EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52001PC0128(01)

Πρόταση Απόφασης του Συμβουλίου περί της θέσης της Κοινότητας στο Συμβούλιο Σύνδεσης σχετικά με τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας στο πρόγραμμα "Πολιτισμός 2000"

/* COM/2001/0128 τελικό Τόμος 1 - ACC 2001/0064 */

52001PC0128(01)

Πρόταση Απόφασης του Συμβουλίου περί της θέσης της Κοινότητας στο Συμβούλιο Σύνδεσης σχετικά με τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας στο πρόγραμμα "Πολιτισμός 2000" /* COM/2001/0128 τελικό Τόμος 1 - ACC 2001/0064 */


Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί της θέσης της Κοινότητας στο Συμβούλιο Σύνδεσης σχετικά με τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας στο πρόγραμμα "Πολιτισμός 2000"

(υποβληθείσα από την Επιτροπή)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο Ελσίνκι τον Δεκέμβριο του 1999, επιβεβαίωσε τη διαδικασία διεύρυνσης που εγκαινιάστηκε κατά τη συνεδρίασή του τον Δεκέμβριο του 1997 στο Λουξεμβούργο. Επανέλαβε την ενισχυμένη προενταξιακή στρατηγική που καθόρισε το 1997, σημαντική πτυχή της οποίας αποτελεί η συμμετοχή των 13 υποψήφιων κρατών σε κοινοτικά προγράμματα.

Όσον αφορά τις δέκα υποψήφιες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (ΧΚΑΕ), η συμμετοχή στα κοινοτικά προγράμματα προβλέπεται στις αντίστοιχες ευρωπαϊκές συμφωνίες με τις χώρες αυτές. Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές συμφωνίες, οι όροι και οι λεπτομέρειες συμμετοχής των εν λόγω χωρών καθορίζονται από τα αντίστοιχα Συμβούλια Σύνδεσης.

Το πρόγραμμα "Πολιτισμός 2000" είναι νέο πρόγραμμα το οποίο εγκρίθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2000, αλλά οι ΧΚΑΕ έχουν ήδη πάρει μέρος σε ένα ή περισσότερα από τα προηγούμενα πολιτιστικά προγράμματα της Κοινότητας (Ariane, Kaleidoscope και Raphael) κατά το 1998 ή 1999. Η συμμετοχή των ΧΚΑΕ στα προγράμματα αυτά αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την προενταξιακή διαδικασία των χωρών αυτών.

Το άρθρο 7 της απόφασης 508/2000/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2000 με την οποία θεσπίζεται το πρόγραμμα "Πολιτισμός 2000" προβλέπει τη συμμετοχή των ΧΚΑΕ στο πρόγραμμα. Όλες οι ΧΚΑΕ επιβεβαίωσαν την προθυμία τους να συμμετάσχουν στο νέο πρόγραμμα από το 2001, και να καταβάλουν τη χρηματοδοτική συνεισφορά τους, εν μέρει από τον κρατικό προϋπολογισμό τους και εν μέρει από την ετήσια χορήγηση Phare. Όπως προβλέπεται στα συμπεράσματα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Λουξεμβούργου, της 12ης και 13ης Δεκεμβρίου 1997, η χρηματοδοτική συνεισφορά των ίδιων των ενδιαφερομένων χωρών αυξάνεται σταθερά.

Τα κύρια θέματα που εξετάζονται στο προτεινόμενο σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου Σύνδεσης είναι τα εξής:

* τα σχέδια και οι πρωτοβουλίες που υποβάλλουν οι συμμετέχοντες από τις ΧΚΑΕ υπόκεινται στους ίδιους όρους, κανόνες και διαδικασίες που διέπουν το πρόγραμμα αυτό, όπως ισχύουν και για τα κράτη μέλη όσον αφορά, ειδικότερα, την υποβολή, την αξιολόγηση και την επιλογή αιτήσεων και σχεδίων.

* οι ΧΚΑΕ καταβάλλουν ετήσια συνεισφορά στο πρόγραμμα, όπως ορίζεται στην απόφαση του Συμβουλίου Σύνδεσης. Η εν λόγω συνεισφορά δεν επιστρέφεται στις ΧΚΑΕ εάν, στο τέλος του έτους, τα αποτελέσματα αποδεικνύονται κατώτερα της καταβληθείσας συνεισφοράς.

* όπως προβλέπεται στα συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Λουξεμβούργου, οι ΧΚΑΕ θα κληθούν να συμμετάσχουν στην Επιτροπή Διαχείρισης του προγράμματος "Πολιτισμός 2000" ως παρατηρητές, για τα θέματα που τις αφορούν.

* η απόφαση θα εφαρμόζεται μέχρι το τέλος του προγράμματος και θα τεθεί σε ισχύ την ημέρα έκδοσής της.

Η έγκαιρη έκδοση της απόφασης του Συμβουλίου Σύνδεσης θα επιτρέψει στις υποψήφιες χώρες να ενταχθούν σε κοινοτικά δίκτυα και άλλες δραστηριότητες στους τομείς του πολιτισμού, όσο το δυνατόν συντομότερα.

Συνεπώς, το Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει τη συνημμένη πρόταση απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τη θέση της Κοινότητας στο Συμβούλιο Σύνδεσης σχετικά με τη συμμετοχή της Βουλγαρίας στο πρόγραμμα "Πολιτισμός 2000".

20001/0064 (ACC)

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί της θέσης της Κοινότητας στο Συμβούλιο Σύνδεσης σχετικά με τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας στο πρόγραμμα "Πολιτισμός 2000"

TΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 151, σε συνδυασμό με το άρθρο 300 παράγραφος 2,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα εξής:

(1) Το πρόσθετο πρωτόκολλο της ευρωπαϊκής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, αφετέρου, το οποίο συνήφθη με την απόφαση του Συμβουλίου και της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 1995.

(2) Σύμφωνα με το άρθρο 1 του πρόσθετου πρωτοκόλλου, η Βουλγαρία μπορεί να συμμετέχει σε κοινοτικά προγράμματα πλαίσια, σε ειδικά προγράμματα, σε σχέδια ή άλλες ενέργειες ιδίως στον τομέα του πολιτισμού, οι όροι δε και οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή της Βουλγαρίας στις δραστηριότητες αυτές, σύμφωνα με το άρθρο 2, αποφασίζονται από το Συμβούλιο Σύνδεσης.

(3) Η απόφαση 508/2000/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2000, για τη θέσπιση του προγράμματος "Πολιτισμός 2000" [1] και, ιδίως, το άρθρο 7, προβλέπει ότι οι συνδεδεμένες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στις ευρωπαϊκές συμφωνίες, στα πρόσθετα πρωτόκολλά τους και στις αποφάσεις των αντίστοιχων Συμβουλίων Σύνδεσης,

[1] ΕΕ L 63, 10.03.2000, σ.1.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Η θέση που πρέπει να λάβει η Κοινότητα στο Συμβούλιο Σύνδεσης που συστάθηκε από την ευρωπαϊκή συμφωνία μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, αφετέρου, όσον αφορά τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας στο πρόγραμμα "Πολιτισμός 2000", είναι το συνημμένο σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου Σύνδεσης.

Βρυξέλλες,

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Σχέδιο ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. .../2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, αφετέρου για την έγκριση των όρων και των προϋποθέσεων συμμετοχής της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας στο πρόγραμμα "Πολιτισμός 2000"

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

το πρόσθετο πρωτόκολλο της ευρωπαϊκής συμφωνίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, αφετέρου, όσον αφορά τη συμμετοχή της Βουλγαρίας σε κοινοτικά προγράμματα και, ιδίως, τα άρθρα 1 και 2,

Εκτιμώντας τα εξής:

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 1 του πρόσθετου πρωτοκόλλου, η Βουλγαρία μπορεί να συμμετέχει σε κοινοτικά προγράμματα πλαίσια, σε ειδικά προγράμματα, σε σχέδια ή άλλες δράσεις ιδίως στον τομέα του πολιτισμού.

(2) Σύμφωνα με το άρθρο 2 οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή της Βουλγαρίας στον τομέα αυτόν αποφασίζονται από το Συμβούλιο Σύνδεσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Η Βουλγαρία συμμετέχει στο πρόγραμμα "Πολιτισμός 2000" σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος "Πολιτισμός 2000", αρχής γενομένης από 1ης Ιανουαρίου 2001.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την ημέρα έκδοσής της από το Συμβούλιο Σύνδεσης.

Βρυξέλλες,

Για το Συμβούλιο Σύνδεσης

Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Όροι και προϋποθέσεις για τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας στο πρόγραμμα "Πολιτισμός 2000"

(1) Η Βουλγαρία θα συμμετάσχει στις δραστηριότητες του προγράμματος "Πολιτισμός 2000" (εφεξής καλουμένου "το πρόγραμμα"), σύμφωνα με τους στόχους, τα κριτήρια, τις διαδικασίες και τις προθεσμίες που καθορίζονται στην απόφαση 508/2000/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Φεβρουαρίου 2000, για τη θέσπιση του εν λόγω προγράμματος κοινοτικής δράσης, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα απόφαση.

(2) Για να συμμετάσχει στο πρόγραμμα, η Βουλγαρία θα καταβάλλει ετησίως συνεισφορά στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που περιγράφονται στο παράρτημα ΙΙ. Εάν κριθεί απαραίτητο, για να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη του προγράμματος, ή η εξέλιξη της ικανότητας απορρόφησης της Βουλγαρίας, η Επιτροπή Σύνδεσης δύναται να προσαρμόζει την εν λόγω συνεισφορά, ώστε να αποφευχθούν δημοσιονομικές ανισορροπίες κατά την υλοποίηση του προγράμματος.

(3) Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την υποβολή, την αξιολόγηση και την επιλογή των αιτήσεων σε σχέση με τους επιλέξιμους οργανισμούς, τις οργανώσεις και τα άτομα στη Βουλγαρία θα είναι οι ίδιοι με εκείνους που εφαρμόζονται σε επιλέξιμους οργανισμούς, οργανώσεις και άτομα της Κοινότητας. Η Επιτροπή ενδέχεται να λάβει υπόψη της τους βούλγαρους εμπειρογνώμονες κατά τον διορισμό ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων για να την επικουρούν στην αξιολόγηση των σχεδίων σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της απόφασης για τη θέσπιση του προγράμματος.

(4) Για να εξασφαλιστεί η κοινοτική διάσταση του προγράμματος που θα είναι επιλέξιμο για κοινοτική χρηματοδοτική στήριξη, τα σχέδια και οι δραστηριότητες θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον έναν εταίρο από ένα κράτος μέλος της Κοινότητας.

(5) Το μέγιστο ύψος χρηματοδοτικής στήριξης των δραστηριοτήτων των σημείων πολιτιστικών επαφών δεν θα υπερβαίνει το 50% του συνολικού προϋπολογισμού των δραστηριοτήτων του.

(6) Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όσον αφορά την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του προγράμματος "Πολιτισμός 2000", σύμφωνα με το άρθρο 8 της απόφασης, η συμμετοχή της Βουλγαρίας στο πρόγραμμα θα παρακολουθείται συνεχώς σε βάση εταιρικής σχέσης, με τη συμμετοχή της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Βουλγαρίας. Η Βουλγαρία θα υποβάλλει σχετικές εκθέσεις στην Επιτροπή και θα λαμβάνει μέρος σε άλλες ειδικές δραστηριότητες που καθορίζει η Κοινότητα σε αυτό το πλαίσιο.

(7) Σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανονισμούς της Κοινότητας, στις συμβατικές ρυθμίσεις που συνάπτονται με ή από βουλγαρικούς φορείς, προβλέπεται η διενέργεια λογιστικών και λοιπών ελέγχων από την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο ή υπό την εποπτεία αυτών. Χρηματοοικονομικοί έλεγχοι διενεργούνται με σκοπό τον έλεγχο των εσόδων και εξόδων τέτοιων φορέων, σε συσχετισμό με τις συμβατικές τους υποχρεώσεις έναντι της Κοινότητας. Με πνεύμα συνεργασίας και αμοιβαίου συμφέροντος, οι αρμόδιες αρχές της Βουλγαρίας παρέχουν κάθε εύλογη και εφικτή βοήθεια που κρίνεται αναγκαία ή χρήσιμη υπό τις εκάστοτε περιστάσεις για τη διενέργεια τέτοιων λογιστικών και λοιπών ελέγχων.

(8) Με την επιφύλαξη των διαδικασιών που αναφέρονται στο άρθρο 5 της απόφασης 508/2000/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2000 για τη θέσπιση του προγράμματος "Πολιτισμός 2000", αντιπρόσωποι της Βουλγαρίας θα συμμετέχουν ως παρατηρητές στην Επιτροπή Διαχείρισης για τα θέματα που τους αφορούν. Η επιτροπή αυτή συνεδριάζει χωρίς την παρουσία αντιπροσώπων της Βουλγαρίας για την εξέταση των υπόλοιπων θεμάτων καθώς και για την ψηφοφορία.

(9) Η γλώσσα που θα χρησιμοποιείται σε όλες τις συμβάσεις με την Επιτροπή, όσον αφορά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τις συμβάσεις, τις υποβαλλόμενες εκθέσεις και άλλες διοικητικές ρυθμίσεις του προγράμματος, θα είναι μία από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητας.

(10) Η Κοινότητα και η Βουλγαρία δύνανται, ανά πάσα στιγμή, να προβούν σε καταγγελία δραστηριοτήτων διεξαγόμενων βάσει της παρούσας απόφασης, κατόπιν έγγραφης προειδοποίησης δώδεκα μηνών. Τα σχέδια και οι δραστηριότητες που βρίσκονται σε εξέλιξη κατά το χρόνο καταγγελίας συνεχίζονται μέχρις ότου ολοκληρωθούν σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Χρηματοδοτική συνεισφορά της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας στο πρόγραμμα "Πολιτισμός 2000"

1. Η χρηματοδοτική συνεισφορά που θα καταβάλει η Βουλγαρία στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα "Πολιτισμός 2000" θα είναι η εξής (σε EUR):

>ΘΕΣΗ ΠIΝΑΚΑ>

2. Η Βουλγαρία θα καταβάλλει την προαναφερθείσα συνεισφορά εν μέρει από τον κρατικό της προϋπολογισμό και εν μέρει από το Εθνικό Πρόγραμμα PHARE για τη Βουλγαρία. Σύμφωνα με τη χωριστή διαδικασία προγραμματισμού PHARE, τα απαιτούμενα κεφάλαια PHARE θα μεταφερθούν στη Βουλγαρία μέσω χωριστού χρηματοδοτικού μνημονίου. Μαζί με τους πόρους από τον κρατικό προϋπολογισμό της, τα κεφάλαια αυτά θα αποτελέσουν την εθνική συνεισφορά της Βουλγαρίας, από την οποία θα καταβάλλει πληρωμές ανταποκρινόμενη στις ετήσιες προσκλήσεις της Επιτροπής για καταβολή συνεισφοράς.

3. Τα απαιτούμενα κεφάλαια PHARE καθορίζονται σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

>ΘΕΣΗ ΠIΝΑΚΑ>

Το υπόλοιπο της συνεισφοράς της Βουλγαρίας θα καλυφθεί από τον κρατικό της προϋπολογισμό.

4. Εφαρμόζεται ο δημοσιονομικός κανονισμός που ισχύει για τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως όσον αφορά τη διαχείριση της συνεισφοράς της Βουλγαρίας.

Οι δαπάνες ταξιδιού και διαμονής των αντιπροσώπων και των εμπειρογνωμόνων της Βουλγαρίας για τη συμμετοχή τους ως παρατηρητών στις εργασίες της επιτροπής που αναφέρεται στο παράρτημα Ι, σημείο 8, ή σε άλλες συνεδριάσεις που συνδέονται με την υλοποίηση του προγράμματος, επιστρέφονται από την Επιτροπή στην ίδια βάση και σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν για τους μη κυβερνητικούς εμπειρογνώμονες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. Μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης και στην αρχή κάθε επόμενου έτους, η Επιτροπή θα αποστέλλει στη Βουλγαρία πρόσκληση για την καταβολή συνεισφοράς που αντιστοιχεί στη συμβολή της στον προϋπολογισμό του προγράμματος σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.

Η εν λόγω συνεισφορά εκφράζεται σε ευρώ και καταβάλλεται σε τραπεζικό λογαριασμό της Επιτροπής σε ευρώ.

Η συνεισφορά της Βουλγαρίας θα καταβάλλεται σύμφωνα με την πρόσκληση για καταβολή συνεισφοράς:

- μέχρι την 1η Μαΐου για το τμήμα που καταβάλλεται από τον κρατικό της προϋπολογισμό, με την προϋπόθεση ότι η πρόσκληση για καταβολή συνεισφοράς αποστέλλεται από την Επιτροπή πριν από την 1η Απριλίου, ή, το αργότερο, ένα μήνα μετά την πρόσκληση για καταβολή συνεισφοράς σε περίπτωση που αποστέλλεται αργότερα.

- μέχρι την 1η Μαΐου για το τμήμα που χρηματοδοτείται από το PHARE, με την προϋπόθεση ότι τα αντίστοιχα ποσά έχουν αποσταλεί στη Βουλγαρία μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία, ή, το αργότερο, εντός περιόδου 30 ημερών μετά την αποστολή των εν λόγω κεφαλαίων στη Βουλγαρία.

Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην πληρωμή της συνεισφοράς θα οδηγεί σε πληρωμή τόκων από τη Βουλγαρία για το οφειλόμενο ποσό από την ημερομηνία καταβολής της οφειλής. Το επιτόκιο αντιστοιχεί στο επιτόκιο που εφαρμόζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας, για τις πράξεις σε ευρώ, προσαυξημένο κατά 1,5 εκατοστιαία μονάδα.

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

1. Τιτλοσ ενεργειασ

Συμμετοχή της Βουλγαρίας στο πρόγραμμα "Πολιτισμός 2000".

2. Σχετικο κονδυλιο του προϋπολογισμου

B7-030 Οικονομική βοήθεια στις συνδεδεμένες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης 6091 Έσοδα που προέρχονται από τη συμμετοχή συνδεδεμένων χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης στα κοινοτικά προγράμματα

3. Νομικη βαση

Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 151, σε συνδυασμό με το άρθρο 300 παράγραφος 2.

Πρόσθετο πρωτόκολλο της ευρωπαϊκής συμφωνίας με τη Βουλγαρία, που προβλέπει τη συμμετοχή σε κοινοτικά προγράμματα.

Απόφαση αριθ. 508/2000/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2000 για τη θέσπιση του προγράμματος "Πολιτισμός 2000" και ιδίως το άρθρο 7.

4. Περιγραφη τησ ενεργειασ

4.1 Γενικός στόχος της ενέργειας

Το πρόσθετο πρωτόκολλο της ευρωπαϊκής συμφωνίας με τη Βουλγαρία προβλέπει τη συμμετοχή της Βουλγαρίας σε κοινοτικά προγράμματα σε ευρύ φάσμα τομέων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και ο πολιτισμός.

Εκτός του ότι θα συμβάλει στην υλοποίηση των διατάξεων της ευρωπαϊκής συμφωνίας που αφορούν την οικονομική και πολιτιστική συνεργασία, η συμμετοχή αυτή θα επιτρέψει επίσης στη Βουλγαρία να εξοικειωθεί με τις διαδικασίες και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στα κοινοτικά προγράμματα.

Η Βουλγαρία έχει πάρει μέρος σε κοινοτικά πολιτιστικά προγράμματα και κατά το παρελθόν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής "Πρόγραμμα δράσης 2000", της 16.7.1997, και με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Λουξεμβούργου, η συμμετοχή της Βουλγαρίας στα προγράμματα αυτά αποτελεί τμήμα της ενισχυμένης προενταξιακής στρατηγικής, η οποία θα βοηθήσει την προετοιμασία της χώρας αυτής για τη μελλοντική προσχώρησή της στην ´Ενωση.

Η διαδικασία λήψης αποφάσεων για το άνοιγμα των προγραμμάτων απαιτεί την έκδοση σχετικής απόφασης από το Συμβούλιο Σύνδεσης μεταξύ της Ένωσης και της Βουλγαρίας.

Στόχος αυτού του σχεδίου απόφασης του Συμβουλίου Σύνδεσης είναι να επιτρέψει στη Βουλγαρία να επωφεληθεί από τις δυνατότητες που προσφέρει το πρόγραμμα "Πολιτισμός 2000". Το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου Σύνδεσης καθορίζει τους όρους, ειδικότερα όσον αφορά τη χρηματοδοτική συνεισφορά της Βουλγαρίας, καθώς και τις πρακτικές ρυθμίσεις της συμμετοχής στο πρόγραμμα αυτό.

4.2 Χρονική διάρκεια της ενέργειας και προβλεπόμενες ρυθμίσεις για την ανανέωσή της

Μέχρι το τέλος του εν λόγω κοινοτικού προγράμματος, δηλαδή στις 31.12.2004.

5. Καταταξη των δαπανων / εσοδων

5.1 Μη υποχρεωτική δαπάνη

5.2 Διαχωριζόμενες πιστώσεις

5.3 Είδος των εσόδων

Εφόσον το άρθρο 3 του πρόσθετου πρωτοκόλλου ορίζει ότι η ίδια η Βουλγαρία θα καλύπτει το κόστος που απορρέει από τη συμμετοχή της, θα καλείται να καταβάλλει συνεισφορά για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα "Πολιτισμός 2000". Εφόσον το ίδιο άρθρο ορίζει ότι η Κοινότητα μπορεί να συμπληρώνει τη συνεισφορά της Βουλγαρίας, η Βουλγαρία θα συνεισφέρει μόνο ένα μέρος από τον κρατικό της προϋπολογισμό. Το υπόλοιπο της συνεισφοράς θα λαμβάνεται από το εθνικό πρόγραμμα PHARE. Τα απαιτούμενα κεφάλαια PHARE θα καταλογίζονται στο κονδύλιο Β7-030, και θα μεταφέρονται στη Βουλγαρία μέσω χωριστού χρηματοδοτικού μνημονίου. Μαζί με τους πόρους από τον κρατικό προϋπολογισμό της, τα κεφάλαια αυτά θα αποτελέσουν την εθνική συνεισφορά της Βουλγαρίας, από την οποία θα καταβάλλει πληρωμές ανταποκρινόμενη στις ετήσιες προσκλήσεις της Επιτροπής για καταβολή συνεισφοράς. Το σύνολο της συνεισφοράς, μόλις καταβληθεί από τη Βουλγαρία, θα μεταφερθεί στη θέση 6091 των εσόδων του προϋπολογισμού της ΕΕ.

6. Ειδοσ των δαπανων / εσοδων

- Επιδότηση κατά 100%

- Επιδότηση για συγχρηματοδότηση από κοινού με άλλες χρηματοδοτικές πηγές του δημοσίου ή/και του ιδιωτικού τομέα

- Δεν προβλέπεται μερική ή ολική επιστροφή του ποσού της κοινοτικής χρηματοδότησης

- Όσον αφορά τα έσοδα, η συνεισφορά της Βουλγαρίας που προορίζεται να καλύψει το κόστος συμμετοχής της καταλογίζεται στη θέση 6091. Τα έσοδα θα διατεθούν στα κεφάλαια που αφορούν τις δαπάνες για το εν λόγω πρόγραμμα και, κατά περίπτωση, στα αντίστοιχα κεφάλαια των δαπανών λειτουργίας. Το σύνολο των προβλεπόμενων εσόδων παρατίθεται στο σημείο 7.4.

7. Δημοσιονομικεσ επιπτωσεισ

7.1 Τρόπος υπολογισμού του συνολικού κόστους της ενέργειας (σχέση μεταξύ του κόστους ανά μονάδα και του συνολικού κόστους)

Με βάση το πρόσθετο πρωτόκολλο της ευρωπαϊκής συμφωνίας με τη Βουλγαρία, οι ρυθμίσεις που αφορούν τη χρηματοδότηση και τον προϋπολογισμό του προγράμματος "Πολιτισμός 2000" είναι οι εξής: για τη συνεισφορά της Βουλγαρίας λαμβάνονται υπόψη τρία στοιχεία:

- το προβλεπόμενο λειτουργικό κόστος, το οποίο έχει υπολογιστεί με βάση τον προϋπολογισμό του προγράμματος, καθώς και με βάση το ΑΕΠ της χώρας σταθμισμένου με την ισοτιμία αγοραστικής δύναμης.

- τη συνεισφορά του σημείου πολιτιστικής επαφής.

- οι προβλεπόμενες διοικητικές δαπάνες, που αντιστοιχούν στη διεξαγωγή συνεδριάσεων και αποστολών. Οι εν λόγω προβλεπόμενες διοικητικές δαπάνες ανέρχονται σε 4 000 EUR ετησίως.

Η Βουλγαρία θα χρησιμοποιήσει τμήμα του ετήσιου εθνικού προγράμματος PHARE ως συμπλήρωμα του κρατικού της προϋπολογισμού για να χρηματοδοτήσει τη συνεισφορά της στις λειτουργικές δαπάνες.

7.2 Κατανομή ανά στοιχείο της ενέργειας (σε EUR)

>ΘΕΣΗ ΠIΝΑΚΑ>

7.3 Δαπάνες λειτουργίας για μελέτες, αμοιβές εμπειρογνωμόνων κ.λπ., που περιλαμβάνονται στο μέρος Β του προϋπολογισμού

π.υ.: κατ' αναλογία των πιστώσεων αυτού του τύπου στις χορηγήσεις της Ευρώπης των 15 για το πρόγραμμα "Πολιτισμός 2000", αλλά εντός των επιτρεπόμενων ορίων από το μέρος της συνεισφοράς που προέρχεται από τον κρατικό προϋπολογισμό της χώρας.

7.4 Χρονοδιάγραμμα των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων/πιστώσεων πληρωμών

Ποσά που θα επιβαρύνουν τη θέση B7-030

>ΘΕΣΗ ΠIΝΑΚΑ>

Τα προβλεπόμενα ετήσια έσοδα είναι τα ακόλουθα :

>ΘΕΣΗ ΠIΝΑΚΑ>

8. Μετρα για την καταπολεμηση τησ απατησ

Όλες οι συμβάσεις, οι συμφωνίες ή άλλες νομικές δεσμεύσεις της Επιτροπής προβλέπουν επιτόπιους ελέγχους από την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Μεταξύ άλλων, οι δικαιούχοι των ενεργειών είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν εκθέσεις και οικονομικές καταστάσεις. Αυτές αναλύονται σε σχέση με το περιεχόμενό τους και την επιλεξιμότητα της δαπάνης σύμφωνα με το στόχο της κοινοτικής χρηματοδότησης.

Οι διατάξεις των βασικών κονδυλίων του προϋπολογισμού για την καταπολέμηση της απάτης ισχύουν και για το παρόν κονδύλιο, υπό την προϋπόθεση ότι είναι προσαρμοσμένες στην περίπτωση των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

9. Στοιχεια αναλυσησ κοστουσ/αποτελεσματικοτητασ

9.1 Ειδικοί και ποσοτικοί στόχοι. πληθυσμός στον οποίο απευθύνεται η ενέργεια

Με το άνοιγμα του προγράμματος " Πολιτισμός 2000" στη Βουλγαρία επιδιώκονται τα ίδια οφέλη που αποκομίζουν τα κράτη μέλη της Κοινότητας. Το πρόγραμμα "Πολιτισμός 2000" συμβάλλει στην προώθηση ενός πολιτιστικού χώρου κοινού για τους λαούς της Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτό, ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των δημιουργών, των πολιτιστικών παραγόντων, των ιδιωτικών και δημόσιων φορέων υλοποίησης σχεδίων, των ενεργειών των πολιτιστικών δικτύων και των άλλων εταίρων καθώς και των πολιτιστικών φορέων των κρατών μελών και των άλλων χωρών που συμμετέχουν με σκοπό την επίτευξη των ακόλουθων στόχων:

- προώθηση του πολιτιστικού διαλόγου και της αμοιβαίας γνώσης του πολιτισμού και της ιστορίας των ευρωπαϊκών λαών.

- προώθηση της δημιουργίας, της διάδοσης σε διακρατικό επίπεδο του πολιτισμού και της ελεύθερης κυκλοφορίας των καλλιτεχνών, των δημιουργών και των άλλων επαγγελματιών του πολιτιστικού χώρου καθώς και των έργων τους, στρέφοντας ειδικότερα την προσοχή στους νέους, τα κοινωνικά μειονεκτούντα άτομα και την πολιτιστική ποικιλομορφία.

- την προβολή της πολιτιστικής ποικιλομορφίας και ανάπτυξη νέων μορφών πολιτιστικής έκφρασης.

- την προώθηση και προβολή, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. τη διάδοση της τεχνογνωσίας και την προώθηση των ορθών πρακτικών όσον αφορά τη διατήρηση και τη διαφύλαξη αυτής της πολιτιστικής κληρονομιάς.

- τη συνεκτίμηση του ρόλου του πολιτισμού στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη.

- την προώθηση του διαπολιτιστικού διαλόγου και των αμοιβαίων ανταλλαγών μεταξύ ευρωπαϊκών και μη ευρωπαϊκών πολιτισμών.

- τη ρητή αναγνώριση του πολιτισμού ως οικονομικού παράγοντα και παράγοντα κοινωνικής ένταξης και ιθαγένειας.

- τη βελτίωση της πρόσβασης και την ενθάρρυνση της συμμετοχής του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του πολιτισμού.

9.2 Αιτιολόγηση του μέτρου

- Αναγκαιότητα της κοινοτικής δημοσιονομικής παρέμβασης

Λαμβανoμένoυ υπόψη τoυ υψηλoύ κόστoυς συμμετoχής στο πρόγραμμα και της ασταθoύς δημoσιoνoμικής κατάστασης της Βουλγαρίας, η βoήθεια από τo πρόγραμμα PHARE είναι oυσιαστική.

- Επιλογή τρόπων και μέσων

Με τη συνεισφορά από τον κρατικό προϋπολογισμό και από το PHARE, η ενσωμάτωση της Βουλγαρίας στο πρόγραμμα θα επιτρέψει στους πολίτες της να συνεργαστούν με τους ομολόγους τους στα σημερινά κράτη μέλη της ΕΕ. Η ένταξη Βουλγάρων υπηκόων στα κοινοτικά δίκτυα θα συμβάλει αποφασιστικά στην προετοιμασία της Βουλγαρίας για μελλοντική προσχώρηση.

- Κύριοι αστάθμητοι παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα ειδικά αποτελέσματα της ενέργειας.

Δεδoμένoυ ότι τα σχέδια επιλέγoνται σύμφωνα με πoιoτικά κριτήρια, θα είναι δυνατός o υπoλoγισμός τoυ πραγματικoύ αντίκτυπoυ μόνo με βάση την ικανότητα των βουλγαρικών οργανισμών να ανταπoκριθoύν στις πρoσκλήσεις για υπoβoλή πρoτάσεων πoυ θα προκηρύξει η Επιτρoπή στo πλαίσιo του προγράμματος.

9.3 Παρακολούθηση και αξιολόγηση της ενέργειας

Οι διαδικασίες παρακoλoύθησης και αξιoλόγησης πoυ περιλαμβάνoνται στο πρόγραμμα "Πολιτισμός 2000" (ιδίως όσoν αφoρά την αξιoλόγηση, όπως περιλαμβάνεται στις αποφάσεις για τη θέσπιση του προγράμματος) θα καλύπτoυν επίσης και ενέργειες πoυ χρηματoδoτoύνται για βούλγαρους δικαιoύχoυς.

10. Διοικητικεσ δαπανεσ (τμημα ιιι, μεροσ α του προϋπολογισμου)

Η πραγματική κινητοποίηση των αναγκαίων διοικητικών πόρων προκύπτει από την ετήσια απόφαση της Επιτροπής όσον αφορά τη διάθεση των πόρων, λαμβανομένων υπόψη ιδίως του προσωπικού και των συμπληρωματικών πόρων που έχουν εγκριθεί από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή.

10.1 Επιπτώσεις στον αριθμό θέσεων

>ΘΕΣΗ ΠIΝΑΚΑ>

10.2 Συνολικές δημοσιονομικές επιπτώσεις του προσωπικού

ΕΥΡΩ

>ΘΕΣΗ ΠIΝΑΚΑ>

(*) Με προσφυγή στο υφιστάμενο προσωπικό που απαιτείται για τη διαχείριση της ενέργειας (υπολογισμός βάσει των τίτλων A1, A2, A4, A5 και A7).

10.3 Αύξηση άλλων διοικητικών δαπανών που συνεπάγεται η ενέργεια

ΕΥΡΩ

>ΘΕΣΗ ΠIΝΑΚΑ>

Οι ανωτέρω δαπάνες θα καλυφθoύν από τα έσoδα (άρθρo 4, παράγραφoς 2, τρίτη περίπτωση τoυ δημoσιoνoμικoύ κανoνισμoύ) πoυ θα πρoέλθoυν από τη Βουλγαρία (βλ. σημείο 5.3 και 7.4 του δημοσιονομικού δελτίου).

Top