EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2047

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/2047 της Επιτροπής της 24ης Οκτωβρίου 2022 για τη διόρθωση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/2325 όσον αφορά την αναγνώριση ορισμένων αρχών ελέγχου και φορέων ελέγχου για τον σκοπό της εισαγωγής βιολογικών προϊόντων στην Ένωση

C/2022/7436

OJ L 275, 25.10.2022, p. 57–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2047/oj

25.10.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 275/57


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/2047 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 24ης Οκτωβρίου 2022

για τη διόρθωση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/2325 όσον αφορά την αναγνώριση ορισμένων αρχών ελέγχου και φορέων ελέγχου για τον σκοπό της εισαγωγής βιολογικών προϊόντων στην Ένωση

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 48 παράγραφος 3 και το άρθρο 57 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το παράρτημα II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/2325 της Επιτροπής (2) καθορίζει τον κατάλογο των αρχών ελέγχου και φορέων ελέγχου που αναγνωρίζονται για τους σκοπούς της ισοδυναμίας και είναι αρμόδιοι για τη διενέργεια ελέγχων και την έκδοση πιστοποιητικών σε τρίτες χώρες.

(2)

Το παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 της Επιτροπής (3) είχε αρχικά αναγνωρίσει τον φορέα «Ecocert SA» για το Μπαχρέιν όσον αφορά την κατηγορία προϊόντων Δ. Στο παράρτημα II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/2325 αφέθηκε εσφαλμένα κενό στη σειρά που αφορά το Μπαχρέιν για την κατηγορία προϊόντων Δ. Το σφάλμα αυτό πρέπει να διορθωθεί.

(3)

Το παράρτημα II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/2325 περιέλαβε εσφαλμένα τον φορέα «Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)» ως αναγνωρισμένο οργανισμό στην Κόστα Ρίκα για την κατηγορία προϊόντων Α. Επιπλέον, ο φορέας ελέγχου δεν παρείχε λεπτομέρειες σχετικά με τον τύπο των προϊόντων που θα επιθυμούσε να πιστοποιήσει για την κατηγορία προϊόντων Δ στην Κόστα Ρίκα και, ως εκ τούτου, η αναγνώρισή του για την εν λόγω κατηγορία προϊόντων χορηγήθηκε εσφαλμένα. Η σχετική καταχώριση πρέπει να διορθωθεί.

(4)

Ως εκ τούτου, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/2325 θα πρέπει να διορθωθεί αναλόγως.

(5)

Το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής της αναγνώρισης της «Ecocert SA» ήταν εσφαλμένα περιορισμένο. Ως εκ τούτου, το εν λόγω σφάλμα που αφορά το Μπαχρέιν για την κατηγορία προϊόντων Δ θα πρέπει να διορθωθεί αναδρομικά από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/2325. Η αναγνώριση του «Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)» επεκτάθηκε εσφαλμένα στις κατηγορίες προϊόντων Α και Δ στην Κόστα Ρίκα. Ως εκ τούτου, το εν λόγω σφάλμα θα πρέπει να διορθωθεί αναδρομικά από την ημερομηνία εφαρμογής του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/2325.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής βιολογικής παραγωγής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2325 διορθώνεται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2022.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 24 Οκτωβρίου 2022.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 150 της 14.6.2018, σ. 1.

(2)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/2325 της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 2021, για την κατάρτιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του καταλόγου τρίτων χωρών και του καταλόγου των αρχών και φορέων ελέγχου που έχουν αναγνωριστεί δυνάμει του άρθρου 33 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου για την εισαγωγή βιολογικών προϊόντων στην Ένωση (ΕΕ L 465 της 29.12.2021, σ. 8).

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 της Επιτροπής, της 8ης Δεκεμβρίου 2008, για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες (ΕΕ L 334 της 12.12.2008, σ. 25).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2325 διορθώνεται ως εξής:

1.

στο σημείο 3 της καταχώρισης για τον φορέα «Ecocert SA», η σειρά για το Μπαχρέιν αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Κωδικός αριθμός

Τρίτη χώρα

Κατηγορία προϊόντων

Α

Β

Γ

Δ

Ε

ΣΤ

«BH-BIO-154

Μπαχρέιν

x

x

x

—»

2.

στο σημείο 3 της καταχώρισης «Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)», η σειρά για την Κόστα Ρίκα αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Κωδικός αριθμός

Τρίτη χώρα

Κατηγορία προϊόντων

Α

Β

Γ

Δ

Ε

ΣΤ

«CR-BIO-144

Κόστα Ρίκα

x

—»


Top