EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1364

Κανονισμός (ΕΕ) 2022/1364 της Επιτροπής της 4ης Αυγούστου 2022 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα υδροκυανικού οξέος σε ορισμένα τρόφιμα (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

C/2022/5534

OJ L 205, 5.8.2022, p. 227–229 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/05/2023; καταργήθηκε εμμέσως από 32023R0915

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1364/oj

5.8.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 205/227


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/1364 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 4ης Αυγούστου 2022

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα υδροκυανικού οξέος σε ορισμένα τρόφιμα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 315/93 του Συμβουλίου, της 8ης Φεβρουαρίου 1993, για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών για τις προσμείξεις των τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της Επιτροπής (2) καθορίζει τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα για ορισμένες μολύνουσες ουσίες, συμπεριλαμβανομένου του υδροκυανίου, στα τρόφιμα.

(2)

Το υδροκυάνιο είναι ουσία υψηλής τοξικότητας. Παρότι δεν υπάρχει στα τρόφιμα σε τοξικολογικά σημαντικά επίπεδα, απελευθερώνεται όταν τρόφιμα φυτικής προέλευσης που περιέχουν κυανογόνους γλυκοζίτες μασώνται ή υφίστανται άλλου είδους επεξεργασία, έτσι ώστε οι εν λόγω γλυκοζίτες να έρθουν σε επαφή με υδρολυτικά ένζυμα. Καθώς το υδροκυάνιο πάντα σχηματίζεται ως μείγμα αδιάστατου οξέος και ιόντων κυανιδίου σε διάσταση, η καθοδηγητική τιμή για την προστασία της υγείας υπολογίζεται για το μείγμα αυτό, το οποίο αναφέρεται ως «κυανίδιο».

(3)

Το 2019 η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (στο εξής: Αρχή) εξέδωσε επικαιροποιημένη επιστημονική γνώμη σχετικά με την αξιολόγηση των κινδύνων για την υγεία οι οποίοι συνδέονται με την παρουσία κυανογόνων γλυκοζιτών σε τρόφιμα άλλα από τους ακατέργαστους πυρήνες βερίκοκων (3). Η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η έκθεση του ανθρώπου σε επίπεδο κατώτερο από τη δόση αναφοράς οξείας έκθεσης (ΔΑΟΕ) των 20 μg κυανιδίου/kg σωματικού βάρους δεν αναμένεται να προκαλεί οξείες δυσμενείς επιδράσεις. Εάν καταναλωθούν ορισμένα τρόφιμα με υψηλά επίπεδα κυανογόνων γλυκοζιτών, όπως ο λιναρόσπορος, τα αμύγδαλα και η μανιόκα, θα μπορούσε να υπάρξει υπέρβαση της ΔΑΟΕ όσον αφορά το κυανίδιο. Επομένως, είναι σκόπιμο να καθοριστούν μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα υδροκυανίου, συμπεριλαμβανομένου του υδροκυανίου που δεσμεύεται στους κυανογόνους γλυκοζίτες, για τα τρόφιμα αυτά. Όταν ο λιναρόσπορος καταναλώνεται αλεσμένος, η βιοδιαθεσιμότητα του υδροκυανίου και τα επίπεδα έκθεσης του ανθρώπου σ’ αυτό είναι υψηλότερα από όταν καταναλώνεται ολόκληρος ή όταν υποβάλλεται σε θερμική επεξεργασία. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να καθοριστούν αυστηρότερα επίπεδα για τον ολόκληρο λιναρόσπορο, τον οποίο μπορεί να αλέσει ο καταναλωτής πριν να τον καταναλώσει, καθώς και για τον αλεσμένο λιναρόσπορο που διατίθεται στην αγορά για τον τελικό καταναλωτή όταν προορίζεται να καταναλωθεί ωμός.

(4)

Θα πρέπει, επομένως, να καθοριστούν μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα υδροκυανίου σε ορισμένα τρόφιμα ώστε να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας.

(5)

Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(6)

Για να δοθεί η δυνατότητα στους οικονομικούς φορείς να προετοιμαστούν για τους νέους κανόνες που θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί εύλογο χρονικό διάστημα έως ότου εφαρμοστούν τα νέα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα. Είναι επίσης σκόπιμο να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος για τα τρόφιμα που διατίθενται νόμιμα στην αγορά πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Τα τρόφιμα που απαριθμούνται στο παράρτημα και έχουν τεθεί νόμιμα σε κυκλοφορία στην αγορά πριν από την 1η Ιανουαρίου 2023 μπορούν να παραμείνουν στην αγορά μέχρι την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας ή την τελική ημερομηνία ανάλωσης.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2023.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 4 Αυγούστου 2022.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 37 της 13.2.1993, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, για καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα (ΕΕ L 364 της 20.12.2006, σ. 5).

(3)  Επιστημονική γνώμη «Αξιολόγηση των κινδύνων για την υγεία που συνδέονται με την παρουσία κυανογόνων γλυκοζιτών σε τρόφιμα άλλα από τους ακατέργαστους πυρήνες βερίκοκων», EFSA Journal, τόμος 17, αριθ. 4, Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, 2019, σ. 78· https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5662.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο τμήμα 8 του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006, η εγγραφή 8.3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Τρόφιμα (1)

Μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα (mg/kg)

8.3

Υδροκυανικό οξύ, συμπεριλαμβανομένου του υδροκυανικού οξέος που είναι δεσμευμένο σε κυανογόνους γλυκοζίτες

 

8.3.1

Μη μεταποιημένος ολόκληρος (60), τριμμένος, αλεσμένος, σπασμένος ή τεμαχισμένος λιναρόσπορος, με εξαίρεση τα τρόφιμα που απαριθμούνται στο σημείο 8.3.2 (54)

250

8.3.2

Μη μεταποιημένος ολόκληρος, τριμμένος, αλεσμένος, σπασμένος ή τεμαχισμένος λιναρόσπορος που διατίθεται στην αγορά για τον τελικό καταναλωτή (54) (55)  (*1)

150

8.3.3

Μη μεταποιημένα ολόκληρα, τριμμένα, αλεσμένα, σπασμένα ή τεμαχισμένα αμύγδαλα που διατίθενται στην αγορά για τον τελικό καταναλωτή (54) (55)  (*1)

35

8.3.4

Μη μεταποιημένοι ολόκληροι, τριμμένοι, αλεσμένοι, σπασμένοι ή τεμαχισμένοι πυρήνες βερίκοκων που διατίθενται στην αγορά για τον τελικό καταναλωτή (54) (55)

20

8.3.5

Ρίζα μανιόκας (νωπή, ξεφλουδισμένη)

50

8.3.6

Αλεύρι μανιόκας και ταπιόκα

10


(*1)  Το μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο δεν εφαρμόζεται στον μη μεταποιημένο ολόκληρο, τριμμένο, αλεσμένο, σπασμένο ή τεμαχισμένο λιναρόσπορο και στα μη μεταποιημένα ολόκληρα, τριμμένα, αλεσμένα, σπασμένα ή τεμαχισμένα πικραμύγδαλα που διατίθενται στην αγορά για τον τελικό καταναλωτή σε μικρές ποσότητες, όταν η προειδοποίηση “Προς χρήση μόνο για μαγείρεμα και ψήσιμο. Να μην καταναλώνονται ωμά!” εμφανίζεται στο κύριο πεδίο της ετικέτας [με τη χρήση του μεγέθους γραμματοσειράς που ορίζεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές (ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 18)]. Ο μη μεταποιημένος ολόκληρος, τριμμένος, αλεσμένος, σπασμένος ή τεμαχισμένος λιναρόσπορος που συνοδεύεται από το προειδοποιητικό μήνυμα πρέπει να συμμορφώνεται με το μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο που καθορίζεται στο σημείο 8.3.1.»


Top