EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AB0014

Γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 23ης Φεβρουαρίου 2009 , σχετικά με πρόταση κανονισμού για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συμβουλίου όσον αφορά τα ελάχιστα πρότυπα για την αντιμετώπιση των εποχιακών προϊόντων στους εναρμονισμένους δείκτες τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) (CON/2009/14)

OJ C 58, 12.3.2009, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.3.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 58/1


ΓΝΏΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ

της 23ης Φεβρουαρίου 2009

σχετικά με πρόταση κανονισμού για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συμβουλίου όσον αφορά τα ελάχιστα πρότυπα για την αντιμετώπιση των εποχιακών προϊόντων στους εναρμονισμένους δείκτες τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ)

(CON/2009/14)

(2009/C 58/01)

Εισαγωγή και νομική βάση

Στις 5 Ιανουαρίου 2009 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έλαβε από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αίτημα για τη διατύπωση γνώμης αναφορικά με πρόταση κανονισμού της Επιτροπής για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συμβουλίου όσον αφορά τα ελάχιστα πρότυπα για την αντιμετώπιση των εποχιακών προϊόντων στους εναρμονισμένους δείκτες τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) (εφεξής το «σχέδιο κανονισμού»).

Η αρμοδιότητα της ΕΚΤ για τη διατύπωση γνώμης βασίζεται στο άρθρο 105 παράγραφος 4 πρώτη περίπτωση, της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η παρούσα γνώμη εκδόθηκε από το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 17.5 πρώτη πρόταση του εσωτερικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

1.   Γενικές παρατηρήσεις

Η ΕΚΤ χαιρετίζει εν γένει το σχέδιο κανονισμού, ο οποίος αναμένεται ότι θα ενισχύσει τη συγκρισιμότητα του ΕνΔΤΚ. Η αντιμετώπιση των εποχιακών ειδών αποτελεί ένα από τα μακροβιότερα ζητήματα εναρμόνισης που συζητούνται στο πλαίσιο της διαμόρφωσης του ΕνΔΤΚ. Σήμερα η αντιμετώπιση των εποχιακών ειδών διαφέρει σημαντικά μεταξύ κρατών μελών, με αποτέλεσμα τη διαμόρφωση ανεπαρκώς συγκρίσιμων ΕνΔΤΚ. Το γεγονός αυτό, με τη σειρά του, δημιουργεί δυσκολίες στην ερμηνεία των δεικτών της ζώνης του ευρώ όσον αφορά ορισμένες ομάδες προϊόντων, οδηγώντας ενδεχομένως ακόμη και σε στρεβλώσεις στον ΕνΔΤΚ όλων των ειδών.

2.   Ειδικές παρατηρήσεις

2.1.

Πάντως, το σχέδιο κανονισμού προβλέπει δύο διαφορετικές μεθόδους αντιμετώπισης των εποχιακών προϊόντων, είτε βάσει των απόλυτων δεικτών των ετήσιων συντελεστών στάθμισης είτε βάσει των εποχιακών δεικτών συντελεστών στάθμισης ανά τάξη. Αν και το σχέδιο κανονισμού επιβάλλει ορισμένους περιορισμούς στην εφαρμογή των δύο αυτών ειδών δεικτών προκειμένου να αμβλυνθεί η έλλειψη συγκρισιμότητας των αποτελεσμάτων μεταξύ χωρών, προσομοιώσεις δείχνουν ότι υπό ορισμένες συνθήκες οι δύο προσεγγίσεις εξακολουθούν να οδηγούν σε αρκετά διαφορετικά αποτελέσματα. Ως εκ τούτου, η ΕΚΤ θα χαιρέτιζε ένα αυστηρότερο πρότυπο που θα επέτρεπε την εφαρμογή μίας μόνο εκ των δύο μεθόδων, προκειμένου να βελτιωθεί περαιτέρω η συγκρισιμότητα της αντιμετώπισης των εποχιακών ειδών. Πάντως, εάν η επιλογή μεταξύ των δύο μεθόδων δεν αναμένεται να επηρεάσει ουσιωδώς τον ΕνΔΤΚ όλων των ειδών και εάν η διαγραφή μίας εκ των μεθόδων που προβλέπονται στο σχέδιο κανονισμού πρόκειται να προκαλέσει σημαντική καθυστέρηση στην έκδοσή του, η ΕΚΤ θα χαιρέτιζε τον περιορισμό της αντιμετώπισης των εποχιακών προϊόντων σε μία μόνο εκ των μεθόδων σε μελλοντικές αναθεωρήσεις του κανονισμού.

2.2.

Όσον αφορά τα κράτη μέλη, των οποίων οι τρέχουσες πρακτικές αποκλίνουν ουσιωδώς από τα ελάχιστα πρότυπα του άρθρου 4 του σχεδίου κανονισμού, η επίδραση στους υποδείκτες που καλύπτονται από το εν λόγω σχέδιο ενδέχεται να είναι σημαντική. Αυτό θα οδηγήσει σε ρήξη της στατιστικής συνέχειας των δεικτών, καταλήγοντας δυνητικά σε στρέβλωση των μεταβολών του ΕνΔΤΚ όλων των ειδών από έτος σε έτος. Η ΕΚΤ αναγνωρίζει ότι τα κράτη μέλη ενδέχεται να μην έχουν τη δυνατότητα να αναθεωρήσουν τους προηγούμενους δημοσιευμένους ΕνΔΚΤ αναδρομικά, και δη από την έναρξη της εφαρμογής τους. Πάντως, η ΕΚΤ αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη συγκρισιμότητα και τη συνοχή των τιμών των ΕνΔΤΚ εντός του έτους που έπεται της εφαρμογής του σχεδίου κανονισμού. Επομένως, η ΕΚΤ θα χαιρέτιζε την αναθεώρηση των εθνικών ΕνΔΤΚ από τα οικεία κράτη μέλη για τουλάχιστον ένα έτος πριν από την εφαρμογή του σχεδίου κανονισμού.

2.3.

Εφόσον, βάσει της συνθήκης, απαιτείται διαβούλευση με την ΕΚΤ σχετικά με το σχέδιο κανονισμού, θα μπορούσε να προστεθεί σχετικό σημείο αναφοράς στο κείμενό του, σύμφωνα με το άρθρο 253 της συνθήκης.

2.4.

Λόγω του ότι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών δεν χρησιμοποιεί τον ΕνΔΤΚ μόνο για το σκοπό που αναφέρεται στο άρθρο 121 της συνθήκης, αλλά και για την εκπλήρωση των καθηκόντων της που αφορούν τη λήψη αποφάσεων νομισματικής πολιτικής σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 2 της συνθήκης, η ΕΚΤ προτείνει την προσθήκη σχετικής αιτιολογικής σκέψης στο σχέδιο κανονισμού.

3.   Προτάσεις διατύπωσης

3.1.

Σε περίπτωση που οι ως άνω υποδείξεις της ΕΚΤ οδηγήσουν σε τροποποιήσεις του σχεδίου κανονισμού, το παράρτημα περιέχει σχετικές προτάσεις διατύπωσης.

Φρανκφούρτη, 23 Φεβρουαρίου 2009.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ

Jean-Claude TRICHET


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗΣ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροποποιήσεις που προτείνει η ΕΚΤ (1)

Τροποποίηση 1

(προτεινόμενο νέο σημείο αναφοράς)

«έχοντας υπόψη: τη συνθήκη ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

«έχοντας υπόψη: τη συνθήκη ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 1995, για τη θέσπιση εναρμονισμένων δεικτών τιμών καταναλωτή, και ιδίως το τρίτο εδάφιο του άρθρου 4 και το άρθρο 5 παράγραφος 3»

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 1995, για τη θέσπιση εναρμονισμένων δεικτών τιμών καταναλωτή, και ιδίως το τρίτο εδάφιο του άρθρου 4 και το άρθρο 5 παράγραφος 3,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας»

Αιτιολογική βάση — Βλέπε παράγραφο 2.3 της γνώμης

Τροποποίηση 2

(προτεινόμενη νέα αιτιολογική σκέψη 5)

 

«(5)

Ο ΕνΔΤΚ αποτελεί σημαντικό δείκτη, τον οποίο χρησιμοποιεί το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών για τις αναλύσεις του που αφορούν τη λήψη αποφάσεων νομισματικής πολιτικής σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 2 της συνθήκης»

Αιτιολογική βάση — Βλέπε παράγραφο 2.4 της γνώμης


(1)  Οι έντονοι χαρακτήρες στο κυρίως κείμενο αφορούν τα σημεία των οποίων την προσθήκη προτείνει η ΕΚΤ.


Top