EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AB0012

Γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 3ης Μαρτίου 2008 , κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες και για την κατάργηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1172/95 του Συμβουλίου (CON/2008/12)

OJ C 70, 15.3.2008, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.3.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 70/1


ΓΝΏΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ

της 3ης Μαρτίου 2008

κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες και για την κατάργηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1172/95 του Συμβουλίου

(CON/2008/12)

(2008/C 70/01)

Εισαγωγή και νομική βάση

Στις 7 Φεβρουαρίου 2008 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έλαβε αίτημα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διατύπωση γνώμης σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες και για την κατάργηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1172/95 του Συμβουλίου (1) (στο εξής «προτεινόμενος κανονισμός»).

Η αρμοδιότητα της ΕΚΤ για τη διατύπωση γνώμης βασίζεται στο άρθρο 105 παράγραφος 4, πρώτη περίπτωση, της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η παρούσα γνώμη εκδόθηκε από το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 5, πρώτη περίοδος, του εσωτερικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Γενικές παρατηρήσεις

1.

Η ΕΚΤ χαιρετίζει τον προτεινόμενο κανονισμό, ο οποίος αναμένεται ότι θα βελτιώσει την ποιότητα, τη συγκρισιμότητα και την επικαιρότητα των στατιστικών του εξωτερικού εμπορίου και ότι θα εξασφαλίσει έναν καλύτερο σύνδεσμο μεταξύ των εν λόγω στατιστικών και εκείνων των επιχειρήσεων. Εξάλλου, και τα κράτη μέλη εκκινούν από τις στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου όσον αφορά την κατάρτιση των στατιστικών των ισοζυγίων πληρωμών και των εθνικών λογαριασμών, καθώς και τις εθνικές συνεισφορές στο ισοζύγιο πληρωμών και τους λογαριασμούς της ζώνης του ευρώ, επί των οποίων αρμόδια είναι η ΕΚΤ.

2.

Η ΕΚΤ σημειώνει ότι, βάσει του προτεινόμενου κανονισμού, τα κράτη μέλη θα υποχρεούνται να καταρτίζουν και να διαβιβάζουν δεδομένα στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αναφορικά με τα ακόλουθα στοιχεία, μόνον εφόσον αυτά είναι διαθέσιμα βάσει δήλωσης διασάφησης κατατεθειμένης στις τελωνειακές τους αρχές: i) το κράτος μέλος τελικού προορισμού, όσον αφορά τις εισαγωγές, ii) το κράτος μέλος πραγματικής εξαγωγής, όσον αφορά τις εξαγωγές, και iii) τη φύση της συναλλαγής (2). Παρομοίως, ορισμένο κράτος μέλος θα υποχρεούται να διαβιβάζει τα μητρώα εισαγωγών ή εξαγωγών σε άλλο κράτος μέλος, μόνον αφότου οι τελωνειακές αρχές αμφότερων των κρατών μελών θέσουν σε λειτουργία ένα μηχανισμό αμοιβαίας ηλεκτρονικής ανταλλαγής των σχετικών δεδομένων (3). Η ΕΚΤ σημειώνει ότι τα ως άνω δεδομένα είναι σημαντικά για τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των στατιστικών της ζώνης του ευρώ, κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1, και συνιστά την χωρίς καθυστέρηση ανάληψη δράσης για την εφαρμογή των κατάλληλων αλλαγών στον κοινοτικό τελωνειακό κώδικα (4) και στο μηχανισμό ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των τελωνειακών αρχών της ΕΕ, προς αποσόβηση του κινδύνου επιδείνωσης της ποιότητας των εν λόγω δεδομένων.

3.

Όπως επισημαίνεται σε προηγούμενη γνώμη της (5), η ΕΚΤ συμμερίζεται το ενδιαφέρον που εξέφρασε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την παρακολούθηση του διεθνούς ρόλου του ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό η ΕΚΤ επιδοκιμάζει ιδίως το περιεχόμενο του άρθρου 6 παράγραφος 3 του προτεινόμενου κανονισμού, βάσει του οποίου απαιτείται η κατάρτιση στατιστικών των εμπορικών συναλλαγών με ταξινόμησή τους κατά λογιστική μονάδα εισαγωγών και εξαγωγών αγαθών από και προς χώρες εκτός ΕΕ. Η ΕΚΤ παρακολουθεί τη χρήση του ευρώ εκτός της ζώνης του ευρώ και δημοσιεύει ετήσια επιθεώρηση για το διεθνή ρόλο του ευρώ, η οποία περιλαμβάνει και ενότητα ειδικά για τη χρήση του ευρώ στις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές. Ο διεθνής ρόλος του ευρώ εμφανίζει μια έντονη περιφερειακή διάσταση και είναι πιο εμπεδωμένος στην ΕΕ. Εξάλλου, και τα δεδομένα τα σχετικά με την ανάλυση του εξωτερικού εμπορίου κατά νόμισμα αποτελούν κύρια πηγή στοιχείων, την οποία η ΕΚΤ χρησιμοποιεί στις μακροοικονομικές της προβλέψεις, που σκοπό έχουν την ανάλυση της σταθερότητας των τιμών, καθώς παρέχουν πληροφορίες ως προς την έκταση στην οποία οι μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών επηρεάζουν τις όποιες κινήσεις στην τιμή των εισαγωγών και των αγαθών εγχώριας παραγωγής.

4.

Η ΕΚΤ επιδοκιμάζει τη σκοπούμενη μείωση της επιβάρυνσης των οικονομικών φορέων όσον αφορά την υποβολή στατιστικών στοιχείων και τη βελτιωμένη χρήση διοικητικής φύσης δεδομένων που αναμένεται ότι θα εισαγάγει ο προτεινόμενος κανονισμός.

5.

Η ΕΚΤ αντιλαμβάνεται ότι ο προτεινόμενος κανονισμός ενδέχεται να καταστήσει αναγκαίες κάποιες τροποποιήσεις στην υποβολή στοιχείων του συστήματος Intrastat, το οποίο θεσπίζεται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 638/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για τις συναλλαγές αγαθών μεταξύ κρατών μελών και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3330/91 του Συμβουλίου (6), και συνιστά την εξέταση των εν λόγω τροποποιήσεων χωρίς καθυστέρηση.

Φρανκφούρτη, 3 Μαρτίου 2008.

Ο πρόεδρος της ΕΚΤ

Jean Claude TRICHET


(1)  COM(2007) 653 τελικό.

(2)  Βλ. άρθρο 6 παράγραφος 5 του προτεινόμενου κανονισμού.

(3)  Βλ. άρθρο 7 παράγραφος 3 του προτεινόμενου κανονισμού.

(4)  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1). Κανονισμός, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1791/2006 (ΕΕ L 363 της 20.12.2006, σ. 1).

(5)  Γνώμη CON/2003/26 της ΕΚΤ της 1ης Δεκεμβρίου 2003 κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για το ισοζύγιο πληρωμών, το διεθνές εμπόριο υπηρεσιών και τις άμεσες ξένες επενδύσεις [COM(2003) 507 τελικό] (ΕΕ C 296 της 6.12.2003, σ. 5).

(6)  ΕΕ L 102 της 7.4.2004, σ. 1.


Top