EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0877

Κανονισμός (ΕΕ) 2022/877 του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 2022 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2006 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λευκορωσία και της εμπλοκής της Λευκορωσίας στη ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας

ST/8661/2022/INIT

OJ L 153, 3.6.2022, p. 11–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/877/oj

3.6.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 153/11


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/877 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 3ης Ιουνίου 2022

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2006 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λευκορωσία και της εμπλοκής της Λευκορωσίας στη ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 215,

Έχοντας υπόψη την απόφαση 2012/642/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λευκορωσία και της εμπλοκής της Λευκορωσίας στην ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας (1),

Έχοντας υπόψη την κοινή πρόταση του ύπατου εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 18 Μαΐου 2006, το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2006 (2).

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2006 θέτει σε εφαρμογή τα μέτρα που προβλέπονται στην απόφαση 2012/642/ΚΕΠΠΑ.

(3)

Η απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2022/882 του Συμβουλίου (3) επεκτείνει το εύρος των κυρώσεων για την περαιτέρω εφαρμογή των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 24ης Μαρτίου 2022 μετά την εμπλοκή της Λευκορωσίας στην απαράδεκτη και παράνομη στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, η οποία δυνάμει του διεθνούς δικαίου χαρακτηρίζεται ως επιθετική ενέργεια.

(4)

Λαμβανομένης υπόψη της βαρύτητας της κατάστασης, κρίνεται αναγκαίο να ληφθούν πρόσθετα μέτρα. Κατά συνέπεια, η απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2022/882 του Συμβουλίου επέκτεινε τον κατάλογο των οντοτήτων που υπόκεινται σε περιορισμούς όσον αφορά τις άδειες πώλησης, προμήθειας, μεταφοράς ή εξαγωγής αγαθών και τεχνολογιών διπλής χρήσης και αγαθών και τεχνολογιών που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη στρατιωτική και τεχνολογική ενίσχυση της Λευκορωσίας ή στην ανάπτυξη του τομέα της άμυνας και της ασφάλειάς της. Η απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2022/882 επεκτείνει επίσης τον κατάλογο των λευκορωσικών πιστωτικών ιδρυμάτων και των λευκορωσικών θυγατρικών επιχειρήσεών τους τα οποία υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα όσον αφορά την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών χρηματοπιστωτικών μηνυμάτων.

(5)

Επομένως, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2006 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2006 τροποποιείται ως εξής:

1)

Το άρθρο 1κστβ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 1κστβ

1.   Απαγορεύεται η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών χρηματοπιστωτικών μηνυμάτων, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την ανταλλαγή χρηματοπιστωτικών δεδομένων, στα νομικά πρόσωπα, τις οντότητες ή τους φορείς που απαριθμούνται στο παράρτημα XV ή σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα έχει την έδρα του στη Λευκορωσία και του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, σε ποσοστό άνω του 50 % οντότητα που αναφέρεται στο παράρτημα XV.

2.   Για κάθε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που μνημονεύεται στο παράρτημα XV, η απαγόρευση της παραγράφου 1 εφαρμόζεται από την ημερομηνία που αναφέρεται για το νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στο εν λόγω παράρτημα. Η απαγόρευση εφαρμόζεται από την ίδια εν λόγω ημερομηνία σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα έχει την έδρα του στη Λευκορωσία και του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, σε ποσοστό άνω του 50 % οντότητα που αναφέρεται στο παράρτημα XV.»,

2)

στο άρθρο 9, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των ποινικών κυρώσεων, που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη προβλέπουν επίσης κατάλληλα μέτρα δήμευσης των εσόδων από τις παραβάσεις αυτές.»,

3)

το παράρτημα V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2006 αντικαθίσταται από το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού·

4)

το παράρτημα XV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2006 αντικαθίσταται από το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2022.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

C. COLONNA


(1)  ΕΕ L 285 της 17.10.2012, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2006 του Συμβουλίου, της 18ης Μαΐου 2006, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λευκορωσία και της εμπλοκής της Λευκορωσίας στην επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας (ΕΕ L 134 της 20.5.2006, σ. 1).

(3)  Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2022/882 του Συμβουλίου, της 3ης Ιουνίου 2022, για την τροποποίηση της απόφασης 2012/642/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λευκορωσία και της εμπλοκής της Λευκορωσίας στη ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας (ΕΕ L 153 της 3.6.2022.).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ Ή ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 1ε ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7, 1στ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7 ΚΑΙ 1στα ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Υπουργείο Άμυνας της Λευκορωσίας

140 Repair Plant JSC

558 Aircraft Repair Plant JSC

2566 Radioelectronic Armament Repair Plant JSC

AGAT - Control Systems - Managing Company of Geoinformation Control Systems Holding, JSC

AGAT - Electromechanical Plant OJSC

AGAT - SYSTEM

ATE - Engineering LLC

BelOMO Holding

Belspetsvneshtechnika SFTUE

Beltechexport, CJSC

BSVT-New Technologies

Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής της περιφέρειας Gomel

Στρατεύματα Εσωτερικού του Υπουργείου Εσωτερικών Υποθέσεων της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας

KGB Alpha

Kidma Tech OJSC

Minotor-Service

Minsk Wheeled Tractor Plant

Oboronnye Initsiativy LLC

OJS KB Radar Managing Company

Peleng JSC

Κρατική Αρχή Στρατιωτικής Βιομηχανίας της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας

Επιτροπή Κρατικής Ασφαλείας της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας

Transaviaexport Airlines, JSC

Volatavto OJSC».


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Ή ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1κστβ

Επωνυμία του νομικού προσώπου, της οντότητας ή του φορέα

Ημερομηνία εφαρμογής

Belagroprombank

20 Μαρτίου 2022

Bank Dabrabyt

20 Μαρτίου 2022

Development Bank of the Republic of Belarus

20 Μαρτίου 2022

Belinvestbank (Belarusian Bank for Development and Reconstruction)

14 Ιουνίου 2022».


Top