EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008DC0680

Ekθεση τησ Επιτροπησ προσ το Συμβουλιο σχετικα με το ψηφισμα του Συμβουλιου, τησ 23ησ νοεμβριου 2007, για τον εκσυγχρονισμο των πανεπιστημιων χαριν τησ ανταγωνιστικοτητασ τησ ευρωπησ στην παγκοσμια οικονομια τησ γνωσησ {SEC(2008 2719}

/* COM/2008/0680 τελικό */

52008DC0680

Ekθεση τησ Επιτροπησ προσ το Συμβουλιο σχετικα με το ψηφισμα του Συμβουλιου, τησ 23ησ νοεμβριου 2007, για τον εκσυγχρονισμο των πανεπιστημιων χαριν τησ ανταγωνιστικοτητασ τησ ευρωπησ στην παγκοσμια οικονομια τησ γνωσησ {SEC(2008 2719} /* COM/2008/0680 τελικό */


[pic] | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ |

Βρυξέλλες, 30.10.2008

COM(2008) 680 τελικό

EKΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

σχετικά με το ψήφισμα του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 2007, για τον εκσυγχρονισμό των πανεπιστημίων χάριν της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης στην παγκόσμια οικονομία της γνώσης

{SEC(2008 2719}

EKΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

σχετικά με το ψήφισμα του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 2007, για τον εκσυγχρονισμό των πανεπιστημίων χάριν της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης στην παγκόσμια οικονομία της γνώσης [1]

1. Ιστορικό

H παρούσα έκθεση και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής συντάχθηκαν σε απάντηση του αιτήματος που διατύπωσε το Συμβούλιο στο ψήφισμά του της 23ης Νοεμβρίου 2007 για τον εκσυγχρονισμό των πανεπιστημίων χάριν της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης στην παγκόσμια οικονομία της γνώσης. Το Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να στηρίξει τα κράτη μέλη σε ό,τι αφορά την ατζέντα για τον εκσυγχρονισμό, και ιδίως:

1. να εντοπίσει, κατόπιν διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους φορείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της έρευνας, καθώς και με τις εθνικές αρχές, πιθανά μέτρα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και των εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα πανεπιστήμια στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της επιδίωξης του εκσυγχρονισμού τους και της πλήρους συμβολής τους στους στόχους του θεματολογίου της Λισαβόνας·

2. να διευκολύνει την αλληλοδιδασκαλία, στο πλαίσιο του θεματολογίου της Λισαβόνας, ιδίως δε σε συνάρτηση με το πρόγραμμα εργασιών «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010» και τη συνέχεια της Πράσινης Βίβλου για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας, καθώς και μέσω της ενθάρρυνσης εταιρικών σχέσεων μεταξύ των πανεπιστημίων και του βιομηχανικού/ιδιωτικού τομέα·

3. να εντοπίσει πιθανά μέτρα για την αντιμετώπιση των εμποδίων στην κινητικότητα των σπουδαστών, των διδασκόντων και των ερευνητών στην Ευρώπη και ιδίως την αμοιβαία αναγνώριση μονάδων σπουδών και πτυχίων στην Ευρώπη[2] και να προωθήσει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών στο θέμα αυτό·

4. να παρακολουθήσει και να αξιολογήσει, σε συνεργασία με τους οικείους εθνικούς φορείς:

5. το κοινωνικό υπόβαθρο των σπουδαστών που συμμετέχουν στο Erasmus,

6. τη συμβολή του Erasmus στην ατζέντα εκσυγχρονισμού,

7. τη συμβολή του Erasmus Mundus στη διεθνή ελκυστικότητα των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων.

Η παρούσα έκθεση εστιάζεται κυρίως στις πτυχές του ψηφίσματος του Συμβουλίου που αφορούν την κινητικότητα, αλλά και παρέχει μια επικαιροποιημένη εικόνα της κατάστασης όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. Επίσης, στο παρόν έγγραφο παρουσιάζονται οι εργασίες που πραγματοποίησε η Επιτροπή για να ανταποκριθεί στο προαναφερθέν αίτημα, καθώς και τα κυριότερα συμπεράσματα των εργασιών αυτών. Στο συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής αναπτύσσονται λεπτομερέστερα τα πορίσματα.

2. εργασιεσ που εγιναν και κυριοτερα ευρηματα

Η Επιτροπή συνεργάζεται με τα κράτη μέλη και την τριτοβάθμια εκπαίδευση για να καθορίσει την ατζέντα εκσυγχρονισμού των πανεπιστημίων που θα καλύπτει και τις τρεις αποστολές τους (εκπαίδευση, έρευνα και καινοτομία) και να στηρίξει την υλοποίησή της μέσω της ανοικτής μεθόδου συντονισμού, μέσω ομάδων ειδικών και μελετών (με το διάλογο ομάδων υπευθύνων λήψης αποφάσεων και ειδικών, με δραστηριότητες αλληλοδιδαχής ομολόγων, με δείκτες, πρότυπα αναφοράς, εκθέσεις και αναλύσεις), με την ανάληψη ειδικών πρωτοβουλιών (διασφάλιση της ποιότητας, ECTS, EQF, EIT[3], συλλογή δεδομένων για τα πανεπιστήμια κ.τ.λ.) και μέσω της υποστήριξης των πρωτοβουλιών άλλων μερών (πιλοτικά σχέδια, ενώσεις, δίκτυα κ.τ.λ.), μέσω του προγράμματος για τη διά βίου μάθηση και του 7ου πλαισίου-προγράμματος για την έρευνα.

2.1. Αντιμετώπιση των προκλήσεων και των εμποδίων που συναντούν τα πανεπιστήμια στην πορεία εκσυγχρονισμού

Οι κυριότερες προκλήσεις και τα σημαντικότερα εμπόδια ως προς τον εκσυγχρονισμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προσδιορίστηκαν στην ανακοίνωση της Επιτροπής του 2006[4], όπου διαπιστώθηκε ότι πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες σε εννέα τομείς και, συγκεκριμένα, τη διακυβέρνηση των πανεπιστημίων, την κινητικότητα, την αυτονομία και τη λογοδοσία, τις συμπράξεις με την επιχειρηματική κοινότητα, την ενίσχυση της διεπιστημονικότητας και της υπερεπιστημονικότητας στα προγράμματα κατάρτισης και έρευνας, τη διάδραση γνώσης και κοινωνίας, την ανταμοιβή της αριστείας, τα προγράμματα σπουδών και τη χρηματοδότηση. Τα κράτη μέλη υιοθέτησαν σε μεγάλο βαθμό την ανάλυση αυτή και συμφώνησαν να αναφέρουν την κατάσταση προόδου ως προς την εφαρμογή της ατζέντας εκσυγχρονισμού, στο πλαίσιο των εκθέσεων που υποβάλλουν για το πρόγραμμα εργασιών «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010». Οι εν λόγω εκθέσεις, που εντάσσονται στο πρόγραμμα υποβολής εκθέσεων για τη στρατηγική της Λισαβόνας, καθώς και διάφορες μελέτες και έρευνες δείχνουν ότι, παρά την πρόοδο που πραγματοποιείται και στους εννέα τομείς, υπάρχουν ακόμη πολλά να γίνουν. Η Επιτροπή θα συνεχίσει το διάλογο με τις εθνικές αρχές και τα ενδιαφερόμενα μέρη για την εξεύρεση καλύτερων τρόπων προώθησης της ατζέντας εκσυγχρονισμού.

2.2. Διευκόλυνση της αλληλοδιδασκαλίας στο πλαίσιο του προγράμματος εργασιών «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010» και της συνέχειας στην Πράσινη Βίβλο για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας και μέσω της ενθάρρυνσης εταιρικών σχέσεων μεταξύ των πανεπιστημίων και της βιομηχανίας.

Η Επιτροπή έχει αναλάβει διάφορες πρωτοβουλίες για να διευκολύνει την αλληλοδιδασκαλία και την εφαρμογή της ανοικτής μεθόδου συντονισμού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως είναι, για παράδειγμα, η ομάδα για τον εκσυγχρονισμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η έναρξη των εργασιών της ομάδας εργασίας CREST για την αλληλοδιδαχή σχετικά με προσεγγίσεις για τη βελτίωση της ερευνητικής αριστείας στα πανεπιστήμια, η ετήσια έκθεση προόδου για τους στόχους της Λισαβόνας σχετικά με την εκπαίδευση και την κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων δεικτών και προτύπων αναφοράς, αρκετές ομάδες εμπειρογνωμόνων για την εξέταση διαφόρων πτυχών της ερευνητικής αποστολής των πανεπιστημίων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ενιαία αγορά εργασίας για τους ερευνητές, ενίσχυση της πανεπιστημιακής έρευνας, εξωτερική χρηματοδότηση της έρευνας και χρηματοοικονομική διαχείριση, μεθοδολογίες για την αποτίμηση της πανεπιστημιακής έρευνας) και το φόρουμ πανεπιστημίων-επιχειρήσεων, το οποίο ξεκίνησε τις εργασίες του το Φεβρουάριο του 2008, και μέσω της υλοποίησης των στοχοθετημένων δράσεων Marie Curie στο πλαίσιο του προγράμματος «Άνθρωποι» του 7ου προγράμματος-πλαισίου. Τα αποτελέσματα των πρωτοβουλιών αυτών δείχνουν ότι η ιδέα της αλληλοδιδαχής έχει βρει πρόσφορο έδαφος. Λεπτομέρειες για τις διάφορες πρωτοβουλίες δίνονται στο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής.

2.3. Αντιμετώπιση των εμποδίων στην κινητικότητα των σπουδαστών, των διδασκόντων και των ερευνητών

Η Επιτροπή συνέστησε το Δεκέμβριο του 2007 ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για την κινητικότητα με σκοπό να διερευνήσει με ποιους τρόπους μπορεί η ΕΕ, αξιοποιώντας την επιτυχία του προγράμματος Erasmus, να επεκτείνει την κινητικότητα όχι μόνο μέσα στα πανεπιστήμια αλλά και μεταξύ των νέων γενικότερα, για παράδειγμα, μεταξύ νέων επιχειρηματιών και καλλιτεχνών και σε τομείς όπως η επαγγελματική κατάρτιση.

Τον Ιούλιο του 2008 η εν λόγω ομάδα παρουσίασε τα ευρήματα και τις συστάσεις της. Για να γίνει η κινητικότητα κανόνας και να παύσει να είναι εξαίρεση, η ομάδα προτείνει να τεθούν στόχοι κινητικότητας σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο. Χρειάζεται συγκροτημένη δράση από την ΕΕ, τα κράτη μέλη και όλους τους άλλους συντελεστές για να αυξηθεί περαιτέρω η κινητικότητα. Πρέπει να αυξηθεί η χρηματοδότηση των προγραμμάτων της ΕΕ για την κινητικότητα και τα προγράμματα Erasmus και Erasmus Mundus θα πρέπει να αλληλοσυμπληρώνονται.

Ως συνέχεια της Πράσινης Βίβλου με θέμα «Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας: νέες προοπτικές»[5], η Επιτροπή εξέδωσε το Μάιο του 2008 την ανακοίνωση «Καλύτερες σταδιοδρομίες και περισσότερη κινητικότητα: μια ευρωπαϊκή σύμπραξη για τους ερευνητές»[6], ώστε να υπάρξει ταχεία και μετρήσιμη πρόοδος ως προς τη μεταμόρφωση της Ευρώπης σε ένα χώρο ελκυστικό για τους νέους ερευνητές, με την οριοθέτηση τεσσάρων βασικών τομέων δράσης: i) ανοικτές προσλήψεις και δυνατότητα μεταφοράς των επιδοτήσεων, ii) δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης και συνταξιοδοτικά δικαιώματα, iii) ελκυστικές συνθήκες απασχόλησης και εργασίας και iv) ενίσχυση της επιμόρφωσης, των δεξιοτήτων και της εμπειρίας των ευρωπαίων ερευνητών.

Η Επιτροπή εγκαινίασε τον Ιούνιο του 2008 τη νέα δικτυακή πύλη EURAXESS[7] που θα λειτουργεί ως ενιαίο σημείο πρόσβασης στις υπηρεσίες πληροφόρησης και υποστήριξης των ερευνητών που μετακινούνται και ακολουθούν ερευνητική σταδιοδρομία σε άλλα κράτη μέλη.

Η Επιτροπή εξακολουθεί επίσης να εξετάζει κατά πόσον οι διαρθρωτικές αλλαγές που δρομολόγησε η διαδικασία της Μπολόνια εμποδίζουν την κινητικότητα. Τα περιορισμένα διαθέσιμα δεδομένα φαίνεται να δείχνουν ότι η εισαγωγή του συστήματος τριών κύκλων σπουδών μπορεί να οδηγήσει σε προσωρινή στασιμότητα ή μείωση της κινητικότητας των σπουδαστών κατά τη διάρκεια της φάσης προσαρμογής, αλλά ότι οι δομές της Μπολόνια δεν συνιστούν κατ’ αρχήν εμπόδιο στην κινητικότητα. Τα αποτελέσματα μελέτης για τη διακρατική κινητικότητα που ετοιμάζει ο γερμανικός συντονιστικός φορέας του προγράμματος Erasmus αναμένονται το Νοέμβριο του 2008 και θα ρίξουν πρόσθετο φως στο θέμα αυτό[8].

2.4. Ο αντίκτυπος των προγραμμάτων Erasmus και Erasmus Mundus

2.4.1. Το κοινωνικό υπόβαθρο των σπουδαστών που συμμετέχουν στο ERASMUS

Μια μελέτη[9] δείχνει ότι οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα Erasmus είναι, σε μεγάλο βαθμό, αντιπροσωπευτικοί του φοιτητικού πληθυσμού και δεν προέρχονται από προνομιούχες κοινωνικές ομάδες. Από αυτό συνάγεται ότι το πρόγραμμα Erasmus βοηθά σπουδαστές από λιγότερο εύπορες οικογένειες να σπουδάσουν στο εξωτερικό, ενώ αυτό δεν θα ήταν διαφορετικά δυνατό. Επιπλέον, από τα στοιχεία που συγκέντρωσε η μελέτη φαίνεται ότι το πρόγραμμα Erasmus έχει προσελκύσει λίγο περισσότερους σπουδαστές τέτοιου είδους μεταξύ 2000 και 2005. Ένα σημαντικό ζήτημα είναι ο ρόλος των επιδομάτων που συμπληρώνουν το εισόδημα και προσφέρουν ορισμένα κράτη μέλη και περιφέρειες. Η Επιτροπή θα παρακολουθήσει στενά τις εξελίξεις στον τομέα αυτό.

2.4.2. Η συμβολή του Erasmus στην ατζέντα εκσυγχρονισμού

Μια πολύ πρόσφατη μελέτη[10] δείχνει ότι το Erasmus είχε σημαντικό αντίκτυπο στον εκσυγχρονισμό των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, ιδίως στους τομείς της διεθνοποίησης, της καινοτομίας στο πρόγραμμα σπουδών και της διασφάλισης της ποιότητας. Όλες οι δραστηριότητες που υποστηρίζει το πρόγραμμα Erasmus στους τρεις αυτούς τομείς είναι επίσης αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας της Μπολόνια προς έναν Ευρωπαϊκό Χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Επιπλέον, συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος εργασίας «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010» στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Η Επιτροπή αποδίδει όλο και πιο μεγάλη σημασία σε μέτρα και πρωτοβουλίες που αυξάνουν τη διαφάνεια της αποστολής και της επίδοσης των πανεπιστημίων και τα καθιστούν συγκρίσιμα.

2.4.3. Η συμβολή του Erasmus Mundus στη διεθνή ελκυστικότητα των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων

Η ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος Erasmus Mundus[11] έδειξε ότι το πρόγραμμα έχει ενισχύσει τη διεθνή ελκυστικότητα των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων με διάφορους τρόπους, π.χ. μέσω της προώθησης της ανάπτυξης κοινών, διπλών και πολλαπλών πτυχίων και μέσω της προαγωγής της ακαδημαϊκής αριστείας στην ευρωπαϊκή τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι συστάσεις της ενδιάμεσης αξιολόγησης λήφθηκαν υπόψη στην κατάρτιση του μελλοντικού προγράμματος Erasmus Mundus (Erasmus Mundus ΙΙ), που θα αρχίσει να εφαρμόζεται το 2009. Ως τμήμα του προγράμματος, η Επιτροπή έχει υποστηρίξει το σχέδιο παγκόσμιας προώθησης του Erasmus Mundus, το οποίο στοχεύει στην προβολή της Ευρώπης ως ελκυστικού προορισμού σπουδών για φοιτητές από όλο τον κόσμο. Ο δικτυακός τόπος www.study-in-europe.org, μέρος του σχεδίου παγκόσμιας προώθησης, άρχισε να λειτουργεί το Μάιο του 2008.

3. Επιχειρησιακα συμπερασματα

Η ανοικτή μέθοδος συντονισμού απέδωσε ήδη καλά αποτελέσματα όσον αφορά την υλοποίηση της ατζέντας εκσυγχρονισμού των πανεπιστημίων, που στοχεύει στη βελτίωση της επίτευξης των αλληλένδετων αποστολών των πανεπιστημίων, δηλαδή της εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τα κράτη μέλη και τον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την εξάλειψη των υπολειπόμενων εμποδίων και την ανάπτυξη καινοτομικών προσεγγίσεων. Βρίσκεται τώρα στο στάδιο της επικαιροποίησης του στρατηγικού πλαισίου ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης για την περίοδο μετά το 2010.

Η Επιτροπή θα συνεισφέρει επίσης στην επιτυχία της διαδικασίας της Μπολόνια και θα αξιοποιήσει το πρόγραμμα Erasmus/διά βίου μάθηση, το 7ο πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα, το πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, καθώς και τα διαρθρωτικά ταμεία και το δανειοδοτικό μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για την προώθηση του εκσυγχρονισμού της ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Νέες πρωτοβουλίες προβλέπεται να αναληφθούν στους ακόλουθους τομείς:

Κινητικότητα

Η Επιτροπή θα διερευνήσει όλες τις εναλλακτικές επιλογές για την ουσιαστική προώθηση της κινητικότητας των σπουδαστών και των διδασκόντων στην Ευρώπη και θα εξετάσει, μαζί με τα κράτη μέλη και άλλους συντελεστές, με ποιους τρόπους θα δώσει την κατάλληλη συνέχεια στις συστάσεις της ομάδας υψηλού επιπέδου εμπειρογνωμόνων για την κινητικότητα. Θα εξετάσει, επίσης, τη δυνατότητα καθιέρωσης ενός μηχανισμού δανειοδότησης για τους σπουδαστές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η Επιτροπή προτείνει να δημοσιευτεί τον Ιούνιο του 2009 Πράσινη Βίβλος ως συνέχεια των εργασιών της ομάδας υψηλού επιπέδου και της συζήτησης επί της πολιτικής που έχει προγραμματίσει η γαλλική προεδρία, στην οποία θα προσδιοριστούν οι τρόποι για την επέκταση της μαθησιακής κινητικότητας – όχι μόνο στο πλαίσιο του Erasmus αλλά σε όλες τις μορφές μάθησης –, ώστε να γίνει ο κανόνας και όχι η εξαίρεση.

Όσον αφορά τους ερευνητές, θα ενταθούν οι προσπάθειες για την ενίσχυση της κινητικότητάς τους (γεωγραφικής και τομεακής), σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της υλοποίησης της πρόσφατης ανακοίνωσης της Επιτροπής για την ευρωπαϊκή σύμπραξη για τους ερευνητές.

Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας

Η Επιτροπή θα υποστηρίξει πρωτοβουλίες που θα συμβάλουν στον εντοπισμό νέων δεξιοτήτων για νέες θέσεις εργασίας για μια σειρά επαγγελματικών τομέων, βάσει των εργασιών που έχουν γίνει στον τομέα των μαθησιακών επιτευγμάτων και δεξιοτήτων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων, πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων της Μπολόνια[12], συντονισμός των εκπαιδευτικών δομών στην Ευρώπη[13]). Με τον τρόπο αυτό θα καταστεί δυνατή η ανάπτυξη προβληματισμού για το πώς θα μπορέσουν τα πανεπιστήμια να παρέχουν το σωστό συνδυασμό δεξιοτήτων και προσόντων για την αγορά εργασίας, δηλαδή πώς θα επιτύχουν έναν από τους στόχους που καθορίζονται στην ανακοίνωση του 2006 για τον εκσυγχρονισμό των πανεπιστημίων.

Συνεργασία πανεπιστημίων-επιχειρήσεων

Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να προωθεί το φόρουμ για τη συνεργασία πανεπιστημίων-επιχειρήσεων, που ξεκίνησε τις εργασίες του το Φεβρουάριο του 2008 και του οποίου οι προσεχείς εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν το φθινόπωρο του 2008 και την άνοιξη του 2009. Το 2009 η Επιτροπή θα παρουσιάσει ανακοίνωση για τη συνεργασία πανεπιστημίων-επιχειρήσεων.

Διαφάνεια στις επιδόσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Η Επιτροπή στηρίζει την πραγματοποίηση μελέτης σκοπιμότητας για τη δημιουργία ευρωπαϊκής συλλογής πανεπιστημιακών δεδομένων, ώστε να υπάρξουν συγκρίσιμα στοιχεία και να καταστεί δυνατή η βαθμολόγηση των πανεπιστημίων με βάση διεθνή πρότυπα αναφοράς. Η μελέτη, τα πρώτα αποτελέσματα της οποίας αναμένεται ότι θα είναι διαθέσιμα έως το 2009, θα συμβάλει στην αξιολόγηση των μαθησιακών επιτευγμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (AHELO) από τον ΟΟΣΑ.

Η Επιτροπή θα υποστηρίξει πρωτοβουλίες μεγάλου βεληνεκούς για την εκπόνηση πιο συγκροτημένων και αξιόπιστων μεθόδων για την κατάταξη και την αξιολόγηση των επιδόσεων των πανεπιστημίων ως προς τις διάφορες αποστολές τους.

Συμπέρασμα

Με τις ανωτέρω πρωτοβουλίες και μέσω των προγραμμάτων της και του διαρκούς διαλόγου επί της πολιτικής με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, η Επιτροπή θα συνεχίσει να επικουρεί τα κράτη μέλη και τα πανεπιστήμια στις προσπάθειές τους για την επίτευξη των μεταρρυθμιστικών στόχων που αναφέρει το Συμβούλιο στο ψήφισμά του της 23ης Νοεμβρίου 2007.

[1] http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/07/st16/st16096-re01.en07.pdf

[2] Η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων των διδασκόντων και των ερευνητών καλύπτεται ήδη από την οδηγία 2005/36/EΚ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Με την εν λόγω οδηγία απλοποιούνται, εκσυγχρονίζονται και ενοποιούνται οι 15 οδηγίες που είχαν εκδοθεί μεταξύ 1975 και 1999. Η μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών έπρεπε να γίνει έως τις 20 Οκτωβρίου 2007.

[3] ECTS: Ευρωπαϊκό σύστημα κατοχύρωσης και μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων· EQF: Ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων· EIT: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας

[4] «Επίτευξη της ατζέντας εκσυγχρονισμού για πανεπιστήμια: Εκπαίδευση, έρευνα και καινοτομία», COM (2006) 208 τελικό.

[5] COM(2007) 161 «Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας: νέες προοπτικές».

[6] COM (2008) 317 τελικό «Καλύτερες σταδιοδρομίες και περισσότερη κινητικότητα: μια ευρωπαϊκή σύμπραξη για τους ερευνητές».

[7] www.ec.europa.eu/euraxess

[8] Η γερμανική υπηρεσία ακαδημαϊκών ανταλλαγών DAAD, βλέπε www.daad.de

[9] Manuel Souto Otero and Andrew McCoshan, Survey of the Socio-Economic Background of ERASMUS students, Final Report, (Μελέτη για το κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο των σπουδαστών του ERASMUS, τελική έκθεση) DG EQC 01/05, 2006.Schnitzer, Klaus und Middendorff, Elke, EUROSTUDENT 2005. Social and Economic Conditions of Student Life in Europe (Κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της σπουδαστικής ζωής στην Ευρώπη) 2005.

[10] Impact of ERASMUS on European Higher Education: quality, openness and internationalisation - preliminary conclusions. (Αντίκτυπος του προγράμματος Erasmus στην ευρωπαϊκή τριτοβάθμια εκπαίδευση: ποιότητα, ανοικτοί ορίζοντες και διεθνοποίηση – προκαταρκτικά αποτελέσματα) Αύγουστος 2008, CHEPS, INCHER-Kassel και ECOTEC.

[11] Centre for Strategy & Evaluation Services LLP, Interim Evaluation of Erasmus Mundus (Ενδιάμεση αξιολόγηση του Erasmus Mundus), τελική έκθεση, Ιούνιος 2007, βλέπε http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/news_en.html

[12] http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/documents/QF-EHEA-May2005.pdf

[13] http://tuning.unideusto.org/tuningeu/

Top