EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006DC0482

Έκθεση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό - Κοινοβούλιο Ειδική Διοικητική Περιοχή του Χονγκ Κονγκ (EΔΠ) : Ετήσια Έκθεση 2005 {SEC(2006) 1098}

/* COM/2006/0482 τελικό */

52006DC0482
[pic] | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ |

Βρυξέλλες, 07.09.2006

COM(2006) 482 τελικό

.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Ειδική Διοικητική Περιοχή του Χονγκ Κονγκ (EΔΠ) : Ετήσια Έκθεση 2005 {SEC(2006) 1098}

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Ειδική Διοικητική Περιοχή του Χονγκ Κονγκ (SAR) : Ετήσια Έκθεση 2005

Το 2005 ήταν ένα σημαντικό έτος για το Χονγκ Κονγκ:

- Το Χονγκ Κονγκ συνέχισε να απολαμβάνει υψηλό βαθμό αυτονομίας, όπως ορίζεται στην βασική του νομοθεσία και βάσει της αρχής «μία χώρα δύο συστήματα». Ωστόσο, τα δύο γεγονότα που σφράγισαν το 2005 στο πολιτικό και θεσμικό επίπεδο προκάλεσαν κάποιες ανησυχίες·

- η οικονομία του Xονγκ Κονγκ σημείωσε μεγάλη ανάπτυξη με αποκατάσταση της δημοσιονομικής ισορροπίας για πρώτη φορά από το 1997·

- το 2005 σφραγίστηκε επίσης από την ενίσχυση και την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων του Xονγκ Κονγκ με την ΕΕ. Ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Barroso επισκέφτηκε το Xονγκ Κονγκ τον Ιούλιο.

Πολιτικές και συνταγματικές εξελίξεις

Στις 10 Μαρτίου 2005, ο κ. CH Tung υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του επικεφαλής της εκτελεστικής εξουσίας της κυβέρνησης της ΕΔΠ και αντικαταστάθηκε από την πρώην Γενικό Γραμματέα, κ. Donald Tsang. Ο κ. Tung έπαιξε σημαντικό ρόλο ως επικεφαλής της εκτελεστικής εξουσίας του Xονγκ Κονγκ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε αναπτύξει καλές εργασιακές σχέσεις μαζί του και με τη διοίκησή του και του εκφράζει τις ευχαριστίες της. Στις 21 Ιουνίου, ο κ. Tsang εξελέγη ως δεύτερος επικεφαλής της εκτελεστικής εξουσίας του Xονγκ Κονγκ. Η Επιτροπή συγχαίρει τον κ. Tsang και αναμένει να εργαστούν από κοινού για να συνεχιστεί η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Xονγκ Κονγκ.

Υπήρξε σημαντική συζήτηση στο Xονγκ Κονγκ για το εάν ο νέος επικεφαλής της εκτελεστικής εξουσίας έπρεπε να υπηρετήσει την πλήρη πενταετή θητεία ή μόνο το υπόλοιπο της θητείας του προηγούμενου επικεφαλής της εκτελεστικής εξουσίας. Ο κ. Tsang ανακοίνωσε – ερχόμενος σε αντίθεση με την προηγούμενη θέση της κυβέρνησης της ΕΔΠ – ότι ο νέος επικεφαλής της εκτελεστικής εξουσίας θα έπρεπε να ασκήσει θητεία μόνο δύο ετών, δηλαδή το υπόλοιπο της θητείας του κ. Tung. Ο κ. Tsang ζήτησε, σε συνέχεια, μία σχετική ερμηνεία από τη Μόνιμη Επιτροπή του Εθνικού Λαϊκού Κογκρέσου (NPC), η οποία και επιβεβαίωσε την εν λόγω θέση. Υπήρξαν σημαντικές αντιρρήσεις ως προς την αρχική απόφαση του κ. Tsang και την προσφυγή του στην ερμηνεία της NPC, την οποία πολλά μέλη της δημοκρατικής παράταξης καθώς και νομικές ενώσεις θεώρησαν ως διάβρωση της αρχής «μια χώρα δύο συστήματα» και του υψηλού βαθμού αυτονομίας του Xονγκ Κονγκ.

Η Επιτροπή αναγνωρίζει το δικαίωμα της Μόνιμης Επιτροπής του Εθνικού Λαϊκού Κογκρέσου να ερμηνεύει τη βασική νομοθεσία. Ωστόσο, η Επιτροπή πιστεύει ότι το εν λόγω δικαίωμα πρέπει να ασκείται προσεκτικά και δίκαια, με σεβασμό της μεγάλης αυτονομίας του Xονγκ Κονγκ και της δικαστικής του ανεξαρτησίας.

Η δεύτερη σημαντική θεσμική εξέλιξη του 2005 ήταν η απόρριψη προτάσεων εκ μέρους του νομοθετικού συμβουλίου (με βάση την τελική έκθεση της ομάδας εργασίας για την συνταγματική ανάπτυξη) σχετικά με νέες διαδικασίες για την εκλογή του επικεφαλής της εκτελεστικής εξουσίας για το 2007 και του νομοθετικού συμβουλίου το 2008. Οι προτάσεις είχαν ευρέως και δημοσίως συζητηθεί τους τελευταίους μήνες του 2005. Βουλευτές της δημοκρατικής παράταξης και άλλοι επέκριναν την απουσία ενός χρονοδιαγράμματος για την καθολική ψηφοφορία, την αύξηση του αριθμού των διορισμένων νομοθετικών συμβούλων και τη συμμετοχή των διορισμένων συμβούλων στην εκλογή του επικεφαλής της εκτελεστικής εξουσίας. Ως αποτέλεσμα, οι προτάσεις δεν εξασφάλισαν τις 40 ευνοϊκές ψήφους που απαιτούνται για την υιοθέτησή τους από το νομοθετικό συμβούλιο.

Η Επιτροπή παρακολούθησε από κοντά την εν λόγω συζήτηση. Η Επιτροπή ελπίζει ότι η κυβέρνηση της ΕΔΠ καθώς και τα μέλη της παράταξης υπέρ της δημοκρατίας θα διατηρήσουν και θα ενισχύσουν το διάλογό τους, ενώ θα συνεχίσουν να καταβάλουν προσπάθειες για την εξεύρεση λύσης προς την καθολική ψηφοφορία. Η Επιτροπή συνεχίζει να υποστηρίζει την ταχεία και ουσιαστική πρόοδο προς την καθολική ψηφοφορία που είναι και ο τελικός στόχος σύμφωνα με την βασική νομοθεσία του Xονγκ Κονγκ, και με τις επιθυμίες του λαού του Xονγκ Κονγκ.

Εμπόριο και οικονομία

Η μεγάλη ανάπτυξη του Xονγκ Κονγκ κατά το 2005 ήταν υψηλότερη από την προβλεπόμενη, ενώ η αύξηση του ΑΕΠ έφθασε το 7,3% σε πραγματικούς όρους. Σωρευτικά, το Xονγκ Κονγκ απολαύει μεγάλης και διαρκούς οικονομικής ανάπτυξης επί 10 διαδοχικά τρίμηνα. Συνέπεια του γεγονότος αυτού ήταν να αποκατασταθεί η δημοσιονομική ισορροπία για πρώτη φορά από την μεταβίβαση εξουσίας, μάλιστα με ένα μικρό πλεόνασμα που καταγράφηκε στο επίπεδο των λειτουργικών και ενοποιημένων λογαριασμών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Xονγκ Κονγκ παραμένουν σημαντικοί εμπορικοί εταίροι: το συνολικό διμερές εμπόριο αυξήθηκε έτσι από 6,8% το 2005 για να φθάσει τα 31 δισεκατ. ευρώ (στοιχεία του Eurostat).

Η διαδικασία οικονομικής ενσωμάτωσης του Xονγκ Κονγκ με την Ηπειρωτική Κίνα συνέχισε να ενισχύεται. Η τρίτη φάση της ρύθμισης Στενότερης Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης (CEPA III) μεταξύ των δύο πλευρών υπογράφτηκε τον Οκτώβριο του 2005. Η CEPA ΙΙΙ επέκτεινε το καθεστώς για την εφαρμογή ατέλειας που θα καλύπτει προϊόντα που κατατάσσονται σήμερα ως προϊόντα καταγωγής Xονγκ Κονγκ και έκανε αποδεκτή τη μεγαλύτερη ελευθέρωση του εμπορίου των υπηρεσιών. Ωστόσο, ο όγκος των ανταλλαγών στο πλαίσιο της Στενότερης Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης έχει παραμείνει χαμηλός (περίπου 5% του συνόλου των εξαγωγών του Xονγκ Κονγκ προς την Κίνα). Οι οικονομικές προοπτικές του Xονγκ Κονγκ εξαρτώνται ολοένα και περισσότερο από την αποτελεσματική θέση και δέσμευση στην περιοχή έναντι της Ηπειρωτικής Κίνας και, ιδιαίτερα, της Νότιας Κίνας και του Δέλτα του ποταμού Πέρλ.

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τη σύσταση από την κυβέρνηση της ΕΔΠ, επιτροπής εξέτασης της πολιτικής του ανταγωνισμού (οι εργασίες της οποίας θα ολοκληρωθούν στα μέσα του 2006). Η Επιτροπή εξακολουθεί να προτρέπει την κυβέρνηση της ΕΔΠ να εξετάσει την εφαρμογή μιας γενικής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, που θα υποστηρίζεται από μία ανεξάρτητη αρχή, η οποία θα βοηθούσε να εξασφαλισθεί η ισότητα της πρόσβασης για τις υπάρχουσες και τις νεοεισερχόμενες επιχειρήσεις στις αγορές του Xονγκ Κονγκ. Η Επιτροπή δέχθηκε επίσης με ικανοποίηση τη δέσμευση της κυβέρνησης της ΕΔΠ για την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα πρόσφατα μέτρα για την καταπολέμηση της τοπικής πειρατικής παραγωγής υπήρξαν αποτελεσματικά. Ωστόσο, η Επιτροπή έχει ανησυχίες λόγω της μεταφόρτωσης εμπορευμάτων που αποτελούν αντικείμενο πειρατείας και παραποίησης/απομίμησης μέσω του Xονγκ Κονγκ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της μη κατάλληλης προστασίας των φαρμακευτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας βάσει του τρέχοντος συστήματος καταχώρησης και της πρακτικής κινέζικών εταιριών που καταχωρούνται στο Xονγκ Κονγκ με ονομασίες ίδιες ή παρόμοιες με εκείνες ξένων επιχειρήσεων.

Σχέσεις ΕΕ - Xονγκ Κονγκ

Κατά τη διάρκεια του 2005, έγιναν πολλές σημαντικές επαφές σε επίπεδο υπαλλήλων και σε ανώτατο επίπεδο πράγμα που δείχνει τη σαφή υποστήριξη και δέσμευση της Επιτροπής να ενισχύσει τις διμερείς σχέσεις. Οι Επίτροποι Mandelson και Kovacs επισκέφτηκαν το Xονγκ Κονγκ (τον Απρίλιο και το Νοέμβριο, αντίστοιχα), και οι Επίτροποι Mandelson και Fischer-Boel ήταν επικεφαλής 150μελούς αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συμπεριελάμβανε υπαλλήλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία συμμετείχε στην έκτη Υπουργική Διάσκεψη του ΠΟΕ που έγινε το Δεκέμβριο, και η οποία συνέχισε επιτυχώς τις διεξαγόμενες διαπραγματεύσεις του αναπτυξιακού προγράμματος της Ντόχα.

Ο πρόεδρος Barroso επισκέφτηκε το Xονγκ Κονγκ στις 18 Ιουλίου 2005. Στην κοινή δήλωση που εκδόθηκε μαζί με τον κ. Tsang, συμφώνησαν ότι «το Xονγκ Κονγκ και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναπτύξουν, να διευρύνουν και να εμβαθύνουν τη συνεργασία σε τομείς που παρουσιάζουν κοινό ενδιαφέρον». Η Επιτροπή προτίθεται να παρουσιάσει περαιτέρω προτάσεις για την επίτευξη του εν λόγω στόχου μέσω ανακοίνωσης το 2006.

Tο παράρτημα της εν λόγω έκθεσης παρουσιάζει λεπτομερώς την ανάλυση της Επιτροπής η οποία καλύπτει τα πολιτικά γεγονότα, τη θεσμική εξέλιξη, την οικονομία, τα θέματα εμπορίου και τις σχέσεις ΕΕ - Xονγκ Κονγκ (Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής SEC(2006) 1098).

Top