EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52001PC0173

Πρόταση Κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη του πρωτοκόλλου που καθορίζει τις αλιευτικές δυνατότητες και τη χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ισλαμικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας των Νήσων Κομορών για την αλιεία στα ανοικτά των Νήσων Κομορών, για την περίοδο από 28 Φεβρουαρίου 2001 έως 27 Φεβρουαρίου 2004

/* COM/2001/0173 τελικό - CNS 2001/0088 */

OJ C 180E , 26.6.2001, p. 319–324 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001PC0173

Πρόταση Κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη του πρωτοκόλλου που καθορίζει τις αλιευτικές δυνατότητες και τη χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ισλαμικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας των Νήσων Κομορών για την αλιεία στα ανοικτά των Νήσων Κομορών, για την περίοδο από 28 Φεβρουαρίου 2001 έως 27 Φεβρουαρίου 2004 /* COM/2001/0173 τελικό - CNS 2001/0088 */

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 180 E της 26/06/2001 σ. 0319 - 0324


Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη του πρωτοκόλλου που καθορίζει τις αλιευτικές δυνατότητες και τη χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ισλαμικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας των Νήσων Κομορών για την αλιεία στα ανοικτά των Νήσων Κομορών, για την περίοδο από 28 Φεβρουαρίου 2001 έως 27 Φεβρουαρίου 2004

(υποβληθείσα από την Επιτροπή)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το συνημμένο στη συμφωνία μεταξύ της ΕΚ και των Νήσων Κομορών πρωτόκολλο έληξε στις 27.02.2001. Στις 13.12.2000 μονογραφήθηκε νέο πρωτόκολλο μεταξύ των δύο μερών, για να καθορισθούν οι τεχνικοί και οικονομικοί όροι των αλιευτικών δραστηριοτήτων των σκαφών της ΕΚ στα ύδατα των Νήσων Κομορών για την περίοδο από 28.02.2001 έως 27.02.2004.

Η Επιτροπή προτείνει στη βάση αυτή να εγκρίνει το Συμβούλιο με κανονισμό το πρωτόκολλο που καθορίζει τις αλιευτικές δυνατότητες και τους σχετικούς τεχνικούς και οικονομικούς όρους, οι οποίοι έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της ΕΚ και των Νήσων Κομορών για την περίοδο από 28.02.2001 έως 27.02.2004.

Μια πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την προσωρινή εφαρμογή του νέου πρωτοκόλλου, έως ότου τεθεί οριστικά σε ισχύ, υπόκειται σε χωριστή διαδικασία.

2001/0088(CNS)

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη του πρωτοκόλλου που καθορίζει τις αλιευτικές δυνατότητες και τη χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ισλαμικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας των Νήσων Κομορών για την αλιεία στα ανοικτά των Νήσων Κομορών, για την περίοδο από 28 Φεβρουαρίου 2001 έως 27 Φεβρουαρίου 2004

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 37, σε συνδυασμό με το άρθρο 300 παράγραφος 2 και παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου [1],

[1] ΕΕ αριθ.

Εκτιμώντας τα εξής:

(1) Σύμφωνα με τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ισλαμικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας των Νήσων Κομορών για την αλιεία στα ανοικτά των Νήσων Κομορών [2], τα δύο μέρη προέβησαν σε διαπραγματεύσεις για να καθορίσουν τις τροποποιήσεις ή τις συμπληρώσεις που πρέπει να συμπεριληφθούν στη συμφωνία κατά το τέλος της περιόδου εφαρμογής του πρωτοκόλλου που προσαρτάται σ'αυτήν.

[2] ΕΕ L 137 της 2.6.1998, σ. 19

(2) Μετά τις διαπραγματεύσεις αυτές, στις 13 Δεκεμβρίου 2000 μονογραφήθηκε ένα νέο πρωτόκολλο για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στην προαναφερθείσα συμφωνία, για την περίοδο από 28ης Φεβρουαρίου 2001 έως 27 Φεβρουαρίου 2004.

(3) Είναι προς το συμφέρον της Κοινότητας να εγκριθεί το εν λόγω πρωτόκολλο.

(4) Πρέπει να καθοριστεί η μέθοδος κατανομής των αλιευτικών δυνατοτήτων μεταξύ των κρατών μελών με βάση την παραδοσιακή κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων στο πλαίσιο της αλιευτικής συμφωνίας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται εξ ονόματος της Κοινότητας το πρωτόκολλο που καθορίζει, για την περίοδο από τις 28 Φεβρουαρίου 2001 έως τις 27 Φεβρουαρίου 2004, τις αλιευτικές δυνατότητες και τη χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ισλαμικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας των Νήσων Κομορών για την αλιεία στα ανοικτά των Νήσων Κομορών.

Το κείμενο του πρωτοκόλλου επισυνάπτεται στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 2

Οι αλιευτικές δυνατότητες που καθορίζονται στο πρωτόκολλο κατανέμονται μεταξύ των κρατών μελών με την ακόλουθη μέθοδο:

α) θυνναλιευτικά γρι-γρι: Ισπανία: 18 σκάφη

Γαλλία: 21 σκάφη

Ιταλία: 1 σκάφος

β) παραγαδιάρικα επιφανείας: Ισπανία 20 σκάφη

Πορτογαλία 5 σκάφη

Εάν οι αιτήσεις αδειών αυτών των κρατών μελών δεν εξαντλήσουν τις αλιευτικές δυνατότητες που καθορίζονται στο πρωτόκολλο, η Επιτροπή μπορεί να λάβει υπόψη τις αιτήσεις αδειών οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους.

Άρθρο 3

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει τα πρόσωπα που είναι αρμόδια να υπογράψουν το πρωτόκολλο δεσμεύοντας την Κοινότητα.

Άρθρο 4

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες,

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ που καθορίζει, για την περίοδο από 28 Φεβρουαρίου 2001 έως 27 Φεβρουαρίου 2004, τις αλιευτικές δυνατότητες και τη χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ισλαμικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας των Νήσων Κομορών για την αλιεία στα ανοικτά των Νήσων Κομορών

Άρθρο 1

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 2 της συμφωνίας και για περίοδο τριών ετών από τις 28 Φεβρουαρίου 2001, χορηγούνται άδειες που επιτρέπουν την ταυτόχρονη άσκηση της αλιείας στα ύδατα των Νήσων Κομορών σε 40 θυνναλιευτικά γρι-γρι που διαθέτουν ψυκτικές εγκαταστάσεις και σε 25 παραγαδιάρικα επιφανείας.

Άρθρο 2

1. Η χρηματική αντιπαροχή για τις αλιευτικές δυνατότητες που προβλέπονται στο άρθρο 1 καθορίζεται ετησίως σε 350 250 ευρώ (εκ των οποίων 140 000 ευρώ χρηματική αποζημίωση, καταβλητέα το αργότερο την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους, και 210 250 ευρώ για τις ενέργειες που αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος πρωτοκόλλου).

2. Η χρηματική αντιπαροχή καλύπτει 4 670 τόνους αλιευμάτων ετησίως στα ύδατα των Κομορών νήσων. Εάν η ποσότητα τονοειδών που αλιεύουν τα κοινοτικά σκάφη στα ύδατα των νήσων Κομορών υπερβαίνει την εν λόγω ποσότητα τότε το προαναφερθέν ποσό αυξάνεται ανάλογα.

3. Η χρηματική αποζημίωση κατατίθεται σε λογαριασμό που υποδεικνύει η κυβέρνηση των Κομορών νήσων, υπέρ του Δημοσίου.

4. Η διάθεση της εν λόγω αποζημίωσης υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της κυβέρνησης των Κομορών νήσων.

Άρθρο 3

Από το ποσό της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, θα χρηματοδοτηθούν οι ακόλουθες ενέργειες μέχρι ποσού 210 250 ευρώ ετησίως, σύμφωνα με την κάτωθι κατανομή:

(1) συνδρομή για την ανάπτυξη της αλιείας μικρής κλίμακας: 126 000 ευρώ.

(2) χρηματοδότηση επιστημονικών και τεχνικών προγραμμάτων και θεσμική υποστήριξη στις δομές του αρμόδιου για την αλιεία Υπουργείου και στις δομές που είναι αρμόδιες για την εποπτεία της αλιείας: 31 600 ευρώ.

(3) συμμετοχή των αντιπροσώπων των Κομορών νήσων στις διεθνείς συναντήσεις για την αλιεία, εισφορά των Κομορών νήσων στους περιφερειακούς οργανισμούς αλιείας και χρηματοδότηση υποτροφιών για σπουδές και πρακτική εξάσκηση στον τομέα της αλιείας: 52 650 ευρώ.

Οι προς χρηματοδότηση ενέργειες αποφασίζονται από το αρμόδιο για την αλιεία Υπουργείο, που ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή.

Τα ποσά των εδαφίων 1 και 2 τίθενται στη διάθεση των αντίστοιχων δομών, το αργότερο την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους, και κατατίθενται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των αρμοδίων αρχών των Κομορών νήσων, με βάση τον προγραμματισμό για την απορρόφησή τους.

Τα ποσά του εδαφίου 3 καταβάλλονται σύμφωνα με το ρυθμό απορρόφησής τους.

Το αρμόδιο για την αλιεία Υπουργείο διαβιβάζει κάθε χρόνο στην αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Κομόρες νήσους, το αργότερο τρεις μήνες μετά την ημερομηνία της υπογραφής του πρωτοκόλλου, ετήσια έκθεση για την υλοποίηση των ενεργειών και για τα επιτευχθέντα αποτελέσματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ζητήσει από το αρμόδιο για την αλιεία Υπουργείο κάθε συμπληρωματική πληροφορία για τα αποτελέσματα αυτά και να επανεξετάσει τις σχετικές πληρωμές σε συνάρτηση με την υλοποίηση αυτών των ενεργειών.

Άρθρο 4

Στην περίπτωση που η Κοινότητα παραλείψει να πραγματοποιήσει τις πληρωμές που προβλέπονται στα άρθρα 2 και 3, είναι δυνατόν να ανασταλεί η εφαρμογή της συμφωνίας αλιείας.

Άρθρο 5

Σε περίπτωση που σοβαροί λόγοι αποκλείουν την άσκηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων στην ΑΟΖ των Κομορών νήσων, η καταβολή της χρηματικής αντιπαροχής μπορεί να ανασταλεί από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, αφού προηγηθούν διαβουλεύσεις, εάν είναι δυνατό, μεταξύ των δύο μερών.

Η καταβολή της χρηματικής αντιπαροχής θα επαναληφθεί με την επιστροφή στην ομαλότητα και μετά από διαβουλεύσεις των δύο μερών, που θα επιβεβαιώσουν ότι η κατάσταση μπορεί να επιτρέψει την επανάληψη των αλιευτικών δραστηριοτήτων.

Άρθρο 6

Το πρωτόκολλο που επισυνάπτεται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ισλαμικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας των Νήσων Κομορών για την αλιεία στα ανοικτά των Νήσων Κομορών καταργείται και αντικαθίσταται από το παρόν πρωτόκολλο.

Άρθρο 7

Το παρόν πρωτόκολλο αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία της υπογραφής του.

Εφαρμόζεται από τις 28 Φεβρουαρίου 2001.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΥΔΑΤΑ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΟΜΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΣΚΑΦΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1. Διατυπώσεις για την υποβολή αίτησης και για την έκδοση αδειών

Η διαδικασία για την υποβολή αίτησης και για την έκδοση αδειών που επιτρέπουν στα σκάφη της Κοινότητας να αλιεύουν στα ύδατα των Νήσων Κομορών, είναι η ακόλουθη:

1.1 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει, μέσω του αντιπροσώπου της στις Νήσους Κομόρες στο αρμόδιο για την αλιεία υπουργείο των Νήσων Κομορών, αίτηση του εφοπλιστή που επιθυμεί να ασκήσει αλιευτική δραστηριότητα βάσει της παρούσας συμφωνίας, για την έκδοση αδείας για κάθε σκάφος, είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης της επιθυμητής περιόδου ισχύος. Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται με έντυπο που προβλέπεται για το σκοπό αυτό από τις Νήσους Κομόρες σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται.

1.2 Η άδεια χορηγείται στον εφοπλιστή για ένα συγκεκριμένο σκάφος. Με αίτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η άδεια για ένα σκάφος είναι δυνατόν, σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, να αντικαθίσταται με άδεια για άλλο σκάφος της Κοινότητας.

1.3 Η άδεια παραδίδεται από το αρμόδιο για την αλιεία υπουργείο των Κομορών νήσων στον αντιπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Κομόρες νήσους.

1.4 Το πρωτότυπο της άδειας πρέπει να διατηρείται μονίμως επί του σκάφους. εντούτοις η αλιευτική δραστηριότητα επιτρέπεται αμέσως μετά την παραλαβή της κοινοποίησης της πληρωμής της προκαταβολής που αποστέλλεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο αρμόδιο για την αλιεία υπουργείο των Νήσων Κομορών. Εξάλλου, εν αναμονή της παραλαβής του πρωτοτύπου εγγράφου της αδείας, αντίγραφο της ήδη εκδοθείσας άδειας μπορεί να αποστέλλεται με τηλεομοιοτυπία για να φυλαχθεί επί του σκάφους.

1.5 Οι άδειες ισχύουν για περίοδο ενός έτους. Είναι ανανεώσιμες.

1.6 Τα τέλη για τη χορήγηση αδείας καθορίζονται σε 25 ευρώ ανά τόνο αλιευμάτων τόνου στα ύδατα των Κομορών νήσων.

1.7 Οι άδειες εκδίδονται με εκ των προτέρων καταβολή στις Κομόρες νήσους, κατ'αποκοπή ποσού 2250 ευρώ ετησίως ανά θυνναλιευτικό γρι-γρι, 1375 ευρώ ετησίως ανά παραγαδιάρικο επιφανείας άνω των 150 ΚΟΧ και 1000 ευρώ ετησίως ανά παραγαδιάρικο επιφανείας κάτω των 150 ΚΟΧ.

1.8 Οι αρχές των νήσων Κομορών ανακοινώνουν, πριν από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, τις λεπτομέρειες που αφορούν την πληρωμή του τέλους για τη χορήγηση αδείας, και ιδιαίτερα τις πληροφορίες σχετικά με τον τραπεζικό λογαριασμό και το νόμισμα που πρέπει να χρησιμοποιηθεί.

2. Δήλωση των αλιευμάτων και εκκαθάριση των οφειλομένων από τους εφοπλιστές τελών

Ο πλοίαρχος συμπληρώνει δελτίο αλιείας για κάθε αλιευτική περίοδο στην αλιευτική ζώνη των Νήσων Κομορών, σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο προσάρτημα 2. Το έντυπο αυτό, ενδεχομένως, θα αντικατασταθεί κατά την εφαρμογή του ισχύοντος πρωτοκόλλου από οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που καταρτίζεται για τον ίδιο σκοπό από διεθνή οργανισμό που είναι υπεύθυνος για την αλιεία του τόνου στον Ινδικό Ωκεανό.

Τα δελτία, που πρέπει να είναι ευανάγνωστα και να φέρουν την υπογραφή του πλοιάρχου, αποστέλλονται προς επεξεργασία στο IRD (Institut de Recherche et Dιveloppement), στο ΙΕΟ (Instituto Espaρol de Oceanografνa) και στο IPIMAR (Instituto de Investigaηγo das Pescas e do Mar) eντός προθεσμίας ενός μηνός από το πέρας κάθε ημερολογιακού τριμήνου.

Σε περίπτωση μη τήρησης των διατάξεων αυτών, το αρμόδιο για την αλιεία υπουργείο των Νήσων Κομορών επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναστείλει την ισχύ της άδειας του υπό κατηγορία σκάφους μέχρι την ολοκλήρωση των απαιτουμένων διατυπώσεων και να επιβάλει τις από την εθνική νομοθεσία προβλεπόμενες κυρώσεις.

Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πριν τις 15 Απριλίου, το βάρος των αλιευμάτων για το παρελθόν έτος, όπως αυτό επιβεβαιώθηκε από τα επιστημονικά ινστιτούτα. Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή καταρτίζει την κατάσταση των τελών που οφείλονται στα πλαίσια μιας ετήσιας αλιευτικής περιόδου και τη διαβιβάζει στο αρμόδιο για την αλιεία υπουργείο των Νήσων Κομορών για τη διατύπωση παρατηρήσεων.

Η αναλυτική κατάσταση των τελών κοινοποιείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στους εφοπλιστές το αργότερο μέχρι το τέλος Απριλίου και οι εφοπλιστές διαθέτουν προθεσμία 30 ημερών για να εκπληρώσουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους. Εάν το οφειλόμενο ποσό για τις πραγματοποιηθείσες αλιευτικές δραστηριότητες είναι μικρότερο από το ποσό της προκαταβολής, το αντίστοιχο υπόλοιπο δεν επιστρέφεται στον εφοπλιστή.

3. Επιθεώρηση και έλεγχος

Τα σκάφη της Κοινότητας που αλιεύουν στη ζώνη των Κομορών νήσων επιτρέπουν και διευκολύνουν την επιβίβαση επί του σκάφους και την εκπλήρωση των καθηκόντων κρατικών υπαλλήλων των Κομορών νήσων, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με την επιθεώρηση και τον έλεγχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων. Η παρουσία των υπαλλήλων αυτών επί του σκάφους δεν δύναται να υπερβαίνει τον χρόνο που είναι απαραίτητος για τη δειγματοληπτική επαλήθευση των αλιευμάτων καθώς και για οποιαδήποτε άλλη, σχετική με την αλιευτική δραστηριότητα, επιθεώρηση.

4. Παρατηρητές

Τα θυνναλιευτικά, μετά από αίτηση του αρμόδιου για την αλιεία υπουργείου των Νήσων Κομορών, επιβιβάζουν στο σκάφος παρατηρητή, ο οποίος ορίζεται από το εν λόγω υπουργείο και έχει ως αποστολή τον έλεγχο των αλιευμάτων που αλιεύθηκαν στα ύδατα των Νήσων Κομορών. Στον παρατηρητή παρέχονται όλες οι απαραίτητες διευκολύνσεις για την άσκηση των καθηκόντων του, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε χώρους και έγγραφα. Ο παρατηρητής δεν παραμένει στο σκάφος μεγαλύτερο διάστημα από το απαιτούμενο για την εκπλήρωση της αποστολής του. Στους παρατηρητές παρέχεται, ενόσω βρίσκονται επί του σκάφους, κατάλληλη διατροφή και καλές συνθήκες παραμονής. Όταν το θυνναλιευτικό στο οποίο επιβαίνει παρατηρητής από τις Νήσους Κομόρες εγκαταλείψει τα ύδατα των Νήσων Κομορών, λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την επιστροφή του παρατηρητή, το συντομότερο δυνατό, στις Νήσους Κομόρες με έξοδα του εφοπλιστή.

5. Ανακοινώσεις

Τα σκάφη ανακοινώνουν απευθείας και χωρίς καθυστέρηση στο αρμόδιο για την αλιεία υπουργείο των Νήσων Κομορών την ημερομηνία και την ώρα εισόδου και εξόδου από τη ζώνη αλιείας των Νήσων Κομορών και εντός τριών ωρών μετά από κάθε είσοδο και έξοδο από τη ζώνη αλιείας και κάθε τρεις ημέρες κατά τη διάρκεια των αλιευτικών τους δραστηριοτήτων στα ύδατα των Νήσων Κομορών, τη θέση τους και τα αλιεύματα που έχουν στο σκάφος. Οι ανακοινώσεις αυτές πραγματοποιούνται κατά προτεραιότητα με τηλεομοιοτυπία και, για τα σκάφη που δεν διαθέτουν, με ασύρματο.

Το αρμόδιο για την αλιεία υπουργείο των Νήσων Κομορών ανακοινώνει τον αριθμό τηλεομοιοτυπίας και τη συχνότητα του ασυρμάτου κατά τη χορήγηση της αδείας.

Αντίγραφο των ανακοινώσεων με τηλεομοιοτυπία ή της εγγραφής των ανακοινώσεων με ασύρματο, κρατούν το αρμόδιο για την αλιεία υπουργείο των Νήσων Κομορών και οι εφοπλιστές έως ότου εγκριθεί από κάθε ένα από τα δύο μέρη, η οριστική εκκαθάριση των τελών που αναφέρονται στο σημείο 2.

Σκάφος που εντοπίζεται να αλιεύει χωρίς να έχει ενημερώσει το αρμόδιο για την αλιεία υπουργείο των Νήσων Κομορών θεωρείται σκάφος χωρίς άδεια.

6. Αλιευτικές ζώνες

Για να μην παρακωλύεται η αλιεία μικρής κλίμακας στα ύδατα των Νήσων Κομορών, δεν επιτρέπεται να αλιεύουν τα κοινοτικά θυνναλιευτικά εντός των ορίων 10 ναυτικών μιλίων γύρω από κάθε νήσο ούτε σε ακτίνα 3 ναυτικών μιλίων γύρω από τα συστήματα συγκέντρωσης ιχθύων (DCP), τα οποία έχει τοποθετήσει το αρμόδιο για την αλιεία υπουργείο των Νήσων Κομορών και η θέση των οποίων έχει ανακοινωθεί στον αντιπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Νήσους Κομόρες.

Οι διατάξεις αυτές μπορούν να αναθεωρηθούν από τη Μεικτή Επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 7 της συμφωνίας.

7. Κυριότητα των σπάνιων ειδών

Κοιλάκανθοι (Latimeria chalumnae) που αλιεύονται από σκάφος της Κοινότητας, το οποίο έχει άδεια αλιείας στα ύδατα των Νήσων Κομορών βάσει της συμφωνίας, ανήκουν κατά κυριότητα στις Νήσους Κομόρες και πρέπει να επιστρέφονται, το συντομότερο δυνατό και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, χωρίς έξοδα, στις λιμενικές αρχές του Moroni ή του Mutsamudu ή του Mohιli.

8. Μεταφορτώσεις

Οι εφοπλιστές πλοίων της Κοινότητας θα λαμβάνουν υπόψη την ύπαρξη της λιμενικής υποδομής των Νήσων Κομορών για την πραγματοποίηση ενδεχομένων μεταφορτώσεων.

9. Διαδικασία κράτησης

1. Διαβίβαση των πληροφοριών

Το αρμόδιο για την αλιεία Υπουργείο των Νήσων Κομορών ενημερώνει την Αντιπροσωπεία και το κράτος σημαίας, εντός 48 ωρών το πολύ, για κάθε κράτηση αλιευτικού σκάφους της Κοινότητας που αλιεύει στο πλαίσιο της αλιευτικής συμφωνίας, η οποία έχει συμβεί στην αλιευτική ζώνη των Νήσων Κομορών και διαβιβάζει συνοπτική έκθεση των περιστάσεων και των λόγων που οδήγησαν στην εν λόγω κράτηση. Επίσης, η Αντιπροσωπεία και το κράτος σημαίας ενημερώνονται για την εξέλιξη των διαδικασιών και των κυρώσεων που έχουν αποφασιστεί.

2. Διακανονισμός της κράτησης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου για την αλιεία και των σχετικών κανονισμών, η παράβαση μπορεί να ρυθμιστεί:

α) είτε με συμβιβασμό, και στην περίπτωση αυτή το ύψος του προστίμου καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου στο εσωτερικό μιας ψαλίδας που περιλαμβάνει ένα ελάχιστο και ένα ανώτατο όριο, που προβλέπονται στη νομοθεσία των Νήσων Κομορών.

β) είτε διά της δικαστικής οδού, σε περίπτωση που η υπόθεση δεν μπόρεσε να ρυθμιστεί με συμβιβασμό, σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται από το νόμο των Νήσων Κομορών.

3. Επιτυγχάνεται η απελευθέρωση του πλοίου και το πλήρωμά του λαμβάνει την άδεια να εγκαταλείψει τον λιμένα:

α) είτε μόλις εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη διαδικασία συμβιβασμού κατόπιν προσκόμισης της απόδειξης διακανονισμού.

β) είτε μετά από κατάθεση τραπεζικής εγγύησης, έως ότου ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία, με την προσκόμιση βεβαίωσης για την κατάθεση της εγγύησης.

Προσάρτημα 1

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΕ ΞΕΝΟ ΣΚΑΦΟΣ

Όνομα του αιτούντος: .

Διεύθυνση του αιτούντος: .

Όνομα και διεύθυνση του ναυλωτή του σκάφους, σε περίπτωση που είναι άλλο από το ανωτέρω: .

Όνομα και διεύθυνση εκπροσώπου (πράκτορα) στις νήσους Κομόρες: .

Όνομα του σκάφους: .

Τύπος του σκάφους: .

Χώρα νηολόγησης: .

Λιμένας και αριθμός νηολόγησης: .

Εξωτερικά στοιχεία αναγνώρισης του σκάφους: .

Διακριτικό κλήσεως ασυρμάτου και συχνότητα: .

Μήκος του σκάφους: .

Πλάτος του σκάφους: .

Τύπος και ισχύς κινητήρα: .

Ολική χωρητικότητα του σκάφους: .

Καθαρή χωρητικότητα του σκάφους: .

Ελάχιστος αριθμός πληρώματος: .

Τύπος ασκούμενης αλιείας: .

Είδη ιχθύων που προβλέπεται να αλιευθούν: .

Αιτούμενη περίοδος ισχύος: .

Ο υπογεγραμμένος, πιστοποιώ ότι οι ανωτέρω πληροφορίες είναι ορθές

Ημερομηνία . Υπογραφή .

Προσάρτημα 2

>ΘΕΣΗ ΠIΝΑΚΑ>

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

1. ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ: Νέο πρωτόκολλο που καθορίζει τις αλιευτικές δυνατότητες και την χρηματική αντιπαροχή για την αλιευτική συμφωνία EΚ/Ισλαμικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας (ΙΟΔ) των Κομορών

2. ΣΧΕΤΙΚΟ ΚΟΝΔΥΛΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: B7-8000

3. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ: Άρθρο 37 της Συνθήκης, σε συνδυασμό με το άρθρο 300 παράγραφος 2 και παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο.

Συμφωνία EΚ/ΙΟΔ των Κομορών (ΕΕ L 137 της 2.6.1988)

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ:

4.1 Γενικός στόχος του μέτρου: πρωτόκολλο και παράρτημα για περίοδο 3 ετών.

4.2 Περίοδος που καλύπτεται από το μέτρο και λεπτομέρειες που προβλέπονται για την ανανέωσή του

Περίοδος: από 28 Φεβρουαρίου 2001 έως 27 Φεβρουαρίου 2004. Διατάξεις ανανέωσης με διαπραγματεύσεις πριν από την λήξη του πρωτοκόλλου.

5. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ/ΕΣΟΔΟΥ

5.1 ΔΠ

5.2 ΥΔ

5.3 Τύπος των σχετικών εσόδων

6. ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

-Λοιπά: χρηματική αντιπαροχή υπέρ τρίτης χώρας ως αντάλλαγμα των αλιευτικών δυνατοτήτων που χορηγήθηκαν από αυτήν και έχουν εγγραφεί στο πρωτόκολλο.

7. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ

7.1 Τρόπος υπολογισμού του συνολικού κόστους του μέτρου (σχέση μεταξύ του ατομικού και του συνολικού κόστους)

Κόστος του τόννου ανά τόνο: // 75 ευρώ

Ετήσιο βάρος αναφοράς: // 4670 τόνοι

Ολικό ετήσιο κόστος: // 350 250 ευρώ

Ολικό κόστος κατά τη διάρκεια του πρωτοκόλλου (3 έτη): // 1 050 750 ευρώ

7.2 Κατανομή ανά στοιχείο του κόστους του μέτρου

τρέχοντα ευρώ

>ΘΕΣΗ ΠIΝΑΚΑ>

7.3 Χρονοδιάγραμμα πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών

τρέχοντα ευρώ

>ΘΕΣΗ ΠIΝΑΚΑ>

8. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ

Επειδή οι χρηματικές συνεισφορές δίνονται από την Κοινότητα ως άμεση αντιπαροχή για τις προσφερόμενες αλιευτικές δυνατότητες, η τρίτη χώρα τις χρησιμοποιεί κατά βούληση.

Εντούτοις, υπάρχει η υποχρέωση να υποβάλλει στην Κοινότητα εκθέσεις, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που προβλέπονται στο πρωτόκολλο, για τη χρήση ορισμένων πιστώσεων. Στην περίπτωση των Κομορών, όλα τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 3 του πρωτοκόλλου, υπόκεινται στην υποχρέωση υποβολής ετήσιας έκθεσης για την εφαρμογή τους και τα αποτελέσματά τους. Η Επιτροπή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες για τα αποτελέσματα αυτά και να επανεξετάσει τις πληρωμές σε συνάρτηση με την υλοποίηση των ενεργειών. Εξάλλου, πρέπει να σημειωθεί ότι τα ποσά που αναφέρονται στο άρθρο 3 (ενέργειες με συγκεκριμένους στόχους) καταβάλλονται στις αρχές των Κομορών μόνο βάσει προγραμματισμού της χρησιμοποίησής τους.

Επίσης, τα κράτη μέλη των οποίων τα σκάφη αλιεύουν στο πλαίσιο της συμφωνίας οφείλουν να πιστοποιούν προς την Επιτροπή την ακρίβεια των στοιχείων που αναγράφονται στα πιστοποιητικά καταμέτρησης των σκαφών, κατά τρόπον ώστε τα τέλη έκδοσης αδειών να μπορούν να υπολογίζονται σε εγγυημένη βάση. Προς τούτο, η συμφωνία περιλαμβάνει για τα κοινοτικά σκάφη την υποχρέωση να συμπληρώνουν δηλώσεις αλιευμάτων.

9. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το μοναδιαίο κόστος κάθε αλιευόμενου τόνου τόννου είναι 75 ευρώ καταβλητέα από την Κοινότητα και 25 ευρώ καταβλητέα από τους εφοπλιστές (στο προηγούμενο πρωτόκολλο, το μοναδιαίο κόστος ήταν 80 ευρώ για την Κοινότητα και 20 ευρώ για τους εφοπλιστές αντιστοίχως). Η μέση εμπορική αξία του τόννου είναι περίπου 1000 ευρώ ανά τόνο.

Ένα χαρακτηριστικό της αλιείας τόννου, άμεσα συνδεδεμένο με τον άκρως μεταναστευτικό χαρακτήρα του ψαριού, είναι ότι το πραγματικό επίπεδο των αλιευμάτων σε μία συγκεκριμένη ζώνη μπορεί να παρουσιάζει διακυμάνσεις πολύ σημαντικές από την μία περίοδο αλιείας στην άλλη.

Τα αλιεύματα του κοινοτικού στόλου που πραγματοποιούνται στα ύδατα της τρίτης χώρας δεν είναι επομένως γνωστά εκ των προτέρων. Για τον λόγο αυτό και όπως σε κάθε άλλη συμφωνία αλιείας τόννου, η Κοινότητα καταβάλλει ένα κατ'αποκοπή ποσό που είναι ευθέως ανάλογο με το αναμενόμενο βάρος αλιευμάτων («βάρος αναφοράς»), που καθορίζεται με βάση το μέσο όρο των αλιευμάτων που διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ετών, αναπροσαρμοσμένων, ενδεχομένως, σε συνάρτηση με τον αριθμό των σκαφών που επιτρέπεται να αλιεύουν. Εάν υπάρχει υπέρβαση του αναμενόμενου βάρους αλιευμάτων, καταβάλλεται ένα συμπληρωματικό ποσό. Εάν δεν επιτευχθούν τα αναμενόμενα αλιεύματα, η τρίτη χώρα διατηρεί το αρχικώς καταβληθέν ποσό.

Εξάλλου, οι κατευθύνσεις που ορίζονται από το Συμβούλιο για τις διαπραγματεύσεις των αλιευτικών συμφωνιών με τις χώρες ΑΚΕ διευκρινίζουν την ανάγκη να λαμβάνεται υπόψη το συμφέρον της Κοινότητας να διατηρήσει ή να αποκαταστήσει σχέσεις στον τομέα της αλιείας με τις εν λόγω χώρες.

Στην περίπτωση των Κομορών, κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος του πρωτοκόλλου 1998/2001, σε σχέση με τις άδειες που έλαβαν οι εφοπλιστές της ΕΚ για την αλιεία τόννου προέκυψαν τα στατιστικά στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω. Εξάλλου, τα μέσα ετήσια αλιεύματα που καταγράφηκαν στο πλαίσιο του εν λόγω πρωτοκόλλου παρέμειναν σε επίπεδο χαμηλότερο από το βάρος αναφοράς των 4500 τόνων. Λαμβάνοντας πάντως υπόψη την αύξηση των συνολικών αλιευτικών δυνατοτήτων (από 60 σε 65 σκάφη), το βάρος αναφοράς αυξήθηκε σε 4 670 τόνους.

>ΘΕΣΗ ΠIΝΑΚΑ>

(*) ΚΟΧ: μονάδες ολικής χωρητικότητας

Η Κοινότητα χαιρέτισε τη δέσμευση των Κομορών να διαθέσουν σημαντικό μέρος της χρηματικής συνεισφοράς για την υλοποίηση ενεργειών με συγκεκριμένους στόχους προς όφελος της ανάπτυξης του τοπικού τομέα της αλιείας. Εξήντα τοις εκατό (60%) της συνολικής χρηματικής αντιπαροχής ύψους 1 050 750 ευρώ (για την τριετία) προορίζονται ρητά για ειδικά μέτρα ανάπτυξης της αλιείας, και ειδικότερα της αλιείας μικρής κλίμακας. Υπό το προηγούμενο πρωτόκολλο το αντίστοιχο μερίδιο ήταν 50%.

Οι εκ των προτέρων πληρωμές των εφοπλιστών για τη λήψη των αδειών αυξήθηκαν για όλες τις κατηγορίες σκαφών. Για τα θυνναλιευτικά γρι-γρι, αυξήθηκαν από 1750 σε 2250 ευρώ ανά σκάφος. Όσον αφορά τα παραγαδιάρικα επιφανείας, τα τέλη αυξήθηκαν από 750 σε 1000 ευρώ για τα σκάφη κάτω των 150 κόρων ολικής χωρητικότητας (ΚΟΧ) και σε 1375 ευρώ για τα σκάφη άνω των 150 ΚΟΧ.

Έχοντας υπόψη ότι το ετήσιο κόστος της συμφωνίας για τον προϋπολογισμό της Κοινότητας θα μειωθεί κατά 2,7% σε σχέση με το προηγούμενο πρωτόκολλο, οι εισφορές που θα καταβάλλουν οι εφοπλιστές θα αυξηθούν κατά μέσο όρο περίπου 35%.

Η συμφωνία είναι σαφώς επωφελής, στο βαθμό που είναι προφανές ότι η αξία των αλιευμάτων υπερβαίνει κατά πολύ το κόστος του πρωτοκόλλου.

Εκτός από την άμεση εμπορική αξία των αλιευμάτων για τα ενδιαφερόμενα σκάφη, από τη συμφωνία μπορούν να συναχθούν τα εξής προφανή οφέλη:

-εγγύηση για εξασφάλιση θέσεων εργασίας στα αλιευτικά σκάφη.

-πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για την απασχόληση στους λιμένες, στις ιχθυόσκαλες, τα εργοστάσια μεταποίησης, τα ναυπηγεία, τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών κλπ.

-δημιουργία αυτών των δυνατοτήτων απασχόλησης σε περιφέρειες όπου δεν υπάρχει καμία άλλη δυνατότητα.

-συμβολή στον εφοδιασμό με ψάρια της Κοινότητας.

Αυτονόητο είναι επίσης ότι στα οφέλη αυτά προστίθεται η ανάγκη να ληφθεί υπόψη η σημασία των σχέσεών μας με την ΙΟΔ των Κομορών νήσων στον τομέα της αλιείας και πέραν αυτού των γενικότερων πολιτικών σχέσεών μας.

10. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΜΕΡΟΣ Α ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)

Δεν υπάρχει επίπτωση στις διοικητικές δαπάνες.

Top