EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006AB0035

Γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 5ης Ιουλίου 2006 , κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με δύο προτάσεις απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα δράσης στον τομέα των ανταλλαγών, της συνδρομής και της κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (πρόγραμμα Pericles ) (CON/2006/35)

OJ C 163, 14.7.2006, p. 7–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

14.7.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 163/7


ΓΝΏΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ

της 5ης Ιουλίου 2006

κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με δύο προτάσεις απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα δράσης στον τομέα των ανταλλαγών, της συνδρομής και της κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (πρόγραμμα «Pericles»)

(CON/2006/35)

(2006/C 163/06)

Εισαγωγή και νομική βάση

Στις 12 Ιουνίου 2006 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έλαβε αίτημα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διατύπωση γνώμης σχετικά με δύο προτάσεις μέτρων: μια πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου που τροποποιεί και παρατείνει την απόφαση 2001/923/ΕΚ για τη θέσπιση προγράμματος δράσης στον τομέα των ανταλλαγών, της συνδρομής και της κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (πρόγραμμα «Pericles») και μια πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου που επεκτείνει στα μη συμμετέχοντα στη ζώνη του ευρώ κράτη μέλη την εφαρμογή της απόφασης του Συμβουλίου που τροποποιεί και επεκτείνει την απόφαση 2001/923/ΕΚ για τη θέσπιση προγράμματος δράσης στον τομέα των ανταλλαγών, της συνδρομής και της κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (πρόγραμμα «Pericles») (1).

Η αρμοδιότητα της ΕΚΤ για τη διατύπωση γνώμης βασίζεται στο άρθρο 105 παράγραφος 4 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. H παρούσα γνώμη εκδόθηκε από το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 17.5 πρώτη περίοδος του εσωτερικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

1.   Γενικές παρατηρήσεις

Η καταπολέμηση της παραχάραξης του ευρώ έχει μεγάλη σημασία για την εμπιστοσύνη των πολιτών στο ενιαίο νόμισμα. Η ΕΚΤ, η οποία έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέπει την έκδοση τραπεζογραμματίων μέσα στην Κοινότητα, συμμετέχει ενεργά σ' αυτή την προσπάθεια. Συγκεκριμένα, η ΕΚΤ εκπονεί σχέδια τραπεζογραμματίων και αναπτύσσει προηγμένα τεχνικά χαρακτηριστικά για τους σκοπούς της παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ, ούτως ώστε ειδικοί και μη να είναι σε θέση να διακρίνουν τα γνήσια τραπεζογραμμάτια από τα πλαστά. Επιπλέον, η ΕΚΤ αναλύει νέους τύπους παραχάραξης στο οικείο κέντρο ανάλυσης πλαστών τραπεζογραμματίων (ΚΑΠΤ) και χρησιμοποιεί τη γνώση που αποκτά, με σκοπό την παροχή καλύτερων συμβουλών προς τις αρχές επιβολής του νόμου και την ενίσχυση των χαρακτηριστικών των μελλοντικών τραπεζογραμματίων. Το ΚΑΠΤ συντονίζει τη διάδοση όλων των γνωστών τεχνικών και στατιστικών δεδομένων σχετικά με τα πλαστά ευρώ σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η ΕΚΤ υποστηρίζει ένθερμα το πρόγραμμα Pericles ως χρήσιμη συμβολή στις δραστηριότητες που αναπτύσσουν η ΕΚΤ, η Εuropol και οι εθνικές αρχές στο πλαίσιο της καταπολέμησης της παραχάραξης του ευρώ.

2.   Ειδικές παρατηρήσεις

Η ΕΚΤ επιθυμεί να διατυπώσει δύο ειδικότερες παρατηρήσεις επί της προτεινόμενης νομοθεσίας, που συνάδουν με κάποιες από τις παρατηρήσεις που είχε διατυπώσει στη γνώμη CON/2005/22 της 21ης Ιουνίου 2005 (2) σχετικά με την παράταση του χρονικού και υλικού πεδίου εφαρμογής του προγράμματος Pericles.

2.1   Διάρκεια της προτεινόμενης παράτασης

Είναι σημαντικό για την κοινοτική νομοθεσία να διασφαλιστεί ότι η παράταση του προγράμματος Pericles εναρμονίζεται επαρκώς με το χρονικό πλαίσιο i) της εισαγωγής του ευρώ στα νέα κράτη μέλη και ii) της έκδοσης της δεύτερης σειράς τραπεζογραμματίων ευρώ. Η ΕΚΤ επιβεβαιώνει ότι η παράταση έως την 31η Δεκεμβρίου 2013 θα μπορούσε να εξασφαλίσει την εν λόγω εναρμόνιση.

2.2   Συμμετοχή της ΕΚΤ και της Europol σε αποφάσεις χρηματοδότησης κατά το πρόγραμμα Pericles

Προς αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων, διασφάλιση της συνοχής και συμπληρωματικότητας των δραστηριοτήτων που καταλαμβάνει το πρόγραμμα Pericles και αξιοποίηση της εξειδικευμένης γνώσης της ΕΚΤ στον τομέα αυτό, θα ήταν επωφελής η από κοινού εξέταση, από την Επιτροπή, την ΕΚΤ και τη Europol, πρωτοβουλιών που θα χρηματοδοτούνται βάσει του προγράμματος Pericles, καθώς και η υποχρεωτική διαβούλευση με τα δύο τελευταία όργανα και η δέουσα λήψη υπόψη των απόψεών τους στην απόφαση που αφορά την επιλογή, στο πλαίσιο της διευθύνουσας ομάδας που έχουν ήδη συγκροτήσει με σκοπό την ανάπτυξη κοινής στρατηγικής κατά της παραχάραξης του ευρώ.

3.   Πρόταση διατύπωσης

Πέραν των παραπάνω υποδείξεων, στο παράρτημα περιέχεται και μία πρόταση διατύπωσης.

Φρανκφούρτη, 5 Ιουλίου 2006.

Ο πρόεδρος της ΕΚΤ

Jean-Claude TRICHET


(1)  Αμφότερες οι προτάσεις 2006/0078(CNS) και 2006/0079(CNS) περιέχονται στο COM(2006) 243 τελικό.

(2)  ΕΕ C 161 της 1.7.2005, σ. 11.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Προτάσεις διατύπωσης

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή (1)

Τροποποιήσεις που προτείνει η ΕΚΤ (2)

Τροποποίηση 1

Άρθρο 1 της πρότασης 2006/0078(CNS)

[Δεν υφίσταται κείμενο]

Η αιτιολογική σκέψη 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Η Επιτροπή προβαίνει, υπό την επιφύλαξη του ρόλου που ανατίθεται στην ΕΚΤ και στη διευθύνουσα ομάδα που έχουν συγκροτήσει η Επιτροπή, η ΕΚΤ και η Eυρωπόλ στον τομέα της προστασίας του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία, σε όλες τις διαβουλεύσεις που αφορούν την αξιολόγηση των αναγκών για την προστασία του ευρώ με τους κυριότερους ενδιαφερόμενους παράγοντες (ιδίως τις αρμόδιες εθνικές αρχές που ορίζονται από τα κράτη μέλη, την ΕΚΤ και την Ευρωπόλ) στα πλαίσια της αρμόδιας συμβουλευτικής επιτροπής που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 της 28ης Ιουνίου 2001 σχετικά με τον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (3), ιδίως σε θέματα ανταλλαγών, συνδρομής και κατάρτισης για την εφαρμογή του παρόντος προγράμματος.

Αιτιολογική βάση — Βλέπε παράγραφο 2.2 της γνώμης

Τροποποίηση 2

Άρθρο 1 της πρότασης 2006/0078(CNS)

[Δεν υφίσταται κείμενο]

Η επόμενη πρόταση προστίθεται στη δεύτερη υποπαράγραφο του άρθρου 5 παράγραφος 1:

Οι τελευταίες απαιτείται να διατυπώνουν τις απόψεις τους προκειμένου αυτές να λαμβάνονται δεόντως υπόψη στην επιλογή, κατά τους όρους του άρθρου 12 παράγραφος 2, των σχεδίων που υποβάλλουν τα κράτη μέλη ή που προκύπτουν από πρωτοβουλία της Επιτροπής.

Αιτιολογική βάση — Βλέπε παράγραφο 2.2 της γνώμης


(1)  Οι πλάγιοι χαρακτήρες στο κυρίως κείμενο αφορούν τα σημεία του κειμένου, τη διαγραφή των οποίων προτείνει η ΕΚΤ.

(2)  Οι έντονοι χαρακτήρες στο κυρίως κείμενο αφορούν τα σημεία του κειμένου, την προσθήκη των οποίων προτείνει η ΕΚΤ.

(3)  ΕΕ L 181 της 4.7.2001, σ. 6.


Top