EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 51997PC0637

Πρόταση κανονισμού (ΕΚ) του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 70/97 σχετικά με το καθεστώς που διέπει τις εισαγωγές στην Κοινότητα προϊόντων καταγωγής των Δημοκρατιών της Βοσνίας- Ερζεγοβίνης, της Κροατίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας καθώς και τις εισαγωγές οίνων καταγωγής Δημοκρατίας της Σλοβενίας

/* COM/97/0637 τελικό - ACC 97/0331 */

51997PC0637

Πρόταση κανονισμού (ΕΚ) του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 70/97 σχετικά με το καθεστώς που διέπει τις εισαγωγές στην Κοινότητα προϊόντων καταγωγής των Δημοκρατιών της Βοσνίας- Ερζεγοβίνης, της Κροατίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας καθώς και τις εισαγωγές οίνων καταγωγής Δημοκρατίας της Σλοβενίας /* COM/97/0637 τελικό - ACC 97/0331 */


Πρόταση κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) του Συμβουλίου σχετικά με τη βοήθεια προς τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που είναι υποψήφιες για προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο προενταξιακής στρατηγικής (98/C 48/09) COM(97) 634 τελικό - 97/0351(CNS)

(Υποβλήθηκε από την Επιτροπή στις 19 Δεκεμβρίου 1997)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 235, τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 203,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Εκτιμώντας:

ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης τον Ιούνιο 1993, διατύπωσε τους οικονομικούς και πολιτικούς όρους που πρέπει να πληρούν τα συνδεδεμένα κράτη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης τα οποία επιθυμούν να προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση 7 ότι στο πλαίσιο της εφαρμογής της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο Ξ της συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν εντοπιστεί οι κυριότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα εν λόγω κράτη προκειμένου να ανταποκριθούν στους προαναφερόμενους όρους 7

ότι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Άμστερνταμ στις 16 και 17 Ιουνίου 1997, επανέλαβαν την πρόθεσή τους να ενισχύσουν την προενταξιακή στρατηγική στην Ένωση για τη διευκόλυνση της ετοιμασίας των υποψηφίων χωρών ενόψει της προσχώρησής τους και ότι για το σκοπό αυτό η Επιτροπή υπέβαλε σειρά προτάσεων με το έγγραφο «Ατζέντα 2000» 7

ότι η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για στήριξη της προενταξιακής στρατηγικής πρέπει να οργανωθεί στο πλαίσιο συμφωνίας εταιρικής σχέσης με το κάθε υποψήφιο για προσχώρηση κράτος, με έμφαση στις προτεραιότητες που εντοπίζονται από τη διαπίστωση των προαναφερθεισών δυσκολιών 7

ότι η διαχείριση των διαθέσιμων χρηματικών πόρων πρέπει να είναι η καλύτερη δυνατή, βασιζόμενη στις προτεραιότητες που απορρέουν από τις γνώμες της Επιτροπής σχετικά με τις αιτήσεις προσχώρησης 7 ότι το Συμβούλιο πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει όσον αφορά τις αρχές, προτεραιότητες και γενικούς όρους των συμφωνιών εταιρικών σχέσεων ενόψει της προσχώρησης, προκειμένου να είναι σε θέση να λάβει υπόψη της η Επιτροπή τα προαναφερόμενα σημεία στο πλαίσιο των συμφωνιών εταιρικών σχέσεων 7

ότι η βοήθεια της Κοινότητας στο πλαίσιο προενταξιακής στρατηγικής διέπεται από τις διαδικασίες εφαρμογής των προγραμμάτων χορήγησης ενίσχυσης προς τα ενδιαφερόμενα κράτη, τα οποία εγκρίθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των συνθηκών και ιδίως του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3906/89 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1989, σχετικά με την οικονομική ενίσχυση υπέρ ορισμένων χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 753/96 (2) 7 ότι συνεπώς ο παρών κανονισμός δεν έχει κανένα οικονομικό αντίκτυπο 7

ότι οι αποφάσεις σχετικά με τον προγραμματισμό των χρηματικών πόρων της κοινοτικής βοήθειας θα ληφθούν σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στους κανονισμούς που διέπουν τη διαχείριση των αντίστοιχων χρηματοδοτικών μέσων ή προγραμμάτων 7

ότι η παροχή προενταξιακής βοήθειας εξαρτάται από το σεβασμό των δημοκρατικών αρχών, του κράτους δικαίου, των δικαιωμάτων του ανθρώπου και από την προστασία των μειονοτήτων 7

ότι από την τήρηση των υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται στις ευρωπαϊκές συμφωνίες, εξαρτάται επίσης και η παροχή βοήθειας της Κοινότητας 7

ότι η λειτουργία ενός συστήματος εταιρικών σχέσεων ενόψει της προσχώρησης μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων των Κοινοτήτων και ότι οι συνθήκες δεν προβλέπουν για το εν λόγω σύστημα άλλες εξουσίες από αυτές που προβλέπονται στο άρθρο 235 της συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 203 της συνθήκης Ευρατόμ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Η ενίσχυση που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3906/89 καθώς και κάθε άλλη κοινοτική ενίσχυση στο πλαίσιο προενταξιακής στρατηγικής προς χώρες υποψήφιες για προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση χορηγούνται στο πλαίσιο συστήματος εταιρικών σχέσεων ενόψει της προσχώρησης στο οποίο περιλαμβάνονται υπό ενιαία μορφή:

- οι προτεραιότητες όσον αφορά την προετοιμασία για προσχώρηση, όπως αυτές προκύπτουν από την ανάλυση της κατάστασης των χωρών αυτών με βάση πολιτικά και οικονομικά κριτήρια και λαμβανομένων υπόψη των υποχρεώσεων του κάθε κράτους οι οποίες απορρέουν από την ιδιότητα του ως κράτους μέλους,

- οι χρηματικοί πόροι για την ενίσχυση κάθε χώρας υποψήφιας για προσχώρηση προκειμένου να υλοποιηθούν οι προτεραιότητες που διαπιστώθηκαν ενόψει της προσχώρησής τους.

Άρθρο 2

Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία και πριν τις 15 Μαρτίου 1998, μετά από πρόταση της Επιτροπής, όσον αφορά τις αρχές, προτεραιότητες και γενικούς όρους που θα περιληφθούν σε κάθε εταιρική συμφωνία προσχώρησης, όπως τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τις γνώμες που διετύπωσε η Επιτροπή σχετικά με τις υποψηφιότητες προσχώρησης.

Άρθρο 3

Η βοήθεια την οποία παρέχει η Κοινότητα στο πλαίσιο της προενταξιακής στρατηγικής είναι αυτή που προβλέπεται στα προγράμματα που θεσπίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της συνθήκης, και ιδίως του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3906/89.

Βάσει των αποφάσεων του Συμβουλίου κατ' εφαρμογή του άρθρου 2 του παρόντος κανονισμού, ο προγραμματισμός των χρηματικών πόρων για τη βοήθεια που παρέχεται στο πλαίσιο συμφωνιών προενταξιακών εταιρικών σχέσεων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στους κανονισμούς σχετικά με τα αντίστοιχα χρηματοδοτικά μέσα και προγράμματα.

Άρθρο 4

Οι προσαρμογές των συμφωνιών εταιρικών σχέσεων πραγματοποιούνται κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στα άρθρα 2 και 3.

Άρθρο 5

Όταν λείπει κάποιο βασικό στοιχείο για τη συνέχιση της καταβολής προενταξιακής ενίσχυσης, σε περίπτωση παραβίασης των δημοκρατικών αρχών, του κράτους δικαίου, των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της αρχής του σεβασμού και προστασίας των μειονοτήτων, το Συμβούλιο δύναται να λάβει, με ειδική πλειοψηφία, μετά από πρόταση της Επιτροπής, τα προσήκοντα μέτρα σχετικά με τη χορήγηση της προενταξιακής ενίσχυσης σε κάποια υποψήφια χώρα.

Άρθρο 6

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

(1) ΕΕ L 375 της 23.12.1989, σ. 11.

(2) ΕΕ L 103 της 26.4.1996, σ. 5.

Top