EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52003AB0016

Γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 15ης Αυγούστου 2003 κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την ανάλυση και τη συνεργασία όσον αφορά τα κίβδηλα κέρματα ευρώ [COM(2003) 426 τελικό] (CON/2003/16)

OJ C 202, 27.8.2003, p. 31–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52003AB0016

Γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 15ης Αυγούστου 2003 κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την ανάλυση και τη συνεργασία όσον αφορά τα κίβδηλα κέρματα ευρώ [COM(2003) 426 τελικό] (CON/2003/16)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 202 της 27/08/2003 σ. 0031 - 0032


Γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

της 15ης Αυγούστου 2003

κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την ανάλυση και τη συνεργασία όσον αφορά τα κίβδηλα κέρματα ευρώ [COM(2003) 426 τελικό]

(CON/2003/16)

(2003/C 202/10)

1. Στις 30 Ιουλίου 2003, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έλαβε αίτημα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διατυπώσει τη γνώμη της αναφορικά με πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την ανάλυση και τη συνεργασία όσον αφορά τα κίβδηλα κέρματα ευρώ [COM(2003) 426 τελικό] (εφεξής καλούμενη "πρόταση απόφασης").

2. Η αρμοδιότητα της ΕΚΤ να διατυπώνει τη γνώμη της βασίζεται στο άρθρο 105 παράγραφος 4 πρώτη περίπτωση της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και στο άρθρο 4 στοιχείο α) πρώτη περίπτωση του Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δεδομένου ότι η πρόταση απόφασης περιλαμβάνει διατάξεις που επηρεάζουν τη συνεργασία όσον αφορά τα κίβδηλα κέρματα ευρώ. Η παρούσα γνώμη εκδόθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ, σύμφωνα με το άρθρο 17.5 πρώτη πρόταση του εσωτερικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

3. Ο κύριος στόχος της πρότασης απόφασης είναι να εξασφαλίσει τη συνέχεια και την ανεξαρτησία της προστασίας των κερμάτων ευρώ από την παραχάραξη. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί αναθέτοντας στην Επιτροπή την αρμοδιότητα να διασφαλίζει τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Τεχνικού και Επιστημονικού Κέντρου (εφεξής καλούμενου "ΕΤΕΚ") και το συντονισμό των ενεργειών των αρμοδίων τεχνικών αρχών των κρατών μελών για την προστασία των κερμάτων ευρώ από την παραχάραξη. Το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2001 σχετικά με τον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία(1), όπως συμπληρώθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1339/2001 του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2001(2), (εφεξής καλούμενου "κανονισμός του Συμβουλίου") προβλέπει την ανάλυση και ταξινόμηση των κίβδηλων κερμάτων από το Εθνικό Κέντρο Ανάλυσης Κερμάτων σε κάθε κράτος μέλος και από το ΕΤΕΚ. Το ΕΤΕΚ ασκεί προσωρινά τα καθήκοντά του στο γαλλικό νομισματοκοπείο, ενώ η Επιτροπή έχει αναλάβει τη διοικητική υποστήριξη και τη διαχείρισή του, όπως εκτίθεται στις επιστολές που αντηλλάγησαν μεταξύ του προέδρου του Συμβουλίου και του υπουργού οικονομικών της Γαλλίας στις 28 Φεβρουαρίου και 9 Ιουνίου 2000. Σε έκθεση που εκπονήθηκε με ευθύνη των διευθυντών των νομισματοκοπείων της ΕΕ εκφράστηκε ικανοποίηση για το έργο που έχει επιτελέσει το ΕΤΕΚ. Η έκθεση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι εγκαταστάσεις στις οποίες ασκεί επί του παρόντος τις δραστηριότητές του το ΕΤΕΚ είναι κατάλληλες και ότι η Επιτροπή εξασφαλίζει το κατάλληλο διοικητικό και θεσμικό πλαίσιο όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και την ανεξαρτησία.

4. Η ΕΚΤ συμφωνεί με τη θετική γνώμη των διευθυντών των νομισματοκοπείων της ΕΕ όσον αφορά το έργο που έχει επιτελέσει μέχρι σήμερα το ΕΤΕΚ. Συμφωνεί επίσης ότι προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέχεια και η ανεξαρτησία στο πλαίσιο της προστασίας των κερμάτων ευρώ από την παραχάραξη πρέπει να ληφθεί οριστική απόφαση όσον αφορά τον τόπο εγκατάστασης του ΕΤΕΚ. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΚΤ γενικά επιδοκιμάζει και στηρίζει την πρόταση απόφασης, σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή διασφαλίζει τη λειτουργία του ΕΤΕΚ και το συντονισμό των τεχνικών δραστηριοτήτων των κρατών μελών για την προστασία των κερμάτων ευρώ από την παραχάραξη. Σχετικά, η ΕΚΤ επισημαίνει ότι η έκφραση "αρμόδιες τεχνικές αρχές" που χρησιμοποιείται στο άρθρο μόνο της πρότασης απόφασης δεν είναι σαφής. Συνιστά να αντικατασταθεί με τον όρο "αρμόδιες εθνικές αρχές", όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο β) του κανονισμού του Συμβουλίου.

5. Η ΕΚΤ επισημαίνει ότι συμφώνως προς το άρθρο 5 παράγραφος 4 του κανονισμού του Συμβουλίου, το ΕΤΕΚ οφείλει επίσης να ανακοινώνει τα τελικά αποτελέσματα των αναλύσεών του όσον αφορά τα κίβδηλα κέρματα ευρώ, μεταξύ άλλων, στην Επιτροπή και στην ΕΚΤ, σε συνάρτηση με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους. Αφετέρου, το ΕΤΕΚ έχει πρόσβαση στα τεχνικά και στατιστικά δεδομένα τα οποία είναι αποθηκευμένα στην ΕΚΤ όσον αφορά τα κίβδηλα κέρματα ευρώ. Η ΕΚΤ θα ήθελε να επιστήσει την προσοχή στο γεγονός ότι είναι αρμόδια, σε συνεργασία με την Επιτροπή και το ΕΤΕΚ, για τον καθορισμό των ρυθμίσεων εφαρμογής του άρθρου 5 παράγραφος 4 του κανονισμού του Συμβουλίου.

6. Τέλος, η ΕΚΤ σημειώνει ότι η Επιτροπή πρόκειται να εκδώσει μεταγενέστερη απόφαση για την υλοποίηση των αρμοδιοτήτων που της παρέχει η πρόταση απόφασης. Η ΕΚΤ θα εκδώσει χωριστή γνώμη για την εν λόγω απόφαση, όταν θα της ζητηθεί από την Επιτροπή.

7. Η παρούσα γνώμη δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Φρανκφούρτη, 15 Αυγούστου 2003.

Το μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΚΤ

Tommaso Padoa-Schioppa

Το μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΚΤ

Gertrude Tumpel-Gugerell

(1) ΕΕ L 181 της 4.7.2001, σ. 6.

(2) ΕΕ L 181 της 4.7.2001, σ. 11.

Top