EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 51999AG0225(05)

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ (ΕΚ) αριθ. 12/1999 που καθορίστηκε από το Συμβούλιο στις 22 Δεκεμβρίου 1998 για την έκδοση της οδηγίας 1999/ /ΕΚ του Συμβουλίου, της ..., για τη δεύτερη τροποποίηση της οδηγίας 90/394/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που έχουν σχέση με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία και για την επέκτασή της ώστε να καλύπτει και τους μεταλλαξιογόνους παράγοντες

OJ C 55, 25.2.1999, p. 39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51999AG0225(05)

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ (ΕΚ) αριθ. 12/1999 που καθορίστηκε από το Συμβούλιο στις 22 Δεκεμβρίου 1998 για την έκδοση της οδηγίας 1999/ /ΕΚ του Συμβουλίου, της ..., για τη δεύτερη τροποποίηση της οδηγίας 90/394/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που έχουν σχέση με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία και για την επέκτασή της ώστε να καλύπτει και τους μεταλλαξιογόνους παράγοντες

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 055 της 25/02/1999 σ. 0039


ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ (ΕΚ) αριθ. 12/1999 που καθορίστηκε από το Συμβούλιο στις 22 Δεκεμβρίου 1998 για την έκδοση της οδηγίας 1999/ /ΕΚ του Συμβουλίου, της . . ., για τη δεύτερη τροποποίηση της οδηγίας 90/394/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που έχουν σχέση με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία και για την επέκτασή της ώστε να καλύπτει και τους μεταλλαξιογόνους παράγοντες (1999/C 55/05)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 118 Α,

την οδηγία 90/394/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1990, σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία (έκτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) (1),

την πρόταση της Επιτροπής (2), που υποβλήθηκε κατόπιν διαβουλεύσεων με τη συμβουλευτική επιτροπή για την ασφάλεια, την υγιεινή και την προστασία της υγείας στον τόπο εργασίας,

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 189 Γ της συνθήκης (4),

Εκτιμώντας:

(1) ότι το άρθρο 118 Α της συνθήκης προβλέπει ότι το Συμβούλιο θεσπίζει, με οδηγίες, τις ελάχιστες προδιαγραφές για την προώθηση βελτιώσεων, ιδίως στο χώρο εργασίας, προκειμένου να εξασφαλίζεται καλύτερο επίπεδο προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων 7

(2) ότι, δυνάμει του εν λόγω άρθρου, στις οδηγίες αυτές πρέπει να αποφεύγεται η επιβολή διοικητικών, οικονομικών και νομικών εξαναγκασμών, οι οποίοι θα εμπόδιζαν τη δημιουργία και την ανάπτυξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 7

(3) ότι οι μεταλλαξιογόνοι παράγοντες γεννητικών κυττάρων είναι ουσίες οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν μόνιμη αλλαγή της ποσότητος ή της δομής του γενετικού υλικού ενός κυττάρου, κάτι που συνεπάγεται μεταβολή των φαινοτυπικών χαρακτηριστικών του κυττάρου αυτού, η οποία μπορεί να μεταδοθεί στα καταγόμενα από αυτό κύτταρα 7

(4) ότι, λόγω του μηχανισμού δράσης τους, οι μεταλλαξιογόνοι παράγοντες γεννητικών κυττάρων ενδέχεται να έχουν καρκινογόνο επίδραση 7

(5) ότι το μονομερές βινυλοχλωρίδιο κατατάσσεται ως καρκινογόνος παράγοντας κατηγορίας 1 σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1967, περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών (5) 7

(6) ότι για λόγους συνέπειας και σαφήνειας, οι βασικές διατάξεις της οδηγίας 78/610/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1978, περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών, οι οποίες αφορούν την υγειονομική προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται στο μονομερές βινυλοχλωρίδιο (6) θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην παρούσα οδηγία χωρίς να μειωθεί το επίπεδο προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων 7

(7) ότι η οδηγία 78/610/ΕΟΚ μπορεί να καταργηθεί μετά τη θέση σε εφαρμογή της παρούσας οδηγίας 7

(8) ότι η καρκινογόνος επίδραση της σκόνης ξύλου δρυός και οξιάς έχει επιβεβαιωθεί από επιδημιολογικές μελέτες που έγιναν σε εργαζόμενους που εκτίθενται σε αυτήν 7 ότι είναι πιθανότατο η σκόνη και των άλλων ειδών σκληρών ξύλων να μπορούν να προξενήσουν καρκίνο σε ανθρώπους 7 ότι, κατά συνέπεια, οι συγκεκριμένοι εργάτες εκτίθενται σε σοβαρό δυνητικό κίνδυνο να παρουσιάσουν καρκίνο 7

(9) ότι για την προστασία της υγείας των εργαζομένων θα πρέπει να τηρείται η αρχή της πρόληψης 7 ότι κατά συνέπεια η οδηγία 90/394/ΕΟΚ θα πρέπει να επεκταθεί ώστε να καλύπτει κάθε είδους σκόνη σκληρού ξύλου 7

(10) ότι καλόν είναι να διεξαχθούν περαιτέρω έρευνες της καρκινογόνου επίδρασης της σκόνης άλλων ξύλων 7 ότι η Επιτροπή οφείλει να υποβάλει προτάσεις για την προστασία της υγείας των εργαζομένων, στις περιπτώσεις που προσδιορίζεται κίνδυνος 7

(11) ότι το άρθρο 16 της οδηγίας 90/394/ΕΟΚ προβλέπει τη θέσπιση οριακών τιμών έκθεσης για όλους αυτούς τους καρκινογόνους παράγοντες για τους οποίους είναι δυνατόν κάτι τέτοιο, με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, περιλαμβανομένων των επιστημονικών και τεχνικών δεδομένων 7

(12) ότι θα πρέπει να καθοριστούν τέτοιες οριακές τιμές για τις σκόνες σκληρών ξύλων 7 ότι θα πρέπει να μειωθούν οι τρέχουσες οριακές τιμές για το μονομερές βινυλοχλωρίδιο ώστε να αντικατοπτρίζουν καλύτερα τα ελάχιστα πρότυπα για τεχνολογικές διεργασίες, τα οποία απηχούν παράγοντες που έχουν σχέση με τη σκοπιμότητα, χωρίς να εγκαταλείπεται ο στόχος της διασφάλισης της υγείας των εργαζομένων στο χώρο εργασίας 7

(13) ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να προστατεύονται αποτελεσματικά από τον κίνδυνο να παρουσιάσουν καρκίνο οφειλόμενο στο ότι το επάγγελμά τους συνεπάγεται έκθεση σε σκόνη σκληρών ξύλων 7 ότι σκοπός της παρούσας οδηγίας δεν είναι να περισταλεί η χρήση του ξύλου είτε μέσω της αντικατάστασής του με άλλα υλικά είτε μέσω της αντικατάστασης της χρήσης ορισμένων ειδών ξύλου με άλλα είδη ξύλου 7

(14) ότι η τήρηση των στοιχειωδών προδιαγραφών για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων από τους συγκεκριμένους κινδύνους που συνδέονται με καρκινογόνους παράγοντες αποσκοπεί όχι μόνο στη διασφάλιση της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας κάθε εργαζομένου αλλά και στην παροχή, σε όλους τους εργαζομένους της Κοινότητας, ενός ελάχιστου επιπέδου προστασίας 7

(15) ότι πρέπει να θεσπιστεί, στο σύνολο της Κοινότητας, ένα εύλογο επίπεδο προστασίας από τους κινδύνους που συνδέονται με καρκινογόνους παράγοντες και ότι το επίπεδο αυτό πρέπει να καθοριστεί με ένα πλαίσιο γενικών αρχών που θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν με συνέπεια τις ελάχιστες προδιαγραφές 7

(16) ότι οι τροποποιήσεις που περιέχονται στην παρούσα οδηγία αποτελούν πρακτική πτυχή της υλοποίησης της κοινωνικής διάστασης της εσωτερικής αγοράς 7

(17) ότι, σύμφωνα με την απόφαση 74/325/ΕΟΚ (7), η Επιτροπή πρέπει να διαβουλεύεται με τη συμβουλευτική επιτροπή για την ασφάλεια, την υγιεινή και την προστασία της υγείας στον τόπο εργασίας, με σκοπό την κατάρτιση προτάσεων στον τομέα αυτό,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η οδηγία 90/394/ΕΟΚ, τροποποιείται ως εξής:

1. Στο άρθρο 1, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Όσον αφορά τον αμίαντο, με τον οποίο ασχολείται η οδηγία 83/477/ΕΟΚ (*), οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας εφαρμόζονται όταν αυτές είναι πιο ευνοϊκές για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.

(*) ΕΕ L 263 της 24.9.1983, σ. 25 7 οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 98/24/ΕΚ (ΕΕ L 131 της 5.5.1998, σ. 11).»

2. Στο άρθρο 2, μετά από το στοιχείο α) παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο:

«αα) "μεταλλαξιογόνος παράγοντας" σημαίνει:

i) ουσία η οποία, σύμφωνα με τα κριτήρια του παραρτήματος VI της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ, κατατάσσεται στους μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατηγορίας 1 ή 2,

ii) παρασκεύασμα αποτελούμενο από μία ή περισσότερες από τις ουσίες που αναφέρονται στο σημείο i), όπου η συγκέντρωση μίας ή περισσότερων επιμέρους ουσιών ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σχετικά με τα όρια συγκέντρωσης για την ταξινόμηση του παρασκευάσματος στους μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατηγορίας 1 ή 2, όπως ορίζονται είτε:

- στο παράρτημα I της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ, είτε

- στο παράρτημα I της οδηγίας 88/379/ΕΟΚ, εφόσον η ουσία ή οι ουσίες δεν εμφανίζονται στο παράρτημα I της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ ή εμφανίζονται σε αυτό χωρίς όρια συγκέντρωσης 7».

3. Στο άρθρο 1 παράγραφος 1, άρθρο 3 παράγραφος 1 και 2, πρώτο και δεύτερο εδάφιο, και παράγραφος 4, άρθρο 5 παράγραφος 5, στοιχεία γ), δ), ε) και ι), άρθρο 6 στοιχεία α) και β), άρθρο 10 παράγραφος 1, εισαγωγική φράση και στοιχείο α), άρθρο 11 παράγραφος 2, άρθρο 14 παράγραφος 3, άρθρο 16 παράγραφος 1 και άρθρο 17 παράγραφος 2, οι όροι «καρκινογόνοι παράγοντες» αντικαθίστανται από τους όρους «καρκινογόνοι ή μεταλλαξιογόνοι παράγοντες».

4. Στο άρθρο 2 στοιχείο β), άρθρο 4 παράγραφος 1, άρθρο 5 παράγραφος 2 και παράγραφος 5 εισαγωγική φράση, και στοιχείο α), οι όροι «καρκινογόνου παράγοντα» αντικαθίστανται από τους όρους «καρκινογόνου ή μεταλλαξιογόνου παράγοντα».

5. Στο παράρτημα Ι προστίθεται ακόλουθο σημείο:

«5. Εργασίες που περιλαμβάνουν έκθεση σε σκόνες σκληρών ξύλων (*).

(*) Ένας κατάλογος ορισμένων σκληρών ξύλων περιέχεται στον τόμο 62 των μονογραφιών για την εκτίμηση των κινδύνων καρκινογένεσης στον άνθρωπο "Σκόνη ξύλου και φορμαλδεύδη", που εκδόθηκε από το Διεθνές Κέντρο Καρκινολογικών Ερευνών, Λυών 1995.»

6. Στο παράρτημα ΙΙΙ το τμήμα Α αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

»

Άρθρο 2

Η οδηγία 78/610/ΕΟΚ καταργείται από την . . . (8*).

Άρθρο 3

Η Επιτροπή μπορεί, με βάση τα τελευταία διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα, και μέσα σε δύο έτη από την έκδοση της παρούσας οδηγίας, να υποβάλει στο Συμβούλιο πρόταση για τη θέσπιση αναθεωρημένων οριακών τιμών για το μονομερές βινυλοχλωρίδιο και για τις σκόνες σκληρού ξύλου σύμφωνα με το άρθρο 118 Α της συνθήκης.

Άρθρο 4

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για τη συμμόρφωσή τους με την παρούσα οδηγία το αργότερο μέχρι την . . . (9*). Ενημερώνουν αμέσως σχετικά την Επιτροπή.

Οι διατάξεις αυτές όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις της αναφοράς αυτής, καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τα κείμενα των διατάξεων εσωτερικού δικαίου που εκδίδουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 5

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 6

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

. . .

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

(1) ΕΕ L 196 της 26.7.1990, σ. 1 7 οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 97/42/ΕΚ (ΕΕ L 179 της 8.7.1997, σ. 4).

(2) ΕΕ C 123 της 22.4.1998, σ. 21.

(3) ΕΕ C 284 της 14.9.1998, σ. 111.

(4) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 1998 (ΕΕ C 341 της 9.11.1998, σ. 132), κοινή θέση του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1998 και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της . . . (δεν δημοσιεύθηκε ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα).

(5) ΕΕ L 196 της 16.8.1967, σ. 1 7 οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 97/69/ΕΚ (ΕΕ L 343 της 13.12.1997, σ. 19).

(6) ΕΕ L 197 της 25.7.1978, σ. 12.

(7) ΕΕ L 185 της 9.7.1974, σ. 15 7 απόφαση, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 1994.

(8*) Τέσσερα έτη μετά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας οδηγίας.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 19 Μαρτίου 1998, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συμβούλιο την προαναφερόμενη πρόταση οδηγίας, με βάση το άρθρο 118 Α της Συνθήκης ΕΚ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή διατύπωσαν τις γνώμες τους αντίστοιχα στις 22 Οκτωβρίου 1998 και 2 Ιουλίου 1998.

Σύμφωνα με τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή υπέβαλε τροποποιημένη πρόταση στις 16 Νοεμβρίου 1998.

2. Στις 22 Δεκεμβρίου 1998, το Συμβούλιο καθόρισε κοινή θέση σύμφωνα με το άρθρο 189 Γ της συνθήκης.

II. ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος του σχεδίου οδηγίας είναι:

- να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 90/394/ΕΟΚ στους μεταλλαξιογόνους παράγοντες που δεν καλύπτονται ήδη από αυτήν την οδηγία,

- να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 90/394/ΕΟΚ στις σκόνες σκληρού ξύλου,

- να ενσωματώσει σε αυτήν την οδηγία την υπάρχουσα οδηγία 78/610/ΕΟΚ σχετικά με το μονομερές βινυλοχλωρίδιο.

Καθορίζονται όρια έκθεσης όσον αφορά τις δύο τελευταίες κατηγορίες ουσιών.

III. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

1. Γενικές παρατηρήσεις

Η κοινή θέση ακολουθεί σε μεγάλο βαθμό την τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής. Συγκεκριμένα, λαμβάνει υπόψη τη βασική τροπολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που προβλέπει την επέκταση των διατάξεων σχετικά με τις σκόνες δρυός και οξιάς σε όλα τα είδη σκληρού ξύλου.

Όσον αφορά τους μεταλλαξιογόνους παράγοντες, το Συμβούλιο θεώρησε ότι, καθότι δεν έχει αποδειχθεί ότι όλοι οι μεταλλαξιογόνοι παράγοντες είναι αναγκαστικά καρκινογόνοι, αυτές οι ουσίες πρέπει να περιληφθούν στο κείμενο αυτοδύναμα και όχι απλώς να περιληφθούν στο Παράρτημα I της οδηγίας 90/394/ΕΟΚ, όπως προτείνει η Επιτροπή. Για τον ίδιο λόγο, το Συμβούλιο έκρινε ότι ο τίτλος της οδηγίας πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.

2. Ανάλυση των άρθρων

- Άρθρο 1

- παράγραφος 1: Η παράγραφος αυτή δεν παρουσιάζει αλλαγές σε σχέση με την πρόταση της Επιτροπής.

- παράγραφος 2: Η παράγραφος αυτή περιλαμβάνει ορισμό των «μεταλλαξιογόνων παραγόντων».

- παράγραφοι 3 και 4: Οι παράγραφοι αυτοί επεκτείνουν, όπου χρειάζεται, το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας ώστε να καλύπτει τους μεταλλαξιογόνους παράγοντες.

- παράγραφος 5: Σύμφωνα με την Τροπολογία αριθ. 6 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η παράγραφος αυτή προσθέτει νέο σημείο 5 στο Παράρτημα I σχετικά με τα σκληρά ξύλα.

Προκειμένου να διευκολυνθούν τα κράτη μέλη στην εφαρμογή της οδηγίας, προστίθεται υποσημείωση που περιλαμβάνει αναφορά στη μονογραφία του Διεθνούς Κέντρου Καρκινολογικών Ερευνών με τίτλο «σκόνη ξύλου και φορμαλδεΰδη», η οποία περιλαμβάνει κατάλογο των πλέον διαδεδομένων σκληρών ξύλων και τροπικών σκληρών ξύλων.

- παράγραφος 6: Η παράγραφος αυτή, η οποία αντιστοιχεί στην τροπολογία αριθ. 7 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προβλέπει την προσθήκη στο τμήμα Α του παραρτήματος III των οριακών τιμών όσον αφορά το μονομερές βινυλοχλωρίδιο και τη σκόνη σκληρών ξύλων.

Η ετήσια οριακή τιμή για το μονομερές βινυλοχλωρίδιο, η οποία περιλαμβανόταν στην πρόταση της Επιτροπής, εξαλείφεται δεδομένου ότι το Συμβούλιο θεώρησε ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη.

Η οριακή τιμή για το σκληρό ξύλο είναι ίδια με την προτεινόμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και καθίσταται επίσης σαφές ότι η οριακή τιμή πρέπει να εφαρμόζεται στα μείγματα σκόνης ξύλου. Δεδομένου ότι ο όρος «εισπνεύσιμο κλάσμα» βασίζεται σε εγκεκριμένα διεθνή πρότυπα και πρακτικές, κρίθηκε περιττός περαιτέρω ορισμός στο παρόν κείμενο.

- Άρθρο 2

Το άρθρο αυτό είναι αμετάβλητο σε σχέση με την πρόταση της Επιτροπής. Η τροπολογία αριθ. 9 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν έγινε δεκτή δεδομένου ότι είναι σαφές ότι η ημερομηνία κατάργησης της οδηγίας 78/610/ΕΟΚ πρέπει να συμπίπτει με την τελική ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

- Άρθρο 3

Το άρθρο αυτό αντιστοιχεί στο κείμενο που περιλαμβάνεται στην τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής και ως εκ τούτου προβλέπει την αναθεώρηση μέσα σε δύο έτη των οριακών τιμών, η οποία περιλαμβάνεται στην τροπολογία αριθ. 10 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

- Άρθρο 4

Σύμφωνα με την τροπολογία αριθ. 11 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής προβλέπει έναρξη εφαρμογής της οδηγίας εντός τριών ετών μετά την έγκριση.

Το Συμβούλιο αποφάσισε ότι η περίοδος αυτή πρέπει να διαρκεί τέσσερα χρόνια, κυρίως λόγω του κόστους που συνεπάγεται για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις η συμμόρφωση με τη νέα οριακή τιμή όσον αφορά τη σκόνη σκληρών ξύλων.

- Άρθρα 5 και 6

Τυποποιημένες διατάξεις.

3. Προοίμιο

Το προοίμιο τροποποιήθηκε ώστε να εκφράζει τις αλλαγές στο κείμενο σε σχέση με την τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής.

Η τροπολογία αριθ. 3 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου λαμβάνεται υπόψη στις όγδοη, ένατη και δέκατη αιτιολογική παράγραφο.

Επιπλέον, η ουσία της τροπολογίας αριθ. 5 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκφράζεται στις ενδέκατη, δωδέκατη και δέκατη τρίτη αιτιολογική παράγραφο.

4. Άλλες τροπολογίες που προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Το Συμβούλιο θεωρεί ότι το κείμενο της κοινής θέσης πληροί τους βασικούς στόχους της πρότασης της Επιτροπής, με την επιφύλαξη ορισμένων σχετικά μικρών αποκλίσεων από το κείμενο της τροποποιημένης πρότασης.

Top