διατάξεις για να προστατευθούν τα πρόσωπα που καλύπτονται από την παρούσα απόφαση ώστε να διασφαλιστεί ότι αυτοί δεν θα απωλέσουν δικαιώματα ως συνέπεια της έναρξης ισχύος της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

ΜΕΡΟΣ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Ορισμοί

1. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, νοούνται ως:

α) "συμφωνία" η ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός, και του κράτους του Ισραήλ αφετέρου·

β) "κανονισμός" ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας [3], όπως εφαρμόζεται στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

γ) "κανονισμός εφαρμογής" ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας [4]·

δ) "κράτος μέλος", ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

ε) "εργαζόμενος":

i) για τους σκοπούς της νομοθεσίας κράτους μέλους, πρόσωπο που ασκεί δραστηριότητα ως μισθωτός εργαζόμενος κατά την έννοια του άρθρου 1 στοιχείο α) του κανονισμού·

ii) για τους σκοπούς της νομοθεσίας του Ισραήλ, πρόσωπο που ασκεί δραστηριότητα ως μισθωτός εργαζόμενος κατά την έννοια της εν λόγω νομοθεσίας·

στ) "μέλος της οικογένειας":

i) για τους σκοπούς της νομοθεσίας κράτους μέλους, ένα μέλος της οικογένειας κατά την έννοια του άρθρου 1 στοιχείο θ) του κανονισμού·

ii) για τους σκοπούς της νομοθεσίας του Ισραήλ, ένα μέλος της οικογένειας κατά την έννοια της εν λόγω νομοθεσίας·

ζ) "νομοθεσία":

i) σε σχέση με τα κράτη μέλη, νομοθεσία κατά την έννοια του άρθρου 1 στοιχείο ιβ) του κανονισμού, όπως εφαρμόζεται για τις καλυπτόμενες από την παρούσα απόφαση παροχές·

ii) σε σχέση με το Ισραήλ, η σχετική νομοθεσία, όπως εφαρμόζεται στο Ισραήλ για τις καλυπτόμενες από την παρούσα απόφαση παροχές·

η) "παροχές":

- συντάξεις γήρατος,

- συντάξεις επιζώντων,

- συντάξεις για εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες,

- συντάξεις αναπηρίας,

- οικογενειακά επιδόματα·

θ) "εξαγώγιμες παροχές":

i) σε σχέση με τα κράτη μέλη:

- συντάξεις γήρατος,

- συντάξεις επιζώντων,

- συντάξεις για εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες,

- συντάξεις αναπηρίας,

κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού, με εξαίρεση τις ειδικές μη ανταποδοτικές παροχές σε χρήμα, όπως καθορίζονται στο παράρτημα Χ του κανονισμού·

ii) σε σχέση με το Ισραήλ, οι αντίστοιχες παροχές που προβλέπονται σύμφωνα με τη νομοθεσία του Ισραήλ, με εξαίρεση τις ειδικές μη ανταποδοτικές παροχές σε χρήμα, σύμφωνα με το παράρτημα I της παρούσας απόφασης.

2. Οι υπόλοιποι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα απόφαση φέρουν την έννοια που τους έχει αποδοθεί:

α) όσον αφορά τα κράτη μέλη, από τον κανονισμό και τον κανονισμό εφαρμογής·

β) όσον αφορά το Ισραήλ, από την αντίστοιχη σχετική νομοθεσία, όπως ισχύει στο Ισραήλ.

Άρθρο 2

Καλυπτόμενα πρόσωπα

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται:

α) στους εργαζομένους που είναι ισραηλινοί υπήκοοι, οι οποίοι απασχολούνται ή έχουν απασχοληθεί νομίμως στο έδαφος κράτους μέλους και οι οποίοι υπάγονται ή υπήχθησαν στη νομοθεσία ενός ή περισσότερων κρατών μελών, καθώς και στους επιζώντες τους,

β) στα μέλη των οικογενειών των εργαζομένων που αναφέρονται στο στοιχείο α), με την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω μέλη των οικογενειών κατοικούν ή κατοικούσαν νομίμως με τον ενδιαφερόμενο εργαζόμενο καθ’ όσο διάστημα ο εργαζόμενος απασχολείται σε κράτος μέλος,

γ) στους εργαζομένους που είναι υπήκοοι κράτους μέλους, οι οποίοι απασχολούνται ή έχουν απασχοληθεί νομίμως στο έδαφος του Ισραήλ και οι οποίοι υπάγονται ή υπήχθησαν στη νομοθεσία του Ισραήλ, καθώς και στους επιζώντες τους, και

δ) στα μέλη των οικογενειών των εργαζομένων που αναφέρονται στο στοιχείο γ), με την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω μέλη των οικογενειών κατοικούν ή κατοικούσαν νομίμως με τον ενδιαφερόμενο εργαζόμενο καθ’ όσο διάστημα ο εργαζόμενος απασχολείται στο Ισραήλ.

Άρθρο 3

Ίση μεταχείριση

1. Εργαζόμενοι που είναι Ισραηλινοί υπήκοοι και απασχολούνται νομίμως σε κράτος μέλος, καθώς και οποιαδήποτε μέλη των οικογενειών τους κατοικούν νομίμως μαζί τους, απολαμβάνουν, όσον αφορά τις παροχές κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 1 στοιχείο η), μεταχείριση απαλλαγμένη από τυχόν διακρίσεις λόγω εθνικότητας σε σύγκριση με τους υπηκόους του κράτους μέλους στο οποίο απασχολούνται αυτοί οι εργαζόμενοι.

2. Εργαζόμενοι που είναι υπήκοοι κράτους μέλους και απασχολούνται νομίμως στο Ισραήλ καθώς και οποιαδήποτε μέλη των οικογενειών τους κατοικούν νομίμως μαζί τους, απολαμβάνουν, όσον αφορά τις παροχές κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 1 στοιχείο η), μεταχείριση απαλλαγμένη από τυχόν διακρίσεις λόγω εθνικότητας σε σύγκριση με τους Ισραηλινούς υπηκόους.

ΜΕΡΟΣ II

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

Άρθρο 4

Άρση των ρητρών κατοικίας

1. Οι εξαγώγιμες παροχές κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 1 στοιχείο θ), τις οποίες δικαιούνται τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχεία α) και γ), δεν μπορούν να υποστούν καμία μείωση, τροποποίηση, αναστολή, ανάκληση ή κατάσχεση λόγω του γεγονότος ότι ο δικαιούχος κατοικεί,

i) όσον αφορά παροχή προβλεπόμενη από τη νομοθεσία κράτους μέλους, στο έδαφος του Ισραήλ· ή

ii) όσον αφορά παροχή προβλεπόμενη από τη νομοθεσία του Ισραήλ, στο έδαφος κράτους μέλους.

2. Τα μέλη της οικογένειας εργαζομένου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 στοιχείο β), δικαιούνται εξαγώγιμες παροχές κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 1 στοιχείο θ), σαν να επρόκειτο για μέλη της οικογένειας εργαζομένου που είναι υπήκοος του οικείου κράτους μέλους, εφόσον τα εν λόγω μέλη της οικογένειας κατοικούν εντός του εδάφους του Ισραήλ.

3. Τα μέλη της οικογένειας εργαζομένου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 στοιχείο δ) δικαιούνται εξαγώγιμες παροχές κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 1 στοιχείο θ), σαν να επρόκειτο για μέλη της οικογένειας εργαζομένου που είναι υπήκοος του Ισραήλ, εφόσον τα εν λόγω μέλη της οικογένειας κατοικούν εντός του εδάφους ενός κράτους μέλους.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 5

Συνεργασία

1. Τα κράτη μέλη και το Ισραήλ κοινοποιούν μεταξύ τους κάθε πληροφορία που αφορά τις τροποποιήσεις της νομοθεσίας τους που δύνανται να επηρεάσουν την εφαρμογή της παρούσας απόφασης.

2. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, οι αρχές και οι φορείς των κρατών μελών και του Ισραήλ παρέχουν μεταξύ τους κάθε δυνατή διευκόλυνση, σαν να επρόκειτο για την εφαρμογή της δικής τους νομοθεσίας. Η διοικητική συνδρομή από τις ανωτέρω αρχές και φορείς παρέχεται, κατά κανόνα, δωρεάν. Ωστόσο, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και του Ισραήλ μπορούν να συμφωνήσουν την απόδοση ορισμένων δαπανών.

3. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, οι αρχές και οι φορείς των κρατών μελών και του Ισραήλ μπορούν να επικοινωνούν απευθείας μεταξύ τους, καθώς και με τους ενδιαφερομένους ή τους εκπροσώπους τους.

4. Οι φορείς και τα πρόσωπα που καλύπτονται από την παρούσα απόφαση έχουν υποχρέωση αμοιβαίας ενημέρωσης και συνεργασίας, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή της παρούσας απόφασης.

5. Τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα υποχρεούνται να ενημερώνουν το συντομότερο δυνατό τους φορείς του αρμόδιου κράτους μέλους ή του Ισραήλ, εφόσον πρόκειται για το αρμόδιο κράτος, και του κράτους μέλους κατοικίας ή του Ισραήλ, εφόσον πρόκειται για το κράτος κατοικίας, σχετικά με κάθε αλλαγή της προσωπικής ή οικογενειακής τους κατάστασης, η οποία έχει επιπτώσεις στα δικαιώματά τους επί των παροχών δυνάμει της παρούσας αποφάσεως.

6. Η μη τήρηση της υποχρέωσης ενημέρωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 5 μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λήψη ανάλογων μέτρων σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Εντούτοις, τα μέτρα αυτά πρέπει να είναι ισοδύναμα με εκείνα που εφαρμόζονται σε παρόμοιες καταστάσεις βάσει της εθνικής νομοθεσίας και δεν πρέπει να καθιστούν, στην πράξη, αδύνατη ή υπερβολικά δύσκολη την άσκηση των δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται στους ενδιαφερομένους με την παρούσα απόφαση.

7. Τα κράτη μέλη και το Ισραήλ δύνανται να προβλέπουν εθνικές διατάξεις οι οποίες θεσπίζουν όρους ώστε η διαπίστωση θεμελίωσης δικαιώματος στις παροχές να λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι οι δικαιούχοι διαμένουν ή κατοικούν εκτός της επικράτειας του κράτους όπου βρίσκεται ο φορέας οφειλέτης. Οι εν λόγω διατάξεις είναι αναλογικές, δεν πρέπει να συνεπάγονται διακρίσεις λόγω εθνικότητας και πρέπει να συνάδουν προς τις αρχές της παρούσας απόφασης. Αυτές οι διατάξεις πρέπει να γνωστοποιούνται στο Συμβούλιο Σύνδεσης.

Άρθρο 6

Διοικητικοί έλεγχοι και ιατρικές εξετάσεις

1. Το παρόν άρθρο ισχύει για τα πρόσωπα που προβλέπονται στο άρθρο 2 και λαμβάνουν τις εξαγώγιμες παροχές του άρθρου 1 παράγραφος 1 στοιχείο θ) καθώς και για τους φορείς που έχουν αναλάβει την εφαρμογή της παρούσας απόφασης.

2. Όταν ένας δικαιούχος παροχών ή αιτών παροχές ή μέλος της οικογένειάς του διαμένει ή κατοικεί στο έδαφος κράτους μέλους, ενώ ο φορέας οφειλέτης ευρίσκεται στο Ισραήλ, ή διαμένει ή κατοικεί στο Ισραήλ, ενώ ο φορέας οφειλέτης ευρίσκεται σε κράτος μέλος, η ιατρική εξέταση διενεργείται, κατόπιν αιτήσεως του ανωτέρω φορέα, από το φορέα του τόπου διαμονής ή κατοικίας του δικαιούχου, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τη νομοθεσία που εφαρμόζει ο φορέας αυτός.

Ο φορέας οφειλέτης ενημερώνει το φορέα του τόπου διαμονής ή κατοικίας για οποιεσδήποτε ειδικές προϋποθέσεις, εφόσον απαιτείται, πρέπει να τηρούνται και για οποιαδήποτε σημεία πρέπει να καλύπτονται από την ιατρική εξέταση.

Ο φορέας του τόπου διαμονής ή κατοικίας διαβιβάζει έκθεση στο φορέα οφειλέτη που ζήτησε την ιατρική εξέταση.

Ο φορέας οφειλέτης διατηρεί το δικαίωμα να ζητεί την εξέταση του δικαιούχου από ιατρό της επιλογής του, είτε στο έδαφος όπου βρίσκεται η διαμονή ή κατοικία του δικαιούχου της παροχής ή του αιτούντος αυτήν, είτε στη χώρα στην οποία ευρίσκεται ο φορέας οφειλέτης. Ωστόσο, ο δικαιούχος μπορεί να κληθεί να επιστρέψει στο κράτος όπου έχει την έδρα του ο φορέας οφειλέτης μόνο εφόσον είναι σε θέση να μετακινηθεί χωρίς αυτό να βλάψει την υγεία του και εφόσον τα έξοδα ταξιδιού και διαμονής καταβληθούν από τον φορέα οφειλέτη.

3. Όταν ένας δικαιούχος παροχών ή αιτών παροχές ή μέλος της οικογένειάς του διαμένει ή κατοικεί στο έδαφος κράτους μέλους, ενώ ο φορέας οφειλέτης ευρίσκεται στο Ισραήλ, ή κατοικεί ή διαμένει στην Ισραήλ, ενώ ο φορέας οφειλέτης ευρίσκεται σε κράτος μέλος, ο διοικητικός έλεγχος διενεργείται, κατόπιν αιτήσεως του φορέα οφειλέτη, από τον φορέα του τόπου διαμονής ή κατοικίας του δικαιούχου.

Ο φορέας του τόπου διαμονής ή κατοικίας διαβιβάζει έκθεση στον φορέα οφειλέτη που ζήτησε τον διοικητικό έλεγχο.

Ο φορέας οφειλέτης διατηρεί το δικαίωμα να ζητεί την εξέταση του δικαιούχου από ιατρό της επιλογής του. Ωστόσο, ο δικαιούχος μπορεί να κληθεί να επιστρέψει στο κράτος όπου έχει την έδρα του ο φορέας οφειλέτης μόνον εφόσον είναι σε θέση να μετακινηθεί χωρίς αυτό να βλάψει την υγεία του και εφόσον τα έξοδα ταξιδιού και διαμονής καταβληθούν από τον φορέα οφειλέτη.

4. Ένα ή περισσότερα κράτη μέλη και το Ισραήλ μπορούν να συμφωνούν επί άλλων διοικητικών διατάξεων, υπό την προϋπόθεση ότι ενημερώνουν σχετικά το Συμβούλιο Σύνδεσης.

5. Κατ’ εξαίρεση της αρχής της δωρεάν αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής του άρθρου 5 παράγραφος 2 της παρούσας απόφασης, το πραγματικό ποσό των δαπανών των ελέγχων που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου αποδίδεται στον φορέα στον οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεσή τους από τον φορέα οφειλέτη που τους ζήτησε.

Άρθρο 7

Εφαρμογή του άρθρου 79 της συμφωνίας

Το άρθρο 79 της συμφωνίας ισχύει σε περίπτωση που οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος θεωρεί ότι το άλλο συμβαλλόμενο μέρος δεν έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις των άρθρων 5 και 6.

Άρθρο 8

Ειδικές διατάξεις για την εφαρμογή της νομοθεσίας του Ισραήλ

Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, να θεσπίσει ειδικές διατάξεις για την εφαρμογή της νομοθεσίας του Ισραήλ στο παράρτημα II.

Άρθρο 9

Διοικητικές διαδικασίες από ισχύουσες διμερείς συμφωνίες

Οι διοικητικές διαδικασίες που περιλαμβάνονται σε υφιστάμενες διμερείς συμφωνίες μεταξύ κράτους μέλους και του Ισραήλ μπορούν να συνεχίσουν να εφαρμόζονται εφόσον οι εν λόγω διαδικασίες δεν επηρεάζουν αρνητικά τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις των ενδιαφερομένων όπως ορίζονται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 10

Συμφωνίες που συμπληρώνουν τις διαδικασίες εφαρμογής της παρούσας απόφασης

Ένα ή περισσότερα κράτη μέλη και το Ισραήλ μπορούν, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, να συνάπτουν συμφωνίες για τη συμπλήρωση των διοικητικών διαδικασιών εφαρμογής της παρούσας απόφασης, ιδίως για την πρόληψη και την καταπολέμηση της απάτης και των σφαλμάτων.

ΜΕΡΟΣ ΙV

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 11

Μεταβατικές διατάξεις

1. Δεν αποκτώνται δικαιώματα δυνάμει της παρούσας αποφάσεως για την περίοδο πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, αποκτάται δικαίωμα δυνάμει της παρούσας αποφάσεως ακόμη και εάν αναφέρεται σε γεγονός που συνέβη πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της.

3. Κάθε παροχή που δεν έχει χορηγηθεί ή έχει ανασταλεί λόγω της ιθαγένειας ή του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου, καταβάλλεται ή επαναχορηγείται, κατόπιν αιτήσεώς του, από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της παρούσας απόφασης, υπό την επιφύλαξη ότι τα δικαιώματα για τα οποία χορηγήθηκαν παροχές στο παρελθόν δεν ρυθμίσθηκαν με εφάπαξ καταβολή.

4. Εάν η αίτηση στην οποία αναφέρεται η παράγραφος 3 υποβληθεί εντός δύο ετών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της παρούσας απόφασης, τα δικαιώματα που αποκτώνται δυνάμει της παρούσας αποφάσεως ισχύουν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της παρούσας απόφασης και δεν μπορεί να γίνεται επίκληση κατά των ενδιαφερόμενων προσώπων της νομοθεσίας οποιουδήποτε κράτους μέλους ή του Ισραήλ η οποία αφορά σε στέρηση ή περιορισμό δικαιωμάτων.

5. Εάν η αίτηση στην οποία αναφέρεται η παράγραφος 3 υποβληθεί μετά τη λήξη της διετούς προθεσμίας από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της παρούσας απόφασης, τα δικαιώματα από τα οποία δεν εξέπεσε ο δικαιούχος ή τα οποία δεν παραγράφηκαν αποκτώνται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, με την επιφύλαξη τυχόν ευνοϊκότερων διατάξεων της νομοθεσίας κάθε κράτους μέλους ή του Ισραήλ.

Άρθρο 12

Παραρτήματα της παρούσας απόφασης

1. Τα παραρτήματα της παρούσας απόφασης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

2. Κατόπιν αιτήσεως του Ισραήλ, τα παραρτήματα μπορούν να τροποποιηθούν με απόφαση του Συμβουλίου Σύνδεσης.

Άρθρο 13

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα μετά την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

…,

Για το Συμβούλιο Σύνδεσης

Ο Πρόεδρος

[1] ΕΕ L 147 της 21.6.2000, σ. 3.

[2] ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 1.

[3] ΕΕ L 166 της 30.4.2004, σ. 1.

[4] ΕΕ L 284 της 30.10.2009, σ. 1.

--------------------------------------------------

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

--------------------------------------------------

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

--------------------------------------------------

Top