Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005PC0022

Γνωμοδοτηση τησ Επιτροπησ σύμφωνα με το άρθρο 251 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ, επί των τροπολογιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην κοινή θέση του Συμβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμου του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (COM (2003) 117 τελικό – 2003/0052 (COD)) περι τροποποιησεως της προτασης της επιτροπης σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ

/* COM/2005/0022 τελικό - COD 2003/0052 */

52005PC0022

Γνωμοδοτηση της Επιτροπης σύμφωνα με το άρθρο 251 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ, επί των τροπολογιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην κοινή θέση του Συμβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμου του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλιου και του Συμβουλιου για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (COM (2003) 117 τελικό – 2003/0052 (COD)) περι τροποποιησεως της προτασης της Επιτροπης σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ /* COM/2005/0022 τελικό - COD 2003/0052 */


Βρυξέλλες, 25.1.2005

COM(2005) 22 τελικό

2003/0052 (COD)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 251 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ, επί των τροπολογιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην κοινή θέση του Συμβουλίου σχετικά με την πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (COM (2003) 117 τελικό – 2003/0052 (COD))

ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣσύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ

2003/0052 (COD)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 251 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ, επί των τροπολογιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην κοινή θέση του Συμβουλίου σχετικά με την πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (COM (2003) 117 τελικό – 2003/0052 (COD ))

1- ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (COM (2003) 117 τελικό) εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 14 Μαρτίου 2003.

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή γνωμοδότησε στις 16 Ιουλίου 2003.

Η Επιτροπή των Περιφερειών αποφάσισε να μην γνωμοδοτήσει για την πρόταση.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωμοδότησε (σε πρώτη ανάγνωση) στις 20 Απριλίου 2004.

Η Επιτροπή ενέκρινε την τροποποιημένη πρόταση στις 26 Απριλίου 2004.

Η κοινή θέση του Συμβουλίου διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 8 Σεπτεμβρίου 2004.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωμοδότησε (σε δεύτερη ανάγνωση) στις 15 Δεκεμβρίου 2004.

Στην παρούσα γνωμοδότηση διατυπώνεται η θέση της Επιτροπής για τις τροπολογίες που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 15 Δεκεμβρίου 2004 σύμφωνα με το άρθρο 251 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ.

2- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Ο στόχος του προτεινόμενου σχεδίου κανονισμού είναι να αντικαταστήσει, να κωδικοποιήσει και να απλοποιήσει τις τέσσερις υπάρχουσες οδηγίες του Συμβουλίου σχετικά με τα ανώτατα όρια καταλοίπων (ΑΟΚ) για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (οδηγίες 76/895/ΕΟΚ, 86/362/ΕΟΚ, 86/363/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ), να εναρμονίσει όλα τα ΑΟΚ σε επίπεδο ΕΕ και να καθορίσει τους ρόλους των κρατών μελών, της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ) και των άλλων φορέων στη διαδικασία καθορισμού των ΑΟΚ.

2. Ο κανονισμός προβλέπει ότι τα ΑΟΚ εφαρμόζονται και ισχύουν άμεσα στα κράτη μέλη και ότι βασίζονται σε εκτιμήσεις επικινδυνότητας για τους καταναλωτές οι οποίες δημοσιοποιούνται και για τις οποίες η ΕΑΑΤ έχει τη συνολική ευθύνη. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην Κοινότητα ή οι χρήσεις εκτός Κοινότητας δεν είναι αποδεκτές όσον αφορά την πρόσληψη καταλοίπων από τους καταναλωτές ή όπου τα δεδομένα δεν είναι αρκετά για να πραγματοποιηθεί εκτίμηση επικινδυνότητας, εφαρμόζεται η συμβατική τιμή του 0,01 mg/kg.

3. Ο κανονισμός ορίζει τις υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον αφορά τον έλεγχο και την επιβολή των ΑΟΚ και τη διαβίβαση στην ΕΑΑΤ στοιχείων σχετικά με τον έλεγχο και την επιβολή, καθώς και τη δημοσιοποίηση των στοιχείων αυτών σε ετήσια έκθεση της ΕΑΑΤ.

3. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

3.1. Περίληψη της θέσης της Επιτροπής

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε 35 τροπολογίες. Η Επιτροπή δέχεται όλες τις τροπολογίες χωρίς επιφύλαξη.

3.2. Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δεύτερη ανάγνωση

Οι τροπολογίες που εγκρίθηκαν είναι το αποτέλεσμα συμβιβασμού μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής κατόπιν διαπραγματεύσεων στη δεύτερη ανάγνωση της διαδικασίας συναπόφασης. Το κείμενο που προέκυψε είναι ικανοποιητικό για την Επιτροπή. Ορισμένες τροπολογίες για τον καθορισμό των ανώτατων ορίων καταλοίπων για τα φυτοφάρμακα (ΑΟΚ) απηχούν ήδη υπάρχουσες πρακτικές εργασίας τις οποίες εντάσσουν ρητά στη νομοθεσία. Άλλες τροπολογίες προβλέπουν την ανάπτυξη και την εφαρμογή νέας μεθοδολογίας. Η Επιτροπή τάσσεται υπέρ όλων των τροπολογιών και το κατέστησε σαφές στις διαπραγματεύσεις. Οι τροπολογίες ευθυγραμμίζονται με την αρχική πρόταση και βελτιώνουν την υπάρχουσα νομοθεσία.

4. συμπερασμα

Σύμφωνα με το άρθρο 250 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ, η Επιτροπή τροποποιεί την πρότασή της όπως ανωτέρω.

Top