EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006AB0012

Γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 24ης Φεβρουαρίου 2006 , κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2223/96 του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαβίβαση των δεδομένων των εθνικών λογαριασμών (CON/2006/12)

OJ C 55, 7.3.2006, p. 61–62 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

7.3.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 55/61


ΓΝΏΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ

της 24ης Φεβρουαρίου 2006

κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2223/96 του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαβίβαση των δεδομένων των εθνικών λογαριασμών

(CON/2006/12)

(2006/C 55/29)

Στις 19 Ιανουαρίου 2006 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έλαβε αίτημα του Συμβουλίου για τη διατύπωση γνώμης σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2223/96 του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαβίβαση των δεδομένων των εθνικών λογαριασμών (COM(2005) 653 τελικό, εφεξής «προτεινόμενος κανονισμός»).

Η αρμοδιότητα της ΕΚΤ για τη διατύπωση γνώμης βασίζεται στο άρθρο 105 παράγραφος 4 πρώτη περίπτωση της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, καθώς το περιεχόμενο του προτεινόμενου κανονισμού εμπίπτει στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της ΕΚΤ. Η παρούσα γνώμη εκδόθηκε από το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 17.5 πρώτη περίοδος του εσωτερικού κανονισμού της ΕΚΤ.

1.   ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.1.

Σκοπός του προτεινόμενου κανονισμού είναι η τροποποίηση του παραρτήματος B του κανονισμού περί του ευρωπαϊκού συστήματος λογαριασμών 1995 (1) σε ό,τι αφορά τη διαβίβαση των δεδομένων των εθνικών λογαριασμών. Με τον προτεινόμενο κανονισμό σκοπείται η τροποποίηση του χρονικού πλαισίου και της συχνότητας υποβολής, καθώς και του περιεχομένου, των εθνικών λογαριασμών που τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Eurostat) και, ως εκ τούτου, η βελτίωση της διαθεσιμότητας των δεδομένων των εθνικών λογαριασμών και της ποιότητας των στατιστικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο προτεινόμενος κανονισμός συνάδει με τις αρχές της εναρμόνισης και της συνεκτικότητας. Εξάλλου, ενσωματώνει ορισμένες από τις νέες απαιτήσεις που έχουν διατυπώσει οι βασικοί χρήστες, καθώς και μία σειρά περιορισμών στο πρόγραμμα διαβίβασης, ανταποκρινόμενων σε αίτημα των εθνικών φορέων κατάρτισης λογαριασμών.

1.2.

Για την άσκηση της νομισματικής πολιτικής έχει ιδιαίτερη σημασία για την ΕΚΤ η χρήση και κατάρτιση στατιστικών της ζώνης του ευρώ βασισμένων σε δεδομένα των εθνικών λογαριασμών τα οποία είναι πλήρη, συγκρίσιμα, κατάλληλα για τους σκοπούς της κατάρτισης μακροοικονομικών μεγεθών στο επίπεδο των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ, έγκαιρα υποβαλλόμενα, αξιόπιστα, και τα οποία στους πίνακες του προγράμματος διαβίβασης εμφανίζουν οριζόντια και κάθετη συνοχή. Η ΕΚΤ αποδίδει ύψιστη προτεραιότητα στις τριμηνιαίες στατιστικές των εθνικών λογαριασμών και επικροτεί τις προτάσεις του τροποποιούμενου προγράμματος όσον αφορά την υποβολή των σχετικών δεδομένων. Μεγάλη προτεραιότητα δίνεται εξάλλου και στη διασφάλιση μίας συνεκτικής δέσμης δεδομένων των εθνικών λογαριασμών, καθώς είναι αναγκαία για την ολοκληρωμένη ανάλυση των μεταβολών της παραγωγικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, αλλά και πέραν αυτού, απαιτούνται λεπτομερέστερες αναλύσεις για τα ετήσια δεδομένα απ' ό,τι για τα τριμηνιαία. Η ΕΚΤ θεωρεί ότι η παροχή λεπτομερέστερων αναλύσεων για τις οικονομικές δραστηριότητες και τους θεσμικούς τομείς στον προτεινόμενο κανονισμό αποτελεί σημαντική βελτίωση. Η υποβολή των δεδομένων των περιφερειακών λογαριασμών δεν αποτελεί προτεραιότητα για την ΕΚΤ.

1.3.

Εξάλλου, η ΕΚΤ αναγνωρίζει το γεγονός ότι ο προτεινόμενος κανονισμός δίνει προτεραιότητα στην έγκαιρη παροχή δεδομένων των εθνικών λογαριασμών για τις πιο πρόσφατες περιόδους από τα κράτη μέλη. Η ΕΚΤ καλεί την Επιτροπή (Eurostat) και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την παροχή δεδομένων που να εμφανίζουν συνοχή στους προβλεπόμενους πίνακες του προγράμματος διαβίβασης, και να προβούν στη θέσπιση και εφαρμογή μίας συντονισμένης πολιτικής κατάρτισης και αναθεώρησης των δεδομένων αυτών. Κατά την άποψη της ΕΚΤ, η εν λόγω πολιτική αφορά και τον ακριβή χρόνο διενέργειας μειζόνων στατιστικών αναθεωρήσεων στους εθνικούς λογαριασμούς, που είναι δυνατό να συνδέονται με σημαντικές μεταβολές μεθοδολογικής φύσης.

2.   ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

2.1.

Ο πίνακας 1 του προγράμματος διαβίβασης καλύπτει τριμηνιαία και ετήσια κύρια μακροοικονομικά μεγέθη, ιδιαίτερα σημαντικά για τη νομισματική και οικονομική πολιτική. Η ΕΚΤ επικροτεί τις βελτιωτικές παρεμβάσεις στην παροχή δεδομένων όσον αφορά τον πίνακα 1. Πρόκειται, μεταξύ άλλων, για τον προσδιορισμό των δεδομένων των εξαγωγών και εισαγωγών με βάση τον προορισμό και την προέλευσή τους, αντίστοιχα (κράτη μέλη ΕΕ, μέλη της Νομισματικής Ένωσης και θεσμικά όργανα της ΕΕ), καθώς και των συγκεκριμένων δεδομένων της προστιθέμενης αξίας και της απασχόλησης στο μεταποιητικό τομέα. Η ΕΚΤ συνιστά τη χρήση μίας κοινής μεθόδου για την κατάρτιση αλυσωτών τριμηνιαίων στατιστικών δεικτών όγκου. Ακόμη, προκειμένου για τα τριμηνιαία κύρια μακροοικονομικά μεγέθη στο πλαίσιο του προγράμματος διαβίβασης, η ΕΚΤ συνιστά την εισαγωγή υποχρέωσης παροχής στατιστικών διορθωμένων ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών και εποχικά διορθωμένων στατιστικών, καθώς επίσης και στατιστικών διορθωμένων μόνο ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο.

2.2.

Ο πίνακας 3 του προγράμματος διαβίβασης καλύπτει ετήσια μεγέθη κατά κλάδο, ιδιαίτερα σημαντικά για τις αναλύσεις παραγωγικότητας και τις διαρθρωτικές αναλύσεις. Στις περιπτώσεις που ο εν λόγω πίνακας περιλαμβάνει δύο είδη αναλύσεων, η ΕΚΤ δίνει προτεραιότητα στην πλήρη εφαρμογή της λιγότερο λεπτομερούς, για τους σκοπούς της κατάρτισης των μακροοικονομικών μεγεθών της ζώνης του ευρώ.

2.3.

Η ΕΚΤ απαιτεί την υποβολή των μη χρηματοπιστωτικών λογαριασμών κατά τομέα (πίνακας 8 του προγράμματος διαβίβασης) εντός του ίδιου χρονικού πλαισίου με το χρηματοπιστωτικό λογαριασμό κατά τομέα (πίνακας 6 του προγράμματος διαβίβασης) και με τους ισολογισμούς χρηματοπιστωτικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων (πίνακας 7 του προγράμματος διαβίβασης), προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης συνοχή που είναι αναγκαία για την κατάρτιση ενοποιημένων λογαριασμών για τη ζώνη του ευρώ.

2.4.

Η ΕΚΤ επικροτεί τη σύντμηση της προθεσμίας διαβίβασης δεδομένων για τις δαπάνες του Δημοσίου κατά λειτουργική διάκριση (πίνακας 11 του προγράμματος διαβίβασης) από δώδεκα σε εννέα μήνες από το τέλος του έτους αναφοράς. Μια τέτοια ρύθμιση θα ευθυγραμμιζόταν άλλωστε και με την προθεσμία υποβολής της λεπτομερούς ανάλυσης των δαπανών του Δημοσίου (πίνακας 2 του προγράμματος διαβίβασης). Ακόμη, η ΕΚΤ επικροτεί την υποχρεωτική παροχή της περαιτέρω ανάλυσης, κατά ομάδες COFOG (ταξινόμηση των κρατικών λειτουργιών), των δαπανών του Δημοσίου για τις διαιρέσεις COFOG που συνίστανται σε οικονομικές υποθέσεις, υγεία, εκπαίδευση και κοινωνική προστασία. Από την άλλη, η προβλεπόμενη ανάλυση των φορολογικών εσόδων ανά είδος φόρου και επωφελούμενου υποτομέα (πίνακας 9 του προγράμματος διαβίβασης) είναι λεπτομερέστερη απ' ό,τι απαιτεί η ΕΚΤ από άποψη προτεραιότητας.

2.5.

Ακόμη, η ΕΚΤ επικροτεί τη μέτρηση της εισροής εργασίας στους πίνακες χρήσεων (πίνακας 16 του προγράμματος διαβίβασης) και με βάση τις ώρες εργασίας, καθώς και την υποδιαίρεσή της προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανάλυση των επιπτώσεων που έχουν στη μεταβολή της παραγωγικότητας οι εξελίξεις στην ποιότητα της εργασίας. Παρομοίως, η ΕΚΤ θα προτιμούσε τη διαμόρφωση πινάκων χρήσεων και σε βασικές τιμές, ώστε να είναι δυνατή η κατάρτιση συμμετρικών πινάκων εισροών-εκροών σε ενιαύσια διαστήματα. Εφόσον οι ετήσιοι αυτοί πίνακες περιελάμβαναν και ανάλυση σε εισαγόμενα και εγχώρια προϊόντα, η υποβολή συμμετρικών πινάκων εισροών-εκροών για την εγχώρια παραγωγή και για τις εισαγωγές σε βασικές τιμές (πίνακες 18 και 19 του προγράμματος διαβίβασης) δεν θα αποτελούσε για την ΕΚΤ επιταγή προτεραιότητας. Όσον αφορά τον πίνακα 16 του προγράμματος διαβίβασης, θα μπορούσε να εξεταστεί η δυνατότητα πρόκρισης μίας διαφοροποιημένης προσέγγισης των υποχρεώσεων υποβολής στοιχείων με βάση τη διάκριση ανάμεσα σε μεγαλύτερα και μικρότερα κράτη μέλη. Η ΕΚΤ θεωρεί ότι η διαμόρφωση συμμετρικών πινάκων εισροών-εκροών σε βασικές τιμές (πίνακας 17 του προγράμματος διαβίβασης) και συμμετρικών πινάκων εισροών-εκροών για την εγχώρια παραγωγή και για τις εισαγωγές σε βασικές τιμές (πίνακες 18 και 19 του προγράμματος διαβίβασης) ανά πενταετή διαστήματα είναι λιγότερο σημαντική, λόγω του χρονικού εύρους και της χαμηλής συχνότητας υποβολής των σχετικών δεδομένων.

2.6.

Η ΕΚΤ επικροτεί τη διαβίβαση ισολογισμών για μη χρηματοπιστωτικά περιουσιακά στοιχεία (πίνακας 26 του προγράμματος διαβίβασης) και θεωρεί ότι ενδείκνυται να καταστούν υποχρεωτικές περισσότερες μεταβλητές στον εν λόγω πίνακα. Ειδικότερα, η παροχή υποχρεωτικών πληροφοριών για την αξία των κατοικιών θα πρέπει να συμπληρώνεται με παροχή ανάλογων πληροφοριών για την αξία της γης, καθώς τα δεδομένα αυτά είναι θεμελιώδη για την αξιολόγηση της ακίνητης περιουσίας των νοικοκυριών, που έχει ιδιαίτερη σημασία για την ΕΚΤ.

Φρανκφούρτη, 24 Φεβρουαρίου 2006.

Ο πρόεδρος της ΕΚΤ

Jean-Claude TRICHET


(1)  Κανονισμός (EΚ) αριθ. 2223/96 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 1996, περί του ευρωπαϊκού συστήματος εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Κοινότητας (ΕΕ L 310 της 30.11.1996, σ. 1).


Top