Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005AP0256

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την πρόσβαση στην κοινοτική εξωτερική βοήθεια (COM(2004)0313 - C6-0032/2004 - 2004/0099(COD))

OJ C 133E , 8.6.2006, p. 116–131 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

52005AP0256

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την πρόσβαση στην κοινοτική εξωτερική βοήθεια (COM(2004)0313 - C6-0032/2004 - 2004/0099(COD))

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 133 E της 08/06/2006 σ. 0116 - 0131


P6_TA(2005)0256

Πρόσβαση στην εξωτερική βοήθεια της Κοινότητας ***I

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την πρόσβαση στην κοινοτική εξωτερική βοήθεια (COM(2004)0313 — C6-0032/2004 — 2004/0099(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

- έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2004)0313) [1],

- έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 179, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0032/2004),

- έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

- έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A6-0182/2005),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

[1] Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

--------------------------------------------------

Top