EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0827

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2023/827 της Επιτροπής της 11ης Οκτωβρίου 2022 για τη θέσπιση ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 241/2014 όσον αφορά την προηγούμενη άδεια για τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων και τις απαιτήσεις που σχετίζονται με μέσα επιλέξιμων υποχρεώσεων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

C/2022/7138

OJ L 104, 19.4.2023, p. 1–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/827/oj

19.4.2023   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 104/1


ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2023/827 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 11ης Οκτωβρίου 2022

για τη θέσπιση ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 241/2014 όσον αφορά την προηγούμενη άδεια για τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων και τις απαιτήσεις που σχετίζονται με μέσα επιλέξιμων υποχρεώσεων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (1), και ιδίως το άρθρο 28 παράγραφος 5 τρίτο εδάφιο, το άρθρο 29 παράγραφος 6 τρίτο εδάφιο, το άρθρο 52 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο, το άρθρο 72β παράγραφος 7 τέταρτο εδάφιο, το άρθρο 76 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο, το άρθρο 78 παράγραφος 5 τρίτο εδάφιο, το άρθρο 78α παράγραφος 3 τέταρτο εδάφιο και το άρθρο 79 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/876 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) τροποποίησε την ορολογία που χρησιμοποιείται σε ορισμένα άρθρα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. Οι τροποποιήσεις αυτές θα πρέπει να αποτυπώνονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 241/2014 της Επιτροπής (3), ο οποίος καθορίζει ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για ιδρύματα.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/876 εισήγαγε στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 νέες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων για τα παγκόσμια συστημικώς σημαντικά ιδρύματα (G-SII) και για σημαντικές θυγατρικές των G-SII εκτός ΕΕ, καθώς και εναρμονισμένα κριτήρια για τη συμμόρφωση με τις εν λόγω απαιτήσεις για στοιχεία και μέσα επιλέξιμων υποχρεώσεων. Ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/876 εισήγαγε επίσης το άρθρο 72β παράγραφος 7 και το άρθρο 78α παράγραφος 3 στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013, τα οποία απαιτούν από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) να καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να διευκρινίσει ορισμένα από τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τα μέσα επιλέξιμων υποχρεώσεων, καθώς και το καθεστώς χορήγησης άδειας για τη μείωση των εν λόγω μέσων. Οι απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τα ιδρύματα και οι νέες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων επιδιώκουν τον ίδιο στόχο, δηλαδή να διασφαλίσουν ότι τα ιδρύματα διαθέτουν επαρκή ικανότητα απορρόφησης ζημιών. Για τον λόγο αυτόν, τα πρότυπα για τα μέσα ιδίων κεφαλαίων και τα πρότυπα για τα μέσα επιλέξιμων υποχρεώσεων είναι στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους, ειδικότερα όταν ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 απαιτεί ρητά την πλήρη ευθυγράμμιση των εν λόγω προτύπων. Για να διασφαλιστεί η συνοχή και η συνέπεια μεταξύ των προτύπων για τα μέσα ιδίων κεφαλαίων και των προτύπων για τα μέσα επιλέξιμων υποχρεώσεων και για να διευκολυνθούν τα πρόσωπα που υπόκεινται σε αυτές ώστε να έχουν πλήρη εικόνα και συνεκτική πρόσβαση στα εν λόγω πρότυπα, είναι σκόπιμο να ενσωματωθούν τα πρότυπα για τα μέσα επιλέξιμων υποχρεώσεων στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 241/2014.

(3)

Οι απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων τόσο στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσο και στην οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) έχουν τον ίδιο στόχο: να διασφαλίσουν ότι τα ιδρύματα διαθέτουν επαρκή ικανότητα απορρόφησης ζημιών. Για τον λόγο αυτόν, η οδηγία (ΕΕ) 2019/879 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5) εισήγαγε στην οδηγία 2014/59/ΕΕ το άρθρο 45β παράγραφος 1, το οποίο επέκτεινε για όλες τις οντότητες εξυγίανσης τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τα μέσα επιλέξιμων υποχρεώσεων σε επιλέξιμες υποχρεώσεις για την εκπλήρωση της ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL), με εξαίρεση το κριτήριο που αναφέρεται στο άρθρο 72β παράγραφος 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. Όσον αφορά τις οντότητες εξυγίανσης που αποτελούν οντότητες G-SII και σημαντικές ενωσιακές θυγατρικές G-SII εκτός ΕΕ, η οδηγία (ΕΕ) 2019/879 εισήγαγε στην οδηγία 2014/59/ΕΕ το άρθρο 45δ. Η εν λόγω διάταξη προβλέπει στην παράγραφο 1 στοιχείο α) και στην παράγραφο 2 στοιχείο α), αμφότερες σε συνδυασμό με το άρθρο 45β παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, ότι η επιλεξιμότητα των υποχρεώσεων για την επίτευξη του ελάχιστου απαιτούμενου επιπέδου MREL εξαρτάται από τη συμμόρφωση των εν λόγω υποχρεώσεων με τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τα μέσα επιλέξιμων υποχρεώσεων. Τα εν λόγω κριτήρια απαιτούν, μεταξύ άλλων, οι υποχρεώσεις να μη χρηματοδοτούνται άμεσα ή έμμεσα από το ίδρυμα, να μη μπορούν να μειωθούν χωρίς προηγούμενη άδεια της αρχής εξυγίανσης και να μη περιλαμβάνουν κίνητρο εξόφλησης, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 72γ παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. Ομοίως, όσον αφορά τις οντότητες που δεν είναι οντότητες εξυγίανσης, η οδηγία (ΕΕ) 2019/879 εισήγαγε στην οδηγία 2014/59/ΕΕ το άρθρο 45στ. Η παράγραφος 2 στοιχείο α) σημεία ii) και v) του εν λόγω άρθρου εξαρτά την επιλεξιμότητα των υποχρεώσεων από τη συμμόρφωση με ορισμένα κριτήρια επιλεξιμότητας για μέσα επιλέξιμων υποχρεώσεων και από την απαίτηση η απόκτηση της κυριότητας των υποχρεώσεων να μη χρηματοδοτείται άμεσα ή έμμεσα από την οντότητα που υπόκειται στο εν λόγω άρθρο. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί ότι οι διατάξεις του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 241/2014 σχετικά με την άμεση και έμμεση χρηματοδότηση μέσων επιλέξιμων υποχρεώσεων, τη μορφή και τη φύση των κινήτρων εξόφλησης και την προηγούμενη άδεια για τη μείωση των εν λόγω μέσων θα πρέπει επίσης να εφαρμόζονται με συνεκτικό τρόπο για τους σκοπούς του άρθρου 45β παράγραφος 1 και του άρθρου 45στ παράγραφος 2 στοιχείο α) σημεία ii) και v) της οδηγίας 2014/59/ΕΕ. Προκειμένου να διασφαλιστεί αυτή η συνέπεια, ο όρος «μέσα επιλέξιμων υποχρεώσεων» θα πρέπει επίσης να νοείται ως αναφορά σε «επιλέξιμες υποχρεώσεις», όπως αναφέρονται στο άρθρο 45β και στο άρθρο 45στ παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, ανεξάρτητα από την εναπομένουσα ληκτότητα των εν λόγω υποχρεώσεων, και ο όρος «ίδρυμα» θα πρέπει επίσης να εφαρμόζεται σε κάθε οντότητα που υπόκειται σε MREL σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 της εν λόγω οδηγίας.

(4)

Το άρθρο 28 παράγραφος 1 στοιχείο β), το άρθρο 52 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και το άρθρο 63 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 εξαρτούν την επιλεξιμότητα των μέσων ιδίων κεφαλαίων από την προϋπόθεση ότι δεν χρηματοδοτούνται άμεσα ή έμμεσα από το ίδρυμα. Ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/876, με την εισαγωγή του άρθρου 72β παράγραφος 2 στοιχείο γ) στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013, επέκτεινε την εν λόγω προϋπόθεση σε μέσα επιλέξιμων υποχρεώσεων, με τη διαφορά ότι, σύμφωνα με το πρότυπο της συνολικής ικανότητας απορρόφησης ζημιών (TLAC), τα μέσα επιλέξιμων υποχρεώσεων δεν θα πρέπει να χρηματοδοτούνται άμεσα ή έμμεσα από την οντότητα εξυγίανσης. Το άρθρο 72β παράγραφος 7 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 εξουσιοδοτεί την ΕΑΤ να διευκρινίζει, μέσω σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων, τις ισχύουσες μορφές και τη φύση της έμμεσης χρηματοδότησης των μέσων επιλέξιμων υποχρεώσεων. Σύμφωνα με το άρθρο 72β παράγραφος 7 δεύτερο εδάφιο του εν λόγω κανονισμού, τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων πρέπει να ευθυγραμμίζονται πλήρως με την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, η οποία είναι ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 241/2014. Ως εκ τούτου, οι διατάξεις του εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού θα πρέπει να εφαρμόζονται επίσης στα μέσα επιλέξιμων υποχρεώσεων.

(5)

Το κριτήριο επιλεξιμότητας για την άμεση και έμμεση χρηματοδότηση εμποδίζει την κτήση κυριότητας μέσων ιδίων κεφαλαίων και μέσων επιλέξιμων υποχρεώσεων που χρηματοδοτούνται άμεσα ή έμμεσα από ίδρυμα ή οντότητα εξυγίανσης. Χωρίς το κριτήριο αυτό, οι ζημίες θα μπορούσαν να επιστρέψουν στις εν λόγω οντότητες, ενδεχομένως μειώνοντας ή εξουδετερώνοντας την ελάφρυνση λόγω ζημιών που υποτίθεται ότι παρέχουν τα μέσα. Ο κίνδυνος ενός τέτοιου φαύλου κύκλου υφίσταται επίσης εντός των τραπεζικών ομίλων και των ομίλων εξυγίανσης, για παράδειγμα στο πλαίσιο της έκδοσης και εγγραφής μέσων επιλέξιμων για την εκπλήρωση της νέας απαίτησης εσωτερικής MREL που προβλέπεται στο άρθρο 45στ της οδηγίας 2014/59/ΕΕ. Οι κανόνες για την άμεση και έμμεση χρηματοδότηση των μέσων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων θα πρέπει, συνεπώς, να καλύπτουν τις αλυσίδες χρηματοδότησης που διατηρούν κινδύνους εντός ενός ομίλου, ανεξαρτήτως αν οι εν λόγω αλυσίδες χρηματοδότησης περιλαμβάνουν εξωτερικό επενδυτή ή όχι. Πράγματι, είναι αναγκαίο να λαμβάνονται υπόψη περιπτώσεις κυκλικής χρηματοδότησης εντός ομίλου, ώστε να αποφεύγεται η καταστρατήγηση των κανόνων για την άμεση και έμμεση χρηματοδότηση των μέσων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων, η οποία μπορεί να προκύψει, για παράδειγμα, όταν η χρηματοδότηση παρέχεται μέσω θυγατρικών του ιδρύματος ή της οντότητας εξυγίανσης ή από άλλες οντότητες με τις οποίες έχει αλληλεξαρτήσεις το ίδρυμα ή η οντότητα εξυγίανσης. Ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να είναι απαραίτητο να παρέχεται η χρηματοδότηση από το εν λόγω ίδρυμα ώστε να συναχθεί το συμπέρασμα ότι τα κεφαλαιακά μέσα ή οι υποχρεώσεις χρηματοδοτούνται άμεσα ή έμμεσα από το ίδρυμα που εκδίδει τα εν λόγω μέσα ή υποχρεώσεις. Επομένως, ο χαρακτηρισμός της χρηματοδότησης ως άμεσης ή έμμεσης μπορεί επίσης να είναι δυνατός όταν η χρηματοδότηση αυτή παρέχεται από οντότητα που περιλαμβάνεται στο πεδίο εφαρμογής της εποπτικής ή λογιστικής ενοποίησης του ιδρύματος, του θεσμικού συστήματος προστασίας ή του δικτύου ιδρυμάτων που συνδέονται με κεντρικό οργανισμό στον οποίο ανήκει το ίδρυμα, ή στο πεδίο εφαρμογής της συμπληρωματικής εποπτείας του ιδρύματος. Αυτό θα πρέπει να ισχύει ανεξαρτήτως αν η εν λόγω άλλη οντότητα ανήκει σε άλλον όμιλο εξυγίανσης.

(6)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/2401 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6) κατάργησε τον ορισμό για το «υπερβάλλον περιθώριο» από το άρθρο 242 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. Δεδομένου ότι το άρθρο 12 παράγραφος 3 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 241/2014 χρησιμοποιεί τον όρο αυτόν παραπέμποντας στο άρθρο 242 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί το άρθρο 12 παράγραφος 3 του εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού με την εισαγωγή ορισμού για τον όρο «υπερβάλλον περιθώριο» απευθείας στο εν λόγω άρθρο.

(7)

Το άρθρο 52 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) και το άρθρο 63 στοιχείο η) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 εξαρτούν την επιλεξιμότητα των πρόσθετων μέσων της κατηγορίας 1 και των μέσων της κατηγορίας 2 από την απουσία οποιουδήποτε κινήτρου για την εξόφληση του κεφαλαίου τους. Ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/876, με την εισαγωγή του άρθρου 72β παράγραφος 2 στοιχείο ζ) στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013, επέκτεινε την απαίτηση αυτή σε μέσα επιλέξιμων υποχρεώσεων, με τη διαφορά ότι για τα μέσα επιλέξιμων υποχρεώσεων επιτρέπονται κίνητρα εξόφλησης στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 72γ παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. Η εν λόγω τροποποίηση θα πρέπει να αποτυπώνεται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 241/2014.

(8)

Όσον αφορά τις τοποθετήσεις κεφαλαιακών μέσων που περιλαμβάνονται σε δείκτες, ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/876 εισήγαγε το άρθρο 76 στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013. Το εν λόγω άρθρο διεύρυνε το πεδίο εφαρμογής της προηγούμενης άδειας που χορηγείται από την αρμόδια αρχή —η οποία επιτρέπει σε ένα ίδρυμα να χρησιμοποιεί συντηρητική εκτίμηση του υποκείμενου ανοίγματος του ιδρύματος σε μέσα που περιλαμβάνονται στους δείκτες— στα μέσα επιλέξιμων υποχρεώσεων των ιδρυμάτων. Η εν λόγω τροποποίηση θα πρέπει να αποτυπώνεται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 241/2014. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να τροποποιηθούν οι διατάξεις του εν λόγω κανονισμού σχετικά με τις εκτιμήσεις που χρησιμοποιούνται ως εναλλακτική λύση για τον υπολογισμό των υποκείμενων ανοιγμάτων σε μέσα ιδίων κεφαλαίων που περιλαμβάνονται στους δείκτες ως «επαρκώς συντηρητικές», καθώς και η έννοια «λειτουργικά δύσκολη», ώστε να ισχύουν και για τα μέσα επιλέξιμων υποχρεώσεων.

(9)

Με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/876 προστέθηκε το άρθρο 78 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013, ώστε να μπορούν οι αρμόδιες αρχές να χορηγούν στα ιδρύματα γενική προηγούμενη άδεια για τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων για προκαθορισμένο ποσό και για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να διαγραφούν από τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 241/2014 οι προϋποθέσεις και τα όρια που εφαρμόζονται σε προηγούμενη άδεια για σκοπούς ειδικής διαπραγμάτευσης, δεδομένου ότι οι εν λόγω προϋποθέσεις και τα όρια ενσωματώνονται πλέον στο καθεστώς της γενικής προηγούμενης άδειας που προβλέπεται στο άρθρο 78 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

(10)

Τα καθεστώτα προηγούμενης άδειας για τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων, που προβλέπονται στο άρθρο 78 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, και για τη μείωση των μέσων επιλέξιμων υποχρεώσεων, που προβλέπονται στο άρθρο 78α του εν λόγω κανονισμού, αποσκοπούν στη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις κανονιστικές απαιτήσεις που σχετίζονται με ίδια κεφάλαια και με ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις, και έχουν ορισμένα παρόμοια χαρακτηριστικά. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να τυποποιηθούν οι διαδικασίες που ακολουθούν οι αρμόδιες αρχές και οι αρχές εξυγίανσης τόσο για τη γενική προηγούμενη άδεια που αναφέρεται στο άρθρο 78 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο και στο άρθρο 78α παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσο και για κάθε άλλη άδεια που αναφέρεται στα εν λόγω άρθρα. Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες κάθε προηγούμενης άδειας και ότι οι άδειες αυτές χρησιμοποιούνται κατάλληλα για τους συγκεκριμένους σκοπούς τους, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί ότι οι αρμόδιες αρχές και οι αρχές εξυγίανσης θα πρέπει να υποχρεούνται να προσδιορίζουν την περίοδο για την οποία χορηγείται προηγούμενη άδεια, εκτός από τη γενική προηγούμενη άδεια, και θα πρέπει να ορίζεται ανώτατο όριο για την εν λόγω καθορισμένη περίοδο.

(11)

Το άρθρο 78 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 78α παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 απαιτούν τη χορήγηση γενικής προηγούμενης άδειας για τη μείωση των μέσων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν υπερβαίνει το ένα έτος. Η αίτηση για την ανανέωση γενικής προηγούμενης άδειας που δεν έχει λήξει ακόμη δεν θα πρέπει να χρειάζεται το ίδιο επίπεδο ελέγχου ή αλληλεπίδρασης μεταξύ των αρχών με την αίτηση χορήγησης της αρχικής άδειας, εάν το ίδρυμα δεν έχει ζητήσει αύξηση του προκαθορισμένου ποσού που ορίστηκε κατά τη χορήγηση της αρχικής άδειας και δεν έχει αλλάξει το σκεπτικό που παρασχέθηκε όταν ζητήθηκε η αρχική άδεια. Κατά συνέπεια, υπό τις συγκεκριμένες αυτές περιστάσεις, το περιεχόμενο της αίτησης που πρέπει να υποβάλουν τα ιδρύματα και ο χρόνος υποβολής της αίτησης θα πρέπει να μειωθούν.

(12)

Το άρθρο 77 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 απαιτεί από τα ιδρύματα να λαμβάνουν την προηγούμενη άδεια της αρχής εξυγίανσης για την ανάκληση, εξόφληση, αποπληρωμή ή επαναγορά μέσων επιλέξιμων υποχρεώσεων. Σύμφωνα με το άρθρο 78α παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού, η άδεια μπορεί να χορηγηθεί μόνον εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της προϋπόθεσης ότι το ίδρυμα αντικαθιστά τα μέσα επιλέξιμων υποχρεώσεων με μέσα ιδίων κεφαλαίων ή επιλέξιμων υποχρεώσεων ίσης ή υψηλότερης ποιότητας με όρους που είναι βιώσιμοι για την ικανότητα εσόδων του ιδρύματος. Σύμφωνα με το άρθρο 78α παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, τα πρότυπα σχετικά με την έννοια «βιώσιμοι για την ικανότητα εσόδων του ιδρύματος» στο πλαίσιο των μέσων επιλέξιμων υποχρεώσεων πρέπει να ευθυγραμμίζονται πλήρως με το ισοδύναμο για τα ίδια κεφάλαια. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι και για τα δύο είδη μέσων πρέπει να χρησιμοποιείται η ίδια έννοια του όρου «βιώσιμοι για την ικανότητα εσόδων του ιδρύματος».

(13)

Είναι αναγκαίο να ευθυγραμμιστούν τα καθεστώτα γενικής προηγούμενης άδειας για τα μέσα ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα εν λόγω καθεστώτα εφαρμόζονται με συνεκτικό τρόπο σε ολόκληρη την Ένωση. Το προκαθορισμένο ποσό που ορίζεται από τις αρχές εξυγίανσης κατά τη χορήγηση της γενικής προηγούμενης άδειας για τη μείωση των μέσων επιλέξιμων υποχρεώσεων θα πρέπει, επομένως, να υπόκειται σε όρια, χωρίς οι αρχές εξυγίανσης να εμποδίζονται να ορίζουν χαμηλότερα προκαθορισμένα ποσά για ένα συγκεκριμένο ίδρυμα, όταν κάτι τέτοιο δικαιολογείται από τις ειδικές περιστάσεις της υπόθεσης. Είναι επίσης αναγκαίο να αποτραπεί η λειτουργία των ιδρυμάτων σε επίπεδο μέσων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων το οποίο δεν αντικατοπτρίζει το ότι ένα μέρος των μέσων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων δεν θα είναι διαθέσιμο για την απορρόφηση ζημιών όταν αυτή χρειαστεί. Σε περίπτωση γενικής προηγούμενης άδειας, το προκαθορισμένο ποσό για το οποίο έχει χορηγήσει την άδειά της η οικεία αρχή θα πρέπει, συνεπώς, να αφαιρείται από τη στιγμή που χορηγείται η άδεια.

(14)

Είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί αναλογική μεταχείριση για τα ιδρύματα των οποίων τα σχέδια εξυγίανσης προβλέπουν ότι πρόκειται να εκκαθαριστούν σύμφωνα με κανονικές διαδικασίες αφερεγγυότητας και για τα οποία η αρχή εξυγίανσης έχει ορίσει την ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων που αναφέρεται στο άρθρο 45 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ σε επίπεδο που δεν υπερβαίνει ένα ποσό το οποίο επαρκεί για την απορρόφηση των ζημιών. Ως εκ τούτου, τα εν λόγω ιδρύματα θα πρέπει να μπορούν να ζητούν άδεια, συμπεριλαμβανομένης της γενικής προηγούμενης άδειας, για τη μείωση των μέσων επιλέξιμων υποχρεώσεων βάσει καθεστώτος απλουστευμένης αίτησης. Ένα τέτοιο καθεστώς θα πρέπει να συνεπάγεται μειωμένες απαιτήσεις πληροφόρησης και, για να μειωθεί περαιτέρω ο διοικητικός φόρτος των εν λόγω ιδρυμάτων και των αρχών εξυγίανσης, ελλείψει απάντησης από την αρχή εξυγίανσης θα πρέπει να θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί η προηγούμενη άδεια. Δεδομένου ότι τα εν λόγω ιδρύματα δεν χρειάζεται να εκδίδουν μέσα επιλέξιμων υποχρεώσεων για την εκπλήρωση της ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων, το προκαθορισμένο ποσό των μέσων επιλέξιμων υποχρεώσεων που πρόκειται να μειωθούν δεν θα πρέπει να υπόκειται στα ίδια όρια, όπως ισχύει για τα άλλα ιδρύματα.

(15)

Το άρθρο 78α παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 αναθέτει στην ΕΑΤ να καταρτίζει ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα προκειμένου να διευκρινίσει τη διαδικασία χορήγησης άδειας για τη μείωση των μέσων επιλέξιμων υποχρεώσεων και τη διαδικασία για τη συνεργασία μεταξύ της αρμόδιας αρχής και της αρχής εξυγίανσης. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013, στην οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7) και στην οδηγία 2014/59/ΕΕ, η διαδικασία για τη συνεργασία μεταξύ της αρμόδιας αρχής και της αρχής εξυγίανσης θα πρέπει να περιλαμβάνει διαβούλευση με την αρμόδια αρχή σχετικά με την αίτηση προηγούμενης άδειας που λαμβάνεται από την αρχή εξυγίανσης. Η εν λόγω διαβούλευση θα πρέπει να διεξάγεται κατά τρόπο που να επιτρέπει στην αρμόδια αρχή να εκφράζει τεκμηριωμένη άποψη σχετικά με τη διαβούλευση, μεταξύ άλλων, όταν απαιτείται η συμφωνία της για τον καθορισμό του περιθωρίου κατά το οποίο τα ίδια κεφάλαια και οι επιλέξιμες υποχρεώσεις του ιδρύματος πρέπει να υπερβαίνουν τις απαιτήσεις του, με κατάλληλη ανταλλαγή πληροφοριών και επαρκή χρόνο απάντησης στη διαβούλευση.

(16)

Πριν από την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΕ) 2019/876, το άρθρο 79 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 προέβλεπε ότι η αρμόδια αρχή μπορεί να αναστείλει προσωρινά την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με την αφαίρεση για μέσα ιδίων κεφαλαίων, όταν ένα ίδρυμα κατέχει τα εν λόγω μέσα σε οντότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα για τους σκοπούς πράξης χρηματοδοτικής συνδρομής με σκοπό την ανασυγκρότηση και τη διάσωση της εν λόγω οντότητας. Ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/876, με την τροποποίηση του άρθρου 79 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, επέκτεινε το πεδίο εφαρμογής της προσωρινής αναστολής που μπορούν να χορηγούν οι αρμόδιες αρχές σε συμμετοχές ιδρυμάτων σε μέσα επιλέξιμων υποχρεώσεων. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να τροποποιηθούν οι διατάξεις του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 241/2014 σχετικά με την εν λόγω προσωρινή αναστολή ώστε να εφαρμόζονται επίσης στις τοποθετήσεις των ιδρυμάτων σε μέσα επιλέξιμων υποχρεώσεων σε ιδρύματα.

(17)

Επομένως, ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 241/2014 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(18)

Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή από την ΕΑΤ.

(19)

Η ΕΑΤ διενήργησε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, ανέλυσε τα ενδεχόμενα συναφή κόστη και τις ωφέλειες και ζήτησε τις συμβουλές της ομάδας τραπεζικών συμφεροντούχων, που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (8).

(20)

Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, η Επιτροπή ενέκρινε με τροποποιήσεις τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η ΕΑΤ, εξηγώντας τους λόγους για τις τροποποιήσεις. Η ΕΑΤ υπέβαλε επίσημη γνώμη, αποδεχόμενη τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, με εξαίρεση εκείνες που αφορούν τη θέσπιση ρητής απαγόρευσης της έμμεσης ενδοομιλικής χρηματοδότησης και τη θέσπιση μηχανισμού σιωπηρής συμφωνίας για τη γενική προηγούμενη άδεια με σκοπό τη μείωση των επιλέξιμων υποχρεώσεων από οντότητες των οποίων η MREL δεν υπερβαίνει τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων.

(21)

Η Επιτροπή, αφού εξέτασε προσεκτικά τα επιχειρήματα που πρόβαλε η ΕΑΤ για να στηρίξει την αντίρρησή της όσον αφορά τη θέσπιση διάταξης σχετικά με την ενδοομιλική χρηματοδότηση στο διατακτικό των τεχνικών προτύπων, εμμένει στην άποψη ότι η απαγόρευση της έμμεσης χρηματοδότησης θα πρέπει να καλύπτει ρητά όλες τις σχετικές αλυσίδες χρηματοδότησης, ανεξαρτήτως αν αφορούν εξωτερικό επενδυτή.

(22)

Η Επιτροπή αναγνωρίζει πλήρως τη σημασία της διασφάλισης αναλογικής μεταχείρισης των οντοτήτων των οποίων η MREL δεν υπερβαίνει τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων. Ωστόσο, η υποβολή αίτησης με την οποία ζητείται προηγούμενη άδεια για τη μείωση των επιλέξιμων υποχρεώσεών τους αποτελεί εγγενές χαρακτηριστικό του καθεστώτος της προηγούμενης άδειας, όπως ορίζεται στο άρθρο 78α παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να αρθεί. Παρ’ όλα αυτά, προκειμένου να μειωθεί στο ελάχιστο ο διοικητικός φόρτος των εν λόγω οντοτήτων και των αρχών εξυγίανσής τους, οι πρώτες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν απλουστευμένη αίτηση για να ζητήσουν προηγούμενη άδεια και οι δεύτερες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να χορηγούν την εν λόγω άδεια βάσει σιωπηρής συμφωνίας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 241/2014

Ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 241/2014 τροποποιείται ως εξής:

1)

Ο τίτλος τροποποιείται ως εξής:

«Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 241/2014 της Επιτροπής, της 7ης Ιανουαρίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων για ιδρύματα»·

2)

το άρθρο 1 τροποποιείται ως εξής:

α)

το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«γ)

τις ισχύουσες μορφές και τη φύση της έμμεσης χρηματοδότησης των μέσων ιδίων κεφαλαίων, σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, και των μέσων επιλέξιμων υποχρεώσεων σύμφωνα με το άρθρο 72β παράγραφος 7 στοιχείο α) του εν λόγω κανονισμού·»·

β)

προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ηα):

«ηα)

τη μορφή και τη φύση των κινήτρων εξόφλησης για τους σκοπούς της προϋπόθεσης που ορίζεται στο άρθρο 72β παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο ζ) και στο άρθρο 72γ παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, σύμφωνα με το άρθρο 72β παράγραφος 7 στοιχείο β) του εν λόγω κανονισμού·»·

γ)

το στοιχείο θ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«i)

τον απαιτούμενο βαθμό ασφαλείας των εκτιμήσεων που χρησιμοποιούνται ως εναλλακτική λύση για τον υπολογισμό των υποκείμενων ανοιγμάτων για έμμεσες συμμετοχές που προκύπτουν από τοποθετήσεις κεφαλαιακών μέσων που περιλαμβάνονται σε δείκτες και την έννοια της λειτουργικής επιβάρυνσης για το ίδρυμα όσον αφορά την παρακολούθηση των εν λόγω υποκείμενων ανοιγμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 76 παράγραφος 4 στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·»·

δ)

προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ι.α):

«ι.α)

τη διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων των ορίων και των απαιτήσεων πληροφόρησης, για τη χορήγηση της άδειας μείωσης των μέσων επιλέξιμων υποχρεώσεων, και τη διαδικασία συνεργασίας μεταξύ της αρμόδιας αρχής και της αρχής εξυγίανσης σύμφωνα με το άρθρο 78α παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·»·

ε)

το στοιχείο ια) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ια)

τους όρους χορήγησης της προσωρινής αναστολής της αφαίρεσης από ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις, βάσει του άρθρου 79 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·»·

3)

στο κεφάλαιο I προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 1α:

«Άρθρο 1α

Εφαρμογή του παρόντος κανονισμού σε οντότητες που υπόκεινται στην ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων, και σε επιλέξιμες υποχρεώσεις που αναφέρονται στην οδηγία 2014/59/ΕΕ

Για τους σκοπούς της εφαρμογής των άρθρων 8, 9 και 20 και του κεφαλαίου IV τμήμα 2 του παρόντος κανονισμού, ως οντότητες που υπόκεινται στην ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων που αναφέρεται στο άρθρο 45 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ θεωρούνται τα “ιδρύματα” και ως “επιλέξιμες υποχρεώσεις” όπως αναφέρονται στο άρθρο 45β και στο άρθρο 45στ παράγραφος 2 στοιχείο α) της εν λόγω οδηγίας θεωρούνται τα “μέσα επιλέξιμων υποχρεώσεων”.»

·

4)

ο τίτλος του κεφαλαίου II αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ»

5)

στο κεφάλαιο II, ο τίτλος του τμήματος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΤΜΗΜΑ 1

Κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 και στοιχεία και μέσα επιλέξιμων υποχρεώσεων »

·

6)

στο άρθρο 4 παράγραφος 2 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ιαα):

«ιαα)

στη Λιθουανία: τα ιδρύματα που έχουν καταχωριστεί ως “Centrinė kredito unija” βάσει του “Centrinių kredito unijų įstatymas”·»·

7)

στο άρθρο 4 παράγραφος 2, το στοιχείο ιη) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ιη)

στη Σουηδία: τα ιδρύματα που έχουν καταχωριστεί ως “Medlemsbank” ή ως “Kreditmarknadsförening” βάσει του Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse·»·

8)

τα άρθρα 8 και 9 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 8

Έμμεση χρηματοδότηση κεφαλαιακών μέσων για τους σκοπούς του άρθρου 28 παράγραφος 1 στοιχείο β), του άρθρου 52 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και του άρθρου 63 στοιχείο γ), και υποχρεώσεων για τους σκοπούς του άρθρου 72β παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

1.   Η έμμεση χρηματοδότηση κεφαλαιακών μέσων βάσει του άρθρου 28 παράγραφος 1 στοιχείο β), του άρθρου 52 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και του άρθρου 63 στοιχείο γ), και των υποχρεώσεων βάσει του άρθρου 72β παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 θεωρείται ότι δεν συνιστά άμεση χρηματοδότηση.

2.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ως άμεση χρηματοδότηση νοείται η χορήγηση από ένα ίδρυμα δανείου ή άλλης χρηματοδότησης οποιασδήποτε μορφής σε επενδυτή, που χρησιμοποιείται για την κτήση της κυριότητας κεφαλαιακών μέσων ή υποχρεώσεων του ιδρύματος.

3.   Η άμεση χρηματοδότηση περιλαμβάνει επίσης τη χορήγηση χρηματοδότησης, για άλλους σκοπούς εκτός από την κτήση της κυριότητας των κεφαλαιακών μέσων ή υποχρεώσεων ενός ιδρύματος, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατέχει ειδική συμμετοχή σε ίδρυμα, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 36 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, ή θεωρείται συνδεδεμένο μέρος κατά την έννοια των ορισμών στην παράγραφο 9 του διεθνούς λογιστικού προτύπου 24 σχετικά με γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών, όπως εφαρμόζεται στην Ένωση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*1), λαμβάνοντας υπόψη τυχόν πρόσθετη καθοδήγηση η οποία παρέχεται από την αρμόδια αρχή για τα κεφαλαιακά μέσα ή από την αρχή εξυγίανσης σε διαβούλευση με την αρμόδια αρχή για τις υποχρεώσεις, εάν το ίδρυμα δεν μπορεί να αποδείξει όλα τα ακόλουθα:

α)

η συναλλαγή πραγματοποιείται υπό τους ίδιους όρους όπως άλλες συναλλαγές με τρίτους·

β)

το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή το συνδεδεμένο μέρος δεν πρέπει να βασίζεται στις διανομές ή στην πώληση των κεφαλαιακών μέσων ή των υποχρεώσεων που έχει στην κατοχή του για να στηρίξει την καταβολή των τόκων και την αποπληρωμή της χρηματοδότησης.

Άρθρο 9

Ισχύουσες μορφές και φύση της έμμεσης χρηματοδότησης κεφαλαιακών μέσων για τους σκοπούς του άρθρου 28 παράγραφος 1 στοιχείο β), του άρθρου 52 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και του άρθρου 63 στοιχείο γ), και υποχρεώσεων για τους σκοπούς του άρθρου 72β παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

1.   Οι εφαρμοστέες μορφές και η φύση της έμμεσης χρηματοδότησης της κτήσης κυριότητας των κεφαλαιακών μέσων και των υποχρεώσεων ενός ιδρύματος πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα ακόλουθα:

α)

χρηματοδότηση της κτήσης της κυριότητας από έναν επενδυτή, κατά την έκδοση ή μετέπειτα, των κεφαλαιακών μέσων ή των υποχρεώσεων ενός ιδρύματος από οποιαδήποτε οντότητα της οποίας το ίδρυμα έχει άμεσο ή έμμεσο έλεγχο ή από οντότητα που περιλαμβάνεται σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

i)

στο πεδίο της λογιστικής ή της εποπτικής ενοποίησης του ιδρύματος·

ii)

στο πεδίο του ενοποιημένου ισολογισμού ή του διευρυμένου αθροιστικού υπολογισμού, όταν ισοδυναμεί με ενοποιημένους λογαριασμούς, όπως αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3 στοιχείο α) σημείο iv) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, που καταρτίζεται από το θεσμικό σύστημα προστασίας ή το δίκτυο ιδρυμάτων συνδεδεμένων με έναν κεντρικό φορέα που δεν είναι οργανωμένος ως όμιλος στον οποίο ανήκει το ίδρυμα·

iii)

στο πεδίο της συμπληρωματικής εποπτείας του ιδρύματος σύμφωνα με την οδηγία 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*2)·

β)

χρηματοδότηση της κτήσης κυριότητας από έναν επενδυτή, κατά την έκδοση ή μετέπειτα, των κεφαλαιακών μέσων ή των υποχρεώσεων ενός ιδρύματος από εξωτερικές οντότητες που προστατεύονται από εγγύηση ή από τη χρήση ενός πιστωτικού παράγωγου ή εξασφαλίζονται με κάποιον άλλον τρόπο, έτσι ώστε ο πιστωτικός κίνδυνος να μεταφέρεται στο ίδρυμα ή σε οντότητες επί των οποίων το ίδρυμα έχει άμεσο ή έμμεσο έλεγχο ή οντότητες που περιλαμβάνονται σε ένα από τα ακόλουθα:

i)

στο πεδίο της λογιστικής ή της εποπτικής ενοποίησης του ιδρύματος·

ii)

στο πεδίο του ενοποιημένου ισολογισμού ή του διευρυμένου αθροιστικού υπολογισμού, όταν ισοδυναμεί με ενοποιημένους λογαριασμούς, όπως αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3 στοιχείο α) σημείο iv) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, που καταρτίζεται από το θεσμικό σύστημα προστασίας ή το δίκτυο ιδρυμάτων συνδεδεμένων με έναν κεντρικό φορέα που δεν είναι οργανωμένος ως όμιλος στον οποίο ανήκει το ίδρυμα·

iii)

στο πεδίο της συμπληρωματικής εποπτείας του ιδρύματος σύμφωνα με την οδηγία 2002/87/ΕΚ·

γ)

χρηματοδότηση ενός δανειολήπτη που μεταβιβάζει τη χρηματοδότηση στον τελικό επενδυτή για την κτήση κυριότητας, κατά την έκδοση ή μετέπειτα, των κεφαλαιακών μέσων ή των υποχρεώσεων ενός ιδρύματος.

2.   Για να θεωρηθούν οι ανωτέρω περιπτώσεις έμμεση χρηματοδότηση για τους σκοπούς της παραγράφου 1, κατά περίπτωση, πρέπει επίσης να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

ο επενδυτής δεν περιλαμβάνεται σε κανένα από τα ακόλουθα:

i)

στο πεδίο της λογιστικής ή της εποπτικής ενοποίησης του ιδρύματος·

ii)

στο πεδίο του ενοποιημένου ισολογισμού ή του διευρυμένου αθροιστικού υπολογισμού, όταν ισοδυναμεί με ενοποιημένους λογαριασμούς, όπως αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3 στοιχείο α) σημείο iv) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, που καταρτίζεται από το θεσμικό σύστημα προστασίας ή το δίκτυο ιδρυμάτων συνδεδεμένων με έναν κεντρικό φορέα που δεν είναι οργανωμένος ως όμιλος στον οποίο ανήκει το ίδρυμα·

iii)

στο πεδίο της συμπληρωματικής εποπτείας του ιδρύματος σύμφωνα με την οδηγία 2002/87/ΕΚ·

β)

ο εξωτερικός φορέας δεν περιλαμβάνεται σε κανένα από τα ακόλουθα:

i)

στο πεδίο της λογιστικής ή της εποπτικής ενοποίησης του ιδρύματος·

ii)

στο πεδίο του ενοποιημένου ισολογισμού ή του διευρυμένου αθροιστικού υπολογισμού, όταν ισοδυναμεί με ενοποιημένους λογαριασμούς, όπως αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3 στοιχείο α) σημείο iv) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, που καταρτίζεται από το θεσμικό σύστημα προστασίας ή το δίκτυο ιδρυμάτων συνδεδεμένων με έναν κεντρικό φορέα που δεν είναι οργανωμένος ως όμιλος στον οποίο ανήκει το ίδρυμα·

iii)

στο πεδίο της συμπληρωματικής εποπτείας του ιδρύματος σύμφωνα με την οδηγία 2002/87/ΕΚ.

Για τους σκοπούς του στοιχείου α) σημείο ii), ένας επενδυτής θεωρείται ότι περιλαμβάνεται στο πεδίο διευρυμένου αθροιστικού υπολογισμού όταν το σχετικό κεφαλαιακό μέσο ή η υποχρέωση υπόκειται σε ενοποίηση ή σε διευρυμένο αθροιστικό υπολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 3 στοιχείο α) σημείο iv) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, κατά τρόπο που να καταργείται η πολλαπλή χρήση στοιχείων ιδίων κεφαλαίων ή επιλέξιμων υποχρεώσεων και η τυχόν δημιουργία ιδίων κεφαλαίων ή επιλέξιμων υποχρεώσεων μεταξύ μελών του θεσμικού συστήματος προστασίας. Εάν δεν χορηγηθεί η άδεια των αρμόδιων αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 49 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, ο όρος αυτός θεωρείται ότι πληρούται όταν και οι δύο οντότητες που αναφέρονται στη παράγραφο 1 στοιχείο α) και το ίδρυμα είναι μέλη του ίδιου θεσμικού συστήματος προστασίας και οι οντότητες αφαιρούν τη χρηματοδότηση που χορηγείται για την κτήση της κυριότητας των κεφαλαιακών μέσων ή των υποχρεώσεων του ιδρύματος, σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχεία στ) έως θ), το άρθρο 56 στοιχεία α) έως δ) και το άρθρο 66 στοιχεία α) έως δ) όσον αφορά τα κεφαλαιακά μέσα, και σύμφωνα με το άρθρο 72ε στοιχεία α) έως δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, όσον αφορά τις υποχρεώσεις, κατά περίπτωση.

2α.   Οι εφαρμοστέες μορφές και η φύση της έμμεσης χρηματοδότησης της κτήσης κυριότητας των κεφαλαιακών μέσων και των υποχρεώσεων ενός ιδρύματος πρέπει να περιλαμβάνουν την κυκλική χρηματοδότηση εντός ομίλου.

Για τους σκοπούς αυτούς, ως κυκλική χρηματοδότηση εντός ομίλου νοείται οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

α)

περιπτώσεις στις οποίες ένα ίδρυμα έχει χορηγήσει δάνειο ή άλλη χρηματοδότηση υπό οποιαδήποτε μορφή σε μία από τις οντότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α), μέσω άλλης οντότητας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α), η οποία χρησιμοποιείται για την κτήση της κυριότητας κεφαλαιακών μέσων ή υποχρεώσεων του ιδρύματος·

β)

χρηματοδότηση που χορηγείται σε μία από τις οντότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α), για άλλους σκοπούς εκτός από την κτήση της κυριότητας κεφαλαιακών μέσων ή υποχρεώσεων ενός ιδρύματος μέσω άλλης οντότητας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α), υπό την προϋπόθεση ότι, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν πρόσθετη καθοδήγηση που παρέχεται από την αρμόδια αρχή για τα κεφαλαιακά μέσα ή την αρχή εξυγίανσης σε διαβούλευση με την αρμόδια αρχή για τις υποχρεώσεις, το ίδρυμα δεν μπορεί να αποδείξει όλα τα ακόλουθα:

i)

η συναλλαγή πραγματοποιείται υπό τους ίδιους όρους όπως άλλες συναλλαγές με τρίτους·

ii)

ο επενδυτής δεν πρέπει να βασίζεται στις διανομές ή στην πώληση των κεφαλαιακών μέσων ή των υποχρεώσεων που έχει στην κατοχή του για να στηρίξει την καταβολή των τόκων και την αποπληρωμή της χρηματοδότησης.

3.   Για να διαπιστωθεί αν η κτήση της κυριότητας ενός κεφαλαιακού μέσου ή υποχρέωσης ενέχει άμεση ή έμμεση χρηματοδότηση όπως αναφέρεται στο άρθρο 8, το ποσό που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη είναι καθαρό από κάθε πρόβλεψη για απομειώσεις που πραγματοποιείται σε ατομική βάση.

4.   Για να αποφευχθεί η ανάληψη άμεσης ή έμμεσης χρηματοδότησης όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 και όταν το δάνειο ή η άλλης μορφής χρηματοδότηση ή οι εγγυήσεις χορηγούνται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατέχει ειδική συμμετοχή σε ίδρυμα ή που θεωρείται ότι είναι συνδεδεμένο μέρος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3, το ίδρυμα εξασφαλίζει, σε διαρκή βάση, ότι δεν έχει χορηγήσει το δάνειο ή άλλης μορφής χρηματοδότηση ή εγγυήσεις για τους σκοπούς της άμεσης ή έμμεσης κτήσης κυριότητας κεφαλαιακών μέσων ή υποχρεώσεων του εν λόγω ιδρύματος. Όταν το δάνειο ή η άλλης μορφής χρηματοδότηση ή οι εγγυήσεις χορηγούνται σε άλλα είδη συμβαλλόμενου, το ίδρυμα διενεργεί αυτόν τον έλεγχο με τη μέγιστη δυνατή επιμέλεια.

5.   Όσον αφορά τις αλληλασφαλιστικές ενώσεις, τις συνεταιριστικές εταιρείες και παρόμοια ιδρύματα, όταν ένας πελάτης είναι υποχρεωμένος βάσει της εθνικής νομοθεσίας ή του καταστατικού του ιδρύματος να αναλάβει κεφαλαιακά μέσα για να λάβει δάνειο, το εν λόγω δάνειο δεν θεωρείται άμεση ή έμμεση χρηματοδότηση, εάν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

η αρμόδια αρχή θεωρεί ότι το ποσό της ανάληψης δεν είναι σημαντικό·

β)

σκοπός του δανείου δεν είναι η κτήση της κυριότητας κεφαλαιακών μέσων ή υποχρεώσεων του ιδρύματος που χορηγεί το δάνειο

γ)

η ανάληψη ενός ή περισσοτέρων κεφαλαιακών μέσων του ιδρύματος είναι αναγκαία για να γίνει ο δικαιούχος του δανείου μέλος της αλληλασφαλιστικής ένωσης, της συνεταιριστικής εταιρείας ή του ανάλογου ιδρύματος.

(*1)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2002, για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων (ΕΕ L 243 της 11.9.2002, σ. 1)."

(*2)  Οδηγία 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηματοπιστωτικού ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων (ΕΕ L 35 της 11.2.2003, σ. 1).»·"

9)

το άρθρο 12 παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Το αναγνωρισμένο κέρδος από πωλήσεις που συνδέεται με το μελλοντικό περιθώριο εσόδων παραπέμπει, στο πλαίσιο αυτό, στο αναμενόμενο μελλοντικό “υπερβάλλον περιθώριο”, το οποίο ορίζεται ως οι εισπράξεις χρηματοοικονομικών χρεώσεων και άλλα έσοδα από αμοιβές που εισπράττονται σε σχέση με τα τιτλοποιημένα ανοίγματα μετά την αφαίρεση του κόστους και των εξόδων.»·

10)

ο τίτλος του κεφαλαίου ΙΙΙ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2 ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ»·

11)

το άρθρο 20 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 20

Μορφή και φύση των κινήτρων εξόφλησης για τους σκοπούς του άρθρου 52 παράγραφος 1 στοιχείο ζ), του άρθρου 63 στοιχείο η), του άρθρου 72β παράγραφος 2 στοιχείο ζ) και του άρθρου 72γ παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

1.   Με τον όρο “κίνητρα εξόφλησης” νοούνται όλα τα στοιχεία που δημιουργούν, κατά την ημερομηνία έκδοσης, την προσδοκία ότι το κεφαλαιακό μέσο ή η υποχρέωση είναι πιθανό να εξοφληθεί.

2.   Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 κίνητρα περιλαμβάνουν τις ακόλουθες μορφές:

α)

δικαίωμα ανάκλησης σε συνδυασμό με αύξηση του πιστωτικού περιθωρίου του μέσου ή της υποχρέωσης, εάν δεν πραγματοποιηθεί η ανάκληση·

β)

δικαίωμα ανάκλησης σε συνδυασμό με μια απαίτηση ή επιλογή του επενδυτή να μετατρέψει το μέσο ή την υποχρέωση σε μέσο κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1, εάν δεν πραγματοποιηθεί η ανάκληση·

γ)

δικαίωμα ανάκλησης σε συνδυασμό με μεταβολή του επιτοκίου αναφοράς, όταν το πιστωτικό περιθώριο επί του δεύτερου επιτοκίου αναφοράς είναι μεγαλύτερο από το επιτόκιο της αρχικής πληρωμής, αφαιρουμένου του επιτοκίου ανταλλαγής (swap rate)·

δ)

δικαίωμα ανάκλησης σε συνδυασμό με αύξηση του ποσού της εξόφλησης στο μέλλον·

ε)

δικαίωμα εκ νέου πώλησης σε συνδυασμό με αύξηση του πιστωτικού περιθωρίου του μέσου ή της υποχρέωσης ή μεταβολή του επιτοκίου αναφοράς, όταν το πιστωτικό περιθώριο επί του δεύτερου επιτοκίου αναφοράς είναι μεγαλύτερο από το επιτόκιο της αρχικής πληρωμής, αφαιρουμένου του επιτοκίου ανταλλαγής (swap rate), εάν το μέσο ή η υποχρέωση δεν διατεθεί σε νέα πώληση·

στ)

πώληση του μέσου ή της υποχρέωσης κατά τρόπο που υποδηλώνει στους επενδυτές ότι το μέσο αυτό θα ανακληθεί.»

·

12)

το άρθρο 25 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 25

Βαθμός ασφαλείας που απαιτείται στις εκτιμήσεις για τον υπολογισμό των ανοιγμάτων που χρησιμοποιούνται ως εναλλακτικές λύσεις για τα υποκείμενα ανοίγματα για τους σκοπούς του άρθρου 76 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

1.   Μια εκτίμηση είναι επαρκώς ασφαλής εάν ικανοποιείται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

όταν η επενδυτική εντολή του δείκτη προσδιορίζει ότι ένα μέσο ιδίων κεφαλαίων μιας οντότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα ή ένα μέσο επιλέξιμων υποχρεώσεων ενός ιδρύματος που αποτελεί μέρος του δείκτη δεν μπορεί να υπερβαίνει ένα ανώτατο ποσοστό του δείκτη, το ίδρυμα χρησιμοποιεί το εν λόγω ποσοστό ως εκτίμηση για την αξία των τοποθετήσεων που αφαιρείται από το κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 ή τα πρόσθετα στοιχεία της κατηγορίας 1 ή 2, όπως ορίζει το άρθρο 17 παράγραφος 2, ή από τα στοιχεία κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1, στις περιπτώσεις που το ίδρυμα δεν μπορεί να καθορίσει την ακριβή φύση της τοποθέτησης ή, για ίδρυμα που υπόκειται στις απαιτήσεις του άρθρου 92α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, τα στοιχεία των επιλέξιμων υποχρεώσεών του·

β)

όταν το ίδρυμα δεν είναι σε θέση να καθορίσει το ανώτατο ποσοστό που αναφέρεται στο στοιχείο α) και όταν ο δείκτης, όπως αποδεικνύεται από την επενδυτική εντολή ή άλλες σχετικές πληροφορίες, περιλαμβάνει μέσα ιδίων κεφαλαίων οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα ή μέσα επιλέξιμων υποχρεώσεων ιδρυμάτων, το ίδρυμα αφαιρεί το πλήρες ποσό των τοποθετήσεων σε δείκτες από τα στοιχεία κεφαλαίου κοινών μετοχών του της κατηγορίας 1, πρόσθετης κατηγορίας 1 ή κατηγορίας 2, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2 ή από τα στοιχεία κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1, στις περιπτώσεις που το ίδρυμα δεν μπορεί να καθορίσει την ακριβή φύση της τοποθέτησης ή, για ίδρυμα που υπόκειται στις απαιτήσεις του άρθρου 92α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, τα στοιχεία των επιλέξιμων υποχρεώσεών του.

2.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

α)

μια έμμεση συμμετοχή που προκύπτει από συμμετοχή σε δείκτη περιλαμβάνει το τμήμα του δείκτη που έχει επενδυθεί σε μέσα κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1, πρόσθετης κατηγορίας 1 και της κατηγορίας 2 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα και σε μέσα επιλέξιμων υποχρεώσεων των ιδρυμάτων που περιλαμβάνονται στον δείκτη·

β)

ένας δείκτης περιλαμβάνει δείκτες κεφαλαίων, δείκτες μετοχών ή ομολόγων ή οποιοδήποτε άλλο σύστημα, όταν το υποκείμενο μέσο είναι μέσο ιδίων κεφαλαίων που εκδίδεται από οντότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα ή μέσο επιλέξιμων υποχρεώσεων που εκδίδεται από ίδρυμα.»

·

13)

το άρθρο 26 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Για τους σκοπούς του άρθρου 76 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, ως λειτουργική επιβάρυνση νοείται η κατάσταση κατά την οποία, κατά την εκτίμηση των αρμόδιων αρχών, δεν δικαιολογούνται μέθοδοι εξέτασης σε συνεχή βάση των συμμετοχών σε κεφαλαιακά μέσα οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα ή σε μέσα επιλέξιμων υποχρεώσεων ιδρυμάτων. Κατά την αξιολόγηση της φύσης καταστάσεων λειτουργικής επιβάρυνσης, οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν υπόψη τον χαμηλό βαθμό σημαντικότητας και τη σύντομη περίοδο διακράτησης παρόμοιων θέσεων. Μια περίοδος διακράτησης μικρής διάρκειας απαιτεί την τεκμηρίωση της έντονης ρευστότητας του δείκτη από το ίδρυμα.»·

14)

το τμήμα 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΤΜΗΜΑ 2

Άδεια για τη μείωση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων

Υποτμήμα 1

Εποπτική άδεια για τη μείωση ιδίων κεφαλαίων

Άρθρο 27

Έννοια της βιώσιμης ικανότητας εσόδων του ιδρύματος για τους σκοπούς του άρθρου 78 παράγραφος 1 στοιχείο α) και του άρθρου 78 παράγραφος 4 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

Βιώσιμη ικανότητα εσόδων του ιδρύματος σύμφωνα με το άρθρο 78 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 78 παράγραφος 4 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 σημαίνει ότι η αποδοτικότητα του ιδρύματος, όπως εκτιμάται από την αρμόδια αρχή, εξακολουθεί να είναι ασφαλής ή δεν παρουσιάζει καμία αρνητική μεταβολή μετά την αντικατάσταση των μέσων ή της σχετικής διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο που αναφέρεται στο άρθρο 77 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού, με μέσα ιδίων κεφαλαίων ίσης ή υψηλότερης ποιότητας, κατά την ημερομηνία εκείνη και για το προβλέψιμο μέλλον. Η εκτίμηση της αρμόδιας αρχής λαμβάνει υπόψη την αποδοτικότητα του ιδρύματος σε ακραίες καταστάσεις.

Άρθρο 28

Απαιτήσεις επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ορίων και των διαδικασιών για την υποβολή αίτησης από ένα ίδρυμα για μείωση των ιδίων κεφαλαίων σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

1.   Εξοφλήσεις, μειώσεις και επαναγορές μέσων ιδίων κεφαλαίων δεν ανακοινώνονται στους κατόχους των μέσων πριν λάβει το ίδρυμα την προηγούμενη άδεια της αρμόδιας αρχής.

2.   Όταν οι ενέργειες που αναφέρονται στο άρθρο 77 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 αναμένεται να λάβουν χώρα με επαρκή βεβαιότητα και μόλις ληφθεί η προηγούμενη άδεια της αρμόδιας αρχής, το ίδρυμα αφαιρεί τα αντίστοιχα ποσά των μέσων ιδίων κεφαλαίων που πρόκειται να εξοφληθούν, να μειωθούν ή να επαναγοραστούν ή τα ποσά της σχετικής διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο που πρόκειται να μειωθούν ή να διανεμηθούν, κατά περίπτωση, από τα αντίστοιχα στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων του πριν από την πραγματοποίηση της εξόφλησης, της μείωσης, της επαναγοράς ή της διανομής. Επαρκής βεβαιότητα θεωρείται ότι υπάρχει ιδίως όταν το ίδρυμα έχει δημοσιοποιήσει την πρόθεσή του να προβεί σε εξόφληση, μείωση ή επαναγορά μέσων ιδίων κεφαλαίων.

3.   Στην περίπτωση γενικής προηγούμενης άδειας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 78 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, το προκαθορισμένο ποσό για το οποίο η αρμόδια αρχή έχει χορηγήσει την άδειά της αφαιρείται από τα αντίστοιχα στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων του ιδρύματος από τη στιγμή που χορηγείται η άδεια.

4.   Κατά την υποβολή αίτησης για χορήγηση προηγούμενης άδειας, συμπεριλαμβανομένης της γενικής προηγούμενης άδειας που αναφέρεται στο άρθρο 78 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, για τις ενέργειες που απαριθμούνται στο άρθρο 77 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού, και όταν τα σχετικά μέσα ιδίων κεφαλαίων αγοράζονται με σκοπό τη μεταβίβασή τους σε εργαζομένους του ιδρύματος στο πλαίσιο των αποδοχών τους, τα ιδρύματα ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές τους ότι τα εν λόγω μέσα αγοράζονται για τον συγκεκριμένο σκοπό. Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 2 και 3, τα εν λόγω μέσα αφαιρούνται από τα αντίστοιχα στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων του ιδρύματος για όσο διάστημα είναι στην κατοχή του ιδρύματος. Δεν απαιτείται πλέον αφαίρεση όταν οι δαπάνες που συνδέονται με κάποια ενέργεια σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο περιλαμβάνονται ήδη στα ίδια κεφάλαια ως αποτέλεσμα της ενδιάμεσης οικονομικής έκθεσης ή της οικονομικής έκθεσης στο τέλος του έτους.

5.   Η αρμόδια αρχή χορηγεί προηγούμενη άδεια, εκτός από τη γενική προηγούμενη άδεια που αναφέρεται στο άρθρο 78 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο είναι αναγκαίο για την εκτέλεση οποιασδήποτε από τις ενέργειες που απαριθμούνται στο άρθρο 77 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού, και δεν υπερβαίνει το ένα έτος.

6.   Οι παράγραφοι 1 έως 5 εφαρμόζονται σε ενοποιημένο, υποενοποιημένο και ατομικό επίπεδο εφαρμογής των απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας, κατά περίπτωση.

Άρθρο 29

Υποβολή αίτησης από το ίδρυμα για μείωση ιδίων κεφαλαίων σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

1.   Ένα ίδρυμα υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση προηγούμενης άδειας, συμπεριλαμβανομένης της γενικής προηγούμενης άδειας που αναφέρεται στο άρθρο 78 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, στην αρμόδια αρχή πριν από την πραγματοποίηση των ενεργειών που αναφέρονται στο άρθρο 77 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού.

2.   Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται σε ενοποιημένο, υποενοποιημένο και ατομικό επίπεδο εφαρμογής των απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας, κατά περίπτωση.

Άρθρο 30

Περιεχόμενο της αίτησης που πρέπει να υποβάλλεται από το ίδρυμα για τους σκοπούς του άρθρου 77 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

1.   Η αναφερόμενη στο άρθρο 29 αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

μια καλά τεκμηριωμένη εξήγηση των λόγων για την εκτέλεση μιας από τις δράσεις που αναφέρονται στο άρθρο 77 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

β)

πληροφορίες σχετικά με το αν η αιτούμενη άδεια βασίζεται στο άρθρο 78 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) ή β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 ή στο άρθρο 78 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του εν λόγω κανονισμού·

γ)

όταν το ίδρυμα επιδιώκει την ανάκληση, εξόφληση ή επαναγορά πρόσθετων μέσων της κατηγορίας 1 ή της κατηγορίας 2 ή της σχετικής διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο εντός πέντε ετών από την ημερομηνία έκδοσής τους σύμφωνα με το άρθρο 78 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, τον τρόπο με τον οποίο πληρούνται οι προϋποθέσεις του εν λόγω άρθρου·

δ)

τρέχουσες και μελλοντοστραφείς πληροφορίες που καλύπτουν τουλάχιστον τριετή περίοδο, σχετικά με τα ποσά και τα ποσοστά που αντιστοιχούν στις ακόλουθες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων:

i)

την απαίτηση κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 που ορίζεται στο άρθρο 92 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, την απαίτηση κεφαλαίου της κατηγορίας 1 που προβλέπεται στο άρθρο 92 παράγραφος 1 στοιχείο β) του εν λόγω κανονισμού και την απαίτηση ιδίων κεφαλαίων που προβλέπεται στο άρθρο 92 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του εν λόγω κανονισμού·

ii)

για την αντιμετώπιση κινδύνων εκτός του κινδύνου υπερβολικής μόχλευσης, την πρόσθετη απαίτηση κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 που αναφέρεται στο άρθρο 104α της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, κατά περίπτωση, την πρόσθετη απαίτηση κεφαλαίου της κατηγορίας 1 που αναφέρεται στο άρθρο 104α της εν λόγω οδηγίας, κατά περίπτωση, και την πρόσθετη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων που προβλέπεται στο άρθρο 104α της εν λόγω οδηγίας, κατά περίπτωση·

iii)

τη συνδυασμένη απαίτηση αποθέματος ασφαλείας που αναφέρεται στο άρθρο 128 σημείο 6 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ·

iv)

την απαίτηση για τον δείκτη μόχλευσης που προβλέπεται στο άρθρο 92 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και, κατά περίπτωση, οποιαδήποτε προσαρμογή σύμφωνα με το άρθρο 429α παράγραφος 7 του εν λόγω κανονισμού·

v)

για την αντιμετώπιση του κινδύνου υπερβολικής μόχλευσης, την πρόσθετη απαίτηση κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 που αναφέρεται στο άρθρο 104α της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, κατά περίπτωση, και την πρόσθετη απαίτηση κεφαλαίου της κατηγορίας 1 που αναφέρεται στο άρθρο 104α της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, κατά περίπτωση·

vi)

την απαίτηση αποθέματος ασφαλείας για τον δείκτη μόχλευσης με κεφάλαιο της κατηγορίας 1 για G-SII που προβλέπεται στο άρθρο 92 παράγραφος 1α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, κατά περίπτωση·

vii)

την απαίτηση δείκτη βάσει επικινδυνότητας για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις που προβλέπεται στο άρθρο 92α παράγραφος 1 στοιχείο α) ή στο άρθρο 92β του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, κατά περίπτωση, και την απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων που δεν βασίζεται στην επικινδυνότητα που προβλέπεται στο άρθρο 92α παράγραφος 1 στοιχείο β) ή στο άρθρο 92β του εν λόγω κανονισμού, κατά περίπτωση·

viii)

την ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων που αναφέρεται στο άρθρο 45 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, όπως απαιτείται σύμφωνα με τα άρθρα 45ε και 45στ της εν λόγω οδηγίας, κατά περίπτωση, και υπολογίζεται ως το ποσό των ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων εκφρασμένο ως ποσοστό του συνολικού ποσού ανοίγματος σε κίνδυνο του ιδρύματος, το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 92 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, και το ποσό των ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων εκφρασμένο ως ποσοστά του μέτρου συνολικού ανοίγματος της σχετικής οντότητας, που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 429 παράγραφος 4 και το άρθρο 429α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

ε)

τρέχουσες και μελλοντοστραφείς πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο και τη σύνθεση των ιδίων κεφαλαίων και το επίπεδο και τη σύνθεση των ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων που τηρούνται για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης, αντίστοιχα, με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο στοιχείο δ) σημεία i) έως viii) πριν και μετά την εκτέλεση οποιασδήποτε από τις ενέργειες που απαριθμούνται στο άρθρο 77 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

στ)

τη συνοπτική αξιολόγηση του ιδρύματος σχετικά με τον αντίκτυπο των ενεργειών στις οποίες έχει προγραμματίσει να προβεί το ίδρυμα σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, και κάθε παρόμοια ενέργεια την οποία προτίθεται επιπλέον να αναλάβει το ίδρυμα εντός περιόδου τριών ετών, όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ) σημεία i) έως viii)·

ζ)

όταν το ίδρυμα επιδιώκει να αντικαταστήσει τα μέσα ιδίων κεφαλαίων ή τη σχετική διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο σύμφωνα με το άρθρο 78 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή το άρθρο 78 παράγραφος 4 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013:

i)

πληροφορίες σχετικά με την εναπομένουσα ληκτότητα των προς αντικατάσταση μέσων ιδίων κεφαλαίων, εάν υπάρχουν, και τη ληκτότητα των μέσων ιδίων κεφαλαίων που τα αντικαθιστούν·

ii)

την κατάταξη στην πτωχευτική ιεραρχία των προς αντικατάσταση μέσων ιδίων κεφαλαίων και των μέσων ιδίων κεφαλαίων που τα αντικαθιστούν·

iii)

το κόστος των μέσων ιδίων κεφαλαίων που αντικαθιστούν τα μέσα ή τη διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο που αναφέρεται στο άρθρο 77 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

iv)

το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα για την έκδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων που αντικαθιστούν τα μέσα ή τη διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο που αναφέρεται στο άρθρο 77 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

v)

τον αντίκτυπο στην κερδοφορία του ιδρύματος σύμφωνα με το άρθρο 78 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή το άρθρο 78 παράγραφος 4 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

η)

αξιολόγηση των κινδύνων στους οποίους το ίδρυμα είναι ή ενδέχεται να είναι εκτεθειμένο και αν το επίπεδο ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων εξασφαλίζει την αναγκαία κάλυψη αυτών των κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων των δοκιμών αντοχής σε κύριους κινδύνους που αποδεικνύουν τις πιθανές ζημίες·

θ)

κάλυψη όσον αφορά τα ίδια κεφάλαια της εφαρμοστέας καθοδήγησης σχετικά με το προτεινόμενο επίπεδο και τη σύνθεση των πρόσθετων ιδίων κεφαλαίων που κοινοποιείται από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 104β παράγραφος 3 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ πριν και μετά την εκτέλεση οποιασδήποτε από τις ενέργειες που απαριθμούνται στο άρθρο 77 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, η οποία καλύπτει περίοδο τριών ετών·

ι)

κάθε άλλη πληροφορία που θεωρείται αναγκαία από την αρμόδια αρχή για την αξιολόγηση της σκοπιμότητας χορήγησης άδειας σύμφωνα με το άρθρο 78 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

Για τους σκοπούς του στοιχείου ε), οι πληροφορίες καλύπτουν τουλάχιστον περίοδο τριών ετών και, όσον αφορά τις υποχρεώσεις, περιλαμβάνουν προσδιορισμό των ακόλουθων ποσών, κατά περίπτωση:

α)

υποχρεώσεις που πληρούν τα κριτήρια να χαρακτηριστούν ως μέσα επιλέξιμων υποχρεώσεων σύμφωνα με το άρθρο 72β παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

β)

υποχρεώσεις τις οποίες η αρχή εξυγίανσης επιτρέπει να είναι αποδεκτές ως μέσα επιλέξιμων υποχρεώσεων σύμφωνα με το άρθρο 72β παράγραφοι 3 και 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

γ)

υποχρεώσεις που συμπεριλαμβάνονται στο ποσό των ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων των οντοτήτων εξυγίανσης σύμφωνα με το άρθρο 45β παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ·

δ)

υποχρεώσεις που προκύπτουν από χρεωστικά μέσα με ενσωματωμένα παράγωγα και περιλαμβάνονται στο ποσό των ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων σύμφωνα με το άρθρο 45β παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ·

ε)

υποχρεώσεις που εκδίδονται από θυγατρική και πληρούν τις προϋποθέσεις για συμπερίληψη στα μέσα ενοποιημένων επιλέξιμων υποχρεώσεων ενός ιδρύματος που υπόκειται στο άρθρο 92α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 σύμφωνα με το άρθρο 88α του εν λόγω κανονισμού ή οντότητας εξυγίανσης σύμφωνα με το άρθρο 45β παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ·

στ)

μέσα επιλέξιμων υποχρεώσεων που λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς της συμμόρφωσης με την απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων για ιδρύματα που είναι σημαντικές θυγατρικές G-SII εκτός ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 92β παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και για τον σκοπό της συμμόρφωσης με την ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων για οντότητες που δεν είναι οι ίδιες οντότητες εξυγίανσης, σύμφωνα με το άρθρο 45στ παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2014/59/ΕΕ.

2.   Η αρμόδια αρχή παρέχει απαλλαγή από την υποβολή ορισμένων από τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1, όταν βεβαιωθεί ότι διαθέτει ήδη τα εν λόγω στοιχεία.

3.   Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται σε ενοποιημένο, υποενοποιημένο και ατομικό επίπεδο εφαρμογής των απαιτήσεων, κατά περίπτωση.

Άρθρο 30α

Πρόσθετες πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλονται μαζί με την αίτηση για τη χορήγηση γενικής προηγούμενης άδειας για ενέργειες που απαριθμούνται στο άρθρο 77 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

1.   Όταν ζητείται γενική προηγούμενη άδεια, όπως αναφέρεται στο άρθρο 78 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, για μια ενέργεια βάσει του άρθρου 77 παράγραφος 1 στοιχείο α) του εν λόγω κανονισμού, στην αίτηση προσδιορίζεται το ποσό κάθε σχετικής έκδοσης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 που αποτελεί αντικείμενο της αίτησης.

2.   Όταν ζητείται γενική προηγούμενη άδεια για μια ενέργεια βάσει του άρθρου 77 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, το ίδρυμα προσδιορίζει στην αίτηση όλα τα ακόλουθα:

α)

το ποσό κάθε σχετικής έκδοσης σε εκκρεμότητα που αποτελεί αντικείμενο της αίτησης·

β)

τη συνολική λογιστική αξία των ανεξόφλητων μέσων σε κάθε σχετική κατηγορία κεφαλαίου.

3.   Η αίτηση για τη χορήγηση γενικής προηγούμενης άδειας για ενέργεια βάσει του άρθρου 77 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 μπορεί να περιλαμβάνει μέσα ιδίων κεφαλαίων που δεν έχουν εκδοθεί ακόμη, με την επιφύλαξη του προσδιορισμού των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία α) και β), κατά περίπτωση, οι οποίες πρέπει να παρέχονται στην αρμόδια αρχή μετά τη σχετική έκδοση.

4.   Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 εφαρμόζονται σε ενοποιημένο, υποενοποιημένο και ατομικό επίπεδο εφαρμογής των απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας, κατά περίπτωση.

Άρθρο 30β

Πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλονται μαζί με την αίτηση για την ανανέωση γενικής προηγούμενης άδειας για ενέργειες που απαριθμούνται στο άρθρο 77 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

1.   Πριν από τη λήξη της γενικής προηγούμενης άδειας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 78 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, ένα ίδρυμα μπορεί να υποβάλει αίτηση για την ανανέωσή της για περίοδο έως και ένα επιπλέον έτος κάθε φορά, υπό την προϋπόθεση ότι το ίδρυμα δεν ζητεί αύξηση του προκαθορισμένου ποσού που ορίστηκε κατά τη χορήγηση της γενικής προηγούμενης άδειας και δεν μεταβάλλει το σκεπτικό που αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 1 στοιχείο α), όταν ζητήθηκε η αρχική γενική προηγούμενη άδεια.

2.   Όταν υποβάλλει αίτηση για την ανανέωση της γενικής προηγούμενης άδειας που αναφέρεται στην παράγραφο 1, το ίδρυμα απαλλάσσεται από την υποχρέωση παροχής των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 30 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως δ), στ), ζ) και θ).

Άρθρο 31

Χρόνος υποβολής της αίτησης από το ίδρυμα και εξέτασης της αίτησης από την αρμόδια αρχή για τους σκοπούς του άρθρου 77 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

1.   Για την προηγούμενη άδεια, εκτός από τη γενική προηγούμενη άδεια που αναφέρεται στο άρθρο 78 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, το ίδρυμα διαβιβάζει πλήρη αίτηση και τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 30 στην αρμόδια αρχή τουλάχιστον τέσσερις μήνες πριν από την ημερομηνία της ανακοίνωσης στους κατόχους των μέσων κάποιας από τις ενέργειες που απαριθμούνται στο άρθρο 77 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

2.   Για τη γενική προηγούμενη άδεια που αναφέρεται στο άρθρο 78 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, το ίδρυμα διαβιβάζει πλήρη αίτηση και τα στοιχεία που αναφέρονται στα άρθρα 30 και 30α στην αρμόδια αρχή τουλάχιστον τέσσερις μήνες πριν από την ημερομηνία της πραγματοποίησης κάποιας από τις ενέργειες που απαριθμούνται στο άρθρο 77 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

3.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, όταν ζητείται ανανέωση της γενικής προηγούμενης άδειας σύμφωνα με το άρθρο 78 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και το άρθρο 30β, το ίδρυμα διαβιβάζει την αίτηση και τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει των άρθρων 30, 30α και 30β στην αρμόδια αρχή τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου για την οποία χορηγήθηκε η αρχική γενική προηγούμενη άδεια.

4.   Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν στα ιδρύματα, κατά περίπτωση και σε έκτακτες περιστάσεις, να υποβάλλουν την αναφερόμενη στις παραγράφους 1, 2 και 3 αίτηση εντός χρονικού πλαισίου μικρότερου από τις περιόδους που ορίζονται στις εν λόγω παραγράφους.

5.   Η αρμόδια αρχή εξετάζει μια αίτηση είτε κατά τη διάρκεια της αναφερόμενης στις παραγράφους 1, 2 και 3 προθεσμίας είτε και κατά τη διάρκεια της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 4. Οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν υπόψη τα νέα στοιχεία που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, όταν τα νέα αυτά στοιχεία είναι διαθέσιμα και εφόσον τα κρίνουν ουσιώδη. Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν την αίτηση μόνον εφόσον βεβαιωθούν ότι το ίδρυμα τούς έχει παράσχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία βάσει του άρθρου 30 και, κατά περίπτωση, των άρθρων 30α και 30β.

Άρθρο 32

Οι αιτήσεις για εξοφλήσεις, μειώσεις και επαναγορές από αλληλασφαλιστικές ενώσεις, συνεταιριστικές εταιρείες, ταμιευτήρια ή παρόμοια ιδρύματα, για τους σκοπούς του άρθρου 77 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

1.   Όσον αφορά την εξόφληση μέσων κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 αλληλασφαλιστικών ενώσεων, συνεταιριστικών εταιρειών, ταμιευτηρίων ή παρόμοιων ιδρυμάτων, η αίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφοι 1 και 2 και οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 30 παράγραφος 1 υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή με την ίδια συχνότητα με εκείνη που χρησιμοποιεί το αρμόδιο όργανο του ιδρύματος για την εξέταση των εξοφλήσεων.

2.   Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να χορηγήσουν εκ των προτέρων άδεια για πράξη που αναφέρεται στο άρθρο 77 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 για την εξόφληση προκαθορισμένου ποσού, χωρίς το ποσό της εγγραφής νέου που καταβάλλεται σε μέσα κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 κατά τη διάρκεια μιας περιόδου έως ενός έτους. Αυτό το προκαθορισμένο ποσό μπορεί να ανέλθει έως το 2 % του κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1, εάν βεβαιωθούν ότι η ενέργεια αυτή δεν θα θέσει σε κίνδυνο την τρέχουσα ή μελλοντική κατάσταση φερεγγυότητας του ιδρύματος.

Υποτμήμα 2

Άδεια για τη μείωση των μέσων επιλέξιμων υποχρεώσεων

Άρθρο 32α

Έννοια της βιώσιμης ικανότητας εσόδων του ιδρύματος για τους σκοπούς του άρθρου 78α παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

Βιώσιμη ικανότητα εσόδων του ιδρύματος σύμφωνα με το άρθρο 78α παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 σημαίνει ότι η αποδοτικότητα του ιδρύματος, όπως εκτιμάται από την αρχή εξυγίανσης, εξακολουθεί να είναι ασφαλής ή δεν παρουσιάζει καμία αρνητική μεταβολή μετά την αντικατάσταση των μέσων επιλέξιμων υποχρεώσεων με μέσα ιδίων κεφαλαίων ή επιλέξιμων υποχρεώσεων ίσης ή υψηλότερης ποιότητας, κατά την ημερομηνία εκείνη και για το προβλέψιμο μέλλον. Η εκτίμηση της αρχής εξυγίανσης λαμβάνει υπόψη την αποδοτικότητα του ιδρύματος σε ακραίες καταστάσεις.

Άρθρο 32β

Απαιτήσεις επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ορίων και των διαδικασιών για την υποβολή αίτησης από ένα ίδρυμα για μείωση των επιλέξιμων υποχρεώσεων σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

1.   Ανακλήσεις, εξοφλήσεις, αποπληρωμές και επαναγορές μέσων επιλέξιμων υποχρεώσεων δεν ανακοινώνονται στους κατόχους των μέσων προτού λάβει το ίδρυμα την προηγούμενη άδεια της αρχής εξυγίανσης.

2.   Όταν οι ενέργειες που απαριθμούνται στο άρθρο 77 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 αναμένεται να πραγματοποιηθούν με επαρκή βεβαιότητα, και αφού ληφθεί η προηγούμενη άδεια της αρχής εξυγίανσης, το ίδρυμα αφαιρεί τα ποσά που πρόκειται να ανακληθούν, να εξοφληθούν, να αποπληρωθούν ή να επαναγοραστούν από τα μέσα επιλέξιμων υποχρεώσεων του ιδρύματος πριν από την πραγματοποίηση της ανάκλησης, εξόφλησης, αποπληρωμής ή επαναγοράς. Επαρκής βεβαιότητα θεωρείται ότι υπάρχει ιδίως όταν το ίδρυμα έχει δημοσιοποιήσει την πρόθεσή του να προβεί σε ανάκληση, εξόφληση, αποπληρωμή ή επαναγορά μέσων επιλέξιμων υποχρεώσεων.

3.   Στην περίπτωση γενικής προηγούμενης άδειας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 78α παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, το προκαθορισμένο ποσό για το οποίο η αρχή εξυγίανσης έχει χορηγήσει την άδειά της αφαιρείται από τα μέσα επιλέξιμων υποχρεώσεων του ιδρύματος από τη στιγμή που χορηγείται η άδεια.

4.   Η αρχή εξυγίανσης χορηγεί προηγούμενη άδεια, εκτός από τη γενική προηγούμενη άδεια που αναφέρεται στο άρθρο 78α παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο είναι αναγκαίο για την εκτέλεση οποιασδήποτε από τις ενέργειες που απαριθμούνται στο άρθρο 77 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού, και δεν υπερβαίνει το ένα έτος.

5.   Όταν ζητείται γενική προηγούμενη άδεια, όπως αναφέρεται στο άρθρο 78α παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, το προκαθορισμένο ποσό για το οποίο χορηγείται η γενική προηγούμενη άδεια δεν υπερβαίνει το 10 % του συνολικού ποσού των ανεξόφλητων μέσων επιλέξιμων υποχρεώσεων.

6.   Οι παράγραφοι 1 έως 5 εφαρμόζονται σε ενοποιημένο, υποενοποιημένο και ατομικό επίπεδο εφαρμογής των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων, κατά περίπτωση.

Άρθρο 32γ

Υποβολή αίτησης από το ίδρυμα για μείωση μέσων επιλέξιμων υποχρεώσεων σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

1.   Ένα ίδρυμα υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση προηγούμενης άδειας, συμπεριλαμβανομένης της γενικής προηγούμενης άδειας όπως αναφέρεται στο άρθρο 78α παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, στην αρχή εξυγίανσης πριν από την πραγματοποίηση των ενεργειών που αναφέρονται στο άρθρο 77 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού.

2.   Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται σε ενοποιημένο, υποενοποιημένο και ατομικό επίπεδο εφαρμογής των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων, κατά περίπτωση.

Άρθρο 32δ

Περιεχόμενο της αίτησης που πρέπει να υποβάλλεται από το ίδρυμα για τους σκοπούς του άρθρου 77 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

1.   Η αναφερόμενη στο άρθρο 32γ αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

μια καλά τεκμηριωμένη εξήγηση των λόγων για την εκτέλεση μιας από τις δράσεις που αναφέρονται στο άρθρο 77 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

β)

πληροφορίες σχετικά με το αν η αιτούμενη άδεια βασίζεται στο άρθρο 78α παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία α), β) ή γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 ή στο άρθρο 78α παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του εν λόγω κανονισμού·

γ)

τρέχουσες και μελλοντοστραφείς πληροφορίες που καλύπτουν τουλάχιστον τριετή περίοδο, σχετικά με τις ακόλουθες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων:

i)

την απαίτηση δείκτη βάσει επικινδυνότητας για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις που προβλέπεται στο άρθρο 92α παράγραφος 1 στοιχείο α) ή στο άρθρο 92β του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, κατά περίπτωση, και την απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων που δεν βασίζεται στην επικινδυνότητα που προβλέπεται στο άρθρο 92α παράγραφος 1 στοιχείο β) ή στο άρθρο 92β του εν λόγω κανονισμού, κατά περίπτωση·

ii)

την ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων που ορίζεται στο άρθρο 45 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 45ε και 45στ της εν λόγω οδηγίας, κατά περίπτωση, το ποσό των ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων εκφρασμένο ως ποσοστό του συνολικού ποσού ανοίγματος σε κίνδυνο της σχετικής οντότητας, που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 92 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, και το ποσό των ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων εκφρασμένο ως ποσοστά του μέτρου συνολικού ανοίγματος της σχετικής οντότητας, που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 429 παράγραφος 4 και το άρθρο 429α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

iii)

τη συνδυασμένη απαίτηση αποθέματος ασφαλείας που αναφέρεται στο άρθρο 128 σημείο 6 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ·

δ)

τρέχουσες και μελλοντοστραφείς πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο και τη σύνθεση των ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων που τηρούνται για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης, αντίστοιχα, με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) σημεία i), ii) και iii) πριν και μετά την εκτέλεση της ενέργειας που αναφέρεται στο άρθρο 77 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. Οι πληροφορίες καλύπτουν τουλάχιστον περίοδο τριών ετών και, όσον αφορά τις επιλέξιμες υποχρεώσεις, περιλαμβάνουν προσδιορισμό των ακόλουθων ποσών, κατά περίπτωση:

i)

υποχρεώσεις που πληρούν τα κριτήρια να χαρακτηριστούν ως μέσα επιλέξιμων υποχρεώσεων σύμφωνα με το άρθρο 72β παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

ii)

υποχρεώσεις τις οποίες η αρχή εξυγίανσης επιτρέπει να είναι αποδεκτές ως μέσα επιλέξιμων υποχρεώσεων σύμφωνα με το άρθρο 72β παράγραφοι 3 και 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

iii)

υποχρεώσεις που συμπεριλαμβάνονται στο ποσό των ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων των οντοτήτων εξυγίανσης σύμφωνα με το άρθρο 45β παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ·

iv)

υποχρεώσεις που προκύπτουν από χρεωστικά μέσα με ενσωματωμένα παράγωγα και περιλαμβάνονται στο ποσό των ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων σύμφωνα με το άρθρο 45β παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ·

v)

υποχρεώσεις που εκδίδονται από θυγατρική και πληρούν τις προϋποθέσεις για συμπερίληψη στα μέσα ενοποιημένων επιλέξιμων υποχρεώσεων ενός ιδρύματος που υπόκειται στο άρθρο 92α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 σύμφωνα με το άρθρο 88α του εν λόγω κανονισμού ή οντότητας εξυγίανσης σύμφωνα με το άρθρο 45β παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ·

vi)

μέσα επιλέξιμων υποχρεώσεων που λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς της συμμόρφωσης με την απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων για ιδρύματα που είναι σημαντικές θυγατρικές G-SII εκτός ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 92β παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και για τον σκοπό της συμμόρφωσης με την ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων για οντότητες που δεν είναι οι ίδιες οντότητες εξυγίανσης, σύμφωνα με το άρθρο 45στ παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2014/59/ΕΕ·

ε)

τη συνοπτική αξιολόγηση του ιδρύματος σχετικά με τον αντίκτυπο της ενέργειας στην οποία έχει προγραμματίσει να προβεί το ίδρυμα σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, και κάθε παρόμοια ενέργεια την οποία προτίθεται επιπλέον να αναλάβει το ίδρυμα εντός περιόδου τριών ετών, όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) σημεία i), ii) και iii)·

στ)

όταν το ίδρυμα επιδιώκει την αντικατάσταση μέσων επιλέξιμων υποχρεώσεων σύμφωνα με το άρθρο 78α παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013:

i)

πληροφορίες σχετικά με την εναπομένουσα ληκτότητα των προς αντικατάσταση μέσων επιλέξιμων υποχρεώσεων και τη ληκτότητα των μέσων ιδίων κεφαλαίων ή επιλέξιμων υποχρεώσεων που τα αντικαθιστούν·

ii)

την κατάταξη στην πτωχευτική ιεραρχία των προς αντικατάσταση μέσων επιλέξιμων υποχρεώσεων και των μέσων ιδίων κεφαλαίων ή επιλέξιμων υποχρεώσεων που τα αντικαθιστούν·

iii)

το κόστος των μέσων ιδίων κεφαλαίων ή επιλέξιμων υποχρεώσεων που αντικαθιστούν τα μέσα επιλέξιμων υποχρεώσεων·

iv)

το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα για την έκδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων ή επιλέξιμων υποχρεώσεων που αντικαθιστούν τα μέσα επιλέξιμων υποχρεώσεων που αναφέρεται στο άρθρο 77 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

v)

τον αντίκτυπο στην κερδοφορία του ιδρύματος σύμφωνα με το άρθρο 78α παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

ζ)

αξιολόγηση των κινδύνων στους οποίους το ίδρυμα είναι ή ενδέχεται να είναι εκτεθειμένο, ιδίως αν το επίπεδο ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων εξασφαλίζει την αναγκαία κάλυψη αυτών των κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων των δοκιμών αντοχής σε κύριους κινδύνους που αποδεικνύουν τις πιθανές ζημίες·

η)

όταν εφαρμόζεται το άρθρο 78α παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, απόδειξη ότι η μερική ή πλήρης αντικατάσταση των μέσων επιλέξιμων υποχρεώσεων με μέσα ιδίων κεφαλαίων είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων·

θ)

κάθε άλλη πληροφορία που θεωρείται αναγκαία από την αρχή εξυγίανσης για την αξιολόγηση της σκοπιμότητας χορήγησης άδειας σύμφωνα με το άρθρο 78α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

2.   Η αρχή εξυγίανσης παρέχει απαλλαγή από την υποβολή ορισμένων από τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1, όταν βεβαιωθεί ότι διαθέτει ήδη τα εν λόγω στοιχεία.

3.   Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται σε ενοποιημένο, υποενοποιημένο και ατομικό επίπεδο εφαρμογής των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων, κατά περίπτωση.

Άρθρο 32ε

Πρόσθετες πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλονται μαζί με την αίτηση για τη χορήγηση γενικής προηγούμενης άδειας για ενέργειες που απαριθμούνται στο άρθρο 77 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

1.   Όταν ζητείται γενική προηγούμενη άδεια, όπως αναφέρεται στο άρθρο 78α παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, για ενέργεια βάσει του άρθρου 77 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού, το ίδρυμα προσδιορίζει στην αίτηση το συνολικό ποσό των ανεξόφλητων μέσων επιλέξιμων υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένου του συνολικού ποσού των ανεξόφλητων μέσων επιλέξιμων υποχρεώσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 88α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 ή του άρθρου 45β παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ.

2.   Η αίτηση για τη χορήγηση γενικής προηγούμενης άδειας για ενέργεια βάσει του άρθρου 77 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 μπορεί να περιλαμβάνει μέσα επιλέξιμων υποχρεώσεων που δεν έχουν εκδοθεί ακόμη, με την επιφύλαξη του προσδιορισμού του τελικού ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 1, το οποίο πρέπει να παρασχεθεί στην αρχή εξυγίανσης μετά την οικεία έκδοση.

Άρθρο 32στ

Πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλονται μαζί με την αίτηση για την ανανέωση γενικής προηγούμενης άδειας για ενέργειες που απαριθμούνται στο άρθρο 77 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

1.   Πριν από τη λήξη της γενικής προηγούμενης άδειας που χορηγήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 78α παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, ένα ίδρυμα μπορεί να υποβάλει αίτηση για την ανανέωσή της για περίοδο έως και ένα επιπλέον έτος κάθε φορά, υπό την προϋπόθεση ότι το ίδρυμα δεν ζητεί αύξηση του προκαθορισμένου ποσού που ορίστηκε κατά τη χορήγηση της αρχικής γενικής προηγούμενης άδειας και δεν μεταβάλλει το σκεπτικό που αναφέρεται στο άρθρο 32δ παράγραφος 1 στοιχείο α), όταν ζητήθηκε η αρχική γενική προηγούμενη άδεια.

2.   Όταν υποβάλλει αίτηση για την ανανέωση της γενικής προηγούμενης άδειας που αναφέρεται στην παράγραφο 1, το ίδρυμα απαλλάσσεται από την υποχρέωση παροχής των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 32δ παράγραφος 1 στοιχεία α), β), γ), ε), στ) και η).

Άρθρο 32ζ

Χρόνος υποβολής της αίτησης από το ίδρυμα και εξέτασης της αίτησης από την αρχή εξυγίανσης για τους σκοπούς του άρθρου 77 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

1.   Για την προηγούμενη άδεια, εκτός από τη γενική προηγούμενη άδεια που αναφέρεται στο άρθρο 78α παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, το ίδρυμα διαβιβάζει πλήρη αίτηση και τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 32δ στην αρχή εξυγίανσης τουλάχιστον τέσσερις μήνες πριν από την ημερομηνία της ανακοίνωσης στους κατόχους των μέσων κάποιας από τις ενέργειες που απαριθμούνται στο άρθρο 77 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

2.   Για τη γενική προηγούμενη άδεια που αναφέρεται στο άρθρο 78α παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, το ίδρυμα διαβιβάζει πλήρη αίτηση και τα στοιχεία που αναφέρονται στα άρθρα 32δ και 32ε στην αρχή εξυγίανσης τουλάχιστον τέσσερις μήνες πριν από την ημερομηνία της πραγματοποίησης κάποιας από τις ενέργειες που απαριθμούνται στο άρθρο 77 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

3.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, όταν ζητείται ανανέωση της γενικής προηγούμενης άδειας σύμφωνα με το άρθρο 78α παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και το άρθρο 32στ, το ίδρυμα διαβιβάζει πλήρη αίτηση και τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει των άρθρων 32δ, 32ε και 32στ στην αρχή εξυγίανσης τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου για την οποία χορηγήθηκε η αρχική γενική προηγούμενη άδεια.

4.   Οι αρχές εξυγίανσης μπορούν να επιτρέπουν στα ιδρύματα, κατά περίπτωση και σε έκτακτες περιστάσεις, να υποβάλλουν την αναφερόμενη στις παραγράφους 1, 2 και 3 αίτηση εντός χρονικού πλαισίου μικρότερου από τις περιόδους που ορίζονται στις εν λόγω παραγράφους.

5.   Η αρχή εξυγίανσης εξετάζει μια αίτηση είτε κατά τη διάρκεια της αναφερόμενης στις παραγράφους 1, 2 και 3 προθεσμίας είτε και κατά τη διάρκεια της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 4. Οι αρχές εξυγίανσης λαμβάνουν υπόψη τα νέα στοιχεία που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, όταν τα νέα αυτά στοιχεία είναι διαθέσιμα και εφόσον τα κρίνουν ουσιώδη. Οι αρχές εξυγίανσης εξετάζουν την αίτηση μόνον εφόσον βεβαιωθούν ότι το ίδρυμα τούς έχει παράσχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία βάσει του άρθρου 32δ και, κατά περίπτωση, των άρθρων 32ε και 32στ.

Άρθρο 32η

Απλουστευμένες απαιτήσεις για ιδρύματα για τα οποία η αρχή εξυγίανσης έχει ορίσει την ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων που προβλέπεται στο άρθρο 45 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ σε επίπεδο που δεν υπερβαίνει ένα ποσό επαρκές για την απορρόφηση ζημιών

1.   Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 32δ, 32ε και 32στ, όταν η αίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 32γ υποβάλλεται από ίδρυμα για το οποίο η αρχή εξυγίανσης έχει ορίσει την ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων που προβλέπεται στο άρθρο 45 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ σε επίπεδο που δεν υπερβαίνει ένα ποσό επαρκές για την απορρόφηση ζημιών σύμφωνα με το άρθρο 45γ παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) της εν λόγω οδηγίας, η αίτηση αυτή συνοδεύεται από όλα τα ακόλουθα:

α)

μια καλά τεκμηριωμένη εξήγηση των λόγων για την εκτέλεση μιας από τις δράσεις που αναφέρονται στο άρθρο 77 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

β)

πληροφορίες σχετικά με το αν η αιτούμενη άδεια βασίζεται στο άρθρο 78α παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία α), β) ή γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 ή στο άρθρο 78α παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του εν λόγω κανονισμού.

2.   Η γενική προηγούμενη άδεια που αναφέρεται στο άρθρο 78α παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, η οποία χορηγείται κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο 1, δεν υπόκειται στον περιορισμό που προβλέπεται στο άρθρο 32β παράγραφος 5 του παρόντος κανονισμού.

3.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 32ζ, τα ιδρύματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 υποβάλλουν στην αρχή εξυγίανσης την αίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 32γ τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία της ανακοίνωσης στους κατόχους των μέσων κάποιας από τις ενέργειες που απαριθμούνται στο άρθρο 77 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 ή, στην περίπτωση αίτησης για τη χορήγηση γενικής προηγούμενης άδειας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 78α παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του εν λόγω κανονισμού, τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησης κάποιας από τις ενέργειες που απαριθμούνται στο άρθρο 77 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

4.   Όταν η αρχή εξυγίανσης δεν αντιτίθεται εγγράφως στην αίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 32γ εντός των προθεσμιών που ορίζονται στην παράγραφο 3, θεωρείται ότι η άδεια έχει χορηγηθεί.

5.   Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται σε ενοποιημένο, υποενοποιημένο και ατομικό επίπεδο εφαρμογής των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων, κατά περίπτωση.

Άρθρο 32θ

Διαδικασία συνεργασίας μεταξύ της αρμόδιας αρχής και της αρχής εξυγίανσης κατά τη χορήγηση της άδειας που αναφέρεται στο άρθρο 78α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

1.   Όταν ένα ίδρυμα υποβάλλει πλήρη αίτηση για τη χορήγηση προηγούμενης άδειας, συμπεριλαμβανομένης της γενικής προηγούμενης άδειας που αναφέρεται στο άρθρο 78α παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, η αρχή εξυγίανσης διαβιβάζει αμέσως την εν λόγω αίτηση στην αρμόδια αρχή, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 32δ και, κατά περίπτωση, στα άρθρα 32ε, 32στ ή 32η.

2.   Ταυτόχρονα με τη διαβίβαση των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η αρχή εξυγίανσης υποβάλλει στην αρμόδια αρχή αίτημα διαβούλευσης σχετικά με την αίτηση που έλαβε, το οποίο περιλαμβάνει την αμοιβαία ανταλλαγή άλλων τυχόν σχετικών πληροφοριών για την αξιολόγηση της αίτησης από την αρχή εξυγίανσης ή την αρμόδια αρχή.

3.   Η αρμόδια αρχή και η αρχή εξυγίανσης συμφωνούν μια επαρκή προθεσμία για την απάντηση στη διαβούλευση που αναφέρεται στην παράγραφο 2, η οποία δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες από τη στιγμή της παραλαβής του αιτήματος για διαβούλευση και η οποία μειώνεται σε δύο μήνες όταν η διαβούλευση αφορά την ανανέωση γενικής προηγούμενης άδειας σύμφωνα με το άρθρο 32στ ή γενικής προηγούμενης άδειας σύμφωνα με το άρθρο 32η. Η αρχή εξυγίανσης εξετάζει τις απόψεις που λαμβάνει από την αρμόδια αρχή πριν λάβει απόφαση για τη χορήγηση της άδειας.

4.   Όταν απαιτείται η συμφωνία της αρμόδιας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 78α παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, η αρχή εξυγίανσης κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή, εντός δύο μηνών από την αίτηση διαβούλευσης που αναφέρεται στην παράγραφο 2 ή εντός ενός μηνός όταν η διαβούλευση αφορά την ανανέωση γενικής προηγούμενης άδειας σύμφωνα με το άρθρο 32στ ή γενικής προηγούμενης άδειας σύμφωνα με το άρθρο 32η, το προτεινόμενο περιθώριο κατά το οποίο, μετά την ενέργεια που αναφέρεται στο άρθρο 77 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού, η αρχή εξυγίανσης θεωρεί ότι τα ίδια κεφάλαια και οι επιλέξιμες υποχρεώσεις του ιδρύματος πρέπει να υπερβαίνουν τις απαιτήσεις του.

5.   Εντός τριών εβδομάδων ή, όταν η διαβούλευση αφορά την ανανέωση γενικής προηγούμενης άδειας σύμφωνα με το άρθρο 32στ ή γενικής προηγούμενης άδειας σύμφωνα με το άρθρο 32η, εντός δύο εβδομάδων από την παραλαβή της κοινοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 4, η αρμόδια αρχή διαβιβάζει στην αρχή εξυγίανσης τη γραπτή συμφωνία της. Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή διαφωνεί πλήρως ή εν μέρει με την αρχή εξυγίανσης, ενημερώνει την αρχή εξυγίανσης εντός της εν λόγω προθεσμίας, αναφέροντας τους λόγους.

6.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, όταν απαιτείται η συμφωνία της αρμόδιας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 78α παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, η αρμόδια αρχή απαντά στη διαβούλευση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 ταυτόχρονα με τη διαβίβαση, στην αρχή εξυγίανσης, της γραπτής συμφωνίας της που αναφέρεται στην παράγραφο 5.

7.   Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 3 έως 6, όταν η μέγιστη χρονική περίοδος για την επεξεργασία της αίτησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι μικρότερη από τέσσερις μήνες σύμφωνα με το άρθρο 32ζ παράγραφοι 3 ή 4, οι χρονικές περίοδοι που αναφέρονται στις παραγράφους 3, 4 και 5 συμφωνούνται μεταξύ της αρχής εξυγίανσης και της αρμόδιας αρχής, λαμβανομένης υπόψη της σχετικής μέγιστης χρονικής περιόδου.

8.   Η αρχή εξυγίανσης και η αρμόδια αρχή προσπαθούν να καταλήξουν στη συμφωνία που αναφέρεται στην παράγραφο 5 προκειμένου να διασφαλίσουν ότι η επεξεργασία της αίτησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ολοκληρώνεται σε κάθε περίπτωση εντός της χρονικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 32ζ παράγραφοι 1, 2, 3 ή 4.

9.   Η αρχή εξυγίανσης κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή την απόφαση που έλαβε σχετικά με την άδεια, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Η αρχή εξυγίανσης ενημερώνει επίσης την αρμόδια αρχή σε περίπτωση ανάκλησης της γενικής προηγούμενης άδειας όταν ένα ίδρυμα παύσει να πληροί οποιοδήποτε από τα κριτήρια που προβλέπονται για τους σκοπούς της εν λόγω άδειας.»

·

15)

στο κεφάλαιο IV, το τμήμα 3 τροποποιείται ως εξής:

α)

ο τίτλος του τμήματος 3 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο τίτλο:

«ΤΜΗΜΑ 3

Προσωρινή αναστολή της αφαίρεσης από τα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις »

·

β)

ο τίτλος του άρθρου 33 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 33

Προσωρινή αναστολή της αφαίρεσης από τα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις για τους σκοπούς του άρθρου 79 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013»·

γ)

στο άρθρο 33, οι παράγραφοι 2 και 3 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Η αναστολή εφαρμόζεται μόνο σε σχέση με τα νέα μέσα ιδίων κεφαλαίων στην οντότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα ή μέσα επιλέξιμων υποχρεώσεων σε ίδρυμα που υπόκειται στην πράξη χρηματοδοτικής συνδρομής.

3.   Για τη χορήγηση προσωρινής αναστολής της αφαίρεσης από τα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις, κατά περίπτωση, μια αρμόδια αρχή μπορεί να κρίνει ότι οι τοποθετήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 79 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 έχουν σκοπό τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνδρομής για την αναδιάρθρωση και διάσωση μιας οντότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα ή ενός ιδρύματος, όταν η πράξη εκτελείται βάσει σχεδίου και είναι εγκεκριμένη από την αρμόδια αρχή και όταν το σχέδιο αναφέρει σαφώς φάσεις, χρονοδιάγραμμα και στόχους και προσδιορίζει την αλληλεπίδραση μεταξύ των τοποθετήσεων και της χρηματοδοτικής συνδρομής.»

.

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 11 Οκτωβρίου 2022.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) 2019/876 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά τον δείκτη μόχλευσης, τον δείκτη καθαρής σταθερής χρηματοδότησης, τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων, τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου, τον κίνδυνο αγοράς, τα ανοίγματα έναντι κεντρικών αντισυμβαλλομένων, τα ανοίγματα έναντι οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα και τις υποχρεώσεις υποβολής αναφορών και δημοσιοποίησης, καθώς και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 150 της 7.6.2019, σ. 1).

(3)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 241/2014 της Επιτροπής, της 7ης Ιανουαρίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για ιδρύματα (ΕΕ L 74 της 14.3.2014, σ. 8).

(4)  Οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 190).

(5)  Οδηγία (ΕΕ) 2019/879 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ σχετικά με την ικανότητα απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και της οδηγίας 98/26/ΕΚ (ΕΕ L 150 της 7.6.2019, σ. 296).

(6)  Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2401 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων (ΕΕ L 347 της 28.12.2017, σ. 1).

(7)  Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 338).

(8)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12).


Top