EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52002XB0524(01)

Κώδικας συμπεριφοράς των μελών του διοικητικού συμβουλίου

OJ C 123, 24.5.2002, p. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002XB0524(01)

Κώδικας συμπεριφοράς των μελών του διοικητικού συμβουλίου

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 123 της 24/05/2002 σ. 0009 - 0010


Κώδικας συμπεριφοράς των μελών του διοικητικού συμβουλίου

(2002/C 123/06)

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι επιφορτισμένα με το ιδιαίτερο καθήκον διαφύλαξης της ενότητας και του κύρους του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), καθώς και της αποτελεσματικότητας των πράξεών του, και, ως εκ τούτου, οφείλουν να διασφαλίζουν ότι το ιδιαίτερο αυτό καθήκον αντικατοπτρίζεται στη συμπεριφορά τους.

(2) Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έλαβαν υπόψη τις διατάξεις του κώδικα συμπεριφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο οποίος θεσπίστηκε από την εκτελεστική επιτροπή της ΕΚΤ στις 10 Οκτωβρίου 2000 και απευθύνεται στο σύνολο των απασχολούμενων στην ΕΚΤ,

ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ, ΣΤΙΣ 16 ΜΑΪΟΥ 2002, ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ:

1. Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κώδικας συμπεριφοράς παρέχει κατευθυντήριες γραμμές και εισάγει δεοντολογικούς κανόνες, πρότυπα και σημεία αναφοράς για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ και τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 4.4 του εσωτερικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (εφεξής "μέλη του διοικητικού συμβουλίου"), κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Η εφαρμογή του κώδικα συμπεριφοράς τελεί υπό την επιφύλαξη άλλων κανόνων συμπεριφοράς, αποδέκτες των οποίων είναι οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών, και του κώδικα συμπεριφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ο οποίος παρέχει κατευθυντήριες γραμμές στα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΚΤ.

2. Βασικές αρχές

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου υιοθετούν υψηλά πρότυπα ηθικής συμπεριφοράς. Καλούνται να ενεργούν με εντιμότητα, ανεξαρτησία, αμεροληψία και διακριτικότητα, να παραμερίζουν το προσωπικό συμφέρον και να αποφεύγουν κάθε κατάσταση ικανή να οδηγήσει σε προσωπική σύγκρουση συμφερόντων. Καλούνται να έχουν επίγνωση της σπουδαιότητας των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων τους, να λαμβάνουν υπόψη το δημόσιο χαρακτήρα του λειτουργήματός τους και να συμπεριφέρονται κατά τρόπο που να διαφυλάσσει και να προάγει την εμπιστοσύνη του κοινού στην ΕΚΤ.

3. Ανεξαρτησία

3.1. Σύμφωνα με το άρθρο 108 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και το άρθρο 7 του καταστατικού του ΕΣΚΤ, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, κατά την άσκηση των εξουσιών και την εκτέλεση των καθηκόντων και των υποχρεώσεων που τους ανατίθενται, δεν ζητούν ούτε δέχονται υποδείξεις από κοινοτικά όργανα ή οργανισμούς, από την κυβέρνηση κράτους μέλους ή από οιονδήποτε άλλο οργανισμό, συμπεριλαμβανομένων των οργάνων λήψεως αποφάσεων στα οποία ενδεχομένως ανήκουν.

3.2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ενεργούν με γνώμονα το γενικό συμφέρον της ζώνης του ευρώ. Στο πλαίσιο των λαμβανομένων δυνάμει του άρθρου 10.3 του καταστατικού του ΕΣΚΤ αποφάσεων, οι διοικητές δύνανται, επίσης, να λαμβάνουν υπόψη το συμφέρον της οικείας εθνικής κεντρικής τράπεζας ως μεριδιούχου.

3.3. Η τήρηση της αρχής της ανεξαρτησίας είναι ασυμβίβαστη με την αίτηση, λήψη ή αποδοχή, από οιαδήποτε πηγή ξένη προς το ΕΣΚΤ, επιδομάτων, αμοιβών, αποζημιώσεων ή δώρων, χρηματικής φύσεως ή μη, η αξία των οποίων υπερβαίνει ένα σύνηθες ή αμελητέο ποσό και τα οποία καθ' οιονδήποτε τρόπο συνδέονται με την ιδιότητα μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

3.4. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου διασφαλίζουν ότι τυχόν δραστηριότητά τους ξένη προς το ΕΣΚΤ, αμειβόμενη ή μη, δεν επηρεάζει δυσμενώς την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους ούτε προσβάλλει την εικόνα της ΕΚΤ. Στις περιπτώσεις επιστημονικής ή ακαδημαϊκής συνεισφοράς τους, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου καθιστούν σαφές ότι η εν λόγω συνεισφορά έχει προσωπικό χαρακτήρα και δεν εκφράζει τις απόψεις του διοικητικού συμβουλίου ή της ΕΚΤ. Όταν προβαίνουν σε δημόσιες δηλώσεις επί θεμάτων που αφορούν το ΕΣΚΤ, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνουν δεόντως υπόψη τη θέση και τα καθήκοντά τους εντός του διοικητικού συμβουλίου.

3.5. Το πλαίσιο που διέπει τυχόν σχέσεις τους με ομάδες συμφερόντων πρέπει να συνάδει προς την ανεξαρτησία τους ως μελών του διοικητικού συμβουλίου και προς τις επιταγές της ηθικής ακεραιότητας.

3.6. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου διαβιβάζουν στον πρόεδρο της ΕΚΤ, μία φορά ετησίως, κατάλογο των εξωτερικών καθηκόντων, δημόσιας ή ιδιωτικής φύσεως, τα οποία πρόκειται να ασκήσουν στη διάρκεια της θητείας τους.

4. Σύγκρουση συμφερόντων

4.1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου αποφεύγουν κάθε κατάσταση ικανή να προκαλέσει σύγκρουση συμφερόντων. Σύγκρουση συμφερόντων προκύπτει όταν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν ιδιωτικά ή προσωπικά συμφέροντα τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν ή φαίνεται ότι επηρεάζουν την αμερόληπτη και αντικειμενική εκτέλεση των καθηκόντων τους. Με τον όρο "ιδιωτικό ή προσωπικό συμφέρον" των μελών του διοικητικού συμβουλίου νοείται κάθε δυνητικό όφελος για τα ίδια τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα μέλη της οικογένειάς τους, τους λοιπούς συγγενείς, τους φίλους ή τους γνωστούς τους.

4.2. Λόγω του αντίκτυπου που έχουν οι αποφάσεις, τις οποίες λαμβάνει το διοικητικό συμβούλιο, στις εξελίξεις της αγοράς, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να είναι σε θέση να ενεργούν εν πλήρει ανεξαρτησία και αμεροληψία.

4.3. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δεν κάνουν χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών στις οποίες έχουν πρόσβαση, προκειμένου να διεξάγουν ιδιωτικές χρηματοοικονομικές συναλλαγές, άμεσα ή έμμεσα με τη μεσολάβηση τρίτων, με ίδιο κίνδυνο και για ίδιο λογαριασμό ή με κίνδυνο και για λογαριασμό τρίτου.

5. Επαγγελματικό απόρρητο

Το επαγγελματικό απόρρητο, το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 38 του καταστατικού του ΕΣΚΤ, απαιτεί τη μη αποκάλυψη εμπιστευτικών πληροφοριών. Λαμβάνεται, ιδίως, υπόψη στις περιπτώσεις των δημόσιων ομιλιών ή δηλώσεων και των σχέσεων με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που αφορούν αποφάσεις νομισματικής πολιτικής πριν από την επίσημη δημοσιοποίησή τους. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο, προκειμένου να διασφαλίζουν ότι οι επιβαλλόμενες δυνάμει του άρθρου 38 του καταστατικού του ΕΣΚΤ υποχρεώσεις περί επαγγελματικού απορρήτου τηρούνται και από τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που εκείνα κατέχουν.

6. Μετενέργεια καθηκόντων

Από την παύση των καθηκόντων τους και για ένα έτος, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εξακολουθούν να αποφεύγουν κάθε σύγκρουση συμφερόντων που είναι δυνατό να προκύψει από την ανάληψη νέων ιδιωτικών ή επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Κάθε φορά, ιδίως, που προτίθενται να αναλάβουν μια τέτοια δραστηριότητα ενημερώνουν εγγράφως τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και, πριν από την ανάληψη της σχετικής δέσμευσης, ζητούν τη συμβουλή τους.

7. Σύμβουλος δεοντολογίας

Το διοικητικό συμβούλιο ορίζει σύμβουλο δεοντολογίας με σκοπό την παροχή κατευθυντήριων γραμμών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

8. Δημοσίευση

Ο παρών κώδικας συμπεριφοράς δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Συντάσσεται σε ένα μόνο αντίτυπο το οποίο κατατίθεται προς φύλαξη στα αρχεία της ΕΚΤ. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος του παρόντος μνημονίου συνεννόησης λαμβάνει ένα επικυρωμένο αντίγραφο αυτού.

Willem F. DUISENBERG

Christian NOYER

Jaime CARUANA

Vítor CONSTÂNCIO

Eugenio DOMINGO SOLANS

Antonio FAZIO

Sirkka HÄMÄLÄINEN

John HURLEY

Otmar ISSING

Klaus LIEBSCHER

Yves MERSCH

Tommaso PADOA-SCHIOPPA

Λουκάς Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ

Guy QUADEN

Jean-Claude TRICHET

Matti VANHALA

Nout WELLINK

Ernst WELTEKE

Top