Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AE0335

Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα την Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί τροποποίησης της οδηγίας 87/372/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις ζώνες συχνοτήτων που θα διατεθούν για τη συντονισμένη εισαγωγή των πανευρωπαϊκών ψηφιακών κυψελωτών δημόσιων επίγειων κινητών επικοινωνιών στην Κοινότητα

OJ C 218, 11.9.2009, p. 41–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.9.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 218/41


Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα την «Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί τροποποίησης της οδηγίας 87/372/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις ζώνες συχνοτήτων που θα διατεθούν για τη συντονισμένη εισαγωγή των πανευρωπαϊκών ψηφιακών κυψελωτών δημόσιων επίγειων κινητών επικοινωνιών στην Κοινότητα»

COM(2008) 762 τελικό — 2008/0214 (COD)

2009/C 218/08

Στις 5 Δεκεμβρίου 2008, και σύμφωνα με το άρθρο 95 της Συνθήκης περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το Συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά με την

«Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί τροποποίησης της οδηγίας 87/372/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις ζώνες συχνοτήτων που θα διατεθούν για τη συντονισμένη εισαγωγή των πανευρωπαϊκών ψηφιακών κυψελωτών δημόσιων επίγειων κινητών επικοινωνιών στην Κοινότητα»

Στις 2 Δεκεμβρίου 2008, το Προεδρείο της ΕΟΚΕ ανέθεσε στο ειδικευμένο τμήμα «Μεταφορές, ενέργεια, υποδομές, κοινωνία των πληροφοριών», την προετοιμασία των σχετικών εργασιών.

Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα των εργασιών που πρέπει να διεκπεραιωθούν, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή όρισε τον κ. ΗΕRNÁNDEZ BATALLER ως γενικό εισηγητή κατά την 451η σύνοδο ολομέλειάς της, που πραγματοποιήθηκε στις 25 και 26 Φεβρουαρίου 2009 (συνεδρίαση της 25ης Φεβρουαρίου 2009), και υιοθέτησε με 101 ψήφους υπέρ και 1 αποχή την ακόλουθη γνωμοδότηση.

1.   Συμπέρασμα

1.1

Η ΕΟΚΕ επαναλαμβάνει την υποστήριξη και τη θετική της στάση έναντι της πρότασης της Επιτροπής δεδομένου ότι η ελευθέρωση της χρήσης ζωνών συχνότητας 900 ΜΗz καθιστά αναγκαία μια νομοθετική πρωτοβουλία σε κοινοτικό επίπεδο.

2.   Πλαίσιο

2.1

Η Επιτροπή υπέβαλε στις 25 Ιουλίου 2007 πρόταση οδηγίας για την κατάργηση της οδηγίας 87/372/ΕΟΚ (1) με την οποία επιδιώκεται η κατάργηση της δέσμευσης της ζώνης των 900 MHz για GSΜ στα κράτη μέλη της ΕΕ· η ζώνη αυτή είχε θεσπιστεί από την οδηγία 87/372/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 1987 σχετικά με τις ζώνες συχνότητας που διατίθενται για τη συντονισμένη εγκατάσταση πανευρωπαϊκών ψηφιακών κυψελωτών δημόσιων επίγειων κινητών επικοινωνιών στην Κοινότητα.

2.2

Αυτή η ζώνη 900 MHz είναι ιδιαίτερα πολύτιμη, καθώς διαθέτει καλά χαρακτηριστικά διάδοσης, καλύπτει μεγαλύτερες αποστάσεις από ό,τι οι ζώνες υψηλότερων συχνοτήτων, και διευκολύνει την επέκταση σύγχρονων υπηρεσιών φωνής, δεδομένων και πολυμέσων σε αραιοκατοικημένες και αγροτικές περιοχές.

2.3

Στόχος της πρότασης ήταν να συμβάλει στην επίτευξη της πρωτοβουλίας «Η στρατηγική i2010 – Ευρωπαϊκή κοινωνία της πληροφορίας για την ανάπτυξη και την απασχόληση» (2) και στην αύξηση του ανταγωνισμού μέσω της χρήσης της ζώνης των 900 MHz από άλλες τεχνολογίες, παραχωρώντας έτσι στους χρήστες τη μεγαλύτερη δυνατή ελευθερία επιλογής των υπηρεσιών και των τεχνολογιών.

2.4

Η Επιτροπή ανέθεσε –σύμφωνα με τα όσα ορίζει η οδηγία 6762002/ΕΚ- εντολή στην CEPT (Ευρωπαϊκή Διάσκεψη των Ταχυδρομικών και Τηλεπικοινωνιακών Οργανισμών), προκειμένου να διατυπώσει τεχνικές προϋποθέσεις λιγότερο περιοριστικές· κατ'εφαρμογή της εντολής διατυπώθηκαν προϋποθέσεις με βάση την αρχή ό,τι η ζώνη των 900 MHz μπορεί να συνυπάρχει και είναι πλήρως συμβατή με τα συστήματα GSM και UMTS.

2.5

Η ΕΟΚΕ εξέδωσε γνωμοδότηση (3) για την εν λόγω πρόταση εκφράζοντας τη συμφωνία της διότι θεώρησε ότι η υιοθέτησή της θα ενίσχυε την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα, θα αύξανε τον ανταγωνισμό στην αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών και θα βελτίωνε τις δυνατότητες επιλογής των καταναλωτών.

2.6

Ως συνέπεια των συζητήσεων για τη νομοθετική διαδικασία, η Επιτροπή υπέβαλε στις 19 Νοεμβρίου 2008 νέα πρόταση οδηγίας (4) για την τροποποίηση της οδηγίας 87/372/ΕΟΚ.

3.   Πρόταση της Επιτροπής

3.1

Η ισχύουσα οδηγία GSM απαιτεί από τα κράτη μέλη να διατηρούν ολόκληρη τη ζώνη των 890-915MHz και των 935-960MHz για το GSM. Αυτός ο περιορισμός εμποδίζει τη χρήση των ζωνών από άλλα πανευρωπαϊκά συστήματα εκτός του GSM, τα οποία είναι ικανά να παρέχουν προηγμένες διαλειτουργικές υπηρεσίες φωνής, δεδομένων και πολυμέσων με υψηλό εύρος ζώνης διανομής. Τα νέα αυτά πανευρωπαϊκά συστήματα, όπως το σύστημα UMTS, προσφέρουν δυνατότητες που ξεπερνούν το σύστημα GSM και έχουν καταστεί βιώσιμα στην 20ετία που πέρασε από την υιοθέτηση της οδηγίας GSM, χάρη στην τεχνολογική εξέλιξη.

3.2

Δεδομένου ότι ελευθέρωση της χρήσης της ζώνης των 900 MHz θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει σε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, ιδίως στην περίπτωση που σε ορισμένους φορείς εκμετάλλευσης κινητών επικοινωνιών δεν έχει εκχωρηθεί ραδιοφάσμα στη ζώνη των 900 MHz, τούτοι θα μπορούσαν να βρεθούν σε μειονεκτική θέση από άποψη κόστους και αποτελεσματικότητας σε σύγκριση με φορείς που θα είναι σε θέση να παρέχουν υπηρεσίες τρίτης γενιάς (3G) στην εν λόγω ζώνη.

3.3

Η πρόταση προβαίνει στους ακόλουθους ορισμούς: ως «σύστημα GSM» νοείται δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών που συμμορφώνεται με τα πρότυπα GSM, όπως δημοσιεύονται από το ETSI, ιδίως τα EN 301 502 και EN 301 511, και ως «σύστημα UMTS» νοείται δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών που συμμορφώνεται με τα πρότυπα UMTS, όπως δημοσιεύονται από το ETSI, ιδίως τα EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-3 και EN 301 908-11.

3.4

Σύμφωνα με το νέο κανονιστικό πλαίσιο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και ιδίως την οδηγία 2002/20/ΕΚ (5), τα κράτη μέλη μπορούν να τροποποιήσουν και/ή να επανεξετάσουν τα δικαιώματα χρήσης του ραδιοφάσματος και έτσι να διαμορφώνουν τα εργαλεία για την αντιμετώπιση, όπου αυτό απαιτείται, πιθανών στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, και να θέτουν σε ισχύ τα κατάλληλα μέτρα και, ιδίως, να εξετάζουν εάν η εφαρμογή της πρότασης θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα στρέβλωση του ανταγωνισμού στις υπό εξέταση αγορές κινητής τηλεφωνίας.

4.   Γενικές παρατηρήσεις

4.1   Η ΕΟΚΕ επαναλαμβάνει τη στήριξη στην πρόταση της Επιτροπής καθώς κρίνει ότι η ελευθέρωση της χρήσης της ζώνης συχνότητας 900MHz καθιστά απαραίτητη την κανονιστική παρέμβαση σε κοινοτικό επίπεδο.

4.1.1   Η εν λόγω πρόταση θα αυξήσει, αφενός, τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά και, αφετέρου, την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή της Ένωσης καθώς θα καταστήσει δυνατόν να αναπτυχθούν δίκτυα UMTS σε αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές σε συνύπαρξη με δίκτυα GSM 900/1800, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες αποστάσεις μεταξύ φερουσών συχνοτήτων.

4.2   Η δυνατότητα που δίνεται στα κράτη μέλη να κάνουν χρήση εκ των προτέρων μέτρων του κανονιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, έως και να επανεξετάζουν αυτά τα δικαιώματα χρήσης και να τα ανακατανέμουν για την αποφυγή στρεβλώσεων, αναδεικνύουν τη σκοπιμότητα αυτού του είδους μέτρων όπως έχει ήδη αναφέρει η ΕΟΚΕ κατά την εξέταση του πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Με στόχο την απαραίτητη διαφάνεια, η ΕΟΚΕ επαναλαμβάνει την ανάγκη να προβλεφθεί περίοδος ενημέρωσης του κοινού πριν από την υιοθέτηση τέτοιων μέτρων.

4.3   Το καθεστώς που προβλέπεται από την πρόταση πρέπει να καλύπτει το σύνολο του τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο πλαίσιο ενός συστήματος ανοιχτών και ανταγωνιστικών αγορών, να επιταχύνει την προσαρμογή της βιομηχανίας στις διαρθρωτικές αλλαγές και να διαμορφώνει ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την πρωτοβουλία και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων σε όλη την Ένωση, και ιδιαίτερα των ΜΜΕ.

4.4   Εξάλλου, οι καταναλωτές πρέπει να ωφεληθούν μέσω της βελτίωσης της ευελιξίας στη διαχείριση των πόρων του ραδιοφάσματος για ασύρματες ηλεκτρονικές επικοινωνίες, κατά γενικό κανόνα, με βάση την προσέγγιση WAPECS (6) διότι η προσέγγιση αυτή, όπως τόνιζε η ΕΟΚΕ, θέτει την τεχνολογική ουδετερότητα και την ουδετερότητα των υπηρεσιών ως στόχους πολιτικής για την επίτευξη πιο ευέλικτης και αποτελεσματικής χρήσης του ραδιοφάσματος.

4.5   Τέλος, η ΕΟΚΕ ελπίζει ότι η εφαρμογή της πρότασης θα συμβάλλει στην προώθηση της απασχόλησης, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας -ώστε να καταστεί δυνατή η εναρμόνισή τους μέσα σε πλαίσια προόδου- την κατάλληλη κοινωνική προστασία, τον κοινωνικό διάλογο, την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων με στόχο υψηλό και διαρκές επίπεδο απασχόλησης.

Βρυξέλλες, 25 Φεβρουαρίου 2009.

Ο Πρόεδρος

της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

Mario SEPI


(1)  Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί τροποποίησης της οδηγίας 87/372/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις ζώνες συχνοτήτων που θα διατεθούν για τη συντονισμένη εισαγωγή των πανευρωπαϊκών ψηφιακών κυψελωτών δημόσιων επίγειων κινητών επικοινωνιών στην Κοινότητα, COM(2007) 367.

(2)  COM(2005) 229 τελικό.

(3)  Γνωμοδότηση της «Κατάργηση της οδηγίας GSM»Ε.Ε. αριθ. C 151, 17.6.2008 σ. 25-27. Γνωμοδότηση που υιοθετήθηκε στην Ολομέλεια της 16ης Ιανουαρίου 2008. Εισηγητής: ο κ. Hernandez Bataller.

(4)  Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί τροποποίησης της οδηγίας 87/372/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις ζώνες συχνοτήτων που θα διατεθούν για τη συντονισμένη εισαγωγή των πανευρωπαϊκών ψηφιακών κυψελωτών δημόσιων επίγειων κινητών επικοινωνιών στην Κοινότητα, COM(2008) 762.

(5)  Οδηγία 2002/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σελ.21.

(6)  Wireless Access Policy for Electronic Communications Services/ Πολιτική για την ασύρματη πρόσβαση στις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών.


Top