EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52004XC0219(03)

Ανακοίνωση για την έναρξη μερικής ενδιάμεσης επανεξέτασης των μέτρων αντιντάμπινγκ που εφαρμόζονται στις εισαγωγές ταινιών τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου (PET) καταγωγής, μεταξύ άλλων, Ινδίας

OJ C 43, 19.2.2004, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52004XC0219(03)

Ανακοίνωση για την έναρξη μερικής ενδιάμεσης επανεξέτασης των μέτρων αντιντάμπινγκ που εφαρμόζονται στις εισαγωγές ταινιών τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου (PET) καταγωγής, μεταξύ άλλων, Ινδίας

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 043 της 19/02/2004 σ. 0014 - 0015


Ανακοίνωση για την έναρξη μερικής ενδιάμεσης επανεξέτασης των μέτρων αντιντάμπινγκ που εφαρμόζονται στις εισαγωγές ταινιών τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου (PET) καταγωγής, μεταξύ άλλων, Ινδίας

(2004/C 43/11)

Η Επιτροπή έλαβε αίτηση για μερική ενδιάμεση επανεξέταση σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 384/96 του Συμβουλίου(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1972/2002 του Συμβουλίου(2) ("ο βασικός κανονισμός").

1. Αίτηση επανεξέτασης

Η αίτηση υποβλήθηκε από τους παρακάτω παραγωγούς της Κοινότητας: Du Pont Teijin Films, Mitsubishi Polyester Film GmbH, Nuroll SpA (εφεξής "οι αιτούντες").

Το πεδίο της αίτησης περιορίζεται στην εξέταση της πρακτικής ντάμπινγκ όσον αφορά τη Jindal Polyester Limited.

2. Προϊόν(τα)

Το υπό επανεξέταση προϊόν είναι οι ταινίες τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου (PET) καταγωγής Ινδίας (εφεξής "το υπό εξέταση προϊόν"), το οποίο δηλώνεται συνήθως ως υπαγόμενο στους κωδικούς ΣΟ ex 3920 62 19 και ex 3920 62 90. Οι εν λόγω κωδικοί ΣΟ αναφέρονται μόνο πληροφοριακά.

3. Υφιστάμενα μέτρα

Τα μέτρα που ισχύουν σήμερα για τη Jindal Polyester Limited συνίστανται σε οριστικό δασμό αντιντάμπινγκ που έχει επιβληθεί με τον κανονισμό ( ΕΚ ) αριθ. 1676/2001(3) του Συμβουλίου στις εισαγωγές ταινιών τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου (ΡΕΤ) καταγωγής, μεταξύ άλλων, Ινδίας.

4. Λόγοι επανεξέτασης

Η αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 βασίζεται στα εκ πρώτης όψεως αποδεικτικά στοιχεία που υπέβαλαν οι αιτούντες, σύμφωνα με τα οποία, για τη Jindal Polyester Limited, είχαν μεταβληθεί σημαντικά οι συνθήκες όσον αφορά το ντάμπινγκ.

Οι αιτούντες ισχυρίζονται ότι το μέτρο που εφαρμόζεται στις εισαγωγές του υπό επανεξέταση προϊόντος από τη Jindal Polyester Limited δεν επαρκεί πλέον για την αντιμετώπιση του ζημιογόνου ντάμπινγκ. Ο ισχυρισμός για αύξηση του ντάμπινγκ βασίστηκε σε σύγκριση των εγχώριων τιμών της Jindal Polyester Limited και της κατασκευασμένης κανονικής αξίας και των τιμών εξαγωγής του υπό εξέταση προϊόντος στην Κοινότητα. Βάσει αυτών, τα υπολογισθέντα περιθώρια ντάμπινγκ είναι σημαντικά υψηλότερα από το ντάμπινγκ που διαπιστώθηκε κατά την προηγούμενη έρευνα η οποία κατέληξε στην επιβολή του ισχύοντος δασμού.

5. Διαδικασία για τον προσδιορισμό της πρακτικής ντάμπινγκ

Αφού κατέληξε στο συμπέρασμα, κατόπιν διαβουλεύσεων με τη συμβουλευτική επιτροπή, ότι υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που δικαιολογούν την έναρξη μερικής ενδιάμεσης επανεξέτασης, η Επιτροπή αρχίζει επανεξέταση σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 του βασικού κανονισμού.

α) Ερωτηματολόγια

Για να συγκεντρώσει τα στοιχεία που κρίνει αναγκαία για την έρευνα, η Επιτροπή πρόκειται να στείλει ερωτηματολόγια στη Jindal Polyester Limited και στις ινδικές αρχές. Τα εν λόγω αποδεικτικά και άλλα στοιχεία πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στο σημείο 6 στοιχείο α) της παρούσας ανακοίνωσης.

β) Συγκέντρωση πληροφοριών και ακροάσεις

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους, να υποβάλουν πληροφορίες πέραν των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο και να παράσχουν αποδεικτικά στοιχεία. Τα εν λόγω αποδεικτικά και άλλα στοιχεία πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην παράγραφο 6 στοιχείο α) της παρούσας ανακοίνωσης.

Επίσης, η Επιτροπή μπορεί να δεχθεί σε ακρόαση τα ενδιαφερόμενα μέρη, εφόσον υποβάλουν αίτηση στην οποία αποδεικνύουν ότι υπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι για τους οποίους επιβάλλεται να γίνουν δεκτά σε ακρόαση. Η εν λόγω αίτηση πρέπει να υποβληθεί εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην παράγραφο 6 στοιχείο β) της παρούσας ανακοίνωσης.

6. Προθεσμίες

α) Για την αναγγελία των μερών, την υποβολή απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο και την παροχή οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη οφείλουν να αναγγελθούν, ερχόμενα σε επαφή με την Επιτροπή, να κοινοποιήσουν τις απόψεις τους και να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο ή να υποβάλουν τυχόν άλλες πληροφορίες, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, εντός 40 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να μπορέσουν να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις τους κατά την έρευνα. Εφιστάται η προσοχή στο γεγονός ότι η άσκηση των περισσότερων διαδικαστικών δικαιωμάτων που αναφέρονται στον βασικό κανονισμό εξαρτάται από το κατά πόσον το μέρος αναγγέλλεται εντός της προαναφερθείσας περιόδου.

β) Ακροάσεις

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν επίσης να ζητήσουν, εντός της ίδιας προθεσμίας των 40 ημερών, να γίνουν δεκτά σε ακρόαση από την Επιτροπή.

7. Γραπτές παρατηρήσεις, απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο και αλληλογραφία

Όλες οι παρατηρήσεις και οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων μερών πρέπει να υποβληθούν γραπτώς (όχι σε ηλεκτρονική μορφή, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά, και θα πρέπει να αναφέρουν την επωνυμία, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου και φαξ ή/και τέλεξ του ενδιαφερόμενου μέρους). Όλες οι γραπτές παρατηρήσεις, περιλαμβανομένων και των πληροφοριών που ζητούνται στην παρούσα ανακοίνωση, τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια και η αλληλογραφία που υποβάλλουν τα ενδιαφερόμενα μέρη σε απόρρητη βάση πρέπει να φέρουν την ένδειξη "Περιορισμένης διανομής"(4) και, σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, να συνοδεύονται από μη εμπιστευτικού χαρακτήρα περίληψη, η οποία θα φέρει την ένδειξη "Για επιθεώρηση από τα ενδιαφερόμενα μέρη".

Διεύθυνση αλληλογραφίας της Επιτροπής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Διεύθυνση B

Γραφείο: J-79, 5/16 B - 1049 Brussels Φαξ (32-2) 295 65 05 Τέλεξ COMEU B 21877.

8. Άρνηση συνεργασίας

Όταν ένα ενδιαφερόμενο μέρος αρνείται την πρόσβαση σε απαραίτητες πληροφορίες ή δεν τις παρέχει εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας ή παρεμποδίζει σημαντικά την έρευνα, επιτρέπεται να συνάγονται συμπεράσματα, είτε καταφατικά είτε αποφατικά, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, όπως προβλέπει το άρθρο 18 του βασικού κανονισμού.

Όταν διαπιστώνεται ότι ένα ενδιαφερόμενο μέρος έχει προσκομίσει ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία, τα εν λόγω στοιχεία δεν λαμβάνονται υπόψη και είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν τα διαθέσιμα πραγματικά στοιχεία. Εάν ενδιαφερόμενο μέρος δεν συνεργάζεται ή συνεργάζεται μόνο εν μέρει και συνεπώς τα συμπεράσματα βασίζονται στα διαθέσιμα στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 18, το αποτέλεσμα ενδέχεται να είναι λιγότερο ευνοϊκό για το εν λόγω μέρος από ό,τι θα ήταν εάν είχε συνεργαστεί.

(1) ΕΕ L 56 της 6.3.1996, σ. 1.

(2) ΕΕ L 305 της 7.11.2002, σ. 1.

(3) ΕΕ L 227 της 23.8.2001, σ. 1.

(4) Αυτό σημαίνει ότι το έγγραφο προορίζεται για εσωτερική χρήση μόνο. Προστατεύεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43). Είναι εμπιστευτικό έγγραφο δυνάμει του άρθρου 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 384/96 του Συμβουλίου (ΕΕ L 56 της 6.3.1996, σ. 1) και του άρθρου 6 της συμφωνίας του ΠΟΕ για την εφαρμογή του άρθρου VI της ΓΣΔΕ (GATT) 1994 (συμφωνία αντιντάμπινγκ).

Top