EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52002PC0271

Πρόταση απόφαση του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 98/508/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1998 για τη σύναψη συμφωνίας περί αμοιβαίας αναγνώρισης για την αξιολόγηση πιστότητας, τα πιστοποιητικά και τη σήμανση πιστότητας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Αυστραλίας

/* COM/2002/0271 τελικό - ACC 2002/0117 */

OJ C 227E, 24.9.2002, p. 375–375 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002PC0271

Πρόταση απόφαση του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 98/508/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1998 για τη σύναψη συμφωνίας περί αμοιβαίας αναγνώρισης για την αξιολόγηση πιστότητας, τα πιστοποιητικά και τη σήμανση πιστότητας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Αυστραλίας /* COM/2002/0271 τελικό - ACC 2002/0117 */

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 227 E της 24/09/2002 σ. 0375 - 0375


Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 98/508/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1998 για τη σύναψη συμφωνίας περί αμοιβαίας αναγνώρισης για την αξιολόγηση πιστότητας, τα πιστοποιητικά και τη σήμανση πιστότητας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Αυστραλίας

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης (ΣΑΑ) που συνήφθη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Αυστραλίας [1], εγκρίθηκε με την απόφαση του Συμβουλίου 98/508/ΕΚ της 18ης Ιουνίου 1998 [2].

[1] Συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης για τη σύναψη συμφωνίας περί αμοιβαίας αναγνώρισης για την αξιολόγηση πιστότητας, τα πιστοποιητικά και τη σήμανση πιστότητας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Αυστραλίας, ΕΕ L229 της 17.8.1998, σ.3

[2] ΕΕ L229 της 17.8.1998, σελ. 1

Βάσει της συμφωνίας συστήνεται (στο άρθρο 12) μικτή επιτροπή η οποία επιφορτίζεται με τα καθήκοντα της διαχείρισης της συμφωνίας. Το άρθρο 3 της απόφασης του Συμβουλίου που εγκρίνει τη ΣΑΑ αναθέτει ορισμένα καθήκοντα, για παράδειγμα, τις ανταλλαγές πληροφοριών και τις εξακριβώσεις όσον αφορά τη νομοθεσία που χρησιμοποιούν τα συμβαλλόμενα μέρη, στην Επιτροπή ύστερα από διαβούλευση της ειδικής επιτροπής που συστάθηκε από το Συμβούλιο για το σκοπό αυτό και αναθέτει στην Επιτροπή - σε διαβούλευση και πάλι με την ειδική επιτροπή - το καθήκον της θέσπισης της κοινοτικής θέσης για τη μικτή επιτροπή σε ορισμένες περιπτώσεις. Σε άλλες περιπτώσεις η θέση της Κοινότητας στη μικτή επιτροπή καθορίζεται από το Συμβούλιο.

Η Κοινότητα έχει συνάψει ΣΑΑ με τη Νέα Ζηλανδία, τον Καναδά, τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία. Οι διαδικασίες που προβλέπονται για κάθε ΣΑΑ διαφέρουν μεταξύ τους και ένας από τους στόχους της παρούσας τροποποίησης είναι η ευθυγράμμισή τους.

Η μικτή επιτροπή δεν διαθέτει την εξουσία ούτε για την προσθήκη νέων τομεακών παραρτημάτων ούτε για την τροποποίηση του πλαισίου των ΣΑΑ. Πράγματι, συνεπώς, τα καθήκοντα της μικτής επιτροπής περιορίζονται στην καθημερινή διαχείριση, και στις τροποποιήσεις των τομεακών παραρτημάτων. Η υποβολή αιτήματος στο Συμβούλιο για την έγκριση τεχνικών θεμάτων τέτοιου είδους θεωρείται ως αναποτελεσματική χρήση πόρων και στην πράξη έχει αποδειχθεί απαράδεκτα αργή.

Συνεπώς προτείνεται η τροποποίηση της απόφασης του Συμβουλίου για έγκριση ΣΑΑ κατά τρόπο τέτοιον, ώστε να εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να θεσπίζει τη θέση για τις μικτές επιτροπές.

2002/0117 (ACC)

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 98/508/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1998 για τη σύναψη συμφωνίας περί αμοιβαίας αναγνώρισης για την αξιολόγηση πιστότητας, τα πιστοποιητικά και τη σήμανση πιστότητας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Αυστραλίας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 133 σε συνδυασμό με το άρθρο 300 παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, πρώτη πρόταση και παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, πρώτη πρόταση και παράγραφος 4,

την πρόταση της Επιτροπής, [3]

[3] EE [...], [...],σελ [...]

Εκτιμώντας ότι για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία της συμφωνίας περί αμοιβαίας αναγνώρισης για την αξιολόγηση πιστότητας, τα πιστοποιητικά και τη σήμανση πιστότητας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Αυστραλίας [4] (η συμφωνία) είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί η απόφαση του Συμβουλίου 98/508/ΕΚ της 18ης Ιουνίου 1998 [5] με στόχο την εξουσιοδότηση της Επιτροπής ώστε να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη λειτουργία της συμφωνίας.

[4] ΕΕ L229 της 17.8.1998, σελ. 3

[5] ΕΕ L229 της 17.8.1998, σελ.1

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο μόνο

Το άρθρο 3 της απόφασης 98/508/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1998 για τη σύναψη συμφωνίας περί αμοιβαίας αναγνώρισης για την αξιολόγηση πιστότητας, τα πιστοποιητικά και τη σήμανση πιστότητας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Αυστραλίας, καταργείται και αντικαθίσταται από τα εξής:

«Άρθρο 3

1. Η Επιτροπή, επικουρούμενη από την ειδική επιτροπή που όρισε το Συμβούλιο, εκπροσωπεί την Κοινότητα στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 12 της συμφωνίας. Η Επιτροπή προβαίνει, ύστερα από διαβούλευση με την ειδική αυτή επιτροπή, στους διορισμούς, στις κοινοποιήσεις, στις ανταλλαγή πληροφοριών και στις αιτήσεις για ενημέρωση που διευκρινίζονται στη συμφωνία.

2. Η θέση της Κοινότητας στη μικτή επιτροπή καθορίζεται από την Επιτροπή ύστερα από διαβούλευση με την ειδική επιτροπή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου».

Βρυξέλλες, [...]

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

[...]

Top