Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009DC0336

Έκθεσητης Επιτροπης Προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών («κανονισμός για τη συνεργασία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών»)

/* COM/2009/0336 τελικό */

52009DC0336

Έκθεσητης Επιτροπης Προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών («κανονισμός για τη συνεργασία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών») /* COM/2009/0336 τελικό */


[pic] | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ |

Βρυξέλλες, 2.7.2009

COM(2009) 336 τελικό

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών («κανονισμός για τη συνεργασία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών»)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3

1.1. Ιστορικό 3

1.2. Πεδίο και μεθοδολογία 3

2. Το θεσμικό πλαίσιο και πλαίσιο για την επιβολή ΤΗΣ νομοθεσίας: θέσπιση του δικτύου ΣΠΚ 4

2.1. Συγκρότηση του δικτύου ΣΠΚ: ορισμός αρχών 4

2.2. Ανάπτυξη του εργαλείου ΤΠ: το σύστημα συνεργασίας για την προστασία των καταναλωτών 5

2.3. Η επιτροπή ΣΠΚ 5

2.4. Τροποποιήσεις του παραρτήματος του κανονισμού 6

3. Λειτουργία του δικτύου ΣΠΚ - μια πρώτη αξιολόγηση 6

3.1. Γενικά 6

3.2. Το εργαλείο ΤΠ 7

3.3. Οι λειτουργίες του δικτύου: κύριες ανεπάρκειες 8

4. Το ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίασ 9

4.1. Κοινές δραστηριότητες και ανταλλαγές υπαλλήλων 9

4.2. Συνεργασία με τις τρίτες χώρες για την επιβολή της νομοθεσίας 10

5. Συμπεράσματα 10

5.1. Γενικά 10

5.2. Εδραίωση του δικτύου ΣΠΚ 11

5.3. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του δικτύου 11

5.4. Ενίσχυση του πλαισίου διοικητικής συνεργασίας 12

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 13

1. Εισαγωγη

1.1. Ιστορικό

Ο κανονισμός για τη συνεργασία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών[1] («κανονισμός ΣΠΚ») εκδόθηκε στις 27 Οκτωβρίου 2004 και τέθηκε σε ισχύ στις 29 Δεκεμβρίου 2006, ύστερα από δύο έτη εντατικού προπαρασκευαστικού έργου από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη.

Θεσπίζει δίκτυο σε επίπεδο ΕΕ στο οποίο συμμετέχουν οι δημόσιες αρχές που είναι αρμόδιες για την επιβολή των διατάξεων για τους καταναλωτές στα κράτη μέλη («δίκτυο ΣΠΚ»), το οποίο άρχισε να λειτουργεί το Δεκέμβριο του 2006. Στο πλαίσιο εφαρμογής του, ο κανονισμός ΣΠΚ εναρμονίζει εν μέρει τις αρμοδιότητες των αρχών για τη διενέργεια ερευνών και την επιβολή της νομοθεσίας και καθορίζει τους μηχανισμούς για την ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών και/ή την ανάληψη ενεργειών επιβολής για τη διακοπή των παραβάσεων σε διασυνοριακές καταστάσεις[2]. Υποχρεώνει τα κράτη μέλη να ενεργούν βάσει αιτήσεων αμοιβαίας συνδρομής που τους υποβάλλονται μέσω του δικτύου ΣΠΚ και να εξασφαλίζουν ότι διοχετεύονται επαρκείς πόροι στις αρχές του δικτύου για την κάλυψη των εν λόγω υποχρεώσεων. Επιπλέον, ο κανονισμός προβλέπει ένα ευρύτερο πλαίσιο για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών διοικητικής συνεργασίας με χρηματοδότηση της Επιτροπής.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός εντάσσεται στο πλαίσιο της συμφωνίας ΕΟΧ[3], οι ίδιοι κανόνες και μηχανισμοί ισχύουν επίσης για τις χώρες ΕΖΕΣ που εφαρμόζουν τη συμφωνία ΕΟΧ. Οι εν λόγω χώρες εντάσσονται πλήρως στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του δικτύου.

Με την παροχή ενός αποτελεσματικού εργαλείου για τη διασυνοριακή επιβολή της νομοθεσίας και ενός πλαισίου για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την ανάπτυξη κοινών δραστηριοτήτων, ο κανονισμός επιδιώκει εντέλει να εξασφαλίσει ένα συνεκτικά υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς και να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην εσωτερική αγορά.

1.2. Πεδίο και μεθοδολογία

Η παρούσα έκθεση συμμορφώνεται με την υποχρέωση της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 21 του κανονισμού ΣΠΚ να υποβάλλει έκθεση κάθε δύο έτη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού.

Η έκθεση καλύπτει τα πρώτα δύο έτη δραστηριοτήτων του δικτύου ΣΠΚ, δηλ. το 2007 και το 2008. Κατά περίπτωση, γίνεται αναφορά στο προπαρασκευαστικό έργο που επιτελέστηκε πριν από το 2007 προκειμένου να εξασφαλιστεί η έγκαιρη έναρξη λειτουργίας του δικτύου το Δεκέμβριο του 2006.

Η έκθεση βασίζεται στις διετείς εκθέσεις που εκπονούν τα κράτη μέλη[4] για να καλύψουν τις οικείες υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων σύμφωνα με τον κανονισμό, καθώς και σε στατιστικά στοιχεία που εξάγονται από το εργαλείο ΤΠ που χρησιμοποιεί το δίκτυο ΣΠΚ και σε στοιχεία από την πρακτική εμπειρία από τις πρώτες «σαρώσεις» σε επίπεδο ΕΕ («sweeps»)[5] με το συντονισμό της Επιτροπής.

2. Το θεσμικό πλαίσιο και το πλαίσιο για την επιβολή τησ νομοθεσίας: θέσπιση του δικτύου ΣΠΚ

Ο κανονισμός ΣΠΚ ορίζει στα πρώτα δύο του κεφάλαια τα θεσμικά και λοιπά στοιχεία που έπρεπε να θεσπιστούν για τη συγκρότηση του δικτύου ΣΠΚ μέχρι το τέλος του 2006.

2.1. Συγκρότηση του δικτύου ΣΠΚ: ορισμός αρχών

Για τη συγκρότηση του δικτύου ΣΠΚ, ο κανονισμός υποχρεώνει τα κράτη μέλη να ορίσουν δημόσιες αρχές για την επιβολή της νομοθεσίας («αρμόδιες αρχές»), καθώς και ένα ενιαίο γραφείο σύνδεσης που θα συντονίζει την εφαρμογή του κανονισμού σε εθνικό επίπεδο. Επίσης, αυτά υποχρεούνται να εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω αρχές διαθέτουν τις ελάχιστες αρμοδιότητες για τη διενέργεια ερευνών και για την επιβολή της νομοθεσίας που προβλέπει ο κανονισμός και ότι τους χορηγούνται επαρκείς πόροι για να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους.

Όλα τα κράτη μέλη χρειάστηκε να καταβάλουν ουσιαστικές προσπάθειες για την προσαρμογή του εθνικού νομοθετικού τους πλαισίου ώστε να καλυφθούν οι απαιτήσεις του κανονισμού ΣΠΚ, ειδικότερα όσον αφορά τη συγκρότηση της απαιτούμενης δομής για την κάλυψη της διασυνοριακής συνεργασίας. Οι αλλαγές αφορούσαν ιδίως την τροποποίηση των αρμοδιοτήτων για τη διενέργεια ερευνών και την επιβολή της νομοθεσίας, οι οποίες χορηγούνται στις εθνικές αρχές καταναλωτών με σκοπό τη συμμόρφωση στις ελάχιστες απαιτήσεις για τις αρμοδιότητες σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις έπρεπε να θεσπιστούν νέες αρχές και κρίθηκε απαραίτητη η τροποποίηση του εθνικού συστήματος επιβολής της νομοθεσίας με σκοπό τη χορήγηση αρμοδιοτήτων επιβολής της νομοθεσίας στις δημόσιες αρχές σύμφωνα με τον κανονισμό.

Έως τη λήξη της περιόδου αναφοράς, όλα τα κράτη μέλη είχαν κοινοποιήσει στην Επιτροπή τον κατάλογο των αρχών, εκτός από δύο κράτη μέλη που δεν είχαν προβεί ακόμα στην επίσημη κοινοποίηση των αρμόδιων αρχών για την επιβολή της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές («οδηγία ΑΕΠ»)[6].

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού, ο κατάλογος των αρχών που κοινοποιούνται στην Επιτροπή δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης[7].

Η Επιτροπή παρακολουθεί στενά τη διαδικασία κοινοποίησης των αρχών και έχει εκφράσει ανησυχίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα των ορισθέντων εθνικών διοικητικών φορέων σε δύο περιπτώσεις, λόγω του μεγάλου αριθμού των αρχών που εμπλέκονται και κάλεσε τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν το κοινοποιημένο πλαίσιο για την επιβολή της νομοθεσίας. Και στις δύο περιπτώσεις προτάθηκε εναλλακτική λύση, η οποία ωστόσο δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα λόγω καθυστερήσεων στις εθνικές διαδικασίες για τον καθορισμό των νέων αρχών.

Σε ό,τι αφορά την υποχρέωση για την παροχή επαρκών πόρων, είναι δύσκολη η ολοκληρωμένη αξιολόγηση της κατάστασης βάσει των πληροφοριών που παρασχέθηκαν μόνο με τις εθνικές εκθέσεις. Τα στοιχεία των εν λόγω εκθέσεων σπάνια αφορούν αποκλειστικά τις δραστηριότητες ΣΠΚ και δεν είναι συγκρίσιμα. Φαίνεται ότι τα καθήκοντα που εκτελούνται στο πλαίσιο του κανονισμού ΣΠΚ εκτελούνται γενικά από υπαλλήλους παράλληλα με τα τακτικά τους καθήκοντα και είναι δύσκολος ο προσδιορισμός των πόρων που διοχετεύονται στο δίκτυο. Παρά το γεγονός ότι όλες οι αρχές έχουν ορίσει τουλάχιστον έναν αρμόδιο υπάλληλο επαφής για θέματα που αφορούν την ΣΠΚ, φαίνεται να υπάρχουν σημαντικές διαφορές στη διοικητική ικανότητα των κρατών μελών.

2.2. Ανάπτυξη του εργαλείου ΤΠ: το σύστημα συνεργασίας για την προστασία των καταναλωτών

Το άρθρο 10 του κανονισμού ΣΠΚ προβλέπει την ανάπτυξη εργαλείου ΤΠ που πρέπει να χρησιμοποιούν οι αρχές για τις ανταλλαγές πληροφοριών. Η ανάπτυξη και η διατήρηση του συστήματος συνεργασίας για την προστασία των καταναλωτών (ΣΣΠΚ) υπάγεται στην αρμοδιότητα της Επιτροπής.

Η Επιτροπή έχει εξασφαλίσει σε μεγάλο βαθμό τη συμμετοχή των κρατών μελών στο πλαίσιο του εν λόγω σχεδίου και έχει δημιουργήσει ομάδα βασικών χρηστών, η οποία παρέχει συνδρομή για το αναλυτικό έργο που προηγείται της ανάπτυξης των λειτουργιών του ΣΣΠΚ και της δοκιμής νέων εκδόσεων.

Μια πρώτη έκδοση με μια βασική σειρά λειτουργιών τέθηκε σε εφαρμογή προτού να τεθεί σε λειτουργία το δίκτυο ΣΠΚ. Έκτοτε, έχουν γίνει αρκετές βελτιώσεις για την αναβάθμιση της φιλικότητας του εργαλείου προς το χρήστη, τη βελτίωση των υφιστάμενων λειτουργιών και την ανάπτυξη νέων στοιχείων.

2.3. Η επιτροπή ΣΠΚ

Σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού, η Επιτροπή επικουρείται για τα καθήκοντα εκτέλεσης από επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους των κρατών μελών («επιτροπή ΣΠΚ»). Η προεδρία της εν λόγω επιτροπής ασκείται από την Επιτροπή.

Ένα από τα πρώτα καθήκοντα της Επιτροπής αποτέλεσε η θέσπιση σειράς κανόνων για τις δραστηριότητες του δικτύου ΣΠΚ, οι οποίοι διευκρινίζουν ορισμένες από τις αρχές που έχει θεσπίσει ο κανονισμός ΣΠΚ. Περιλαμβάνονται διατάξεις για τις προθεσμίες, τις ελάχιστες απαιτήσεις υποχρεωτικών πληροφοριών για αιτήματα και τα διάφορα δικαιώματα πρόσβασης στις πληροφορίες που ανταλλάσσονται μέσω του εργαλείου ΤΠ. Η Επιτροπή εξέδωσε τους κανόνες εφαρμογής[8] το Δεκέμβριο του 2006 πριν αρχίσει να λειτουργεί το δίκτυο.

2.4. Τροποποιήσεις του παραρτήματος του κανονισμού

Ο κανονισμός ΣΠΚ περιλαμβάνει παράρτημα με τις νομοθετικές πράξεις που διέπουν τους μηχανισμούς συνεργασίας. Το παράρτημα καλύπτει κυρίως τις διατάξεις της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών, αλλά επίσης περιλαμβάνει και ορισμένους άλλους τομείς[9].

Το παράρτημα τροποποιήθηκε κατά την περίοδο αναφοράς ώστε να συμπεριληφθεί η οδηγία 2005/29/EK για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Εκκρεμούν τρεις προτάσεις για την περαιτέρω επέκταση του παραρτήματος ΣΠΚ. Αυτές αφορούν την απαγόρευση του spam (ανεπιθύμητα ηλεκτρονικά μηνύματα)[10] και δύο προτάσεις για τα δικαιώματα των επιβατών στους τομείς των θαλάσσιων μεταφορών και των μεταφορών λεωφορείων[11]. Μολονότι έχουν διατυπωθεί περαιτέρω προτάσεις για την επιβολή και άλλων διατάξεων της νομοθεσίας της ΕΕ μέσω του δικτύου ΣΠΚ, η τρέχουσα προτεραιότητα της Επιτροπής αφορά την εδραίωση του δικτύου πριν από την περαιτέρω τροποποίηση του παραρτήματος του κανονισμού.

3. Λειτουργία του δικτύου ΣΠΚ - μια πρώτη αξιολόγηση

3.1. Γενικά

Μετά από μια σχετικά αργή εκκίνηση, η δραστηριότητα του δικτύου επιτάχυνε γρήγορα το ρυθμό της για να συγκεντρώσει συνολικά 719 αιτήσεις αμοιβαίας συνδρομής[12] σε διάστημα δύο ετών, εκ των οποίων 327 αιτήσεις υποβλήθηκαν το 2007 και 392 το 2008. Το 40% των αιτήσεων για πληροφορίες και το 30% των αιτήσεων για την επιβολή της νομοθεσίας διεκπεραιώθηκαν από τις αρχές κατά την ίδια χρονική περίοδο.

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων πρόκειται για αιτήσεις για πληροφορίες (39% του συνολικού αριθμού των περιπτώσεων) και επίσης για τη λήψη μέτρων επιβολής της νομοθεσίας για τη διακοπή επιβεβαιωμένης παράβασης της νομοθεσίας (37% του συνολικού αριθμού περιπτώσεων). Οι αιτήσεις για την επιβολή της νομοθεσίας σχεδόν διπλασιάστηκαν κατά τα δύο εν λόγω έτη, σημειώνοντας την πλέον απότομη αύξηση.

Επιπλέον, το δίκτυο ΣΠΚ υλοποίησε δύο κοινές ενέργειες εποπτείας της αγοράς και επιβολής της νομοθεσίας [«σαρώσεις» («sweeps»)] με τη μορφή ερευνών στο Ίντερνετ: η μια έρευνα επικεντρώθηκε στις ιστοσελίδες πώλησης αεροπορικών εισιτηρίων το 2007 και ή άλλη στις ιστοσελίδες προσφοράς ηχητικών σημάτων κλήσης (ring tones) για κινητά τηλέφωνα το 2008. Οι ενέργειες επιβολής της νομοθεσίας συνεχίζονται στο πλαίσιο της «σάρωσης» του 2008.

Η πλειονότητα των παραβάσεων στο πλαίσιο του ΣΣΠΚ αφορούσε διατάξεις για την παραπλανητική διαφήμιση[13] (σχεδόν το ένα τρίτο του συνόλου των περιπτώσεων) και τις ηλεκτρονικές εμπορικές πρακτικές (Ίντερνετ και ηλεκτρονικά διαφημιστικά μηνύματα). Σε ό,τι αφορά τους εξεταζόμενους τομείς οι δύο σαρώσεις σε επίπεδο ΕΕ συνέβαλαν στην αύξηση του αριθμού των αιτήσεων αμοιβαίας συνδρομής στους τομείς όπου οι αρχές διενήργησαν τις έρευνές τους, ειδικότερα στις «μεταφορές» και στις «επικοινωνίες». Ιδιαίτερα εντυπωσιακό στοιχείο αποτελεί η πλήρης απουσία ή ο ιδιαίτερα χαμηλός αριθμός περιπτώσεων[14] σε ό,τι αφορά ορισμένες οδηγίες[15].

Οι δραστηριότητες του δικτύου παράγουν ήδη απτά αποτελέσματα για τους καταναλωτές. Για να παρουσιάσουμε ένα μόνο παράδειγμα, η «σάρωση» για τις αεροπορικές εταιρείες είχε ως αποτέλεσμα αυτές να βελτιώσουν σταδιακά τη διαδικασία ηλεκτρονικών κρατήσεων στις ιστοσελίδες τους, προκειμένου να καλύψουν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της ΕΕ.

3.2. Το εργαλείο ΤΠ

Ο αυξανόμενος αριθμός περιπτώσεων ΣΠΚ και οι σχετικές παρατηρήσεις των κρατών μελών επιβεβαιώνουν ότι το εργαλείο ΤΠ γενικά καλύπτει τις προσδοκίες των αρχών και επιτυγχάνει το στόχο της διευκόλυνσης των ανταλλαγών πληροφοριών.

Ωστόσο, απαιτούνται περαιτέρω βελτιώσεις. Τα κράτη μέλη έχουν θέσει συγκεκριμένα τα ακόλουθα θέματα:

( Το υψηλό κόστος σύνδεσης με το ασφαλές δίκτυο TESTA που χρησιμοποιείται από το ΣΣΠΚ. Αυτό αποτελεί ιδίως θέμα για τις αρχές που χρησιμοποιούν σπάνια το σύστημα λόγω του χαμηλού αριθμού περιπτώσεων στον τομέα αρμοδιότητάς τους·

( καθυστερήσεις στην κυκλοφορία νέων εκδόσεων και αναβαθμίσεων·

( απουσία ορισμένων λειτουργιών στο εργαλείο ΤΠ, και ιδίως στοιχείων υποστήριξης της προετοιμασίας και του συντονισμού των κοινών ενεργειών για την παρακολούθηση της αγοράς και την επιβολή της νομοθεσίας σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού ΣΠΚ.

Άλλη μια πρόκληση έγκειται στην εξασφάλιση ότι όλοι οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν το εργαλείο ΤΠ σύμφωνα με τις απαιτήσεις, δηλ. να προσφέρεται η σχετική δυνατότητα σε χρήστες που δραστηριοποιούνται σε τομείς όπου δεν υφίσταται σχεδόν καθόλου δραστηριότητα σε σχέση με τη ΣΠΚ. Ορισμένα κράτη μέλη επιθυμούν να περιλαμβάνει το σύστημα ΣΣΠΚ πολύγλωσσες διεπαφές.

3.3. Οι λειτουργίες του δικτύου: κύριες ανεπάρκειες

Από την εμπειρία που αποκτήθηκε από τότε που συστάθηκε το δίκτυο ΣΠΚ προκύπτουν επίσης ορισμένες ανεπάρκειες στον τρόπο συνεργασίας των αρχών:

( Σημαντικός αριθμός αρχών που έχουν κοινοποιηθεί είτε δεν είναι συνδεδεμένες με το σύστημα είτε δεν αποτελούν ενεργούς χρήστες του, δηλ. δεν εκδίδουν αιτήσεις αμοιβαίας συνδρομής, παρά το γεγονός ότι αυτό αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία του δικτύου ΣΠΚ. Ένα τρίτο των αρχών με κωδικό και δικαίωμα πρόσβασης δεν αποτελούν ενεργούς χρήστες του ΣΣΠΚ[16]·

( Η διεκπεραίωση των αιτήσεων απαιτεί όλο και περισσότερο χρόνο: ειδικότερα, ενώ οι αιτήσεις για πληροφορίες διεκπεραιώνονταν κατά μέσο όρο σε 81 ημέρες μέχρι τον Ιούνιο του 2008, η εν λόγω διάρκεια αυξήθηκε σε 148 ημέρες μέχρι το τέλος του 2008. Αυτό μπορεί να οφείλεται εν μέρει στη μεγαλύτερη πολυπλοκότητα των διασυνοριακών περιπτώσεων, αλλά συχνά αποτελεί ένδειξη μη συμμόρφωσης με καθορισμένες προθεσμίες ή άλλες απαιτήσεις λειτουργίας·

( Οι αρχές χρησιμοποιούν το εργαλείο ΤΠ με πολύ διαφορετικούς τρόπους, πράγμα που ενδέχεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο στις προσπάθειές τους για συνεργασία. Π.χ., οι προειδοποιήσεις διατυπώνονται εντελώς διαφορετικά στο πλαίσιο του δικτύου, καθώς ορισμένες αρχές προβαίνουν σε εκτεταμένη διαβίβαση σε όλες τις αρχές, ενώ άλλες προτιμούν μια πιο επιλεκτική προσέγγιση. Το εν λόγω ζήτημα αφορά κυρίως τους πόρους, καθώς οι αρχές πρέπει να εξακριβώνουν εάν η παράβαση επηρεάζει συν τοις άλλοις τους καταναλωτές τους σε εθνικό επίπεδο. Ορισμένες φορές απουσιάζουν βασικές πληροφορίες, με αποτέλεσμα οι αρχές να αναγκάζονται να ζητήσουν διευκρινίσεις και/ή να προβούν σε πιο χρονοβόρες έρευνες·

( Οι διατάξεις εφαρμογής χρειάζονται αναθεώρηση δεδομένης της πρακτικής εμπειρίας που αποκτήθηκε κατά τα πρώτα δύο έτη λειτουργίας του δικτύου. Οι διατάξεις για τη διαγραφή των περιπτώσεων (ιδίως των προειδοποιήσεων) δεν είναι συνεκτικές και ορισμένες πτυχές για την προστασία των δεδομένων πρέπει να διευκρινιστούν. Επίσης, κρίνεται απαραίτητος ο έλεγχος της πρακτικής εφαρμογής ορισμένων διατάξεων, όπως οι προθεσμίες για τη διαβίβαση των αιτήσεων ή σχετικών παρατηρήσεων·

- Ο κανονισμός 261/2004 για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών, ο οποίος καλύπτεται από τον κανονισμό ΣΠΚ, προβλέπει τον ορισμό των δικών του εθνικών αρχών για την επιβολή της νομοθεσίας. Οι εν λόγω αρχές δύνανται να λάβουν μέτρα για την επιβολή της νομοθεσίας τόσο κατά των κρατικών όσο και κατά των μη κρατικών φορέων που δραστηριοποιούνται στην επικράτειά τους. Αυτό το γεγονός ενδέχεται να συνέβαλε στην περιορισμένη χρήση του δικτύου στον εν λόγω τομέα.

Οι δραστηριότητες του δικτύου για την επιβολή της νομοθεσίας έχουν επίσης καταδείξει ότι πρέπει να καλυφθούν θέματα περισσότερο οριζόντιας φύσης προκειμένου το δίκτυο να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες του:

- Διαπιστώνεται η ανάγκη ανάπτυξης μιας κοινής κατανόησης των σχετικών στοιχείων και της κοινής ερμηνείας των διατάξεων της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών. Έχουν προκύψει επίσης διαφορετικές απόψεις για τους τρόπους με τους οποίους το νομοθετικό κεκτημένο για τους καταναλωτές διασυνδέεται με άλλες σχετικές νομοθετικές πράξεις της ΕΕ·

( το θέμα της δικαιοδοσίας και του εφαρμοστέου δικαίου κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων από τις δημόσιες αρχές και ο βαθμός στον οποίο εφαρμόζεται η υποχρέωση συνεργασίας που εισήγαγε ο κανονισμός ΣΠΚ·

( για να μεγιστοποιήσει τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων του και να εξελιχθεί σε ισχυρή αποτρεπτική δύναμη σε επίπεδο ΕΕ, το δίκτυο πρέπει να αποκτήσει μεγαλύτερη προβολή.

4. Το ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίασ

4.1. Κοινές δραστηριότητες και ανταλλαγές υπαλλήλων

Πέρα από τις διατάξεις για τις διαδικασίες συνεργασίας, ο κανονισμός ΣΠΚ στοχεύει στην ενθάρρυνση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και στη συνεργασία με τη δρομολόγηση κοινών σχεδίων ή κοινών δραστηριοτήτων· επίσης προβλέπει πρόγραμμα ανταλλαγών υπαλλήλων με χρηματοδότηση της Επιτροπής. Συνεπώς, η ποικιλία των δραστηριοτήτων είναι ιδιαίτερα μεγάλη: σεμινάρια, κύκλοι μαθημάτων κατάρτισης, μέτρα προβολής, σχέδια για την ανάπτυξη κοινών προτύπων, μεθοδολογιών και τεχνικών για την επιβολή νομοθεσίας.

Το δίκτυο κάλυψε αρκετά σχέδια και ανταλλαγές αυτού του είδους κατά τα πρώτα δύο έτη της λειτουργίας του, αλλά έχει προβεί σε περιορισμένη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων που διέθεσε η Επιτροπή το 2008. Οι κύριες δυσκολίες που προέβαλαν τα κράτη μέλη είναι οι εξής :

( οι αρχές δεν είναι εξοικειωμένες με τις δραστηριότητες και το πρόγραμμα·

( υπάρχει κίνδυνος κατακερματισμού των πόρων σε υπερβολικά μεγάλο αριθμό διαφορετικών σχεδίων που ενδέχεται να μειώσουν την αποτελεσματικότητα του δικτύου·

( διαπιστώνονται διοικητικές δυσκολίες στο πλαίσιο της διαδικασίας για την υποβολή αιτήσεων και των διατάξεων για τις επιχορηγήσεις, ιδίως για τον/ τους επικεφαλής των σχεδίων.

4.2. Συνεργασία με τις τρίτες χώρες για την επιβολή της νομοθεσίας

Το άρθρο 18 του κανονισμού προβλέπει τη νομική βάση για τη σύναψη συμφωνιών συνεργασίας με τις αρχές επιβολής της νομοθεσίας σε τρίτες χώρες.

Σε έναν όλο και πιο παγκοσμιοποιημένο κόσμο, η συλλογιστική της ισχυρότερης συνεργασίας μεταξύ των αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας ισχύει επίσης και για τις σχέσεις με τις αρχές εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως με τις αρχές σε χώρες που έχουν ήδη ισχυρές οικονομικές σχέσεις με τα κράτη μέλη. Αναπτύσσονται περαιτέρω οι επαφές για τη διερεύνηση εναλλακτικών επιλογών συνεργασίας με τις αρχές των ΗΠΑ και την Ελβετία, οι οποίες καθορίστηκαν ως προτεραιότητες κατόπιν συζητήσεων με τα κράτη μέλη.

5. Συμπεράσματα

5.1. Γενικά

Ο κανονισμός ΣΠΚ έχει αποδειχθεί ισχυρό μέσο για την επιβολή της νομοθεσίας με την αύξηση του επιπέδου της προστασίας των καταναλωτών σε ολόκληρη την ΕΕ. Κάλυψε ένα κενό με την πρόβλεψη εθνικών φορέων για την επιβολή της νομοθεσίας, με τον αποτελεσματικό τερματισμό των εμπορικών πρακτικών που βλάπτουν τους καταναλωτές σε διασυνοριακές περιπτώσεις και με τη διευκόλυνσή τους ώστε να ενώσουν τις δυνάμεις τους για τη δημιουργία ενός αξιόπιστου περιβάλλοντος επιβολής της νομοθεσίας στην ΕΕ.

Το δίκτυο παράγει απτά αποτελέσματα για τους καταναλωτές. Παραδείγματος χάρη, η συνεργασία μεταξύ των ισπανικών και των γαλλικών αρχών είχε ως αποτέλεσμα τον Απρίλιο του 2008 τη σύλληψη 87 ατόμων και την εξάρθρωση δικτύου απάτης με λαχνούς από την Ισπανία. Οι σαρώσεις σε επίπεδο ΕΕ αποτελούν άλλο ένα επιτυχημένο παράδειγμα της εν λόγω συνεργασίας.

Η αξιολόγηση των πρώτων δύο ετών λειτουργίας του δικτύου καταδεικνύει ωστόσο ότι δεν έχει αξιοποιηθεί πλήρως η δυναμική του και αποκαλύπτει σειρά ανεπαρκειών. Η προτεραιότητα της Επιτροπής είναι να συνεργαστεί στενά με τα κράτη μέλη για την κάλυψη των εν λόγω ζητημάτων εντός του ισχύοντος νομικού πλαισίου. Ως τελική επιλογή, διατηρεί το δικαίωμα να κινήσει διαδικασία για παράβαση κατά των κρατών μελών που επανειλημμένα και συστηματικά παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που υπέχουν σύμφωνα με τον κανονισμό.

5.2. Εδραίωση του δικτύου ΣΠΚ

Η Επιτροπή θα επιδιώξει να εδραιώσει το δίκτυο με την εξασφάλιση ότι όλες οι αρχές που έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν ενεργητικά το σύστημα ΤΠ. Το εργαλείο ΤΠ βελτιώνεται περαιτέρω, ιδίως σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη νέων στοιχείων, καθώς και της φιλικότητάς του προς το χρήστη. Οι δυνατότητες κατάρτισης αυξήθηκαν μέσω της δημιουργίας εθνικού δικτύου εκπαιδευτών στο τέλος του 2008.

Σε αυτό το πλαίσιο, μεγάλη σημασία θα αποκτήσει η εξασφάλιση επαρκών πόρων για τις αρχές, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τους περιορισμούς που απορρέουν από την τρέχουσα οικονομική κρίση. Επίσης, μεγάλη σημασία θα έχει ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση των λόγων για τους οποίους οι αρχές δεν χρησιμοποιούν τους μηχανισμούς συνεργασίας ΣΠΚ σε ορισμένους τομείς.

5.3. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του δικτύου

Το δίκτυο ΣΠΚ πρέπει να αποκτήσει μεγαλύτερη λειτουργική αποτελεσματικότητα μέσω μιας σειράς μέτρων τα οποία, σε εύθετο χρόνο, μπορούν επίσης να συμπεριλάβουν την αναθεώρηση του κανονισμού ΣΠΚ:

( Οι κανόνες εφαρμογής θα επανεξεταστούν το 2010 για την κάλυψη των ελλείψεων, την αναθεώρηση των υφιστάμενων διατάξεων, βάσει των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τα τελευταία δύο έτη, και την εξασφάλιση της συνεκτικότερης και ταχύτερης διεκπεραίωσης των αιτήσεων αμοιβαίας συνδρομής.

( Η ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών μέσω συζητήσεων στο πλαίσιο της επιτροπής ΣΠΚ και των εξειδικευμένων εργαστηρίων θα χρησιμεύσει για την ανάπτυξη κοινών προτύπων και τεχνικών, εγχειριδίων και άλλων εγγράφων καθοδήγησης για τους χρήστες ΣΠΚ, όπως οι κατευθυντήριες γραμμές και οι συχνές ερωτήσεις.

( Η έγκριση ενός ετήσιου σχεδίου δράσης για την επιβολή της νομοθεσίας, που εισήχθη το 2008, αναμένεται να συμβάλει στην περαιτέρω εστίαση των δραστηριοτήτων του δικτύου. Με την αξιοποίηση μιας τεκμηριωμένης βάσης με στοιχεία από το ευρωπαϊκό δίκτυο καταναλωτικών κέντρων[17] και τον πίνακα αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές[18], καθώς επίσης και των πληροφοριών που παρέχονται από τις εθνικές αρχές, θα ενισχύσει περαιτέρω και θα συγκεντρώσει τις δραστηριότητες που αναλαμβάνονται από το δίκτυο. Τα ετήσια σχέδια πρέπει τελικά να ενσωματωθούν σε ένα γενικό πλαίσιο πιο μακροπρόθεσμων προτεραιοτήτων σε συμφωνία με τα κράτη μέλη·

( Οι κοινές δραστηριότητες, όπως οι σαρώσεις σε επίπεδο ΕΕ, πρέπει να συνεχίσουν να παίζουν βασικό ρόλο στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του δικτύου ΣΠΚ, δεδομένου ότι δίνουν κοινοτική διάσταση στις ενέργειες των αρχών για την εποπτεία της αγοράς και την επιβολή της νομοθεσίας, οι οποίες απαιτούνται από την εσωτερική αγορά. Καθώς το δίκτυο αποκτά όλο και περισσότερη εμπειρία, θα ήταν χρήσιμη η εξέταση νέων τρόπων εκτέλεσης των κοινών δραστηριοτήτων για την εποπτεία της αγοράς και/ή την επιβολή της νομοθεσίας.

( Το δίκτυο πρέπει να επικεντρώσει τις προσπάθειές του στην κοινή κατανόηση της νομοθεσίας της ΕΕ για τους καταναλωτές. Η Επιτροπή έχει αρχίσει να αναπτύσσει συμβουλευτική καθοδήγηση προς στις αρχές μέσω σχετικών συζητήσεων σε σεμινάρια και εργαστήρια, και συγχρόνως προωθεί υφιστάμενα εργαλεία όπως η επιτομή του δικαίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την προστασία των καταναλωτών[19] ή η προβλεπόμενη συμβουλευτική βάση δεδομένων που αφορά την οδηγία ΑΕΠ.

( Η Επιτροπή θα καθορίσει σε συνεργασία με τα κράτη μέλη τα καταλληλότερα μέσα (π.χ. στοχοθετημένες δραστηριότητες μέσων ενημέρωσης ή ιστοσελίδα ΣΠΚ) ώστε να προβάλλει περισσότερο τις δραστηριότητες του δικτύου. Έτσι, θα δοθεί ένα δυναμικό μήνυμα στις αγορές για την επιβολή της νομοθεσίας. Οι δραστηριότητες αύξησης της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών θα συνέβαλλαν επίσης σε αυτόν τον στόχο.

5.4. Ενίσχυση του πλαισίου διοικητικής συνεργασίας

Το δίκτυο ΣΠΚ πρέπει να εστιαστεί στην περαιτέρω ανάπτυξη των δυνατοτήτων συνεργασίας που παρέχει ο κανονισμός, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων της Επιτροπής για τη βελτίωση της συγκέντρωσης στοιχείων όσον αφορά τα καταναλωτικά ζητήματα και για την ανάπτυξη μιας κοινής ταξινόμησης των καταγγελιών. Αυτός ο τύπος δραστηριότητας δημιουργεί ένα περιβάλλον που ευνοεί την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης μεταξύ των αρχών και την ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών, βελτιώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων επιβολής της νομοθεσίας σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η ενθάρρυνση αυτών των κοινών ενεργειών μέσω οικονομικών συνεισφορών παραμένει, επομένως, προτεραιότητα της Επιτροπής, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητες που συμβάλλουν στην αναβάθμιση των δραστηριοτήτων του δικτύου, με τη μορφή εγχειριδίων, κοινών προτύπων ή μεθοδολογιών (π.χ. το εγχειρίδιο για την πραγματοποίηση σαρώσεων που αναπτύχθηκε το 2008 από ομάδα αρχών, θα εφαρμοστεί δοκιμαστικά το 2009). Οι προπαρασκευαστικές συνεδριάσεις για τις κοινές ενέργειες αναμένεται να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των διοικητικών δυσκολιών που συναντούν οι αρχές κατά την υποβολή αίτησης για χρηματοδότηση ΕΕ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

1. Συνολικός αριθμός αιτήσεων αμοιβαίας συνδρομής

Έτος | Προειδοποιήσεις (Άρθρο 7) | Αιτήσεις πληροφοριών (Άρθρο 6) | Αιτήσεις επιβολής νομοθεσίας (Άρθρο 8) | ΣΥΝΟΛΟ Μόνον κράτη μέλη | ΣΥΝΟΛΟ Μαζί με αιτήσεις χωρών ΕΟΧ |

2007 | 71 | 161 | 95 | 317 | 327 |

2008 | 100 | 122 | 170 | 384 | 392 |

ΣΥΝΟΛΟ | 171 | 283 | 265 | 701 | 719 |

2. Αιτήσεις αμοιβαίας συνδρομής ανά παραβιασθείσα οδηγία (2007 – 2008)

Άρθρο 6 Πληροφορίες | Άρθρο 7 Προειδοποιήσεις | Άρθρο 8 Επιβολή νομοθεσίας | ΣΥΝΟΛΟ |

2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 |

Οδηγία 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές | 1 | 86 | 0 | 40 | 4 | 73 | 204 |

Οδηγία 84/450/ΕΟΚ για την παραπλανητική διαφήμιση | 48 | 0 | 34 | 0 | 35 | 0 | 117 |

Οδηγία 2000/31/EK για το ηλεκτρονικό εμπόριο | 3 | 9 | 7 | 20 | 15 | 48 | 102 |

Οδηγία 93/13/ΕΟΚ σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές | 21 | 10 | 15 | 7 | 10 | 14 | 77 |

Οδηγία 97/7/EΚ για την προστασία των καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως συμβάσεις | 11 | 4 | 4 | 11 | 9 | 22 | 61 |

Οδηγία 97/55/ΕΚ για την τροποποίηση της οδηγίας 84/450/ΕΟΚ σχετικά με την παραπλανητική διαφήμιση προκειμένου να συμπεριληφθεί η συγκριτική διαφήμιση | 40 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 47 |

Οδηγία 94/47/ΕΚ για τη χρονομεριστική μίσθωση | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 |

Οδηγία 85/577/ΕΚ για τη σύναψη συμβάσεων εκτός εμπορικού καταστήματος | 1 | 10 | 0 | 6 | 1 | 0 | 18 |

Οδηγία 2001/83/ΕΚ για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 15 |

Οδηγία 1999/44/ΕΚ σχετικά με ορισμένες πτυχές της πώλησης και των εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 14 |

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004 για την άρνηση επιβίβασης και τη ματαίωση ή τη μεγάλη καθυστέρηση της πτήσης | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 |

Οδηγία 98/6/ΕΚ για την αναγραφή των τιμών | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |

Οδηγία 90/314/ΕΚ για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |

Οδηγία 2002/65/ΕΚ σχετικά με την εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |

Οδηγία 87/102 για την καταναλωτική πίστη | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |

Οδηγία 89/552 σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |

3. Αιτήσεις αμοιβαίας συνδρομής ανά τομέα (2007 – 2008)

2007 | 2008 | Σύνολο |

Άρθ. 6 | Άρθ. 8 | Άρθ. 7 | Άρθ. 6 | Άρθ. 8 | Άρθ. 7 |

Ένδυση και υπόδηση | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |

Επικοινωνία | 0 | 2 | 1 | 4 | 25 | 15 | 47 |

Εκπαίδευση | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |

Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |

Επίπλωση, οικιακός εξοπλισμός και συνήθης συντήρηση κατοικιών | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |

Υγεία | 6 | 11 | 6 | 5 | 14 | 6 | 48 |

Κατοικία, νερό, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο και άλλα καύσιμα | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

Διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες | 30 | 10 | 9 | 8 | 24 | 12 | 93 |

Εκτός ταξινόμησης | 10 | 9 | 4 | 59 | 39 | 35 | 156 |

Αναψυχή και πολιτισμός | 35 | 13 | 4 | 15 | 13 | 17 | 97 |

Εστιατόρια και ξενοδοχεία | 5 | 2 | 1 | 19 | 0 | 8 | 35 |

Μεταφορές | 72 | 46 | 45 | 8 | 47 | 6 | 224 |

ΣΥΝΟΛΟ | 161 | 95 | 71 | 122 | 170 | 100 | 719 |

4. Διάρκεια σε ημέρες (μέσος όρος) για τη διεκπεραίωση αίτησης αμοιβαίας συνδρομής στο ΣΣΠΚ

Ιούνιος 2008 | Οκτώβριος 2008 | Δεκέμβριος 2008 |

Αιτήσεις πληροφοριών (άρθρο 6) | 81 | 132 | 148 |

Αιτήσεις επιβολής νομοθεσίας (άρθρο 8) | 123 | 173 | 177 |

5. Αιτήσεις αμοιβαίας συνδρομής από κράτη μέλη το 2007

Αιτήσεις πληροφοριών Άρθρο 6 | Προειδοποιήσεις Άρθρο 7 | Αιτήσεις επιβολής νομοθεσίας Άρθρο 8 | ΣΥΝΟΛΟ |

Βέλγιο | 42 | 51 | 35 | 128 |

Βουλγαρία | 4 | 0 | 8 | 12 |

Τσεχική Δημοκρατία | 1 | 0 | 1 | 2 |

Δανία | 12 | 0 | 0 | 12 |

Γερμανία | 1 | 2 | 2 | 5 |

Εσθονία | 1 | 1 | 6 | 8 |

Ιρλανδία | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ελλάδα | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ισπανία | 0 | 0 | 0 | 0 |

Γαλλία | 19 | 7 | 14 | 40 |

Ιταλία | 0 | 2 | 0 | 2 |

Κύπρος | 0 | 0 | 0 | 0 |

Λετονία | 0 | 1 | 3 | 4 |

Λιθουανία | 0 | 0 | 0 | 0 |

Λουξεμβούργο | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ουγγαρία | 68 | 2 | 0 | 70 |

Μάλτα | 0 | 0 | 0 | 0 |

Κάτω Χώρες | 3 | 0 | 0 | 3 |

Αυστρία | 1 | 0 | 1 | 2 |

Πολωνία | 0 | 0 | 1 | 1 |

Πορτογαλία | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ρουμανία | 0 | 0 | 0 | 0 |

Σλοβενία | 0 | 0 | 0 | 0 |

Σλοβακία | 0 | 0 | 2 | 2 |

Φινλανδία | 5 | 0 | 0 | 5 |

Σουηδία | 3 | 0 | 4 | 7 |

Ηνωμένο Βασίλειο | 0 | 5 | 9 | 14 |

ΣΥΝΟΛΟ | 160 | 71 | 86 | 317 |

6. Αιτήσεις αμοιβαίας συνδρομής από κράτη μέλη το 2008

Αιτήσεις πληροφοριών Άρθρο 6 | Προειδοποιήσεις Άρθρο 7 | Αιτήσεις επιβολής νομοθεσίας Άρθρο 8 | ΣΥΝΟΛΟ |

Βέλγιο | 28 | 43 | 48 | 119 |

Βουλγαρία | 0 | 0 | 2 | 2 |

Τσεχική Δημοκρατία | 0 | 0 | 0 | 0 |

Δανία | 0 | 1 | 13 | 14 |

Γερμανία | 3 | 2 | 7 | 12 |

Εσθονία | 10 | 0 | 2 | 12 |

Ιρλανδία | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ελλάδα | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ισπανία | 0 | 0 | 8 | 8 |

Γαλλία | 7 | 0 | 9 | 16 |

Ιταλία | 1 | 1 | 0 | 2 |

Κύπρος | 0 | 0 | 0 | 0 |

Λετονία | 0 | 1 | 10 | 11 |

Λιθουανία | 0 | 0 | 0 | 0 |

Λουξεμβούργο | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ουγγαρία | 6 | 4 | 20 | 30 |

Μάλτα | 0 | 0 | 0 | 0 |

Κάτω Χώρες | 2 | 4 | 7 | 13 |

Αυστρία | 1 | 1 | 1 | 3 |

Πολωνία | 2 | 0 | 7 | 9 |

Πορτογαλία | 0 | 1 | 0 | 1 |

Ρουμανία | 0 | 0 | 0 | 0 |

Σλοβενία | 0 | 0 | 0 | 0 |

Σλοβακία | 0 | 0 | 3 | 3 |

Φινλανδία | 0 | 20 | 11 | 31 |

Σουηδία | 15 | 10 | 8 | 33 |

Ηνωμένο Βασίλειο | 43 | 12 | 10 | 65 |

ΣΥΝΟΛΟ | 118 | 100 | 166 | 384 |

7. Αιτήσεις αμοιβαίας συνδρομής που έλαβαν τα κράτη μέλη το 2007

Αιτήσεις πληροφοριών Άρθρο 6 | Προειδοποιήσεις Άρθρο 7 | Αιτήσεις επιβολής νομοθεσίας Άρθρο 8 | ΣΥΝΟΛΟ |

Βέλγιο | 7 | 54 | 0 | 67 |

Βουλγαρία | 2 | 55 | 0 | 57 |

Τσεχική Δημοκρατία | 4 | 55 | 0 | 59 |

Δανία | 7 | 55 | 2 | 64 |

Γερμανία | 10 | 55 | 7 | 72 |

Εσθονία | 2 | 53 | 2 | 57 |

Ιρλανδία | 7 | 56 | 9 | 72 |

Ελλάδα | 2 | 55 | 1 | 58 |

Ισπανία | 10 | 52 | 10 | 72 |

Γαλλία | 6 | 56 | 3 | 65 |

Ιταλία | 3 | 54 | 2 | 59 |

Κύπρος | 3 | 56 | 1 | 60 |

Λετονία | 5 | 54 | 4 | 63 |

Λιθουανία | 2 | 54 | 1 | 57 |

Λουξεμβούργο | 4 | 56 | 2 | 62 |

Ουγγαρία | 4 | 55 | 4 | 63 |

Μάλτα | 1 | 54 | 0 | 55 |

Κάτω Χώρες | 27 | 60 | 15 | 102 |

Αυστρία | 4 | 56 | 7 | 67 |

Πολωνία | 3 | 55 | 3 | 61 |

Πορτογαλία | 5 | 55 | 0 | 60 |

Ρουμανία | 3 | 49 | 1 | 53 |

Σλοβενία | 2 | 54 | 1 | 59 |

Σλοβακία | 8 | 55 | 2 | 65 |

Φινλανδία | 3 | 54 | 1 | 58 |

Σουηδία | 6 | 54 | 5 | 65 |

Ηνωμένο Βασίλειο | 18 | 63 | 9 | 90 |

ΣΥΝΟΛΟ | 158 | *) | 92 | *) |

*) Οι προειδοποιήσεις διαβιβάζονται παράλληλα σε πολλές αρχές. Το σύνολο του αριθμού των προειδοποιήσεων που παραλαμβάνουν τα κράτη μέλη αντιστοιχεί, συνεπώς, σε πολλαπλή μέτρηση της ίδιας προειδοποίησης.

8. Αιτήσεις αμοιβαίας συνδρομής που έλαβαν τα κράτη μέλη το 2008

Αιτήσεις πληροφοριών Άρθρο 6 | Προειδοποιήσεις Άρθρο 7 | Αιτήσεις επιβολής νομοθεσίας Άρθρο 8 | ΣΥΝΟΛΟ |

Βέλγιο | 9 | 70 | 6 | 85 |

Βουλγαρία | 0 | 63 | 0 | 63 |

Τσεχική Δημοκρατία | 2 | 63 | 1 | 66 |

Δανία | 1 | 64 | 1 | 66 |

Γερμανία | 13 | 68 | 20 | 101 |

Εσθονία | 0 | 64 | 7 | 71 |

Ιρλανδία | 2 | 63 | 19 | 84 |

Ελλάδα | 5 | 63 | 0 | 68 |

Ισπανία | 29 | 59 | 10 | 98 |

Γαλλία | 5 | 65 | 18 | 88 |

Ιταλία | 3 | 51 | 8 | 62 |

Κύπρος | 0 | 64 | 0 | 64 |

Λετονία | 1 | 63 | 2 | 66 |

Λιθουανία | 1 | 63 | 3 | 67 |

Λουξεμβούργο | 1 | 68 | 1 | 70 |

Ουγγαρία | 3 | 55 | 3 | 61 |

Μάλτα | 1 | 54 | 0 | 55 |

Κάτω Χώρες | 24 | 59 | 37 | 120 |

Αυστρία | 3 | 66 | 3 | 72 |

Πολωνία | 1 | 63 | 1 | 65 |

Πορτογαλία | 1 | 63 | 4 | 68 |

Ρουμανία | 0 | 53 | 0 | 53 |

Σλοβενία | 1 | 64 | 2 | 67 |

Σλοβακία | 4 | 63 | 5 | 72 |

Φινλανδία | 1 | 74 | 0 | 75 |

Σουηδία | 2 | 72 | 5 | 79 |

Ηνωμένο Βασίλειο | 8 | 65 | 11 | 84 |

ΣΥΝΟΛΟ | 121 | *) | 167 | *) |

*) Οι προειδοποιήσεις διαβιβάζονται παράλληλα σε πολλές αρχές. Το σύνολο του αριθμού των προειδοποιήσεων που παραλαμβάνουν τα κράτη μέλη αντιστοιχεί, συνεπώς, σε πολλαπλή μέτρηση της ίδιας προειδοποίησης.

9. Συνδέσεις με το ΣΣΠΚ και έλεγχος χρήσης

Αριθμός καθορισμένων αρχών που δεν ζήτησαν ποτέ πρόσβαση | Αριθμός αρχών που δεν χρησιμοποίησαν το ΣΣΠΚ παρότι διέθεταν πρόσβαση | Συνολικός αριθμός καθορισμένων αρχών με πρόσβαση στο ΣΣΠΚ |

Νοέμβριος 2008 | 12 | 127 | 252 |

Φεβρουάριος 2009 | μ.δ. | 78 | 252 |

[1] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών («κανονισμός για τη συνεργασία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών»)· ΕΕ L 364 της 9.12.2004, σ. 1.

[2] Το δίκτυο λειτουργεί για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών και συνεπώς δεν χειρίζεται μεμονωμένες καταγγελίες καταναλωτών.

[3] Απόφαση της Μικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 92/2006 της 7ης Ιουλίου 2006.

[4] Οι διετείς εκθέσεις των κρατών μελών δημοσιεύονται στον ιστοχώρο Europa.

[5] Οι «σαρώσεις» είναι δραστηριότητες εποπτείας της κοινής αγοράς και επιβολής της νομοθεσίας που εκτελούνται από τις αρχές του δικτύου.

[6] Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά, ΕΕ L 149 της 11.6.2005, σελ. 22-39.

[7] ΕΕ C 40 της 23. 2.2007 και ΕΕ C 286 της 28.11.2007. Οι αλλαγές που κοινοποιήθηκαν από τον Ιούνιο του 2007 περιλαμβάνονται σε επικαιροποίηση που βρίσκεται σήμερα στο στάδιο της εκπόνησης.

[8] Απόφαση της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2006, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών όσον αφορά την αμοιβαία συνδρομή, όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά με την απόφαση 2008/282/EK της Επιτροπής της 17ης Μαρτίου 2008· ΕΕ L 32 της 6.2.2007 και ΕΕ L 89 της 1.4.2008.

[9] Σχετικά παραδείγματα: κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004 σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών, ΕΕ L 46 της 17.2.2004· οδηγία 2000/31/EK για το ηλεκτρονικό εμπόριο, ΕΕ L 178 της 17.7.2000.

[10] Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών: άρθρο 13 όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών (ΕΕ L 2001 της 31.07.2002, σ. 37).

[11] Πρόταση κανονισμού για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών [COM(2008) 816].

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών [COM(2008) 817].

[12] Σύμφωνα με τους μηχανισμούς συνεργασίας ΣΠΚ οι αρχές μπορούν είτε απλώς να αποστείλουν ένα μήνυμα προειδοποίησης («προειδοποίηση») σε άλλες ενδιαφερόμενες αρχές, είτε να ζητήσουν σχετικές πληροφορίες για την υποστήριξη των δικών τους ενεργειών για τη διενέργεια ερευνών και την επιβολή της νομοθεσίας («αίτηση για πληροφορίες»), είτε να ζητήσουν από άλλη αρχή να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα για τη διακοπή πρακτικής που συνιστά παράβαση της νομοθεσίας («αίτηση για την επιβολή της νομοθεσίας»).

[13] Παραβάσεις ως προς την οδηγία 84/450/EOK του Συμβουλίου σχετικά με την παραπλανητική διαφήμιση μέχρι το τέλος του 2007, όταν οι διατάξεις για την παραπλανητική διαφήμιση όσον αφορά τη σχέση μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών εντάχθηκαν στο πλαίσιο της οδηγίας 2005/29/EK για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

[14] Δηλ. λιγότερες από 10 αιτήσεις σε διάστημα δύο ετών, εκ των οποίων οι περισσότερες ήταν προειδοποιήσεις.

[15] Βλ. παράρτημα 1 για περισσότερες λεπτομέρειες.

[16] Βλ. σχετικό τμήμα στο παράρτημα 1.

[17] Το ECC-Net είναι μια κοινή πρωτοβουλία της Επιτροπής και των κρατών μελών για την παροχή στους καταναλωτές πρακτικών πληροφοριών, συμβουλών για τα δικαιώματά τους και συνδρομής για τις διασυνοριακές καταγγελίες.

[18] Πρώτη έκδοση του πίνακα αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές, COM(2008) 31, και δεύτερη έκδοση του πίνακα αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές, COM(2009) 25/3.

[19] Η επιτομή συνδέει το κεκτημένο για τους καταναλωτές, τη σχετική νομολογία του ΔΕΚ, τα εθνικά μέτρα μεταφοράς και την εθνική νομολογία.

Top