EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006XC0725(01)

Πρόσκληση για υποβολή παρατηρήσεων σχετικά με το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής

OJ C 172, 25.7.2006, p. 6–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

25.7.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 172/6


Πρόσκληση για υποβολή παρατηρήσεων σχετικά με το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής

(2006/C 172/04)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία δημοσίευσης του σχεδίου κανονισμού στην ακόλουθη διεύθυνση:

European Commission

Directorate-General for Competition

Consultation (HT 364)

State aid Registry

B-1049 Brussels

Φαξ: (32-2) 296 12 42

E-mail: stateaidgreffe@ec.europa.eu

Σχέδιο κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/… της Επιτροπής

της […]

για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2204/2002, (ΕΚ) αριθ. 70/2001 και (ΕΚ) αριθ. 68/2001, όσον αφορά τη διάρκεια ισχύος τους

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 994/98 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1998, για την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων (1)

και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) i), ii), iv) και στοιχείο β),

Έχοντας δημοσιεύσει σχέδιο του παρόντος κανονισμού (2),

Κατόπιν διαβουλεύσεων με τη συμβουλευτική επιτροπή για τις κρατικές ενισχύσεις

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2204/2002 της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις για την απασχόληση (3), ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 70/2001 της Επιτροπής, της 12ης Ιανουαρίου 2001, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (4), και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 68/2001 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις για επαγγελματική εκπαίδευση (5) θα λήξουν στις 31 Δεκεμβρίου 2006. Στο σχέδιο δράσης για τις κρατικές ενισχύσεις (6), η Επιτροπή πρότεινε τη συγκέντρωση των κανονισμών αυτών σε ένα ενιαίο κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία και την ενδεχόμενη προσθήκη άλλων τομέων που αναφέρονται στα άρθρα 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 994/98.

(2)

Το περιεχόμενο του μελλοντικού κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία θα εξαρτηθεί ιδίως από τα αποτελέσματα των δημόσιων διαβουλεύσεων που ξεκίνησαν στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για τις κρατικές ενισχύσεις και του εγγράφου διαβούλευσης της Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις στην καινοτομία (7). Θα πρέπει επίσης να πραγματοποιηθούν συζητήσεις με εκπροσώπους των κρατών μελών ώστε να προσδιορισθούν οι κατηγορίες των ενισχύσεων που μπορούν να θεωρηθούν συμβιβάσιμες με τη Συνθήκη. Για την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων και την ανάλυση των αποτελεσμάτων τους, κρίνεται ενδεδειγμένη η παράταση ισχύος των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2204/2002, (ΕΚ) αριθ. 70/2001 και (ΕΚ) αριθ. 68/2001 μέχρι τα τέλη του 2007.

(3)

Οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 2204/2002, (ΕΚ) αριθ. 68/2001 και (ΕΚ) αριθ. 70/2001 θα πρέπει συνεπώς να τροποποιηθούν αναλόγως.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό συνάδουν με τη γνώμη της συμβουλευτικής επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 68/2001, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:

Εφαρμόζεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2007.

Άρθρο 2

Στο άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 70/2001, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:

Εφαρμόζεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2007.

Άρθρο 3

Στο άρθρο 11 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2204/2002, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:

Εφαρμόζεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2007.

Άρθρο 4

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, …

Για την Επιτροπή

[…]

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 142 της 14.05.1998, σ. 1.

(2)  ΕΕ C …

(3)  ΕΕ L 337 της 13.12.2002, σ. 3.

(4)  ΕΕ L 10 της 13.1.2001, σ. 33· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 364/2002 (ΕΕ L 63 της 28.2.2004, σ. 22).

(5)  ΕΕ L 10 της 13.1.2001, σ. 33· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 364/2002 (ΕΕ L 63 της 28.2.2004, σ. 20).

(6)  COM 2005/0107 τελικό.

(7)  COM 2005/0436 τελικό.


Top