EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010PC0403

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση όσον αφορά το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, για την αντιμετώπιση πρόσθετων χρηματοδοτικών αναγκών του έργου ITER

/* COM/2010/0403 τελικό */

52010PC0403
[pic] | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ |

Βρυξέλλες, 20.7.2010

COM(2010) 403 τελικό

Πρόταση

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση όσον αφορά το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, για την αντιμετώπιση πρόσθετων χρηματοδοτικών αναγκών του έργου ITER

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Απαντώντας στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2009[1] σχετικά με τα επόμενα στάδια του έργου ITER (διεθνής θερμοπυρηνικός πειραματικός αντιδραστήρας)[2], η Επιτροπή διαβίβασε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, στις 4 Μαΐου 2010, ανακοίνωση με τίτλο «Κατάσταση του ITER και πιθανή μελλοντική πορεία»[3] στην οποία εξετάζονται η έλλειψη χρηματοδότησης και οι συναφείς όροι διοίκησης όσον αφορά το ITER.

Μετά την ανταλλαγή απόψεων στο πλαίσιο του Συμβουλίου «Ανταγωνιστικότητα» της 25ης και 26ης Μαΐου 2010, η ισπανική προεδρία συνέστησε την «ειδική ομάδα ITER» που ολοκλήρωσε τις εργασίες της στις 25 Ιουνίου 2010. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου που εκδόθηκαν σ’ αυτή τη βάση επιβεβαίωσαν τη βραχυπρόθεσμη ανάγκη που εντοπίστηκε στην προαναφερθείσα ανακοίνωση της Επιτροπής για συμπληρωματικές πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων ύψους 1,4 δισεκατ. EUR (800 εκατ. EUR το 2012 και 600 εκατ. EUR το 2013), σε τρέχουσες τιμές, για το 2012 και το 2013. Το Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση εντός του συνολικού ανώτατου ορίου του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου που θα βασίζεται καταρχήν στην αναδιάταξη πόρων εντός του τίτλου 1A «Ανταγωνιστικότητα για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση». Έχει προγραμματιστεί έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου ITER για τις 27-28 Ιουλίου 2010 με σκοπό την έγκριση του βασικού σεναρίου για το ITER.

Αποτέλεσμα των εργασιών που αναλήφθηκαν από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη ήταν μια σαφής θεώρηση του μέλλοντος του ITER που συνιστά τη βάση για τη θέση της ΕΕ στη συνεδρίαση του Συμβουλίου ITER στις 27-28 Ιουλίου. Η Επιτροπή χαιρετίζει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2010, όπου εκφράζεται η σημαντική του δέσμευση για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος ITER και αναγνωρίζει το αίτημα του Συμβουλίου για τον περιορισμό των χρηματοδοτικών πόρων F4E («Fusion for Energy») για την ευρωπαϊκή συνεισφορά κατά την περίοδο υλοποίησης 2007-2020 του ITER σε 6,6 εκατ. EUR (σε αξία του 2008), αντί για 7,2 εκατ. EUR (σε αξία του 2008). Αυτό το ποσό των 6,6 εκατ. EUR αποτελεί το ποσό αναφοράς για την περίοδο υλοποίησης του ITER. Σε αυτή τη βάση, μπορεί να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα της μακροχρόνιας χρηματοδότησης του έργου ITER.

Η Επιτροπή κατέστησε σαφή την άποψή της ότι δεν μπορεί να ζητηθεί να συνεχίσουν να καλύπτονται οι υπερβάσεις κόστους από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή προτίθεται να εγκρίνει το βασικό σενάριο για το ITER, που αυτή τη στιγμή αναμένεται να διαρκέσει ως το 2020, με τη συμφωνία ότι για την περίοδο μετά το 2013 θα καταβάλλεται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ μια πάγια, ετήσια συνεισφορά στο κόστος του προγράμματος, που θα αποφασιστεί από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή και ότι οποιεσδήποτε μελλοντικές υπερβάσεις κόστους δεν θα καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Η έγκριση του βασικού σεναρίου για το ITER είναι «ad referendum», εφόσον και τα δύο σκέλη της δημοσιονομικής αρχής (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο) δεν έχουν ακόμη εγκρίνει και εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του ITER.

Όσον αφορά τις πρόσθετες βραχυπρόθεσμες χρηματοδοτικές ανάγκες για το ITER (2012 και 2013), η Επιτροπή προτείνει συνδυασμό χρηματοδοτικών πόρων, περιλαμβανομένης της ανακατανομής πόρων από το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα, στο πλαίσιο του τομέα 1 Α και των μη χρησιμοποιηθέντων πόρων μεταξύ τομέων.

Η παρούσα πρόταση στοχεύει στην παροχή ποσού ύψους 400 εκατ. EUR μέσω αναθεώρησης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, ενώ συγχρόνως θα διατηρηθεί αμετάβλητο το συνολικό ανώτατο όριο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων/πιστώσεων πληρωμών κατά τη διάρκεια της περιόδου 2007-2013. Συγχρόνως, ένα πρόσθετο ποσό ύψους 460 εκατ. EUR θα καλυφθεί μέσω ανακατανομής πόρων από το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα, στο πλαίσιο του τομέα 1A.

Η δέσμευση για τη χρηματοδότηση του υπόλοιπου ποσού ύψους 540 εκατ. EUR θα εξασφαλιστεί σε μεταγενέστερο στάδιο, κατ’ αρχάς από τη δημοσιονομική διαβούλευση του Νοεμβρίου 2010[4] και, εν συνεχεία, εάν είναι αναγκαίο, από τις επόμενες ετήσιες διαδικασίες του προϋπολογισμού, με τη χρήση όλων των δημοσιονομικών μέσων που προβλέπονται στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Η Επιτροπή προτείνει να εκδώσουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή κοινή δήλωση για το σκοπό αυτό, το αργότερο στο πλαίσιο της δημοσιονομικής διαβούλευσης του Νοεμβρίου 2010.

Νομικη βαση

Η συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει ότι το Συμβούλιο εκδίδει ομόφωνα κανονισμό που καθορίζει το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, μετά από έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στις 3 Μαρτίου 2010, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για σχετικό κανονισμό του Συμβουλίου[5]. Ελπίζεται ότι ο κανονισμός αυτός θα εκδοθεί πριν από τα τέλη του έτους.

Δεδομένης της σημασίας της ανανέωσης, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση των πολιτικών δεσμεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υλοποίηση του προγράμματος ITER, η Επιτροπή υποβάλει την παρούσα πρόταση βάσει των κανόνων της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (IIA)[6] που παραμένει σε ισχύ μέχρις ότου εκδοθεί ο νέος κανονισμός.

Χρησιμοποιηση περιθωριων και ανακατανομη στο πλαισιο του τομεα 1A

Τα διαθέσιμα περιθώρια βάσει των ανώτατων ορίων του τομέα 1A ανέρχονται σε 50,1 εκατ. EUR για το 2011, 34 εκατ. EUR για το 2012 και 47 εκατ. EUR για το 2013. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για το 2010. Λαμβανομένου υπόψη του σημείου 13 της διοργανικής συμφωνίας, το οποίο προβλέπει ότι τα θεσμικά όργανα φροντίζουν να αφήνουν επαρκή διαθέσιμα περιθώρια κάτω από τα ανώτατα όρια, η Επιτροπή θεωρεί ότι τα περιθώρια αυτά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη πρόσθετων χρηματοδοτικών αναγκών του προγράμματος ITER.

Σύμφωνα με το σημείο 23 πρώτη παράγραφος της διοργανικής συμφωνίας, η Επιτροπή εξέτασε τις δυνατότητες ανακατανομής των δαπανών μεταξύ των προγραμμάτων που καλύπτονται από τον σχετικό τομέα. Ο επιδιωκόμενος στόχος είναι η αποδέσμευση, τηρουμένου του ανώτατου ορίου του σχετικού τομέα, ενός σημαντικού ποσού, σε απόλυτες τιμές και σε ποσοστό της προβλεπόμενης νέας δαπάνης. Ως αποτέλεσμα, προτείνει την ανακατανομή ποσού ύψους 100 εκατ. EUR το 2012 και 360 εκατ. EUR το 2013 από το 7ο πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα.

Μεταφορεσ από έναν τομέα σε άλλον (πιστωσεισ υποχρεωσεων)

Σύμφωνα με το σημείο 23 δεύτερη παράγραφος της διοργανικής συμφωνίας, η Επιτροπή εξέτασε τις δυνατότητες αντιστάθμισης της αύξησης του ανώτατου ορίου ενός τομέα με τη μείωση του ανώτατου ορίου άλλου τομέα.

Τα εναπομένοντα περιθώρια κάτω από τα ανώτατα όρια δαπανών για τομείς άλλους από τον τομέα 1A για τα έτη 2010 έως 2013 αυτή τη στιγμή εκτιμώνται ως εξής[7]:

2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

Τομέας 1B | 1,4 | 16,9 | 1,4 | 0,4 |

Τομέας 2 | 456,2 | 851,8 | 126,2 | 131,4 |

Τομέας 3 A | 18,5 | 70,7 | 26,5 | 52,9 |

Τομέας 3 B | 0 | 15,2 | 18,1 | 22,8 |

Τομέας 4 | 0[8] | 70,3 | 132,3 | 134,6 |

Τομέας 5 | 43,5 | 160,6 | 122,7 | 151,3 |

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας καθώς και τις πιθανές οικονομικές επιπτώσεις της συνθήκης της Λισαβόνας, θεωρεί ότι τα εναπομένοντα περιθώρια κάτω από το ανώτατο όριο των τομέων 1B, 3A, 3 B, 4 και 5 είναι υπερβολικά στενά για να συμβάλουν στην κάλυψη των πρόσθετων χρηματοδοτικών αναγκών του έργου ITER.

Μόνον τα περιθώρια του τομέα 2 το 2010 είναι σε επίπεδο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την αντιστάθμιση της έλλειψης περιθωρίων του τομέα 1A, ιδίως από τη στιγμή που επιβεβαιώθηκαν οι γεωργικές δαπάνες για το έτος 2010. Το τρέχον εναπομένον περιθώριο του ανώτατου ορίου δαπανών του 2010 του τομέα 2 ανέρχεται σε 456 εκατ. EUR. Η Επιτροπή, στην παρούσα φάση, προτείνει τη μείωση του ανωτάτου αυτού ορίου στο ποσό των 400 εκατ. EUR και την αύξηση των ανωτάτων ορίων δαπανών του τομέα 1A κατά 160 εκατ. EUR για το έτος 2012 και κατά 240 εκατ. EUR για το έτος 2013.

Η προτεινόμενη προσαρμογή μεταξύ των ανώτατων ορίων δαπανών αφήνει ένα διαθέσιμο περιθώριο 56 εκατ. EUR κάτω του ανώτατου ορίου του τομέα 2 το 2010. Η Επιτροπή έχει δεσμευτεί ότι θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ότι τηρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται για τις δαπάνες της ΚΓΠ και τη χρηματοδότησή τους, συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας για τον διαγνωστικό έλεγχο.

Πιστωσεις πληρωμων

Στο σημείο 23 τέταρτη παράγραφος της διοργανικής συμφωνίας προβλέπεται ότι σε κάθε αναθεώρηση πρέπει να εξασφαλίζεται κατάλληλη ισορροπία μεταξύ αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών. Έτσι, τα ετήσια ανώτατα όρια για πιστώσεις πληρωμών πρέπει να τροποποιηθούν βάσει του προβλεπόμενου προφίλ πληρωμών για τις συμπληρωματικές αναλήψεις υποχρεώσεων στο πλαίσιο του τομέα 1A το 2012 και το 2013 που αντισταθμίζονται από την αντίστοιχη μείωση των αναλήψεων υποχρεώσεων από το ανώτατο όριο του τομέα 2 το 2010. Το συνολικό ανώτατο όριο του χρηματοδοτικού πλαισίου κατά τη διάρκεια της περιόδου 2007-2013 παραμένει αμετάβλητο.

Συνοπτικοσ πινακασ και συμπερασμα

Ο κατωτέρω πίνακας συνοψίζει τις προτεινόμενες μεταβολές στα ανώτατα όρια για τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών του δημοσιονομικού πλαισίου. Τα ποσά εκφράζονται σε τρέχουσες τιμές:

[pic]

Η αναθεώρηση διατηρεί αμετάβλητα τα συνολικά ανώτατα όρια που εφαρμόζονται για τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και τις πιστώσεις πληρωμών που εκφράζονται σε τρέχουσες τιμές.

Οι προαναφερθείσες μεταβολές περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα του δημοσιονομικού πλαισίου σε τρέχουσες τιμές.

Η επίσημη απόφαση για την τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας όσον αφορά το δημοσιονομικό πλαίσιο πρέπει να παραπέμπει στον βασικό πίνακα που συμφωνήθηκε στη διοργανική συμφωνία, ο οποίος εκφράζεται σε σταθερές τιμές του 2004. Επομένως, τα ποσά σε τρέχουσες αξίες πρέπει να μετατραπούν σε τιμές του 2004 μέσω σταθερού αποπληθωριστή 2% ετησίως, σύμφωνα με το σημείο 16 της διοργανικής συμφωνίας (βλ. συνημμένο παράρτημα στην προτεινόμενη απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου).

[pic]

Πρόταση

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση όσον αφορά το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, για την αντιμετώπιση πρόσθετων χρηματοδοτικών αναγκών του έργου ITER

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής της 17ης Μαΐου 2006 για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[9] και ιδίως το σημείο 21, το σημείο 22, πρώτο και δεύτερο εδάφιο, και το σημείο 23,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Κατά την [τριμερή] συνεδρίαση/συνεδρίαση [δημοσιονομικής διαβούλευσης] της … … 2010 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφώνησαν σχετικά με τις λεπτομέρειες παροχής πρόσθετης χρηματοδότησης στο έργο ITER. Η χρηματοδότηση απαιτεί αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013 σύμφωνα με τα σημεία 21, 22, και 23 της διοργανικής συμφωνίας ώστε να αυξηθούν τα ανώτατα όρια για τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων του υποτομέα 1Α κατά 160 εκατ. EUR για το έτος 2012 και κατά 240 εκατ. EUR για το έτος 2013 σε τρέχουσες τιμές.

(2) Η αύξηση των ανώτατων ορίων για πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων βάσει του υποτομέα 1A για τα έτη 2012 και 2013 θα αντισταθμιστεί πλήρως με μείωση του ανωτάτου ορίου των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων βάσει του τομέα 2 για το έτος 2010.

(3) Για να διατηρηθεί η ισορροπία μεταξύ αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών, τα ετήσια ανώτατα όρια για τις πιστώσεις πληρωμών θα προσαρμόζονται. Η προσαρμογή θα είναι ουδέτερη από άποψη πιστώσεων πληρωμών καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου 2007-2013.

(4) Επομένως, το παράρτημα I της διοργανικής συμφωνίας για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως[10],

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ:

Άρθρο μόνο

Το παράρτημα I της διοργανικής συμφωνίας για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση αντικαθίσταται από το παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

[pic]

[1] 15815/10, 15818/09.

[2] Συμφωνία που υπογράφηκε στις 21 Νοεμβρίου 2006 για την ίδρυση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας Σύντηξης ITER με σκοπό την από κοινού υλοποίηση του προγράμματος ITER. ΕΕ L 358 της 16.12.2006, σ. 62.

[3] COM(2010) 226 της 4.5.2010.

[4] Με την επιφύλαξη της ανάγκης διατήρησης των απαραίτητων περιθωρίων για τον προϋπολογισμό 2011.

[5] COM(2010) 72.

[6] ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1.

[7] Για το 2010, επικαιροποιημένα στοιχεία με βάση τις πρόσφατες προτάσεις της Επιτροπής στο σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού 6/2010 COM(2010) 315 της 17.6.2010 και για την περίοδο 2011-2013, στον οικονομικό προγραμματισμό όπως περιλαμβάνεται στη γενική εισαγωγή του προσχεδίου προϋπολογισμού για το 2011 - COM(2010) 300 της 15.6.2010.

[8] Κάτω των 18.3 εκατ. χρηματοδοτήθηκαν από το μέσο ευελιξίας.

[9] ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1.

[10] Για το σκοπό αυτό, τα αριθμητικά στοιχεία που απορρέουν από την ανωτέρω συμφωνία μετατρέπονται σε τιμές του 2004.

Top