EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 41995A0330(01)

Σύμβαση η οποία καταρτίζεται βάσει του άρθρου Κ.3 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση για την απλουστευμένη διαδικασία έκδοσης μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

OJ C 78, 30.3.1995, p. 2–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 008 P. 3 - 11
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 008 P. 3 - 11
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 008 P. 3 - 11
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 008 P. 3 - 11
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 008 P. 3 - 11
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 008 P. 3 - 11
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 008 P. 3 - 11
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 008 P. 3 - 11
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 008 P. 3 - 11
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 011 P. 128 - 136
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 011 P. 128 - 136
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 013 P. 107 - 115

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

41995A0330(01)

Σύμβαση η οποία καταρτίζεται βάσει του άρθρου Κ.3 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση για την απλουστευμένη διαδικασία έκδοσης μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 078 της 30/03/1995 σ. 0002 - 0010


ΣΥΜΒΑΣΗ

η οποία καταρτίζεται βάσει του άρθρου Κ.3 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση για την απλουστευμένη διαδικασία έκδοσης μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ της παρούσας σύμβασης, κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ στην πράξη του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 1995,

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να βελτιώσουν τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις μεταξύ των κρατών μελών, όσον αφορά τόσο την άσκηση των ποινικών διώξεων όσο και την εκτέλεση των καταδικών,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη σημασία της έκδοσης στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας για την υλοποίηση αυτών των στόχων,

ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΑ για την ανάγκη απλούστευσης της διαδικασίας έκδοσης, στο βαθμό που αυτό συμβιβάζεται με τις θεμελιώδεις αρχές του εσωτερικού δικαίου τους, συμπεριλαμβανομένων των αρχών της ευρωπαϊκής σύμβασης διά την προάσπισιν των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών,

ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΣ ότι, σε πολλές διαδικασίες έκδοσης, το πρόσωπο για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση δεν αντιτίθεται στην παράδοσή του,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι ευκταίο είναι, για τις περιπτώσεις αυτές, να μειωθεί στο ελάχιστο ο αναγκαίος χρόνος για την έκδοση και κάθε περίοδος κράτησης με σκοπό την έκδοση,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι θα πρέπει κατά συνέπεια να διευκολυνθεί η εφαρμογή της ευρωπαϊκής σύμβασης εκδόσεως της 13ης Δεκεμβρίου 1957, απλουστεύοντας και βελτιώνοντας τη διαδικασία έκδοσης,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι οι διατάξεις της ευρωπαϊκής σύμβασης εκδόσεως συνεχίζουν να εφαρμόζονται για όλα τα ζητήματα που δεν ρυθμίζονται στην παρούσα σύμβαση,

ΣΥΝΕΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Άρθρο 1

Γενικές διατάξεις

1. Η παρούσα σύμβαση αποσκοπεί στη διευκόλυνση της εφαρμογής μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης της ευρωπαϊκής σύμβασης εκδόσεως, συμπληρώνοντας τις διατάξεις της.

2. Η παράγραφος 1 δεν επηρεάζει την εφαρμογή των ευνοϊκότερων διατάξεων των διμερών ή πολυμερών συμφωνιών που ισχύουν μεταξύ κρατών μελών.

Άρθρο 2

Υποχρέωση παράδοσης

Τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να παραδίδουν μεταξύ τους, με την απλουστευμένη διαδικασία, όπως προβλέπεται από την παρούσα σύμβαση, τα καταζητούμενα πρόσωπα με σκοπό την έκδοση, εφόσον τα πρόσωπα αυτά συγκατατίθενται και το κράτος από το οποίο ζητείται η έκδοση παρέχει τη σύμφωνη γνώμη του σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση.

Άρθρο 3

Όροι της παράδοσης

1. Δυνάμει του άρθρου 2, κάθε πρόσωπο για το οποίο υποβάλλεται αίτηση προσωρινής σύλληψης σύμφωνα με το άρθρο 16 της ευρωπαϊκής σύμβασης εκδόσεως, παραδίδεται σύμφωνα με τα άρθρα 4 έως 11, και το άρθρο 12 παράγραφος 1 της παρούσας σύμβασης.

2. Για την παράδοση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, δεν αποτελεί προϋπόθεση η υποβολή αίτησης έκδοσης και των εγγράφων που απαιτούνται από το άρθρο 12 της ευρωπαϊκής σύμβασης εκδόσεως.

Άρθρο 4

Παρεχόμενες πληροφορίες

1. Για την ενημέρωση του συλλαμβανόμενου προσώπου, ενόψει της εφαρμογής των άρθρων 6 και 7, και της αρμόδιας αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 θεωρούνται ως επαρκείς οι ακόλουθες πληροφορίες τις οποίες γνωστοποιεί το εκζητούν κράτος:

α) η ταυτότητα του καταζητουμένου προσώπου 7

β) η αιτούσα τη σύλληψη αρχή 7

γ) η ύπαρξη εντάλματος συλλήψεως ή πράξης έχουσας την αυτή ισχύ ή εκτελεστής απόφασης 7

δ) η φύση και ο νομικός χαρακτηρισμός της αξιόποινης πράξης 7

ε) η περιγραφή των περιστάσεων υπό τις οποίες ετελέσθη η αξιόποινος πράξη, συμπεριλαμβανομένης της ώρας, του τόπου και του βαθμού συμμετοχής του καταζητούμενου προσώπου στην αξιόποινη πράξη 7

στ) κατά το δυνατόν, οι συνέπειες της αξιόποινης πράξης.

2. Παρά την παράγραφο 1, μπορούν να ζητηθούν συμπληρωματικές πληροφορίες, αν οι προβλεπόμενες στην εν λόγω παράγραφο πληροφορίες αποδειχθούν ανεπαρκείς, προκειμένου η αρμόδια αρχή του κράτους από το οποίο ζητείται η έκδοση να επιτρέψει την παράδοση.

Άρθρο 5

Συγκατάθεση και σύμφωνη γνώμη

1. Η συγκατάθεση του συλληφθέντος προσώπου δίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7.

2. Η αρμόδια αρχή του κράτους από το οποίο ζητείται η έκδοση παρέχει τη σύμφωνη γνώμη του σύμφωνα με τις εθνικές της διαδικασίες.

Άρθρο 6

Ενημέρωση του προσώπου

1. Όταν ένα πρόσωπο το οποίο καταζητείται για να εκδοθεί συλλαμβάνεται στο έδαφος άλλου κράτους μέλους, η αρμόδια αρχή, το πληροφορεί, σύμφωνα με το εσωτερικό της δίκαιο, για την αίτηση που το αφορά, καθώς και για τη δυνατότητα που του παρέχεται να συγκατατεθεί όσον αφορά την παράδοσή του στο εκζητούν κράτος με την απλουστευμένη διαδικασία.

Άρθρο 7

Λήψη της συγκατάθεσης

1. Η συγκατάθεση του συλληφθέντος προσώπου, και ενδεχομένως η ρητή του παραίτηση από το ευεργέτημα του κανόνα της ειδικότητας, δίνονται ενώπιον των αρμοδίων δικαστικών αρχών του κράτους από το οποίο ζητείται η έκδοση, σύμφωνα με το εσωτερικό του δίκαιο.

2. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ούτως ώστε οι συνθήκες υπό τις οποίες δίδεται η συγκατάθεση, και ενδεχομένως η παραίτηση, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, να δείχνουν ότι το πρόσωπο το πράπει εκουσίως και έχοντας πλήρη επίγνωση των σχετικών συνεπειών. Προς τούτο, ο συλληφθείς έχει το δικαίωμα να επικουρείται από νομικό σύμβουλο.

3. Η συγκατάθεση, και ενδεχομένως η παραίτηση, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, καταγράφονται σε πρακτικά, σύμφωνα με τη διαδικασία την οποία ορίζει το εσωτερικό δίκαιο του κράτους από το οποίο ζητείται η έκδοση.

4. Η συγκατάθεση, και ενδεχομένως η παραίτηση, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι αμετάκλητες. Κατά την κατάθεση του εγγράφου τους επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης, ή προσχώρησης, τα κράτη μέλη μπορούν να αναφέρουν, σε μια δήλωση, ότι η συγκατάθεση, και ενδεχομένως η παραίτηση, μπορούν να ανακαλούνται, σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν στο εσωτερικό δίκαιο. Στην περίπτωση αυτή, η χρονική περίοδος μεταξύ της κοινοποίησης της συγκατάθεσης και της κοινοποίησης της ανάκλησής της, δεν λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό των προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 16 παράγραφος 4 της ευρωπαϊκής σύμβασης εκδόσεως.

Άρθρο 8

Γνωστοποίηση της συγκατάθεσης

1. Το κράτος από το οποίο ζητείται η έκδοση γνωστοποιεί αμέσως τη συγκατάθεση του προσώπου στο εκζητούν κράτος. Προκειμένου να μπορέσει το εκζητούν κράτος να υποβάλει, ενδεχομένως, αίτηση έκδοσης, το κράτος από το οποίο ζητείται η έκδοση του γνωρίζει, το αργότερο δέκα ημέρες μετά την προσωρινή σύλληψη, εάν το πρόσωπο έδωσε ή όχι τη συγκατάθεσή του.

2. Η γνωστοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 γίνεται απευθείας μεταξύ των αρμοδίων αρχών.

Άρθρο 9

Παραίτηση από το ευεργέτημα του κανόνα της ειδικότητας

Κάθε κράτος μέλος μπορεί να δηλώσει, κατά την κατάθεση του εγγράφου του επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης, ή προσχώρησης, ή οιαδήποτε άλλη στιγμή, ότι οι κανόνες που προβλέπονται στο άρθρο 14 της ευρωπαϊκής σύμβασης εκδόσεως δεν εφαρμόζονται όταν το πρόσωπο, σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας σύμβασης:

α) συγκατατίθεται για την έκδοση, ή

β) αφού συγκατατεθεί για την έκδοση, παραιτείται ρητώς από το ευεργέτημα του κανόνα της ειδικότητας.

Άρθρο 10

Γνωστοποίηση της απόφασης έκδοσης

1. Κατά παρέκκλιση από τους κανόνες του άρθρου 18 παράγραφος 1 της ευρωπαϊκής σύμβασης εκδόσεως, η γνωστοποίηση της απόφασης έκδοσης, που λαμβάνεται κατ' εφαρμογή της απλουστευμένης διαδικασίας, καθώς και των πληροφοριών που αφορούν αυτή τη διαδικασία, πραγματοποιείται απευθείας μεταξύ της αρμόδιας αρχής του κράτους από το οποίο ζητείται η έκδοση και της αρχής του εκζητούντος κράτους που ζήτησε την προσωρινή σύλληψη.

2. Η γνωστοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 γίνεται το αργότερο εντός είκοσι ημερών από την ημερομηνία συγκατάθεσης του προσώπου.

Άρθρο 11

Προθεσμία παράδοσης

1. Η παράδοση του προσώπου πραγματοποιείται το αργότερο εντός είκοσι ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία γνωστοποιήθηκε η απόφαση έκδοσης με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2.

2. Κατά τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο 1, εάν το πρόσωπο βρίσεκται υπό κράτηση, αφίεται ελεύθερο στο έδαφος του κράτους από το οποίο ζητείται η έκδοση.

3. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας που εμποδίζει την παράδοση του προσώπου, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο 1, η οικεία αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1, πληροφορεί σχετικά την άλλη αρχή. Συμφωνούν μεταξύ τους μια νέα ημερομηνία παράδοσης. Στην περίπτωση αυτή, η παράδοση λαμβάνει χώρα εντός είκοσι ημερών από τη νέα ημερομηνία που συμφωνήθηκε κατ' αυτό τον τρόπο. Εάν το εν λόγω πρόσωπο βρίσκεται ακόμα υπό κράτηση μετά την λήξη της προθεσμίας αυτής, αφίεται ελεύθερο.

4. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση που το κράτος από το οποίο ζητείται η έκδοση επιθυμεί να κάνει χρήση του άρθρου 19 της ευρωπαϊκής σύμβασης εκδόσεως.

Άρθρο 12

Συγκατάθεση που δίδεται μετά την λήξη της προθεσμίας του άρθρου 8 ή υπό άλλες συνθήκες

1. Όταν το πρόσωπο δώσει τη συγκατάθεσή του μετά την λήξη της προθεσμίας των δέκα ημερών που προβλέπεται στο άρθρο 8, το κράτος από το οποίο ζητείται η έκδοση:

- θέτει σε εφαρμογή την απλουστευμένη διαδικασία, όπως προβλέπεται από την παρούσα σύμβαση, εάν δεν έχει ακόμα φθάσει στο κράτος από το οποίο ζητείται η έκδοση καμμία αίτηση έκδοσης κατά την έννοια του άρθρου 12 της ευρωπαϊκής σύμβασης εκδόσεως,

- μπορεί να προσφύγει σ' αυτή την απλουστευμένη διαδικασία, εάν έχει λάβει εν τω μεταξύ μια αίτηση έκδοσης κατά την έννοια του άρθρου 12 της ευρωπαϊκής σύμβασης εκδόσεως.

2. Εφόσον δεν έχει υποβληθεί αίτηση προσωρινής σύλληψης και στην περίπτωση που έχει δοθεί συγκατάθεση μετά την παραλαβή αίτησης έκδοσης, το κράτος από το οποίο ζητείται η έκδοση μπορεί να προσφύγει στην απλουστευμένη διαδικασία, όπως προβλέπεται από την παρούσα σύμβαση.

3. Κατά την κατάθεση του εγγράφου του επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης, ή προσχώρησης, κάθε κράτος μέλος δηλώνει εάν προτίθεται να εφαρμόσει την παράγραφο 1, δεύτερη περίπτωση και την παράγραφο 2 και υπό ποιες προϋποθέσεις θα πράξει τούτο.

Άρθρο 13

Επανέκδοση σε άλλο κράτος μέλος

Όταν το εκδιδόμενο πρόσωπο δεν απολαύει του ευεργετήματος του κανόνα της ειδικότητας, σύμφωνα με τη δήλωση του κράτους μέλους που προβλέπεται στο άρθρο 9 της παρούσας σύμβασης, το άρθρο 15 της ευρωπαϊκής σύμβασης εκδόσεως δεν εφαρμόζεται στην επανέκδοση του προσώπου αυτού σε άλλο κράτος μέλος, εκτός αν η εν λόγω δήλωση ορίζει άλλως.

Άρθρο 14

Διαμεταγωγή

Σε περίπτωση διαμεταγωγής κατά την έννοια του άρθρου 21 της ευρωπαϊκής σύμβασης εκδόσεως, εφόσον πρόκειται για έκδοση με την απλουστευμένη διαδικασία, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις:

α) σε επείγουσα περίπτωση, η αίτηση μπορεί να απευθύνεται, με όλα τα μέσα που αφήνουν γραπτά ίχνη, στο κράτος διαμεταγωγής, μαζί με τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 4. Το κράτος διαμεταγωγής μπορεί να γνωστοποιήσει την απόφασή του με τον ίδιο τρόπο 7

β) οι αναφερόμενες στο άρθρο 4 πληροφορίες επαρκούν για να γνωρίζει η αρμόδια αρχή του κράτους διαμεταγωγής ότι πρόκειται για απλουστευμένη διαδικασία έκδοσης, και για να λάβει έναντι του εκδιδομένου προσώπου τα απαιτούμενα μέτρα εξαναγκασμού για την εκτέλεση της διαμεταγωγής.

Άρθρο 15

Προσδιορισμός των αρμόδιων αρχών

Κατά την υποβολή του εγγράφου του επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης, ή προσχώρησης, κάθε κράτος μέλος, με δήλωσή του, καθορίζει ποιες είναι οι αρμόδιες αρχές κατά την έννοια των άρθρων 4 έως 8, 10 και 14.

Άρθρο 16

Έναρξη ισχύος

1. Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση. Τα έγγραφα επικύρωσης, αποδοχής ή εγκρίσεως κατατίθενται στη γενική γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου κοινοποιεί την κατάθεση σε όλα τα κράτη μέλη.

2. Η ισχύς της παρούσας συμβάσεως άρχεται ενενήντα ημέρες από την κατάθεση των εγγράφων επικυρώσεως, αποδοχής ή εγκρίσεως από το κράτος μέλος που προέβη τελευταίο στη διατύπωση αυτή.

3. Μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας συμβάσεως, κάθε κράτος μέλος, κατά την κατάθεση του εγγράφου του επικυρώσεως, αποδοχής ή εγκρίσεώς ή ανά πάσα στιγμή, μπορεί να δηλώσει ότι, καθόσον το αφορά, η σύμβαση αυτή έχει εφαρμογή ως προς τις σχέσεις του με τα κράτη μέλη που έχουν κάνει την ίδια δήλωση, ενενήντα ημέρες μετά την κατάθεση της δηλώσεώς του.

4. Κάθε δήλωση που γίνεται δυνάμει του άρθρου 9 παράγει αποτελέσματα τριάντα ημέρες μετά την κατάθεσή της, και το ενωρίτερο κατά την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας συμβάσεως ή της θέσης της σε εφαρμογή έναντι του εν λόγω κράτους μέλους.

5. Η παρούσα σύμβαση εφαρμόζεται μόνο στις αιτήσεις που υποβλήθησαν μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της ή της θέσης της σε εφαρμογή μεταξύ του κράτους από το οποίο ζητείται η έκδοση και του εκζητούντος κράτους.

Άρθρο 17

Προσχώρηση

1. Η παρούσα σύμβαση είναι ανοικτή προς προσχώρηση για κάθε κράτος που γίνεται μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Το κείμενο της παρούσας σύμβασης που καταρτίζεται στη γλώσσα του προσχωρούντος κράτους με τη φροντίδα της γενικής γραμματείας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εγκρίνεται από όλα τα κράτη μέλη, είναι εξίσου αυθεντικό με τα λοιπά αυθεντικά κείμενα. Ο γενικός γραμματέας διαβιβάζει επικυρωμένο αντίγραφο σε κάθε κράτος μέλος.

3. Τα έγγραφα προσχώρησης κατατίθενται στη γενική γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Η παρούσα σύμβαση αρχίζει να ισχύει για κάθε κράτος μέλος που προσχωρεί ενενήτα ημέρες μετά την κατάθεση του εγγράφου προσχώρησής του ή την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της σύμβασης, εάν αυτή δεν έχει ακόμα τεθεί σε ισχύ κατά την εκπνοή της εν λόγω περιόδου των ενενήντα ημερών.

5. Σε περίπτωση που η παρούσα σύμβαση δεν έχει ακόμη αρχίσει να ισχύει κατά την κατάθεση του εγγράφου προσχώρησής τους, το άρθρο 16 παράγραφος 3 εφαρμόζεται στα προσχωρούντα κράτη μέλη.

En fe de lo cual los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Convenio.

Til bekrζftelse heraf har undertegnede befuldmζgtigede underskrevet denne konvention.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmδchtigten ihre Unterschriften unter dieses άbereinkommen gesetzt.

Σε πίστωση των ανωτέρω, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα σύμβαση.

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have hereunto set their hands.

En foi de quoi, les plιnipotentiaires soussignιs ont apposι leurs signatures au bas de la prιsente convention.

Dα fhianϊ sin, chuir na Lαnchumhachtaigh thνos-sνnithe a lαmh leis an gCoinbhinsiϊn seo.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente convenzione.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.

Em fι do que, os plenipotenciαrios abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no final da presente convenηγo.

Tδmδn vakuudeksi alla mainitut tδysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tδmδn yleissopimuksen.

Till bekrδftelse hδrav har undertecknade befullmδktigade ombud undertecknat denna konvention.

Hecho en Bruselas, el diez de marzo de mil novecientos noventa y cinco, en un ejemplar ϊnico, en lenguas alemana, inglesa, danesa, espaρola, finlandesa, francesa, griega, irlandesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, cuyos textos son igualmente autιnticos y que serα depositado en los archivos de la Secretarνa General del Consejo de la Uniσn Europea. El Secretario General remitirα a cada Estado miembro una copia autenticada de dicho texto.

Udfζrdiget i Bruxelles, den tiende marts nitten hundrede og femoghalvfems, i ιt eksemplar pε dansk, engelsk, finsk, fransk, grζsk, irsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, hvilke tekster alle har samme gyldighed, og er deponeret i arkiverne i Generalsekretariatet for Rεdet for Den Europζiske Union. Generalsekretζren fremsender en bekrζftet genpart til hver medlemsstat.

Geschehen zu Brόssel am zehnten Mδrz neunzehnhundertfόnfundneunzig in einer Urschrift in dδnischer, deutscher, englischer, finnischer, franzφsischer, griechischer, irischer, italienischer, niederlδndischer, portugiesischer, schwedischer und spanischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaίen verbindlich ist; die Urschrift wird im Archiv des Generalsekretariats des Rates der Europδischen Union hinterlegt. Der Generalsekretδr όbermittelt jedem Mitgliedstaat eine beglaubigte Abschrift dieser Urschrift.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα Μαρτίου χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε, σε ένα μόνον αντίτυπο, στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ιρλανδική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα, όλα δε τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά και κατατίθενται στα αρχεία της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Γενικός Γραμματέας διαβιβάζει επικυρωμένο αντίγραφο σε κάθε κράτος μέλος.

Done at Brussels, this tenth day of March in the year one thousand nine hundred and ninety-five in a single original, in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Irish, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each text being equally authentic, such original remaining deposited in the archives of the General Secretariat of the Council of the European Union, which shall transmit a certified copy to each of the Member States.

Fait ΰ Bruxelles, le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze, en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, franηaise, grecque, irlandaise, italienne, nιerlandaise, portugaise et suιdoise, tous ces textes faisant ιgalement foi, exemplaire qui est dιposι dans les archives du Secrιtariat gιnιral du Conseil de l'Union europιenne. Le Secrιtaire gιnιral en transmet une copie certifiιe conforme ΰ chaque Ιtat membre.

Arna dhιanamh sa Bhruisιil, an deichiϊ lα de Mhαrta mνle naoi gcιad nσcha a cϊig, i scrνbhinn bhunaidh amhαin sa Bhιarla, sa Danmhairgis, san Fhionlainnis, sa Fhraincis, sa Ghaeilge, sa Ghearmαinis, sa Ghrιigis, san Iodαilis, san Ollainnis, sa Phortaingιilis, sa Spαinnis agus sa tSualainnis agus comhϊdarαs ag na tιacsanna i ngach ceann de na teangacha sin; dιanfar an scrνbhinn bhunaidh sin a thaisceadh i gcartlann Ardrϊnaνocht Chomhairle an Aontais Eorpaigh. Cuirfidh an tArdrϊnaν cσip dhνlis dheimhnithe chuig gach Ballstαt.

Fatto a Bruxelles, il dieci marzo millenovecentonovantacinque, in un unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, i testi di ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, esemplare depositato negli archivi del Segretariato generale dell'Unione europea, che ne trasmette copia certificata conforme a ciascuno Stato membro.

Gedaan te Brussel, de tiende maart negentienhonderdvijfennegentig, in ιιn exemplaar, in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Ierse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek, dat wordt neergelegd in het archief van het Secretariaat-Generaal van de Raad van de Europese Unie. De Secretaris-Generaal zendt een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift daarvan toe aan elke Lid-Staat.

Feito em Bruxelas, em dez de Marηo de mil novecentos e noventa e cinco, em exemplar ϊnico, nas lνnguas alemγ, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, irlandesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fι todos os textos, depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho da Uniγo Europeia. O Secretαrio-Geral remeterα uma cσpia autenticada a cada Estado-membro.

Tehty Brysselissδ kymmenentenδ pδivδnδ maaliskuuta vuonna tuhatyhdeksδnsataayhdeksδn-kymmentδviisi yhtenδ ainoana kappaleena englannin, espanjan, hollannin, iirin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellδ kaikkien nδiden tekstien ollessa yhtδ todistusvoimaiset, ja se talletetaan Euroopan unionin neuvoston pδδsihteeristφn arkistoon. Pδδsihteeristφ toimittaa oikeaksi todistetun jδljennφksen siitδ kaikille jδsenvaltioille.

Utfδrdad i Bryssel den tionde mars εr nittonhundranittiofem i ett enda exemplar, pε danska, engelska, finska, franska, grekiska, irlδndska, italienska, nederlδndska, portugisiska, spanska, svenska och tyska, varvid alla texter δr lika giltiga, och deponerad i arkiven vid generalsekretariatet fφr Europeiska unionens rεd. Generalsekreteraren skall vidarebefordra en bestyrkt kopia till varje medlemsstat.

Pour le gouvernement du royaume de Belgique

Voor de Regering van het Koninkrijk Belgiλ

Fόr die Regierung des Kφnigreichs Belgien

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΦΗΛΜ>

For regeringen for Kongeriget Danmark

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΦΗΛΜ>

Fόr die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΦΗΛΜ>

Για την κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΦΗΛΜ>

Por el Gobierno del Reino de Espaρa

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΦΗΛΜ>

Pour le gouvernement de la Rιpublique franηaise

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΦΗΛΜ>

Thar ceann Rialtas na hΙireann

For the Government of Ireland

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΦΗΛΜ>

Per il governo della Repubblica italiana

> ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΦΗΛΜ>

Pour le gouvernement du grand-duchι de Luxembourg

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΦΗΛΜ>

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΦΗΛΜ>

Fόr die Regierung der Republik Φsterreich

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΦΗΛΜ>

Pelo Governo da Repϊblica Portuguesa

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΦΗΛΜ>

Suomen hallituksen puolesta

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΦΗΛΜ>

Pε svenska regeringens vδgnar

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΦΗΛΜ>

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΦΗΛΜ>

Top