EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2389

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/2389 της Επιτροπής της 7ης Δεκεμβρίου 2022 για τον καθορισμό κανόνων για την ομοιόμορφη εφαρμογή των συχνοτήτων των ελέγχων ταυτότητας και των φυσικών ελέγχων σε φορτία φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που εισέρχονται στην Ένωση (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

C/2022/8802

ΕΕ L 316 της 8.12.2022, p. 42–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2389/oj

8.12.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 316/42


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/2389 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 7ης Δεκεμβρίου 2022

για τον καθορισμό κανόνων για την ομοιόμορφη εφαρμογή των συχνοτήτων των ελέγχων ταυτότητας και των φυσικών ελέγχων σε φορτία φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που εισέρχονται στην Ένωση

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 999/2001, (ΕΚ) αριθ. 396/2005, (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, (ΕΕ) αριθ. 652/2014, (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2016/2031, των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 και των οδηγιών του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ και για την κατάργηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, των οδηγιών του Συμβουλίου 89/608/ΕΟΚ, 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 96/23/ΕΚ, 96/93/ΕΚ και 97/78/ΕΚ και της απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου (κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους) (1), και ιδίως το άρθρο 54 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο στοιχεία α) και γ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/625 θεσπίζει κανόνες για τη διενέργεια επίσημων ελέγχων από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών σε αγαθά που εισέρχονται στην Ένωση με σκοπό τη διαπίστωση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της Ένωσης για την αγροδιατροφική αλυσίδα.

(2)

Οι κανόνες της οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου (2) σχετικά με τις συχνότητες των ελέγχων ταυτότητας και των φυσικών ελέγχων των φυτών, των φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που εισέρχονται στην Ένωση παύουν να ισχύουν στις 14 Δεκεμβρίου 2022. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να θεσπιστούν νέοι κανόνες, λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο που καθορίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) και τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια των σχετικών διατάξεων από τις 14 Δεκεμβρίου 2022 και μετά.

(3)

Οι συχνότητες των ελέγχων ταυτότητας και των φυσικών ελέγχων θα πρέπει να καθορίζονται ανάλογα με τον κίνδυνο που ενέχει κάθε εμπόρευμα ή κατηγορία εμπορευμάτων για την υγεία των φυτών.

(4)

Για να εξασφαλιστεί η τήρηση με ομοιόμορφο τρόπο των συχνοτήτων των φυσικών ελέγχων που απαιτούνται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να προβλεφθεί στον παρόντα κανονισμό η χρήση του συστήματος διαχείρισης πληροφοριών για τους επίσημους ελέγχους (IMSOC) που αναφέρεται στο άρθρο 131 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 για την επιλογή φορτίων για φυσικούς ελέγχους.

(5)

Οι συχνότητες που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να εφαρμόζονται για τα εμπορεύματα που εισέρχονται στην Ένωση, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, με εξαίρεση τα εμπορεύματα υπό διαμετακόμιση.

(6)

Προκειμένου να διασφαλιστεί το υψηλότερο δυνατό επίπεδο φυτοϋγειονομικής προστασίας, η βασική συχνότητα των ελέγχων ταυτότητας και των φυσικών ελέγχων στα φορτία εμπορευμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 θα πρέπει να είναι 100 %.

(7)

Ωστόσο, για λόγους αναλογικής αντιμετώπισης του αντίστοιχου φυτοϋγειονομικού κινδύνου, θα πρέπει να είναι δυνατόν να καθοριστεί η συχνότητα των ελέγχων ταυτότητας και των φυσικών ελέγχων των φορτίων ορισμένων φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων σε επίπεδο χαμηλότερο του 100 %.

(8)

Παρ’ όλα αυτά, θα πρέπει να εφαρμόζεται συχνότητα 100 % στους ελέγχους ταυτότητας και στους φυσικούς ελέγχους όλων των φυτών που προορίζονται για φύτευση, καθώς και σε κάθε φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο που υπόκειται σε μέτρο που προβλέπεται σε πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 1, το άρθρο 30 παράγραφος 1 και το άρθρο 49 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, λόγω του αυξημένου φυτοϋγειονομικού κινδύνου των εν λόγω εμπορευμάτων.

(9)

Δεδομένου ότι οι όροι και τα κριτήρια για τον καθορισμό του είδους και των συχνοτήτων των ελέγχων ταυτότητας και των φυσικών ελέγχων για τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα αγαθά, που εφαρμόζονται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1756/2004 της Επιτροπής (4), έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά, θα πρέπει να καθοριστούν αναλόγως στον παρόντα κανονισμό. Οι εν λόγω όροι και κριτήρια περιλαμβάνουν, ειδικότερα, την επιλογή φορτίων για φυσικούς ελέγχους, τις συχνότητες των ελέγχων ταυτότητας και των φυσικών ελέγχων, καθώς και τα κριτήρια για τον καθορισμό και την τροποποίηση των συχνοτήτων των ελέγχων ταυτότητας και των φυσικών ελέγχων φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων ή κατηγοριών αυτών.

(10)

Με βάση τις πληροφορίες που συλλέγει η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 125 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, σχετικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργούνται από εμπειρογνώμονες της Επιτροπής σε τρίτες χώρες σύμφωνα με το άρθρο 120 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού, και τις πληροφορίες που συλλέγονται μέσω του IMSOC, θα πρέπει να είναι δυνατή η τροποποίηση των συχνοτήτων των φυσικών ελέγχων με βάση τα κριτήρια για τον καθορισμό και την τροποποίηση των συχνοτήτων των ελέγχων ταυτότητας και των φυσικών ελέγχων φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων ή κατηγοριών αυτών που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

(11)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν στην Επιτροπή αίτηση για την τροποποίηση της συχνότητας των ελέγχων ταυτότητας και των φυσικών ελέγχων σε φορτία φυτού, φυτικού προϊόντος ή άλλου αντικειμένου, ή κατηγορίας αυτών, ώστε να διασφαλίζεται η επικαιροποίηση των εν λόγω συχνοτήτων με βάση τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα και προκειμένου η Επιτροπή να καθορίσει κατά πόσον θα ήταν σκόπιμη η εν λόγω τροποποίηση.

(12)

Οι συχνότητες θα πρέπει να επανεξετάζονται ετησίως με βάση τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 54 παράγραφος 3 στοιχείο α) σημεία i), ii), iv), v) και vi) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις διατάξεις του εν λόγω κανονισμού.

(13)

Για να εξασφαλιστεί η αποδοτικότητα των επίσημων ελέγχων, οι συχνότητες που καθορίζονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να κοινοποιούνται στο IMSOC.

(14)

Οι επίσημοι έλεγχοι, οι έλεγχοι ταυτότητας και οι φυσικοί έλεγχοι θα πρέπει να διενεργούνται κατά τρόπο ώστε να μην είναι δυνατό για τον υπεύθυνο επιχείρησης που φέρει την ευθύνη για το φορτίο να προβλέψει κατά πόσον συγκεκριμένο φορτίο θα αποτελέσει αντικείμενο φυσικών ελέγχων.

(15)

Δεδομένου ότι ο παρών κανονισμός θεσπίζει διατάξεις στους τομείς που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1756/2004, ο εν λόγω κανονισμός θα πρέπει να καταργηθεί με ισχύ από την ημερομηνία που ορίζεται στον παρόντα κανονισμό.

(16)

Επειδή οι κανόνες της οδηγίας 2000/29/ΕΚ παύουν να ισχύουν στις 14 Δεκεμβρίου 2022, οι κανόνες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να εφαρμόζονται από τις 14 Δεκεμβρίου 2022. Για τον λόγο αυτόν, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την πρώτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή του από αυτή την ημερομηνία.

(17)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες για την ομοιόμορφη εφαρμογή της κατάλληλης συχνότητας, καθώς και των τροποποιήσεων αυτής της συχνότητας, των ελέγχων ταυτότητας και των φυσικών ελέγχων σε φορτία εμπορευμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 και τα οποία εισέρχονται στην Ένωση.

Άρθρο 2

Ορισμός

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού:

1)

«συχνότητα»: το ελάχιστο ποσοστό φορτίων εμπορευμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 1, που ορίζεται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, του αριθμού φορτίων που φθάνουν στον συνοριακό σταθμό ελέγχου κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους, για τα οποία διενεργούνται έλεγχοι ταυτότητας και φυσικοί έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές·

2)

«IMSOC»: το σύστημα διαχείρισης πληροφοριών για επίσημους ελέγχους που αναφέρεται στο άρθρο 131 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625.

Άρθρο 3

Επιλογή των φορτίων για φυσικούς ελέγχους

1.   Οι αρμόδιες αρχές επιλέγουν φορτία για φυσικούς ελέγχους σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

α)

η τυχαία επιλογή ενός φορτίου δημιουργείται αυτόματα από το IMSOC·

β)

οι αρμόδιες αρχές μπορούν να αποφασίσουν να επιλέξουν το φορτίο σύμφωνα με το στοιχείο α) ή να επιλέξουν άλλο φορτίο της ίδιας κατηγορίας και καταγωγής των εμπορευμάτων.

2.   Για κάθε φορτίο που επιλέγεται για φυσικούς ελέγχους σύμφωνα με την παράγραφο 1, οι αρμόδιες αρχές διενεργούν τους ελέγχους ταυτότητας που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/2130 της Επιτροπής (5).

Άρθρο 4

Συχνότητες των ελέγχων ταυτότητας και των φυσικών ελέγχων

1.   Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν ελέγχους ταυτότητας και φυσικούς ελέγχους σε φορτία φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, με συχνότητες που καθορίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως 6.

2.   Η βασική συχνότητα των ελέγχων ταυτότητας και των φυσικών ελέγχων στα φορτία εμπορευμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 1 είναι 100 %.

3.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, οι έλεγχοι ταυτότητας και οι φυσικοί έλεγχοι των φορτίων ορισμένων φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα I, με την αντίστοιχη καταγωγή τους από όλες ή ορισμένες τρίτες χώρες, υπόκεινται στις αντίστοιχες συχνότητες που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα.

4.   Οι συχνότητες σύμφωνα με την παράγραφο 3 δεν ισχύουν για:

α)

τα φυτά προς φύτευση·

β)

κάθε φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο που υπόκειται σε μέτρο που προβλέπεται σε πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 1, το άρθρο 30 παράγραφος 1 και το άρθρο 49 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031.

5.   Οι συχνότητες σύμφωνα με την παράγραφο 3 καθορίζονται σύμφωνα με τα κριτήρια που παρατίθενται στο παράρτημα II.

6.   Όταν οι εισαγωγές φυτού, φυτικού προϊόντος ή άλλου αντικειμένου, ή κατηγορίας αυτών, δεν πληρούν πλέον τα κριτήρια του παραρτήματος II, το εν λόγω φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο διαγράφεται από το παράρτημα I, όπως καθορίζεται από την επανεξέταση που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2.

Άρθρο 5

Αιτήσεις για την τροποποίηση των συχνοτήτων των ελέγχων ταυτότητας και των φυσικών ελέγχων που διενεργούνται σε ορισμένα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα

Τα κράτη μέλη μπορούν να υποβάλλουν στην Επιτροπή αίτηση για την τροποποίηση της συχνότητας των ελέγχων ταυτότητας και των φυσικών ελέγχων σε φορτία φυτού, φυτικού προϊόντος ή άλλου αντικειμένου, ή κατηγορίας αυτών, που εισέρχονται στην Ένωση, προκειμένου η Επιτροπή να καθορίσει κατά πόσον θα ήταν σκόπιμη η εν λόγω τροποποίηση. Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει τις πληροφορίες που ορίζονται στο παράρτημα III.

Άρθρο 6

Τροποποίηση των συχνοτήτων των ελέγχων ταυτότητας και των φυσικών ελέγχων που διενεργούνται σε ορισμένα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα

1.   Οι συχνότητες που ορίζονται στο παράρτημα I τροποποιούνται με βάση τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 54 παράγραφος 3 στοιχείο α) σημεία i), ii), iv), v) και vi) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, τα κριτήρια που ορίζονται στο παράρτημα II και, κατά περίπτωση, με βάση τις πληροφορίες που ορίζονται στο παράρτημα III.

2.   Οι συχνότητες των ελέγχων ταυτότητας και των φυσικών ελέγχων για φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα, ή κατηγορίες αυτών, επανεξετάζονται τουλάχιστον ετησίως, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι νέες πληροφορίες που συλλέγονται μέσω του IMSOC ή παρέχονται από τα κράτη μέλη, και τροποποιούνται αναλόγως.

3.   Η Επιτροπή εισάγει, κατά περίπτωση, στο IMSOC κάθε τροποποίηση του καταλόγου φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, ή κατηγοριών αυτών, καθώς και κάθε τροποποίηση των συχνοτήτων, όπως ορίζεται στο παράρτημα I.

Άρθρο 7

Καταργήσεις

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1756/2004 καταργείται από τις 14 Δεκεμβρίου 2022.

Άρθρο 8

Έναρξη ισχύος και ημερομηνία εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 14 Δεκεμβρίου 2022.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 7 Δεκεμβρίου 2022.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 95 της 7.4.2017, σ. 1.

(2)  Οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000, περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας (ΕΕ L 169 της 10.7.2000, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 228/2013, (ΕΕ) αριθ. 652/2014 και (ΕΕ) αριθ. 1143/2014, και την κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 69/464/ΕΟΚ, 74/647/ΕΟΚ, 93/85/ΕΟΚ, 98/57/ΕΚ, 2000/29/ΕΚ, 2006/91/ΕΚ και 2007/33/ΕΚ (ΕΕ L 317 της 23.11.2016, σ. 4).

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1756/2004 της Επιτροπής, της 11ης Οκτωβρίου 2004, για τον καθορισμό των λεπτομερών όρων σχετικά με τις απαιτούμενες αποδείξεις και τα κριτήρια για τον τύπο και το επίπεδο της μείωσης των φυτοϋγειονομικών ελέγχων ορισμένων φυτών, φυτικών προϊόντων ή λοιπών αντικειμένων που απαριθμούνται στο μέρος Β του παραρτήματος V της οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 313 της 12.10.2004, σ. 6).

(5)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/2130 της Επιτροπής, της 25ης Νοεμβρίου 2019, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια και μετά τη διενέργεια των ελέγχων εγγράφων, των ελέγχων ταυτότητας και των φυσικών ελέγχων σε ζώα και αγαθά που υπόκεινται σε επίσημους ελέγχους σε συνοριακούς σταθμούς ελέγχου (ΕΕ L 321 της 12.12.2019, σ. 128).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Συχνότητες των ελέγχων ταυτότητας και των φυσικών ελέγχων των φορτίων ορισμένων φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, ή κατηγοριών αυτών, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3

Φυτό, φυτικά προϊόντα ή άλλο αντικείμενο ή κατηγορία αυτών

Χώρα καταγωγής

Ελάχιστη συχνότητα ελέγχων ταυτότητας και φυσικών ελέγχων [%]

ΚΟΜΜΕΝΑ ΑΝΘΗ

Aster

Ζιμπάμπουε

75

Dianthus

Κολομβία

3

Dianthus

Ισημερινός

15

Dianthus

Κένυα

5

Dianthus

Τουρκία

50

Gypsophila

Ισημερινός

5

Gypsophila

Κένυα

10

Phoenix

Κόστα Ρίκα

50

Rosa

Κολομβία

5

Rosa

Ισημερινός

1

Rosa

Αιθιοπία

5

Rosa

Κένυα

10

Rosa

Τανζανία

100

Rosa

Ζάμπια

50

ΚΑΡΠΟΙ

Actinidia

Όλες οι τρίτες χώρες

10

Carica papaya

Όλες οι τρίτες χώρες

10

Fragaria

Όλες οι τρίτες χώρες

5

Persea americana

Όλες οι τρίτες χώρες

3

Rubus

Όλες οι τρίτες χώρες

5

Vitis

Όλες οι τρίτες χώρες

1

Malus

Ευρωπαϊκές τρίτες χώρες (1)

15

Prunus

Ευρωπαϊκές τρίτες χώρες (1) ,  (2)

15

Pyrus

Ευρωπαϊκές τρίτες χώρες (1)

100

Vaccinium

Ευρωπαϊκές τρίτες χώρες (1)

50

Citrus

Αίγυπτος

50

Citrus

Ισραήλ

35

Citrus

Μεξικό

25

Citrus

Μαρόκο

3

Citrus

Περού

10

Citrus

Τουρκία

7

Citrus

ΗΠΑ

50

Malus

Αργεντινή

35

Malus

Βραζιλία

100

Malus

Χιλή

5

Malus

Νέα Ζηλανδία

10

Malus

Νότια Αφρική

15

Mangifera

Βραζιλία

75

Passiflora

Κολομβία

5

Passiflora

Κένυα

75

Passiflora

Ρεϊνιόν

10

Passiflora

Νότια Αφρική

75

Passiflora

Βιετνάμ

15

Passiflora

Ζιμπάμπουε

100

Prunus

Αργεντινή

100

Prunus

Χιλή

10

Prunus

Μαρόκο

100

Prunus persica

Νότια Αφρική

50

Prunus - άλλο

10

Prunus

Τουρκία

35

Prunus

ΗΠΑ

100

Psidium

Βραζιλία

100

Pyrus

Αργεντινή

25

Pyrus

Χιλή

15

Pyrus

Κίνα

100

Pyrus

Νότια Αφρική

10

Vaccinium

Αργεντινή

25

Vaccinium

Χιλή

10

Vaccinium

Περού

10

ΛΑΧΑΝΙΚΑ

Capsicum

Ισραήλ

100

Capsicum

Μαρόκο

100

Solanum lycopersicum

Κανάριοι Νήσοι

25

Solanum lycopersicum

Μαρόκο

1

Solanum melongena

Κένυα

100

Solanum melongena

Τουρκία

100

Ριζωματώδη και κονδυλώδη κηπευτικά, εκτός από τους κονδύλους του Solanum tuberosum L. (3)

Όλες οι τρίτες χώρες (4)

5

ΞΥΛΟ

Ξυλεία κωνοφόρων (εκτός από ξυλεία Larix)

Ρωσία [(μόνο τα ακόλουθα μέρη: κεντρική ομοσπονδιακή περιφέρεια (Tsentralny federalny okrug), βορειοδυτική ομοσπονδιακή περιφέρεια (Severo-Zapadny federalny okrug), νότια ομοσπονδιακή περιφέρεια (Yuzhny federalny okrug), ομοσπονδιακή περιφέρεια της Βόρειας Καυκασίας (Severo-Kavkazsky federalny okrug) και ομοσπονδιακή περιφέρεια του Βόλγα (Privolzhsky federalny okrug)]

1

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Μηχανήματα και οχήματα που έχουν χρησιμοποιηθεί για γεωργικούς ή δασικούς σκοπούς

Όλες οι τρίτες χώρες

10


(1)  Άγιος Μαρίνος, Αζερμπαϊτζάν, Αλβανία, Ανδόρα, Αρμενία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Γεωργία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισλανδία, Κανάριες Νήσοι, Λευκορωσία, Λιχτενστάιν, Μαυροβούνιο, Μολδαβία, Μονακό, Νορβηγία, Ουκρανία, Ρωσία [(μόνο τα ακόλουθα μέρη: κεντρική ομοσπονδιακή περιφέρεια (Tsentralny federalny okrug), βορειοδυτική ομοσπονδιακή περιφέρεια (Severo-Zapadny federalny okrug), νότια ομοσπονδιακή περιφέρεια (Yuzhny federalny okrug), ομοσπονδιακή περιφέρεια της Βόρειας Καυκασίας (Severo-Kavkazsky federalny okrug) και ομοσπονδιακή περιφέρεια του Βόλγα (Privolzhsky federalny okrug)], Σερβία, Τουρκία και Φερόες Νήσοι.

(2)  Εκτός της Τουρκίας.

(3)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/2072 της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2019, για τη θέσπιση ενιαίων όρων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τα προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 690/2008 της Επιτροπής και την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2019 της Επιτροπής, (ΕΕ L 319 της 10.12.2019, σ. 103).

(4)  Εκτός του Καμερούν.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Κριτήρια για τον καθορισμό και την τροποποίηση των συχνοτήτων των ελέγχων φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, ή κατηγοριών αυτών, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 5 και 6

1.   

Νέα συχνότητα μπορεί να καθοριστεί όταν:

α)

ο μέσος αριθμός φορτίων που εισήλθαν στην Ένωση κατά την προηγούμενη τριετία είναι τουλάχιστον 200 ανά έτος·

β)

ο ελάχιστος αριθμός φορτίων φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, ή κατηγοριών αυτών, που εισέρχονται στην Ένωση, για τα οποία έχουν διενεργηθεί έλεγχοι εγγράφων, έλεγχοι ταυτότητας και φυσικοί έλεγχοι κατά τα τρία προηγούμενα έτη, είναι τουλάχιστον 600·

γ)

ο αριθμός των φορτίων των φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, ή κατηγοριών αυτών, που διαπιστώθηκε ότι έχουν προσβληθεί από ενωσιακούς επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας ετησίως είναι μικρότερος από το 1 % του συνολικού αριθμού φορτίων των εν λόγω φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, ή κατηγοριών αυτών, που εισάγονται στην Ένωση.

2.   

Οι συχνότητες μπορούν να τροποποιηθούν λαμβάνοντας υπόψη:

α)

τον εκτιμώμενο δείκτη κινητικότητας των ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στο στάδιο μεγαλύτερης κινητικότητας στο οποίο οι οργανισμοί θα μπορούσαν να αναπτυχθούν στα σχετικά φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα ή κατηγορίες αυτών·

β)

τον αριθμό φορτίων φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, ή κατηγοριών αυτών, στα οποία έχουν διενεργηθεί έλεγχοι ταυτότητας και φυσικοί έλεγχοι κατά το προηγούμενο έτος·

γ)

τον συνολικό αριθμό και τα λεπτομερή στοιχεία των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης λόγω της παρουσίας ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας που σχετίζονται με φορτία που εισήχθησαν σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό·

δ)

τον συνολικό αριθμό των φορτίων των σχετικών εμπορευμάτων που κοινοποιήθηκαν για άλλους λόγους εκτός από την παρουσία των ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας και τα σχετικά λεπτομερή στοιχεία· και

ε)

κάθε άλλον παράγοντα που έχει σημασία για τον προσδιορισμό του φυτοϋγειονομικού κινδύνου που συνδέεται με το σχετικό εμπόριο.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Πληροφορίες που απαιτούνται για την υποβολή αιτήσεων στην Επιτροπή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 5 είναι οι ακόλουθες:

α)

περιγραφή των σχετικών εμπορευμάτων·

β)

καταγωγή των σχετικών εμπορευμάτων·

γ)

όγκος των εισαγωγών των σχετικών εμπορευμάτων στο κράτος μέλος, εκφρασμένος σε αριθμό φορτίων και βάρος ή τεμάχια ή μονάδες·

δ)

κατάλογος των ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας που ενδέχεται να μεταφερθούν με το σχετικό προϊόν·

ε)

αριθμός των φορτίων των σχετικών εμπορευμάτων που κρίθηκαν μη συμμορφούμενα λόγω της παρουσίας των ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας που αναφέρονται στο στοιχείο δ)·

στ)

εκτιμώμενος δείκτης κινητικότητας των ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας που αναφέρονται στο στοιχείο δ), στο στάδιο μεγαλύτερης κινητικότητας στο οποίο ο οργανισμός θα μπορούσε να αναπτυχθεί στο σχετικό φυτό, το φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο·

ζ)

αριθμός των φορτίων των σχετικών εμπορευμάτων που παρακρατήθηκαν, για λόγους άλλους από την παρουσία των ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας που αναφέρονται στο στοιχείο δ)·

η)

αριθμός των φορτίων των σχετικών εμπορευμάτων στα οποία πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι ταυτότητας και φυσικοί φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι.

Όσον αφορά τις πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία γ), ε), ζ) και η), ο φάκελος πρέπει να παρέχει δεδομένα που καλύπτουν τουλάχιστον τα τρία έτη που προηγούνται της υποβολής του.


Top