Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007AE0606

Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την απαγόρευση της εμπορίας, των εισαγωγών και εξαγωγών από την Κοινότητα γούνας γάτας και σκύλου ή προϊόντων που περιέχουν τέτοια γούνα COM(2006) 684 τελικό — 2006/0236 (COD)

OJ C 168, 20.7.2007, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.7.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 168/42


Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την «Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την απαγόρευση της εμπορίας, των εισαγωγών και εξαγωγών από την Κοινότητα γούνας γάτας και σκύλου ή προϊόντων που περιέχουν τέτοια γούνα»

COM(2006) 684 τελικό — 2006/0236 (COD)

(2007/C 168/08)

Στις 4 Δεκεμβρίου 2006, και σύμφωνα με τα άρθρα 95 και 133 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το Συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την ανωτέρω πρόταση.

Το ειδικευμένο τμήμα «Γεωργία, ανάπτυξη της υπαίθρου, περιβάλλον», στο οποίο ανατέθηκε η προετοιμασία των σχετικών εργασιών, επεξεργάστηκε τη γνωμοδότησή του στις 21 Μαρτίου 2007, με βάση την εισηγητική έκθεση του κ. RETUREAU.

Κατά την 435η σύνοδο ολομέλειάς της της 25ης και 26ης Απριλίου 2007 (συνεδρίαση της 25ης Απριλίου), η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε με 128 ψήφους υπέρ, 1 ψήφο κατά και 5 αποχές την ακόλουθη γνωμοδότηση.

1.   Συμπεράσματα και συστάσεις

1.1

Η ΕΟΚΕ συμφωνεί με τη νομική βάση (άρθρο 95 της ΣΕΚ) και το είδος του νομικού μέσου (κανονισμός).

1.2

Η Επιτροπή δεν μπορεί να επικαλεσθεί αρμοδιότητες που της αναθέτει η Συνθήκη, οι οποίες να της επιτρέπουν να λάβει μέτρα κατά της βάναυσης μεταχείρισης των ζώων που άλλωστε δεν λαμβάνει χώρα στο έδαφός της. Συνεπώς, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό παρά μόνον στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της στον τομέα του εμπορίου και της ενιαίας αγοράς της γούνας καθώς και με βάση τις υφιστάμενες διαφορετικές εθνικές νομικές διατάξεις που θα πρέπει να εναρμονιστούν.

1.3

Η ΕΟΚΕ συμφωνεί με την Επιτροπή ότι μόνο με την απόλυτη απαγόρευση μπορούν να αποθαρρυνθούν οι εισαγωγείς ιματισμού και παιχνιδιών να εισάγουν στο έδαφος της Κοινότητας μεγάλες ποσότητες γούνας σκύλου και γάτας ή παρεμφερών προϊόντων και να κατασταλεί το εμπόριο της απαγορευμένης γούνας που πραγματοποιείται σε μεγάλη κλίμακα.

1.4

Η ΕΟΚΕ συνιστά να ορισθεί με σαφήνεια η έννοια της «γούνας» από νομική άποψη, ώστε να προσδιορίζεται με ακρίβεια η καθαυτή γούνα αλλά και τα μέρη από τα οποία αποτελείται (τρίχωμα και δέρμα), προκειμένου η απαγόρευση να καλύπτει όλες τις πιθανές χρήσεις της γούνας γάτας και σκύλου.

1.5

Η ΕΟΚΕ τονίζει ότι οι μέθοδοι ελέγχου πρέπει να είναι αποτελεσματικές και ότι πρέπει να γίνει προσφυγή στην επιτροπολογία προκειμένου να καθιερωθούν οι πιο αποδεκτοί τρόποι ελέγχου.

2.   Αιτιολογία

2.1

Με την πρόταση κανονισμού που βασίζεται στο άρθρο 95 της ΣΕΚ (ενιαία αγορά) η Επιτροπή προτείνει να απαγορευθεί η παραγωγή, η εισαγωγή, η εξαγωγή και η εμπορία γούνας γάτας και σκύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

2.2

Ο προτεινόμενος κανονισμός ανταποκρίνεται σε αίτημα της κοινωνίας των πολιτών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θεωρείται ως μία από τις προτεραιότητες της γερμανικής προεδρίας.

2.3

Φαίνεται ότι κυρίως στις ασιατικές αγορές εκτρέφονται και θανατώνονται γάτες και σκύλοι κάτω από άθλιες συνθήκες, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί η γούνα τους για την παραγωγή ιματισμού, εξαρτημάτων ιματισμού ή παιχνιδιών. Τέτοια είδη γούνας εντοπίστηκαν και στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά.

2.4

Οι γούνες αυτές υποβάλλονται συνήθως σε χημική επεξεργασία και βαφή και διατίθενται στην αγορά με ονομασίες που αποκρύπτουν την πραγματική τους προέλευση. Ο ακριβής επιστημονικός προσδιορισμός του ζώου από το οποίο προέρχεται η γούνα που έχει υποστεί παρόμοια επεξεργασία είναι εξαιρετικά δύσκολος τόσο με βάση την εμφάνιση ή την υφή, όσο και με βάση το DNA, διότι το DNA καταστρέφεται κατά τη διαδικασία επεξεργασίας. Σύμφωνα με πληροφορίες μόνο η φασματομετρία μάζας επιτρέπει, μέσω της συγκριτικής μεθόδου, τον ακριβή προσδιορισμό του ζώου. Συνεπώς, ο τελωνειακός έλεγχος μπορεί να είναι εξαιρετικά δύσκολος και έτσι δικαιολογείται η διάταξη για τις παρεκκλίσεις που προβλέπεται στο άρθρο 4 της πρότασης κανονισμού.

2.4.1

Το άρθρο 4 προβλέπει ότι μπορεί να επιτραπεί η κατοχή ρούχων ή αντικειμένων που περιλαμβάνουν απαγορευμένες γούνες για προσωπική χρήση. Κατά την ΕΟΚΕ, η κατοχή και η προσωπική χρήση ή διάθεση ιδιωτικών αγαθών σε πολύ περιορισμένες ποσότητες θα πρέπει σαφώς να αποκλεισθεί από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού για να αποφευχθούν οι υπερβολικές γραφειοκρατικές διατυπώσεις.

2.4.2

Η ενδεχόμενη χρήση δερμάτων, τα οποία δεν λήφθηκαν από ζώα εκτροφής με σκοπό την παραγωγή γούνας και τα οποία επισημάνθηκαν, ως τέτοια μπορεί ενδεχομένως να υποβληθεί στη διαδικασία της επιτροπολογίας

2.5

Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, η γενική απαγόρευση της παραγωγής, εισαγωγής και εμπορίας αποτελούν το μόνο δυνατό μέτρο, διότι τα προϊόντα αυτά είτε εισάγονται παράνομα είτε δεν δηλώνονται καθόλου και οι καταναλωτές παραπλανούνται από ψευδείς επισημάνσεις των ρούχων ή των αντικειμένων που περιέχουν ενδεχομένως γούνα γάτας ή σκύλου.

2.6

Ήδη ορισμένα κράτη μέλη αλλά και τρίτες χώρες έχουν θεσπίσει νόμους που απαγορεύουν τα προϊόντα αυτά αλλά η φύση και το πεδίο εφαρμογής των νόμων διαφέρουν. Επομένως η παρέμβαση της Κοινότητας δικαιολογείται από την ανάγκη εναρμόνισης της ενιαίας αγοράς στον τομέα αυτό.

2.7

Καθιερώθηκε σύστημα ενημέρωσης και παρακολούθησης όσον αφορά την ανίχνευση και τις μεθόδους ανίχνευσης αυτού του απαγορευμένου είδους γούνας. Η επιτροπολογία θα καταστήσει δυνατή τη σύνταξη καταλόγου με τους αποδεκτούς τρόπους για την πραγματοποίηση των ελέγχων.

2.8

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβλέψουν ανάλογες και αποτρεπτικές κυρώσεις.

3.   Γενικές παρατηρήσεις

3.1

Η ΕΟΚΕ συμφωνεί με την επιλογή της νομικής βάσης και τη μορφή του κανονισμού. Πράγματι, η αρχή για τη διασφάλιση της καλής διαβίωσης των ζώων στα αγροκτήματα δεν μπορεί να εφαρμοστεί για τις γάτες και τους σκύλους.

3.2

Αποτελεί πλέον κοινωνικό φαινόμενο το γεγονός ότι τα ζώα αυτά, στην Ευρώπη, θεωρούνται ζώα συντροφιάς και δεν εκτρέφονται για το κρέας ή τη γούνα τους. Επίσης δεν χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση εργασιών, με εξαίρεση ορισμένες ράτσες σκύλων που εκπαιδεύονται για να συνοδεύουν και να οδηγούν άτομα με ειδικές ανάγκες, για την αναζήτηση ατόμων που έχουν εξαφανισθεί, που έχουν σκεπαστεί από συντρίμμια ή όγκους χιονιού και για άλλες χρήσιμες εργασίες συμπαράστασης προς τους ανθρώπους, γεγονός που τα καθιστά ακόμη πιο συμπαθή στην κοινή γνώμη.

3.3

Η Επιτροπή δεν μπορεί να επικαλεσθεί αρμοδιότητες που της αναθέτει η Συνθήκη της ΕΚ οι οποίες να της επιτρέπουν να λάβει μέτρα κατά της βάναυσης μεταχείρισης των ζώων, που άλλωστε δεν λαμβάνει χώρα στην επικράτειά της. Συνεπώς, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα παρά μόνο στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της στον τομέα του εμπορίου και της εναρμόνισης της ενιαίας αγοράς της γούνας καθώς και με βάση την εξάλειψη των εμποδίων όσον αφορά το εμπόριο της γούνας, εξαιτίας των διαφορετικών υφιστάμενων εθνικών νομικών διατάξεών που θα πρέπει να εναρμονισθούν για να αποφευχθεί ο κατακερματισμός της αγοράς.

3.4

Δεδομένου ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο, από τεχνική άποψη, να προσδιοριστεί αν πράγματι πρόκειται για επεξεργασμένη γούνα γάτας ή σκύλου, θα ήταν αδύνατο να εφαρμοστεί στην πράξη μια πρόταση που να περιορίζεται αποκλειστικά στην υποχρέωση επισήμανσης του προϊόντος. Η ΕΟΚΕ συμφωνεί με την Επιτροπή ότι μόνο με την απόλυτη απαγόρευση μπορούν να αποθαρρυνθούν οι εισαγωγείς ρούχων και παιχνιδιών να εισάγουν στο έδαφος της Κοινότητας μεγάλες ποσότητες γούνας σκύλου και γάτας ή παρεμφερών προϊόντων και να κατασταλεί το εμπόριο της απαγορευμένης γούνας που πραγματοποιείται σε μεγάλη κλίμακα.

3.5

Ο κανονισμός θα πρέπει να κοινοποιηθεί μετά την υιοθέτησή του στον ΠΟΕ ως μη δασμολογικός εμπορικός φραγμός (NTB). Αυτός είναι σύμφωνος με τους κανόνες του διεθνούς εμπορίου.

4.   Ειδικές παρατηρήσεις

4.1

Η ΕΟΚΕ συνιστά να ορισθεί με σαφήνεια η έννοια της «γούνας» από νομική άποψη, ώστε να προσδιορίζεται με ακρίβεια η καθαυτή γούνα αλλά και τα μέρη από τα οποία αποτελείται (τρίχωμα και δέρμα), προκειμένου η απαγόρευση να καλύπτει όλες τις πιθανές χρήσεις της γούνας γάτας και σκύλου.

4.2

Η ΕΟΚΕ κρίνει σκόπιμο να οριστεί ότι πρέπει να αποφευχθούν οι τελωνειακοί έλεγχοι στα φυσικά πρόσωπα για αυστηρώς προσωπικά αντικείμενα που μπορεί να έχουν στην κατοχή τους σε πολύ περιορισμένη ποσότητα κατά τη διέλευση των εσωτερικών συνόρων ή κατά την άφιξή τους από τρίτη χώρα. Η ανταλλαγή ή η πώληση ενός τεμαχίου ιματισμού ή η δωρεά του σε φιλανθρωπικό οργανισμό δεν θα πρέπει επίσης να εκλαμβάνονται ως εμπορία που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού.

Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2007.

Ο Πρόεδρος

της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

Δημήτρης ΔΗΜΗΤΡΙΆΔΗΣ


Top