EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2475

Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2475 του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2022 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 269/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα για ενέργειες που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας

ST/15779/2022/INIT

ΕΕ L 322I της 16.12.2022, p. 315–317 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2475/oj

16.12.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

LI 322/315


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/2475 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 16ης Δεκεμβρίου 2022

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 269/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα για ενέργειες που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 215,

Έχοντας υπόψη την απόφαση 2014/145/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 17ης Μαρτίου 2014, σχετικά με περιοριστικά μέτρα όσον αφορά δράσεις που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας (1),

Έχοντας υπόψη την κοινή πρόταση του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 269/2014 (2) του Συμβουλίου θέτει σε εφαρμογή περιοριστικά μέτρα που προβλέπονται στην απόφαση 2014/145/ΚΕΠΠΑ.

(2)

Στις 16 Δεκεμβρίου 2022 το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2022/2479 (3) για την τροποποίηση της απόφασης 2014/145/ΚΕΠΠΑ. Με την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2022/2479 εισήχθη νέα προθεσμία για την παρέκκλιση που επιτρέπει την εκποίηση από συγκεκριμένη καταχωρισμένη οντότητα. Η εν λόγω νέα προθεσμία δεν επικυρώνει αναδρομικά εκποιήσεις μη συμμορφούμενες με τις αναγκαίες απαιτήσεις βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 269/2014, όπως τις μη επιτρεπόμενες εκποιήσεις μετά την καταχώριση της οντότητας. Η απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2022/2479 επεξέτεινε επίσης σε δύο οντότητες που καταχωρίστηκαν πρόσφατα στον κατάλογο την παρέκκλιση από τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και την απαγόρευση διάθεσης κεφαλαίων και οικονομικών πόρων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η καταγγελία πράξεων, συμβάσεων ή άλλων συμφωνιών που είχαν συναφθεί προηγουμένως με τις εν λόγω οντότητες. Προς περαιτέρω αντιμετώπιση των ανησυχιών για την επισιτιστική ασφάλεια σε τρίτες χώρες, η απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2022/2479 εισήγαγε νέα παρέκκλιση που επιτρέπει την αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων και τη διάθεση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων έναντι ορισμένων ατόμων που κατείχαν σημαντικό ρόλο στο διεθνές εμπόριο γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων του σίτου και των λιπασμάτων, πριν από την καταχώρισή τους. Για να αποφευχθεί η καταστρατήγηση, οι εθνικές αρμόδιες αρχές επιφορτίζονται με την έγκριση των εν λόγω πράξεων.

Εν προκειμένω, θα πρέπει να ενεργούν σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή, προκειμένου να διασφαλιστεί ομοιόμορφη εφαρμογή σε ολόκληρη την Ένωση. Οι εθνικές αρμόδιες αρχές μπορούν να εμπνευστούν από τις προτεραιότητες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (ΠΕΠ) για την αντιμετώπιση της επισιτιστικής ανασφάλειας σε ολόκληρο τον κόσμο. Η εν λόγω παρέκκλιση ισχύει με την επιφύλαξη άλλων περιοριστικών μέτρων που έχει επιβάλει η Ένωση στη Ρωσία και σε άλλες χώρες και των αντίστοιχων ανησυχιών των κρατών μελών για την εθνική ασφάλεια..

(3)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων περί δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, ενδείκνυται να διευκρινιστεί ότι η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε άδεια χορηγείται βάσει των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 269/2014.

(4)

Ενδέικνυται επίσης να διευκρινιστεί ότι οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα κράτη μέλη και στη συνέχεια ανταλλάσσονται με την Επιτροπή μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους ελήφθησαν ή παρασχέθηκαν. Ενδείκνυται επίσης να διευκρινιστεί ότι κάθε πληροφορία που παρέχεται ή λαμβάνεται από την Επιτροπή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 269/2014 πρέπει να χρησιμοποιείται από την Επιτροπή μόνον για τους σκοπούς για τους οποίους έχει παρασχεθεί ή ληφθεί. Επιπλέον, ενδείκνυται, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων για τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, να αποσαφηνιστούν σε διάφορες διατάξεις τα όρια της χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται και λαμβάνονται από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή αντίστοιχα.

(5)

Οι εν λόγω τροποποιήσεις εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Συνθήκης και, επομένως, απαιτείται κανονιστική πράξη στο επίπεδο της Ένωσης για την εκτέλεσή τους, για να διασφαλιστεί ιδίως η ομοιόμορφη εφαρμογή τους σε όλα τα κράτη μέλη.

(6)

Επομένως, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 269/2014 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 269/2014 τροποποιείται ως εξής:

1)

στο άρθρο 6β, η παράγραφος 2β αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2β.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2, οι αρμόδιες αρχές κράτους μέλους μπορούν να επιτρέψουν, υπό τις προϋποθέσεις που κρίνουν κατάλληλες, την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων ή τη διάθεση ορισμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων προς την οντότητα που απαριθμείται υπό τον αριθμό καταχώρισης 108 στο παράρτημα Ι, αφού διαπιστώσουν ότι τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση, μέχρι τις 17 Ιουνίου 2023, εν εξελίξει πώλησης και μεταβίβασης δικαιωμάτων ιδιοκτησίας που κατέχει άμεσα ή έμμεσα η εν λόγω οντότητα σε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που έχει την έδρα του εντός της Ένωσης. Η εν λόγω προθεσμία δεν επικυρώνει αναδρομικά εκποιήσεις μη συμμορφούμενες με τις αναγκαίες απαιτήσεις βάσει του παρόντος κανονισμού»·

2)

στο άρθρο 6β, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

«2γ.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2, οι αρμόδιες αρχές κράτους μέλους μπορούν να επιτρέπουν την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων που ανήκουν στις οντότητες που απαριθμούνται υπό τους αριθμούς καταχώρισης 126 και 127 υπό τον τίτλο «Οντότητες» του παραρτήματος, ή τη διάθεση ορισμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων στις εν λόγω οντότητες, υπό τους όρους που οι αρμόδιες αρχές θεωρούν κατάλληλους και αφού κρίνουν ότι τα εν λόγω κεφάλαια ή οι εν λόγω οικονομικοί πόροι είναι αναγκαίοι/α για την καταγγελία έως τη 17η Ιουνίου 2023 πράξεων, συμβάσεων ή άλλων συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων τραπεζικής ανταπόκρισης, που έχουν συναφθεί με τις εν λόγω οντότητες πριν από τη 16η Δεκεμβρίου 2022.»·

3)

στο άρθρο 6β παράγραφος 3 στοιχείο α), η ημερομηνία «31 Δεκεμβρίου 2022» αντικαθίσται από την ημερομηνία «28 Φεβρουαρίου 2023»·

4)

στο άρθρο 6ε, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2, οι αρμόδιες αρχές κράτους μέλους μπορούν να επιτρέπουν την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων που ανήκουν στις οντότητες που απαριθμούνται υπό τους αριθμούς καταχώρισης 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82, 108, 126 και 127 στο παράρτημα Ι, ή τη διάθεση ορισμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων στις εν λόγω οντότητες, υπό τους όρους που οι αρμόδιες αρχές κρίνουν κατάλληλους και αφού διαπιστώσουν ότι τα εν λόγω κεφάλαια ή οι εν λόγω οικονομικοί πόροι είναι αναγκαία/οι για την αγορά, εισαγωγή ή μεταφορά γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων του σίτου και των λιπασμάτων.»·

5)

στο άρθρο 6ε παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

«1α.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2, οι αρμόδιες αρχές κράτους μέλους, βάσει ειδικής και κατά περίπτωση αξιολόγησης, μπορούν να επιτρέπουν, για κάθε επιμέρους σχετική συναλλαγή ξεχωριστά, την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, τα οποία κατείχαν σημαντικό ρόλο στο διεθνές εμπόριο γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων του σίτου και των λιπασμάτων, πριν από την καταχώρισή τους, ή τη διάθεση ορισμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων στα εν λόγω πρόσωπα, υπό τους όρους που οι αρμόδιες αρχές κρίνουν κατάλληλους και αφού διαπιστώσουν ότι τα εν λόγω κεφάλαια ή οι εν λόγω πόροι είναι αναγκαία/οι για την πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων του σίτου και των λιπασμάτων, προς τρίτες χώρες για την κάλυψη της επισιτιστικής ασφάλειας.»·

6)

το άρθρο 6ε παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Όταν το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος χορηγεί άδεια για τέτοιες πράξεις, συνεργάζεται στενά με την Επιτροπή. Ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη για κάθε άδεια που χορηγεί βάσει των παραγράφων 1 και 1α, εντός δύο εβδομάδων από τη χορήγηση της άδειας.»·

7)

στο άρθρο 6ε, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«3.   Η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο, το αργότερο στις 17 Ιουνίου 2023 και στη συνέχεια ανά έξι μήνες, συλλογή των πληροφοριών που ελήφθησαν από τα κράτη μέλη σχετικά με την παρέκκλιση της παραγράφου 1α.»·

8)

στο άρθρο 8, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Κάθε πληροφορία που παρέχεται ή λαμβάνεται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών σύμφωνα με το παρόν άρθρο χρησιμοποιείται από τις εν λόγω αρχές μόνον για τους σκοπούς για τους οποίους παρεσχέθη ή ελήφθη.»·

9)

στο άρθρο 9, η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«6.   Κάθε πληροφορία που παρέχεται ή λαμβάνεται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών σύμφωνα με το παρόν άρθρο χρησιμοποιείται από τις εν λόγω αρχές μόνον για τους σκοπούς για τους οποίους παρεσχέθη ή ελήφθη.»·

10)

στο άρθρο 12, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη ενημερώνονται αμοιβαία για τα μέτρα που λαμβάνουν δυνάμει του παρόντος κανονισμού, καθώς και για άλλες συναφείς πληροφορίες που διαθέτουν σχετικά με τον παρόντα κανονισμό, ιδίως πληροφορίες:

α)

που αφορούν κεφάλαια δεσμευμένα δυνάμει του άρθρου 2 και άδειες που χορηγήθηκαν βάσει των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό·

β)

που αφορούν παραβάσεις και προβλήματα επιβολής, καθώς και αποφάσεις εθνικών δικαστηρίων.»·

11)

προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 16α

Κάθε πληροφορία που παρέχεται ή λαμβάνεται από την Επιτροπή σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό χρησιμοποιείται από την Επιτροπή μόνον για τους σκοπούς για τους οποίους παρεσχέθη ή ελήφθη.».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 16 Δεκεμβρίου 2022.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. BEK


(1)  ΕΕ L 78 της 17.3.2014, σ. 16.

(2)  Κανονισμός (EE) αριθ. 269/2014 του Συμβουλίου, της 17ης Μαρτίου 2014, σχετικά με περιοριστικά μέτρα για ενέργειες που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας (OJ L 78 της 17.3.2014, σ. 6).

(3)  Απόφαση του Συμβουλίου (ΚΕΠΠΑ) 2022/2479, της 16ης Δεκεμβρίου 2022, για την τροποποίηση της απόφασης 2014/145/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα όσον αφορά δράσεις που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας (βλέπε σ. 687 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).


Top