EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006PC0097

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών

/* COM/2006/0097 τελικό - CNS 2006/0029 */

52006PC0097

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών /* COM/2006/0097 τελικό - CNS 2006/0029 */


[pic] | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ |

Βρυξέλλες, 6.3.2006

COM(2006) 97 τελικό

2006/0029 (CNS)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών

(υποβληθείσα από την Επιτροπή)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Κατόπιν της έκδοσης των συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά με τις συμφωνίες αλιευτικής σύμπραξης τον Ιούλιο 2004, η Κοινότητα επαναδιαπραγματεύεται όλες τις υφιστάμενες συμφωνίες πλαίσια, για να τις αντικαταστήσει από το εν λόγω νέο πλαίσιο.

Η νέα αλιευτική σύμπραξη μεταξύ της Κοινότητας και των Σεϋχελλών μονογραφήθηκε τον Μάρτιο 2005. Τα δύο μέρη συμφώνησαν να συνάψουν νέα συμφωνία πλαίσιο και αλιευτικό πρωτόκολλο.

Η νέα συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης και το νέο πρωτόκολλο προβλέπουν βελτιωμένη οικονομική, χρηματοοικονομική, τεχνική και επιστημονική συνεργασία στον τομέα της αλιείας με σκοπό να διασφαλιστούν η διατήρηση και η αειφόρος εκμετάλλευση των πόρων, καθώς και συμπράξεις μεταξύ επιχειρήσεων που αποβλέπουν στην ανάπτυξη, προς το κοινό συμφέρον, των οικονομικών δραστηριοτήτων που υπάγονται στον τομέα της αλιείας και των συναφών δραστηριοτήτων.

Τα δύο μέρη συμφώνησαν να εισηγηθούν στις αντίστοιχες οικείες αρχές να αντικατασταθεί η υφιστάμενη συμφωνία πλαίσιο από την εν λόγω νέα συμφωνία σύμπραξης και το νέο αλιευτικό πρωτόκολλο (το πρωτόκολλο βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισης με χωριστή διαδικασία).

Ενόψει των ανωτέρω, η νέα αυτή συμφωνία θα ενθαρρύνει την υπεύθυνη και αειφόρο εκμετάλλευση των πόρων προς αμοιβαίο όφελος της ΕΚ και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών.

Η Επιτροπή προτείνει στη βάση αυτή να εγκρίνει το Συμβούλιο τη σύναψη της εν λόγω νέας συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της ΕΚ και των Σεϋχελλών.

2006/0029 (CNS)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 37, σε συνδυασμό με το άρθρο 300 παράγραφος 2 και παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο,

την πρόταση της Επιτροπής[1],

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου[2],

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1708/87 του Συμβουλίου, η Κοινότητα ενέκρινε συμφωνία με τη Δημοκρατία των Σεϋχελλών για την αλιεία στα ανοικτά των Σεϋχελλών[3]. Όπως προβλέπει η εν λόγω συμφωνία, τα δύο μέρη διεξήγαγαν διαπραγματεύσεις, για να την αντικαταστήσουν με συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης.

(2) Κατόπιν των διαπραγματεύσεων αυτών, τον Μάρτιο 2005 μονογραφήθηκε η συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης.

(3) Η συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης προβλέπει βελτιωμένη οικονομική, χρηματοοικονομική, τεχνική και επιστημονική συνεργασία στον τομέα της αλιείας με σκοπό να διασφαλιστούν η διατήρηση και η αειφόρος εκμετάλλευση των πόρων, καθώς και συμπράξεις μεταξύ επιχειρήσεων που αποβλέπουν στην ανάπτυξη, προς το κοινό συμφέρον, των οικονομικών δραστηριοτήτων που υπάγονται στον τομέα της αλιείας και των συναφών δραστηριοτήτων.

(4) Πρέπει να εγκριθεί η εν λόγω συμφωνία.

(5) Συνεπεία της έναρξης ισχύος της νέας συμφωνίας, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1708/87 θα καταστεί άνευ αντικειμένου και πρέπει επομένως να καταργηθεί για λόγους σαφήνειας.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται εξ ονόματος της Κοινότητας η συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών (στο εξής καλούμενη «η συμφωνία»).

Το κείμενο της συμφωνίας επισυνάπτεται στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 2

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει τα πρόσωπα που είναι αρμόδια να υπογράψουν τη συμφωνία δεσμεύοντας την Κοινότητα.

Άρθρο 3

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1708/87 καταργείται.

Άρθρο 4

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης .

Άρθρο 5

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες,

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, στο εξής καλούμενη «η Κοινότητα», και

Η Δημοκρατία των Σεϋχελλών, στο εξής καλούμενη «Σεϋχέλλες», καλούμενες εφεξής «τα μέρη»,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τις στενές σχέσεις συνεργασίας μεταξύ της Κοινότητας και των Σεϋχελλών, ιδίως στο πλαίσιο της συμφωνίας Κοτονού, καθώς και την κοινή τους επιθυμία να εντείνουν τις εν λόγω σχέσεις,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ της σημασίας των αρχών που καθιερώνονται από τον Κώδικα καλής συμπεριφοράς για την υπεύθυνη αλιεία, ο οποίος εγκρίθηκε κατά τη συνδιάσκεψη του FAO το 1995,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΕΣ να συνεργαστούν, προς το αμοιβαίο συμφέρον, για την προώθηση της καθιέρωσης της υπεύθυνης αλιείας, με σκοπό να εξασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη διατήρηση και την αειφόρο εκμετάλλευση των θαλάσσιων έμβιων πόρων,

ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΕΣ ότι η συνεργασία αυτή πρέπει να λάβει τη μορφή πρωτοβουλιών και μέτρων, τα οποία, είτε λαμβάνονται από κοινού είτε χωριστά, είναι συμπληρωματικά, συνεπή προς την πολιτική και εξασφαλίζουν συνεργία των προσπαθειών,

ΠΡΟΤΙΘΕΜΕΝΕΣ, για τους σκοπούς αυτούς, να αρχίσουν διάλογο με στόχο να ορίσουν μια τομεακή αλιευτική πολιτική στις Σεϋχέλλες και να προσδιορίσουν τα κατάλληλα μέσα που θα διασφαλίσουν ότι η πολιτική αυτή εφαρμόζεται αποτελεσματικά και ότι οι οικονομικοί παράγοντες και η κοινωνία των πολιτών συμμετέχουν στη διαδικασία,

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να καθορίσουν τους όρους και τις συνθήκες που θα διέπουν τις αλιευτικές δραστηριότητες των κοινοτικών σκαφών στα ύδατα των Σεϋχελλών και την κοινοτική στήριξη για την καθιέρωση της υπεύθυνης αλιείας στα εν λόγω ύδατα,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΕΣ να επιδοθούν σε στενότερη οικονομική συνεργασία στον τομέα της αλιευτικής βιομηχανίας και των συναφών δραστηριοτήτων, μέσω της σύστασης και της ανάπτυξης κοινών επιχειρήσεων, στις οποίες θα συμμετέχουν εταιρίες και των δύο μερών,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Άρθρο 1 - Αντικείμενο

Η παρούσα συμφωνία καθορίζει τις αρχές, τους κανόνες και τις διαδικασίες που διέπουν:

- την οικονομική, χρηματοοικονομική, τεχνική και επιστημονική συνεργασία στον τομέα της αλιείας, με σκοπό την καθιέρωση της υπεύθυνης αλιείας στα ύδατα των Σεϋχελλών, για να εξασφαλιστούν η διατήρηση και η αειφόρος εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων, καθώς και την ανάπτυξη του αλιευτικού τομέα των Σεϋχελλών·

- τους όρους πρόσβασης των κοινοτικών αλιευτικών σκαφών στα ύδατα των Σεϋχελλών·

- τις ρυθμίσεις για την αστυνόμευση της αλιείας στα ύδατα των Σεϋχελλών, με στόχο να διασφαλίζεται η τήρηση των ανωτέρω κανόνων και όρων, η αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων για τη διατήρηση και διαχείριση των ιχθυαποθεμάτων και η πρόληψη της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας·

- τις συμπράξεις μεταξύ εταιριών που αποβλέπουν στην ανάπτυξη των οικονομικών δραστηριοτήτων που υπάγονται στον τομέα της αλιείας και των συναφών δραστηριοτήτων, προς το κοινό συμφέρον.

Άρθρο 2 - Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, νοούνται ως:

α) «αρχές των Σεϋχελλών»: η Αρχή Αλιείας των Σεϋχελλών (Seychelles Fishing Authority)·

β) «κοινοτικές αρχές»: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή·

γ) «κοινοτικό σκάφος»: αλιευτικό σκάφος που φέρει τη σημαία κράτους μέλους της Κοινότητας και είναι νηολογημένο στην Κοινότητα·

δ) «κοινή επιχείρηση»: εμπορική εταιρία που έχει συσταθεί στις Σεϋχέλλες από εφοπλιστές ή από εθνικές επιχειρήσεις των μερών για την άσκηση αλιείας ή συναφών δραστηριοτήτων·

ε) «μεικτή επιτροπή»: επιτροπή που αποτελείται από αντιπροσώπους της Κοινότητας και των Σεϋχελλών, οι αρμοδιότητες της οποίας περιγράφονται στο άρθρο 9 της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 3 - Αρχές και στόχοι στους οποίους βασίζεται η εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας

1. Τα μέρη αναλαμβάνουν να προωθήσουν την υπεύθυνη αλιεία στα ύδατα των Σεϋχελλών, με βάση την αρχή της μη διάκρισης μεταξύ των διαφόρων στόλων που αλιεύουν στα εν λόγω ύδατα, με την επιφύλαξη των συμφωνιών που συνάπτονται μεταξύ αναπτυσσομένων χωρών της ίδιας γεωγραφικής περιφέρειας, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών αμοιβαιότητας στον τομέα της αλιείας.

2. Τα μέρη συνεργάζονται με στόχο τον ορισμό και την εφαρμογή μιας τομεακής αλιευτικής πολιτικής στα ύδατα των Σεϋχελλών και προς τούτο εγκαινιάζουν πολιτικό διάλογο σχετικά με τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μην εκδίδουν μέτρα στον τομέα αυτό χωρίς προηγούμενη διαβούλευση μεταξύ τους.

3. Τα μέρη συνεργάζονται επίσης στη διενέργεια εκ των προτέρων, παράλληλων και εκ των υστέρων αξιολογήσεων, τόσο από κοινού όσο και μονομερώς, για τα μέτρα, τα προγράμματα και τις ενέργειες που υλοποιούνται βάσει της παρούσας συμφωνίας.

4. Τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εξασφαλίσουν ότι η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής οικονομικής και κοινωνικής διακυβέρνησης.

5. Ειδικότερα, η ναυτολόγηση ναυτικών των Σεϋχελλών σε κοινοτικά σκάφη διέπεται από τη Διακήρυξη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) σχετικά με τις θεμελιώδεις αρχές και δικαιώματα στην εργασία, η οποία εφαρμόζεται αυτοδικαίως στις αντίστοιχες συμβάσεις και στους γενικούς όρους απασχόλησης. Ισχύει ειδικότερα η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και η ουσιαστική αναγνώριση του δικαιώματος συλλογικών διαπραγματεύσεων των εργαζομένων, καθώς και η κατάργηση των διακρίσεων σε θέματα απασχόλησης και άσκησης του επαγγέλματος.

Άρθρο 4 - Συνεργασία στον τομέα της στατιστικής

1. Στη διάρκεια της περιόδου που καλύπτεται από την παρούσα συμφωνία, η Κοινότητα και οι Σεϋχέλλες παρακολουθούν την εξέλιξη των πόρων στην αλιευτική ζώνη των Σεϋχελλών· για το σκοπό αυτό, πραγματοποιείται κάθε έτος μεικτή επιστημονική συνεδρίαση, εκ περιτροπής στην Κοινότητα και στις Σεϋχέλλες.

2. Τα μέρη, με βάση τα συμπεράσματα της ετήσιας επιστημονικής συνεδρίασης και υπό το πρίσμα των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, διαβουλεύονται στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 9, για να εγκρίνουν, με κοινή συναίνεση και εφόσον είναι αναγκαίο, μέτρα που αποβλέπουν στην αειφόρο διαχείριση των αλιευτικών πόρων.

3. Τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διαβουλεύονται, είτε άμεσα είτε στο πλαίσιο της Επιτροπής Τόνου Ινδικού Ωκεανού (IOTC), με σκοπό την εξασφάλιση της διαχείρισης και της διατήρησης των βιολογικών πόρων στον Ινδικό Ωκεανό, καθώς και να συνεργάζονται στο πλαίσιο των σχετικών επιστημονικών ερευνών.

Άρθρο 5 - Πρόσβαση των κοινοτικών σκαφών στην αλιεία εντός των υδάτων των Σεϋχελλών

1. Οι Σεϋχέλλες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να επιτρέπουν στα κοινοτικά σκάφη να ασκούν αλιευτικές δραστηριότητες στην αλιευτική τους ζώνη σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία, συμπεριλαμβανομένου του πρωτοκόλλου και του παραρτήματός του.

2. Οι αλιευτικές δραστηριότητες που διέπονται από την παρούσα συμφωνία υπόκεινται στους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς των Σεϋχελλών. Οι αρχές των Σεϋχελλών κοινοποιούν στην Επιτροπή κάθε τροποποίηση της εν λόγω νομοθεσίας.

3. Οι Σεϋχέλλες αναλαμβάνουν την ευθύνη για την ουσιαστική εφαρμογή των διατάξεων παρακολούθησης της αλιείας που περιέχονται στο πρωτόκολλο. Τα κοινοτικά σκάφη συνεργάζονται με τις αρχές των Σεϋχελλών που είναι αρμόδιες για την διενέργεια της εν λόγω παρακολούθησης.

4. Η Κοινότητα αναλαμβάνει την υποχρέωση να λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα, για να εξασφαλίσει ότι τα σκάφη της τηρούν τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας και τη νομοθεσία που διέπει την αλιεία στα ύδατα που υπάγονται στη δικαιοδοσία των Σεϋχελλών.

Άρθρο 6 - Άδειες

1. Τα κοινοτικά σκάφη μπορούν να αλιεύουν στην αλιευτική ζώνη των Σεϋχελλών, μόνον εάν κατέχουν άδεια αλιείας που έχει εκδοθεί στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας.

2. Η διαδικασία που επιτρέπει την έκδοση άδειας αλιείας για ένα σκάφος, τα εφαρμοστέα τέλη και ο τρόπος πληρωμής από τους εφοπλιστές καθορίζονται στο παράρτημα του πρωτοκόλλου.

Άρθρο 7 - Χρηματική αντιπαροχή

1. Η Κοινότητα καταβάλλει στις Σεϋχέλλες χρηματική αντιπαροχή σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο πρωτόκολλο και στα παραρτήματα. Η εν λόγω ενιαία αντιπαροχή απαρτίζεται από δύο συναφή στοιχεία, και συγκεκριμένα:

α) την πρόσβαση των κοινοτικών σκαφών στην αλιευτική ζώνη των Σεϋχελλών, και

β) την οικονομική στήριξη της Κοινότητας για την καθιέρωση της υπεύθυνης αλιείας και της αειφόρου εκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων στα ύδατα των Σεϋχελλών.

2. Ο καθορισμός και η διαχείριση της συνιστώσας της χρηματικής αντιπαροχής που αναφέρεται στο στοιχείο β) της παραγράφου 1 γίνεται με βάση στόχους που προσδιορίζονται με κοινή συμφωνία μεταξύ των μερών σύμφωνα με το πρωτόκολλο, στόχους οι οποίοι θα επιτευχθούν στο πλαίσιο της τομεακής αλιευτικής πολιτικής των Σεϋχελλών και σύμφωνα με ετήσιο και πολυετές πρόγραμμα για την εφαρμογή της.

3. Η χρηματική αντιπαροχή που χορηγεί η Κοινότητα καταβάλλεται κατ’ έτος σύμφωνα με το πρωτόκολλο και με την επιφύλαξη της παρούσας συμφωνίας και του πρωτοκόλλου σε περίπτωση τυχόν μεταβολής του ύψους της αντιπαροχής συνεπεία:

α) σοβαρών περιστατικών, εξαιρέσει φυσικών φαινομένων, τα οποία αποκλείουν την άσκηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων στα ύδατα των Σεϋχελλών·

β) μείωσης των αλιευτικών δυνατοτήτων που χορηγούνται στα κοινοτικά σκάφη, κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας μεταξύ των μερών για λόγους διαχείρισης των σχετικών αποθεμάτων, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο για τη διατήρηση και αειφόρο εκμετάλλευση των πόρων βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων·

γ) αύξησης των αλιευτικών δυνατοτήτων που χορηγούνται στα κοινοτικά σκάφη, κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας μεταξύ των μερών, όποτε οι βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις συγκλίνουν ότι το επιτρέπει η κατάσταση των πόρων·

δ) επανεκτίμησης των όρων της κοινοτικής οικονομικής στήριξης για την εφαρμογή μιας τομεακής αλιευτικής πολιτικής στις Σεϋχέλλες, όποτε αυτό δικαιολογείται από τα αποτελέσματα του ετήσιου και πολυετούς προγραμματισμού που τηρούν και τα δύο μέρη·

ε) καταγγελίας της παρούσας συμφωνίας βάσει του άρθρου 12·

στ) αναστολής της εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας βάσει του άρθρου 13.

Άρθρο 8 - Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των οικονομικών παραγόντων και στην κοινωνία των πολιτών

1. Τα μέρη ενθαρρύνουν την οικονομική, εμπορική, επιστημονική και τεχνική συνεργασία στον τομέα της αλιείας και στους συναφείς τομείς. Προβαίνουν σε διαβουλεύσεις, για να συντονίσουν τα διάφορα μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν για το σκοπό αυτό.

2. Τα μέρη ενθαρρύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις τεχνικές αλιείας και τα αλιευτικά εργαλεία, τις μεθόδους συντήρησης και τις βιομηχανικές μεθόδους μεταποίησης των αλιευτικών προϊόντων.

3. Τα μέρη καταβάλλουν προσπάθειες, για να δημιουργήσουν συνθήκες ευνοϊκές για την προώθηση των σχέσεων μεταξύ των επιχειρήσεων των μερών, στον τεχνικό, οικονομικό και εμπορικό τομέα, ενθαρρύνοντας την εδραίωση περιβάλλοντος ευνοϊκού για την ανάπτυξη επιχειρήσεων και επενδύσεων.

4. Τα μέρη ενθαρρύνουν ιδίως τη σύσταση κοινών επιχειρήσεων που αποβλέπουν στο αμοιβαίο συμφέρον. Η δημιουργία κοινών επιχειρήσεων στις Σεϋχέλλες και η μεταβίβαση κοινοτικών σκαφών προς κοινές επιχειρήσεις πραγματοποιούνται με συστηματική τήρηση της νομοθεσίας των Σεϋχελλών και της Κοινότητας.

Άρθρο 9 - Μεικτή επιτροπή

1. Συνιστάται μεικτή επιτροπή επιφορτισμένη με την παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας. Η μεικτή επιτροπή ασκεί τα ακόλουθα καθήκοντα:

α) παρακολουθεί την εκτέλεση, την ερμηνεία και την εφαρμογή της συμφωνίας, και ιδίως τον ορισμό του ετήσιου και πολυετούς προγραμματισμού που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2, καθώς και την αξιολόγηση της εφαρμογής του·

β) αποτελεί τον αναγκαίο σύνδεσμο για τα ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος στον τομέα της αλιείας·

γ) λειτουργεί ως φόρουμ για τον φιλικό διακανονισμό των διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της συμφωνίας·

δ) επανεκτιμά, όταν χρειάζεται, το επίπεδο των αλιευτικών δυνατοτήτων και, κατ’ ακολουθία, της χρηματικής αντιπαροχής·

ε) εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα αποφασίσουν τα μέρη με αμοιβαία συμφωνία.

2. Η μεικτή επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το έτος, εκ περιτροπής στην Κοινότητα και στις Σεϋχέλλες, υπό την προεδρία του μέρους που φιλοξενεί τη συνεδρίαση. Συνεδριάζει εκτάκτως κατόπιν αιτήσεως ενός από τα μέρη.

Άρθρο 10 - Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής της συμφωνίας

Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται, αφενός, στα εδάφη στα οποία εφαρμόζεται η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, υπό τους όρους που προβλέπονται στην εν λόγω συνθήκη και, αφετέρου, στο έδαφος των Σεϋχελλών.

Άρθρο 11 - Διάρκεια

Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται για διάστημα έξι ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της· ανανεώνεται για συμπληρωματικές περιόδους έξι ετών, εκτός εάν υπάρξει καταγγελία σύμφωνα με το άρθρο 12.

Άρθρο 12 - Καταγγελία

1. Η παρούσα συμφωνία μπορεί να καταγγελθεί από οποιοδήποτε από τα μέρη για σοβαρούς λόγους, όπως η επιδείνωση της κατάστασης των σχετικών αποθεμάτων, η διαπίστωση μειωμένου επιπέδου αξιοποίησης των αλιευτικών δυνατοτήτων που χορηγούνται στα κοινοτικά σκάφη ή η αθέτηση των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει τα μέρη ως προς την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας.

2. Το ενδιαφερόμενο μέρος κοινοποιεί εγγράφως στο άλλο μέρος την πρόθεσή του να αποχωρήσει από τη συμφωνία, τουλάχιστον έξι μήνες πριν από τη λήξη της αρχικής περιόδου ή κάθε συμπληρωματικής περιόδου.

3. Η αποστολή της κοινοποίησης που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο συνεπάγεται την έναρξη διαβουλεύσεων μεταξύ των μερών.

4. Η χρηματική αντιπαροχή που αναφέρεται στο άρθρο 7 για το έτος κατά το οποίο παράγει αποτελέσματα η καταγγελία, μειώνεται αναλόγως και pro rata temporis .

Άρθρο 13 - Αναστολή

1. Η εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας μπορεί να ανασταλεί με πρωτοβουλία ενός από τα μέρη, σε περίπτωση σοβαρής διαφωνίας ως προς την εφαρμογή διατάξεων που περιέχονται στη συμφωνία. Η εν λόγω αναστολή υπόκειται στην προϋπόθεση να κοινοποιήσει το ενδιαφερόμενο μέρος την πρόθεσή του εγγράφως και τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία παράγει αποτελέσματα η αναστολή. Με την παραλαβή της κοινοποίησης, τα μέρη αρχίζουν διαβουλεύσεις με στόχο τη φιλική επίλυση των διαφορών τους.

2. Η χρηματική αντιπαροχή που αναφέρεται στο άρθρο 7 μειώνεται αναλόγως και pro rata temporis , σε συνάρτηση με τη διάρκεια της αναστολής.

Άρθρο 14 - Πρωτόκολλο και παράρτημα

Το πρωτόκολλο και το παράρτημα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 15 – Καταργούμενες και μεταβατικές διατάξεις

1. Η παρούσα συμφωνία καταργεί και αντικαθιστά από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της τη συμφωνία του 1987 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών για την αλιεία στα ανοικτά των Σεϋχελλών.

2. Ωστόσο, το πρωτόκολλο που καθορίζει, για την περίοδο από 18ης Ιανουαρίου 2005 έως 17 Ιανουαρίου 2011, τις αλιευτικές δυνατότητες και τη χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών για την αλιεία στα ανοικτά των Σεϋχελλών, παραμένει σε ισχύ στη διάρκεια της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 1 του πρωτοκόλλου και καθίσταται αναπόσπαστο μέρος της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 16 - Έναρξη ισχύος

Η παρούσα συμφωνία συντάσσεται σε δύο αντίτυπα στην ισπανική, τσεχική, δανική, γερμανική, εσθονική, ελληνική, αγγλική, γαλλική, ιταλική, λετονική, λιθουανική, ουγγρική, μαλτεζική, ολλανδική, πολωνική, πορτογαλική, σλοβακική, σλοβενική, φινλανδική και σουηδική γλώσσα και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία κατά την οποία τα μέρη γνωστοποιούν αμοιβαίως την περάτωση των οικείων διαδικασιών έγκρισης.

****

[1] ΕΕ L …

[2] ΕΕ L …

[3] ΕΕ L 119 της 7.5.1987, σ. 26.

Top