EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009XC0207(03)

Πληροφορίες που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη για τις κρατικές ενισχύσεις οι οποίες χορηγούνται βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1857/2006 της Επιτροπής για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης EK στις κρατικές ενισχύσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 70/2001

OJ C 31, 7.2.2009, p. 10–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.2.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 31/10


Πληροφορίες που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη για τις κρατικές ενισχύσεις οι οποίες χορηγούνται βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1857/2006 της Επιτροπής για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης EK στις κρατικές ενισχύσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 70/2001

(2009/C 31/08)

Αριθμός ενίσχυσης: XA 350/08

Κράτος μέλος: Φινλανδία

Περιφέρεια: Φινλανδία

Τίτλος του καθεστώτος ενίσχυσης ή επωνυμία της εταιρείας που λαμβάνει μεμονωμένη ενίσχυση: Maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon avustaminen

Νομική βάση: Valtionavustuslaki (2001/688) 6-8 §

Valtioneuvoston asetus maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon kehittämisen avustamisesta (606/2008)

Ετήσιες δαπάνες που έχουν προγραμματιστεί στο πλαίσιο του καθεστώτος ενισχύσεων ή συνολικό ποσό της μεμονωμένης ενίσχυσης που χορηγείται στην εταιρεία: Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 3 εκατομμύρια EUR. Η ενίσχυση θα χορηγηθεί για τα έτη 2009-2013

Μέγιστη ένταση της ενίσχυσης: 100 %

Ημερομηνία εφαρμογής:

Διάρκεια του καθεστώτος ενισχύσεων ή της χορήγησης μεμονωμένης ενίσχυσης:

Στόχος της ενίσχυσης: Η ενίσχυση χορηγείται σε αναγνωρισμένες κοινωφελείς ενώσεις ή σε άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου. Οι τελικοί δικαιούχοι είναι οι γεωργοί που λογίζεται ότι συνιστούν ΜΜΕ η οποία δραστηριοποείται στην πρωτογενή παραγωγή.

Η ενίσχυση χορηγείται βάσει του άρθρου 15

Σχετικός(-οί) κλάδος(-οι): Κωδικός NACE

A1 — Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες

Εμπορεύματα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα 1 της συνθήκης ΕΚ

Ονομασία και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής:

Maa- ja metsätalousministeriö

PL 30

FI-00023 Valtioneuvosto

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/maatalous/tuet/markkinoinnin_kehittaminen.html

Άλλες πληροφορίες: Η ενίσχυση χορηγείται από το Υπουργείο Γεωργίας και Δασών το οποίο και τη διαχειρίζεται. Η ενίσχυση ανέρχεται σε 3 εκατομμύρια EUR ετησίως, δηλαδή για το χρονικό διάστημα 2009-2013 θα χορηγηθεί συνολικό ποσό 15 εκατομμυρίων EUR. Η υποστήριξη μπορεί να χορηγείται σε μεγάλα εθνικά προγράμαματα ανάπτυξης της παραγωγής και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων τα οποία δίνουν ιδιαίτερο βάρος στην ευαισθητοποίηση για την ποιότητα των γεωργικών προϊόντων, στη γαστριμαργική παράδοση ή τις συνήθειες υγιεινής διατροφής και στα συναφή μέτρα ανταλλαγής πληροφοριών.

Η υλοποίηση των προγραμμάτων μπορεί να συνεπάγεται την ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη της εμπορίας και της παραγωγής, όπως η παροχή πληροφοριών, η εκπόνηση μελετών, τα μέτρα κατάρτισης και οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών στους κατόχους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, καθώς και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των οικονομικών φορέων που δραστηριοποιούνται στον χώρο των τροφίμων ή συμμετέχουν σε εμπορικές εκθέσεις και πανηγύρεις. Στις ομάδες που αποτελούν στόχο των προγραμμάτων μπορεί να ανήκουν οι αγρότες, οι καταναλωτές ή οι φορείς που εμπλέκονται στις δραστηριότητες του κλάδου των τροφίμων, όπως οι επαγγελματικές επιχειρήσεις εστιατορίων, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα μαζικά μέσα επικοινωνίας ή οι ειδήμονες σε θέματα διατροφής.

Το καθεστώς ενισχύσεων λειτουργεί στην πράξη κατά τρόπο ώστε οι κοινωφελείς μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί να χρησιμοποιούν τις ενισχύσεις που λαμβάνουν για να υλοποιήσουν τα προγράμματά τους που αποφέρουν συγκεκριμένα οφέλη σε άλλες ομάδες στις οποίες εστιάζεται το πρόγραμμα, όπως οι αγρότες ή οι καταναλωτές. Τα προγράμματα που παρέχουν για παράδειγμα πληροφορίες για τη διατροφική αξία ενός προϊόντος ενδέχεται να απευθύνονται στους καταναλωτές, αλλά από το πρόγραμμα αυτό μπορούν να επωφεληθούν έμμεσα, παράλληλα με τους καταναλωτές, και οι αγρότες οι οποίοι παράγουν το συγκεκριμένο προϊόν, δεδομένου ότι αυτή η μορφή ευαισθητοποίησης μπορεί να αυξήσει την αξία του προϊόντος και να οδηγήσει έτσι έμμεσα και σε αύξηση της κατανάλωσής του.

Τα προγράμματα δεν επιτρέπεται να μνημονεύουν την καταγωγή ενός προϊόντος, τα μεμονωμένα προϊόντα ή τα εμπορικά σήματα και πρέπει να τηρούν τις διατάξεις του νόμου για τις κρατικές ενισχύσεις. Προορισμός των μέτρων αυτών είναι να κατοχυρώνεται ότι δεν υπάρχει νόθευση του ανταγωνισμού.

Ένταση της ενίσχυσης: βάσει των κοινοτικών ρυθμίσεων, η ένταση της ενίσχυσης σε ποσοστό 100 % περιορίζεται από το άρθρο 6 του νόμου για τις κρατικές ενισχύσεις σύμφωνα με το οποίο η καταβολή της πλήρους αποζημίωσης είναι δυνατόν να γίνει μόνο στις περιπτώσεις που αυτό είναι δικαιολογημένο και αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων της ενίσχυσης.

Δημοσιότητα

Τα μέτρα δημοσιότητας μπορούν για παράδειγμα να περιλαμβάνουν την έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων για την εποχή των τροφίμων αλλά και για θεματικά αντικείμενα που μπορούν να διεγείρουν το ενδιαφέρον του κοινού για είδη διατροφής τα οποία προάγουν την υγεία και την ευεξία. Στο πλαίσιο αυτό δύνανται επιπλέον να δημοσιεύονται συνταγές σε ένα ηλεκτρονικό σύγγραμμα μαγειρικής ή να κοινοποιούνται με τη βοήθεια των μαζικών μέσων επικοινωνίας.

Στις άλλες δραστηριότητες συγκαταλέγονται οι ενημερωτικές εκδηλώσεις, τα σεμινάρια, οι επισκέψεις και εκθέσεις για επίκαιρα θέματα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τα έντυπα που ασχολούνται με τα θέματα της γαστρονομίας, για τις επιθεωρήσεις των ενώσεων καταναλωτών και για τον οικονομικό τύπο και τα σχολεία.

Στις διαφημιστικές εκστρατείες θα μπορούσε επίσης να προβλεφθεί η δημιουργία ιστοσελίδων και διδακτικού υλικού για το διαδίκτυο, που μπορούν να εκδίδονται και με έντυπη μορφή, παρέχοντας πληροφορίες για την παραγωγή μελιού, την επεξεργασία, τις ιδιότητες και τη χρήση του, για παράδειγμα.

Στόχος της εκστρατείας που ξεκίνησε με πρωτοβουλία των αδελφών νοσοκόμων είναι να βελτιωθούν οι γνώσεις για τα θέματα της υγιεινής διατροφής από την πλευρά των νοσοκόμων και των γονέων και να καθοδηγηθεί η στάση που τηρούν οι οικογένειες με παιδιά στα θέματα της διατροφής, παρέχοντας τις κατάλληλες πληροφορίες και βοηθήματα προς υποστήριξη των επιλογών που είναι ευεργετικές για την υγεία και την ευεξία.

Οι σχολικές καντίνες και οι άλλες παρόμοιες εγκαταστάσεις μπορεί να δίνουν πληροφορίες για ζητήματα που σχετίζονται με τη χρήση των βιολογικών προϊόντων. Για να υπάρξει η σχετική δημοσιότητα μπορεί επίσης να χρειασθεί η εκπόνηση βασικών μελετών για θέματα όπως η επεξεργασία της στρατηγικής, η έρευνα της αγοράς ή οι περιοδείες για εκπαιδευτικούς σκοπούς

Κατάρτιση

Η κατάρτιση των γεωργών επεκτείνεται ιδίως στην εκπαίδευσή τους στα θέματα της συλλογής μανιταριών και βατόμουρων, η οποία συμπεριλαμβάνει για παράδειγμα την εκάστοτε ενιαία εξέτασή τους με την υποβολή ερωτήσεων για δύο έως τέσσερα είδη φυτών ή μανιταριών. Η επιτυχία κατά τη δοκιμασία αυτή πιστοποείται με τη σφράγιση του «δελτίου συλλογής μανιταριών και βατόμουρων». Τα μαθήματα συλλογής μανιταριών και μούρων μπορούν να διοργανώνονται μόνο σε εκείνες τις περιόδους του έτους όταν τα προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο μελέτης είναι διαθέσιμα στη φύση

Οι γεωργοί χρειάζονται τις πληροφορίες, παραδείγματος χάριν για τα χαρακτηριστικά των βιολογικών προϊόντων, προκειμένου να είναι σε θέση να αναπτύξουν την παραγωγή. Για να προαχθεί ο στόχος αυτός, θα διοργανωθούν μαθήματα κατάρτισης σε συνεργασία με τους φορείς του κλάδου.

Ανταλλαγή πληροφοριών

Οι ανταλλαγές πληροφοριών μπορούν να λάβουν τη μορφή της οργάνωσης εμπορικών εκθέσεων, παρουσιάσεων, διαγωνισμών ή άλλων δραστηριοτήτων με σκοπό την προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των επιχειρήσεων από τον κλάδο των τροφίμων και τη συμμετοχή στις εκδηλώσεις αυτές.

Συστασεισ

Οι ενισχύσεις μπορούν επίσης να χορηγηθούν για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε γεωργούς

Αριθμός ενίσχυσης: XA 353/08

Κράτος μέλος: Φινλανδία

Περιφέρεια: Όλη η Φινλανδία

Τίτλος του καθεστώτος ενίσχυσης ή επωνυμία της εταιρείας που λαμβάνει μεμονωμένη ενίσχυση: Elintarviketalouden laatujärjestelmien kehittäminen

Νομική βάση: Valtionavustuslaki (688/2001), Valtioneuvoston asetus elintarviketalouden laatujärjestelmien kehittämisen avustamisesta (638/2008)

Ετήσιες δαπάνες που έχουν προγραμματιστεί στο πλαίσιο του καθεστώτος ενισχύσεων ή συνολικό ποσό της μεμονωμένης ενίσχυσης που χορηγείται στην εταιρεία: 1,2 εκατομμύρια EUR ετησίως. Η ενίσχυση θα χορηγηθεί για τα έτη 2009-2013

Μέγιστη ένταση της ενίσχυσης: Βάσει των κοινοτικών ρυθμίσεων, η ένταση της ενίσχυσης σε ποσοστό 100 % περιορίζεται από το άρθρο 6 του νόμου για τις κρατικές ενισχύσεις σύμφωνα με το οποίο η καταβολή της πλήρους αποζημίωσης είναι δυνατόν να γίνει μόνο στις περιπτώσεις που αυτό είναι δικαιολογημένο και αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων της ενίσχυσης

Ημερομηνία εφαρμογής:

Διάρκεια του καθεστώτος ενισχύσεων ή της χορήγησης μεμονωμένης ενίσχυσης:

Στόχος της ενίσχυσης: Η ενίσχυση χορηγείται σε αναγνωρισμένες κοινωφελείς ενώσεις και οργανισμούς, σε κυβερνητικές αρχές ή σε άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου. Οι τελικοί δικαιούχοι είναι οι γεωργοί που λογίζεται ότι συνιστούν ΜΜΕ η οποία δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή.

Οι ενισχύσεις χορηγούνται βάσει του άρθρου 15 παράγραφος 2 στοιχεία α), γ), δ) και ε) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1857/2006

Σχετικός(-οί) κλάδος(-οι): Κωδικός NACE

A1 — Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες

Εμπορεύματα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα 1 της συνθήκης ΕΚ

Ονομασία και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής:

Maa- ja metsätalousministeriö

PL 30

FI-00023 Valtioneuvosto

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://www.laatuketju.fi/laatuketju/www/fi/hankkeet/index.php

www.finlex.fi

Άλλες πληροφορίες: Η ενίσχυση χορηγείται από το Υπουργείο Γεωργίας και Δασών, το οποίο και τη διαχειρίζεται. Η ενίσχυση ανέρχεται σε 1,2 εκατομμύρια EUR ετησίως, δηλαδή για το χρονικό διάστημα 2009-2013 θα χορηγηθεί συνολικό ποσό 6 εκατομμυρίων EUR. Η υποστήριξη χορηγείται σε εθνικά προγράμματα ανάπτυξης όλης της χώρας, προορισμός των οποίων είναι να τεθεί σε εφαρμογή η ποιοτική στρατηγική που συντονίζεται από το Υπουργείο Γεωργίας και Δασών στον χώρο της βιομηχανίας τροφίμων. Με την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών επιδιώκεται να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας τροφίμων, να βελτιωθεί η κοινωνική της υπευθυνότητα (ιδίως η ανάπτυξη συστημάτων ιχνηλασιμότητας και η τήρηση των βασικών αρχών της ηθικής) και να τονωθεί η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών για τις δραστηριότητες που ασκεί η βιομηχανία τροφίμων.

Η υλοποίηση των προγραμμάτων μπορεί να γίνει με τη μορφή μέτρων για την καλύτερη εκμετάλλευση της αλυσίδας προστιθέμενης αξίας στον τομέα των ειδών διατροφής ή για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων ή δραστηριοτήτων (π.χ. με την παροχή πληροφοριών ή την εκπόνηση μελετών, τα μέτρα κατάρτισης και τις υπηρεσίες παροχής συμβουλών που προορίζονται για τους παραγωγούς του γεωργικού τομέα ή τις ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ των οικονομικών συντελεστών στο χώρο της βιομηχανίας τροφίμων). Στις ομάδες που αποτελούν στόχο των προγραμμάτων μπορεί να ανήκουν οι παραγωγοί των γεωργικών προϊόντων, οι καταναλωτές ή οι φορείς που εμπλέκονται στις δραστηριότητες του κλάδου των τροφίμων, όπως οι επαγγελματικές επιχειρήσεις εστιατορίων, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα μαζικά μέσα επικοινωνίας ή οι ειδήμονες σε θέματα διατροφής. Τελικοί δικαιούχοι είναι οι γεωργοί που λογίζεται ότι συνιστούν ΜΜΕ η οποία δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή.

Στην πράξη, το καθεστώς ενισχύσεων λειτουργεί κατά τρόπο, ώστε να επιτρέπει στους αποδέκτες των ενισχύσεων (αναγνωρισμένες κοινωφελείς ενώσεις και οργανισμούς, ερευνητικά ιδρύματα, κυβερνητικές αρχές ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου) να υλοποιούν χρησιμοποιώντας τις χορηγούμενες ενισχύσεις προγράμματα σε όλη τη χώρα, τα οποία αποφέρουν συχνά οφέλη στο σύνολο της αλυσίδας ειδών διατροφής. Έτσι, τα προγράμματα τα οποία παρέχουν πληροφορίες για τα μέτρα που οδηγούν σε βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων ενός συγκεκριμένου κλάδου της παραγωγής, που απευθύνονται για παράδειγμα στους καταναλωτές, μπορεί να αποφέρουν έμμεσα οφέλη στους γεωργούς που παράγουν τα εν λόγω προϊόντα, παράλληλα με τους καταναλωτές, δεδομένου ότι αυτή η μορφή πληροφόρησης μπορεί να αυξήσει την αξία του προϊόντος και να οδηγήσει έτσι έμμεσα και σε αύξηση της κατανάλωσής του.

Τα προγράμματα δεν επιτρέπεται να μνημονεύουν την καταγωγή ενός προϊόντος, τα μεμονωμένα προϊόντα ή τα εμπορικά σήματα και πρέπει να τηρούν τις διατάξεις του νόμου για τις κρατικές ενισχύσεις. Προορισμός των μέτρων αυτών είναι να κατοχυρώνεται ότι δεν υπάρχει νόθευση του ανταγωνισμού.

Βάσει των κοινοτικών ρυθμίσεων, η ένταση της ενίσχυσης σε ποσοστό 100 % περιορίζεται από το άρθρο 6 του νόμου για τις κρατικές ενισχύσεις σύμφωνα με το οποίο η καταβολή της πλήρους αποζημίωσης είναι δυνατόν να γίνει μόνο στις περιπτώσεις που αυτό είναι δικαιολογημένο και αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων της ενίσχυσης.

Δημοσιότητα

Η δημοσιότητα δεν μπορεί να περιλαμβάνει και τη διαφήμιση.

Οι ακόλουθες δραστηριότητες συνιστούν εγκεκριμένα μέτρα δημοσιότητας:

τα άρθρα και οι ανακοινώσεις στον Τύπο (π.χ. όσον αφορά τις νέες μεθόδους που εξασφαλίζουν την καλή διαβίωση των κατοικίδιων ζώων ή σχετικά με τα συστήματα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων για την παρακολούθηση της παραγωγής γεωργικών προϊόντων),

οι ενημερωτικές εκδηλώσεις, τα σεμινάρια, οι επισκέψεις και οι εκθέσεις για επίκαιρα θέματα που σχετίζονται με την παραγωγή των τροφίμων για τους σκοπούς της διατροφής, που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τους εξειδικευμένους δημοσιογράφους που ασχολούνται με θέματα γαστρονομίας, καταναλωτών ή τους οικονομικούς συντάκτες και τα σχολεία,

η δημιουργία ιστοσελίδων και διδακτικού υλικού προς χρήση στο διαδίκτυο, το οποίο εκδίδεται επίσης με έντυπη μορφή (π.χ. σχετικά με τις προδιαγραφές υγιεινής κατά τη συγκομιδή των βατόμουρων, για τα μέτρα καταπολέμησης των επιβλαβών οργανισμών, σχετικά με τις ρυθμίσεις που έχουν θεσπισθεί για την καλή διαβίωση των ζώων, σχετικά με την υιοθέτηση μεθόδων που συμβαδίζουν με την αειφόρο ανάπτυξη στο πλαίσιο των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ή τις προσδοκίες και τα δικαιώματα των καταναλωτών) καθώς, και

το ενημερωτικό υλικό για τις επαγγελματικές επιχειρήσεις εστιατορίων (τις σχολικές καντίνες και άλλες παρόμοιες υποδομές), π.χ. σχετικά με τα θέματα αγοράς των προϊόντων με χρήση των συντομότερων μεταφορικών οδών.

Οι ενημερωτικές δραστηριότητες επιβάλλουν στο πλαίσιο αυτό τον προγενέστερο όρο της εκπόνησης βασικών μελετών, στις οποίες εντάσσονται ενδεχομένως η επεξεργασία συγκεκριμένης στρατηγικής, η κατάρτιση μελετών για την αγορά και τα εκπαιδευτικά ταξίδια.

Κατάρτιση

Η κατάρτιση των παραγωγών γεωργικών προϊόντων μπορεί να επεκτείνεται, για παράδειγμα, στην κατάρτιση σε θέματα υγιεινής για τα άτομα που συλλέγουν τα βατόμουρα. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι συμμετέχοντες εξοικειώνονται με τις βασικές αρχές της ορθής υγιεινής που πρέπει να εφαρμόζονται κατά τη συλλογή και μεταφορά. Η κατάρτιση μπορεί ενδεχομένως να καλύπτει επίσης τον έλεγχο της υγείας των ζώων και την ηλεκτρονική συλλογή δεδομένων.

Ανταλλαγή πληροφοριών

Οι ανταλλαγές πληροφοριών μπορούν να λάβουν τη μορφή της οργάνωσης παρουσιάσεων, διαγωνισμών ή άλλων δραστηριοτήτων με σκοπό την προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των επιχειρήσεων από τον κλάδο των τροφίμων και τη συμμετοχή στις εκδηλώσεις αυτές.

Συστασεισ

Οι ενισχύσεις μπορούν επίσης να χορηγηθούν για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε παραγωγούς γεωργικών προϊόντων

Αριθμός ενίσχυσης: XA 398/08

Κράτος μέλος: Ηνωμένο Βασίλειο

Περιφέρεια: North-East England

Τίτλος του καθεστώτος ενίσχυσης ή επωνυμία της εταιρείας που λαμβάνει μεμονωμένη ενίσχυση: Living North Pennines

Νομική βάση: National Heritage Act (1980)

Ετήσιες δαπάνες που έχουν προγραμματιστεί στο πλαίσιο του καθεστώτος ενισχύσεων ή συνολικό ποσό της μεμονωμένης ενίσχυσης που χορηγείται στην εταιρεία: 76 508 GBP

Μέγιστη ένταση της ενίσχυσης: H ένταση της ενίσχυσης είναι έως 100 %. H ενίσχυση θα χρησιμοποιηθεί για τις πραγματικές δαπάνες που πραγματοποιούνται για επενδύσεις ή κεφαλαιουχικό εξοπλισμό και αποσκοπούν στη διατήρηση μη παραγωγικών στοιχείων της κληρονομιάς που βρίσκονται σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Η ενίσχυση θα καταβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1857/2006

Ημερομηνία εφαρμογής: Το καθεστώς θα αρχίσει να εφαρμόζεται στις 28 Νοεμβρίου 2008 ή από τη δημοσίευση του καθεστώτος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όποια είναι μεταγενέστερη

Διάρκεια του καθεστώτος ενισχύσεων ή της χορήγησης μεμονωμένης ενίσχυσης: Το καθεστώς θα αρχίσει να εφαρμόζεται στις 28 Νοεμβρίου 2008 ή από τη δημοσίευση του καθεστώτος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όποια είναι μεταγενέστερη Το καθεστώς λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2010. Η τελευταία πληρωμή θα γίνει στις 31 Δεκεμβρίου 2010

Στόχος της ενίσχυσης: Η ενίσχυση προορίζεται για τα έργα κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που αποσκοπούν στη διατήρηση μη παραγωγικών στοιχείων της κληρονομιάς που βρίσκονται σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν περιλαμβάνουν την αποκατάσταση των τοίχων της υποδομής με την επισκευή, τη συγκόλληση και την αναστήλωση της υποδομής, για να αποφευχθεί η κατάρρευσή της. Η ενίσχυση είναι σύμφωνη με το άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1857/2006

Σχετικός(-οί) κλάδος(-οι): Γεωργία — η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να ανήκει στις ΜΜΕ, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1857/2006

Ονομασία και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής:

Heritage Lottery Fund

St Nicholas Building

St Nicholas Street

NE1 1RF Newcastle Upon Tyne

United Kingdom

Το αρμόδιο θεσμικό όργανο για το καθεστώς είναι το εξής:

Durham County Council

County Hall

DH1 5UL Durham

United Kingdom

Ο αρμόδιος οργανισμός για τη διαχείριση του καθεστώτος είναι ο εξής:

The North Pennines AONB Partnership

Weardale Business Centre

The Old Co-op Building

1 Martin Street

Stanhope

DL13 2UY County Durham

United Kingdom

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://www.northpennines.org.uk/getmedia.cfm?mediaid=11391

Άλλες πληροφορίες: Για περισσότερες και διεξοδικότεριες πληροφορίες σχετικά με την επιλεξιμότητα και τους κανόνες του καθεστώτος μπορείτε να ανατρέξετε στους ανωτέρω συνδέσμους στο διαδίκτυο


Top