EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1092

Κανονισμός (ΕΕ) 2023/1092 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 25ης Μαΐου 2023 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2157/1999 σχετικά με τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για επιβολή κυρώσεων (EKT/1999/4) (EKT/2023/13)

ECB/2023/13

OJ L 146, 6.6.2023, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1092/oj

6.6.2023   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 146/15


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2023/1092 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

της 25ης Μαΐου 2023

που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2157/1999 σχετικά με τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για επιβολή κυρώσεων (EKT/1999/4) (EKT/2023/13)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 132,

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως τα άρθρα 19.1 και 34.3,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2532/98 του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για επιβολή κυρώσεων (1),και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι κυρώσεις τις οποίες επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) για παράβαση υποχρεώσεων από κανονισμούς ή αποφάσεις της θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Προκειμένου να ενισχυθούν περαιτέρω ο αποτελεσματικός και ο αποτρεπτικός χαρακτήρας των εξουσιών της ΕΚΤ για επιβολή κυρώσεων, αλλά και χάριν συνέπειας και ασφάλειας δικαίου, η ΕΚΤ θα πρέπει κατά βασικό κανόνα να δημοσιεύει κάθε απόφαση περί επιβολής κύρωσης ή σχετική πληροφορία. Τούτο διασφαλίζει την αποτελεσματικότερη άσκηση από την ίδια της εξουσίας επιβολής κυρώσεων κατά τρόπο που να λειτουργεί αποτρεπτικά για τις επιχειρήσεις οι οποίες απαιτείται να εκπληρώνουν υποχρεώσεις από κανονισμούς ή αποφάσεις της ΕΚΤ, ενισχύοντας το αποτρεπτικό αποτέλεσμα μιας χρηματικής κύρωσης.

(2)

Η δημοσίευση των κυρώσεων ενισχύει τη διαφάνεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και τη λογοδοσία της ΕΚΤ κατά την επιβολή τους, μεταξύ άλλων επιτρέποντας τη σύγκριση μεταξύ των κυρώσεων που επιβάλλονται σε διάφορες επιχειρήσεις. Ως εκ τούτου, η δημοσίευση των κυρώσεων ωφελεί τις επιχειρήσεις που απαιτείται να εκπληρώνουν υποχρεώσεις από κανονισμούς ή αποφάσεις της ΕΚΤ, προωθώντας τη δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση. Επιπλέον, η δημοσίευση του ύψους των κυρώσεων διασφαλίζει τη δυνατότητα ελέγχου τυχόν μη αδικαιολόγητης απόκλισης μεταξύ κυρώσεων, ενισχύοντας την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων και διασφαλίζοντας ισότιμους όρους ανταγωνισμού.

(3)

Η δημοσίευση των κυρώσεων που επιβάλλει η ΕΚΤ στον τομέα των καθηκόντων κεντρικής τραπεζικής της συνάδει με το καθεστώς που διέπει τις κυρώσεις που επιβάλλονται στον τομέα της εποπτείας, σύμφωνα με το οποίο όλες οι κυρώσεις δημοσιεύονται, (2) εκτός εάν ισχύουν ειδικές εξαιρέσεις. Τα επιχειρήματα σχετικά με την αρχή της συνέπειας ενθαρρύνουν τη δημοσίευση των κυρώσεων αναφορικά με όλα τα καθήκοντα της ΕΚΤ, διότι ισχύει παρόμοιο σκεπτικό για τη δημοσίευση. Η δημοσίευση των κυρώσεων χρησιμεύει, αφενός, ως μήνυμα προς την αγορά και σε ορισμένες περιπτώσεις προς υποψήφιους αντισυμβαλλομένους της οντότητας στην οποία επιβάλλονται κυρώσεις. Αφετέρου, η δημοσιότητα ενισχύει το αποτρεπτικό αποτέλεσμα της κύρωσης.

(4)

Η δημοσίευση των κυρώσεων ενισχύει την προβολή της αποτελεσματικής εκτέλεσης, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη του κοινού στην ΕΚΤ και στα θεσμικά όργανα της Ένωσης εν γένει.

(5)

Λαμβανομένων υπόψη των ειδικών χαρακτηριστικών των χρηματοπιστωτικών αγορών, η δημοσίευση των λεπτομερειών μιας κύρωσης θα πρέπει να υπόκειται σε προσεκτικά οριζόμενες εξαιρέσεις, ώστε να λαμβάνονται υπόψη νόμιμα συμφέροντα που αφορούν την αγορά, την ασφάλεια και τις επιχειρήσεις. Ειδικότερα, εφόσον η δημοσίευση κύρωσης πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών ή του χρηματοπιστωτικού συστήματος ή μια εν εξελίξει ποινική έρευνα ή να ζημιώσει δυσανάλογα τη θιγόμενη επιχείρηση, θα πρέπει η δημοσίευση των λεπτομερειών της κύρωσης είτε να είναι ανωνυμοποιημένη είτε να αναβάλλεται εφόσον πιθανολογείται ότι οι συνθήκες αυτές θα παύσουν να συντρέχουν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Αυτό αντικατοπτρίζει τη γενικότερης εφαρμογής αρχή της αναλογικότητας. Τέλος, θα πρέπει να προβλέπεται εξαίρεση όταν η δημοσίευση θα είχε ως αποτέλεσμα τη δημοσίευση εμπιστευτικών πληροφοριών και η ΕΚΤ εκτιμά ότι ο κίνδυνος που υφίστανται νόμιμα δημόσια συμφέροντα στον τομέα της ασφάλειας ενδεχομένως να μην μετριαστεί. Τούτο έχει ιδιαίτερη σημασία στον τομέα των τραπεζογραμματίων και στην επίβλεψη των συστημικά σημαντικών συστημάτων πληρωμών.

(6)

Σύμφωνα με τη γενική αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων σχετικά με την επιβολή κύρωσης, η εκτελεστική επιτροπή αποφασίζει επίσης κατά πόσον ισχύει εξαίρεση από τη δημοσίευση. Στο πλαίσιο αυτό η εκτελεστική επιτροπή λαμβάνει υπόψη τους λόγους που επικαλείται η μονάδα διεξαγωγής εξέτασης ή η αρμόδια εθνική κεντρική τράπεζα. Εφόσον αποφασίσει ότι ισχύει εξαίρεση, αυτό θα πρέπει να σημειώνεται στην απόφασή της να επιβάλει την κύρωση, διαφορετικά η κύρωση θα δημοσιεύεται.

(7)

Σε κάθε περίπτωση η ΕΚΤ καθοδηγείται από την αρχή της αναλογικότητας όταν αποφαίνεται για την κατάλληλη κύρωση και για το κατά πόσον θα πρέπει να ισχύει εξαίρεση από τη δημοσίευση ορισμένων πληροφοριών.

(8)

Για τους λόγους αυτούς ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2157/1999 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/1999/4) (3) θα πρέπει να τροποποιηθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2157/1999 (ΕΚΤ/1999/4) τροποποιείται ως εξής:

1)

το άρθρο 7α τροποποιείται ως εξής:

α)

στην παράγραφο 1 προστίθεται η ακόλουθη περίοδος:

«Εάν η μονάδα διεξαγωγής εξέτασης ή η αρμόδια εθνική κεντρική τράπεζα κρίνει ότι ισχύουν μία ή περισσότερες από τις εξαιρέσεις του άρθρου 9 παράγραφος 1, το επισημαίνει ρητά στην πρότασή της.»·

β)

παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 7α:

«7α.   Εάν, βάσει πλήρους φακέλου, η εκτελεστική επιτροπή κρίνει ότι είναι μεν επιβλητέα ορισμένη κύρωση, αλλά ότι ισχύουν μία ή περισσότερες από τις εξαιρέσεις του άρθρου 9 παράγραφος 1, αποφασίζει εάν και σε ποιο βαθμό θα δημοσιευθεί η κύρωση.»

·

2)

στο άρθρο 8 παράγραφος 3 το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

να τροποποιήσει την απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής, προσαρμόζοντας οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

i)

το ύψος της επιβλητέας κύρωσης·

ii)

τους λόγους που οδήγησαν σε παράβαση·

iii)

εάν και σε ποιο βαθμό δημοσιεύεται η κύρωση·»·

3)

στο άρθρο 9 η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Η ΕΚΤ δημοσιεύει στον επίσημο ιστότοπό της χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση κάθε απόφαση για την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης κανονισμού ή απόφασής της, μόλις η απόφαση καταστεί οριστική σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2532/98.

Η δημοσίευση περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το είδος και τη φύση της παράβασης, την ταυτότητα της θιγόμενης επιχείρησης, καθώς και με το ύψος και τη φύση της κύρωσης, εκτός αν η εκτελεστική επιτροπή κρίνει ότι η εν λόγω δημοσίευση πρόκειται:

α)

να θέσει σε κίνδυνο τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών ή του χρηματοπιστωτικού συστήματος ή εν εξελίξει ποινική έρευνα·

β)

να προκαλέσει, στο μέτρο που μπορεί να προσδιοριστεί, δυσανάλογη ζημία στη θιγόμενη επιχείρηση· ή

γ)

να έχει ως αποτέλεσμα τη δημοσίευση εμπιστευτικών πληροφοριών που θα έθεταν σε κίνδυνο νόμιμα δημόσια συμφέροντα στον τομέα της ασφάλειας, όπως η ασφάλεια και η προστασία της ακεραιότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ ή η ασφαλής διαχείριση των κινδύνων στον κυβερνοχώρο ή των λειτουργικών κινδύνων για τα συστημικώς σημαντικά συστήματα πληρωμών.

Όταν συντρέχουν οι περιστάσεις υπό τα στοιχεία α) έως γ) του ως άνω δεύτερου εδαφίου, οι αποφάσεις περί κυρώσεων δημοσιεύονται σε ανωνυμοποιημένη βάση. Εναλλακτικά, εφόσον πιθανολογείται ότι οι εν λόγω περιστάσεις θα παύσουν να συντρέχουν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, η δημοσίευση κατά την παρούσα παράγραφο μπορεί να αναβάλλεται για αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Για τους σκοπούς του στοιχείου γ) του δεύτερου εδαφίου η ΕΚΤ μπορεί να επιλέγει να μη δημοσιεύσει απόφαση επιβολής κύρωσης εφόσον κρίνει ότι ο κίνδυνος για τα νόμιμα δημόσια συμφέροντα στον τομέα της ασφάλειας δεν μπορεί να μετριαστεί με τη δημοσίευση της απόφασης σε ανωνυμοποιημένη βάση ή με την αναβολή της δημοσίευσής της κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο.

Εφόσον προσβάλλεται ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης απόφαση επιβολής κύρωσης, η ΕΚΤ δημοσιεύει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση στον επίσημο ιστότοπό της και πληροφορίες σχετικά με την πορεία της προσφυγής και την έκβασή της.

Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο παραμένουν στον επίσημο ιστότοπο της ΕΚΤ για τουλάχιστον πέντε έτη.»

·

4)

στο άρθρο 11 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 7:

«7.   Στις περιπτώσεις της παραγράφου 4 πρώτη περίπτωση και της παραγράφου 5 η ΕΚΤ δημοσιεύει την επιβληθείσα κύρωση σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1. Εφόσον η εκτελεστική επιτροπή αποδέχεται πρόταση της αρμόδιας εθνικής κεντρικής τράπεζας που ορίζει ότι ισχύουν μία ή περισσότερες από τις εξαιρέσεις του άρθρου 9 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, μπορεί να αποφασίζει να δημοσιεύσει την εν λόγω απόφαση σε ανωνυμοποιημένη βάση ή να αναβάλει τη δημοσίευσή της. Εφόσον ισχύει η εξαίρεση του άρθρου 9 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο στοιχείο γ), η εκτελεστική επιτροπή μπορεί να αποφασίζει να μη δημοσιεύσει την επιβληθείσα κύρωση.»

.

Άρθρο 2

Τελικές διατάξεις

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη σύμφωνα με τις Συνθήκες.

Φρανκφούρτη, 25 Μαΐου 2023.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ

Η Πρόεδρος της ΕΚΤ

Christine LAGARDE


(1)  ΕΕ L 318 της 27.11.1998, σ. 4.

(2)  Άρθρο 18 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2013, για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 63) και άρθρο 132 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 468/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 16ης Απριλίου 2014, που θεσπίζει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, των εθνικών αρμόδιων αρχών και των εθνικών εντεταλμένων αρχών εντός του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού (κανονισμός για το πλαίσιο ΕΕΜ) (ΕΚΤ/2014/17) (ΕΕ L 141 της 14.5.2014, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2157/1999 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 23ης Σεπτεμβρίου 1999, σχετικά με τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για επιβολή κυρώσεων (ΕΚΤ/1999/4) (ΕΕ L 264 της 12.10.1999, σ. 21).


Top