EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52003AB0005

Γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 11ης Απριλίου 2003 κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την προσαρμογή της κλείδας κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (CON/2003/5)

OJ C 102, 29.4.2003, p. 11–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52003AB0005

Γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 11ης Απριλίου 2003 κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την προσαρμογή της κλείδας κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (CON/2003/5)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 102 της 29/04/2003 σ. 0011 - 0011


Γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

της 11ης Απριλίου 2003

κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την προσαρμογή της κλείδας κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

(CON/2003/5)

(2003/C 102/08)

1. Στις 24 Μαρτίου 2003, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έλαβε αίτημα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διατυπώσει τη γνώμη της σχετικά με πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την προσαρμογή της κλείδας κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ (εφεξής καλούμενη "σχέδιο απόφασης").

2. Η αρμοδιότητα της ΕΚΤ να διατυπώνει τη γνώμη της βασίζεται στο άρθρο 107 παράγραφος 6 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η παρούσα γνώμη εκδόθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ, σύμφωνα με το άρθρο 17.5 πρώτη πρόταση του εσωτερικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

3. Σκοπός του σχεδίου απόφασης είναι να προσδιορίσει τους κανόνες που πρέπει να ακολουθεί η Επιτροπή κατά την παροχή των στατιστικών στοιχείων που χρησιμοποιούνται για τις πενταετείς αναπροσαρμογές των σταθμίσεων των εθνικών κεντρικών τραπεζών στην κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ. Θα αντικαταστήσει την απόφαση 98/382/ΕΚ του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 1998, σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία που θα χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της κλείδας κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας(1), η οποία περιορίζεται στον καθορισμό της αρχικής κλείδας κατανομής. Οι βασικές διαφορές μεταξύ της παραπάνω απόφασης και του σχεδίου απόφασης συνίστανται στο ότι το τελευταίο: i) θεσπίζει ένα μόνιμο καθεστώς, το οποίο δεν θα καλύπτει μόνον τις μελλοντικές περιοδικές αναπροσαρμογές της κλείδας κατανομής, αλλά και αναπροσαρμογές που θα επακολουθήσουν στο πλαίσιο της διεύρυνσης του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών με την προσχώρηση νέων κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ii) λαμβάνει υπόψη τις πιο πρόσφατες εξελίξεις της στατιστικής μεθοδολογίας, και ιδίως το ευρωπαϊκό σύστημα ολοκληρωμένων οικονομικών λογαριασμών, που θεσπίστηκε από το Συμβούλιο με τον κανονισμό του (ΕΚ) αριθ. 2223/96, της 25ης Ιουνίου 1996, περί του ευρωπαϊκού συστήματος εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Κοινότητας(2).

4. Η ΕΚΤ επιδοκιμάζει το σχέδιο απόφασης και, ιδίως, τη θέσπιση ενός καθεστώτος το οποίο δεν ορίζει μόνο για την επόμενη και τις μελλοντικές περιοδικές αναπροσαρμογές της κλείδας κατανομής, αλλά και για αυτές που θα καθίστανται αναγκαίες με κάθε διεύρυνση. Επιπλέον, η ΕΚΤ υποστηρίζει την αρχή ότι η Επιτροπή (Eurostat) θα συνεχίσει να συλλέγει τα στατιστικά στοιχεία σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχουν καθοριστεί. Θεωρεί σημαντική την επικύρωση των στοιχείων σχετικά με τον πληθυσμό από την επιτροπή στατιστικού προγράμματος που συστάθηκε με την απόφαση 89/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου(3) και την επικύρωση των στοιχείων σχετικά με το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν από την επιτροπή που συστάθηκε με την οδηγία 89/130/ΕΟΚ του Συμβουλίου(4). Τέλος, η ΕΚΤ επιδοκιμάζει την παροχή, από την Επιτροπή, των σχετικών στοιχείων για όλα τα κράτη μέλη χωριστά το αργότερο δύο μήνες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να ισχύει η αναπροσαρμογή των σταθμίσεων των εθνικών κεντρικών τραπεζών στην κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ.

5. Η παρούσα γνώμη δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Φρανκφούρτη, 11 Απριλίου 2003.

Ο πρόεδρος της ΕΚΤ

Willem F. Duisenberg

(1) ΕΕ L 171 της 17.6.1998, σ. 33.

(2) ΕΕ L 310 της 30.11.1996, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 359/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 58 της 28.2.2002, σ. 1).

(3) Απόφαση 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 19ης Ιουνίου 1989, για τη σύσταση επιτροπής του στατιστικού προγράμματος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 181 της 28.6.1989, σ. 47).

(4) Οδηγία 89/130/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 13ης Φεβρουαρίου 1989, για την εναρμόνιση του καθορισμού του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος σε τιμές αγοράς (ΕΕ L 49 της 21.2.1989, σ. 26).

Top