EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005AB0016

Γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 31ης Μαΐου 2005, κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί κοινοτικών στατιστικών για τη διάρθρωση και τη δραστηριότητα των αλλοδαπών θυγατρικών [COM(2005) 88 τελικό] (CON/2005/16)

OJ C 144, 14.6.2005, p. 14–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

14.6.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 144/14


ΓΝΏΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ

της 31ης Μαΐου 2005

κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί κοινοτικών στατιστικών για τη διάρθρωση και τη δραστηριότητα των αλλοδαπών θυγατρικών [COM(2005) 88 τελικό]

(CON/2005/16)

(2005/C 144/09)

1.

Στις 6 Απριλίου 2005 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έλαβε αίτημα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διατυπώσει γνώμη σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί κοινοτικών στατιστικών για τη διάρθρωση και τη δραστηριότητα των αλλοδαπών θυγατρικών (εφεξής «προτεινόμενος κανονισμός»).

2.

Η αρμοδιότητα της ΕΚΤ να διατυπώσει τη γνώμη της βασίζεται στο άρθρο 105 παράγραφος 4, πρώτη περίπτωση, της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η παρούσα γνώμη εκδόθηκε από το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 17.5, πρώτη περίοδος, του εσωτερικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

3.

Σκοπός του σχεδίου κανονισμού είναι η θέσπιση κοινού πλαισίου για τη συστηματική παραγωγή κοινοτικών στατιστικών όσον αφορά τη διάρθρωση και τη δραστηριότητα των αλλοδαπών θυγατρικών. Αφενός, υπό το πλαίσιο αυτό τα κράτη μέλη θα υποβάλλουν στοιχεία για τις αλλοδαπές θυγατρικές που είναι μόνιμοι κάτοικοι της δηλούσας χώρας, αλλά ελέγχονται από αλλοδαπή θεσμική μονάδα. Το παράρτημα I του προτεινόμενου κανονισμού καθορίζει μία κοινή ενότητα για τις εν λόγω στατιστικές εισαγωγής σχετικά με τις αλλοδαπές θυγατρικές (εφεξής «FATS εισαγωγής»). Αφετέρου, η υποβολή στοιχείων για τις αλλοδαπές θυγατρικές που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι της δηλούσας χώρας, αλλά ελέγχονται από θεσμική μονάδα μόνιμο κάτοικο της δηλούσας χώρας, είναι σήμερα προαιρετική και θα υπαχθεί σε πιλοτικές μελέτες τις οποίες πρόκειται να διεξαγάγουν ορισμένα κράτη μέλη το αργότερο εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος του προτεινόμενου κανονισμού. Το παράρτημα II του προτεινόμενου κανονισμού καθορίζει μία κοινή ενότητα για τις εν λόγω στατιστικές εξαγωγής σχετικά με τις αλλοδαπές θυγατρικές (εφεξής «FATS εξαγωγής»).

4.

Η ΕΚΤ εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη της για τον προτεινόμενο κανονισμό. Με τη θέσπιση κοινού πλαισίου, ο προτεινόμενος κανονισμός αναμένεται ότι θα βελτιώσει το συγκρίσιμο των στοιχείων για τις αλλοδαπές θυγατρικές στην ΕΕ, καθιστώντας τα με αυτόν τον τρόπο προσφορότερα για τους σκοπούς της παραγωγής συγκεντρωτικών μεγεθών σε επίπεδο ΕΕ ή/και ζώνης του ευρώ, καθώς και περισσότερο αξιόπιστα για κάθε χρήστη. Σήμερα, τα στοιχεία για τις αλλοδαπές θυγατρικές (συνήθως οι FATS εισαγωγής) καταρτίζονται από τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες και (συνήθως οι FATS εξαγωγής) από τις κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών. Οι χρησιμοποιούμενες μέθοδοι κατάρτισης συνάδουν με τον προτεινόμενο κανονισμό και τα εν λόγω στοιχεία αναμένεται ότι θα συνδράμουν την ΕΚΤ στην αξιολόγηση των οικονομικών εξελίξεων που άπτονται της δραστηριότητας των μεγάλων εταιρειών και των αλλοδαπών θυγατρικών τους εντός και εκτός της ζώνης του ευρώ. Ειδικότερα, τα στοιχεία αυτά θεωρούνται πολύτιμα για την παρακολούθηση των τάσεων του εμπορίου εντός της ζώνης του ευρώ και της διαδικασίας καθορισμού των τιμών, καθώς επίσης και για την κατανόηση της οικονομικής επίδρασης των άμεσων ξένων επενδύσεων, για παράδειγμα, στην ανταγωνιστικότητα ή την απασχόληση.

5.

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΚΤ λαμβάνει την ευκαιρία να σχολιάσει συγκεκριμένες διατάξεις του προτεινόμενου κανονισμού. Η ΕΚΤ παρατηρεί ότι ο προτεινόμενος κανονισμός δεν εισάγει άμεση υποχρέωση παροχής FATS εξαγωγής. Η αξιολόγηση των πορισμάτων των πιλοτικών μελετών που πρόκειται να διεξαχθούν σε ορισμένα κράτη μέλη δεν θα καταστεί δυνατή πριν από την παρέλευση τριετίας. Η ΕΚΤ εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι, παρ' όλο που οι ροές δεδομένων που παρέχονται για τις στατιστικές του ισοζυγίου πληρωμών στο παράρτημα Ι, τμήμα 2 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 184/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιανουαρίου 2005 σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για το ισοζύγιο πληρωμών, το διεθνές εμπόριο υπηρεσιών και τις άμεσες ξένες επενδύσεις (1) προβλέπουν διακριτές κατηγορίες για τα αγαθά και τις υπηρεσίες, παρόμοια διάκριση για τα αγαθά και τις υπηρεσίες δεν περιέχεται στον προτεινόμενο κανονισμό. Εάν δεν υπάρξει διάκριση στην κατηγοριοποίηση των δεδομένων αυτών, η αξία τους για τους σκοπούς της ανάλυσης θα μειωθεί, καθιστώντας δυσχερέστερη τη σύγκρισή τους με τα δεδομένα που δημοσιεύονται στις χώρες που αποτελούν τους βασικούς αντισυμβαλλόμενους της ζώνης του ευρώ.

6.

Ένα άλλο ζήτημα είναι η προθεσμία των 20 μηνών από τη λήξη του έτους αναφοράς, που προβλέπεται στο παράρτημα Ι, τμήμα 5 του προτεινόμενου κανονισμού, εντός της οποίας τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τις FATS εισαγωγής. Αυτή φαίνεται πως αποτελεί τη μέγιστη δυνατή προθεσμία για τη διασφάλιση της τακτικής αξιολόγησης των οικονομικών εξελίξεων που άπτονται των (συχνών) μεταβολών στη διάρθρωση των μεγάλων εταιρειών και στον αριθμό, το μέγεθος και το πεδίο της οικονομικής δραστηριότητας των θυγατρικών τους. Συνεπώς, η ΕΚΤ παροτρύνει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, κατόπιν αξιολόγησης πιλοτικών μελετών, να εξετάσουν τη δυνατότητα μεσοπρόθεσμης σύντμησης της προτεινόμενης προθεσμίας, τουλάχιστον όσον αφορά τα συγκεντρωτικά δεδομένα (π.χ. «Επίπεδο 1», κατά τους όρους του προτεινόμενου κανονισμού). Αυτό θα την εναρμόνιζε με το χρονικό πλαίσιο υποβολής συγκεντρωτικών δεδομένων για τις άμεσες ξένες επενδύσεις κατά τους όρους του κανονισμού (EΚ) αριθ. 184/2005, ο οποίος προβλέπει προθεσμία εννέα μηνών.

7.

Κατόπιν λεπτομερέστερης αξιολόγησης των παραρτημάτων I έως III του προτεινόμενου κανονισμού, η ΕΚΤ παρατηρεί ότι το παράρτημα Ι, τμήμα 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 184/2005, υπό τον τίτλο «Επίπεδα γεωγραφικής κατανομής», περιλαμβάνει, πέραν των λοιπών στοιχείων που ανάγονται στην ΕΕ, και ένα πρόσθετο στοιχείο με την ονομασία «U4 Εκτός ζώνης ευρώ». Η ΕΚΤ θεωρεί ότι για την παραγωγή του συγκεντρωτικού μεγέθους της ζώνης του ευρώ θα ήταν χρήσιμο να συμπεριληφθεί παρόμοια μνεία «Εκτός ζώνης ευρώ» στο παράρτημα III του προτεινόμενου κανονισμού, ως πρόσθετο επίπεδο γεωγραφικής κατανομής υπό τον τίτλο «Επίπεδο 1». Τέλος, η αιτιολογική έκθεση αναφέρεται σε «ΕΕ-15» (ενίοτε δε και σε «κράτη μέλη της ΕΕ15»). Αντ' αυτών, η ΕΚΤ προτείνει ότι η εν λόγω αιτιολογική έκθεση θα πρέπει να αναφέρεται στη σημερινή «ΕΕ-25» ή στα «κράτη μέλη της ΕΕ25».

Φρανκφούρτη, 31 Μαΐου 2005.

Ο πρόεδρος της ΕΚΤ

Jean-Claude TRICHET


(1)  ΕΕ L 35 της 8.2.2005, σ. 23.


Top