EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2104

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/2104 της Επιτροπής της 29ης Ιουλίου 2022 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις προδιαγραφές εμπορίας του ελαιολάδου, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91 της Επιτροπής και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 29/2012 της Επιτροπής

C/2022/4755

OJ L 284, 4.11.2022, p. 1–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2104/oj

4.11.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 284/1


ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/2104 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 29ης Ιουλίου 2022

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις προδιαγραφές εμπορίας του ελαιολάδου, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91 της Επιτροπής και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 29/2012 της Επιτροπής

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 75 παράγραφος 2, το άρθρο 78 παράγραφοι 3 και 4, και το άρθρο 88 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 κατάργησε και αντικατέστησε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (2). Στο μέρος II τίτλος II κεφάλαιο I τμήμα 1, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 θεσπίζει κανόνες σχετικά με τις προδιαγραφές εμπορίας για το ελαιόλαδο και εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να εκδίδει σχετικές κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις. Για να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της αγοράς ελαιολάδου στο νέο νομικό πλαίσιο, πρέπει να θεσπιστούν ορισμένοι κανόνες μέσω τέτοιων πράξεων. Οι εν λόγω πράξεις θα πρέπει να αντικαταστήσουν τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91 της Επιτροπής (3) και τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 29/2012 (4) της Επιτροπής, οι οποίοι θα πρέπει, ως εκ τούτου, να καταργηθούν.

(2)

Το ελαιόλαδο έχει ορισμένες οργανοληπτικές και θρεπτικές ιδιότητες οι οποίες, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος παραγωγής του, του ανοίγουν μια αγορά σε σχετικά υψηλές τιμές σε σχέση με τις περισσότερες άλλες φυτικές λιπαρές ουσίες. Στο πλαίσιο αυτών των συνθηκών της αγοράς, θα πρέπει να καθοριστούν προδιαγραφές εμπορίας των ελαιολάδων, οι οποίες θα εγγυώνται την ποιότητα του προϊόντος και θα καταπολεμούν αποτελεσματικά την απάτη. Θα πρέπει επίσης να βελτιωθεί η αποτελεσματική παρακολούθηση των προδιαγραφών εμπορίας. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις για τον σκοπό αυτόν.

(3)

Η πείρα που αποκτήθηκε κατά την τελευταία δεκαετία από την εφαρμογή των ενωσιακών προδιαγραφών εμπορίας για το ελαιόλαδο και από την εφαρμογή των ελέγχων συμμόρφωσης δείχνει ότι ορισμένες πτυχές του κανονιστικού πλαισίου πρέπει να απλουστευθούν και να αποσαφηνιστούν.

(4)

Για τη διαφοροποίηση μεταξύ των διαφόρων τύπων ελαιολάδου, θα πρέπει να καθορίζονται τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά καθεμίας από τις κατηγορίες ελαιολάδου, καθώς και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των παρθένων ελαιολάδων, προκειμένου να διασφαλίζεται η γνησιότητα και η ποιότητα των σχετικών προϊόντων.

(5)

Προκειμένου να μην παραπλανώνται οι καταναλωτές και να μη δημιουργείται αθέμιτος ανταγωνισμός στην αγορά του ελαιολάδου, θα πρέπει να επιτρέπεται η ανάμειξη μόνο κατηγοριών ελαιολάδων που επιτρέπεται να πωληθούν στον τελικό καταναλωτή με άλλα φυτικά έλαια ή η ενσωμάτωσή τους σε τρόφιμα. Για να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορετικές συνθήκες τους, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να απαγορεύσουν την παραγωγή των εν λόγω μειγμάτων στην επικράτειά τους.

(6)

Για να διασφαλιστεί η αυθεντικότητα του ελαιολάδου που πωλείται, πρέπει να προβλεφθούν για το λιανικό εμπόριο συσκευασίες μικρού μεγέθους που να διαθέτουν κατάλληλο σύστημα κλεισίματος. Ωστόσο, είναι σκόπιμο να μπορούν τα κράτη μέλη να επιτρέπουν μεγαλύτερη χωρητικότητα για τις συσκευασίες που προορίζονται για συλλογικές εστιάσεις.

(7)

Για να βοηθηθεί ο καταναλωτής στην επιλογή των προϊόντων, είναι ζωτικής σημασίας να είναι ευανάγνωστες οι υποχρεωτικές ενδείξεις που πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να καθορισθούν κανόνες σχετικά με το ευανάγνωστο και τη συγκέντρωση των υποχρεωτικών πληροφοριών στο κύριο οπτικό πεδίο.

(8)

Οι ονομασίες των κατηγοριών ελαιολάδου θα πρέπει να αντιστοιχούν στις περιγραφές του ελαιολάδου που διατίθεται στο εμπόριο κάθε κράτους μέλους, για ενδοενωσιακές συναλλαγές και συναλλαγές με τρίτες χώρες, όπως προβλέπεται στο παράρτημα VII μέρος VIII του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

(9)

Πολλές επιστημονικές μελέτες έχουν αποδείξει ότι το φως και η θερμότητα έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα του ελαιολάδου. Είναι, ως εκ τούτου, αναγκαίο οι ειδικές συνθήκες αποθήκευσης να αναγράφονται ευκρινώς στην ετικέτα, για είναι δυνατή η καλή ενημέρωση των καταναλωτών όσον αφορά τις βέλτιστες συνθήκες αποθήκευσης.

(10)

Λόγω των γεωργικών συνηθειών ή των τοπικών μεθόδων παραγωγής ή ανάμειξης, τα παρθένα ελαιόλαδα που διατίθενται απευθείας στην αγορά δύνανται να έχουν ιδιότητες και γεύσεις χαρακτηριστικά διαφορετικές, ανάλογα με τον τόπο προέλευσής τους. Ως εκ τούτου μπορούν να προκύψουν στην ίδια κατηγορία ελαίου διαφορές τιμών που διαταράσσουν την αγορά. Για τις άλλες κατηγορίες βρώσιμου ελαιολάδου, δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές συνδεδεμένες με την προέλευση, αλλά η αναφορά του τόπου προέλευσης στις συσκευασίες που προορίζονται για τους καταναλωτές θα μπορούσε να τους δώσει την εντύπωση ότι υπάρχουν. Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητο, για την αποφυγή των κινδύνων στρέβλωσης της αγοράς του βρώσιμου ελαιολάδου, να θεσπισθεί σε επίπεδο Ένωσης ένα υποχρεωτικό σύστημα σήμανσης του τόπου προέλευσης, ειδικά για το «εξαιρετικά παρθένο» ελαιόλαδο και για το «παρθένο» ελαιόλαδο που πληροί συγκεκριμένους όρους.

(11)

Μεγάλο μέρος του εξαιρετικού παρθένου και του παρθένου ελαιόλαδου στην Ένωση αποτελείται από μείγματα ελαιολάδων τα οποία προέρχονται τόσο από διαφορετικά κράτη μέλη όσο και από τρίτες χώρες. Πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις για τη σήμανση της προέλευσης των μειγμάτων αυτών.

(12)

Ο προσδιορισμός μιας περιφερειακής προέλευσης μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ) ή προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης (ΠΓΕ) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5). Για να αποφευχθεί η δημιουργία σύγχυσης στους καταναλωτές και, επομένως, για να αποφευχθούν πιθανές διαταραχές της αγοράς, θα πρέπει να προβλεφθεί για τις ΠΟΠ και τις ΠΓΕ ο προσδιορισμός της προέλευσης σε περιφερειακή κλίμακα. Στην περίπτωση του εισαγόμενου ελαιολάδου, θα πρέπει να τηρούνται οι κανόνες σχετικά με τη μη προτιμησιακή καταγωγή που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6).

(13)

Η χρησιμοποίηση υφισταμένων σημάτων, τα οποία περιέχουν γεωγραφικές αναφορές, θα πρέπει να μπορεί να συνεχιστεί, εφόσον είχαν καταγραφεί επίσημα στο παρελθόν, σύμφωνα με την οδηγία 89/104/ΕΟΚ (7) του Συμβουλίου ή τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 40/94 (8) του Συμβουλίου.

(14)

Εάν ο τόπος προέλευσης εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου ή παρθένου ελαιολάδου αναφέρεται στην Ένωση ή σε κράτος μέλος, δεν αποτελεί απλώς ένδειξη του τόπου συγκομιδής των ελιών, αλλά και των πρακτικών και τεχνικών έκθλιψης που επηρεάζουν την ποιότητα και τη γεύση του ελαίου. Ο τόπος προέλευσης θα πρέπει επομένως να αφορά τη γεωγραφική περιοχή στην οποία παρήχθη το έλαιο, η οποία γενικά αντιστοιχεί στην περιοχή όπου το ελαιόλαδο εξάγεται από τις ελιές. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις ο τόπος συγκομιδής των ελιών διαφέρει από τον τόπο εξαγωγής του ελαίου και πρέπει να αναφέρεται η πληροφορία αυτή στις συσκευασίες ή στις ετικέτες των εν λόγω συσκευασιών, για να μην παραπλανάται ο καταναλωτής και για να μην διαταράσσεται η αγορά των ελαιολάδων.

(15)

Κατά την έγκριση των μονάδων συσκευασίας σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα με το άρθρο 6 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2022/2105 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τους ελέγχους συμμόρφωσης των προδιαγραφών εμπορίας για το ελαιόλαδο και των μεθόδων ανάλυσης των χαρακτηριστικών του ελαιολάδου (9), η ετικέτα του ελαιολάδου θα πρέπει να περιλαμβάνει τον αλφαριθμητικό κωδικό αναγνώρισης που αντιστοιχεί στη μονάδα συσκευασίας, ώστε να είναι δυνατή η καλύτερη ιχνηλασιμότητα και η προστασία των καταναλωτών.

(16)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (10), οι ενδείξεις οι οποίες αναγράφονται στην ετικέτα δεν πρέπει να είναι φύσεως ώστε να μπορούν να προκαλέσουν πλάνη στον αγοραστή, ιδίως όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του εν λόγω ελαίου ή αποδίδοντας στο έλαιο αυτό ιδιότητες που δεν έχει ή ακόμη συνιστώντας ως ειδικά χαρακτηριστικά γενικές ιδιότητες που έχουν τα περισσότερα έλαια. Επιπλέον, ορισμένες προαιρετικές ενδείξεις, που αναφέρονται στο ελαιόλαδο και συνήθως χρησιμοποιούνται, πρέπει να εναρμονιστούν ώστε να είναι δυνατόν να οριστούν επακριβώς και να ελεγχθεί η ακρίβειά τους. Λαμβάνοντας υπόψη τον πολλαπλασιασμό ορισμένων ενδείξεων και την οικονομική τους σημασία πρέπει, προκειμένου να διευκρινισθεί η αγορά του ελαιολάδου, να καθοριστούν αντικειμενικά κριτήρια για τη χρήση τους.

(17)

Έτσι οι έννοιες «πρώτη πίεση εν ψυχρώ» ή «εξαγωγή εν ψυχρώ» πρέπει να αντιστοιχούν σε τεχνικά καθορισμένο παραδοσιακό τρόπο παραγωγής.

(18)

Ορισμένοι όροι που περιγράφουν τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στη γεύση ή την οσμή των εξαιρετικών παρθένων και των παρθένων ελαιολάδων έχουν προσδιοριστεί στο παράρτημα IX του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013. Προκειμένου να μην παραπλανάται ο καταναλωτής, στην περιγραφή των εξαιρετικών παρθένων και παρθένων ελαιολάδων δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται άλλοι όροι που περιγράφουν τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των ελαίων αυτών. Οι εν λόγω όροι στην ετικέτα των εξαιρετικών παρθένων και παρθένων ελαιολάδων θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για έλαια τα οποία έχουν εξακριβωθεί ότι διαθέτουν αυτά τα χαρακτηριστικά με την αντίστοιχη μέθοδο ανάλυσης του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας.

(19)

Η οξύτητα που αναγράφεται χωριστά οδηγεί εσφαλμένα σε απόλυτη κλίμακα ποιότητας που είναι απατηλή για τον καταναλωτή, διότι το κριτήριο αυτό αντιστοιχεί σε ποιοτική αξία μόνον όταν συσχετίζεται με άλλες φυσικοχημικές παραμέτρους (αριθμός υπεροξειδίων, περιεκτικότητα σε κηρούς και απορρόφηση στο υπεριώδες φως). Ως εκ τούτου, όταν στην ετικέτα αναγράφεται η οξύτητα, θα πρέπει να αναφέρονται και οι συγκεκριμένες παράμετροι.

(20)

Με σκοπό να μην παραπλανάται ο καταναλωτής, η τιμή των φυσικοχημικών ιδιοτήτων, όταν αυτές οι ιδιότητες αναγράφονται στην ετικέτα, θα πρέπει να είναι η μέγιστη τιμή την οποία θα μπορούσαν έχουν οι εν λόγω ιδιότητες έως την ημερομηνία της ελάχιστης διατηρησιμότητας.

(21)

Προκειμένου να διατίθενται στους καταναλωτές πληροφορίες σχετικά με την ηλικία του προϊόντος, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να μπορούν να αναγράφουν το έτος συγκομιδής στην ετικέτα των εξαιρετικών παρθένων και παρθένων ελαιολάδων, αλλά μόνο όταν το 100 % του περιεχομένου του περιέκτη προέρχεται από ένα μόνο έτος συγκομιδής. Δεδομένου ότι η συγκομιδή του ελαιοκάρπου αρχίζει συνήθως στη διάρκεια του φθινοπώρου και ολοκληρώνεται έως την άνοιξη του επόμενου έτους, είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί ο τρόπος επισήμανσης της περιόδου συγκομιδής.

(22)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να καταστήσουν υποχρεωτική την αναγραφή της περιόδου συγκομιδής με σκοπό την παροχή στους καταναλωτές πληροφοριών σχετικά με την ηλικία του ελαιολάδου. Ωστόσο, για να μη διαταραχθεί η λειτουργία της ενιαίας αγοράς, η εν λόγω υποχρεωτική ένδειξη θα πρέπει να περιορίζεται στην εγχώρια παραγωγή, η οποία προέρχεται από ελαιόκαρπο που συγκομίζεται στο έδαφός τους και προορίζεται αποκλειστικά για την εγχώρια αγορά. Προκειμένου η Επιτροπή να μπορεί να παρακολουθεί την εφαρμογή της εν λόγω εθνικής απόφασης και να επανεξετάζει την υποκείμενη ενωσιακή διάταξη, υπό το πρίσμα σχετικής εξέλιξης στη λειτουργία της ενιαίας αγοράς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να γνωστοποιούν την απόφασή τους σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/1183 της Επιτροπής (11).

(23)

Πρέπει να αποφευχθεί τρόφιμα που περιέχουν ελαιόλαδο να παραπλανούν τον καταναλωτή προβάλλοντας τη φήμη του ελαιολάδου, χωρίς να παρουσιάζουν την πραγματική σύνθεση του προϊόντος. Κατά συνέπεια, πρέπει να παρουσιάζεται σαφώς στις ετικέτες το ποσοστό ελαιολάδου, καθώς και ορισμένες ενδείξεις για τα προϊόντα που αποτελούνται αποκλειστικά από μείγμα φυτικών ελαίων. Επιπλέον, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές διατάξεις σχετικά με τα στερεά τρόφιμα που διατηρούνται αποκλειστικά σε ελαιόλαδο, όπως ορίζονται σε ειδικούς κανονισμούς, ιδίως για τις σαρδέλες, τον τόνο και την παλαμίδα.

(24)

Για λόγους απλούστευσης, όσον αφορά τα τρόφιμα που διατηρούνται αποκλειστικά σε ελαιόλαδο, δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωτική η αναγραφή του ποσοστού του ελαίου που προστίθεται σε σχέση με το συνολικό καθαρό βάρος του τροφίμου στην ετικέτα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες σχετικά με:

α)

τα χαρακτηριστικά των ελαιολάδων που αναφέρονται στο παράρτημα VII μέρος VIII σημεία 1 έως 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013·

β)

ειδικές προδιαγραφές εμπορίας των ελαιολάδων που αναφέρονται στο παράρτημα VII μέρος VIII σημείο 1 στοιχεία α) και β) και σημεία 3 και 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, όταν πωλούνται στον τελικό καταναλωτή, όπως παρουσιάζονται στη φυσική τους κατάσταση ή μέσα σε τρόφιμο.

Άρθρο 2

Κατηγορίες ελαιολάδου

1.   Τα ελαιόλαδα που πληρούν τα χαρακτηριστικά που ορίζονται:

α)

στο σημείο 1 των πινάκων Α και Β του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού θεωρούνται ότι είναι εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο κατά την έννοια του παραρτήματος VII μέρος VIII σημείο 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013·

β)

στο σημείο 2 των πινάκων Α και Β του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού θεωρούνται ότι είναι παρθένο ελαιόλαδο κατά την έννοια του παραρτήματος VII μέρος VIII σημείο 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013·

γ)

στο σημείο 3 των πινάκων Α και Β του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού θεωρούνται ότι είναι μειονεκτικό ελαιόλαδο (λαμπάντε) κατά την έννοια του παραρτήματος VII μέρος VIII σημείο 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013·

δ)

στο σημείο 4 των πινάκων Α και Β του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού θεωρούνται ότι είναι εξευγενισμένο ελαιόλαδο κατά την έννοια του παραρτήματος VII μέρος VIII σημείο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013·

ε)

στο σημείο 5 των πινάκων Α και Β του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού θεωρούνται ότι είναι ελαιόλαδο αποτελούμενο από εξευγενισμένα ελαιόλαδα και παρθένα ελαιόλαδα κατά την έννοια του παραρτήματος VII μέρος VIII σημείο 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013·

στ)

στο σημείο 6 των πινάκων Α και Β του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού θεωρούνται ότι είναι ακατέργαστο πυρηνέλαιο κατά την έννοια του παραρτήματος VII μέρος VIII σημείο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013·

ζ)

στο σημείο 7 των πινάκων Α και Β του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού θεωρούνται ότι είναι εξευγενισμένο πυρηνέλαιο κατά την έννοια του παραρτήματος VII μέρος VIII σημείο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013·

η)

στο σημείο 8 των πινάκων Α και Β του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού θεωρούνται ότι είναι πυρηνέλαιο κατά την έννοια του παραρτήματος VII μέρος VIII σημείο 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

2.   Τα προβλεπόμενα στο παράρτημα I χαρακτηριστικά των ελαιολάδων προσδιορίζονται σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2022/2105.

Άρθρο 3

Μείγματα και ελαιόλαδο σε άλλα τρόφιμα

1.   Μόνο τα έλαια που αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχείο β) μπορούν να περιέχονται σε μείγματα ελαιολάδου και άλλων φυτικών ελαίων.

2.   Μόνο τα έλαια που αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχείο β) μπορούν να ενσωματώνονται σε άλλα τρόφιμα.

3.   Τα κράτη μέλη δύνανται να απαγορεύσουν την παραγωγή, στην επικράτειά τους, μειγμάτων ελαιολάδου και άλλων φυτικών ελαίων τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 1 για εσωτερική κατανάλωση. Ωστόσο, δεν δύνανται να απαγορεύουν, στην επικράτειά τους, την εμπορία μειγμάτων τα οποία προέρχονται από άλλες χώρες ούτε την παραγωγή αυτών στην επικράτειά τους, με σκοπό την εμπορία σε άλλο κράτος μέλος ή την εκμετάλλευση.

Άρθρο 4

Συσκευασία

1.   Τα έλαια που αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχείο β), παρουσιάζονται στον τελικό καταναλωτή προσυσκευασμένα σε συσκευασίες μέγιστης χωρητικότητας πέντε λίτρων. Οι συσκευασίες αυτές είναι εφοδιασμένες με σύστημα ανοίγματος που καταστρέφεται μετά την πρώτη χρήση του και περιλαμβάνουν ετικέτα σύμφωνη με τον παρόντα κανονισμό.

2.   Για τα έλαια που αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχείο β) και προορίζονται για κατανάλωση σε εστιατόρια, νοσοκομεία, καντίνες ή άλλες παρόμοιες συλλογικές εστιάσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίσουν, συναρτήσει του τύπου της σχετικής μονάδας, μέγιστη χωρητικότητα των συσκευασιών ανώτερη των πέντε λίτρων.

Άρθρο 5

Επισήμανση

1.   Η σήμανση των ενδείξεων που αναφέρονται στα άρθρα 6 έως 9 είναι υποχρεωτική.

2.   Η επωνυμία του άρθρου 6 παράγραφος 1 και, κατά περίπτωση, ο τόπος προέλευσης του άρθρου 8 παράγραφος 1, είναι συγκεντρωμένα στο κύριο οπτικό πεδίο, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ιβ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011, είτε στην ίδια ετικέτα ή σε περισσότερες ετικέτες που τοποθετούνται στο ίδιο δοχείο, είτε απευθείας στο ίδιο δοχείο. Οι ενδείξεις αυτές πρέπει να εμφανίζονται στο σύνολό τους σε ένα ομοιογενές σώμα κειμένου.

3.   Η σήμανση των ενδείξεων που αναφέρονται στα άρθρα 10, 11 και 12 είναι προαιρετική.

Άρθρο 6

Επωνυμία και σήμανση της κατηγορίας των ελαίων

1.   Η περιγραφή των ελαίων που αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχείο β) θεωρείται η επωνυμία τους κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2 στοιχείο ιδ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011.

2.   Η ετικέτα των ελαίων αυτών πρέπει να περιλαμβάνει, με τρόπο ευκρινή και ανεξίτηλο, εκτός από την περιγραφή η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 1, αλλά όχι υποχρεωτικά πλησίον αυτής, την ακόλουθη πληροφορία για την κατηγορία του ελαίου:

α)

για το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο:

«ελαιόλαδο ανωτέρας κατηγορίας που παράγεται απευθείας από ελιές και μόνο με μηχανικές μεθόδους»·

β)

για το παρθένο ελαιόλαδο:

«ελαιόλαδο που παράγεται απευθείας από ελιές και μόνο με μηχανικές μεθόδους»·

γ)

για το ελαιόλαδο — αποτελούμενο από εξευγενισμένα ελαιόλαδα και παρθένα ελαιόλαδα:

«έλαιο που περιέχει αποκλειστικά ελαιόλαδα που έχουν υποστεί επεξεργασία εξευγενισμού και έλαια που έχουν παραχθεί απευθείας από ελιές»·

δ)

για το πυρηνέλαιο:

i)

«έλαιο που περιέχει αποκλειστικά έλαια που προέρχονται από επεξεργασία του προϊόντος που ελήφθη μετά την εξαγωγή του ελαιολάδου και έλαια που ελήφθησαν απευθείας από τις ελιές»· ή

ii)

«έλαιο που περιέχει αποκλειστικά έλαια που προέρχονται από επεξεργασία πυρήνων ελιάς και ελαίων που παράγονται απευθείας από ελιές».

Άρθρο 7

Ειδικές συνθήκες αποθήκευσης

Για τα έλαια που αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχείο β), πρέπει να αναγράφονται στη συσκευασία ή σε ετικέτα συνδεδεμένη με αυτήν πληροφορίες σχετικά με τις ειδικές συνθήκες αποθήκευσης των ελαίων μακριά από το φως και τη θερμότητα.

Άρθρο 8

Τόπος καταγωγής

1.   Για το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και το παρθένο ελαιόλαδο, όπως αναφέρονται στο παράρτημα VII μέρος VIII σημείο 1 στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, στην ετικέτα θα πρέπει να αναγράφεται ο τόπος προέλευσης.

2.   Για τα έλαια που αναφέρονται στο παράρτημα VII μέρος VIII σημεία 3 και 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, στην ετικέτα δεν θα πρέπει να αναγράφεται τόπος προέλευσης.

3.   Ο τόπος προέλευσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 συνίσταται μόνον:

α)

σε περίπτωση που το ελαιόλαδο είναι καταγωγής, σύμφωνα με τις παραγράφους 6 και 7, κράτους μέλους ή τρίτης χώρας, σε μνεία του κράτους μέλους, της Ένωσης ή της τρίτης χώρας, ανάλογα με την περίπτωση· ή

β)

σε περίπτωση που πρόκειται για μείγματα ελαιολάδου καταγωγής, σύμφωνα με τις παραγράφους 6 και 7, από περισσότερα του ενός κράτη μέλη ή τρίτες χώρες, σε αναγραφή μιας εκ των παρακάτω φράσεων, ανάλογα με την περίπτωση:

i)

«μείγμα ελαιολάδων καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης» ή αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

ii)

«μείγμα ελαιολάδων καταγωγής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης» ή αναφορά στην καταγωγή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης,

iii)

«μείγμα ελαιολάδων καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης και μη» ή αναφορά στην καταγωγή Ευρωπαϊκής Ένωσης και μη, ή

γ)

προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012.

4.   Δεν θεωρείται ως τόπος προέλευσης που διέπεται από τον παρόντα κανονισμό το όνομα του σήματος ή της επιχείρησης της οποίας η αίτηση καταχώρισης υποβλήθηκε το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 1998 σύμφωνα με την οδηγία 89/104/ΕΟΚ ή το αργότερο στις 31 Μαΐου 2002 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 40/94 του Συμβουλίου.

5.   Στην περίπτωση εισαγωγής από τρίτη χώρα, ο τόπος προέλευσης καθορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 59 έως 63 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013.

6.   Ο τόπος προέλευσης που μνημονεύει κράτος μέλος ή την Ένωση αντιστοιχεί στη γεωγραφική ζώνη στην οποία συγκομίσθηκαν οι ελιές και όπου βρίσκεται το ελαιοτριβείο στο οποίο το εν λόγω έλαιο εξήχθη από τις ελιές.

7.   Στην περίπτωση που οι ελιές συγκομίστηκαν σε κράτος μέλος ή τρίτη χώρα διαφορετικά από αυτά στα οποία βρίσκεται το ελαιοτριβείο στο οποίο το έλαιο εξήχθη από τις ελιές αυτές, ο τόπος προέλευσης περιλαμβάνει την ακόλουθη ένδειξη: «(εξαιρετικό) παρθένο ελαιόλαδο που παρήχθη στην (αναφορά της Ένωσης ή του συγκεκριμένου κράτους μέλους ή της τρίτης χώρας) από ελιές που συγκομίστηκαν στην (αναφορά της Ένωσης, του συγκεκριμένου κράτους μέλους ή της τρίτης χώρας)».

Άρθρο 9

Αριθμός μονάδας συσκευασίας

Για τα έλαια που αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχείο β), στην ετικέτα θα πρέπει, κατά περίπτωση, να αναγράφεται ο αλφαριθμητικός κωδικός αναγνώρισης της μονάδας συσκευασίας που έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2022/2105.

Άρθρο 10

Προαιρετικές αποκλειστικές ενδείξεις

Ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις για τη χρήση προαιρετικών αποκλειστικών ενδείξεων κατά την έννοια του παραρτήματος IX του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, οι οποίες μπορεί να αναγράφονται στην ετικέτα των ελαίων που αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού:

α)

η ένδειξη «πρώτη πίεση εν ψυχρώ» μπορεί να αναγράφεται μόνο για τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα ή τα παρθένα ελαιόλαδα που λαμβάνονται σε λιγότερο από 27 °C κατά την πρώτη μηχανική πίεση του ελαιοπολτού, με παραδοσιακό σύστημα εξαγωγής με υδραυλικά πιεστήρια·

β)

η ένδειξη «εξαγωγή εν ψυχρώ» μπορεί να αναγράφεται μόνο για τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα ή για τα παρθένα ελαιόλαδα που λαμβάνονται σε λιγότερους από 27 °C με διήθηση ή με φυγοκέντρηση του ελαιοπολτού·

γ)

οι ενδείξεις των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών που αναφέρονται στη γεύση ή την οσμή μπορούν να αναγράφονται μόνο για τα εξαιρετικά παρθένα και παρθένα ελαιόλαδα. Μόνο τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά που ορίζονται στο παράρτημα IX του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 μπορούν να αναγράφονται στην ετικέτα, μόνο εφόσον έχει προηγηθεί αξιολόγηση η οποία διενεργήθηκε με τη μέθοδο που αναφέρεται στο παράρτημα I σημείο 5 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2022/2105. Οι ορισμοί και το εύρος των αποτελεσμάτων, τα οποία επιτρέπουν τον προσδιορισμό αυτών των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών, ορίζονται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού·

δ)

η ένδειξη της μέγιστης αναμενόμενης οξύτητας κατά την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 μπορεί να αναγράφεται μόνο εάν συνοδεύεται από την ένδειξη, με χαρακτήρες του ιδίου μεγέθους και στο ίδιο οπτικό πεδίο, του μέγιστου αριθμού υπεροξειδίων, της μέγιστης περιεκτικότητας σε κηρούς και της μέγιστης απορρόφησης στο υπεριώδες, που έχουν προσδιοριστεί σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2022/2105 και αναμένονται το αργότερο κατά την ίδια ημερομηνία.

Άρθρο 11

Ένδειξη του έτους συγκομιδής

1.   Μόνο το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και το παρθένο ελαιόλαδο, όπως ορίζονται στο μέρος VIII σημείο 1 στοιχεία α) και β) του παραρτήματος VII του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, μπορούν να φέρουν ένδειξη του έτους συγκομιδής.

2.   Το έτος συγκομιδής μπορεί να αναγράφεται μόνο εάν το 100 % του περιεχομένου του περιέκτη προέρχεται από τη συγκεκριμένη συγκομιδή και αναγράφεται στην ετικέτα είτε με τη μορφή της σχετικής περιόδου εμπορίας σύμφωνα με το άρθρο 6 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 είτε με τη μορφή του μήνα και του έτους συγκομιδής, με αυτή τη σειρά. Ο μήνας αντιστοιχεί στον μήνα εκχύλισης του ελαιολάδου από τον ελαιόκαρπο.

3.   Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν ότι η περίοδος συγκομιδής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρέπει να αναγράφεται στην επισήμανση των ελαιολάδων εγχώριας παραγωγής που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο, τα οποία παράγονται από ελαιόκαρπο που συγκομίζεται στο έδαφός τους και προορίζονται αποκλειστικά για την εγχώρια αγορά.

4.   Η απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 3 δεν εμποδίζει τη διάθεση στην αγορά των ελαιολάδων στα οποία η επισήμανση έχει τοποθετηθεί πριν από την ημερομηνία κατά την οποία τίθεται σε ισχύ η εν λόγω απόφαση, μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

5.   Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή την απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 3 σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/1183.

Άρθρο 12

Ένδειξη της παρουσίας ελαιολάδου εκτός του καταλόγου των συστατικών σε μείγματα και τρόφιμα

1.   Εάν αναφέρεται σε ετικέτα, εκτός από τον κατάλογο των συστατικών, η παρουσία ελαίων που αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχείο β), σε μείγμα με άλλα φυτικά έλαια, με λέξεις, εικόνες ή γραφικές παραστάσεις, η ονομασία πώλησης του εν λόγω μείγματος είναι η ακόλουθη: «Μείγμα φυτικών ελαίων (ή συγκεκριμένα ονόματα των υπόψη φυτικών ελαίων) και ελαιολάδου», ακολουθούμενη αμέσως μετά, από την ένδειξη του ποσοστού των εν λόγω ελαίων στο μείγμα.

2.   Μπορεί να αναφέρεται η παρουσία των ελαίων που αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχείο β), στην ετικέτα των μειγμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 με εικόνες ή γραφικές παραστάσεις μόνο στην περίπτωση που το ποσοστό του είναι ανώτερο από 50 %.

3.   Με εξαίρεση τα στερεά τρόφιμα που διατηρούνται αποκλειστικά σε ελαιόλαδο, ιδίως τα προϊόντα που προβλέπουν οι κανονισμοί (ΕΟΚ) αριθ. 2136/89 (12) και (ΕΟΚ) αριθ. 1536/92 (13) του Συμβουλίου, και όταν η παρουσία ελαίων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού, αναφέρεται στην ετικέτα, εκτός από τον κατάλογο των συστατικών, με λέξεις, εικόνες ή γραφικές παραστάσεις, η ονομασία του τροφίμου ακολουθείται, αμέσως μετά, από ένδειξη του ποσοστού του ελαίου σε σχέση με το καθαρό ολικό βάρος του τροφίμου.

4.   Το ποσοστό των ελαίων που προστέθηκαν, όπως αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχείο β), σε σχέση με το καθαρό ολικό βάρος του τροφίμου όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, μπορεί να αντικατασταθεί από το ποσοστό του ελαίου που έχει προστεθεί σε σχέση με το ολικό βάρος των λιπαρών υλών, με την προσθήκη της ένδειξης: «ποσοστό λιπαρών υλών».

5.   Οι όροι οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 δύνανται να αντικατασταθούν από τον όρο «ελαιόλαδο» στην ετικέτα προϊόντων για τα οποία γίνεται μνεία στις παραγράφους 1 και 3 του παρόντος άρθρου.

Ωστόσο, στην περίπτωση παρουσίας πυρηνελαίου, ο όρος «ελαιόλαδο» αντικαθίσταται από τον όρο «πυρηνέλαιο».

6.   Όταν προστίθενται άλλα τρόφιμα σε έλαια που αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχείο β), το τρόφιμο που προκύπτει δεν φέρει καμία από τις ονομασίες που αναφέρονται στο άρθρο 6.

Άρθρο 13

Κατάργηση πράξεων

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91 και ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 29/2012 καταργούνται.

Οι παραπομπές στους καταργούμενους κανονισμούς θεωρούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό και στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2022/2105 σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος III του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 14

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 29 Ιουλίου 2022.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») (ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91 της Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου 1991, σχετικά με τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των ελαιολάδων και των πυρηνελαίων καθώς και με τις μεθόδους προσδιορισμού (ΕΕ L 248 της 5.9.1991, σ. 1).

(4)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 29/2012 της Επιτροπής, της 13ης Ιανουαρίου 2012, για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου (ΕΕ L 12 της 14.1.2012, σ. 14).

(5)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1).

(6)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1).

(7)  Πρώτη οδηγία 89/104/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (ΕΕ L 40 της 11.2.1989, σ. 1).

(8)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 40/94 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1993, για το κοινοτικό σήμα (ΕΕ L 11 της 14.1.1994, σ. 1).

(9)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/2105 της Επιτροπής, της …, για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τους ελέγχους συμμόρφωσης των προδιαγραφών εμπορίας για το ελαιόλαδο και των μεθόδων ανάλυσης των χαρακτηριστικών του ελαιολάδου (βλέπε σελίδα 23 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

(10)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την κατάργηση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 18).

(11)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/1183 της Επιτροπής, της 20ής Απριλίου 2017, για τη συμπλήρωση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις κοινοποιήσεις στην Επιτροπή πληροφοριών και εγγράφων (ΕΕ L 171 της 4.7.2017, σ. 100).

(12)  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2136/89 του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 1989, περί καθορισμού κοινών προδιαγραφών εμπορίας για κονσέρβες σαρδελών (ΕΕ L 212 της 22.7.1989, σ. 79).

(13)  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1536/92 του Συμβουλίου, της 9ης Ιουνίου 1992, περί καθορισμού κοινών προδιαγραφών εμπορίας για τις κονσέρβες τόνου και παλαμίδας (ΕΕ L 163 της 17.6.1992, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

Α.   Χαρακτηριστικά ποιότητας

Κατηγορία

Οξύτητα

(%)(*)

Αριθμός υπεροξειδίων

(mEq O2/kg)

K232

K268 ή K270

ΔΚ

Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά

Αιθυλεστέρες λιπαρών οξέων

(mg/kg)

Διάμεση τιμή ελαττώματος (Md)(*)  (1)

Διάμεση τιμή φρουτώδους (Mf)  (2)

1.

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

≤ 0,80

≤ 20,0

≤ 2,50

≤ 0,22

≤ 0,01

Md = 0,0

Mf > 0,0

≤ 35

2.

Παρθένο ελαιόλαδο

≤ 2,0

≤ 20,0

≤ 2,60

≤ 0,25

≤ 0,01

Md ≤ 3,5

Mf > 0,0

3.

Ελαιόλαδο μειονεκτικό (λαμπάντε)

> 2,0

Md > 3,5  (3)

4.

Εξευγενισμένο ελαιόλαδο

≤ 0,30

≤ 5,0

≤ 1,25

≤ 0,16

 

5.

Ελαιόλαδο αποτελούμενο από εξευγενισμένο ελαιόλαδο και παρθένα ελαιόλαδα

≤ 1,00

≤ 15,0

≤ 1,15

≤ 0,15

 

6.

Ακατέργαστο πυρηνέλαιο

 

7.

Εξευγενισμένο πυρηνέλαιο

≤ 0,30

≤ 5,0

≤ 2,00

≤ 0,20

 

8.

Πυρηνέλαιο

≤ 1,00

≤ 15,0

≤ 1,70

≤ 0,18

 

Β.   Χαρακτηριστικά γνησιότητας

Κατηγορία

Σύνθεση λιπαρών οξέων  (4)

Ολικά ισομερή trans-ελαϊκού

(%)

Ολικά ισομερή trans-λινελαϊκού + trans- λινολενικού

(%)

Στιγμασταδιένια

(mg/kg)  (6)

ΔΕCN42

2-μονοπαλμιτίνη

(%)

Μυριστικό

(%)

Λινολενικό

(%)

Αραχιδικό

(%)

Εικοσενοϊκό

(%)

Βεχενικό

(%)

Λιγνοσερικό

(%)

1.

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

≤ 0,03

≤ 1,00  (5)

≤ 0,60

≤ 0,50

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ |0,20 |

≤ 0,9 εάν παλμιτικό οξύ % ≤ 14,00  %

≤ 1,0 εάν παλμιτικό οξύ % > 14,00  %

2.

Παρθένο ελαιόλαδο

≤ 0,03

≤ 1,00  (5)

≤ 0,60

≤ 0,50

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ |0,20 |

≤ 0,9 εάν παλμιτικό οξύ % ≤ 14,00  %

≤ 1,0 εάν παλμιτικό οξύ % > 14,00  %

3.

Μειονεκτικό ελαιόλαδο (λαμπάντε)

≤ 0,03

≤ 1,00

≤ 0,60

≤ 0,50

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,10

≤ 0,10

≤ 0,50

≤ |0,30 |

≤ 0,9 εάν παλμιτικό οξύ % ≤ 14,00  %

≤ 1,1 εάν παλμιτικό οξύ % > 14,00  %

4.

Εξευγενισμένο ελαιόλαδο

≤ 0,03

≤ 1,00

≤ 0,60

≤ 0,50

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,30

≤ |0,30 |

≤ 0,9 εάν παλμιτικό οξύ % ≤ 14,00  %

≤ 1,1 εάν παλμιτικό οξύ % > 14,00  %

5.

Ελαιόλαδο αποτελούμενο από εξευγενισμένο ελαιόλαδο και παρθένα ελαιόλαδα

≤ 0,03

≤ 1,00

≤ 0,60

≤ 0,50

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,30

≤ |0,30 |

≤ 0,9 εάν παλμιτικό οξύ % ≤ 14,00  %

≤ 1,0 εάν παλμιτικό οξύ % > 14,00  %

6.

Ακατέργαστο πυρηνέλαιο

≤ 0,03

≤ 1,00

≤ 0,60

≤ 0,50

≤ 0,30

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,10

≤ |0,60 |

≤ 1,4

7.

Εξευγενισμένο πυρηνέλαιο

≤ 0,03

≤ 1,00

≤ 0,60

≤ 0,50

≤ 0,30

≤ 0,20

≤ 0,40

≤ 0,35

≤ |0,50 |

≤ 1,4

8.

Πυρηνέλαιο

≤ 0,03

≤ 1,00

≤ 0,60

≤ 0,50

≤ 0,30

≤ 0,20

≤ 0,40

≤ 0,35

≤ |0,50 |

≤ 1,2

Πίνακας Β (συνέχεια)

Κατηγορία

Σύσταση στερολών

Ολικές στερόλες

(mg/kg)

Ερυθροδιόλη και Ουβαόλη (%)(**)

Κηροί (mg/kg)(**)

Χοληστερόλη (%)

Βρασσικαστερόλη (%)

Καμπεστερόλη  (7) (%)

Στιγμαστερόλη (%)

Φαινόμενη (ολική) β-σιτοστερόλη  (8) (%)

Δ-7-στιγμαστενόλη  (7) (%)

1.

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

≤ 0,5

≤ 0,1

≤ 4,0

< Camp.

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 000

≤ 4,5

C42 + C44 + C46 ≤ 150

2.

Παρθένο ελαιόλαδο

≤ 0,5

≤ 0,1

≤ 4,0

< Camp.

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 000

≤ 4,5

C42 + C44 + C46 ≤ 150

3.

Μειονεκτικό ελαιόλαδο (λαμπάντε)

≤ 0,5

≤ 0,1

≤ 4,0

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 000

≤ 4,5  (9)

C40 + C42 + C44 + C46 ≤ 300 (9)

4.

Εξευγενισμένο ελαιόλαδο

≤ 0,5

≤ 0,1

≤ 4,0

< Camp.

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 000

≤ 4,5  (10)

C40 + C42 + C44 + C46 ≤ 350

5.

Ελαιόλαδο αποτελούμενο από εξευγενισμένο ελαιόλαδο και παρθένα ελαιόλαδα

≤ 0,5

≤ 0,1

≤ 4,0

< Camp.

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 000

≤ 4,5

C40 + C42 + C44 + C46 ≤ 350

6.

Ακατέργαστο πυρηνέλαιο

≤ 0,5

≤ 0,2

≤ 4,0

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 2 500

> 4,5  (11)

C40 + C42 + C44 + C46 > 350 (11)

7.

Εξευγενισμένο πυρηνέλαιο

≤ 0,5

≤ 0,2

≤ 4,0

< Camp.

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 800

> 4,5

C40 + C42 + C44 + C46 > 350

8.

Πυρηνέλαιο

≤ 0,5

≤ 0,2

≤ 4,0

< Camp.

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 600

> 4,5

C40 + C42 + C44 + C46 > 350

Σημειώσεις:

α)

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων πρέπει να εκφράζονται με τον αριθμό δεκαδικών ψηφίων που προβλέπεται για κάθε χαρακτηριστικό. Το τελευταίο αριθμητικό ψηφίο πρέπει να αυξάνεται κατά μία μονάδα, εάν το επόμενο ψηφίο είναι μεγαλύτερο από 4.

β)

Αρκεί έστω και ένα χαρακτηριστικό να μην ανταποκρίνεται στις αναγραφόμενες τιμές για να καταταχθεί το ελαιόλαδο σε άλλη κατηγορία ή να χαρακτηριστεί μη σύμφωνο για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

γ)

Για το μειονεκτικό ελαιόλαδο, και τα δύο χαρακτηριστικά ποιότητας που σημειώνονται με αστερίσκο (*) μπορούν να διαφέρουν συγχρόνως από τα όρια που έχουν καθοριστεί για τη συγκεκριμένη κατηγορία.

δ)

Τα χαρακτηριστικά που σημειώνονται με διπλό αστερίσκο (**) υποδηλώνουν ότι, για το ακατέργαστο πυρηνέλαιο, τα δύο σχετικά όρια μπορούν να διαφέρουν συγχρόνως από τις αναγραφόμενες τιμές. Για το πυρηνέλαιο και το εξευγενισμένο πυρηνέλαιο ένα από τα σχετικά όρια μπορεί να διαφέρει από τις αναγραφόμενες τιμές.

Προσάρτημα

Δενδροδιαγράμματα αποφάσεων

Δενδροδιάγραμμα αποφάσεων σχετικά με την καμπεστερόλη για παρθένα και εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα:

Image 1

Οι άλλες παράμετροι συμμορφώνονται με τα όρια του παρόντος κανονισμού.

Δενδροδιάγραμμα αποφάσεων σχετικά με τη Δ-7-στιγμαστενόλη για:

Εξαιρετικά παρθένα και παρθένα ελαιόλαδα

Image 2

Οι άλλες παράμετροι συμμορφώνονται με τα όρια του παρόντος κανονισμού.

Μειονεκτικά ελαιόλαδα

Image 3

Οι άλλες παράμετροι συμμορφώνονται με τα όρια του παρόντος κανονισμού.

Εξευγενισμένα ελαιόλαδα και ελαιόλαδα αποτελούμενα από εξευγενισμένα ελαιόλαδα και παρθένα ελαιόλαδα

Image 4

Οι άλλες παράμετροι συμμορφώνονται με τα όρια του παρόντος κανονισμού.

Ακατέργαστο πυρηνέλαιο, εξευγενισμένο πυρηνέλαιο και πυρηνέλαιο

Image 5

Οι άλλες παράμετροι συμμορφώνονται με τα όρια του παρόντος κανονισμού.


(1)  Η διάμεση τιμή ελαττώματος ορίζεται ως η διάμεση τιμή του ελαττώματος που γίνεται αντιληπτό με τη μεγαλύτερη ένταση.

(2)  Όταν η διάμεση τιμή της ιδιότητας του πικρού και/ή του πικάντικου είναι μεγαλύτερη του 5,0, ο επικεφαλής της ομάδας το αναφέρει στην έκθεση δοκιμών.

(3)  Η διάμεση τιμή του ελαττώματος μπορεί να είναι μικρότερη ή ίση με 3,5 όταν η διάμεση τιμή φρουτώδους ισούται με 0,0.

(4)  Περιεκτικότητα σε άλλα λιπαρά οξέα (%): παλμιτικό: 7,00-20,00· παλμιτελαϊκό: 0,30-3,50· δεκαεπτανικό: ≤ 0,40· δεκαεπτενικό ≤ 0,60· στεατικό: 0,50-5,00· ελαϊκό: 55,00-85,00· λινελαϊκό: 2,50-21,00.

(5)  Όταν το λινολενικό οξύ είναι μεγαλύτερο από 1,00 αλλά μικρότερο ή ίσο με 1,40, ο φαινόμενος λόγος β-σιτοστερόλης/καμπεστερόλης πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος με 24.

(6)  Άθροισμα των ισομερών που θα μπορούσαν να διαχωριστούν (ή όχι) με τριχοειδή στήλη.

(7)  Βλέπε προσάρτημα του παρόντος παραρτήματος.

(8)  Φαινόμενη (ολική) β-σιτοστερόλη: Δ-5,23-στιγμασταδιενόλη + κλεροστερόλη + β-σιτοστερόλη + σιτοστανόλη + Δ-5-αβεναστερόλη + Δ-5,24-στιγμασταδιενόλη.

(9)  Τα έλαια με περιεκτικότητα σε κηρούς μεταξύ 300 και 350 mg/kg θεωρούνται μειονεκτικά ελαιόλαδα, εάν η περιεκτικότητα σε ολικές αλειφατικές αλκοόλες είναι μικρότερη ή ίση με 350 mg/kg ή εάν η εκατοστιαία αναλογία ερυθροδιόλης και ουβαόλης είναι μικρότερη ή ίση με 3,5 %.

(10)  Τα έλαια με περιεκτικότητα σε ερυθροδιόλη + ουβαόλη μεταξύ 4,5 και 6 % πρέπει να έχουν περιεκτικότητα σε ερυθροδιόλη μικρότερη ή ίση με 75 mg/kg.

(11)  Τα έλαια με περιεκτικότητα σε κηρούς μεταξύ 300 και 350 mg/kg θεωρούνται ακατέργαστα πυρηνέλαια, εάν η περιεκτικότητα σε ολικές αλειφατικές αλκοόλες υπερβαίνει τα 350 mg/kg και η εκατοστιαία αναλογία ερυθροδιόλης και ουβαόλης υπερβαίνει το 3,5 %.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Ορισμοί της προαιρετικής ορολογίας σχετικά με τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά για σκοπούς επισήμανσης

Κατόπιν αιτήματος, ο επικεφαλής της ομάδας των δοκιμαστών που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 10 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2022/2105 της Επιτροπής μπορεί να πιστοποιήσει ότι τα αξιολογηθέντα ελαιόλαδα ανταποκρίνονται στους ορισμούς και στα πεδία τιμών που αντιστοιχούν αποκλειστικά στους ακόλουθους όρους, ανάλογα με την ένταση και την αντίληψη των ιδιοτήτων.

Θετικές ιδιότητες (φρουτώδες, πικρό και πικάντικο) ανάλογα με την ένταση της αντίληψης:

Έντονο, όταν η διάμεση τιμή της ιδιότητας υπερβαίνει το 6,0.

Μεσαίο, όταν η διάμεση τιμή της ιδιότητας είναι άνω του 3,0 και μικρότερη ή ίση του 6,0.

Απαλό, όταν η διάμεση τιμή της ιδιότητας είναι μικρότερη ή ίση του 3,0.

Φρουτώδες: σύνολο οσφραντικών αισθήσεων χαρακτηριστικών των ελαιολάδων, το οποίο εξαρτάται από την ποικιλία της ελιάς και προέρχεται από υγιείς και φρέσκες ελιές, όπου δεν κυριαρχεί ούτε το άγουρο ούτε το ώριμο φρουτώδες. Γίνεται αντιληπτό απευθείας με την όσφρηση και/ή από την οπισθορινική οδό.

Άγουρο φρουτώδες: σύνολο οσφραντικών αισθήσεων χαρακτηριστικών των ελαιολάδων, το οποίο θυμίζει άγουρο καρπό, εξαρτάται από την ποικιλία της ελιάς και προέρχεται από πράσινες, υγιείς και φρέσκες ελιές. Γίνεται αντιληπτό απευθείας με την όσφρηση και/ή από την οπισθορινική οδό.

Ώριμο φρουτώδες: σύνολο οσφραντικών αισθήσεων χαρακτηριστικών των ελαιολάδων, το οποίο θυμίζει ώριμο καρπό, εξαρτάται από την ποικιλία της ελιάς και προέρχεται από υγιείς και φρέσκες ελιές. Γίνεται αντιληπτό απευθείας με την όσφρηση και/ή από την οπισθορινική οδό.

Ισορροπημένο έλαιο: έλαιο που δεν παρουσιάζει έλλειψη ισορροπίας. Ως έλλειψη ισορροπίας νοείται η αίσθηση όσφρησης, γεύσης και αντίληψης του πικάντικου όπου η διάμεση τιμή της ιδιότητας του πικρού και η διάμεση τιμή της ιδιότητας του πικάντικου δεν υπερβαίνει περισσότερο από 2,0 μονάδες τη διάμεση τιμή της ιδιότητας του φρουτώδους.

Ήπιο ελαιόλαδο: ελαιόλαδο στο οποίο η διάμεση τιμή της ιδιότητας του πικρού και η διάμεση τιμή της ιδιότητας του πικάντικου είναι μικρότερες ή ίσες με 2,0.

Όροι που υπόκεινται στην προσκόμιση πιστοποιητικού οργανοληπτικής εξέτασης

Διάμεση τιμή της ιδιότητας

Φρουτώδες

Ώριμο φρουτώδες

Άγουρο φρουτώδες

Απαλό φρουτώδες

≤ 3,0

Μέτριο φρουτώδες

3,0 < Διάμεση τιμή ≤ 6,0

Έντονο φρουτώδες

> 6,0

Απαλό ώριμο φρουτώδες

≤ 3,0

Μέτριο ώριμο φρουτώδες

3,0 < Διάμεση τιμή ≤ 6,0

Έντονο ώριμο φρουτώδες

> 6,0

Απαλό άγουρο φρουτώδες

≤ 3,0

Μέτριο άγουρο φρουτώδες

3,0 < Διάμεση τιμή ≤ 6,0

Έντονο άγουρο φρουτώδες

> 6,0

Απαλό πικρό

≤ 3,0

Μέτριο πικρό

3,0 < Διάμεση τιμή ≤ 6,0

Έντονο πικρό

> 6,0

Απαλό πικάντικο

≤ 3,0

Μέτριο πικάντικο

3,0 < Διάμεση τιμή ≤ 6,0

Έντονο πικάντικο

> 6,0

Ισορροπημένο έλαιο

Η διάμεση τιμή της ιδιότητας του πικρού και η διάμεση τιμή της ιδιότητας του πικάντικου δεν υπερβαίνει περισσότερο από 2,0 μονάδες τη διάμεση τιμή της ιδιότητας του φρουτώδους.

Ήπιο ελαιόλαδο

Η διάμεση τιμή της ιδιότητας του πικρού και η διάμεση τιμή της ιδιότητας του πικάντικου είναι μικρότερες ή ίσες με 2,0.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Πίνακας αντιστοιχίας

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 29/2012

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91

Παρών κανονισμός

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/2105 της Επιτροπής

------

------

Άρθρο 1 στοιχείο α)

 

------

------

 

Άρθρο 1

------

------

 

Άρθρο 2 παράγραφος 2

Άρθρο 1 παράγραφος 1

 

Άρθρο 1 στοιχείο β) και άρθρο 1 παράγραφος 2

 

Άρθρο 1 παράγραφος 2

 

Άρθρο 1 στοιχείο β)

 

Άρθρο 2 πρώτο εδάφιο

 

Άρθρο 4 παράγραφος 1

 

Άρθρο 2 δεύτερο εδάφιο

 

Άρθρο 4 παράγραφος 2

 

Άρθρο 3 πρώτο εδάφιο

 

Άρθρο 6 παράγραφος 1

 

Άρθρο 3 δεύτερο εδάφιο στοιχεία α) έως δ)

 

Άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως δ)

 

Άρθρο 4 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

 

Άρθρο 8 παράγραφος 1

 

Άρθρο 4 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

 

Άρθρο 8 παράγραφος 2

 

Άρθρο 4 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο

 

 

Άρθρο 4 παράγραφος 2

 

Άρθρο 8 παράγραφος 3

 

Άρθρο 4 παράγραφος 3

 

Άρθρο 8 παράγραφος 4

 

Άρθρο 4 παράγραφος 4

 

Άρθρο 8 παράγραφος 5

 

Άρθρο 4 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο

 

Άρθρο 8 παράγραφος 6

 

Άρθρο 4 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο

 

Άρθρο 8 παράγραφος 7

 

Άρθρο 4α

 

Άρθρο 7

 

Άρθρο 4β

 

Άρθρο 5

 

Άρθρο 5 πρώτο εδάφιο στοιχεία α) έως δ)

 

Άρθρο 10 στοιχεία α) έως δ)

 

Άρθρο 5 πρώτο εδάφιο στοιχείο ε)

 

Άρθρο 11 παράγραφοι 1 και 2

 

Άρθρο 5 δεύτερο εδάφιο

 

 

Άρθρο 5α πρώτο εδάφιο

 

Άρθρο 11 παράγραφος 3

 

Άρθρο 5α δεύτερο εδάφιο

 

Άρθρο 11 παράγραφος 4

 

Άρθρο 5α τρίτο εδάφιο

 

Άρθρο 11 παράγραφος 5

 

Άρθρο 6 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

 

Άρθρο 12 παράγραφος 1

 

Άρθρο 6 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

 

Άρθρο 12 παράγραφος 2

 

Άρθρο 6 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο

 

Άρθρο 3 παράγραφος 3

 

Άρθρο 6 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο

 

Άρθρο 12 παράγραφος 3

 

Άρθρο 6 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο

 

Άρθρο 12 παράγραφος 4

 

Άρθρο 6 παράγραφος 3

 

Άρθρο 12 παράγραφος 5

 

Άρθρο 12 παράγραφος 6

 

Άρθρο 6 παράγραφος 4

 

 

Άρθρο 7

 

 

Άρθρο 5 παράγραφος 2

Άρθρο 8 παράγραφος 1

 

 

Άρθρο 2 παράγραφος 3

Άρθρο 8 παράγραφος 2

 

 

Άρθρο 4 παράγραφος 3

Άρθρο 8 παράγραφος 3

 

 

Άρθρο 4 παράγραφος 2

Άρθρο 8 παράγραφος 4

 

 

Άρθρο 4 παράγραφος 3

Άρθρο 8α

 

 

Άρθρο 2 παράγραφος 1 και άρθρο 4 παράγραφος 1

Άρθρο 9 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

 

 

Άρθρο 13 παράγραφος 1

Άρθρο 9 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

 

 

Άρθρο 13 παράγραφος 2

Άρθρο 9 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο

 

 

----

Άρθρο 9 παράγραφος 1 τέταρτο εδάφιο

 

 

----

Άρθρο 9 παράγραφος 1 πέμπτο εδάφιο

 

 

----

Άρθρο 9 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο

 

 

Άρθρο 6 παράγραφος 1

Άρθρο 9 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο στοιχεία α), β) και γ)

 

 

Άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχεία α), β) και γ)

Άρθρο 9 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο

 

Άρθρο 9

 

-----

 

 

Άρθρο 6 παράγραφος 3

Άρθρο 10 πρώτο εδάφιο εισαγωγική φράση

 

 

Άρθρο 14

Άρθρο 10 πρώτο εδάφιο στοιχεία α) έως δ), και δεύτερο εδάφιο

 

 

-----

Άρθρο 10α

 

 

Άρθρο 14

Παράρτημα I

 

 

Παράρτημα II

 

 

 

Άρθρο 1 παράγραφος 1

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β)

 

 

Άρθρο 1 παράγραφος 2

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ)

 

 

Άρθρο 1 παράγραφος 3

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο δ)

 

 

Άρθρο 1 παράγραφος 4

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ε)

 

 

Άρθρο 1 παράγραφος 5

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο στ)

 

 

Άρθρο 1 παράγραφος 6

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ζ)

 

 

Άρθρο 1 παράγραφος 7

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο η)

 

-------

------

Άρθρο 2 παράγραφος 2

 

-------

------

Άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2

 

 

Άρθρο 2 παράγραφος 1

 

Άρθρο 7

 

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α)

 

Παράρτημα I σημείο 1

 

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β)

 

Παράρτημα I σημείο 2

 

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ)

 

-----

 

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο δ)

 

-----

 

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ε)

 

Παράρτημα I σημείο 3

 

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο στ)

 

Παράρτημα I σημείο 4

 

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ζ)

 

Παράρτημα I σημείο 5

 

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο η)

 

-----

 

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο θ)

 

Παράρτημα I σημείο 6

 

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ι)

 

Παράρτημα I σημείο 7

 

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ια)

 

Παράρτημα I σημείο 8

 

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ)

 

Παράρτημα I σημείο 9

 

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ιγ)

 

Παράρτημα I σημείο 10

 

Άρθρο 2 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο και μέρος του σημείου 9.4 του παραρτήματος XII

 

Άρθρο 10 παράγραφος 1

 

Άρθρο 2 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο

 

Άρθρο 11 παράγραφος 1

 

Άρθρο 2 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο

 

Άρθρο 11 παράγραφος 2

 

 

Άρθρο 11 παράγραφος 3

 

μέρος του σημείου 9.4 του παραρτήματος XII

 

Άρθρο 11 παράγραφος 4

 

Άρθρο 2 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο

 

Άρθρο 3 παράγραφος 1

 

Άρθρο 2 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο

 

Άρθρο 3 παράγραφος 2

 

Άρθρο 2 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο

 

Άρθρο 9 παράγραφος 2

 

Άρθρο 2 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο

 

Άρθρο 9 παράγραφος 3

 

Άρθρο 2 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο

 

Άρθρο 9 παράγραφος 4

 

Άρθρο 2 παράγραφος 5

 

Άρθρο 9 παράγραφος 5

 

Άρθρο 2α παράγραφος 1

 

Άρθρο 3 παράγραφος 1

 

Άρθρο 2α παράγραφος 2

 

Άρθρο 3 παράγραφος 3

 

Άρθρο 2α παράγραφος 3

 

Άρθρο 3 παράγραφος 4

 

Άρθρο 2α παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο

 

Άρθρο 3 παράγραφος 5

 

Άρθρο 2α παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο

 

Άρθρο 3 παράγραφος 2

 

Άρθρο 2α παράγραφος 5

 

Άρθρο 9 παράγραφος 1

 

Άρθρο 3 πρώτο εδάφιο

 

Άρθρο 13 παράγραφος 1

 

Άρθρο 3 δεύτερο εδάφιο

 

Άρθρο 3 παράγραφος 6

 

Άρθρο 4 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

 

Άρθρο 10 παράγραφος 1

 

Άρθρο 4 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

 

Άρθρο 10 παράγραφος 2

 

Άρθρο 4 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο

 

Άρθρο 10 παράγραφος 3

 

Άρθρο 4 παράγραφος 2

 

Άρθρο 10 παράγραφος 4

 

Άρθρο 4 παράγραφος 3

 

 

Άρθρο 6 παράγραφος 1

 

Άρθρο 12 παράγραφος 1

 

Άρθρο 6 παράγραφος 2

 

Άρθρο 12 παράγραφος 2

 

Άρθρο 7

 

----

 

Άρθρο 7α δεύτερο εδάφιο

 

Άρθρο 2 παράγραφος 2

 

Άρθρο 8 παράγραφος 1

 

 

Άρθρο 8 παράγραφος 2

 

Άρθρο 14

 

Παράρτημα I

Παράρτημα I

 

 

Παράρτημα XII, σημείο 3.3.

Παράρτημα II

 

 

Παράρτημα Iα, εκτός του σημείου 2.1

 

Παράρτημα II

 

Παράρτημα Iα, σημείο 2.1

 

Άρθρο 9 παράγραφος 6

 

Παράρτημα Iβ

 

Παράρτημα III

 

Παράρτημα III

 

----

 

Παράρτημα IV

 

----

 

Παράρτημα VII

 

----

 

Παράρτημα IX

 

----

 

Παράρτημα X

 

----

 

Παράρτημα XI

 

----

 

Παράρτημα XII, εκτός του σημείου 3.3 και μέρους του σημείου 9.4

 

----

 

Παράρτημα XV

 

Παράρτημα IV

 

Παράρτημα XVI

 

----

 

Παράρτημα XVII

 

----

 

Παράρτημα XVIII

 

----

 

Παράρτημα XIX

 

----

 

Παράρτημα XX

 

----

 

Παράρτημα XXI

 

Παράρτημα V


Top