EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 51999PC0133

Πρόταση κανονισμού (ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ) του Συμβουλίου σχετικά με την ενσωμάτωση των ποσών για την Αυστρία, τη Φινλανδία, και τη Σουηδία στο άρθρο 13 του παραρτήματος VII του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων το οποίο αφορά την ημερήσια αποζημίωση αποστολής εντός του ευρωπαϊκού εδάφους των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

/* COM/99/0133 τελικό - CNS 99/0076 */

OJ C 152, 1.6.1999, p. 5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51999PC0133

Πρόταση κανονισμού (ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ) του Συμβουλίου σχετικά με την ενσωμάτωση των ποσών για την Αυστρία, τη Φινλανδία, και τη Σουηδία στο άρθρο 13 του παραρτήματος VII του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων το οποίο αφορά την ημερήσια αποζημίωση αποστολής εντός του ευρωπαϊκού εδάφους των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης /* COM/99/0133 τελικό - CNS 99/0076 */

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 152 της 01/06/1999 σ. 0005


Πρόταση κανονισμού (ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ) του Συμβουλίου σχετικά με την ενσωμάτωση των ποσών για την Αυστρία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία στο άρθρο 13 του παραρτήματος VII του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το οποίο αφορά την ημερήσια αποζημίωση αποστολής εντός του ευρωπαϊκού εδάφους των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(1999/C 152/05)

COM(1999) 133 τελικό - 1999/0076(CNS)

(Υποβλήθηκε από την Επιτροπή στις 30 Μαρτίου 1999)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση ενιαίου Συμβουλίου και ενιαίας Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ιδίως το άρθρο 24 αυτής, τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των κοινοτήτων αυτών, όπως ορίστηκαν από τον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ 259/68(1) και τροποποιήθηκαν πρόσφατα από τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 2591/97(2) και ιδίως το άρθρο 13 του παραρτήματος VII του εν λόγω κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και τα άρθρα 22 και 67 του εν λόγω καθεστώτος,

την πρόταση της Επιτροπής που έγινε μετά από γνώμη της Επιτροπής του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης(3),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

τη γνώμη του Δικαστηρίου,

τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

Εκτιμώντας ότι πρέπει να ενσωματωθούν τα ποσά των ημερησίων αποζημιώσεων αποστολής για την Αυστρία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία στο άρθρο 13 του παραρτήμταος VII του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο παράρτημα VII του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, το άρθρο 13 τροποποιείται ως ακολούθως:

1. Στον πίνακα της παραγράφου 1 στοιχείο α) προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

2. Στην πρώτη φράση της παραγράφου 2 προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

"94,37 ευρώ για την Αυστρία

144,05 ευρώ για τη Φινλανδία

144,05 ευρώ για τη Σουηδία

".

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

(1) ΕΕ L 56 της 4.3.1969, σ. 1.

(2) ΕΕ L 351 της 23.12.1997.

(3) Γνώμη αριθ. 170/99 της 21.1.1999.

Top