EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52001PC0652

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τις αρχές, τις προτεραιότητες, τους ενδιάμεσους στόχους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στην εταιρική σχέση για την προσχώρηση της Κύπρου

/* COM/2001/0652 τελικό */

52001PC0652

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τις αρχές, τις προτεραιότητες, τους ενδιάμεσους στόχους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στην εταιρική σχέση για την προσχώρηση της Κύπρου /* COM/2001/0652 τελικό */


Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τις αρχές, τις προτεραιότητες, τους ενδιάμεσους στόχους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στην εταιρική σχέση για την προσχώρηση της Κύπρου

(υποβληθείσα από την Επιτροπή)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Κατά τη σύνοδo του Λουξεμβούργου τον Δεκέμβριο 1997, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε ότι η εταιρική σχέση για την προσχώρηση είναι ένα νέο μέσο που αποτελεί τον κύριο άξονα της ενισχυμένης προενταξιακής στρατηγικής, με το οποίο κινητοποιoούνται όλες οι μορφές συνδρομής προς τα υποψήφια κράτη εντός ενός ενιαίου πλαισίου. Με τον τρόπο αυτό, η Κοινότητα στοχοθετεί τη βοήθεια της προς τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε υποψήφιας χώρας έτσι ώστε να στηρίζει την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων ενόψει της προσχώρησης.

Η πρώτη εταιρική σχέση για την Κύπρο αποφασίστηκε τον Μάρτιο 2000. Σύμφωνα με τις διατάξεις που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 622/98 του Συμβουλίου [1] (άρθρο 2) και με βάση την ανάλυση που περιέχεται στην περιοδική έκθεση της Επιτροπής για το 2001 σχετικά με την πορεία της Κύπρου προς την προσχώρηση, η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι πλέον κατάλληλη η στιγμή για περαιτέρω αναθεώρηση των προτεραιοτήτων και των ενδιάμεσων στόχων που καθορίζονται στην εταιρική σχέση για την προσχώρηση. Η παρούσα πρόταση αναθεώρησης λαμβάνει υπόψη τα συμπεράσματα της περιοδικής έκθεσης της Επιτροπής για το 2001 σχετικά με την πορεία της Κύπρου προς την προσχώρηση.

[1] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 622/98 του Συμβουλίου της 16ης Μαρτίου 1998 σχετικά με τη βοήθεια στα υποψήφια κράτη στο πλαίσιο της προενταξιακής στρατηγικής, και ιδίως για τη θέσπιση εταιρικών σχέσεων ενόψει της προσχώρησης (ΕΕ L 85 της 20.3.1998, σ. 1), όπως συμπληρώθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 555/2000 της 13 Μαρτίου 2000 σχετικά με την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της προενταξιακής στρατηγικής για την Κυπριακή Δημοκρατία και τη Δημοκρατία της Μάλτας (ΕΕ L 68 της 16.3.2000, σ. 3).

Το συνημμένο απόφασης δεν έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις.

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει το συνημμένο απόφασης.

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τις αρχές, τις προτεραιότητες, τους ενδιάμεσους στόχους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στην εταιρική σχέση για την προσχώρηση της Κύπρου

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 555/2000 του Συμβουλίου, της 13ης Μαρτίου 2000 σχετικά με την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της προενταξιακής στρατηγικής για την Κυπριακή Δημοκρατία και τη Δημοκρατία της Μάλτας [2],

[2] ΕΕ L 68 της 16.3.2000, σ. 3

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα εξής:

(1) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Λουξεμβούργου όρισε ότι η εταιρική σχέση για την προσχώρηση είναι ένα νέο μέσο που αποτελεί τον κύριο άξονα της ενισχυμένης προενταξιακής στρατηγικής.

(2) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 555/2000 συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 622/98 [3] που ορίζει ότι το Συμβούλιο αποφασίζει, με ειδική πλειοψηφία μετά από πρόταση της Επιτροπής, για τις αρχές, τις προτεραιότητες, τους ενδιάμεσους στόχους και τις προϋποθέσεις που θα περιληφθούν σε κάθε εταιρική σχέση ενόψει της προσχώρησης, όπως θα κοινοποιηθούν σε κάθε υποψήφιο κράτος, καθώς και για τις επακόλουθες σημαντικές προσαρμογές που θα γίνουν.

[3] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 622/98 του Συμβουλίου, της 16ης Μαρτίου 1998, σχετικά με τη βοήθεια στα υποψήφια κράτη στο πλαίσιο της προενταξιακής στρατηγικής και ιδίως για τη θέσπιση εταιρικών σχέσεων ενόψει της προσχώρησης (ΕΕ L 85 της 20.3.1998, σ. 1).

(3) Η κοινοτική βοήθεια εξαρτάται από την τήρηση ουσιωδών στοιχείων και, ειδικότερα, από την τήρηση των δεσμεύσεων που περιέχονται στη συμφωνία σύνδεσης και από την πρόοδο που σημειώνεται για την εκπλήρωση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης. στην περίπτωση που δεν πληρούται κάποιο ουσιώδες στοιχείο, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία μετά από πρόταση της Επιτροπής, δύναται να λάβει τα προσήκοντα μέτρα σχετικά με οιαδήποτε προενταξιακή βοήθεια.

(4) Η περιοδική έκθεση 2001 της Επιτροπής παρουσιάζει αντικειμενική ανάλυση σχετικά με την προετοιμασία της Κύπρου για την προσχώρηση και καθορίζει ορισμένους τομείς προτεραιότητας για τους οποίους απαιτείται περαιτέρω προσπάθεια.

(5) Προκειμένου να προετοιμαστεί για την προσχώρηση, η Κύπρος πρέπει να εξακολουθήσει να προσαρμόζει το εθνικό της πρόγραμμα για την υιοθέτηση του κεκτημένου. το εν λόγω πρόγραμμα πρέπει να περιέχει χρονοδιάγραμμα επίτευξης των προτεραιοτήτων και των ενδιαμέσων στόχων που καθορίζονται στην εταιρική σχέση για την προσχώρηση.

(6) Η Κύπρος οφείλει να διασφαλίσει ότι υπάρχουν οι κατάλληλες νομικές και διοικητικές δομές που απαιτούνται για τον προγραμματισμό, τον συντονισμό, τη διαχείριση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση των προενταξιακών κονδυλίων της ΕΚ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 555/2000, οι αρχές, οι προτεραιότητες, οι ενδιάμεσοι στόχοι και οι προϋποθέσεις που περιέχονται στην εταιρική σχέση για την προσχώρηση της Κύπρου καθορίζονται στο συνημμένο παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η εφαρμογή της εταιρικής σχέσης για την προσχώρηση εξετάζεται στο πλαίσιο των οργάνων της ευρωπαϊκής συμφωνίας καθώς και των αρμόδιων υπηρεσιών του Συμβουλίου, στα οποία η Επιτροπή υποβάλλει τακτικά σχετικές εκθέσεις.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Βρυξέλλες, [...]

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

[...]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Εισαγωγή

Κατά τη σύνοδo του Λουξεμβούργου τον Δεκέμβριο 1997, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε ότι η εταιρική σχέση για την προσχώρηση είναι ένα νέο μέσο που αποτελεί τον κύριο άξονα της ενισχυμένης προενταξιακής στρατηγικής, με το οποίο κινητοποιούνται όλες οι μορφές συνδρομής προς τα υποψήφια κράτη εντός ενός ενιαίου πλαισίου. Με τον τρόπο αυτό, η Κοινότητα στοχοθετεί τη βοήθεια της προς τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε υποψήφιας χώρας έτσι ώστε να στηρίζει την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων ενόψει της προσχώρησης.

Η πρώτη εταιρική σχέση για την Κύπρο αποφασίστηκε τον Μάρτιο 2000. Η παρούσα αναθεώρηση βασίζεται σε πρόταση της Επιτροπής, μετά από διαβούλευση με την Κύπρο, και λαμβάνει υπόψη την ανάλυση που περιέχεται στην περιοδική έκθεση 2001 της Επιτροπής σχετικά με την πορεία της Κύπρου προς την προσχώρηση.

2. Στόχοι

Σκοπός της εταιρικής σχέσης για την προσχώρηση είναι η ένταξη σε ένα ενιαίο πλαίσιο των τομέων προτεραιότητας όπου απαιτείται περαιτέρω προσπάθεια, οι οποίοι καθορίστηκαν στην περιοδική έκθεση της Επιτροπής για το 2001 σχετικά με την πορεία της Κύπρου προς την προσχώρησή της στην Ένωση, τα δημοσιονομικά μέσα που είναι διαθέσιμα για να βοηθηθεί η Κύπρος ούτως ώστε να τηρήσει τις προτεραιότητες αυτές και τους όρους που ισχύουν για την παροχή της εν λόγω βοήθειας. Η εταιρική σχέση για την προσχώρηση παρέχει τη βάση για ορισμένα μέσα πολιτικής που θα χρησιμοποιηθούν για να βοηθηθούν οι υποψήφιες χώρες στην προετοιμασία τους για την προσχώρηση. Στα εν λόγω μέσα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το προσαρμοσμένο Εθνικό Πρόγραμμα για την Υιοθέτηση του Κεκτημένου, το οποίο προετοίμασε η Κύπρος, η διαδικασία προενταξιακής δημοσιονομικής εποπτείας, το προενταξιακό οικονομικό πρόγραμμα, το προενταξιακό σύμφωνο κατά του οργανωμένου εγκλήματος, μια εθνική στρατηγική απασχόλησης, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική γιά την Απασχόληση καθώς και τα τομεακά σχέδια που είναι αναγκαία για τη συμμετοχή στα διαρθρωτικά ταμεία μετά την προσχώρηση. Καθένα από τα μέσα αυτά είναι διαφορετικής φύσης, προετοιμάζεται και εφαρμόζεται βάσει συγκεκριμένων διαδικασιών και μπορεί να τύχει προενταξιακής βοήθειας. Τα μέσα αυτά δεν αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της εταιρικής σχέσης, αλλά οι προτεραιότητες που περιλαμβάνουν είναι συμβατές με αυτήν.

3. Αρχές

Οι κυριότεροι τομείς προτεραιοτήτων που έχουν επισημανθεί για κάθε υποψήφια χώρα αφορούν την ικανότητά της να ανταποκριθεί στα κριτήρια της Κοπεγχάγης, σύμφωνα με τα οποία για την προσχώρηση απαιτείται η υποψήφια χώρα:

- να έχει επιτύχει τη σταθερότητα των θεσμών που εγγυώνται τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και τον σεβασμό και την προστασία των μειονοτήτων.

- να διαθέτει λειτουργούσα οικονομία της αγοράς καθώς και την ικανότητα αντιμετώπισης της ανταγωνιστικής πίεσης και των δυνάμεων της αγοράς στα πλαίσια της Ένωσης.

- να είναι σε θέση να αναλάβει τις υποχρεώσεις του μέλους, μεταξύ των οποίων και την υιοθέτηση των στόχων της πολιτικής, οικονομικής και νομισματικής ένωσης.

Κατά τη σύνοδο της Μαδρίτης, το 1995, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τόνισε την ανάγκη οι υποψήφιες χώρες να προσαρμόσουν τις διοικητικές τους δομές προκειμένου να εξασφαλιστεί η αρμονική λειτουργία των κοινοτικών πολιτικών μετά την προσχώρηση, και στη σύνοδο του Λουξεμβούργου, το 1997, τόνισε ότι η μεταφορά του κεκτημένου στο εθνικό δίκαιο συνιστά ένα αναγκαίο αλλά όχι επαρκές στοιχείο, διότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί και η εφαρμογή του κεκτημένου στην πράξη. Τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια της Φέιρα και του Γκέτεμποργκ, το 2000 και το 2001 αντίστοιχα, επιβεβαίωσαν ότι είναι ζωτικής σημασίας η ικανότητα των υποψηφίων χωρών να εφαρμόσουν και να τηρήσουν το κεκτημένο, και πρόσθεσαν ότι για να επιτευχθεί αυτό απαιτούνται σημαντικές προσπάθειες από τις υποψήφιες χώρες προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης και της μεταρρύθμισης των διοικητικών και δικαστικών τους δομών.

4. Προτεραιότητες και ενδιάμεσοι στόχοι

Οι περιοδικές εκθέσεις της Επιτροπής έχουν δώσει έμφαση, παράλληλα με την πρόοδο που έχει ήδη σημειωθεί, στην έκταση των προσπαθειών που πρέπει να συνεχίσουν να καταβάλλουν σε ορισμένους τομείς οι υποψήφιες χώρες, ώστε να προετοιμαστούν για την προσχώρηση. Για το λόγο αυτό, κρίνεται σκόπιμο να καθοριστούν ενδιάμεσα στάδια υπό μορφή προτεραιοτήτων, με συγκεκριμένους στόχους που θα προσδιοριστούν σε συνεργασία με τις ενδιαφερόμενες χώρες. από την επίτευξη των στόχων αυτών θα εξαρτηθεί τόσο η έκταση της βοήθειας που θα χορηγηθεί όσο και η πρόοδος των ήδη διεξαγόμενων διαπραγματεύσεων με την Κύπρο. Κατά την επιλογή των προτεραιοτήτων που απαριθμούνται στην αναθεωρημένη εταιρική σχέση για την προσχώρηση θεωρήθηκε ρεαλιστικό να αναμένεται ότι η Κύπρος θα είναι σε θέση να τις εκπληρώσει ή να τις προωθήσει σημαντικά εντός της προσεχούς διετίας (2002-2003). Στον κατάλογο αυτό υπογραμμίζονται τα θέματα που απαιτούν ιδιαίτερα επείγουσα δράση. Η πρόοδος που σημειώθηκε σχετικά με την τήρηση των προτεραιοτήτων της εταιρικής σχέσης 2000 για την προσχώρηση αξιολογείται στην περιοδική έκθεση 2001. Βάσει της αξιολόγησης αυτής διατυπώθηκαν οι προτεραιότητες της τρέχουσας εταιρικής σχέσης.

Η Κύπρος υπέβαλε μια αναπροσαρμοσμένη έκδοση του εθνικού της προγράμματος για την υιοθέτηση του κεκτημένου (ΕΠΥΚ) το Σεπτέμβριο 2000. Στο πρόγραμμα αυτό καθορίζονται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των προτεραιοτήτων και των ενδιαμέσων στόχων, το οποίο βασίζεται στην εταιρική σχέση 2000 για την προσχώρηση, καθώς και οι αναγκαίες διοικητικές δομές και οι αναγκαίοι δημοσιονομικοί πόροι.

Η εταιρική σχέση για την προσχώρηση καθορίζει τους τομείς προτεραιότητας για την προετοιμασία προσχώρησης της Κύπρου. Η Κύπρος οφείλει, ωστόσο, να αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα που επισημαίνονται στην περιοδική έκθεση για το 2001. Η Κύπρος πρέπει, ακόμη, να εκπληρώσει όλες τις δεσμεύσεις σχετικά με την εναρμόνιση των νομοθεσιών και την εφαρμογή του κεκτημένου που απορρέουν από τη συμφωνία σύνδεσης και τη διαδικασία διαπραγμάτευσης. Θα πρέπει, ακόμη, να υπενθυμιστεί ότι η ενσωμάτωση του κεκτημένου στο εθνικό δίκαιο δεν είναι καθαυτή επαρκής. πρέπει, ακόμη, να εξασφαλιστεί και η αποτελεσματική εφαρμογή του σε βαθμό ίδιο με αυτόν που ισχύει στην Ένωση. Σε όλους τους τομείς που απαριθμούνται κατωτέρω, είναι αναγκαίο να εφαρμοστεί αξιόπιστα και αποτελεσματικά το κεκτημένο.

Με βάση την ανάλυση της περιοδικής έκθεσης 2001 της Επιτροπής, καθορίστηκαν οι ακόλουθες προτεραιότητες και ενδιάμεσοι στόχοι για την Κύπρο. Οι προτεραιότητες αυτές παρουσιάζονται σύμφωνα με τη δομή της περιοδικής έκθεσης [4].

[4] Η σειρά παρουσίασης είναι αυτή που χρησιμοποιείται στην περιοδική έκθεση 2000.

Προσπάθειες πολιτικής διευθέτησης

- Μεγιστοποίηση των προσπαθειών για να στηριχθεί διευθέτηση υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών.

Οικονομικά κριτήρια

- Επίσπευση της ελευθέρωσης σειράς προστατευμένων τομέων της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των τηλεπικοινωνιών, των αεροπορικών μεταφορών και της ενέργειας.

- Βελτίωση των συνθηκών για τη δημιουργία και ανάπτυξη των επιχειρήσεων, με ιδιαίτερη προσοχή στην τομεακή διαφοροποίηση και τις ΜΜΕ.

Ικανότητα ανάληψης των υποχρεώσεων του μέλους

Ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων

- Ιδιαίτερα επείγουσα δράση: Υιοθέτηση νομοθεσίας-πλαισίου για την εφαρμογή των αρχών της νέας σφαιρικής προσέγγισης.

- Συνέχιση της εφαρμογής των οδηγιών για τη νέα προσέγγιση με βάση την εν λόγω νομοθεσία-πλαίσιο. συνέχιση της εναρμόνισης της εναπομένουσας παραδοσιακής τομεακής νομοθεσίας, ιδίως στον τομέα των φαρμακευτικών προϊόντων για κτηνιατρική χρήση, των καλλυντικών και των ειδών διατροφής.

- Ενίσχυση της οριζόντιας διοικητικής υποδομής και της ικανότητας εφαρμογής στους τομείς που καλύπτονται από ειδική νομοθεσία για κάθε προϊόν.

- Ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικής επιτήρησης της αγοράς.

- Εναρμόνιση της νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις με το κεκτημένο όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής και το σύστημα δικαστικού ελέγχου.

- Να ολοκληρωθεί η αναλυτική εξέταση της νομοθεσίας στους τομείς που δεν έχουν εναρμονιστεί με το κεκτημένο και να διασφαλιστεί ότι συμφωνεί με τα άρθρα 28-30 της συνθήκης ΕΚ, και να ολοκληρωθούν οι διοικητικές ρυθμίσεις για την μελλοντική παρακολούθηση στον τομέα αυτό

Ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων

- Ολοκλήρωση της εναρμόνισης της αμοιβαίας αναγνώρισης των επαγγελματικών τίτλων και διπλωμάτων και περαιτέρω ανάπτυξη των απαιτούμενων διοικητικών δομών, καθώς και των απαιτούμενων προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

- Όσον αφορά τους επαγγελματικούς τίτλους που έχουν ληφθεί πριν από την εναρμόνιση, η Κύπρος πρέπει να δώσει προτεραιότητα στη λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης όλων των επαγγελματικών κατηγοριών προς τις απαιτήσεις των οικείων οδηγιών.

- Ενίσχυση των διοικητικών δομών για το συντονισμό της κοινωνικής πρόνοιας.

Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών

- Εναρμόνιση του τομέα των συνεταιριστικών και πιστωτικών εταιρειών με το κεκτημένο.

- Ενίσχυση της εποπτείας των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων

- Συνέχιση της εναρμόνισης των κανόνων για τις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες κινήσεις κεφαλαίων και προετοιμασία για την περαιτέρω ελευθέρωση των βραχυπρόθεσμων πράξεων.

- Ελευθέρωση της συμμετοχής αλλοδαπών στους τομείς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και τουρισμού.

- Διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις συστάσεις της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης.

Εταιρικό δίκαιο

- Εναρμόνιση και επιβολή της νομοθεσίας για τα εμπορικά σήματα, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα. ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας, με την ενίσχυση ιδίως των συνοριακών ελέγχων. Συνέχιση εντατικών προσπαθειών στον τομέα της επιβολής των δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, με έμφαση στην καταπολέμηση της άνευ αδείας αναπαραγωγής έργων (πειρατείας) και της απομίμησης/παραποίησης. Βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των οργάνων επιβολής του νόμου. εντατικοποίηση της επιμόρφωσης των οργάνων επιβολής του νόμου, συμπεριλαμβανομένων των δικαστών και εισαγγελέων.

Ανταγωνισμός

- Ιδιαίτερα επείγουσα δράση: Ολοκλήρωση του νομοθετικού πλαισίου. υπαγωγή των κρατικών ενισχύσεων προς τις διεθνείς εμπορικές επιχειρήσεις (υπεράκτιες) στη νομοθεσία περί ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων. ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας (τόσο στον τομέα της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας όσο και του ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων). διασφάλιση της επιβολής των κανόνων αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας και κρατικών ενισχύσεων. κατάρτιση λεπτομερούς καταλόγου κρατικών ενισχύσεων και ετήσιας έκθεσης. εναρμόνιση των υφιστάμενων καθεστώτων ενισχύσεων με το κεκτημένο πριν από την προσχώρηση. μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των παραγόντων της αγοράς και των χορηγών βοήθειας ως προς τους κανόνες αυτούς. εντατικοποίηση της επιμόρφωσης των μελών του δικαστικού σώματος στους ειδικούς τομείς της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας και των κρατικών ενισχύσεων.

Γεωργία

- Δημιουργία των διοικητικών δομών που είναι απαραίτητες για τη μελέτη, την εφαρμογή, τη διαχείριση, την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης που χρηματοδοτεί η ΕΚ.

- Ολοκλήρωση της προετοιμασίας για την επιβολή και πρακτική εφαρμογή των μηχανισμών διαχείρισης της κοινής γεωργικής πολιτικής, ιδίως του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, καθώς και του Οργανισμού Πληρωμών. εναρμόνιση προς το κεκτημένο του καθεστώτος και της λειτουργίας των υφιστάμενων μονοπωλίων.

- Συνέχιση της εναρμόνισης της νομοθεσίας στον κτηνιατρικό και φυτοϋγειονομικό τομέα και βελτίωση των μέτρων επιθεώρησης.

Αλιεία

- Ολοκλήρωση της δημιουργίας κατάλληλων διοικητικών δομών και εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο για την εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων της πολιτικής αγοράς, της επεξεργασίας διαρθρωτικών προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από το χρηματοδοτικό μέσο προσανατολισμού της αλιείας, και της κατάρτισης νηολογίου αλιευτικών σκαφών.

- Μείωση του αριθμού των αλιευτικών σκαφών που αλιεύουν εκτός της Μεσογείου, σύμφωνα με εγκεκριμένους στόχους και χρονοδιάγραμμα.

Πολιτική μεταφορών

- Ιδιαίτερα επείγουσα δράση: Ολοκλήρωση της εναρμόνισης και της εφαρμογής της νομοθεσίας στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών, με ιδιαίτερη έμφαση στην επιβολή προτύπων για την ασφάλεια στη θάλασσα, και περαιτέρω ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας της Διεύθυνσης Εμπορικής Ναυτιλίας, σύμφωνα με το σχέδιο δράσης της εν λόγω Διεύθυνσης για το 2000-2002 ώστε να βελτιωθούν οι επιδόσεις του κράτους της σημαίας του κυπριακού στόλου.

- Συνέχιση της εναρμόνισης και ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας στον τομέα των οδικών μεταφορών (ιδίως όσον αφορά τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων) και τις αεροπορικές μεταφορές (ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια των πτήσεων).

Φορολογία

- Εξασφάλιση της εναρμόνισης με το κεκτημένο, με ιδιαίτερη έμφαση στην εναρμόνιση του καθεστώτος ΦΠΑ και των ειδικών φόρων κατανάλωσης, συμπεριλαμβανομένου του μεταβατικού καθεστώτος για τον ΦΠΑ. Ιδιαίτερα επείγουσα δράση: Συνέχιση της εναρμόνισης των συντελεστών του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων κατανάλωσης με τους συντελεστές του κοινοτικού κεκτημένου και κατάργηση των μέτρων που εισάγουν διακριτική μεταχείριση εις βάρος των εισαγωγών από την ΕΕ.

- Διασφάλιση της συμμόρφωσης της υφιστάμενης και μελλοντικής φορολογικής νομοθεσίας προς τις αρχές του κώδικα δεοντολογίας για τη φορολόγηση των επιχειρήσεων.

- Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών ελέγχου και επιβολής, καθώς και της διοικητικής συνεργασίας και της αμοιβαίας συνδρομής.

- Ιδιαίτερα επείγουσα δράση: Ανάπτυξη συστημάτων ΤΠ που επιτρέπουν την ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδομένων με την Κοινότητα και τα κράτη μέλη της.

Στατιστικές

- Περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας και του πεδίου εφαρμογής των στατιστικών. εξασφάλιση της διάθεσης επαρκών πόρων για να ενισχυθούν περαιτέρω οι ικανότητες στον τομέα των στατιστικών.

Κοινωνική πολιτική και απασχόληση

- Συνέχιση της στήριξης των προσπαθειών που καταβάλλουν οι κοινωνικοί εταίροι για την ανάπτυξη των ικανοτήτων, ιδίως ενόψει της μελλοντικής συμμετοχής τους στην επεξεργασία και εφαρμογή της πολιτικής απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής της ΕΕ, καθώς και στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ιδίως μέσω αυτόνομου κοινωνικού διαλόγου. Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας όσον αφορά το εργατικό δίκαιο και τις ίσες ευκαιρίες.

- Ολοκλήρωση της εναρμόνισης και εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας, ιδίως όσον αφορά την ίση μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ενίσχυση των συναφών διοικητικών δομών και δομών επιβολής της νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των επιθεωρήσεων εργασίας, και καθιέρωση ανεξάρτητου ταμείου εγγυήσεων για τους υπαλλήλους στην περίπτωση αφερεγγυότητας των εργοδοτών. Υιοθέτηση νομοθεσίας κατά των διακρίσεων και καθορισμός χρονοδιαγράμματος για την εφαρμογή της.

- Ολοκλήρωση της εναρμόνισης και εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας για τη δημόσια υγεία, και προσαρμογή των εθνικών δομών εποπτείας και ελέγχου όσον αφορά τις μεταδοτικές ασθένειες, την παρακολούθηση της υγείας και πληροφόρηση.

- Κατάστρωση εθνικής στρατηγικής, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής δεδομένων, ενόψει της μελλοντικής συμμετοχής στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την κοινωνική ένταξη.

Ενέργεια

- Συνέχιση της εναρμόνισης των απαιτήσεων όσον αφορά τα αποθέματα πετρελαίου. πρόοδος όσον αφορά την πραγματική δημιουργία των αποθεμάτων αυτών, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων επενδύσεων σε χωρητικότητα αποθήκευσης, ώστε να προσεγγίσουν αυτά το επίπεδο των 90 ημερών. ανάπτυξη των διοικητικών δομών.

- Προετοιμασία για τη συμμετοχή στην εσωτερική αγορά ενέργειας, κυρίως όσον αφορά τις οδηγίες στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. εξάλειψη των συντελεστών στρέβλωσης των τιμών που εξακολουθούν να υφίστανται. δημιουργία ρυθμιστικού φορέα και φορέα εκμετάλλευσης του κοινού συστήματος μεταφοράς και διανομής.

- Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης: καλύτερη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενίσχυση των αρμόδιων θεσμικών οργάνων στον τομέα αυτό.

- Εφαρμογή των συστάσεων της έκθεσης του Συμβουλίου σχετικά με την "πυρηνική ασφάλεια στο πλαίσιο της διεύρυνσης", λαμβανομένων δεόντως υπόψη των προτεραιοτήτων που καθορίζονται στην έκθεση.

Τηλεπικοινωνίες και τεχνολογίες των πληροφοριών

- Θέσπιση νέας νομοθεσίας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών, και καθιέρωση πλήρους ρυθμιστικού πλαισίου, ιδίως στους τομείς της χορήγησης αδειών, της διασύνδεσης, της καθολικής υπηρεσίας, της αριθμοδότησης και της προστασίας δεδομένων. κατάργηση του μονοπωλίου της κινητής φωνητικής τηλεφωνίας.

Περιφερειακή πολιτική και συντονισμός των διαρθρωτικών μέσων

- Ιδιαίτερα επείγουσα δράση: Δημιουργία περιφερειακού οργανισμού που επιτρέπει την έμπρακτη εφαρμογή των κανονισμών για τα διαρθρωτικά ταμεία.

- Προετοιμασία συνεκτικού αναπτυξιακού σχεδίου, όπως απαιτείται από τους κανονισμούς για τα διαρθρωτικά ταμεία. καθορισμός των δομών εφαρμογής του τελικού σχεδίου. καθορισμός των αρχών διαχείρισης και πληρωμών. βελτίωση της διοικητικής ικανότητας, ιδίως όσον αφορά τις προσλήψεις και την κατάρτιση.

- Δημιουργία των απαιτούμενων συστημάτων παρακολούθησης και αξιολόγησης για τα διαρθρωτικά ταμεία, ιδίως για την εκ των προτέρων αξιολόγηση και τη συγκέντρωση και επεξεργασία των κατάλληλων στατιστικών στοιχείων και δεικτών.

- Εναρμόνιση με τις ειδικές διαδικασίες δημοσιονομικής διαχείρισης και ελέγχου για τα μελλοντικά διαρθρωτικά ταμεία και ταμεία συνοχής σύμφωνα με τους εφαρμοστέους στον τομέα αυτό κοινοτικούς κανονισμούς.

- Ανάπτυξη της τεχνικής προετοιμασίας των έργων που είναι επιλέξιμα για να τύχουν βοήθειας στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων και των ταμείων συνοχής (υπό επεξεργασία έργα).

Περιβάλλον

- Ολοκλήρωση της μεταφοράς του κεκτημένου, με ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση των αποβλήτων.

- Συνέχιση της εφαρμογής του κεκτημένου, με ιδιαίτερη έμφαση στην επεξεργασία των αστικών αποβλήτων και απορριμμάτων συσκευασίας. ανάπτυξη σχεδίου εφαρμογής της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα.

- Συνέχιση της ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας και της ικανότητας επιβολής, με ιδιαίτερη έμφαση στη νομοθεσία για την προστασία της φύσης.

- Συνέχιση της ενσωμάτωσης των απαιτήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή όλων των άλλων τομεακών πολιτικών ώστε να προωθηθεί η αειφόρος ανάπτυξη.

Συνεργασία στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων

- Συνέχιση των προσπαθειών που αποβλέπουν σε δίκαιη και έμπρακτη εφαρμογή του νόμου περί ασύλου, ιδίως της διάταξης που αφορά τις προδήλως αβάσιμες αιτήσεις χορήγησης ασύλου. Διασφάλιση της εξέτασης από ανεξάρτητη αρχή των αιτήσεων χορήγησης ασύλου που έχουν αποτελέσει αντικείμενο προσφυγής. διασφάλιση της επεξεργασίας των εκτελεστικών κανόνων και κανονισμών σύμφωνα με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα. βελτίωση των διοικητικών ικανοτήτων στον τομέα και βελτίωση των γενικών συνθηκών στα κέντρα υποδοχής προσφύγων. δημιουργία συστήματος για την κοινωνική ένταξη των προσφύγων.

- Διασφάλιση της ορθής εφαρμογής του σχεδίου δράσης Σένγκεν και συνέχιση της προετοιμασίας για τη μελλοντική συμμετοχή στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν με την ανάπτυξη εθνικών βάσεων δεδομένων και μητρώων.

- Διασφάλιση της ορθής εφαρμογής της νομοθεσίας στον τομέα της μετανάστευσης, ιδίως της ορθής εφαρμογής των διαδικασιών μετανάστευσης.

- Επανεξέταση με τις γειτονικές χώρες των συμφωνιών επανεισδοχής και της εφαρμογής τους σύμφωνα με την αρχή της "μη επαναπροώθησης". Συνέχιση των προσπαθειών για την ενίσχυση του τεχνικού εξοπλισμού που προορίζεται για τον συνοριακό έλεγχο.

- Συνέχιση σταθερών προσπαθειών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης προσόδων από παράνομες δραστηριότητες, διασφάλιση επαρκούς ανθρώπινου δυναμικού και προσωπικού υψηλής ειδίκευσης καθώς και επιμόρφωσης.

- Συνέχιση των προσπαθειών για την εφαρμογή της νομοθεσίας στον τομέα της προστασίας των δεδομένων.

- Βελτίωση της εσωτερικής συνεργασίας στο πλαίσιο της αστυνομίας και με άλλα όργανα επιβολής του νόμου, ιδίως με το δικαστικό μηχανισμό, ώστε να ενισχυθούν οι ικανότητες καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος.

- Λήψη των απαραίτητων μέτρων για την εξασφάλιση της εφαρμογής των κοινοτικών μέσων στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις.

- Εξασφάλιση της εκπλήρωσης των προϋποθέσεων για τη σύναψη συμφωνίας συνεργασίας με την Ευρωπόλ.

- Λήψη των απαιτούμενων μέτρων για την εναρμόνιση της νομοθεσίας με τη σύμβαση για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων και τα συναφή πρωτόκολλά της.

Τελωνειακή Ένωση

- Επίσπευση της νομοθετικής εναρμόνισης, συμπεριλαμβανομένης της καθιέρωσης οικονομικών τελωνειακών καθεστώτων και απλουστευμένων διαδικασιών. ενίσχυση της θεσμικής και διοικητικής ικανότητας. Εφαρμογή του προγράμματος μεταρρύθμισης και εκσυγχρονισμού της Διεύθυνσης Τελωνείων.

- Ιδιαίτερα επείγουσα δράση: Συνέχιση της εφαρμογής της στρατηγικής ΤΠ της κυπριακής τελωνειακής διοίκησης. Ανάπτυξη συστημάτων ΤΠ που επιτρέπουν την ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδομένων μεταξύ της ΕΚ και της Κύπρου.

Εξωτερικές σχέσεις

- Λήψη των μέτρων που απαιτούνται για τη διασφάλιση της επαναδιαπραγμάτευσης ή κατάργησης, τη στιγμή της προσχώρησης, των διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών που δεν συμβιβάζονται με το κεκτημένο.

Δημοσιονομικός έλεγχος

- Αύξηση της λειτουργικής ανεξαρτησίας των ελεγκτών εσωτερικού ελέγχου, τόσο σε κεντρικό όσο και σε αποκεντρωμένο επίπεδο. ολοκλήρωση της εκπόνησης εγχειριδίου για τους ελέγχους και ελεγκτικής ιχνηλάτησης για τον έλεγχο των κοινοτικών κονδυλίων.

- Ενίσχυση των λειτουργιών δημοσιονομικού ελέγχου με την εξασφάλιση κατάλληλου προσωπικού, εκπαίδευσης και εξοπλισμού.

- Επιβεβαίωση αρμοδίου υπαλλήλου για τις επαφές με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων, και έναρξη της συνεργασίας με την OLAF μέσω του εν λόγω υπαλλήλου.

- Ενίσχυση της καταπολέμησης της απάτης.

- Συνέχιση των προσπαθειών για τη διασφάλιση της ορθής χρησιμοποίησης, του ελέγχου, της παρακολούθησης και αξιολόγησης των προενταξιακών κεφαλαίων που χορηγεί η ΕΚ, στοιχείων που αποτελούν θεμελιώδη δείκτη της ικανότητας της Κύπρου να θέσει σε εφαρμογή το κεκτημένο στον τομέα του δημοσιονομικού ελέγχου.

5. Προγραμματισμός

Μετά τη λήξη, στις 31.12.99, του 4ου χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου που συνήφθη με την Κύπρο, ο κανονισμός 555/2000 του Συμβουλίου, της 13ης Μαρτίου 2000, αντικατέστησε τα χρηματοδοτικά πρωτόκολλα από το 2000 και μετά, για μία πενταετία. Ο συνολικός προϋπολογισμός που χορηγήθηκε στην Κύπρο για την περίοδο 2000-2004 ανέρχεται συνολικά σε 57 εκατ. ευρώ. το ένα τρίτο κάθε ετήσιας χορήγησης θα χρησιμεύσει για τη χρηματοδότηση των γνωστών ως δικοινοτικών έργων. H επιτροπή διαχείρισης PHARE πρέπει να διατυπώνει τη γνώμη της για τον ετήσιο προγραμματισμό.

Η χρηματοδοτική συνδρομή στο πλαίσιο του νέου αυτού κανονισμού θα αφορά κυρίως τις δραστηριότητες προτεραιότητας για την προετοιμασία της προσχώρησης, όπως καθορίζονται στην παρούσα και στις προηγούμενες εταιρικές σχέσεις για την προσχώρηση της Κύπρου, καθώς και τη συμμετοχή σε ορισμένα κοινοτικά προγράμματα και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων-πλαισίων για την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη.

Ο προϋπολογισμός 2000 (9 εκατ. ευρώ) έχει προγραμματιστεί για τη στήριξη των δραστηριοτήτων στους ακόλουθους τομείς: εσωτερική αγορά (φορολογία και τελωνεία). δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις. διοικητική συνεργασία. συμμετοχή στα κοινοτικά προγράμματα στον τομέα της εκπαίδευσης (Leonardo, Σωκράτης, Νεολαία). και στις δικοινοτικές δραστηριότητες (Γενικό Πρόγραμμα της Λευκωσίας).

Η Κύπρος συμμετέχει ακόμη στις πολυκρατικές δραστηριότητες του προγράμματος MEDA και τυγχάνει επίσης στήριξης από την ΕΤΕ.

6. Προϋποθεσεις

Η κοινοτική βοήθεια για τη χρηματοδότηση έργων προϋποθέτει την τήρηση, εκ μέρους της Κύπρου, των υποχρεώσεών της, που απορρέουν από τη συμφωνία σύνδεσης, την περαιτέρω πρόοδο προς την κατεύθυνση της εκπλήρωσης των κριτηρίων της Κοπεγχάγης, και ιδίως την πρόοδο όσον αφορά την τήρηση των ειδικών προτεραιοτήτων που καθορίζονται στην παρούσα αναθεωρημένη εταιρική σχέση για την προσχώρηση. Η μη τήρηση αυτών των γενικών προϋποθέσεων θα μπορούσε να ωθήσει το Συμβούλιο να αποφασίσει την αναστολή της χρηματοδοτικής βοήθειας βάσει του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 622/98.

7. Παρακολούθηση

Η εφαρμογή της εταιρικής σχέσης για την προσχώρηση παρακολουθείται στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης, και ειδικότερα της επιτροπής σύνδεσης.

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 555/2000 του Συμβουλίου ορίζει ότι "η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3906/89 του Συμβουλίου". Τούτο σημαίνει ότι η επιτροπή διαχείρισης που θα επιβλέπει τα προενταξιακά προγράμματα με την Κύπρο είναι η ίδια με την επιτροπή που έχει δημιουργηθεί για το πρόγραμμα PHARE.

Η εταιρική σχέση για την προσχώρηση θα εξακολουθήσει να τροποποιείται όπως κρίνεται αναγκαίο, σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 622/98.

Top