EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0158

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2023/158 της Επιτροπής της 23ης Ιανουαρίου 2023 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2019 όσον αφορά ορισμένα φυτά προς φύτευση των ειδών Prunus domestica και Prunus cerasifera καταγωγής Ουκρανίας

C/2023/365

ΕΕ L 22 της 24.1.2023, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/158/oj

24.1.2023   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 22/15


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2023/158 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 23ης Ιανουαρίου 2023

για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2019 όσον αφορά ορισμένα φυτά προς φύτευση των ειδών Prunus domestica και Prunus cerasifera καταγωγής Ουκρανίας

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 228/2013, (ΕΕ) αριθ. 652/2014 και (ΕΕ) αριθ. 1143/2014, και την κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 69/464/ΕΟΚ, 74/647/ΕΟΚ, 93/85/ΕΟΚ, 98/57/ΕΚ, 2000/29/ΕΚ, 2006/91/ΕΚ και 2007/33/ΕΚ (1), και ιδίως το άρθρο 42 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/2019 της Επιτροπής (2) θεσπίζει, βάσει προκαταρκτικής αξιολόγησης κινδύνου, κατάλογο φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων υψηλού κινδύνου.

(2)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/2018 της Επιτροπής (3) καθορίζει ειδικούς κανόνες όσον αφορά τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για τη διενέργεια εκτίμησης κινδύνου που αναφέρεται στο άρθρο 42 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 για φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα υψηλού κινδύνου.

(3)

Κατόπιν προκαταρκτικής αξιολόγησης κινδύνου, 34 γένη και ένα είδος φυτών προς φύτευση καταγόμενα από όλες τις τρίτες χώρες συμπεριλήφθηκαν στο παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2019 ως φυτά υψηλού κινδύνου, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται το γένος Prunus L.

(4)

Στις 18 Οκτωβρίου 2019 η Ουκρανία υπέβαλε στην Επιτροπή αίτηση για εξαγωγή στην Ένωση φυτών προς φύτευση του είδους Prunus domestica εμβολιασμένων σε έρριζα υποκείμενα του είδους Prunus cerasifera, τα οποία είναι γυμνόριζα, σε λήθαργο και χωρίς φύλλα. Η αίτηση συνοδευόταν από τον σχετικό τεχνικό φάκελο.

(5)

Στις 17 Μαΐου 2022 η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (στο εξής: Αρχή) εξέδωσε επιστημονική γνώμη σχετικά με την εκτίμηση κινδύνου για εμπορεύματα των φυτών προς φύτευση του είδους Prunus domestica από την Ουκρανία (4). Η Αρχή προσδιόρισε τους Lopholeucaspis japonica, Eotetranychus prunicola, Erwinia amylovora και Xanthomonas arboricola pv. pruni ως επιβλαβείς οργανισμούς σχετικούς με τα εν λόγω φυτά προς φύτευση, αξιολόγησε τα μέτρα μετριασμού του κινδύνου που περιγράφονται στον φάκελο και εκτίμησε την πιθανότητα απαλλαγής του εμπορεύματος από τους εν λόγω επιβλαβείς οργανισμούς.

(6)

Ο Lopholeucaspis japonica παρατίθεται στο παράρτημα II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072 της Επιτροπής (5) ως επιβλαβής οργανισμός καραντίνας στην Ένωση. Οι Erwinia amylovora και Xanthomonas arboricola pv. pruni παρατίθενται ως επιβλαβείς οργανισμοί καραντίνας στις προστατευόμενες ζώνες στο παράρτημα III και ως ρυθμιζόμενοι μη απομονωμένοι επιβλαβείς οργανισμοί στην Ένωση στο παράρτημα IV του εν λόγω κανονισμού αντίστοιχα.

(7)

Ο Eotetranychus prunicola δεν περιλαμβάνεται ακόμη στον κατάλογο των επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στην Ένωση. Ωστόσο, με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία που υπέβαλαν τα κράτη μέλη, ο αντίκτυπος του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού στα φυτά-ξενιστές του στην Ένωση δεν είναι σημαντικός. Κατά συνέπεια, δεν απαιτούνται απαιτήσεις εισαγωγής όσον αφορά τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό.

(8)

Με βάση τη γνώμη της Αρχής, ο φυτοϋγειονομικός κίνδυνος από την εισαγωγή στην Ένωση γυμνόριζων, σε λήθαργο και χωρίς φύλλα φυτών προς φύτευση του είδους Prunus domestica εμβολιασμένων σε έρριζα υποκείμενα του είδους Prunus cerasifera καταγωγής Ουκρανίας θεωρείται αποδεκτός, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις εισαγωγής που καθορίζονται στο παράρτημα VII του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072.

(9)

Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να μην θεωρούνται πλέον φυτά υψηλού κινδύνου γυμνόριζα, σε λήθαργο και χωρίς φύλλα φυτά προς φύτευση του είδους Prunus domestica εμβολιασμένα σε έρριζα υποκείμενα του είδους Prunus cerasifera καταγωγής Ουκρανίας.

(10)

Επομένως, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/2019 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(11)

Για να υπάρξει συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που υπέχει η Ένωση δυνάμει της συμφωνίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου για την εφαρμογή μέτρων υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας (6), η εισαγωγή των εν λόγω εμπορευμάτων θα πρέπει να συνεχιστεί το συντομότερο δυνατόν. Επομένως, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(12)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/2019 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2023.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 317 της 23.11.2016, σ. 4.

(2)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/2019 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση προσωρινού καταλόγου των φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων υψηλού κινδύνου, κατά την έννοια του άρθρου 42 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, και καταλόγου των φυτών για τα οποία δεν απαιτούνται πιστοποιητικά φυτοϋγείας για την είσοδο στην Ένωση, κατά την έννοια του άρθρου 73 του εν λόγω κανονισμού (ΕΕ L 323 της 19.12.2018, σ. 10).

(3)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/2018 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2018, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων όσον αφορά τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για τη διενέργεια εκτίμησης κινδύνου για φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα υψηλού κινδύνου κατά την έννοια του άρθρου 42 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 323 της 19.12.2018, σ. 7).

(4)  EFSA PLH Panel (EFSA Panel on Plant Health — Ομάδα της EFSA για την υγεία των φυτών), 2022. Scientific Opinion on the commodity risk assessment of Prunus domestica plants from Ukraine (Επιστημονική γνώμη σχετικά με την εκτίμηση κινδύνου για εμπορεύματα φυτών Prunus domestica από την Ουκρανία). EFSA Journal 2022;20(6):7391, σ. 76 https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7391.

(5)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/2072 της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2019, για τη θέσπιση ενιαίων όρων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τα προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 690/2008 της Επιτροπής και την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2019 της Επιτροπής (ΕΕ L 319 της 10.12.2019, σ. 1).

(6)  ΕΕ L 336 της 23.12.1994, σ. 40.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2019

Στο σημείο 1 του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2019, στη δεύτερη στήλη του πίνακα «Περιγραφή», η καταχώριση Prunus L. αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Prunus L., εκτός των γυμνόριζων, σε λήθαργο και χωρίς φύλλα φυτών προς φύτευση του είδους Prunus domestica εμβολιασμένων σε έρριζα υποκείμενα του είδους Prunus cerasifera καταγωγής Ουκρανίας».


Top