EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0315

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2023/315 της Επιτροπής της 25ης Οκτωβρίου 2022 για την τροποποίηση των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που προβλέπονται στους κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμούς (ΕΕ) 2015/2205, (ΕΕ) 2016/592 και (ΕΕ) 2016/1178 της Επιτροπής όσον αφορά την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να παράγει αποτελέσματα η υποχρέωση εκκαθάρισης για ορισμένα είδη συμβάσεων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

C/2022/7175

OJ L 43, 13.2.2023, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/315/oj

13.2.2023   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 43/4


ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2023/315 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 25ης Οκτωβρίου 2022

για την τροποποίηση των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που προβλέπονται στους κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμούς (ΕΕ) 2015/2205, (ΕΕ) 2016/592 και (ΕΕ) 2016/1178 της Επιτροπής όσον αφορά την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να παράγει αποτελέσματα η υποχρέωση εκκαθάρισης για ορισμένα είδη συμβάσεων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμοί (ΕΕ) 2015/2205 (2), (ΕΕ) 2016/592 (3) και (ΕΕ) 2016/1178 (4) της Επιτροπής καθορίζουν, μεταξύ άλλων, τις ημερομηνίες από τις οποίες παράγει αποτελέσματα η υποχρέωση εκκαθάρισης για συμβάσεις που αφορούν τις κατηγορίες εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που αναφέρονται στα παραρτήματα των εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμών. Το άρθρο 3 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) των εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμών προβλέπει μετάθεση των ημερομηνιών εφαρμογής της υποχρέωσης εκκαθάρισης για τις συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που συνάπτονται μεταξύ αντισυμβαλλομένων οι οποίοι είναι μέρος του ιδίου ομίλου, αλλά ο ένας αντισυμβαλλόμενος είναι εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα και ο άλλος αντισυμβαλλόμενος είναι εγκατεστημένος στην Ένωση. Ήταν αναγκαίο να καθοριστούν αυτές οι ημερομηνίες εφαρμογής, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων δεν θα υπόκεινται στην υποχρέωση εκκαθάρισης πριν από την έκδοση εκτελεστικής πράξης σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012.

(2)

Μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί ακόμα εκτελεστική πράξη σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 όσον αφορά την υποχρέωση εκκαθάρισης. Η εφαρμογή της υποχρέωσης εκκαθάρισης για συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που συνάπτονται μεταξύ αντισυμβαλλομένων που ανήκουν στον ίδιο όμιλο και όπου ο ένας αντισυμβαλλόμενος είναι εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα και ο άλλος αντισυμβαλλόμενος είναι εγκατεστημένος στην Ένωση, χωρίς την έκδοση εκτελεστικής πράξης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, θα είχε επιζήμιες οικονομικές επιπτώσεις για τους αντισυμβαλλομένους της Ένωσης. Ως εκ τούτου, η εφαρμογή της υποχρέωσης εκκαθάρισης για ενδοομιλικές συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων με αντισυμβαλλόμενο τρίτης χώρας θα πρέπει να μετατεθεί περαιτέρω.

(3)

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως οι κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμοί (ΕΕ) 2015/2205, (ΕΕ) 2016/592 και (ΕΕ) 2016/1178.

(4)

Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) στην Επιτροπή.

(5)

Οι τροποποιήσεις των κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμών (ΕΕ) 2015/2205, (ΕΕ) 2016/592 και (ΕΕ) 2016/1178 αποτελούν περιορισμένες προσαρμογές του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου. Δεδομένου του περιορισμένου πεδίου εφαρμογής των εν λόγω τροποποιήσεων και του επείγοντος χαρακτήρα του θέματος, θα ήταν εξαιρετικά δυσανάλογο να διενεργήσει η ESMA ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις ή ανάλυση του ενδεχόμενου συναφούς κόστους και των ωφελειών. Η ESMA, ωστόσο, ζήτησε τη γνωμοδότηση της ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών, που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5) και διαβουλεύθηκε με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου.

(6)

Για την παροχή ασφάλειας δικαίου στους συμμετέχοντες στην αγορά το συντομότερο δυνατόν, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ επειγόντως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2205

Στο άρθρο 3 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2205, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

τις 30 Ιουνίου 2025, σε περίπτωση που δεν εκδόθηκε απόφαση ισοδυναμίας, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 για τους σκοπούς του άρθρου 4 του εν λόγω κανονισμού, η οποία καλύπτει τις συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τη σχετική τρίτη χώρα·».

Άρθρο 2

Τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/592

Στο άρθρο 3 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/592, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

τις 30 Ιουνίου 2025, σε περίπτωση που δεν εκδόθηκε απόφαση ισοδυναμίας, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 για τους σκοπούς του άρθρου 4 του εν λόγω κανονισμού, η οποία καλύπτει τις συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τη σχετική τρίτη χώρα·».

Άρθρο 3

Τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1178

Στο άρθρο 3 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1178, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

τις 30 Ιουνίου 2025, σε περίπτωση που δεν εκδόθηκε απόφαση ισοδυναμίας, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 για τους σκοπούς του άρθρου 4 του εν λόγω κανονισμού, η οποία καλύπτει τις συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τη σχετική τρίτη χώρα·».

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 25 Οκτωβρίου 2022.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1.

(2)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/2205 της Επιτροπής, της 6ης Αυγούστου 2015, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την υποχρέωση εκκαθάρισης (ΕΕ L 314 της 1.12.2015, σ. 13).

(3)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/592 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2016, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την υποχρέωση εκκαθάρισης (ΕΕ L 103 της 19.4.2016, σ. 5).

(4)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/1178 της Επιτροπής, της 10ης Ιουνίου 2016, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την υποχρέωση εκκαθάρισης (ΕΕ L 195 της 20.7.2016, σ. 3).

(5)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).


Top