EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005XC0205(04)

Κρατικές ενισχύσεις — Ιταλία — Κρατική ενίσχυση C 38/2004 (πρώην NN 58/04) — Ενισχύσεις υπέρ της εταιρείας Portovesme SRL — Πρόσκληση για υποβολή παρατηρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 88, παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚΚείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

OJ C 30, 5.2.2005, p. 7–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

5.2.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 30/7


ΚΡΑΤΙΚΈΣ ΕΝΙΣΧΫΣΕΙΣ — ΙΤΑΛΊΑ

Κρατική ενίσχυση C 38/2004 (πρώην NN 58/04) — Ενισχύσεις υπέρ της εταιρείας Portovesme SRL

Πρόσκληση για υποβολή παρατηρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 88, παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ

(2005/C 30/06)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Με επιστολή της 16ης Νοεμβρίου 2004 που αναδημοσιεύεται στη γλώσσα στην οποία το κείμενό της θεωρείται αυθεντικό, στις σελίδες που ακολουθούν την παρούσα περίληψη, η Επιτροπή κοινοποίησε στην Ιταλία την απόφασή της να κινήσει τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 88, παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ σχετικά με την προαναφερθείσα ενίσχυση.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας περίληψης και της επιστολής που ακολουθεί, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Commission européenne

Direction générale de la Concurrence

Greffe Aides d'Etat

SPA 3 6/5

B-1049 Bruxelles

Φαξ: (32-2) 296 12 42

Οι παρατηρήσεις αυτές θα κοινοποιηθούν στην Ιταλία. Η ταυτότητα του ενδιαφερόμενου μέρους που υποβάλει τις παρατηρήσεις μπορεί να τηρηθεί εμπιστευτική, εφόσον ζητηθεί γραπτώς, με αναφορά των σχετικών λόγων.

1.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το διάταγμα του Προέδρου του Συμβουλίου Υπουργών της 6.2.2004 αναφέρει ότι θα χορηγηθεί μια προτιμησιακή τιμολόγηση, μέχρι τις 30.6.2007, για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, σε επιχειρήσεις που υπάγονται στους τομείς της παραγωγής αλουμινίου, μολύβδου, αργύρου και ψευδαργύρου, που είναι εγκατεστημένες σε νησιωτικά εδάφη τα οποία χαρακτηρίζονται από έλλειψη ή ανεπαρκή σύνδεση με τα εθνικά δίκτυα ενέργειας και φυσικού αερίου.

Με την απόφαση αριθ. 110/04 της 5.7.2004, η αρμόδια Αρχή για την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις: Alcoa Srl (πρώην Alumix SpA), Portovesme Srl, ILA (Industria Lavorazioni Alluminio Spa) και Euroallumina Spa, όλες εγκατεστημένες στην περιοχή της Σαρδηνίας, μπορούν να επωφεληθούν ενός ειδικού καθεστώτος τιμολόγησης σύμφωνα με το προαναφερθέν διάταγμα.

Το εν λόγω καθεστώς περιγράφεται στο άρθρο 73 των διατάξεων για την άσκηση υπηρεσιών μεταφοράς, διανομής, μέτρησης και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας για την περίοδο 2004-2007 που προβλέπεται στο παράρτημα Α της απόφασης της αρμόδιας Αρχής για την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο αριθ. 5 (1) της 30.1.2004, όπως τροποποιήθηκε (2). Προβλέπει την παροχή στον καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας μιας «αντιστάθμισης» (componente tariffaria compensativa), που καθορίστηκε με βάση τη διαφορά μεταξύ της τιμής ηλεκτρικής ενέργειας που συμφωνήθηκε με τον διανομέα ενέργειας και μιας προτιμησιακής τιμής.

2.   ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Για να εκτιμηθεί εάν το μέτρο του εν λόγω καθεστώτος συνιστά ενίσχυση σύμφωνα με το άρθρο 87 παράγραφος 1 της συνθήκης, πρέπει να καθοριστεί εάν παρέχει πλεονέκτημα στους δικαιούχους, εάν το πλεονέκτημα αυτό έχει κρατική προέλευση, εάν νοθεύει τον ανταγωνισμό και εάν δύναται να επηρεάσει τις συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών.

Η εφαρμογή κατώτερων τιμών στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας από εκείνες της αγοράς συνεπάγεται ένα οικονομικό πλεονέκτημα, στο βαθμό που το κόστος παραγωγής των δικαιούχων είναι μειωμένο. Από τις μειωμένες αυτές τιμές επωφελούνται οι επιχειρήσεις των τομέων παραγωγής αλουμινίου, μολύβδου, αργύρου και ψευδαργύρου που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα σε μία περιοχή της Ιταλίας (τη Σαρδηνία), και κατά το παρόν στάδιο αποκλειστικά τέσσερις επιχειρήσεις. Ευνοούν τις επιχειρήσεις αυτές στο βαθμό που δεν χορηγούνται στις επιχειρήσεις των λοιπών τομέων παραγωγής ούτε στις επιχειρήσεις των ιδίων τομέων που όμως ασκούν ενεργό δραστηριότητα εκτός των ζωνών αυτών.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η απόφαση σχετικά με τη μείωση των τιμών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λήφθηκε μονομερώς εκ μέρους των ιταλικών αρχών. Σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 148 της αρμόδιας Αρχής για την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο της 9.8.2004, χρηματοδοτήθηκε από τις άμεσες αντισταθμίσεις που καταβλήθηκαν στους καταναλωτές ενέργειας από την «Cassa Conguaglio per il settore elettrico». Σύμφωνα με το άρθρο 6 της απόφασης της 18.10.2000 αριθ. 194/00, ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής διαχείρισης της «Cassa Conguaglio» διορίστηκαν από την αρμόδια αρχή για την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο σε συμφωνία με τον υπουργό οικονομικών. Εφόσον το αντισταθμιστικό όφελος προέρχεται από ταμείο το οποίο συστάθηκε και ελέγχεται από το κράτος, η ενίσχυση χρηματοδοτείται από κρατικούς πόρους.

Επίσης, στη συγκεκριμένη περίπτωση, τα εν λόγω μέτρα απειλούν να στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό, δεδομένου ότι ενισχύουν την οικονομική θέση και τις δυνατότητες δράσης των δικαιούχων επιχειρήσεων σε συνάρτηση με τους ανταγωνιστές τους. Εξάλλου, εφόσον τα προϊόντα των εν λόγω επιχειρήσεων κυκλοφορούν στο εμπόριο στις παγκόσμιες αγορές, τα εν λόγω μέτρα δύνανται να επηρεάσουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές.

Για τους παραπάνω λόγους, τα σχετικά μέτρα καταρχήν απαγορεύονται από το άρθρο 87 παράγραφος 1 της συνθήκης και δεν μπορούν να θεωρηθούν ως συμβιβάσιμα προς την κοινή αγορά παρά εάν μπορούν να τύχουν παρέκκλισης που να προβλέπεται από τη συνθήκη.

Η χορήγηση αντισταθμιστικού οφέλους που προορίζεται για τη μείωση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας συνεπάγεται τη μείωση των τρεχουσών δαπανών ορισμένων επιχειρήσεων. Αυτή η μείωση των τρεχουσών δαπανών χαρακτηρίζεται ως ενίσχυση υπέρ της λειτουργίας σε μεμονωμένες επιχειρήσεις.

Με βάση τις ισχύουσες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα (3), οι ενισχύεις υπέρ της λειτουργίας κατ' αρχήν απαγορεύονται. Όμως, κατ' εξαίρεση μπορούν να χορηγηθούν ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, στις περιοχές που εμπίπτουν στην παρέκκλιση του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) της συνθήκης, υπό τον όρο ότι δικαιολογούνται από τη συμβολή τους στην περιφερειακή ανάπτυξη και τον χαρακτήρα τους, ενώ το ύψος τους πρέπει να είναι ανάλογο προς τα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν. Επίσης, οι ενισχύσεις υπέρ της λειτουργίας πρέπει να χορηγούνται για περιορισμένο χρονικό διάστημα και να μειώνονται προοδευτικά.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, πρόκειται για μεμονωμένες ad hoc ενισχύσεις που χορηγήθηκαν σε περιορισμένο αριθμό επιχειρήσεων που υπάγονται σε ειδικούς τομείς. Στο παρόν στάδιο της διαδικασίας, η Επιτροπή εκφράζει επιφυλάξεις ως προς τη σχέση μεταξύ της ενίσχυσης υπέρ των τεσσάρων δικαιούχων επιχειρήσεων και της περιφερειακής ανάπτυξης καθώς επίσης ως προς την αναλογία της εν λόγω ενίσχυσης καθώς και τα περιφερειακά προβλήματα τα οποία καλείται να αντιμετωπίσει. Εξάλλου, βάσει των διαθέσιμων κατά το παρόν στάδιο πληροφοριών, οι εν λόγω μεμονωμένες ενισχύσεις φαίνονται να εντάσσονται κυρίως στο πλαίσιο συγκεκριμένων ή τομεακών βιομηχανικών πολιτικών, αποκλίνοντας από το πνεύμα της πολιτικής των περιφερειακών ενισχύσεων, που θα έπρεπε να παραμείνει ουδέτερο έναντι της παροχής παραγωγικών πόρων μεταξύ των διαφόρων τομέων και οικονομικών δραστηριοτήτων. Επίσης, η Επιτροπή εκφράζει επιφυλάξεις ως προς τον μηχανισμό χρηματοδότησης του εν λόγω ειδικού τιμολογιακού καθεστώτος, τη διοικητική του διαχείριση και τις λεπτομέρειες υπολογισμού του αντισταθμιστικού οφέλους που αντιστοιχεί στη μείωση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ 659/1999 του Συμβουλίου, κάθε παράνομη ενίσχυση μπορεί να ανακτηθεί από τον δικαιούχο.

[ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ]

«Con la presente la Commissione si pregia informare l'Italia che, dopo avere esaminato le informazioni fornite dalle autorità italiane in merito all'aiuto menzionato in oggetto, ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

1.   PROCEDIMENTO

1.

Con lettera del 4 dicembre 2003 (A/38568 dell'8.12.2003), uno studio di avvocati ha portato all'attenzione dei servizi della Commissione una serie di articoli di stampa segnalando l'intenzione delle autorità italiane di applicare tariffe elettriche ridotte a favore della società Portovesme Srl.

2.

Con lettera del 22 gennaio 2004 (D/50373) e del 19 marzo 2004 (D/52054), i servizi della Commissione hanno chiesto chiarimenti su questa misura. Le autorità italiane hanno risposto con lettera del 6.2.2004 (CAB A/352 del 17.2.2004) e del 9 giugno 2004 (A/34260 dell'11.6.2004). Con lettera del 20 settembre 2004 (A/37093 del 22.9.2004), le autorità italiane hanno inviato informazioni supplementari.

2.   DESCRIZIONE

3.

Il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 6.2.2004 prevede che sia accordata fino al 30.6.2007 una tariffa preferenziale per la fornitura di energia elettrica ad imprese che appartengono ai settori della produzione di alluminio, piombo, argento e zinco, situati in territori insulari caratterizzati da assenza o insufficienza di connessioni alle reti nazionali di energia e di gas.

4.

Con delibera del 5.7.2004 n. 110/04, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas autorizza le imprese: Alcoa Srl (ex Alumix Spa), Portovesme Srl, ILA (Industria Lavorazioni Alluminio Spa) e Euroallumina Spa, ubicate tutte nella regione Sardegna, a beneficiare di un regime tariffario speciale in virtù di detto decreto. Con la stessa delibera, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas prevede anche che l'elenco dei beneficiari del regime in questione sia aggiornato annualmente sulla base delle informazioni ricevute dal Ministero italiano delle attività produttive.

5.

Il regime in questione è descritto all'articolo 73 delle Disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007, riportato nell'allegato A della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas del 30.1.2004, n. 5 (4) e sue modifiche (5). Esso prevede la concessione al consumatore di energia elettrica di una componente tariffaria compensativa, fissata sulla base della differenza tra la tariffa elettrica stabilita con il distributore di energia e una tariffa preferenziale.

6.

Secondo le autorità italiane, tale regime tariffario speciale troverebbe la sua giustificazione nelle condizioni svantaggiate dei sistemi elettrici di alcune zone dell'Italia, caratterizzate dall'assenza di infrastrutture elettriche di collegamento con le reti nazionali di trasporto: nel caso specifico, la regione Sardegna manca di connessione alla rete di gas naturale ed è insufficientemente collegata alla rete elettrica. In particolare, secondo le autorità italiane:

il sistema elettrico della regione Sardegna sarebbe caratterizzato da prezzi troppo elevati dell'energia, che non sono conformi alla dinamica dei costi di produzione delle imprese dell'isola; ciò penalizzerebbe i grandi consumatori di energia a causa dell'impatto dei costi di approvvigionamento sull'insieme dei costi di produzione;

la regione Sardegna sarebbe caratterizzata da una situazione di sottoutilizzazione delle capacità di produzione di energia elettrica: nel 2003, il livello di utilizzazione di tali capacità era del 46 % (6); inoltre, la produzione regionale di energia era di 13 000 GWh e gli impianti termoelettrici avrebbero potuto produrre nel 2003 circa 28 000 GWh;

l'interscambio di energia elettrica con l'Italia è attualmente assicurato da due cavi di 200kV con una capacità di 270 MW;

si prevede un aumento del tasso annuale di domanda di energia elettrica per il periodo 2002-2012 del 3 %;

un progetto a breve termine prevede la costruzione di un cavo di 150 kV tra la Corsica e la Sardegna; un progetto a lungo termine prevede la costruzione di un cavo della potenza di 1 000 MW tra la Sardegna e la penisola.

3.   VALUTAZIONE

3.1   Esistenza di un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato

7.

Per valutare se la misura disposta dal regime costituisca un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, occorre determinare se procuri un vantaggio ai beneficiari, se il vantaggio sia di origine statale, se la misura in questione incida sulla concorrenza e se sia atta ad alterare gli scambi intracomunitari.

8.

Il primo elemento costitutivo dell'articolo 87, paragrafo 1, è l'esistenza di un “aiuto”: costituisce un aiuto propriamente detto una misura che procuri un vantaggio a taluni beneficiari specifici. Si tratta pertanto di determinare, da un lato, se le imprese beneficiarie ricevano un vantaggio economico che non avrebbero ottenuto in normali condizioni di mercato oppure se evitino di sostenere costi che normalmente dovrebbero gravare sulle risorse proprie delle imprese e, dall'altro lato, se tale vantaggio sia concesso a una determinata categoria di imprese. L'applicazione di tariffe elettriche inferiori a quelle del mercato procura un vantaggio economico dal momento che i costi di produzione dei beneficiari sono ridotti. Inoltre, le tariffe ridotte beneficiano esclusivamente le imprese dei settori della produzione di alluminio, piombo, argento e zinco che operano in una regione dell'Italia (la Sardegna), cioè, attualmente, quattro imprese. Le tariffe ridotte favoriscono tali imprese dal momento che esse non sono accordate alle imprese al di fuori di tali zone.

9.

Per quanto riguarda le seconda condizione, per essere considerati aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, i vantaggi devono essere, da una parte, accordati – direttamente o indirettamente – mediante risorse statali e, dall'altra, essere imputabili allo Stato. Nel caso in oggetto, la decisione relativa alla riduzione delle tariffe elettriche è stata presa unilateralmente dalle autorità italiane. Conformemente a quanto stabilito nella delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas del 9.8.2004, n. 148 (7), essa è finanziata da compensazioni corrisposte ai consumatori di energia da parte della Cassa Conguaglio per il settore elettrico. In base all'articolo 6 della delibera del 18.10.2000 n. 194/00 (8), il presidente ed i membri del comitato di gestione della Cassa Conguaglio sono nominati dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas in accordo con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Poiché le compensazioni provengono da un fondo istituito e controllato dallo Stato, l'aiuto è finanziato da risorse statali (9).

10.

Tale misura di Stato persegue un obiettivo che rientra nell'ambito di politiche definite dalle autorità nazionali, vale a dire la riduzione delle tariffe elettriche elevate che dovrebbero essere pagate da imprese caratterizzate da produzioni ad elevata intensità energetica, come le produzioni di alluminio, di piombo, di argento e di zinco, e ubicate in regioni isolate e non sufficientemente connesse alle reti energetiche.

11.

In base alla terza e quarta condizione di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, l'aiuto deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza e incidere o essere di natura tale da incidere sugli scambi intracomunitari. Nel caso in oggetto, tali misure minacciano di falsare la concorrenza dal momento che rafforzano la posizione finanziaria e le possibilità d'azione delle imprese beneficiarie rispetto ai concorrenti che non ne beneficiano. Inoltre, poiché i prodotti delle imprese in questione (alluminio, piombo, argento e zinco) sono commercializzati sui mercati mondiali, le misure in questione possono incidere sugli scambi intracomunitari.

12.

Per i motivi di cui sopra, le misure in oggetto sono in linea di principio vietate dall'articolo 87, paragrafo 1 del trattato e possono essere considerate compatibili con il mercato comune soltanto se possono beneficiare di una delle deroghe previste da tale trattato.

3.2   Valutazione della compatibilità della misura con il mercato comune

13.

La concessione di compensazioni destinate alla riduzione delle tariffe elettriche comporta la riduzione delle spese correnti di talune imprese. Tale riduzione delle spese correnti può essere considerata un aiuto al funzionamento a imprese individuali.

14.

Gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale attualmente in vigore (10) vietano, in linea di principio, gli aiuti al funzionamento. Tuttavia, possono essere concessi, a titolo eccezionale, aiuti a finalità regionale, nelle regioni che beneficiano della deroga ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato, purché siano giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale e della loro natura e purché il loro livello sia proporzionato agli svantaggi che intendono compensare. Gli aiuti al funzionamento devono essere limitati nel tempo e decrescenti.

15.

Nel caso in oggetto, si tratta di aiuti individuali ad hoc concessi a un numero limitato di imprese che appartengono a specifici settori. In questa fase, la Commissione nutre dei dubbi riguardo al collegamento tra l'aiuto a favore delle quattro imprese beneficiarie della misura e lo sviluppo regionale e riguardo alla proporzionalità dell'aiuto in oggetto e gli svantaggi regionali cui esso mira a ovviare. Inoltre, sulla base delle informazioni disponibili al momento, tali aiuti individuali sembrano rientrare nell'ambito di politiche industriali puntuali o settoriali piuttosto che nello spirito della politica degli aiuti regionali, la quale dovrebbe restare neutrale per quanto riguarda la distribuzione delle risorse produttive tra i diversi settori ed attività economiche.

16.

Inoltre, la Commissione nutre dei dubbi quanto al meccanismo di finanziamento di tale regime tariffario speciale, alla sua gestione amministrativa e alle modalità di calcolo delle compensazioni destinate alla riduzione delle tariffe elettriche.

17.

Infine, secondo le autorità italiane, la tariffa preferenziale prevista dalla misura in questione (di circa 20 EUR/MWh) coinciderebbe con la tariffa fissata nel 1996 a favore della società Alumix Spa per la fornitura di energia elettrica negli anni 1996-2005.

18.

Infatti, nel 1996, la Commissione aveva giudicato che la tariffa preferenziale a favore della Alumix Spa, per il periodo in oggetto, non era un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato (11). La Commissione aveva concluso che, considerata la situazione di sovrapproduzione di energia elettrica in Sardegna e il fatto che, all'epoca, il prezzo concesso dal produttore e distributore nazionale di energia elettrica ENEL a Alumix era superiore al costo marginale medio della produzione dell'elettricità, ENEL agiva come un operatore privato in un'economia di mercato.

19.

Sulla base delle informazioni di cui dispone attualmente, la Commissione europea dubita della comparabilità della misura in questione con quella esaminata e approvata dalla Commissione nel 1996. Nel 1996, infatti, ENEL era l'unico produttore e distributore di energia in Italia e la tariffa elettrica ridotta praticata da ENEL a favore della società Alumix Spa era stata confrontata con il costo marginale medio della produzione di energia elettrica di ENEL per il periodo indicato.

20.

Invece, nel caso in esame, le autorità italiane intervengono selettivamente, in un contesto di mercato dell'energia liberalizzato, a favore di talune imprese al fine di compensare la differenza tra una tariffa di mercato conclusa con un produttore qualsiasi di energia e la tariffa preferenziale fissata nel 1996.

21.

La Commissione nota inoltre che la misura in oggetto potrebbe produrre effetti di riduzione del livello di tassazione applicabile all'energia elettrica. In tal caso, tale misura necessiterebbe di una base giuridica nell'ambito della Direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità. A tal proposito, le autorità italiane sono invitate a qualificare tale misura nell'ambito del regime armonizzato di cui alla Direttiva precitata.

22.

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione invita l'Italia a presentare, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE, le proprie osservazioni e a fornire tutte le informazioni utili ai fini della valutazione dell'aiuto, entro un mese dalla data di ricezione della presente. La Commissione invita inoltre le autorità a trasmettere senza indugio copia della presente lettera ai beneficiari potenziali dell'aiuto.

23.

La Commissione ricorda all'Italia l'effetto sospensivo dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE e rinvia all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio in base al quale ogni aiuto illegale potrà essere recuperato presso il beneficiario.

24.

Con la presente la Commissione comunica all'Italia che informerà gli interessati attraverso la pubblicazione della presente lettera e di una sintesi della stessa nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Informerà inoltre gli interessati nei paesi EFTA firmatari dell'accordo SEE attraverso la pubblicazione di un avviso nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale, e informerà infine l'Autorità di vigilanza EFTA inviandole copia della presente. Tutti gli interessati anzidetti saranno invitati a presentare osservazioni entro un mese dalla data di detta pubblicazione.»


(1)  Άρθρο 73 του κειμένου των διατάξεων για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς, διανομής, μέτρησης και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας για την περίοδο 2004-2007, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α της απόφασης της αρμόδιας Αρχής για την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο της 30.1.2004, αριθ. 5/04.

(2)  Απόφαση της αρμόδιας Αρχής για την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο αριθ. 148 της 9.8.2004.

(3)   ΕΕ C 74 της 10.3.1998, σ. 9.

(4)  Articolo 73 del testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007, riportato nell'allegato A della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas del 30.1.2004, n. 5/04 (G.U.R.I n. 83 dell'8 aprile 2004).

(5)  Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas del 9.8.2004 n. 148.

(6)  Nel 2003, la Sardegna disponeva di una capacità di produzione di 3 800 MW con una domanda massima di 1 800 MW. La potenza istallata di 3 800 MW è così suddivisa: idroelettrica: 431 MW; termoelettrica 3 278 MW; eolica e fotovoltaica: 100 MW.

(7)  Vedi nota n. 2.

(8)  G.U.R.I. n. 257 del 3.11.2000.

(9)  Sentenza del 13.3.2001, causa C-379/98, PreussenElektra (Rec. p. I-2099, punto 58).

(10)  GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

(11)  GU C 288 dell'1.10.1996.


Top